Skip to main content

Full text of "Literature"

See other formats


1 111, ' ,■,.{ '■>■•'.':■■.''!.'' 

Vv ' -> ^(.'.'y'' 


■,1V ■- JAXITARY I. IO(W. Vifemtmre Published by Zbc Zimci VOL. IX. 7 JULY G, 1901, TO JANUARY ^, li)02. TNOFV TO VOIJ MK IX. MITHORS or BOOKS REVIBWKD. I V < Ih- I.tiimii 


.. . .30 


> 1 » 


.. 471 


\. 1 1.-' 

V.I.I. ,.» .1 


■'i 
:.' It 


^ 


.. 619 


^ 


.. tXi 


\ !>[ II 


.. 3M 


\ it 1 t ' 


.. \m 


\ U. r. li \ 


«K 


V-.., vv t. .. 
\ ry. K. 


;; ;: ::S 


\ . »n.'nl 


:: :: :: ::8J 


V i M, 


.. 612 


\ 1. 1 '■ 


.. ZH 


\ 1 


.. m 
.. M6 
.. S«3 
.. \m 
M 


\. 


va 


lUuI. ..ik. N- .. 


6fl6 


Han.ii. Mn.C... 


.. 417 


Mmoi. R. 


.. 326 


H«k.r, .1 


.. 447 


lliiir..iir. A 


.. M7 


H»l'<"ir. i; 


.. 3H 


lliirl.m. J. 


.. 307 


lUlT \ 


.. 30* 


ilttrtrnii), n 


.. 376 


ll.l. 11... H N 


.. 3W 


ILllKIIVIl. M 


.. 4U 


ll..|.<.'i. M 


.. 170 


lliivti. 1.1 M \ 


.. 947 


ll.win. It 


.. m 


ItrttilnUMlt. W. W, 


.. iS9 


llMlTllll. A, H .. 


.. 84 


H-^k... L. 


.. 404 


H*.u-)ii'r. J. 


.. 337 


lUl.l.i. J. 


.. 5» 


11. II Mr- A. -. 


.. eu 


t. '1 


.. 5M 
.. 18 


,_, 


.. 3U 


11. 'i N 


.. 114 


ll.r.-ir.,.i., 11 


.. m 


ll..n .. . 111. 1. 


.. 3M 


11. ,!,. -I. « 


23S. 304 
.. 813 


lli.l.l'i i.h 1 


.. 6U 


III., Ill • II 


.. 401 


II II \ 


.. itO 


11 


.. 609 


111! .!■ N K 


.. 613 


li'i.i.i,.l.-lli' Hiirl.m. 


i 3C4. 448 


Kiu.ii r 


.. 605 


i; ,, I- S. 


.. 634 


r. .1 .>,.!. K. 0. 


.. 63 


\'...:.\ ,».M<d. K. 


.. 163 


K, II • T, O. .. 


.. 447 


11. 1...-, P. .. 


.. 473 


Il.i.. <■ 


,. SJfi 


11... . - \l 


111 


11. 1.1 1 . \ I 

l; ..r, , \ 


. , jkI 
.. 342 


III . \ 


.. 138 


i;... iii- 


*K 


Hr....k.. Hunt. V. 


4S0 


Kr..«.i, A. 


4h7 


111. Hi, .T 


347 


H. 


.. 49J 


1 


. 516 


II 


. 638 


H..... » 


.. 474 


llr......,i..i;. " 


.. 3«8 


Urn.... s 


.. 348 
471 •t) 

.. 40« 

I...... . .1. . . ..in 

l'uU«, A. ■■»! K. ..422 

<<*nli«r. It..!. K. K . . 40 

Cur. N .. ?J6 

OlulUax. R . . . . 40* 

Chanilvn. R. W. 40t 

<-|H.raltrr. A. . 6IR 

llk.iiilrT. C II . . 166 

Chrk. C U . ZtS 

CUrk. T . . 214 

CUrk>. A. . . 448 

OInr. Ohiudiiu 471 

I'lvt*. L. . . . S63. 613 

CU«<wil. H. . . .164 

Cliffiird. Mn .. .. IIB 

Col.l.. T .448 

Cockliurn. HIr J. . .341 

('o<<kt.r<.ll, I> .580 

Cfilvrkli*. M.(l. . 618 

Cal<.ri(lc<.. II .231 

I'okrtdc. C .. ..630 

C'oniiiMiii, Mr .62 

1\iiiiikII. r.y. .378 

Connul. J ..164 

(-iiiuul.li<, P. l\ .. .. 141 

C.Kik. E T. . 13. 114 

Cw>k. Mn. R. T. . .. SM 

C<».k. «. A .470 

C'oopOT. EH .613 

re.|«-. o. n. . JB 

<'i>rl>t. K. . 236 

riitvlli. Mix M . 233 

1'uriiii.h. W .470 

Crr... Han.ii . , 514 

t'.HIiiii. J.ll. ... ..64 

Cntirthaiw, W. J. . . . . !6 

C»w>ii. H .900 

t"». Kr». f J ..294 

r..>l.~. K. .. 114 

Cmiit.. Htyiih. II 66 

Cr»wfi.nl. V .M . . «rt 

CmKfiml. W. ri .63! 

Ct»»iI. K. .. .. JJ7 

( r.iiihl..ii. MiiiiU.'ll . .636 
<''■ > .... 419 
• 349. 360. 617 

I' . M 

Cn II ... ..164 

Cn.imiirlin. .M. ..306 

Omrh. A I*. .. 613 

r— - ■'■-■' Mn ;■ U4 

< 610 

< I W .DdA. M 38* 

» ' I xllK ¥» 

D A^iiiliir. Sic U. O. . .. Itt 

D»in'K.R; .... . .. 2M 

DaiitiTn. C .549 

DsTrniiort. H .808 

Ds'idu.ii. MM 448 

D«Tid>i»i. J . !(. 302 

D«w>un, A. J 562 

Dsomiii. W. J. . . 534 

Drluir... J 306 

IVIiiiinoy. R. .. 214 

111, k- .1, w K 420 

KiK-'it- .1 I' II ,, 5,-6 

l>iM. , l,..l.> K ..447 

l^fiti.xin. .\ ia8 

D.Ki.1. A. K . . 2»3 

DikIkh'iii. (' . . 439 

Ddiioviiii. Diok . 21S 

D<iiiW.Hi«j. A. II. .. ~ii. Sib 

[Miii^liii*. II 4gs 

PwwH.. M. M ai3 

Otiwii.T. I'n.f . , .515 

Downii*. .1. 34£ 

Doyl... (■ .560 

nrniio. 11 J 494 

DmiHT. W H ;; 42 

Dniiniiiini.l. H ..361 

UttKiiul. 1' QQ i-d) 

r.. 

¥.,., Uf. I 
rwMlnf. H 

rwMiuc J 

rb..lUi I T 

t 

► .' II 

rWe. hrr. K 

rwtclwr. J. M 
in»wntf««. II 
PortiM. R 
Poni. H t>. 
Pnrapb.r. P H 
PoahUln. P. .. 
Towtm. K T 
Pmitc*. Analolr 
Pn«»r. Pt.i« a I 
Pruvr. H. 
PrmM.r. J 
PnMvr. W A 
Pnurr. N. I. 
PMaiantI*, P. E. 
Vtvn, W. H . 

|.*..ll..r 11 

y 
1 

K.i 
(ia<|.. 
H Ctolion. T 
Cwlsml. H. 
«>rnHt. I>r. R 
iMkir. I>T. f. 
liMinp.. H B 
tlvranl. D. 
a*ranl. M. 
Uib«m». A. 
(Illtint.H. 
Owliif. A. 
llliimTl*. B 
Uhiifilk. J N 
aionr. T. R. 
IbidfnT. J T 
(lodlrt. A. D 
<J i; I Gmii;.I. IlAnii^. . 
tiraluim. J. 
r>nih.<in. R. B. C. 

>ln)i. A 

Orm». W 

Clivrnhi.v. Knr«ipon.3(aK.r 

r.~.....i.... i- M .1 

i;. fin«.Tt.. -Vk'i. . 
«lrimih..<i. 
Gmiw. H. IJ. 
flnmry. Mn. i; 
nwrnn. a. 
Hw'kMI.J . 
H>g(*"l. Kvirr 
H«ll. I> 
Hall H K 
H>ll. S K 
Hiiii.ilt..ti. C. .. 
Hftnitll.tii. linnl E. . 
Hniiiilf..". M 
II. \ •■ 

II 

II I 

Hi...- ,. M 

H«i<l^. T 
H*rl<iid. M 
Hun . r II \ 

II;. I. 

H 

II . 

II.. . .. . M 
it 

.. 668 

it* 

. 301 

. 136 

.i7 

441 

5U 

.. U 

.. 141 

. 401 

. j73 

68 

2M. 447 

. 819 

. 561 

.. 401 

.. U$ 

. MS 

410 

at 

140 
M7 . lii 
. an 

. «7 
6U 
518 
361 
M7 

. 419 
40 
37 

. i> 
S«l 

u» 
m 

44S 
. 410 
304 
4*1 
306 . 360 

. 44i 

. 304 

. SIT 

14S 

601 

. SK 

383 

474 

&3S 

M ■amiai. R W, „ 

lErt "«**:: 

H.XW4 IMt m. .. 
H«mnL 31 
H..«>tta, W p 
Hw«v, r M 

HnaiLP 

H<nn» M A n 
U.inli" .tir W 
HH<.)it.>..ii II 
Hulli>t». IUr.«4«*fw| 
|lrtM~.lrT I niuUm tt 
InCTttii.. Ili^fi . . 
lBZT»... J K 
llUM». <' R .. 

Jamla. WW J» 

J. 

J. ■' 

Joliu oiiit! liobbM.. 

JofciMoa. P 

JnltnTrtn /> 
J..i • 

J. 
J KmUi. U 

KM,, r. 

KotimUmii. Mr* 1' 
Kid4. Iir «. 
Kin«. L. W 
,A , Mn O 
Kork. T « 
KfM^Wr I' i^nmnt. I 
LMilui.k.. il.... 
IMtm. ta. 
Lml at 

LaWTton. Mr> 
I Anon, M 

iMi C«|i< W M uSbxn. '. . Mr. ami Mrt. 
l«<r-Bnil>l. !• 
Ijtim.J K. 
Ijimnt. A. I. 
IM*A A « 
Utb. W H .. 

*■ ^ J H II LITERATURE. ■««t*«« 
Ml 
■cTinrcw— !•*< 1> 

n.»4. _ MM. Mn < 
yaMo. Mn H 4. I. 8 
I % trm. \ ...x.ant .!».. kC.  rrMM»o( ^Zj|. r. 
5SKgiiii.o 

navMnw. Mn. I 

TftftiagtnA. B041 
TuaaCotL E. I*. 
Tteftor. A. K. . 
n«lor. K, 

Tmim.Mln 

TMdHr. <i. J. 

TMml^ A. .. 

AHlwiiii «r Mooan Ksiikwkb- k.ut4 M i.r<>k •!■ ttt.*it.> ««l W<U|»t>. Mm «• II 

tM Ww4. rr<4 M 

»M W«4m. r 

17 wm.. r. 

W7 WmT»«i. a. . 

rn M.I... I, K H. I> S^ Wlilltn ItralrH. 

WMI*. H. 

wkito.n 
wi.ita«U. K K 

WInljMn. H 
Uhitull.Nr J « 
»hru. Dr. AWuadM. 

vMc*ko«.r 

,&. D 
MO 
(10 

«c 

18; 

315 .1.--. . u . 

WomLW. 
Wiinl>w<irth. Hr\ 
Y..t%», IMV 
Vr)<. K.j*liin«ti. K CONTRIBUTORS OF SIGNED 
ARTICLES. LETTERS. *e.- 

A I. 

Aniflir. M;tri*r.' 
U W M 

H^r; v. »." 

Bni4irTI..N . li 

CWrm. W. 
OtUma.O. .. 
Cui|>MI. W W. 
('anna. K. H. 
Cuil Wall. F. . 
Cvtrl*. T. 
Cm. W. «. . 
C>M»ni«, C r. 
nmiiiiM. w. .. 

(iHvtiirun. n. K 
rurk. C-. R 

C<»*. K T 
Cok. Mn. K. T. . 
< I H't. J. Chwlw 
frrmli. W. 1. 
I> F. .. 
UrUtn. J. 
Doteofi. Aortiii 

rilaoiMr.'c mV 
FMwr. W. K liuTrtl 

rmrWr. H. w . . 
ftante. Hmrt [Jam I 111 Tll-LIM. Ijci I 
T r. 

■•ati. li.A. .. 
JodfWb R A II 
Rinnh. U <i 
HoCTw «i. 

" HufTT C^UIKlri 

J A K 

J I> J<>M>.T ki«. 

JilMS Aw. .. 

TUt. 

K T. J" - K<id|r«r4 -. :si. M 


fwitaniiu, J. H. 
PWTW.U. H. .. 

l*>iil..l.Mrii> IhIi««iU. a. .. 
iM..n Walirr. W. 
ih«». Wallar .. 

Sffia;»:; 

Bkm.W. w. .. 
Hnillh. UoMvin 
miilT. A. T 
TuvllL ( ('•mn 

T......,,.,,..r. W. B. 

' 'i«sfd 

H .. 

« .. 

111.'. I 

'Vinlrt Kan*'' 

W. M 

W 8 C 
Walkl»»'A. B.U. 

Wallrr. A. B. .. 
WallL.t'. 
WalT».n. A. 
WaUn. W. O... 
WaUon. K. H. Uoc 

aa. i}t 

Waivh. Artkw 

WrWrKk. J.r... 
WHIn H.U. .. 

" M B. 

" W. K 

» I II HrlllMX 

WiDdmUr. BUiop 
WInrlwWir. Dawi 
Wolf. Lw^o .. 
Wfuuti, C W.. . CORRESPOND] 

Allrt.. -. I .. 

Alt < M.< 

An 1 1.. 

All- 

B.- 
Br {iffilMB Bl 

OorMMliou .-w 

l-nbMAiMusb 
l'ra(ui%awi 
Oawon Brddle 
M-k ..tk .lamiJin \. 1002.] fJTi:i{ ATI 'HF,. (;<>liHl(«fiih|il;.>> is: 

til. Ml'. 

r. D'hIwIi' 

i-»r». TV iij •nd ih* Dwainnir 
KintVMio..' ias,!  <»m 

-' t>r .liiliiuii*! , , 
> M. W. . 

Ml.«t4 
 li Tulot. Tlw ni!«M.v 


. 4M 

. 29a 

I 111.. . 415 

l.m.iijU.iu ul U.iiutu T)li"lli-«. Th» 

sao. st« 

MiiniTm mil Th« riuininiiif Blnl.Thr 

' ' -r 366 

I' »l llrr Hral .. U 

Thr UkiMHMI of Uw 

■'htstlHfk JtiiifMi . . , . 431 
• An' >nii II Maxili r . 274 

rhr 4aa 

I Ttar Tbr llraBl 

321 

^^ « Tw«iity-oii« — Jtthi) HEADED ARTICLES - lull' 
An V 

nil li KrdiTiriu 

• hCiillura 364. 463. SM 
..631 2M 

1 12. 236. 352. 376. 421. 461 . 475 ' itiM Wrtr. A 

' VI'I.T Itiiu. Himkr. ,,( th<' Vr«r 

" Holnm** Itnnlt-n ( • 
II 

l>< 
l>i 
1> 

Kiri.'.'Mlh I 

KiiiiKii;N 

I . , 1 1 J- 

I lli'r I- 

I'l I -t'tttr fntm 

— !i-»tnni 

>'<(f «nU Wiitins* 

It Kditioiii lit .. 

'I. Hi.liiiiivMI.itt) '.'. 
.iitui) ll.K.lc.lMport, A 

1.KTTKU.S- 

Wilhi'lin Kulv 

saway." Tlw i'nMktiir'of 
mil it« ARKiciiitlimi 

'iid'A !; :: 

Til.-.. 
R'Hini. Ttip 
Ih- 4St. SOS 

.. s« 
loe 

. 13! 

. lae 

2S3 

.. 629 
9*. 141. 450 . eoo 

131 
. 132 
. 394 

581 
. S76 

562 

603 
. 42 

632 • l.lU. A .. Till' 
hiT 
"f Ran-. , 319 
. 437 
. 296 

: XT) 
606 

211 
II 
. 86 
S3I 
44 
163 
183 
189 .. sa 

. I'lirtfT- 

.. 86 
'Piratioii 108 
"1 TVioW 134 

.167 
ilArtiflcT 186 LmiUTVIlK PORTRAin H«f4f. Mr IVrt 

ll.6rf...i.. » 'fin. 

MWtlto, PWl •!' . 

■n, Mr ThMnliirv 

k Wlltun 

l^iii. \\.. 

Whilmv'i. Hall 
Xincwtlt. Nnirl Kom- 

« ' 218. »(l 

A 21S. 690 

.. 460 

V .413 

V V 17a 1»« 

A V (Vlfilinittiiii* . 265.369 

A .1. Wi.rkiot . m 

A 290 

\ _ 54g 

A I .i.hui.Tlii- '.'. 331 

Aiucri. • 11 Prkim . . . . 458 

AiMrt<'i< 884 

Anwrti.. S6 

Amrrii'i .. 645 

Am-r«., jji, 546 

AuicrtiM ..424 

AMwrkwn i.>.. ..317 

AMiJaMiMHii .. 617 

AnMrMM Flttii' . . 488 

AnMrigBit PiiIh .. «( 

Amnrtni'' < ... 407 

Ainrrk-.. >i>linf \n 216 

AiMTk-ii " 11. 'Hh- .. 436 

Andenon. .it.. 74 

And«nN>n. Riilirrt 391 

Andnv Mvnlt'ii Cmutr. . ..51 

4«Vto.5«ioN lUH*tr. . . . 403 

AmiMb. Nvw.. .462 

Antkokn Coinplling 74. 619 

Ainiiii MTinl.i Th. .73 

A . I ....If .. 290 

A ..irUl mm .. 4iS 

K 1 

"At fi-r.B -•^...i.u 146 

" A H.IIUI. Iiy ii. J K .. 122 

Aiiiliti A -.28 

A" I ('>Miuliita PwliT .. 366 

V ' «bl 146 

r. TJ» 166 

II. 406 

Biiilij. II. f .. Itl 

Balfiiiir. Mr .483 

Hull. HlrR .. 332 

Biiir> (liiidf (Alptn* dull I'M I .. t3 

Halur. m«tiirti> 5M 

lUnlimx. J 06 

RMlr. Minn I). 408 

Hfrkii.Sk.tri. ... .194 

Bell. MiM M .118 

Bi'rnhnnll, Mm.'. 8... 3, 51 

H' " "-r .. 22. 3M.^ 

fi' "^Uhrwir" !! 96i'. W 

111 tv 364 

l> 17,268.312 

K' 601 

liM^ - .•H- .. 166 

Itirr.ll. A -11.460 

lliaho|i. Mn. ... 332 

lli.lv.i.-^.ir. TiHliliit.' 475 

Hi .499 

HI .332 

li 313 

II . . 14« 

II T.TTO. . .548 

11" 536 

11 .. 411 

 I r.!}. Th.' .. 54K 

!<■ 432 

11- i»>rlm»iil, A .. 427 

H '.1». Tlw 452 

■■I 47 

!>• 481 

lUiii'.i'Liuu :i. vi^i«D«r», laiprofvnivntor 686 
Rookaulln in (.'hariix-emt-roMi 110, 194 
Bonthli;. tl . aa > DnoiBtM ..60 
Boiuiaat 406 Xuia* 
ttmtn ■^»i.tti •r*. - , i:^ 

^- .J,, i»mX Mr. Kipttng 

CkUnm.MaK .. „ 

V»anU», Jut— 
Clwk. n. 
t'iMk. J (1. . 

(*W«irli«-««U. M. tlmHgr* 

diaonl. Hiifil 

Cllnv W. B.. (taMi. ,4 A<MlM> 

<*lunt ('••tl* 

CoasMM KnMin M 

('<mi|»l^n« IJtirvry 

C'omrlM. IJtwnrjr AtMiclftliiiiM nt 

t'ummtittt'mr 

Cnok.r. M. 

IWk. W M 

Copr^hr Ai-t 

fi ' • - ., ~ 170. Ill l>Biut»n. l>r .> 

(>Md. Mn . fl 

C'rirkM, Thm l.u*r.it u 

Crtvpt • MMMMn 

I'rttie. Tbe AMtrirftii 

('ntu'iiitii 

< • a. 146 

I'l' *t 

li: ^:* 

I>h*krn» U^ifTv [\ Mm 

Dick»ii« KvTKal KLiB 

Dk-UofiariM WaiitoJ h^ m Comvpoa- 

dMit |M 

** Dict*<mii&UT. d» rt'aaM. ' TW 3B 

DUr.tn.' ill i: ^.k« .. S 

i*\^ <-iM-<B» in 

i> : TJ 

 !■ ..■•. Tb» . lis 

•■ iM-.irj^ .^. . TtKiMcliwI ..381408 

DoTwvawian |K 

Dotaa Pr«M St 

Down Hn li-l Th« ||A 

"^ ' .. '.. '.'.n 

■> uUon-itmiK* 146 

l>f ^rdtlri'.-l .. M 

i> :: S 

>• .. 88 

I>UP*'. :^lKii'"i» 

tmrti fnainl Hnokit 

Rdinbarsh Ac«il«niy . |;^ 

MOiiHini Primtlfn .... 4I1 

Kdiliirial Cluing .168 

Mwanln. K . Ur* a( ||6 

Kdv>nl>. Priifmor M ^ 

KtfHr 4QI 

KlilalH-llHnMattHacMj S 

Klj.li H Ol 

KiW«Uk lllutr,.- ' " Tb, . 4|i 

Kixhuh T. Ami I ..168 

KiylMh Ijtrnil .. B 

*' KiiM li«h LitvnftL . ^..UUMtocy 

of 

" Kn-whiin R»TUiu«l ,, ,, 

" Kmial Cilr.' Tlw .. IM. 

" Klhml Pl>iiaM|4v of KUgskk ' 

Ktnn (^nllcgv 4Bg 

" Klrmno HrlraUqua* ~ m 

Rnnipraii Uiitw uMi i in MwntlaMa 

FaiiiilMv ,. IT 

Rvmna. ilMncWIor M 

Kr,r, M: 1 H 48 S«t» 

J,.t 
J 

J-. 
J. 

J; 
• .1 

K. 

•■ K 

Utft • wo* rbctaa 

•III <i«4 


KAnMT . . 

KrMotktn ".* iM n tnm t i. TTip Partly cf 
l^lHl « i i -4 tlw rMan 

liMrW Ham rrm 
UlUri. aM<M4 
Lm,». .. I i»iflt IBnn. Mr. M 

Ufc — ». K. . 

liitiMiiii Bnmr. Kmmm 

LmprlH*. Dr (iMrtaa 

f ■wham 

Ulmrto* is CaMtf «UI«i 

Ukmtnm.ltatutnm LteniiB.I< ' 
IH»l»H A*'-' 
LHmfT (lab. T1» 
Utanrr r - 
Utmrjr IV. LITERATURE. [.Iniiuai 
.TW IHlMlt S 

 *•< ( t litiii«l wt 

i 

ZUMi 
i^tt m mmi m . .. tM 

- \a m mt m mmti$tt M 
•«iW1lM<Ui*B «< m rtmmtt$ 
Sil»*^. 6 «yH ,.t «. n. I«. IN. M. 

ToMnCB V Qtv^nlyt tnn to . .ox 

T V i mi M » . mi a 

' WkaMloM a( • rrl««H.' Tb* "TMCMi A'UMi.ahiiteoC .. 
T«i«i>.Maf* .. 
THrtMikuB library OmmbMU* ^ rwaMonALTtm- 

A4alpt» TIm!: 

ni^OTUKl ll» I'uI'lK'.Tho .. I 

rii» ».« -i . . J 

• Ml Bwml nrttui. . I 

— '-tuSSSiunitftteVMMtanKra ' ' W«to tat Ik* Tout poms- 

An«fUkMir.._ .. 
BMkotghiMilto.. 
ClayMatMmHn .. 
CUmd I li««^« 
(VuTih< 
UvKkftnrr. Tlw 
KmTtM'.TIip 
nn(U<w.Tlw 
l^iDanl tn FVin>B<». \ 
RairaM OudMi. Th> 

loMra 

LalwandlbrlHsr. Tbr 
lit««on, Tbv 

M 

M .n .. 

l-w ..n K»r»Ji. A 

KHiiriti«Y». 1 ».«■ the Wliid Ul Ik* Hong o( RBVIBW8. 

AKT Ain> ARCEUBOLOOT Battiralli 
OMMTMllpni of Ju<M< Xoftkrotc Vtair Oraat ▼•Bctiana 

"q«n».' Thf .._ ^ 

|Mii?r?ai?Un • Handlnok. The' 

K-i 

8* »nArt 

Hi. 'lural IVtMl* .. 

Mum; •na i riu<im at lullMa Art 489 
' 4« 

4«a 

421 

*n 

:& 

aw 
Me BIOGRAPHY AND RBMIMIS- 
CENCES- 

AlfradtlMamt .43 

Ai»ii<>i> fTruik ..til 

Am. I:. I'mVallHt .. >4<l 

lu- MB 

I'n- 'i-Uinwi fi6S 

(liimi".'Mi <>i (-/iwMi TkHM-M. Tb« .. SM 
CoafMatniu of aCarti'siatM.TiM .(£7 

Duto. Ufcot 112 

of Uw KwiMrar mtmk*. Tlw . . U7 
j( iTuioMl |ten»t>r Cup. 

, TotK I. Mi n. . . m 

- .,pr...>..rAiMMi .. .. 2H 

n» 4* 

ii» HI 

M«a a( A»M «• 
Kdmroti .. no 

..M» ..til 

.1 lisMM . to 

. .;. u vnSium B««n 6S 

•ridloumatairUvraM 4) 

>«! JMnU*w4.. .. 440 

llw M>," K r.i K>l»nl VII tn 

Hte M ^' '>T KlBi 

Uanlrt. > .Vilwm .. <M 

In M«Bon«i». lurrwi ttfintotm .. 04 
III— I— . Wo— M iii w atJ— .-in 
Ji«aalAi« HioiKkrMV *« 
 in It j ij u lli i a i i i jtMwi 

E£S!-pSSml. It. ....II ..# V.ll.. 4M K^^'sncs' ofrt- M.t Boon FOE ' 

Cht^fTMln niHl ihtfl 
KurlhrFulh .. 
Knmi IMaxniund I 

HrUt t- 1(1.1. ...III.. 

H- BOOKS or U 
AmwI IligtiHf 

■fill*'! OuM* lo < 

Nwilli'i Intn I' DBAMA- 

Oinoonda 
KlMtMl lb* I<-»lw 
lAburvniua 
Kiraiti •ltd Ygnln 
KlBlrain . . ECONOMICS 

I^MKicnc) T. laii^ 

Rnlutinn of M.Kl. 

Ovti-I Mill' ri! i-i H»i 

H- i.J 

I'.. Oi 

Hoi'Ul U'l.'.ll'ix 
HtonruftklM'. 
T t iiAi mmI Ui» ' EDDCATIONA 

ComniMrlftl K^ntt 

Almwil 
(V>niliM*r> < ' 
Rdarati"' 

Indw't" 

Hr- . T..|. 
I*alf**iiii< nonoM- 

Ad«»iitnrMi frf Tyli 
Alln <>l oil] Vino 
AMm. Tbr . 
AwiMMatlor* All? 
AngX 
AiwHIiw Wnmaii « 

AMnnik . . 
AiMot. Tlw 
ArMMmp and Ik 
Afl«ta*ff«la. Thr 

Arrow, '.r Om Aim January 4, 190*2.] LITKRATURE. Vf.'ri 


..«.A«.4»tMMM4> 


i. 1 ' 


>U>> D'Latt.. 


t . < '1 


1 
I ' 
1 ' 


1,(1.. Ir,4«' .1. 1 t.- 
1 . . r It- 


) 

1 


t ' 
I ' 

V ■1 

.. M 
. M6 . m 

., «i 

its 
.. i< 

. 3» 

.. V» 

.. H ) 
( 

y 
y 

r 

r. 

K..UI II, 
Kniiik- 
Kr..|.r 
t II 

II 

II 

M 

II 

11.^ \:. 

llrrli uf 

H.'t", T 

II. 

M 

II 

11 

II 

II 

II 

I 

I. 

|| ,. J06 
.. tli 

.. 306 
.. 4« 

::» 
.. «( 

w 

. *n 

., a< 

., P 
.. 447 

. 11:5 

.. M6 
.. 446 
., »■> 
5«3 
.. 440 
..473 

SSI 

iillirrRtoriM .. 472 
L'ltnd. An .. 612 

I !• laa 

116 

ifl^.w'.'nir .. »13 

r. .. 4M 

.. 4<7 

I .236 

818 

iih. A 561 

617 

•- MiMin, Tho (XtiiM Hiipu.J 

rn 618 

<iit Daly, Th« ..376 

617 

.. 813 
.. 449 
.662 

6«2 

'IliM M.SkI 663 

..« SKS 

^ ' ' '"Tfr ..662 

I..U1.-. The . .402 

? IliK'lliiit .165 

iu.' , . ..472 

'■ of lh<> Slmiiiro. k . . 907 

I AI.Wj.Thf .. ..304 

n... ^74 

•liv 449 

613 

422 

• » Inn. Tti,. ..562 

.. 308 

. . 474 

.. 662 

■i-lh. I'll.. . ..306 

214 

'.■F.ln'lioii.Th* .. 235 

■r.lhr 612 

MiuUitT. Tilt' ..141 

448 

i'l.'. .V 376 

.. 401 
I ..189 

.. 448 
..376 
.. 308 
.. 164 

. .. 141 

\in^Hr .. . . 404 

f. Thi- ... . . M 

li.' .... ..662 

i lh» 92 

448 

!■ .hinlCWnwdj, The.. 260 
474 

<hntt«r>. The .. 49t 
. ..u»t 638 

m 

'I>1<>|«| 306 

. BroMli.The .. ., U rtetiom I w ti m i O 

Hlit'i Virt<«u 
 VhrH .^ 
at L#Bli. The . 
\tZtk. The . 

MM>»'> trnai. Vhe ^ 
LMtle Mnl ■•( aa«. ti" ordi ••t UoMlMl^llt. Th«<. 
Th. Makloii'i Cnayl The 


ui. The.. 
.1 HuU«lJMt (•fjr, Tlw 
• fr-.l! wll ^ 

ikI Hrr HMhaiMl l«i 
. 81} 
. 378 

xn 
m 

1 

3 

IS 

MB 
«47 
304 
113 
4H 
61) 
«3 
613 
214 
380 
304 
911 Iklilleiiil 

( >ld K tiowlMUi*. Thv . . 

Dili H..i,,.n, . I'.utHly.Aii l-enha. The 
Pnuent l«aeiee 

Pt»iii»tif«» 

!•!' 

I' 
r 

!■ 
I- 

r 

i-i WmI, Tb« 

m1<*ii TI)« N8 
. »4 
. 306 
. 238 

. 3K 

. 115 

214 

563 

235 

. 304 

t» 

. 44« 

. 4*4 

. 306 

116 

613 

. 582 

562 

. 214 

«S 

Sit 

375 
116 
360 Untl i'hri»tUin 

K.'al Life 
H..' ' 

i; 
li 

i, i.„ 

KftHlmtion 
Riullitm . 

Iliwlil . t Wu) The 

It. ^ <H.r.M.P..TuS 

NViTwe .. MO 

"ley Mqiura, The .. 4t3 
4(4 

n,f 447 

375 

m 
3ta r»<lenUelnen Ronw- Hitl Station. The Hh(M>« "f Fortune, The 
Hinn«>r end tbe I^mhleni. The 
Kir HiHitor 

Klrtu* and other Htorirs 
Hi«ter Cmny 

Huit.T T.r— 

8kiii|»T • ' 

Hklrtsof I I ! 

HnereK nf 447 

. 613 

. 375 

. 349 

. 189 

. 18 

. 562 

. 164 

. 93 

. 422 

. 4S4 

. 43 

. 613 

3SI 

. 448 

. 588 

. 974 

234 

91 

. 5B» 

8) 

811 

214 

304 
I ThattfeMJee* ■' Ihraa MecKrf U . ii''»a Hlwi A 

t Tti- 

T.... 

T... 

T- 

I 

V 

V. . l.,_ 

Vk»( u m lMik»': The 

Wemnr* Well. The 

Wesllk e« Malieea4w«, The 

WMteviien. The 

Whb lldc. The 

WmIp«#i 
aiiwduvatti WiMl 
Wb 

4let. A 

W0«nen t4 Ye*lenUf . A 
Wimien • Iltir4eei. i 

WoMMM M«et Wm^ 
WocKiii nf (Jrv« BMe. The 
Wt>Mnf ..( nK-lleTThe 

w The 

V. 

Y" - tt e MH #i. The 

YuutU 4*,t *-3lerfcetlliff H ■■■" '. 

CI- • 11 IB 

Cli. ' ~l. OeaneudllM Jeeo- 

» I -oi'Borii !! |M 

(I .e.The .. .. ni 

I r rnni-e .. fi| 

Ci. ..rEunae A . . W 

H' lie tfe V> lUealatioa 

t ., w 

BirtoeT :' '■! Vivim* TtU- 

tbslln 11 

LAit>it. . m 

!.-•• Ihe 4« 

l> 117 

Ml. II. 5«l 

Ji»r) l.iM ..1 Wh., Wmte 

theCe.. 300 

Meiuo.1 !• JUntoa lo 

Ollmt ......... HI 

Modem Kaixtpe B 

Outline of the Belitlnoi lietaMa 

Kndend end tlc«Uu)4 (tofnoif. . .. W 
RelallniorflM^ifraphjeadlUeten . m 
RoMieo Tli.^^rx'T end the BepoMk-. 

I»46l*«9 im 

mmn HMoiT of Uw Bi^lMi Coknlea M 
8*uMi iV>*l», The: their Or%ln. 

Ora«th.ud lalaene* 101 

Two Klr>t Ontnriee a( noraottna 

Hl.t..rT. The 515 

W.r «( the Potieh Bill! mlnii(lT».lTM). 

The .. W 

Who Killed Amy KoIokt* 3lt 

W,«ld • Hiet.eir. The .441 UOAL- 

Mantime Iaw. 4*5 ?mi»aa».4e| mauc ftltm ~ Kai KATUBAi warn 
OABnanw 

EhiihiKii Xatarat Hu«- 

SatdaaMwrA 
OHSihillteWatewte A 
lianlMita* fw B i^ea'ti 
Ofaeaee .. 
i8Mhtf IWr The ■AVAL- 

okmrrAL- 

Aaattfrt Indie 
Aelaaa«toR>(- 
C W ala t i a« t>. 
LMfafreflhel 
Ctetrtbatinne le>«w« Am UtMra •■« LITEEAKY 

Ua<.kl.indini ... .810 

Rook IMree CimenI 41. IM 

Vmn <4 Houk>. The . . . . Mi 

CaUlnf tie ol the Cornell Uentt Codec 

lion 114 

Chemlien Cyrloieedia of BoflMl 

Uteratnte Kg 

Conciee Rl]raMilo«i>vl DMkmaiT of tha 

Kn^ieh Lan#ue«e 871 

Enatuh Cuauaeatan on Danta'e 

" IMtina CoaMMdht ' 113 

Raun tmm Ika OaanNaa . . 3e* 

Ruajra «( aa Ki-Uhcafiaa ..481 

Oe«ic»»W«i4Hn«»Bna»<Oth» tiiwhaii 

Addneeee SB 

nmndi Brritaira d'Oatfa-MaMka . . 138 

IXten on Ute 471 

Ltfe and iMtan in tha fiaarth OtataiT 

A.K Ml 

Uf^ ... y.^m I.,.. It. Tut- * ranlaa Haitnteal Te^^ 
TM e4 AaarM IVmel. Ik PBIUMOPBT 

Vhct aad rahla . _ 
HlMarao<lm e fc »» aelPl 
IbeUMaaTMadinia 
Mrthade o< iUhire 

' ae CMv. nfla 

Jd Ai^ M» eCh 

<4M«talky 
m a in i o« CoadaM 
Kladtee no m>Me<Ba aT t\ 

ttMca. 
Vaaaf Wtatkla Beau«h 
Watka oC Ceoiae KHhe'eT vomT— 

Ba<k ol the Hatare ClaK 
BookafTeoee 
■»Onf OMOaataM 

Haattan aMI Lanaae' 

l«ofaidi.Ptta«ae(.. 
Laeaa Ba«i« . 
Men .4 Keeialh 
()« the Ttaril and Oa« tti 
Tear and otbOTh rhMaSl 
MeettoM* efihePaataadrn 
SttaCakaaaaW ^ LlTEHAXrRE. [Januai 
•ATKrsiJrs'^' « jSa ^fepjfa fe>.«>>. 
llllll nJllM. te t>t .TV;H»«» tViUotl «rni.i 

ltrfiMlSk^k>t II rjiKiian ViUmm 

littrtaOMMil Ml rmOSnMlnXi 

•»< -< Um AaatMit OaM* Boalu (twic 

.„ bt..- •■ . g BWiwu* urf B 

Ii!*«iid>- i:-J-««.TW.. »» Itboiet 

.jco U Tk, A|>nX.>tte CaMtlta- iaSmSiSSm 

umS-tw M vsossanu 

laaOaMjMW tM tlmu .. 

Xmt Hblnqt al llw Bouk a( OnwK« Uml of itw Moon 

fl «l » l HI U'llil Ixiwioo 

iii~« MmIw. TliB » l^.,- . f ... 1.U.41 

Sua* *» M ' HI 

•(iM'>rili<40erf .411 N .<tl| 

... .. m N iiS 

 snd OrManatM (II N \|ai 

H- .ladOT nil Willi N 

1: » r. '. I 

IV'riiai i^ . . . ^ ««(* and Ri'^irmrr 99 V ^Vr« 

It A 

TOPOORAPHY. TIUVXL. AMD l^i II 

OEOORAPHT t^ 
ABB»ta<.«< i.'.'t • II -p.ul . W (i| 

Arawato' 1r><rl> aiHl niudlM .. Ill H' 

AaMnlMi. iiui.H.iN.^ .40 h 

IMk: Malittwi'MO Hi<Htt..nl4«-A?«i in T 

B lll ll ll mmI Um ltrl«i.r- 4tl T 

Mfanraitli Book SIS T 

■ookorBilttMV.A.. .. la 1 

(WwOoUmo (II 1. 

"CkM' AporsTho M V 

CohMik Mwi'i OBMoodiaa .. .. ifi ^ 

OaolMMlal Bood tnitt la CMrtnl V. 

W n lo r ii KuTop* M w.in.r>l<-r 

Oovalr oMl To»a in Ki^lint . . . . SM Wui4wtiin in Td 

OoMit* ond PoTMl^ a( norUi Anw ri eo. Wmii of Thoaui 

Tlw m , WUb Um TihMani 
tftrittwe Published by 
tCbc XCimcs No. IM. SATURDAY. JULY «, 1801. 
C0KTENT8. 

* ruMm 

Norm OF THK Day ]• '■^ •*• * 

" LiTKBATUBit " I'oBTBAmi.— IX. Mr. ThomM Hardy. 

An AppnMintion, by Stophm Owynn * 

TlIK HlMTUUICAI. VALfiE<>KWii.ij»-A"P«nwii»IVIew," 

by lh« K4>v. J. <"h»rli>» Vox ** 

BiKiM AM) Thkik Ways • 

Thk ruiunMU'HY OK TUB Salb-Room 11 

Thb Dkama, l>y A. B. \V»lkl«y 12 

ClIBBBNT LlTKKATlKK - 

Kight.4 Mid \Vron«H of the Transviuil War w 

The <^hi»u"«' ('ri«iii from Within "' 

An A<i»tr»liiin Writer - 

The (•iinlry I i-oiii« Krmn - V«r»«« PapuUraod HaiuariMU— On 

the Truck and OTcr th« 31lpr»IU 14, I.> 

T.iMiia Rtigiuti •.■■.■■•jL.::::'::: 

Klfty Ynamof ('atholtr IJfo ami P rogr^i -A «"«ntofT^» Prarrw* 
In Ri'll«iou< I.lft) undTUoughl ski-l.li.w of Ilr>okMtteno( Othar 
Day* The Twitnmont of a V|yl-.vtc)r- Mi- Moat Oraolon* 
Maiaaty king Kdwanl Vll.-Uliih .SunuMin Srnitha ImlaK to 
theLaadlHK Arllrlwof rArTHjuui-BrrnelaGnlde to Company 
Komatloo-Baauty Atfornad-IniiMnU LiCBW*tiea-8t. David 18, 17 

Doom i'antle-The VViaa Man of Starnoraaa— Karadac- Br t'om- 
■Mnd of the Princo Catholic UaagM So Called -Robert Kane- 

Paaaoiit Laaale* 17, 18 

LlllKARY NOTK8 W 

Hook Sale at Mkiwr«. Sotheby'b 19 

Amono tiik Rkvikw.h and Ma(»azink«.— 1 20 

ConnKMi'i)Ni>> :»<■►■. IhuCharlotta Yon«e Memorial— "LuoaaMalat" 

on Kiction- Anhipulotflciil Nomooolaturo 21, 22 

AuTHOK« ANK PrHLisiiKKB— Books to look out for 2i, '£i 

List of Nkw Books ani> Rkprints 33,2* NOTES OF THE DAY. The subject of the " LirtaiATUBE" Poktbait next week will bo 

M; PlERBK LoTI. 

• « • 

The book trade in South Africa socinx to hnvo flactn»ted 
with the fortunes of the war. Literature was for n long time at a 
aiscount, and trade with the Transvaal and Orange River Colony 
is only just bedinning to wake up again. But since thi< critical 
ilays ot the campaign, fiction, wo are told, has boon in great 
dcuuvnd — we suggest no ulterior meaning in this announcement. 
The lighter the literaturt-, apparently, the better the Army likes 
it. One iKXikseller, who declares that his trade with South 
Africa has more than doubled sinoo the war began, added that 
he ha»l a standing ortler from one ofllcer to send out twelve fresh 
novels to him every w<>ek. Perhaps the officer in question has 
taken Mr. Marston's recent suggestion to heart, and is sowing 
the IkmiUh iir> into bullet -nnvif uniforms for his men. wBrm an aSMtloa. " I w»Bt yoB "—h» wrlU« fr 
ia If BNh, US&-" I wBBt yoB MiAy to ga akemt «<U 
thloc woald h* Jaat iloatily •• to tmrt l t " Aai 

years later he writes from Berlla, " I (ot J 

night. I am glad you will now writo froi 

gut your letters in the noraiBC ; ttey 4d mm waaA tm 

•»•'•■• • . . . 

Last .Satar«Uy ooo ol Iha oMaat nif iai o( the Fr 

the MoniUmr Unitanel, appeand for Um laa» U 

liviHl 112 years. The MoniUitr was the oSeial Jo 

French Revolution. It cnntlaoed ita fwratWBWta 

the Directory, under the Consulate, aadar tke bi^r 

Restoration, and ermt down to the third Hepebl 

became an Opposition organ. It waa always «•! 

Napoleon, it is said, was (or a tiaM a eoatrlbator to 

It has coanted on lU ataC aoae oT tke t r e at asl Baa« 

fnim Champollion and Oaatler and 8alBto-Be«T« 4 

Kd. AlM>ut, and eren Marger. Hinee 1808, wkea 

Offleiel was founded, the Moniteur haa ataadUy aet 

diminish, although during the Franco^enaaa war i 

a moment to recover its youth. The laat weil-kno 

contribute to its coluouu «aa M. Valtrey (WMi 

appearance will h.irdly be BOtteed. It has bees ft 

one of the moat reactionary Joornala in Pkris. bat 

of polemic were not soarrilooa eooogh to attrael 

attention. 

• • • 

One volume, such as that Just pabliahed by 1 
is enough for Calverley. The four rolaaM <d 
over-weighted him, and. thoBgh we tafB ngratM 
slim green booklets which we hare eheriabed for ■• 
we want nothinc better than this new eoIleetioB wit 
Sendair^ lAle and Appreciation. Oalrerley died aa 
to h" included in the " Dictionary ot National 
wh >re Mr. Leslie Stephen aptly sums up his aati 
" roflned common sense." He is the ftrst ef 
more polished even iluMi Coninicton. a reriew of wto 
by Calverley himself is in this toIumb a n d of par 
both of those arU yon mnst bo Inip i egBa t ed with th 
course ; bnt, abore all, you mnst not be an inUtato 
must show your own power. As Sir Walter S 
" ' Lovers, and a Reflection,' inimitable and ooiii 
sense though it be, is an extremely powettal p4eei 

r'»i.'...1..v''^ .l,^^fr!,i,> \i-i> that in tmn<1atinn Ton v mtmrf, ki« IwM wit. •nd liU ■Mi'rgW lu- i 
arr fsMilUr. Rir Wallor^JUiUlt r^nvUl vi^a— m,,- s. TERATURE. 

_ •loriK? lallit* <»y*. l'»l«-«rl«]r'» «it c«>rtainlr 
tevtac Or. J »« kjf » to Uuirfira lt«ll «•. 
^u«* tk» li— nw of tiM- " foll»etlOM " 
Cdrrtfry. " Ab4 vrilh Wtial rt<#nnir>. Mr. caimnl at Rallinl liv Ul. 


M^Mrf tW *<««k««« y" i^lTpriry hardly kip 
lB«(W> ■««•!. (Ml br " had • diM> «««• of tbo iraportanoc of tho 
«MMia» mmI ciI IIm> qNMlinn." and implied. " Maxtor, with 
b*Ui^ (4 <|pTMkMi mImsVnI with awn !" " Q«iU(> riithl, .vimiiK 
■•a, a T«>rT profipr aa*wrr," <>iclaiMiMl tlM> Manior. Ono mon> 
UMr «!• May (ir* frrM Ihr tiaie «kMi BU.rd« had iM^oomo 
raJrrvlry aad the Oifofd «iidcrKnMiMat» a Camhridiro Dm :— 
NorW TAKKK AT CtMXBliV MocrtNCH. 
Al Mn-ilni;. Fchroarr 28th, lit— 2. 
ffrmHhnl b$ Ikf .Miwl^r.— Thai no pcoplo k'vo yu >-> 
■■cIl tm«bl(>. (( jva ti7 to pstract money from Ihoni, ax 
■tllrilnr*. 

By Itm Jmm. Anta.— Kxevpt. prrhapa, pariMM. 
Am liM .SMfar Dm*.— The latter poMibly beesiue they 
l«vp iM<t ipit iW Moacy. 

>/r. .4.— That a ton wpight !• a treat deal ol books. 
i.y Mr. A.~TlMt It l» jttirt o«f» o'clock. 
Bf Mr. C— That that I* likely, and that in an hoar it will 
hr> jort two. 

• • • * 

i» la aalMr aiinda ao gvoeral and no reitonalilo n 
«( tkm atility nC tlM< " coaffrMam " and " confor- 
tkat Mr. John Mnrray'* fiavonrable verdict on the 
lalvraatioaal l^aMitthcnk' Contcrem i« of importance. " There 
ta«« bcra. and pnmibly litill an*," he writ4>ii to the I'ubluli^nt' 
Cfrrmfar, "tame €4 oar countrymen who re^pird anch congrewtes u n(4k{B|r mnrc than elalmrato ' IteanfeaHtH,' l>nt to thnae who 
tan* MUmt 4 aad acMaiB««l Uimb elOMiy, it ia evident that thin 
firm i» a adilaiKa oae. WItli «aeii MHeaaaive moetinf; tliere 
I JtaplajaJ • eloatr and more aerioun attention to lmHi> 
id a crowiac deairv to learn the methoda of otiicr 
•aaatritw with a view to concerted uction when circurastanoea 
afv afipnHane. It i» to he one of the dutit** of the Permanent 
Batraa In rricalate and cnntml the Hubjecta for diacnasion, so 
a* to *liaiinatp wlMt ia redundant, uaeleaa, or nndeitiniblc, and 
■* wa tmmj kope that tlie next congrcaa, which by the kind 
IsvMatia* ai tto italkw pabliabera ia to oieet at Milan in 1004, 
«i^ MIy awlatila tka adraaea ia praedeal reaalta." 
• • • • 

TW fdicr luM a nnlabl« article in " Walk* and Talka with 
ToMtfjr " by Andrew I). White. United HUtoi AmlMNNador to 
fl irai M iy. Oa tiM aabfect o( literary property, it icema, there 
ia a «trn(n|( dirergene* of ri«WB between the Cotint and the 
l%» ai it*»a ;— 

IM IflM aM> tiMt In hia view he had no ri|{ht to receive 
' ftor tJie p e rwi a a i on to print a liook. To thi* I naturally 
that by cairyinK out thU doctrine he aimply pre- 
mtm of fwy to publiabera, and that, in my 
•piaioti. ba amdd do a aiach batter thinK by Uking the full 
valw^ af Ua enpyrigkta aad beatowing the procccda upon the 
iiaiaiitjy aUrrlac about him. To thia he anawered that it 
wa» a qaei«ion of duty. To this I ai^reed, bat remarked that 
•ar diaa n fi n a e a t waa aa to what hia dnty in the matter really 
•■•. It waa a plaaaaM to learn fmro another aonrce that the 
[Jul, ttier ; but he 
knovvtng nt all wrnie of 
nipMen of ThiHMlore Pai 
lie alM revered and adminHl I lie eharaete 
\\ illiuiii Ll<\vtl tiarri^on. He lind r«'n«l I^/iiikI 
liiit was i-viileiitly imcerlaiii retpirdiiij; I^iwt'll 
V with w>iiu' oilier author. Of coiite 
111 ^.. -- -Kino of lloweirH novels, and lilcisl tli 
•' Literature In the United StatCH nt pr«>M'ii 
the loweMt trough of the s<\\ Im-Ihihmi high w;i\ 

• • a 

Mr. White la by no means a Tolatoyite, a 

have nrK>ie<l iiuwt of the articlew of th 

rrtw-d. He had the eoumfre to tmy ri(fht 

spectacle of Count Tolhtoy virtually |K>Hiii^ 

lietng while hia fellow-Kiiaiiiana i-aiiie 

whining to him waa not nt nil edirying." To wl 

Count " llatencd very civilly." Hia gtMieral pir 

A man of geniux denouncing all Hcience i 

what hecallH faith ; urging a r<>turiilo a nlate o 

aiinply UnUNiteau lundifled Ity nii<>rendingN of the 

repudiating innrriuge. though hiiuaelf niont Imp 

lh<> father of hixteen children ; holding that .Kitr 

and .Shake!(|M';iro were not great in literatjiw, i 

olMCurc writer a literary idol ; holiling that 

and Raphael were not groat in aciilptiire ni 

inalating on the eminence of auudry unknown n 

liainted brutally; holding that BiH>tlioven, Han 

Ilaydn, wore not great in luuftic, Imt that hoii 

former ontwide any hejilthful musical evolution 

nuiaic of the future ; declaring Na|>oleon to liav 

Imt present I ugKutuaoff as n inilit.-iry ideal ; lo 

that organiz<»d knowledge which liaHdono mor« 

bring nx out of niediieval cruelty into n U 

extolling a " faith " which has alwayH Iioen tl 

pretext for bluodsbod and opprcaaion. 

The article is jwcked with good things, nixi is t 

Tolstoy article that liao Ihhmi puljlihlic<l for a Ion 

• • * 
Count Tolstoy, by-the-by, has alao lieen cri 

authors in Die Gfti-Unchaft. He regards Wlihe 
the gr«>ateHt novelist, probably l)eoi»uso he tliii 
peaaant life. He thinks little of Hauptmaiin, 
" Weavers " to bo a notoi»-ortliy perforuiano<'.l>e 
an important social question, and praises the aii 
mitting any sort of love-story lo interfere ' 
" Hanncle " ho finds sentimental, and everythli 
mann of little artistic merit. 8iidcrmann, ei 
novels, is considered by Tolstoy tobeacullti 

minded artist. 

• • • 

The last instalment of " The Oxford ¥• 
gives Mr. .1. <«. Holyoake (in the Dailn 
1878) as the Orst authority for the nse of the ^ 
now accepted sense. As a correspondent (& 
|K)inted out in our columns on May 20, it \ 
George Trcvclyan who launchud the word on it 
lie seen by a |>erusal of his speech at Selkirk 
r(m«« of January 12, 1878. 

• • • 
"Claudius Clear," in his acrouut in the i 

(!■<• Into Mr H A. Xeil. of I'eiiibriike Colleire. C July 6, 1901.] BITERATURa (lartHi III iili'iitify It. Nor did au^ q»«, wv tliliii 
|iiit liU lln|c«r nil tbo jmlnt wk«pi ^'ilkltf XJ<ril)u-. >ii>iv.l uiu< 
f)4*>iaiit Im'kuii III thn Ntury which NIr Wulti-r niiUh<<<l for hi* di-ad 
frU>nd, Yi'l. whoii l( U a i|iii>«liiiii <it iiiilhcnticlty In •m-lont 
IMH-iiiN or pIctnroN tlH< crllifK M-'tu t<i h*vi> im itoaMx. Th<«y arc 
pi-t'imrttl liy liiriillllili< liiHliiict (n dUtiiiKiiUli loit lino or a flipim 
tlio trim lloiiicr or (tiorKioii)<, or tlin llmt mid thn M><Hind laalab. 
Thi>y will nvcn hIkhv by coloiirt'il |iriiitlii|; lln< dlvi<nMt ilalo* niiil 
('oiii|HMlto iiuthi>rHlil|i ol thn iMMikt iif Horiiitiin*. Ni>i| wsh innrh 
iiiipri'MsiHl, w<> itrt* told, hy liU nii«liil(<>^,niid dn<w Jiixt thlo iimral. 
Ill- wiiH Ik ftri'ut adiiiin>r of KolxTlnon Snillh, yrt lM>|{nii t<i ft<«l 
Hoini< \vhiilf<Honii< Mfptlflitni ulxiut tho n-niillH of tli'' " hlffhrr 
rrltlcitdn," and to roflorl on tho chiNini'rml hinttiry of iionioric 
critlfUni. 

• • • * 

AI-TKK LABOUR. 
Ifo Bitx iM'sidi" hlw Potlnj{«> door, 

HIh dull oyoH llx(>«l u|M)n tho graw — 
An :inci<>iit innii to whom no inoru 

The dny» H|H>uk ii-t thoy {tnm. 

Yot Jiwwt to him this rout mii»t lio 

Who wiw, with nil itx N<>nM> rvvonlml, 

Tho i;r»nd, di>Iilioriit<> |i;iir<'iiiitry 
Of U'c^mIIuiiiI, IdnI^'.', and Id-Id. 

Nor mlHMMl tlio trnth iiivolvral in fall 

From Ntrlckon ItlixnnN, of hmsI that wait*. 

Shut fuHt in ^w>ClnillK di-^ith, tin* call 
Of NpriiiK without tho Kutox. 

Thus to his simpio mind was plain 

That knowi«l}{«> not doni(><l to uh, 
But iHirnc l>y vornal winds In vain 

To oars incn-diilons -■ 

But Htny ; he, too, wns lilind, alas ! 

Nor over in his N4nil was lM>rn 
That Monso of far-off thinip* which paiui 

And loavo the world forlorn. 

Tho lonoly dan-ns, tho woodlands dim, 

Tho loavos that, whis|iorin(t, come and go. 

Tho liirtls, tho hurrying br<M>ks to him 
Told nouKlit that tlioii woiildst know. 

For as tho flcUls he ploughod and sowed 

In season duo, a ll«nro (piunt 
Bcsido him down tho furrow stro<lo 

Holding tho whip of want. 

Whilo, starviuR throuf^h tho yoars, bis soul, 
Stimnl l>y some anciont sonse of sin 

To n-stloss musings of tho goal 
That life must lose or win, 

Grow flercely in conviction set 

That, his short-comings plainly soon. 

The .ludgi- of all would not forgot 
How hard his lot had been. 

W. O. HOLE. Ctob • iiMtniary lm«htin« tA MMteaM ItoMli 
Cm(|| hitt TuMHtey. Tlw riMir «m< 
Hope. 

Kvviiral lllprary uii u.i.nK Mr. i..-..r^f ) 

Tbamas Hardy, ami Mr. Kn<arrir H«rriMMi. in Mln 
the HiunanllarUn Lmmcuo, bavr> vt ynm m vl lk» k 
alMlition of tb<- itiiyal Buckbnuixb M>y lir foUowd 
couraKoiiM'nt of other lonm al " trnvufpt »fnrt." 

The Bnmir- HorlHy at II* UM Mr«41i« 
Mr. (Joorgo l>y*on to |Miy for IIm> 
dieiloiiary. 

To-nlgbt (Kriday) Mm. A*7 BrmM>l wlU gl* 
the Hloinway-ball on Browning aad RnaaHii. The death U annoiiiie«d. nt tb* Mrljr age of 40, 
Wame, who bad been Lowkw «dlU»r of Ik* York 
i'oat for a n amber of jrenra. 

A atage renion of " I/miw Dwmm," by 1 
Dowling, has lieen prodneMi at tk« Onwd OpM»-kc 

Mr. J. M. Barrie will pay a abort viait to tlw I 
In tho autumn. M. Edouard Fna, the well-known esplorer ami 
last Saturday at Vllllor»-Mi^M«r froM the nfter-cA 
fovor contracted in .\frion. .Mr. Dan (indfrey, Junior, tb« wwwlttw of tl 
Band, Boumomonth, ban obtainett a Yet4i«t of ' 
against Mr. (irant Richards, the puMbilwr, and 
B«HlfortI, the author, of a novel called " Tbe Har| 
tho ground that one of the charactem in the bri 
readily ldontiflo<l as (ho plaintiff, and that winie p 
wero calculated to injun> his pmfi.Miinnal reputatioi Mr. Frederic Harrison will lecture on July 13 (3,30) at tho 
British .Museum on King Alfred the Great. A Ubiet to the msMory of the Ut4> Rir Ar 
(prexentiHl by Mr. H. Lewis Ikmlton) will, on Jniy 
by Dr. C'ummings, l*mri><nor i'mat, and Dr. VioM 
of tho momlx-rs of the incorporat^tt So<-i>*(y ol J 
the birthploce of the componer In Lambeth. 

Professor Haeekel, the Oennan evolaliftnint, 
London in tho late autumn. Ii>- has engaged to del 
of lectures on fomil forms, and daring bis May in tl 
be will bo the guest of his old friend. Pmftimor Ray 

M. Yves (iiiyot, at the haiM|U<>t gitTU in hi 
Kdinhurgh the other day, paid a high tribute to Sir ' 
and tho infliienc*- he had on French writer*, ■iwk 
briand, Angustin Thierry, Richelieu, Victor 
Alexandre Ihmias. Mon>orer, M. tiuyol mid, whil 
had lM<<>n his imitators, none of tht-ni had boa 
Through S<-ott literature ha<l be«<n madi- piotl 
history was made to live. 

Never surely was t he foreigner iiM>re rm ^rUemtt 

than just now. It is natural, considering the «i 

restricted range of tlM 

Thti Foreign Aclor playwrights of dMermt 

ON tli«i Kngluk have lieen even greater ImrriMi LITERATURE. [Jul: 
■WW •■■■■•«»«« 

il M* <|«itr. vitlMI 

•( iko ONvtoa. Mi*i— MJuw aiUteOoioBM 
, nd U<m*ift Ce^wMm mmi MaduM Sank Bernlwnit 
Hot Mijtij'i «(• lMT«> •tin to BMaUoa Um mssIc-ImIU— 
i^y •! tW PatoM. Lk Belle Torte>4a'« little 
la Bpaahli la Um* tamm* at tiM Allwaibia, and Mile. 
Tiette aallkert'a f«e«it aiipMraMwe at tke Baiplre. The 
BaclMi 
liberal- 

SeoU reaiindit 

iaded oppoaltioo to 

to wlKMB we aow open 

ta their aiMe and 

aHieta tnm abroad do 

■■air h»ll pro- 
diMMtle world kaa crHaialy 
Fmtf y«ara aco. aa Mr. C\ 
a good dnal <4 aamiv^ 
Bat tke tereicB artiaU 
an heaiy dWar vaaUy 
We doiM V Hw — al e la ll 
Hcktaa tlw taitaai ef oi 
It Iv howerar. M aaay to W a pkUlattoe la oar munic- 
kall* a> ia oar art galleriei. Kafolar kaMradt learn to apprwUtc 
all ktaidU <d MbtMiM vlilrli onl.T roatribate to tbo bi>r<<dom of 
Ike •ovicat. Il Maitpmi little to tlMai If thvy could not under- 
load Mnew Tveito UailbPtt. There waa th« laysterioaii 
lalBiiil Bthlah c««M only b«4a«c to a pair of lone Mack glovea. 
The eali of a " walk." la wkick Mile. d« Poucy in aaid to 
ewai, la aaalhav aahttely. To be able to walk l». of cniimo, 
iMiallal la aa artor. Bat tkia aeqniaition niied to bu rather 
a ** alafpii^Hrteae to higher thiaca," and not tbo whole 
poiat of a peHbtaaaee, aa In theee day* of tbo American 
walk, the Pari%Ua walk, and Inally the " Cake " walk. 
The ladairn <4 tureiga acUm on the theatre proper U of 
tnlaiaat. It ia not in tbe aatnre o( tke arerage 
I •• aet well. The aiaaiant be begins to make beliere 
> af two tfci^^ •lawat inevitably happaai. He either remain* 
I la «aMai|W«tly tbe aaaa ia whatever (lart be may 
lifca ^, er elae h« la tee ahr l e— a p n aaar. Not hinK. therefore, 
mm he haMer lor the Bi^iak arter than eontaot with hia foreign 
«<aa/»<Anai. and aapeelally with the Preaeh, who hare at no time 
aay dMIralty in a<-ting— o« the atage or off. And it ran hanlly 
he A«hl«d that the HngUili atage baa lately become mnrh mor« 
aataral and life-like. The riae of certain playa ln*ed more or 
the modcla of 8eandinavian and Oorman drama have 
lane aMrk to briaic abont tbia change ; but not more 
the freqae a t viaita of aarh exponent* of the " natural " 
R<(Jane. Meaawhile there la alao tbo largo 
dehl which the Rngliah atadent of French literature owe* to 
Ce^nelln and Matnk Bernhardt. CyraHo dt Berjieme waa a 
lllrrary n ralallwi a reriral of French romantic drama imbued 
with new life— and It waa Monaieur Coquelin who introduced 
To appreciate Rarino at bin Im^ wn 
, aa PbUra. Only Monaieur Coqnelln 
PrenehMan langh* at TaHmf. Bat 
thaee la a hard nnl to he pfacked hilofi the Bagliah apeetator 
ire all the plra a are tbera la to ha glaannd from theae 
the French iaagaaaa. Only tha other day 
remnrfced that aa Bi^liah andlaaae doea not 
Mrt it aaalyaea and comparea. Ia liiia lack of 
at a Pi««eh p eif u na a nee really to be aeconnted for in 
1Mb itaHtahla teathw r !• II not jnat poarfMa that now and 
a«ato aaaw oT aa ariv the pohH nf a Preneh dialagne T Onee a 
•awli'rtac of eoNTerational Preitrh haa been ac<|uired, one may 
•ena hi ! n a m • aafletaat aabetar to enjoy oneaelf tboronghly at 
a Prvwrh tbeatrr. Bat, Mto all thing*, it requirea ptaetlee, and 
1-1 Xitcraturc portvaite.— MR. THOMAS HARL 

SeTeral yeara before " Teaa of the D'U 
heard of, a «<ell-laiown litorary critio rrnit 
next after Oeorge Meredith aaMng cont«in|N 
Jonpo aed pittjriintij iiiiernUfo. Sinoe then thu 
haa undoubtedly narrowed. Mr. IJardy'a fi 
•lowly, but it lua grown solidly ; it ia builder 
baa nerer lieen, and I think never can lie (in spi 
really jtopular novelist, and he doe* not pro' 
He is not, like Mr. Kipling, for all readers ; hi 
of that attaching quality which won for .St( 
personal affection from thouHauds of men and wi 
looked on his face ; he Is, for a man of so much | 
destitute of a foUowin);. But as he looms to the 
sinister and very much alone, he is one of ili 
figures in our modem world of letters. 

Liko Burns ho springs direct from the soil. 
the image of tbo genial Ayrshire farmer, aiuKiuti 
ale-house, the soul of his company, is to enipbasi 
unlikeness rather than his likeutws. I see him .-i 
ing silent and aloof, liHtcniiiR with rrtcuti 
possibly, narrating with stony ilotachmcnt a st 
and tragical fate*. Mr. Hardy ih ns indissolul 
the cast of his genins with a limited region of ei 
any author since tbo beginning of authomhip ; 
Weaaes soil, the sights and sounds and Nuiell 
and of the cider country aro fixed in all theii 
work ; the people of whom he writes nro not ho 
8axon, that is, qninteKKCutially Kiiglish. And 
contmdiction, the authorx with whom Mr. Han 
a natural afHuity .iro not Knglishmcn but 
reaemblcH McrimiW- l>y the dryuewH of hJN art, M 
choice of subjects and his attitude towarcls (hem 

I^-f us trace in a few words his rath«>r uneven 
in 1840, Mr. Hardy w.as apprenticed to an i-ccIcKi 
at the afire of sixteen and gave his life till alxmt I 
to a pursuit which has deeply colourtnl all hii 
" Desperate Kenicdioa " to ".Imle the Oliscurc. 
theae stories (in which, as it will \to rcmcmlx'rf 
character* are architects |>ractisini; the miNcellii 
of stewards, land surveyors, and the like, faniilii 
In country towns) appeared in 1871, signed onl 
It waa followed in the next year by " Untler 
Tr««," and at this date Mr. Hanly ileflnifi' 
architecture (in which ho had distinguishoil himi 
bo a priwvwiuner at a Royal Society's competi 
" A Pair of Blue Byes " found Its \v%y Info a se 
" Par from the Madding Crowd " ran throng 
then.apiicaringasa liook, gained something of U 
it meritMl. It waa the first of his books to 
yellow-liacke<l form, then the hall-utark of |Mip 
popularity caused a relsaaa of tho two preee«lini 
following thirteen year*, aeTon novels in all wor 
of them ap|>earing In good magazines ; while full 
aceordod to their aatbor'a genius, beginning 
hi* work In the .NVioViiartcHy aaearly a* l87(i.Th« " Sitcraturc " y ortraiis. |Jo. f). SuffUmtMl. 
July 6, 1101.] LFTEBAirUBX. <-oiif.".Mioii to T«>«« oil Ih4' iilKhtofihoIr wrabllnff, ami thou woUmI 
for liiT* with a mii1I«<. HIh< iiotictHl iu 

•• Pcrba|w, althoiiKb you nnll«<, It U M u<rUm% •■ yooM or 
mora no." 

" It cnii Imrtlljr Ixi mom «n>rlon«, U««rB«t." 
" It fuiiiKtt oh no. It cniiiiot " Hln« Jiiinpcd up Kvf""y 
nt th«' li"|M'. " No, it fnniiot li« nioro imtIoiki, iMTtiiinly," »hv 
crini, " iM-oauan 'I In Jimt thti mumt I" 

Tlifrr you lin«l not luornly a (Irauialii' ".it mil ion, I'lil lb* 
■inloim'iit ofu view, whifli Mr. Ilnnly ••inlor«t«Hl. It w-j-iimmI to tb<i 
hiiturni iiiiK<>|>liistical<<«l iiilflllu<'"<'«i of Tr«» thut Iwr Iom of 
virginity out of \vi><lliM-k uiix » tliliiK to Im> rcKrotttxl, a tliinK to 
Ik' forKivi-ii Jimt n« wii» tlio nunii' «<vfut in AnK«I l'lar«'"» 
liislory. And If you \vfn< to nnk Mr. Miinly for tlie ouunc of ibo 
oriui»< which Itnl T«'hm Ihrouith a truK'o idyll to tho M-affoUl, b«' 
would Im< lioiiiid, I Ihiiik, to Miy tbut it lay in tbo inarriuK'^ law, 
liy which a woninu wan conHtraiiKHl to acc«'|it a iHwdihlo |Mi<iilioii 
of ro|iuKimiit Uxlily wrvitiidc. 

<) woiiriHoiiic condition of bnmnnity 
Born undor one law, to another lM>und ! 
Kuiko (irovlllo's llncH iiiijjht Im( th« Inwriptlon on the 
^ucc^•»lsor to " Tewi." Mr. Iliinly had KniixHl bin hoarinR. If 
that Uxik wiiN not coiiiIimiiikmI, IiiiI rather read with avidity, he 
«'vi<l»'iilly linil a free hnml, and in " .Iiide the Oliwure " be umhI 
it. " .Iiidc " seems to me liy far the inont complete oxpresnion 
of this ((liMiiny and |)owerfiil mind. Tho UH)k in the history of a 
traj;ic iiiarriaKe and its conNei|ueiiceit ; hut Mr. Hardy doon not 
in reality arraign tho inarriaKe law, which is only a part of 
buiuanity'H wearisome condition. 

Vainly lieRot, and yet forbidden vanity, 
Created sick, voiniuanded to Im> sound. 

The ]M>r|>etual cenlrti of hia eonteniplalion i« tbo tra(c>eally 
ironic contrast Iwtwcen human lifo an it looks to tbo individual 
and human life as it looks to tbo race, ^'e are put bore to obey 
certain instincts, laws within us, which tend to the perpetua- 
tion of the s|HvieH in a state of healthy aniiualisui ; yet so 
const iluled arc wo, that we must of neeessity form to ourselves 
iileal ends for our existence, and oxen wrap ourselves round in 
rest mints, laws witliout us, to check the free play of nature. 
And in the overlastiiiK conflict nature is indomitalilo, sometimes 
defeati-<l, oftener victorious, sometimes re<lucin(; both forces to 
a kind of mutual paralysis, so that the animal, tboagh reatrained, 
yet m&Tn the triumph of tbo man ; hut always influite in her 
resources, liko tho liaiik at a KamiiiK table ; indifferent to every- 
thing; so long as on the avura(;e she can maintain her own pur|>ose. 
" The sooni of nature for man's finer emotions and her lack of 
interest in his aspirations " is u phrase that expresses the 
refrain of Mr. Hardy's tlioUKbts. Nature is not tourhetl by 
ihc lK>y Jiide's thirst for learninp;, bis ideal passion for tho 
intellectual lif<>. .\1l she cares is to see biui \rt'll providtKl with 
an instinct which will rea|>oiid to the fjrossest ap|)enl, yet which 
the biKlier things in his temperament, contributing to the 
deceit, will reflno and glorify with dreams. Sonu>huvo blamed the 
audacious piece of symbolism with which Mr. Hardy 0|ieiis this 
chapter in .hide's ex|Ktricnco ; to me it s<>eius not merely 
justiflablo, but triumphantly right. The irruption of " that 
missile" (" the characteristic part of a barrow pig ") U|)on tho 
scholar's reverie, sunmioning .Inde for the first timetoapractlcJil 
recognition of woman's existence, is an Aristophanic incident — point «( vi«w of tbo nrm, ko aiwirfjr foMla bte tmei 
bocou, and 41mm, 

Mr. HMrijr 4mm mm pw n li. <Mf> m • 
oomipM «itli ilwlwUvMiMl.M»«rilk«Mii«)r.Mr •! 
U U nwroly tko iiorulUrlijr u( bU atiiitMlo MvnuiAa I 
hm ooollnaally ■««• iIm lowvr dsMlajr la ooMi 
grtmUft ouoa. aail alw^y* leoda lu paUt •• la " i 
trsKtMly fl unlulOllotI alaM." It U rarioiM to aal< 
novol " Doapomta If— illai " (aa laaataw «ork. 
ialaaacwl la lu atraotara aad aioH by ttllkia CtoUb 
■otioaa alfwrfy cfOMiias ap. 

There l« In ua aa aiit|aaai»fca>le oipaHa tl oa \ 
Klooinl««t tlioe poralala la lalorriag Ikai 
M-JivD tbi're nn<it li« a apeelal falara la 
tbouicb our nalnre and aalaeadaala to tko i 

have bet oinnion to tkOMMMla. Tkaa to Cjrtte* 

(•raye the i|u<<*tlan hem tboir IWm woald «■ 
deeiietit ■>f jxiMiihle onlKaiaa. To othor* «to 
IMMition e«|nally well with th«aHalr«a tbo i|BM 
ea<iie«t that c<Mild Iw aaketi — " LIko Iboao of < 
aimtlarly eirenmstaaoail." (p. M.) 

Applying that to the fatoa of Judo ami tbo l«« 
whom bis lifo was eiiianKled. It i* clear that all thn 
lectually ambititmi |>au|icr, tbo bamUomo trollop, a 
strung keen-wittcti pupil t«>aobf>r, rvocbod aaeb a e 
nvvpeftive careen as might naturally bare lieeo prn 
i|Uestion of how they felt in wurkliiic out tbeir pa 
evident end is only of (M-rsonal intere«t ; it dooa Bo 
society or to nature. But tbn per*oaal IntcrHA ia 
keen— and Cytherea (SrayoMM ao. In a Sne paiaaggw 
quote. Iieraiise the same tbiagia MkU aore abortly la I 

She was not an oilatoaoa, an oaporiw i a a . i 
structure of •enaations, to anybody bat banalf. T 
kind iM'sides, Toaa wraa only a paaalnic tbouKbl. Br 
she was no nuiro than a frei|iiently |ta<ninR Iboi 
made herself miserable tho livelong night and day 
this much to tbein— " Ah, abo makon benwlf oabai 
tried to bo cheerful, to dismiss all care, to take 
tbo daylight, tho lowers, tbo baby, sbo eould 
idea to tbeni— " Ah. abo boara it very wvlL" 
Tho " Art of TbooMM Hardy " (to borfow tiM 
book to which I am indebted for a blbUagl*| 
oapeeially In his (lower to show us tbis " lAiaela 
tiooa " on its way through lifo ; or, in bla own mm 
ahape and coheroooe to a series of aecminirs, or prr>- 
sions." And tbo pblloaophy of Tbomaa Hardy 
that in the long strugslo the lomtr •oatinnally triun 
higher ; that man. by tka law* whiah ba awkaa to 
atrongesl of human paaalons. oaly beapa aaw ilSni 
way of tbo bigb<>si human love ; and. morai of all, tl 
and ambitions diffuse UMMaalroa wider, aadl aa wmm 
less easily content tbenaolres with a lit* ahmfr tka 
reaistanco, so tho tragic conflict lM>«oaMB aaira freqi 
wearisome conditioo of humanity mora WHiriaoaM>. 

The atrongcnt of bnman paaa i o n a is Mr. liar 
theme, but bo bas little to say In Ua {(larifleal 
recurring accident, n deflection of the iwapaaa, wbii 
and women aside from their true objects, aad aMlkaa 
work in natures that do not gu out to aoek it 
Kvenlene, the charming her»>ine who wins oar 6 UTERATURE. [Jul: 
of dnir ; thn tmo 
MtkAil t» Mm UmU Iov* of Ik* dtmd (ill«>« U Marty South 
f— ■»■■ I'B^iilt. Aa4 Um <>(Mpli<a wIki aro by iuitur«« ll(t<^ 
l« ««Jor IrllcitT that to aol la tlM> ««jr of mmmmm nalnrr nnd 
all Ik* riMMMw n( iIm> wwM aipilmt tbMn. Kam» panvi>ntloa. 

iwiWMHIila m ■rnaiMii. — >ii liarri«>r, ami at tlii< tiMMt 

tWy «Ml«li a hriW ><y. 

Aa4 y«« I think Mr. Ilani.r i« not alloRotbrr |>eMimiBl. 
Acaia I qaoto Falk* (trprlllv. 

Y«t wkaa earh of u* In bU own b««rt look« 
H« teia Ito U«d tbrm Car unlik«> bi> litiukii. 
It U Maa aad VNNaMi ratbrr than ikaturo, b« ap^mn Ui uy. 
arkoaaka tka aalnmilaaaa ; aad tbe bnawn beart. it it will mly 
aa Itaalf. haUa tfaili aad aiarey aaflrirnt to aulve rnnut prubleoin. 
Aaaal Clara aMkaa hiaNalf tka aMaih|>i(>«<<> oT a c<Hivi>ntioii,whan 
I har armr, aad by ao 4oiac he ruiim bix lifu ami 
Jadaaa4 Saado wbat (key caa to aaeurv ha|i|>iiu>wi ami 
ra|wir UMir afrora of JadcaMsnt. bat aorinty iiitorvoiiea ami 
ily, bat Koe'a httabaml l'billota<m, whu bad 
la bU wife'a departun>. l'billntw>n realizen what 
•aaiaty trill aot raalixe, and |>orha|m cannot alloni to, that lifo 
flflara to a wnaiaii (aa Cytherpa Uraye put* it) " a ainitlo 
afportaalty of eslatonc* aa wpll aa nf doini; licr duty." And 
•a ha MIoaa tha iaittincl of bia own nature in lettinK her follow 
kara. Bat tha forea of aoripty, tho woiicht of all the dead who 
rala aa, la tMaMadoa*. and tho dual traittnly foni<>s wht>n Sue, in 
the arrack of har iaialligeare, aef4<|>tii the convention bodily, an<l 
(oa* back to fortia heraalf into a ithyoical deffradation. leaving 
Jaria* oaa May aay literally, to find his way to Hell. The aame 
Maial akatada to bappineaM, the opinion of others claiminf; to 
f w g aUta a lifo which can only Im< clear to its powiOHMor, Ih 
ladieatcd in ooa of " Life's Little Ironies " when the proinutad 
kaaaaanld. widow of a paraoa. ia debarred liy her son from the 
jaatla felirlty of remarria|p> with a constant invenfcroecr. 

nas. takinK the fa<>ts all round, Mr. Hardy sees happiness 
aa a u ai u tklag rery difficult to coinimHs, and tho Hupr<>nie joy 
wkieh ariaaa ffroai the mating of two lieiiipt sjM-cially endowed to 
me another as almost a miracle. And he writes by 
> altout those who ilesi re the miracle. His last book. 
" Tha M'all-Balotad." ralataa with a ijueer irony the pursuit of 
oaa idaal by oaa awa throanh throe (ceneraliiMis from mother to 
4aaicbl'*r and from danichter to in'anddauKhler. I'eople who 
waat ■irarlaa cannot expert t<> be happy ; and yet the world as 
Mr. Hardy aaaa it ia fall of the material for happiness. The face 
■ad tita braath «f earth are liear and familiar to him ; be 
follnr«« with Joy llw ways and works of nature in which man 
Farhapa this is nowhere elae ao plain as in " The 
" «t| i raaa uJ by the feeling slowly assertinf; itaelf 
la tba tiil w r awa r ha a t'a aelM»U>n«i dauKhler fur all the life 
wbieb Winlarboraa oaaia up and incarnaie*. I cannot resist 
^amiiMC a doaeriplioa of the man which ia worthy to atand l>eaide 
Kaau' " Uda to Antoma " 

'Ha loohad and smelt like Anlumn'a very brother, his face 
■kamt to wbaat^aolnar, bis eyea blue aa cornflowers^ 
 l a« » aa aad liiililga dyad with fruit sUins. his hands 
■ywith tha sssaei Jaiee of apples, his hat sprinkleti with 
etai/ahaia aboat him that atmosphere of cider 
«Mch a» tta »IM fatara aaeh aaaaoa has such an iudoMrilsible 
lioa for those who bare baaa horn and bred amonic t he r(mi|iendium of Knirlish kimiIus that wc And in 81 
rustics talk like Sliiiki>i>|K<are'K, for the exoelli 
s|ioerh in country places alters far more »l< 
dresser nMirals. Mr. Hurdy deals in no phone 
never erolmrrasses the eye ; but it |flvc«s the forii 
lieculiar s|tc<<ch. If he was famous for nothiii 
be famous for such |>ussu|>eH of hunM>ur as the 
from tho Madding t'rowd," whore Joseph I'iMirii 
of half a doaen fully indlvidualixod and doliKhtfi 
part ia aoaM»what like that of the chorus In a l)r 
eomment on ratlier than take |>arl in the main a 
Hardy is more than a humorist. He is a iMtrn 
moviuf;, (lerhapa, and weiKhly, but never cii 
master of the short slory. I have aaid nolhiiiK 
Tolumea of tales (which flirure with the rest in I 
admirable colle<*t«d edition of " The W'essex N 
there Is not adi>i|ual4> space here. But it 
least observant as remarkable that a mind so ( 
and .impliflcation should also have the art to 
and condense as the short tale demands. It in 
little is told, yet how much' suggested, for exi 
Kiddler of the Iteels. " 

In these short stories, however, one doea noi 
my mind most characteristic of Thomas Hardy 
narrator, and the humorist, employing exclus 
faculty ; and employing it In his later work witi 
into a clumsy circuniliM-utitm which in places disflg 
the stury of Ballishelia and her lover. But the |mi 
and distorted idealist, is nut visible. Mr. I 
lished a volume ot ihkmqs, and he lias written si 
verse marked with the virile originality which is 
ever he touches. Yet tho |K>etry«f his nature fliic 
ance in prose. It is a |><M>t who renders to us then 
Vale of BlacknxHir, reeking with blue mists ; a | 
to us Tess's thoughts about the stars ; a po 
Jude's half mystical idealisation of tho Univei 
no place for such as him ; a (Miet who througho 
and makes us feel the fliaments that draw natui 
quivering joy of the earth under the ruin, r 
mounting of the sap, of bodies that meet and min 
that at last surrender to each other. By a |k> 
whose work is informed by the larger imagina 
a man, whether for his comfort or discomfort, i 
undoubtedly Mr. Tboaus Hardy. 

STKFir It ia juat thirty years since Mr. Har« 

" Deaperate Remedies," waa brought out In t 

the Tinsley Brothers. It was published anon; 

" Itindom Kecolleclions of an Old Publisher 

Tinslev says that he accept«><l " IH<s|)erale Rem 

that. In spite of the InlnKiucllon of what 

" almost nllra-sensutional matter," there w:is 

bright side <if human natnrf> in the Ixsik to wll 

edition. " However, then- was not ; but for a 

adds Mr. Tinslev. " I do not think Mr. Hnnly h 

plain alxiut." i'he same publisher lionght the • 

Hardy's second novel. " I'nder the (Jn-f-nwi 

published it in the following year (1871') convl 

got hold of the liest little pr<HH> idyll that he hat 

I aluMMt ravtMl almul the lHH>k |he wi 

it away wholesale to I'n-ssmen and any one I 

in gOfMl flclion. But. strange to say. it would 

inir it hiinv nn hand in the orlirjnal lwo-volniii< .Iiilv fi, 1901.] UTERATURtL ~i , iM anliltfct. Bnt lltlTtttOf h»«l h<«cn«tr:i''" -•^-'— 

liri 1 liiliiix ii|Miii Mr. Iliirdy. ••veil wlillf lie |ir;i 

iir«tiit<'<tiir«' iiikIit Sir A. W. Ml I1<I<I lit "■■ 

nlii-ri lio «iiM Un' ]>r\/r iiikI iih-iIhI i>( Hm- I 
Arcliili'i'tH fur nil «•»"«)■ nil " t'nioiinil Uriel. 

Arrliilcctiiro " (IWSl) iiiiil r Iviil Sir W. 'I'lt*-'"! priw fi.r 

arrlillfrliiriil dcolifn I" tin' •iiiii"' vi-wr. Two ywim lalor In- wroro 
ill! iiiioiiyiiiiiilH ciiiitrihilllnii In < 7iiiiii'>«T»' ./iMinidJ i>iitUI«Ml " How 
I Hiiill Myw'lf II lloimr " ii liiiiiiiiruiio Hki'li-li tit Hit' ••\|M-rl«'iir«-« 
iif nil iiii-Mi'iiliKliriiliMl yonnit <'oii|>lf> In lioii'««-l>illlilln({. Miirh of 
Mr. Hnrdy'H v;irlii".l " work wan in yfmo, hiil of tliix work 
lu'conlhiK l<> Mr. Jolm l<«m'. In lil» prrfiK-o to Ihf ••»hnii<i»lvn 
liililloKrikpliy wliirli ill" Imx uiiim-iuIi-*! Ii> Mr. I.imirl .InliiiMiit'o 
iKKik on "Tin- Art uf Thi.i I' .ly "- -««v<Tylliiii(;, with 

tliti i'XiH'|illon of oin> iMM'in, V •\>h\. Tin- our plit-o of 

HulviiKc U llir WfMM'X liullnil, •' 1 !!■ 1 II. lit Tiantor Sweat loy'n." 
wlili'h iip|M'iiifil, ImiwcIIi'i 1/<'<I, In Itic (1,-iilli-tuiiu'ii Miujiiiini- in 
NovrnilM'i , IHT.'i. Till- Imllml wiib tlrxt rfprodiirrd in ll« i> iifinnl 
form nl Iho omi of Mr. Ijon<«'M liililiintrjipliy, to(;«>iliiT with th«« 
nuvclihl'!! liioKrupliiciil note on liix frii-nd iinil n>-iu)ilMinr, tli<< 
|{i>v. XMlllaiii HiirncN, lli«> Doiiii't |M>f»t, conlriliulod to tbo 
.•ll/iciifriini in (•••tolM'f, !S8<1. Of Mr. Flniily'i* r<Miinlnin|; rontri- 
l>iillon» to piTlmlU-nl liliTaliiro in otiior dirrctionn Ihnn llrllon, 
\v«> nt'«'d, iMTJiiipH, only iiinilion liix pii|M'r on " Tlio Dorwl 
LulMtunT," piibliiiliiMi in /.oii(/iiiiiiri< in -Inly, ISiKI. 

" Fnr From (In- Maildintr Crowd " ran M-rially throiiKh the 

(.'ornhill udnIkikhI, and wlit-n Mcsurs. Smith, Kldcr broiijclit it 

out in llirr«< volunics in llio sainc yi'ar (187t) ItH itncff»)t was 

iinqualitli'd. MoNsrs. Smith, Kltlor saw it lhroii;;h four odilionN 

Iwforo parting with it in 1882 to Mi'sMrH. Sainp»<m I^>w, who, in 

Ihi'ir turn, had roprinlt-d it ut It-attt half-n-douMi limi>H whrn 

McsNrs. OspHid, M'Uvain*' t<M)k it ovor for llioir roniplolo uniform 

odition of Mr. Hardy's works. Ft still has -with " To-m of tho 

D'Urliervillos," which runs it vory closp in tho matter of popn- 

larity — a far wider circnlntiou than Mr. Hardy's other liooks, 

though all have n reniarkalily steady sale, and two, " The Woo<l- 

landers " and " A (Jroup of Nohlo Dnmen," are at the prewnt 

moment b«^in|; reprinteil. " TeiiH " was the Unit of the series 

to appeal to the six|M'nny public— rapidly runniiiR through an 

immense edition-- and " Far From the Madding Crowd " is now 

followinp Its example. It wn« in " F"ar from the Mndding 

Crowd " that the novelist (Irsl adopted the word " Wesscx " : — 

The s«<ries of novels I projected lieing mainly of thp 

kind railed loeal (ho explains in his new jirefnee to the liook 

in tho uniform editionl, they »<emed to re<|nire a territorial 

dellnition of some .sort to lend unity to their soene. Finding 

that tho area of a single county did not afford a canvas largo 

enough for this jiurpose, and that there were objections to an 

invente<l name, I disinterred the old one. The I'ress and the 

public were kind enough to welcome the fanciful plan and 

willingly joiiie<l me in the anachronism of imagining a Wesjiex 

population living under Queen Victoria. 

Mr. Hardy contributed to the article on " Why I Don't Write 
Plays " which appeared in the I'nII Mall Gmetle in Anpist, 
1892, although ho wrote the <lrainatic version of " Far From the 
Madding Crowd " in collalKiratiou with Mr. Coiuyns Carr and 
had it prwinced in Liverpool and at the ({|oIm> Theatn>, liondon, 
earlier in the same year ; and in tho following year he drama- 
tiz«'d " The Three Strangers " — one of the " W<>ssex Tales " - 
the play iM'ing prinluced at Terry's Theatre under the title of 
The Tlirer iriiy/uirin, with three other one-act pieces. 

After " Far From the Madding Crowd " — to n>turii to the 
novels — came " The Hand of Kthelln-rta : n Conietly in 
Chapters," which followiMl the course of its pnslecessor through 
the pagi\s of the ConOiill, and was suKse<|uently published by 
Messrs. Smith, KIder in two volumes. Its author h.-is since 
de-scriljed the book as " a somewhat frivolous narrative, pn>- 
dneed as an interlude lH>t%vecn stories of a mor(> solM-r tiesign," 
and, though it diil not me«>t with the striking success of " Far 
From the Madding I'rowd." it was twice reprintinl by the 
original )mblishers before Messrs. Sampson Low took it over in 
1882-- to part with it later, though only after four or ftvo fresh i^>w), Mhll<« In Iffra IfwMr- < natto 

the piibliaheni •■( " I'lHlt^ Ihr UttMIWinM Tpp* " mmt 

'•• •"■■ •••"•■ fMliliona. " I'mirr IIm> (hftrnttwnut 

> MMMra. Ckaliit tin ihrM- •lia4iMr< I 

.-. lU nnly l«»k Uy Mr. Hardy «| 

thai nf U»rpin mhI IlliiltW 

I-*), In wImmo 0nmi>U-ir r4lll mlM> apinrv. 

•lid not nuki- 

' t*. wh..B \' 

fnrm, 'I l«r- It. MaHK -•j. Mb 

ii I.I llMt att 
>hlrh •iM'y I KIder III 

. \< .11.,! . 


<■ r«Mi 
llpwir*. Kai 

it |U*M<d 1 

It «&■ aemi 
■lodlrraii." «l, 

SaMpwMi La 

V{|). It hM Irtim ai 

M'llrai' 

iinvell>t'* work, il 

anoiivrnfifi"' itfivrl, 

am 

In 

rfpriiili-<l il 111 A inij 

M'llvniiH* ineluili<ct it 

ami other plnera mentionri 

for the Aral tlmB by Cb«' 

wher«" •' for Ih'- --•-'• 

reader who m»> 

Hnr«ly"« "••' 'i i...- • - 

IhrtHi . Smith. 

Ibmiigli ' . ■>•</». A 

wna broiiKhl out in th' 
who rpprlntorl il ae'. 
M'lWalne'K complete • 
1807. The eiirhth n.. 

it . 

repiiiiletl at hail eight tiuiei.. 

The writing of lhi< talc [aaya Mr. Hanly tn II 
fare to the Imokj was reiHlemI nmnnr.i' 'no 

least, hy a ttvlions illnr«s fi( Ave rooii' <U 

author mmih aflnr tho alory wsa twipin in a ««>tMa 
7.ine. during which |>«riml tlir narniUT* ImmI le ha i 
eontiniied by dictation to a pmlotcrmiaed tt i — rt 
As some of thcso novel* of Wp«w>x llfo 
more es|HH'ially to -....i. 
entered, and wbo>Mi 
heretofore, so '• A i. 
awny an idle aftem<x>n "i 
have fallen to them in pi< 
and happy Molioa dt tbo roMtinff pahlic whiek b 
reachetl rlpeoem of ycsra ; tboao to wboia mu\ 
pilfrrim's Rtemal City, and not mlleaton* cm lh« i 

Mr. Hardy's next novel. " Two on • Toirer." wm 
in three volumes in 1882 by Me«sr<. Saro|xM>n I»w, al 
duet ion in aerial form in the finntoii Monthlg. It baa 
through about tho samo numl>er of nlilioita aa lu 
protltH'easor, although the iMMik mot with a atom o( i 
flrst appearance. " That, biwrar w ," aahl Mr. Hardy. 
face to tho bonk in tho uniform editioa, " «aa tJiirt«aa 
and I venture to think that Ihoae who caro toraMi tki 
will bo quite astonishetl at the s4-riipuloai ptoprial 
therein on tho rolationn of the aesea ; for, tkoigk U 
frivolous and ovan potflaqne to a e i wi oa ooMaiMi 
hardly a single careaa in the book onlaMv legal aaii 
what was intended to lie." Four yean elapaed 
Hardy's tenth novel. " The Mayor of CasterbrUcB, 
apiiearance, though his story of " Tke Ifnawlln mij 
a Milkmaid," which came out in the fjni|ihie SoHnar 
1883, was reprinted in book form In America in 18 
Mayor of Castorbridgo " wraa another Ontpkie ator 
Smith, Elder afterwards bringing it oat ia two tralai 
was in 1880 ; in the following year Meaara. .HamfMn 
the Iwok over, and, after sereml reprints, it ?■ 
tbo rest of the Hardy novela, to Oa)(oa<l. M 
"The Woo<llanden " came next, this time itir 
Macmillan, who puhlishtnl it in 1887 in thn-o v 
seeing it thr<mgh their magatine, ao«l hrovKhl it • 
volume form in tho aaaMi J[<Mr. Maana. Ifaeaiillaa wc 
original publishers of *' We- — » ''"•^le^ " in ttto Volu 
though the stories had Ins <heir appearancr 

periodicals since 1870. \V •• " ■»i>H his next 

of tales, " A Oro«ip of >'•>''• '■' h into whoaa aoala tJk 

 teaa pleasure ia tiM 

n " may prrhapa ba 

'nfortabia tmm « 

leea : abora all. ol 8 LITERATURE. [J I I u urdtanfy vohnM>. and i* now mit of print 
la UkU loni : mad It hM Iimw rMtrlRlad Mrorkl timoH ■in(<c iU 
ImIhImi la UW mlfora vdlUoo !■ 18BI. " Tlw Well-BHovod " 
•«u««d M • mtUI In Um> fllMtnUMl JUwrfe* Nmm In 1809. bat 
4M Bpt appMir in IndepMndaat fonn util 188?. wti«n it wma in- 
«la4atf la ihi> unifom nJIUoa wlUi « few cluiptera rowritton. 
** Ui>'* Uiiio IraalM " mm bi 18M aad nu> tlironirii «>v(>nil 
KriltioM la Ike Maw xaar, Joialas Ike aniform M>rii>K in 1890. 
*• Jwla tlw OlHeara " (18S>) «a« prodaeed Mrialljr in f/nrfM-rii. 
IHH, •• ia th» fa» of " IVaa,'* ilii* ma(acinp v«<r!tion wan, for 
vattaas rMfMaa,abrMgwland modtflod in mmh> iloirrrc, and it whm 
aa$ aatil it it<arh<>d tlN> kacnk thai the talo ,i|i|i«>«r<<<t n* 
otMaatly written. " Kor a novpl adilrommi by a man t<i mon 
aaa ««MMa," wrote Mr. Ilanly in liiw pri>raor>, " whirh nttonipla 
lodaal aaaiiwladly with tin? fn>t and forer, dorittiiiiiniuldi'taMlor, 
tkat aMjr | I W In lt)« wake of tlM> Hlrong«at iravsion knon-n (o 
hnaMuUtr. aad to point, without a mincing of w«rclH, thr> trn|Co<l.v 
of aafaiiUed aina. I aai ao* awat« tkat tJieri« in nnrtliinc in tho 
kaadlinK of tlw book to wUokaMapUoa can >n> laicon." Thai, 
ao Ur, ia Uw bat loog norel pabliahed by Mr. ilnrdy, und it 
MMBa piohabia that hla next rnlninc \t-iil lie aiiolhor (Hilli><-iion 
of ahOft atoriaa. His laat rolumc, it will Im> rr>monilM>r(Ml, wan 
kia eottaedoa of " Wcaaax Poena" (1888). only four out nf whi.-h 
had appealed bafoNi,ooeaf the Amif boing " The Kire at Tranter 
Qaeatley'a," alroady referre<i to. Thr««e talon, which we l>eiiovo 
have not been repul>li->he<l imlependontly — in thix country at all 
•reatB - ahoald be menlioaed before ciosinij: our bibliofrraphy — 
"TIm ladiaeretioB in the Life of an Heiress," whirh appeared 
hi Chatto aad Winda*' Sfw Quarterty Magiuinf in 187K ; ■* The 
Waitiac Supper," ptiblifhed in Murroy'n Mngaziuf ten yenm 
i reprinted in America ; and " A ChanK»>d Man," which 
in two iiunibeni of the Sphrre List- year. THE HISTORICAL VALUE OF WILLS. 

A *' Pepsonal View." 

Bt the Kt:v. J. CHARLES COX. Notwithstanding all that has been done to illuatratc history 
ia ita geaM«l aa well as in its social and economic aspects by 
the stady of wills, the amount that has been accomplished, after 
either a fltfol or systematic fashion, is a mere nothing compared 
with what remains to be done. 

Those two great printing societies — Surtecs and Camden — 
aia in thia amtter natnrally well to the front. The second 
volaae lasaed by the Surtees Society (1835), edited by Canon 
I " WIHs and Inventories illastrativo of the History, 
Laagaage, Statistics, Ac., of the Northern Coanties of 
Bagland." Thaae were talccn from the registry at Durham. 
After a lapae of Jaat a quarter of a century Canon Greenweil 
edltad a second rolnaa. The society also produced Ave excellent 
rolames, batwaau 1888 aad 1884, termed " TestamenU Ebora- 
eoaaia " ffoai tha Tork legiatry, ilinstratire of the Province of 
York from UOO downwards, luider the editorship of Canon Kaine. 
Thasaaw iatfastrioaa seholar, for the same society, likouiHe 
p rod a cad a voiaae, ia 1863, on the early wills of the Arch- 
daaeoary of Biehaawd. The Camden Society prodtioed, in 1860, 
a wlame ea tha wills aad inventories from the registry of the 
ocmmlamrf of Bary 8t. Edmunds and the Archdeaconry of 
Sadbary. aad also, ia 1863, gave " a seleetion of wills of eminent 
pafaoas," b s tw sa n tha years 1406 aad 1006, from the Prerogative 
Ooari of Oaatarhanr. These volnaws are more than sofllcient IteeordlBooiuty ol his foundint;. It inclutieii i 
willM of Northaiupluii ami Hutliuiil, from ir>10 ( 
the Otuisistory (Juiirt of the Bishop of Liclilli 
and certain pi>culiars of the di<K'os<>, from 1511 
of file Archdeaconry of Bi'rkshirc, from ISlW (< 
the Consistory Oourl of the Biaiiop of (Jloi 
to ItLVI ; aitd sIhivc all those of the I'n-r 
Canlerltury (in three volumtw), from 1.183 lo 1 
int<>rent atlacliMl lo I he NVNiMnalic Hlml.v of ui 
uvor a given district, parllcularly to the xtiuU: 
ore of tho Reformation poriiNl, haw of lato U 
two very different parlNof Kn^lamt -the |ioint)' 
well an ruHemlilanco lieiiif; (><(uull,v iiot4'\vorlhy. 
Weaver brought out, in IKSMI. under the titio a 
a most interextiuK account of some IMNlHomeriM 
years 1528>153n, arraiigiHl under their puriKhos 
tions of the St. raul's h>-climiolo|;lcal Soci( 
\'alualilo and exhaustive analyNi-t of the wills o 
lloi-hester, from 1400 to the uccesNion of Klixab 
Northampt'Onshicu are now underf;oinK a lik(< w 
The Pro-IU*formation wills giro as a rul 
of the church where the testator desired 
and are therefore the authoritative source 
The name of the saint connected with an old 
has not infrequently a peculiar value ; tlic de< 
of the introduction of Christianity through a I 
and Augustinian sources, or remind us of the h 
or monastic saints of Anglo-Saxon days, are 
generally supposod. C<>rtain dioceses have had 
examined by competent scholars and art; moa 
others are still in a hopeless mo<lcrn muddle, 
lie named whore the blunders in the oftiein 
present year of grace cxceo<l forty. 

The exact date of structural alt4>rationN 
the fabric of the church can oft<'n Im( found I 
source, as well as the details of the supply am 
of church fnrnitnre and ornamejits. The unsii 
of much excellent " PeriK-ndicular " work is tin 
as well as the lavish attention to roodlofts, a 
lights down to the very moment when th<! 11 rh 
waves of the reformation swx'pt into our church 
It is pleasant to note how the clergy — the i 
of the day — were not content merely to f 
parishioners to leave a trifle for forgotten tit! 
altar, to the reparation of the liells, or to thi 
specific lights, or even to the poor of the distr 
exhorte<l them to attend to the goo<i of the 
practical religious duty. For instAniH\ The 
Pauiorspury, in l5iKi, left " one-halff of my goo 
in warkes of mvrcyo as in mcndyiig of tlio 
bequests to the r<>jiair of bridgtm and roads wer 
The iMoks luiraed in wills afford a fund 
bibliographer and gt'neral student of liti'raturt* July U, 1901.] LITERATURE. The reoord of th« latur iihhI1ikv»I wIIIm iniiahlUh lbs eartom 
fiu-e that, thoURli thi> iitti'mpt to h»vK Henry VI. panonlaatl 
fallt-d, thi'rti wa« many a church of hi* blnffdon that not 

niily imhuuiuhnI nil liimK'* ><f (l>" ploun Monarch, but kept a li|thl 
liuriiliiK iM'riiro It. Mr. Duncan found that thin KiiiK had an 
imnKc at Ihu church of UiwUham, aiul a Towcoatur wilt, leiuit. 
HiMiry VIII., pmvcN that there waa a Joint light In that 
NorthaiMptoiiNhIre church tn Ht. Kocho ami King Henry. 

The cruel wrong done to inluoatlon In thu time of EdwnnI VI. 
through the wholcHnle iiupprt>iuilon of chantrloa becomes more and 
more entnlillithcd from the iitudy of will*. Not a few ohantrlea, 
wlioNe connexion with parochial iMlncntlon la Ignored by the 
cliantry " certlllrnteH," can lie pn)ved to hare done much In 
that dirt>ctlon. The chantry prioHt, Instead of being the lazy 
mere niawtprlcNt an commonly aiuu>rte<l, turnn out to have Nvn 
frt><|Uently the village i«choolninst<>r. The will of the Hprntton 
chantry priest, of 1620, leaven " to every Hcolar of my paryshc 
that can iiyng llijd., and that cannot IJd., and to every Ncolar 
that I have cIn Jd., and that hare lx>ii my Hoolant lM>yng at my 
liiiryal a |MMiy, anil an iixK-he at the inonelh day to e%'ery scolar 
of myiic that art> prc«ent, and to each iws have lien my scolatH 
lieyng then yn holy orders present at my Iniryall xljd." 
Another NortliaiiiptniiHliIre example of Noiiiewliat thi- »aiiie 
clinraeter In to In- found in the will of John Hloxaiii (I51H), prii>Mt 
of the chantry of Our Lady, Great Addliigton. One oikuse runs 
OH followH : " I will thot ony prleftt who has Ikmmi my scholar In 
time (lOHt to have that lie may pray for me t'll), or their value in 
IkmiIcs." 

The funeral feuNtH were occasionally priMligioiis :ifTairH. 
KdwartI Murtin, pamon of Old, a parinh of slender |Mipulution and 
Miimll extent, appeiuled with his own hand, in liVIt, a noteworthy 
c<xlicil to IiIn will. Therein he provides that there were to lie 
lirewtHi against IiIn burial four quarters of malt; and three 
lnill(M-kN, six fdieep, thrc«> calves, and six pigs, and " hens and 
capons as iiede Nhallie " were to lie prcpare<l for the sumo, 
together with three quarters of " bred corne," that all couH>rs 
might lie rejoiced ! 

A most practical step towards developing research Into wills 
would lie the preparing a bililiography on what has already Imhmi 
pnlilished or printed. If some one of sunicient leisur(< and 
experience would prepare such a work, there is probably 
NUtllcieiil wholesome interest in the subject to secure a d«H-ent 
subscription list. Such a liook would not only include an account 
of what Is contained in such an admirable volume as the 
" Testaiiienta Karleoleiisia." by the late lamenttnl Chanc«'llor 
Kerguson. issued by the C'umlN>rland and Westmorland 
Antiquarian Society, but also tho smaller and more isolated 
efforts of other provincial societies. Other indexes, loo, lH>siil<>s 
those already nienlioiied, would Ih> tlieiv chronicltHl, such as the 
good work in that dirfH-tion done by the Yorkshire Record 
H«M'iety. 

Wills, tix>, are fref|uently to lie found scattered about in the 
earlier episcopal registers, and among the muniments of our ..^'^■AZ'^ I s^ BIRDS AND TEZUL WATS.* Natural Helonoo, now that It has ao iavf* a 
tlon, InoTltably tends to he a mail«>r of mamtri* 
ot tabulated lists, of books aod Inrtrn— ta Mo a 
an esanlnatlon in ornithology bafeto tim woald 
neoesaary to pr<-pare for it by getting up at tbrao ami 
summer moniing in the woods. AnottM>r thing wkM 
disooarage nnit-h.-ind obsorraiioa la tJw wwH— 
voluron written on bird life. Tho aolooUto wtmtmll 
may Im> content to know a natural (a«t by being loogl 
true ilold nataraliat will not admit It ontil he has aoM 
surprising as It may aoom, thofo la atlll aooMthlng t 
about birds, (iilbert Whito— tho Baooa ofOraittol 
age when m<<dln>val logonda aboat planta and aoliMla 
were still accepted, showod the proper way to atody 
namely, by imlient and aooarato obaerratloa. Ii 
observers have followed In his ste|is. With thO M 
Warde Fowler, .Mr. Cornish. Mr. W. H. Hwlaaa. «■< 
bird lovers are familiar. It is always n frnahlng to 
liook which shows what can still be done by thoae whi 
true gifts of sight and hearing and the patieoee U 
8uoh a book, for innt.tnc«>. to our thinking, waa Mr. 
" Evolution ot Bird Song " ; and sneb a book la M 
Seloas' BiKi> Watchino (Dent, 7s. Od.), a rnlBii e( tb 
Hall Llbniry." 

The title is, perhaps, a little mlslrading. Bird < 
an art, the rul<>s of which must bo Icamt. Ooo rale 
any sudden movoment, howoror alight — the laWng « 
gIasM>s to the eye, for inatanee, la often qnlto onoogl 
the bird you wish to foens. In the open Md yoo « 
sportsmen know, get near birds by appeoring ctMlrioi 
presence, and avoiding all appcaranee ot walking I 
Of these and the like maxims Mr. Sdooa toUa oa aotl 
not the art but its results with whieh he ia oooeoffBad 
liook is u stort'houso of patient and exhaoative ol 
Bird watching, like everything else which la wtx 
involves trouble and sumo discomfort. Too ■■> 
long before the kitchen lire is lit ; yon moat not <' 
rain ; and when you ins<<rt your<clf into a hole Made 
stack with only your oyi>s visible, yoa moat aadue I 
to say nothing of the amazed cnriosily of the paai 
But, as our author says, let a man " lay down the gn 
up the glass4>s for a week, a day, even for an boar, if h 
and he will never wish to change back again." 

Birds — the thought impraaaea itaelf apon os i 
reading this Isiok form the Boat wonderftal and laoat 
cla-ss of animal life. They do ao many inexplicable t 
the case of most animals hunger, aesnal pasaioo. and t II ._t -^1 ^^ I 10 UTEHATURE. [Ji ad •orn-< lifi- 
■a. Mru(» •n>l tii«ttt > l>Uy of tiw' KiiHK^-ciirli^wv ai 
rri|i<iaa of il abuMnt Mr. K<>liHl« al hU OarbiK thm <lay, •■ I kaw Mid, tlMav Mnb arc Ullo and 
MkMiKl»— ail liar tthamt. Awinft nltaHl, or Mle(«|iinir -*>ut an 
lk» air eoob and Iko alMMlrMni hll thr>y Mmw Into a glatl 
aoUrlljr. aad cowinc flo«-n and aprradiiic (h<<mM>lv<>N over llio 
«W» B|M(W of tlw wa iitw . llH>]r Ixvin to run oscltiHll.v ulniut, 
isWaf and wsTing llM>ir w-inc«. IcapinR into tho air, ami oflcn 
■akl^ lilllo il|Hi<». or ralhi'r flitliiie«. over tlio i;rouiid iih ii 
paH of the diaport. A* a |wrt of it I nay ailvi!«<(lly. for lh(\v 
At ant Btop and IIk>« fly. and nn allKhtini; rootuiinioiu'o, but 
tlw ligkl ariaxa oa( cl thn wiM warins and runnioK, ami tbia 
ia rcMHaad. willMMit a paaw. aa tkt> bird again touchm tho 
■MMnd. All aliout now over IIip warrena tbcir pluintivo, 
awilil^ MOt«B arp Iwiard. mXra tkjt n(<<«n a part of tlio d<H>|><>n- 
ii^gloMa aad aad ■Jcj' ; for natam'a own Nadnowt hociiih to 
»ptmk ia Um «ai(« of Uwao bird*. Tbi>y kh-oII u»d NuliHido uml 
•««41 aj^in aa tkey ar* eaaj;''' <*!' '"^ n>|MMt4<<l in difTonMil 
fraa <NM> blid to anotbor, ami aft<>n huvII into u full 
of avreral logvtbxr. I>c<>|M>r now fall lli<< Nluidows, 
ligllt Ulirkwia." till one i>iitobo<t, nt Inat, only " drrtiry 
aboat tb« m^lainl," an now bore, now thoro, tho 
I are flunic ap — aliowriiiK the light4<r-«olour(Hl inner wurfant 
• till gradaally, flrmi one and then anotbor, or by Iwoh or tbrtH*H 
or fow*. tbe bird* fly olf into tb<* night, wailinK an tbny ko. 
Bat tida aotc oa tiM« winic i» not tbo kuup as thnt uttered 
wiiilat raaaiaK orer tlie icrouml. The Kruund-nitte in inucb 
nnn> drawn oat. and a Mtrt of loiifr. «-:iilinf; twitter — (>»II<hI 
tbc " rlamour " — ofU-n |>re«H>deH and Ic-kIh up to the final 
wail. In tlM* air it ooana Jaat aa a «-.iil without this |>r<>- 
liadHUT'. Bat it moat not be aappOHed that all the birds 
pt ' l foc ui tiM<w antie^ Kiiault.iiii>ou>ly. If they did the elTi'< 
woald be Morp alrikiiiic. but it in (^Micrully only a few at .. 
tlaw oTtv a wide »pae«. or, at niost, NOine two or three 
by aynpatliy — tliat aot no. The eyo doeH not ratch 
tkaa a few gleaaM — aome three or four or live — of tho 
I wiaga at one time over tbo whole space. It la a Klcam 
kora aad a gleaaa tliere in the deoponinK irloom. 
VIntll <lMN«ht that the rooka, 

Neacio qua pneter xolilnni dulredine Iseti 
>eJol«<>d in aympathy with the ntnM>«phere ; bnt thin necinN 
iaadeqoaie to deorrihe the bir^irre antirx nml euriniiH 
•* peraooal iaPidenl« " whieh Mr. 8<-1on'. po<>« on to detterilM? in 
(nat detail. Mr. lindnon and other writem told nw mneh of 
ttoeoartinir nf birds and ItJi attendant cerenioni(>N ; but there 
fai a ipwal deal of new and intereKtini; matter In " Bird Waicb- 
ll^." The wnoinir of tho prreat plover in an intricate |M»rfomi- 
and «*• hare only opaee to i^ve one pha<u> of it : 
<inielciy to the eaiiinic one, who alwi ad 

They ap|iniaeh eaeli other, and NlaudiUK " 

|M>rtiapH, n lout U'tween I hem, but hxilcin^ <l 

in llio dinn-tion in whieh it Iium lM<<>n lulvani 

aHsunM«, at the Mime time, u |mrlioulur 

IMwture, w«irth waitinKdayN to h««o. Pirnt 

anivea taii-iy up cm their lonff, yellow, ai 

curving the neek with a nIow and forinni 

the hi>iui duun«-ar<ln— yet Mtill holdiuK II 

■top tbuH, M>l and riifid, the iNNtk |Hiint 

Having Kt<HMl like this (or Nome MM<(m<lN 

noniuil attitude. Thix wnnderful |M>He, e< 

in a vein of stiff rorniality, but to whioh 

yellow eye (riv<>s a liMik of wil<ln<>ss, almoNt < 

it, Imth during it* dovelopmont and wh<>n i 

reached, aomething quite p«r »f, and in niin 

In nil the im|i<>rt«ut rt>lationH of life tlie 

obM>rvod by the largt'r liiniti. Most of us 

lM>wingH of the courting pigiton. But the !!( 

i» the Hiave of c<>rem<my. Here is another pie 

Two stoek-<love?t fighting. -This is ver; 

|N><>ii1iar. They H^ht with eontimi '1 lili>«s • 
MTUCK nuVKS: A DinU- WITU CKltKM 

iM'Ing used both as sword — or, rather, pari 
Tho peculiarity, however, is this, that over 
there Ik a paUHc in llio combat, when lioth h 
Itow, with t-uil raiaed in air, as in courting 
will txiw togethor, and, as it would hoci 
facing towards each other, at any rate 
they will tM>tli stand in a line, and Imw, ho II 
to file tail of the other, who Imws to the f 
two will bow at different tiinoH, cnch sevmiui 
in nuikiuK his bow than in the direction or 
is like a little inl4'i'lude, and when it is ov 
advance, again, .igainst each other, till 
to front, and <|ulte elow. Both, then 
Jump, and battle vigorously with their \» 
parrying. One now makf*s a liigh(>r spring, t 
to jump on to his opiMiMeiit'n Imck, and 
u|ion him. TbiH ia all plain, boncsl light ii 
eonalunl toiidniicy — conHlanlly earrietl out 
get into line, and light in a xurt of follow- 
wbiUl making theHc> low Itows at intervn 
eneumlM<r»><l witli forms, with a heavy, pune 
remindlnic one of those ornate sweeiis an July 6, 1901.] UTBRATURE. Mr. Sntntiii' r\rmo nhw^rvatlons lead him to abBkn tk« basla 
of many an <>ia bcliof. Tluix hn <liii|iut<m BUiiii«tb«r lbs thattry 
that tlin iii{;litiiiicul« U » mnlanclioly liinl of aobor anil dull 
coloiirinic. a dofiM't nt<>ii«<l fur liy IN iini|UfwUMMlt auporiority 
In nong. Kvory nntiirul liUdiry r.|MMti llio utory erf tlin ln|iwlnK 
tomptlnif the Intruilor from Imr iu-hI hy fulffuinR to Iwt hurt 
(thoiiKh wt) fancy It In not mentioned In the " Natural HUtorjr oC 
H«ll><irtin "). Mr. Soliiii<< hAH Mwn ukuaii, Knl|>c, wllil durk, and 
niu'litjiirn do thit, hut novor |M>ewitii. an<l k<w|>cn< conllrui hla 
' » ricuKMi. It l» a curloiK |ihi<ni>nw<niin, and Mr. .S«>U>u« 
v uiiM It thuii. Dnrlnu tli» ImMiliatury ixtIimI tho hlrd la 
\ iiptot, and a Huddon mirprliM' rnny throw It into a kind irf 
I .rill in Itii nttonipt to n«o«|X). Thi» N found Ui \m uioful by 
drnwInR nwny tho intruder in piimuif. nn I by fhn aotiim of 
nntunil wiKtotioii tho bird nri|uln>H it new in»tinctivo habit of 
ftuttoriuK hulpltiaxly away from ita nont. So far nn (tooil, but our 
author Ih, lutro a* oUowhoro, not quito wi lucid in hi* thoorinx 
aa in Ma faotx. Thix ruHO of tho pnront bird i» (aa far aa wn can 
undorntand him) of much lonn Mcrviiro whon thoro aro ngfC* in 
tho nctt than whrn thoro aro young binli who can utiliw? a 
1itMn(l<<lay by conconlin(c themaolvoa. And h« auRRmta that 
nnturnl noloctlon would ponfliio tho adoption of thia ruao to a 
ImtIikI lifter tho cgfpi havo Imm-u hatched. This in on in^enioua 
thi«)ry, but wo much doubt wh<'th«>r ob-M^rvfwl fiictitwill Nupport it. 
Mr. S<>1(>UH lins aoiuo very ruriniiM faetn and iiiMH-ulationa 
•bout tho .simultaneous movements of lliH-ks of birds. Tho fact 
of such inovemouttt maat, we think, iMt admitted, but we cannot 
think Mr. Selons haa sufficiently wei/jlunl all his evidence, 
particularly in the oaso of tho little birds who fed on tho heap 
of r«>fiiHo straw and wild plants ajpiinst tho st.ick in which he 
hid. The sudden flight of a nuinlM<r of tlioni at tho same moniont 
nii|;ht \h\ accountwl for in a niiiulM-r of ways, which oddly enough 
ho does not su););«>st. Any almost im|ierceptiblo sulisiilcnoa of 
tho herbage would causo it. So would any slight uiovi>mont, 
aay of a weasel, or even a mouse, undernonth where the birtis 
wore feeding. This only illustrates the oxcossivo caro required 
in theorizing on this matter. On tho whole, Mr. Solous' 
evidence, as to pigeons, rooks — to rooks ho devotes two moat 
interesting and delightful chapters — and othor birds does seem U k Mt MpMmai hy Um kfpMmU 
•Up. Mr. a*low' eloM ttmif of raoka Im^b him Ut I 
" ' Um wmtty wtMtorod ennr ttet Uada llM •!•■« 
Immm ' !•— • loraly line," and »atlUMc mar*. Tk 
MiiMib •!• U«bi« lo be sUrM^ bf hMmi p*«l« !• 
common kaawUdgw. But la tb* emm tl Mrda. at aa 
by no iMMiia alwajra • oaa« of aUrM. Mr. H«Imm baa )MlliML 

a theory of hU own. Mo is mnlmled of tbe Orm 
wind or current of thought which, as tb* tmm 
•OMtional Athenians iM'liortid, awapi tlutwgb a* a: 
eauaed it to think and aet aa oae aaa. Tot b 
transference wan tho earllrat means of eooMmalci 
gregariooa animals. As they rote in tb« aenle < 
speech was developed, the old power was nf Domri 
Thonght transference In man, in Ikct, if it eiista. i 
reversion to a more primitive type of intercommaai 
original, at any rate. Tlio thought rvad<>r and tbe f 
if we accept Mr. Selous' doctrine, »o far from beii 
aro reverting to tho savage and animal life of I 
forest. It is a largo speculation on which wo rannot 
We can only agree that Mr. Seloos baa eertalnly addet 
of oliservation on this obacare natter oon of tbe n 
which baffle us in the mystery of bird life. We have 
more than indicate tho nature of thia book, whieb ia 
for tho sincerity and originality of ita treataMB 
subjoct and for the many curiooa qneatiotta raiaad 
will interest tho flold oniitholofiat. THE PHILOSOPHY OF THE SALE B 

That a pictnro by John Hoppner should rcaliaa i 
higher sum than has yet licen recorded— again in tb 
of course — for a work by Itcynolds, Uainaboroogh. 
Turner, to aay nothing of artiaU beloasinc to otl 
British school, girea eoloar to tbe C»va«rit« gcaeral 
the unexpected always hap|)ena. Hoppoer'a portni 
Lady Manners, afterwards Coontna of DyMrt, wh 
by Measrs. Kobinson and Fisher on Tharsday of la* 
been tho subject of mnob oooioctare aoMMic connoi s s ci 
Uttlo timo. It waa oa« of Iv* pietvraa beloai 12 literature: [Jul of pir — r e Inrt tk* qaalUy of pie — rr (k-rirahto frtm tkU or 
UmU piH«N« into C •. 4.— tlM«. Mrdx. *iiU ranraa hy HnppiM^r 
4Im« moI ore«p]r • fnwioit placo. On the other hand. It Ik in 
Miperb mmmUiIo*. m fi««ii M wken it «i» paiiitrxl, ami mors 
mMtm. Tho opMiliic bid in vrnmdcd oalr'-rttnro waa one of 
S,OM ipiiaMa— porkapa tvies m mi»rh a« tlM< picture would bare 
rvaliaitd a it e mAt av». 

Mot* npitUjr tha* it takm to tell «um oCera which 
(h* prte* hf leopa o( SOO or 1.000 ipiilMM to 12,000 
Mwara. Tooth bid an additional 100 iriilnt<«H, and l>y 
««nU atapt* 11.01X1 gvlMaa «ta« rMtebed. At thU |<olnt the 
varil-hnuani dealer Mr. Chariea Werthelmer— jronnircr lir«>ther of 
tJM> htlMr ol Ibo two ladica an darinitly depicted liy Mr. Sargent 
In tk» prasMit Aondnnjr — nad Mr. Dnreca entomi into context. 
Mr. WertbelaMr. aeMoai oatetripped. refnaed to pay moro than 
14.000 ptiataa, aad Mr. D«Tc«a waa declared tlie Imyor nt 
ILOM gaiaaaa. or X14.7S3 10a. Aa we hare hintMl. thin in fur 
aadavay tte hlchaat aam yet paid at auction in thin country for a 
pirtaNw TW Mlowins table ia of interoat in thia ooonesion :— AitM. Sl'MB PAIH AT AUCTION TOR PICTURKS BV 
TRIRTECN' ARTIsm. 

Wofk. TaaOrck 
iMliiaLradjl 
i^att. of <l«aaaMSaoatar I 
ISft.a(Ud7 ' 

Oaiat* aad Ttaeeaataa CUMao and Tha aulaa Daehaa * . IMmi 
Dudler .. 

CUMao .. 
Wjnaa KlUo tID .. .. 
Dwaaa aad Santa 
NartaflaloM 

Dalrr Farm 

Lava aad tka PUcriai .. 
Tto BoTbood of RaMgh Hopa Bdwardea 
Hath 

Fowler 
MI«TiUe .. 
Bani*Joo«a 
Rail* Data. 
IHl 

im 

UM . uas 
icn 
ma 

1901 

uu 

UM 

un 

UK 
MOO Pricw. 

Qoa. 

U,OM Ona. 
11.000 
10,«)0 

lOJOO 
10.100 

t,aoo 

iltOO 
8,100 

8J00 
•,400 9,100 

Aa to HopfMter, hla " record " haa been quintupled. In 
18M, wkea Load Bridport'a collection came up for Halo, a fiill- 
leogtk portrait by Hoppaer of the aeller'a aaoeator.Lord NelHon, 
Mia. by Mia., aada 2.W0 (aliieaa : and in 1889 a prcaentmcnt 
of Mary Owya, at the Owyn aale, farooght 2,2o0 guineaa. 

The price paid for the Loaiaa, Lady Manner* — to be 
aecoanted for in part, no doabt. by the preaence in thia country 
«f aereral wealthy Aawrieana — had ita correspondcuice on Satur- 
day aflemooa at Meaara. Sotheby's. The portrait wat rendered 
ia anantlnt by Chariea Tamer, aaaociated with his great name- 
by reaaon of hia aereral engravinga in tho " Liber 
The Turner plate for Loniaa, Lady Manncrx, in 
By one of tho*e coincidence^* which f;ivf> Havour to 
life, a brlUlaat proof before all letters occurred for sale on 
Satarday, aa part of the property of Miui Itaelmrn, grand- 
daafhter of the great Scottish artist. A fortnight ago £100 
wwld aloMat certainly hare secured it, whereas, tho oriicinal 
pictare baring two days before fetched so much, the meuotint, 
albeit aelthar accoanted rery beautiful nor very faithful as an 
lalerpivtatioa, aMde C300. Aa Arc minutes before a good, but 
slightly adained im p rr aai on of Kembrandt's lovely etching, 
•• The Three Trees." waa aoM for £1W. arts here hare in a nut- 
ahril one of the awin factors in the philosophy of the aale-room : 
rarity, with a daah of the sensational. 

Tw«aty4Mir hoara after the conteat in Willis' Rooms paaaed into tho poaaeaaion* of Mr. Charles 
sQcccaaful opponent of tho previous afternoon 
bidder. 

Sentiment undenlnbly opemted to a very la 
aale of the Itoyal hhorrioN, Not loynl sulijecta 
entertainers arross tlu> Atlniitir <l<<Hir<><l to linv 
wine from the cell«r» of I)uol(ini;l>nm Palace, W 
Sandrinirham. The flrnt lot m.vl<> i? IOh. u 
without the Ibiyal Inhel it miclit have lMH>n boi 
that anm ; and for the tlnnl live docen of g( 
Sandringhaa no less than £i>H l()s. a doaen was 
dozen dispoNetl of realiced ii\H,tTt7 I7h., or 
about £.1 14s. a doaen. Who shall say that monr 
within Ave days such sums are paid for pictur< 
out-of-fashion wine ! THE DRAMA. "LA COURSE DU PLAMBBA 

Last wwk I v«>nfur«Hl the opinion that, 
analysis, the pleasure derived from Mme. lU'ji 
to be found in her teihperament, her esaenlia 
power of interpretation, of imitating somcth 
considerable as that power undoubte<lly was. 
actress bos b(H>n gooil enough to confirm my judj 
ing aa the heroine of Ijo doiirne du Flmiibeau. 1 
haa given a marvellouHly clever imitation ol 
unlike herself ; her miming faculty has countc< 
her temperament for nothing ; the nmult haa 
the admiration oxcitoU by all feats of skill, but j 
Mnie. Itt'-jano is alone capable of giving iw liccai 
li<^janc, not the Il«:*Janc " thrill." Tho pla 
Hervicu, novelist and dramatist, a serious, iut 
say bookish writer, who, gtUting an idea into hi? 
to write a novel or a play " round " if, in»t«M 
novel or a play as a frank imitation of life and 1< 
for tiieniselvoM. It is this method of setting 
r<>sultK in thesitt-plays, and it is Ixvaiise tli< 
result of this m<>thod that they are all radically 
objection to them is the simple but fatal ohje<'i 
is not fact. For instance, from your knowledge 
affairs of some families in your >u|uare or in tho 
form the opinion that it is a hardship for a man 
to marry bis deceased wife's sister. The validi 
elusion is U-sted by tho facts to which you 
suppose, on the other hand, that you take 
marriage with a deceas«><l wife's sister as the 
Then you proceed to arrange your cbaract« 
accordingly. But your thesis has no validity, 
stance to which you point in support of it y 
invented for ita support. Yi>u are arguing ii 
thesis may or may not be true, but it is certain ' 
the one piece of evidence which is absolutely in: 

It may or may not h<> tru*-. us M. Hfrvicu 
('oume du FlamheuH (title taken from the Lucrei 
who " vita! lampada tmduiit "), that the te 
generation of a family is to sacrifice itM>lf, ai 
generation, tor tho next. It is true of some fani 
vidnals, not of others. In short, it all depends, July 6, 1901,] TJTERATURR (If<nr««lo«M not arrnnK«« i bliiRH I n t h U My ininnt rlrftlfMblnii .ami wn t arn 
:iwnyrr< tint hcfoiic-limliiii of M.Morvlcu'N play, (liMulirrAiulmnlhrrBTMt 
ill.axnc'hIlilUh Invt'iiMoii. It In vltlnt«<t hy fbcMiliw* ■yiiinu<lry all 
IhroiiKh. Over iiifnlimt itx'h tmcn^Mlvo im<>rlflc«< of flu' umiIIkt 
yoii linv<> n pl»'0<« of unr<itim-lniii« i-riiolfy on lh«' part of tin' rlillil. 
Ill Act, I. the motlii'r rcfii««"« to iimrry thu man »(«> Iov«»h Im><miim- 
Iht <lnii|;li><'i' ix .Vft nninnrrit-*!, and tlu» iii'Xt nMiiiH'iit ilif 
ilaiiKlitrr iiiiiiOiiii<-<>H to lii«r mollii-r that •li«» liax arrniii;iHl ;i inar- 
rhiK'" f'T li«»rH<.lf. In At't II. tlio •lniiKht«<r, to »av<' Iht hiulMinil 
from liniikriiptoy, force* her inothor tothn humiliation of Im<kkIiiK 
altiin from tho man hIio linH rt^Jf-otinl. In Art III. tlm niotli«r 
forKON tho (;raii<lnioth<<r'N nnnH< In or<l<>r to roll tho old Indy oC 
money which tli<> diiiiifhtor want* for hor himhand. In Art IV., 
when tho niothor hai uliiln tho Kniiiiliiiolhor in ordor to navo her 
dniiKhtor'M lifo, thoKirlcnImly liMivoM hor Imvi»»»o lior hiiNliiind huM 
Mociircd an ap|Miiiiliiiont olxowhorr. All thin nrs^niH almiird l4i nn 
Kncli^h aiidioiico. Kvoii in FraiK-o, whor«« tho family Ixtnd In 
itill Honiothiiic of a fotlNh, it iiiii.xt N<>oiii a hit " utot-p," It In 
not iiiado nioro planNildo l>y hMirm><I roforom-OH to tho Lampndo- 
plioria, to"mON trtsancionM ainiH I'latonot U' Immi |MK'to Lucrico," 
tOiHInoaNaml AnchlM'N, to thoAtridon, to Mllo.do Sonilin-uil, and 
to tho cuNtoiim of tho North Amorirnn Indlnnii. M. Horvloii 
Hc-oniH to hnvo thought that n play aliotit tho " torch of lifo " 
iiii|;ht roaoonably nuioII of tho lamp. 

Apart from tho domoritN of tho play wo do not like to Me 
Miiio. Hojano cryhiK hor oy«>« out, in dowdy (nirnionts, and a wig 
stroaijiHl with jcroy. Wo admit tho pathoH of hor actlni; when 
• ho di<McrilH>s hor aRonioN .xs n dof<vto<l forRor, hut would rnthor 
■•ho loft that sort of pathos to .somohwly olso. Sho Hhould xlick 
to coim-dy, tho ironic, acI<lulafo«l, occaHionnlly (rrini comody of 
Hucli piocox an La PririmViiiic aiid.Muf'oiijitfirand Im Doulourrute, 
Thoro sho is inimitable, incum|)»rablo, IrroitiNtihlo. Homo of 
hor ndmiront may also pnt in a word for hor coontor repertory, 
tho hyst<>ric passion and Billiiigspito of Siipho and Zaxii, and 
1 can nnderstnml that taste, though I do not sliarc It. But 
I cannot believe tliat any one \N-nnts to »co hor wholly wanted, a 
oh'vor actress acting; what any other merely clever actrewi 
could act, as in this dull, preposteruus thesi»-play of M. Herviou's. 

A. B. WALK LEY. CURRENT LITERATURE. THE CASE AGAINST THE BOERS. 

liUIIITH AM) WllONfiS OK THE TUA.NSV.VAL NVaU. By EdWAUD 

T. Cook. (Arnold. 12«t. (VI. n.). 

We praise<l Mr. Mothiion, the other day, for the deadly 
moderation of his levol-hoadoil statement of tho case air:>inst tho 
Milnor-ChniiilH-rlain policy. Mr. Cook writes on the other side 
and proves himself a still more elTeetive advocate. He is a 
car<>ful, cold-hloodiHl writer, with a passion for accuracy and the 
veritle<l reference. He has tho knack of lieinjj continuously read- 
able without ever lotting himself ko ; and his manner reminds 
us of the };reat barrister who ridicul<<<l olmiuence, doclarinf; that 
" the verdict is tho thing." His opixinonts will prtilmbly sny, 
imlood we fancy they have alrea<ly said, that the controversies 
whicli tho writer stirs are stale, and that the actual topics 
of tlio moment arp tho |>olipy of farni-burninR and the manage- mAn hU book MOMHblay vary lUw %hm 
■nhjrrt. 

Mr. Conk I* no MImt paHhwi of rilWr M' 
or Mr. KbnlM. Ha (^ttfvix illwppvovM a< iki 
bo ndmllN that ihm OtAcmM MiMlIfy ««• 9 
bnlli-d liy Lord ItoaoMMi for propoaiag to prvM 
iiiiif»'<li it. ly afiiT ikn KaM, and «•»• vtvy ■■•-h 
p' the " How U Mn. Kru^vr T " il<«|u 

Ki „ : nl re«t>lvo«l It, for l««i-iiin.- on Ihr- word 
In a manner ralculaleti to . «« 

ealling Mr. Krugor a *|Mingr. „.. , '• 

miNtukea only amounted I41 " ointrilHiiory w , 
tbny are not the caiiw <>r even iko aeeanioa >A m 
war waa the innvltable reoull i4 tko olaak of l» 
|K)|ici«<«, foundisl on racial UUllnctloon, 4*llb*i«l«ly 
conslNtontly pumaod. Tbo onljr eoodltioa oa tak 
have Immmi avoidnl waa tbat oiM* of lbt> two 
r«>verNe4l. ConNnquentiy tbo ricbl* awl 
de|M-nd u|M>n tho ani>wi'n to Im< givnn to two 
l>olicy of Mr. Krugi-r Nui-h tbat Mr. ChamberUlli 
given way to It ? Did Mr. Krugor'a M>K«lletl 
to a sulMtantial moillfloalion U tbat potlry 7 Mr. C 
both theao qniMitioiia in tbo neipillvo ; and ho 1 
answem with qnotatlona not only Iran Blue Iwiolii, I 
pablic uttenuMMs of hia oppoomto. 8tr Howy do * 
.lohn Morley. Mr. W. T. Bteod, and oCiwn U« wit 
forcn cittHl and compelled to givo erideaeo afptiii 
which they now support. 

It would be a h<>|ie|eaa taak to MimaiariaB Um 
the space at our disponal. It follows Mr. Kr«g«r't 
from the Convention uf I*retori» onwards in order 1 
Mr. Kmger baa consistootly evaded the obllgatlooa 
vcntion, and of the subMNiucnl CoHVontioit vl h 
extending frontiers which tbo coaTeotioo bad da 
entering into direct reUtiona with foreign P0war>. 
fering with tho conmereial rigbU which the eonv< 
for British subJ4>cts, (4) by iiianmiiirtaiiilin Britiah ai 
(5) by refusing British sul^to th« fttU righU of 
It adduces evidence to abow tbat tho agitation foi 
from being a " capitalist's job," waa in full awinf 
capitalista would have anything to do with 
Kniger's armaments, some time before tbe Kaid, v 
extensive as to be only explicable if tbey were 
used againat the parjmonnt Power ; and r' ' 
have been nothing that could be teel! 
spiracy " to »ul»stitute tho United St.iti^ 
the British dominion, yet it wn« the aV"W"<t 
vancod memlM-rsof th> ! 
he gathers together ^ 
both in England and in ^M>uth Africa, l€> • 
Mr. Kruger, not to do justice to the str^. _ 
but to fool the British (iovemmeiit with 
" tiain as much time as you can," w-astbeadvi,^ 
White. " Give Master Joe another fall," w 
Mr. Labouchere. " Some colourable measure 
reconnnende«l by Mr. Merrinian, who exprntsly evpU 
was not in tho interest of tbe I'itianders liiat he urgi 
is honestly now the tiioi\" wn>te Mr. Tc Water, ' 
little, howwer one may later again tighten the tope. 
But all this is only preliminary. WecoaM* to the | 
tho Bloemfontein Conference. Here M r. Cook's argvi L.I >. 

pol: ru a tk< 14 LITERATURE. [Jul All tka •vMmt* la (Itm lar Sir Hmft <>• Villioro' rrrdirt (h»t 
" tkroi^HMMit tlM M>Ko(iattMM tlwy (tb» Tnia>rMl G<tv(<rnm<>n() 
k*** •hBBTit bMW wrimlUMt to pMnvat • eUmr and pr<><>iM> doci- 
•iaa." TImi««nm4«4o« dnwa U tint ** Mr. Kracrr ii<<ror luul 
■ay >■■—! talMUMi oT ■aaUag Um UitUmlor cup at all." 

W« MH* f«ac**t«la<* Mr. Cook hmmI warmtjr nn hi* 
M4ilt>vK»r«i<. W1wU>r«>r <>1«> may b<> rt<Ml almni tho diplomacr 
IImI |irrr<<<ir«i tb» war. kU hnok must certainly Im> read, it will 
Imawwly i»crcaac a rcpatatltw that alrnidy itlood very hi|rh. 
So rp***! book OB a«y political nuMliim ba« l>««cn no pood, and 
w» an> incllnMi lo tkink that it mark* out Mr. I'nok as tho 
•bhnl political Joamallat oT the day. It mmmho like an anti- 
rlimav to add that it i* adminhly indexed : hut, even at the 
H*k of aati-rlimas that act of Jiutice miuil be done. THE CHINESE CRISIS. Wen Chine •• ♦•«<• pw^donym of a Chlnene ironUmnan who con- 
Iribalod anao article* on the Boxer btwincM and the Refomi move- 
ment to the 8htgHpor» Free Pren. Rearranged and iiwued aa a 
liiiiik. Twi HillilM Cbimii I II II IV mil" ((irant Rioliar«U. :k<. 6d.), 
tkey lorm m eoatHbatloa to the litemtnre nf tlie Miihject not leaa 
■Irlklns than the contribntion* of Kir K<>l>eit Halt tiiiiiHelf. Id 
the €mf emmn aa in tlie other the knowlMlce is obvionaly 
lavfcwri, tlMMirh the atyle ia orcaninnally cryptic Wliat ix made 
q»lto rlwr. kniffTTrr In Wen Chinir'it iinr:ivnural>le opinion of 
Mancha* in Kvneral and of certain M.im hii* in jKirticular. It 
appear* that the Manchna aent emlHwiries to .Sinftapore to 
murder him : and one can nndemtand that any xcheine of murder 
which did not proride for the aommination of Wen Cliintc would 
■Mm incomplete in Manrhii eye<«. For ho not only denouncea 
tknwi of them who are ohvioii<<Iy wicked, but " (dvco away " 
emtein otltera who are credited with tho virtues of reformers. 
BvMl tfc« fET««t Chani; Chi Tnnp, whose »p|>e.il to his country- 
am B miaatooary lately tnin«laled, is shown up as a trearberoua 
r»aral. DarinK the reform fever he was an eager rofonncr ; but 
be ehanicpd hi* tone when tho Emprosa-Dowager accomplished 
her eoap d'iflal. Then 

Hi* tint Mt wms a most contemptible lietrayal of his 
MwmI* in th« raform ranks. Yuur-I, Tan Tzc T'nni;, and 
Dtfcera vara, noi Umg before, intimate pupils or suliordinates 
(4kia. In laet. he had instigated them by his example, by 
bia fionationa, and by his public sympathy. Yet the flrat 
OAmg ha did waa to telc«r»ph to Pekiii that these men should 
tm hah—JBil. Thajr wan killed MOonliuRly, without trial. 

W«i Chlnir aim wama na aitainst Li Hunp: Cbanp. He ia 
■wiMblodly " the only aenaible man left " ; but 

Ife ia • rery danRemna man. Ho is now In the north. 
Dn wn know what he will do ? Well, Li Hunp: Chnnp Just 
wikbns to wipe oul the stain which has attachc>d to his name 
in rtwarnwif I of the lom of Formosa. Il<> is known by tho 
ChiMm* to be willinK to die in hameiw or in Imttle to show his 
lojrally to lh« I>owaser-Rmpre»s. Put LI Hunf; Chanp: in 
power in Chlh-II. idve him lroc)|>s, and he will not refuse to 
obey Tea H«r» edirl rallinK n|ion him to fl|rht the 
" harimrians." Be it kiiov ' T ' Iftini; Chanif. like all the 
old vicrmr*. dislike* th<' tr><m the Ixittom of hia the doinRH of Margnerito do Valota in the 
immortal iaed in Heine'a poem ;— 

The idle and curious, flndinR nothing mc 
do, counted tho number of young (wrsons 
palace, boOMBO Court attendants, and th 
Where had they i^>no ? Porhapa in the Forb 
oxiat anbterranenn paaaaKos, and porhapa' . 
still in the p.ilaco of China. Howover, g 
wildllre that younu: servitors of tho Court suti 
deaths within tho walls of the Im|>orial oi 
reveals no socrota ! 
Diaaoluto livin|{, however, did not distract 
politics. In order to cheek tho Km|ier<>r's pro 
reform, she siap|>e«l his faoo with her fan, nnd It 
" a Palac«» of Circv wher<>iu, by t4Mnptations i 
men should nmko brutes of themM'lves." Wen 
" affirm that |M>or Kuani; Hsu came out of theoi 
thouKh he " only joined in tho iramlilin;; iHirtiei 
re<)u<<sto<l by the Kmpre»»-I)owa(rer, who fr<»<|ii 
palace to SCO that the amusements wore Ix 
carri<>d out." Yet Wen ChinK thinks it not im 
torriblfl old woman mi|;ht Im movtnl to " maku i 
avowal of hor sins," to " resipi her rejjnncy," i 
transfer the authority to KuanK Hsu." .Itlsi 
of that optimism which Imsots all writera 
question — from Sir I{ot>ert Hart, who thinks thu 
if we aliolish cxtra-territoriality, to Mr. Archil 
thinks that all will go well if wo open up tho 
— and which socms so inconsistent and incompi 
cold-blooded critic who has all tho proposals ol 
in tr<mt of him at once. AN AUSTRALIAN WRIT] The work of Mr. Henry Lawson bos alr<M' 
appeal to Australian readers ; hia vivid am 
and his yarns of iifo in the back blocks have t 
" of the Bush, bushy," and are looked for a 
parts of the Coiuinoiiwoalth. Over hero ho is p 
by his volume " While tho Billy Boils," bu 
brother in Australian letters, Marcus Clai 
very lew Australian writers whom Englis 
name — ho is also a poet. Messrs. Bla<'kwoo(l 
Thk Country I oomk kkom (Os.), which contain 
•' While the Billy Boils " ond from " On tho Tr 
the Slipmils." Tho two l.itter we have late 
prised in one volume, from Messrs. Anpis a 
Sydney ; while side by side with it wo havo i 
from Australia, ol Mr. Lawsoii's poems. 

In tho inevitable absence of tho tradition 
older country, Australian literature is ma 
by verse, fiction, and Journalism, and tho outco 
moment is to be found in writers like Mr. Im\ 
plenty of " (to," but they strike a rather difl 
Marcus Clarke and Kendall, whose vcrs«>* of 
" woini im'lancholy " which the former foui 
The new iKM't writ4wi more in the spirit of i 
advice : — " My brotliers, let us breakfast in 8c 
Anatralia, and dino in France till our lives oi 
HBMk a little of the luncheon |iarty with rocit July G, 1901.] LITERATURE. >{« warnn no, hnfffvfr, in ho mraful bow wo i<rl(lAlio him : 
Miwt I (urn aitldo from my drMtlii«cl way 

For a (auk your .Umn wniilcl IIihI iiki 7 
I oomo with i<tr'<nir(h »' th«< llvInK ('ny- 

And with half tho world b«<hliid iii<* ; 
I Imivo yon nioiio in yonr iMi1turo<l liallx 

To drlvt'l and rrrmk nnd ravil ; 
Tin your voico k'h»" fiirthor than oolloco wall«, 

K»<«p out of tlio trarku wp travel ! 

ThuM cautioned wo healtato to eomplain beoaiuw Mr. Lawaon 
rhymcM " timtMr " with " romwnbor," and " hroujcht " with 
" Court," and " onjoyed " with " (ruy«»d " ; and, lnd«i<<l. Micro 
In n utorliiii; worth in hii |)oomi), or at nil oviMitn in nouio ii( thoni, 
whii'h oxcuMM, i( it dues not Juatify, Ihiw <ti-uoutrlfitii>«. Thit 
po«t who 1* oontlnnally |K>urliiK out |MM<try for the now»|m|Him. 
a* Mr. LawBon doea for tho Sy<lni-y HiilUtiu, U Inovltaldy un- 
<«|un1. Mr. J^WKOii, It iieoma to un, la at hla wonit whon ho 
jokcii, and at bli btwt in inch Horiou.i |HN>mK aa " How tho I^nd 
wan Won." That h» la quito unlnfluonrod hy Mr. Kijilint; ono 
hoMltAtoN to My ; but hi* (ocal oolour In hli own, and hix 
huplratlon l« Konulno. For Inatanoo ;— 

No nrinchair rost for tho old folk thon — 

But, rulncHl by bllKht and drouffht. 
They blazed tho traokii to the onmpN nfraiu 

In tho h\g Noruba further out. 
Tho worn hnft, wot with a fathor'n HWoat, 

(}rip|HHl hnr<l by tho oldo.it win, 
The boy'n back formed to tho hump of toil — 

And that'll how tho land won won ! 

And tn^yond Up Country, lioyond Out Back, 

And tho rainloH8 Ivlt, thoy rido, 
Tho currency lad and the no'or-do-wool 

.\nd tho black nht^op, xido by Nidi> ; 
In whtH>lin^ horizonn of ondloHs haxo 

Th.it disk thruuKh tho (}r<<at Norfh-wcat, 
They rido for over by twos and by throcw — 

And that's how thoy win tho roNt. 

The man who writoa like that is a poet, though some of his rerae 
may bo a Rood deal loss than |K)otry. 

Tlio ne\vspapor In Australia is tho chief patron of literature, 
and Mr. Lawnon's fiction, which has many of tho qualities of hU 
poetry, comes also from the Press. Tho Innik wo have reforrod 
to. On thb Track and Ovkk thk Slipkaiix (An^us and 
Robertaon, Sydney, .ts. Od.), cont.-iins some thirty-six stories of 
Aaatralasian life, telling with prLNtt vivacity of the spirit of plactM 
at once little known to tho Kn^lish reader, and yet of vital interest 
to him. In no carping spirit, but rather in one of congratulation, 
we reooKuizo Mr. Henry Lawson :is tho heritor of .Mr. Bret 
Harto's maunor and the pupil of Mr. Kiplini;. Wo are often 
reminUod of the quick pathos and sympathy of tho author of 
" Snowbound at Koglo's " or of the vigour and dash, tho insight 
and courage of tho writer of " Kim." Such stori«>s as " No 
Place for a Woman," " A Daughter of Maoriland," " The 
Slianly-Keopor's Wife," will do more to make Knglishnion under- 
stand thoir brothers beneath tho southern cross than ruaina of 
|)olitical tirade. Such a pa|M<r, for example, as " Tlii- Soilfca 
Tliey Used to Sinj: " brings us to the heart of that kind of man 
who liegiui life twenty years ago anunig the mines on Lambing 
Flat, tho Pipe Clays, Uulgong, Houu: Kulc, or any other of the AMd km hxln't any " l4M<r« " at Imx Iw mM •» bia 
matter nf fiu^ ttw fAetnn> Mr. l^awMi 4fWM i4 Ai 
I'l' >ii«lng, and gU-m lf«# |4HM« td" I 

wki < hie'o gfitonU impfmmtom at Um i 

in tbi* vmIuiih' I* that lb<*y M« labsn di(*«lly ttam M 
tbe author tbM-« not exmvlaa a wis* lllAffsry MhwUa 
M«i graphic, vigoHMM, «ii M i«l« w lly haMi-atirriim. tall 
lacking in aK, mm sitlt*, aiMi ImhmbiiI*!*. Bat iImm 
aketebM ab'iw, a* did " Wbll« lk« Billy Bolla." UmI 
Lawann baa it in blm In giT» aa ■• mfmt law vatoaM 
Australian lifa, praaUaal. IdlnaiaU*. ivaIMM, yt 
•yni pathetic. 

KINO JAMES I. AS A POET. A sumptuous ami hnaaliful hmk la Li'atts Id/ 
i'<M<uis and Other I'ipecs l>y King Jaaca y* Tif 
HolMirt H. Unit (Oonstaldo. 4:!a. n.l. The llll<-|M||a i 
duolion, with neooMMnry atloratiiioa, of tha doatga ap 
Klug JauH's I. for the islition of hi* works printnl la 
rmro book. The frontispiece ia frnia a portrait of 
balonging to Sir Koiwrt OrMley. aad o( soaaidwaU 
It waa ovidontty Ukm when tho Klnc wm atlll fo« 
face la much thinner ami iiMin« roiliiMl than IIm» U' 
The oovvr of I lie Imok ia a light grry papr: 
ataluod— with the King'a arms iu th«> cwalm and thi 
corners. Tho title " Liisiu Regius " Mr. Rail has Uki 

Latin tr.ins|uti< f the folio tidUiiHi uf tho " Ooanta 

Tobaooo." Within the iMstk are (Ire n^prodaotk 
King'a writing, showing how painful a |KM«t hit waa. ' 
we are liound to say, lK<ar out the indicatioaa o( tiM hi 
They are litttn mon< than ib(< school exorelaaa of a I 
among Humanists and struggled for by I'uritana. M 
whom wu owe tliuir publication (nHii a long-iia gt ae l i 
MS. iu the King's own baud unuartbed by Mr 
Madan, has done his beat for tliem by a ploaaant ii 
and (ho necessary notes ; but they do not adtraaoo Kl 
claim to be a poot. The " Praipaaat of a Maaqao " < 
they begin ia a rathor elooMjr osereiao. Ita la 
divinities may come, Mr. Rait unkindly aacRoata. Ir 
(dammar, or, more probably, from tho " Do Oiritala 
characteri74ition is of tho moat olooMOtary aort : aad I 
altogether after six pogea without any eooclaaioa. 
when the Royal artiat eame to aeo what Boa Joaaoa i 
of such a subject in such a stylo ho wiaaly ohoi 
attempt to excel In that line. Nest ooaoa " aa adaai 
Alexander Montgomerie C belorlt Sandirs ") on 
fulness and its reaults. Thorp is nothing «t> th qa 
but the lines to Bacchua which follow ar« porhapa IN 
as a specimen of what Jamea could nuUie of a aatjoel 
way congenial to him. 

U michtie suune of S<<uiole tiu* fairv. 
Bacchus to mc bo loue the god of laicht, 
O tula bouio lioy. qubo ouor doa and dairc 
.SutKtue all UKirtail with thy liqooco nirht. 
(juho with Iby power blindcthea the aichi 
to sum, to atheris thou the cirs haa deafod. 
fra Bum tbou takis the laist, umm aHolliac I 
doia laiki*. sum tuicbiug, aaai all tao bcraai 
are of. The greil Alexander eraaed 16 UT£HATUKE. [Ju b a later aatoUmnipklaa tn^ment " on kit om 
4Mli*jr." Md iltM« M<> rkuveteirlitte Uum la th" \>'nUm of 
PWteri..«rillr«.byllK>««.r.an ibo Imm-Ic tiTlkoOdo to BM«kM. 
T«N> ptoe rrac«M<aia ooMrtadp iiH> vitluor, • lt<ii<<r to d« Bute*. 
>o *k<«a Uw Klac «M w oTCwwtMlaiiwIy ciwmit— Uty. aad an 
MfaUiio*. Ui OM Ibmnm* wrf ft m a m m m Mat«M«M. to tke piHiMw 
lokte " BMililHMi OoNNi." in wkirk ke rlnu-ly adhi<M<« to (b<> 
ni>M r«iia rjna rW%<o MMtiw. Mr. Itoil Uink* that aliiHMt 
•11 Um piNpaa wkiHi h» k»% t%4tt€-U>d. and turn printed ftir thf 
timt Ump rroM ilM> Kinc's own MKS.. «t«>r« wriUeu bM«wu IMU 
mm! IMci. a livNiblrd timp la wkirh JaoMW aay wdl hare n<<Mlf<d 
■■rk diraniaa. TIm» voIwm> U an intoreaUaf ana, and our bmt 
tkuka M* dw> (A tk# oditor. I Vrhapa «lw bwl iliaUiir<< of h<>r 
lata Majr*' -rii* thoKl««nirta«aa hor roiiMMit t<> 

Ikt- V Iwiok, whirh U now inacrilMxl t<> OTHER NEW BOOKS. RaUctous Ratroapaof. 

Mr. Perry Kili|rr>rald, who in the author of Kim- Ykakr 
or (*ATii»Lit- Lirt; ami rn<M;Kn« (I'nuin, :>1m.), hax written a 
rerj- Urire number of boolcH. and nnr ran pcrhapn hardly 
expert maeh depth of tho«Kht or prrrlninn of Ktylo at tho bands 
of «*e wko »erAt«!. the rompoititor no easily. Very (conially anil 
very rkatiily ke deiierilieo thr heroen of tho lionian Catholic 
Cknrrk in Rnciaild ; ■ninrtinM>« h«» «Tit«>« inacriinit«>Iy (as when 
ke aliribute* a pirtnro by C'aUlrron to Sir K. Poyntor), hut 
alvajTB koMTfttly. Krrrybody in his Chun-h, small and Rroat, who 
kaa doae aaytklnic. ha* his um-<-<I of |)rais<> ; hut for tho groat 
<Wea. aad eaperlally for Manninc (who is his sporial horo), Mr. 
FlU^erald baa whole rhaptors of admiration. If all thoHo who 
ka»e a perMmal InteroKt in the bonk will spend a ffuinoa on it, 
tkere »koald be a Rood nalr ; and thcw lioman Catholics who 
are arer»e to ateady readinf; will And it a ronvcniont way of 
rradlBK tke kiidary of thoir own tinM>«. Its value to others will 
lie ia tke pirtnre it |pve^. half unc-onseiously, of Homan Catholic 
life fmai tlie inaide ; the picture, indeed, is a pleasant one, and 
Mr. Fitig»»rald is optimistic. The Itook is liri|(ht in a rc<l cover 
adara<<d with (our Canlinal's h.its, to represent the four rulers, 
f»WB WlaeaMn to VaUKlian. who rover tho period described. 
Tkere are portrait* inside of the o«vners of the hats, that of 
Manninir Iminic particnlarly flne. Mr. Fitzj^rald <Ieservos a 
eoaeladinK •"»«• "t pralae for hla charitable treatment of 
Aantieaaik 

A Own ar's I>u««kkmh in KKi.i<iioiM Likk and THorriiiT, 
bjr W. F. Adeney (J. Clarke. .%. tVl.), has considerable interest. 
It i» a eoaiprteat ■wnaiary of tb<« icreat reliKious chan|{es that 
took ptaeeia tbenineteentb century. Kvery one knows what lh«'s«' 
rkanip^ atMi ; pbiloM>phy baa lieeonie n>on> spiritual ; Mclenro 
ka* rluinired the old conceptions of creation ; criticism has 
■It-irtrnyfot «hal now stt-nis I41 us the olil superstition altoul the 
Biblr, and at Ike Mum- t into ba« made the Hi hie n living Isiok 
aad k»» ivwIneMi amre primitive and rcaitoiialile vie«-s of revelii- 
• ' >ni<«i, the doctrine of endless |iuiiishmeii<,»iid certain 

d-- lx>ut the AlonenMiil have lost much Rr<iuiid ; preaching 

kaa keaiaae Ira* rbelorieal anil mor«« maaonable ; social ((uestions 
karalakea Ikeir plare in the realm of |pmd works; litemlure 
aad art wHI. Ikal >iihjc<-t i« a laritn one, and Mr. Adcney has 
aid maek to aay ahonl it ; lastly, the Oxfonl Movenieiit has 
Iraaa^hnaed IkeCknrrh of Kneland. On this last sulijcci Mr. 00 Social Qaeattona. bat BUk^ Wflateott 
Social I'nion arc not uientioMA. Tkus the 
•kowa the narrowiieks which is the result of 011 
it alao shows that in nine cas«>s out of toi 
fundamentals of tht^ology thi>H<< divisions have 
and arliilrary. Xi>arly every chapter of Mr. 
fHHumoii ground for all tMliicated Christians. 
Old BookaaUara. 

TIkhh' who welcome Uioka ab<mt books sh 
alxiut lMM>kNelleni, as the printers and publish 
te«Mith and eighteenth centuries wore indiffor** 
the writer of such a liook is at once so exiM>riei 
and so pli>asant a writer as Mr. E. Marston Ih 
be an afrreeablo volume. In .Skktchhs of 1J<mik 
Dath (Hamimon Low, .'»s. n.) Mr. Marston do< 
give us the history of all tho famous aeventeen 
I'cntury Ijooksellors, but ho aelocts from nmon 
of note (ho heads another sketch with the n> 
but do<>s not tell us much of her intimate hi 
their stories with much anecdote and inforiiiatii 
welds his knowledge into clear and often cntc 
of such men as .lacoit Tonson (Kl.'itHTIttS), T 
1724), .lohn Dunton (1(1.->U-17.'«). Samuel Hichai 
Thomas tient (1001-1778), William Hutton 
.lames Lackington (174tV-181.'>). Of these men, 1 
remarkable was Thomas (iuy, by r<>asou of his 
and his extraordinary good luck. After mukiiii 
was a coiisidemble fortune liy the solx'r sale ol 
himself the holder of » large <|uantity of Simtli S 
increase of capital was sanctioned and the enoru 
bognn. At this time tJuy was seventy-six years 
l>vriod of life, and an tho pric<>s went up, up, u| 
holding at very large priillts. Thus at the e 
immense fortune came to him, and it was almost 
the lienelll of humanity. He had alw.iys bo<> 
St. Thomas' Hospital waH iinpruv<>d by him, 
private personH were liel|M>d from time to time. I 
was, uf course, the hospital which liears his na 
saw nsifed in iH-for*' he die«l in 1724. Mr. N 
aiuH-dotes of him culli-d froui liooks thai are nut 
in g<>ner.tl reailing. Hi>ro is one with an <>xcel|i 
one who iiossesses :i guinea iiiid mil ices a pulil 
on the TliainoH : 

One day as (iuy »;is Icaninj; hmt one of I 
ing very des|ioiident and melancholy, a liystai 
u'aH lieni on suicide, implonnl him not to com 
Then i|ulckly placing » guinea in his ham 
dr«!W. (luy followed the stranger, assure«l 
mistaken, and lM>ggiHl his addn'ss. Some 
(iuy, w-eiiig th<- nauK' of his friend in the 
luuit<>n<>d to his hous<', reminded him of tl 
bridge, urringed with his creditors, and, tinal 
him in his husin<>ss, which pros|M-ro<l in his hi 
his children's children for many yi>iirs in 
tendon. 
Home of the men Mr. Marston deals with 
altriiislii- IIS (iiiy, lint their characters :irc so w 
th<>y iHi'onie iHiimlly interesting. One would s 
the remarkable adventures of Iheso men, I 
nMnanc<>s th<*n than now, but |ierhaps that 
cretion of present day piililishf>rK. July i\. wmi.] UT£1UTURE. IN iiiiiiii-i inrii I to ita osrriivl nwa.v by th« vIvlaMtlmi nonlro- 

vorN.v, tiiiil !•> roriciit, an Mr. DiivIiImhi hiiii<M<lf ii|>|M>nni ta> fiirK«l, 
llml IliK u|i|H'iil iif |MM>try In nut nt nllt<itlii' wl«iilln<- i-i.: 
nor v«ry iiiiirli to th« niinlVKt of tiw KlilM-oiiwlnun, liiii 
(o tliK Ntiidi'iit iiiiil i-ritii' of |MH<tr,v and |MM>tli' iixpn<Miioii, Wn 
Niiy thU with <Miiii<< <<Mi|)lini4l<>, Immmiiimi Mr. IhivialMin •wHnin 
to iiM to Im> III |fr<<nt iliili|{i*r of ImrtcrinK lii» riKlitu an a |MH't for 
a iiii'NN of rliclorii', llix r<<<-<>nt work Iiun lM<<<n inurk(«l, lu iiulor<l 
III! IiIn work In, Ity |MiW(«r uiiil • ilownrlKlit iiin<*<irlty which 
■■oiiiinuiiil )'Nl<<<nn ; Itiit. tMith In hln lutiott ilniinn Self'n Ihf 
.tfiiii niitl III IiIn |tri<M<iit |MM«tlfiil hriM<hiin< lh<>rf< ii« ii |ili>nliriit 
aiiKiiiiit of viKnroiiN |i|irtifH>-iimkInK which It i<iitln<ly wiiiiliii|{ 
liiilli ill roriii anil In rhnriii, unii whli*li rriilly lH>iin< iio nOnllon to 
I rill' |HK>lry lit .ill. " 'Phi' N'lviMvtor " in ii tnoiioloi'iio, mmimv 
wliiil ill tliK l<rowniii|{t<m|ii(< iiiiiiiiiim-, ■■onluiniiiK the >i)mW»(/i(i <if n 
iMiilcriullNt For lh<< |iriifti<-<< ot vivimM'llon, on tint Kr<>iiml that 
;tll iimlU'r In in |iuin, iinil thiil th)< vory Kiviiiu >>( pain it |i:irt ot 
I he riilllliiK'nt of tho liixv of nmttor ItMolf. 

To th)< MutoriiillNt thore In no liikiiMwii ■_ 
.\ll, ull Ih Miittor. I'niii ? I iiin one acho 
lint iiovor when I work : tlii>r«< Mutter winx ! 
And I iHjliovc tliat they who «lelve the »oll. 
Who rt<ap tlio ttniin, who di(; and smelt the ore, 
Tho Kirl wild |>liickN the rose, the Bwcetost voleo 
That thrilN tho air with mouihI, jtivo Matter pain : 
Think you tho kiiii is happy in his flaiiiOH, 
Or that I ho etxilinf; eairth no anKuixh feelM, 
Nor (luailit from her onntrnotion 7 Kiither nay, 
The NyNtoins, constellationM, K»l<>xieii 
That strew tho ethereal waste are whirling ther« 
In agony iiniittorable. 

Tho idoji is not, of eoiirso, a now one ; it i» as rainiliar to 
moilorn philasophy as it was to lleraclitUH, or to Ht. I'uiil, who 
in tho Kpistlo to tho lioiiians puts tho whole theory In a sontoneo 
when ho says " Wo know that the whole creation grtNinoth 
and travailotli in imin together until now." But the |H>int is 
not that the thesis is not now, but tlint, treate<l as Mr. David- 
son treats it, in inotnlliu, argiitiiontativu phrases, it is not a rriiitriil 
topic for poetry ; and Mr. Davidson has written so much in 
vorso that both charms and iiiipn^sses that we rogrot to »oo him 
wasting his talent on material that is not only outside his range, 
but practically boyoiul the limits of |>ootic trtnitmont altogether. 
KememlKTing Lucretius, among others, no one would protoiid that 
philosophic, or oven scieutillc, argument is irroconcilablo with 
tho highest form of |)ootry ; but this sort of dobatiiig-socioty 
rhetoric is another thing altogotbor. It loatls its writer, by 
the very force of its argumentativeness, into radically uniwo'tic 
ohounols, and loavos him in a tangle of verbiage, ending in 
lines such as 

The stolid boat 
Of Matter, the iuflnito vanity 
or tho Universe, being evermore 
Self-Kiiowknlgo ; 
with which tho jioem concludes. We liked Mr. Davidson bettor 
when ho was piping eclogues in Floet-stret>t— thinking a little 
less deeply, iiorhaps, but singing to a l>otter tune. NoTM, smI ilM balMa awl pomm nf ibr oM Hm^ A 
cinvitrly mpiwlMA tk« trmm ImIIwI •|>irii aad rwwlr. 
«hnakl to W Bt ai W M l« all ataMlMrta iif Sonm Utt<rMmn>. 
A valoalile puUioatbin b Mmitn'* Uim n> f" 
Articum or "TMrTiMM'tKlnK. 2i. M. ii.». Tfc.. |- 
hy It U IMMVIWrn, and ivel. <|«iw|MMlM b U> »« 
parta, ln<l««lni{ rm|wictlrKiy pr 
plaemi (fnacrapblflallyarraasMt), 
elamlAmll, 

pruerleal handlMxik coniaining a Mtmmmry uf iIm< I'.mi 
and tho Art of 1001), witli nxpianabiry mtUm. 

BmiTV AlMmKKK (I'nwin, U.) IrlU Kirl. h.>« 
hair, how lu atUmd to Ibeir e>implr«I.M, turn lo 
Hgurrai RVinnwIrlral. anil Inform* tb<^ ,m ntkvr 
interent and im|M>rlance to ihcin. A k>">J llllln booh 

Im\iiih\i. I.KriiHi.tTlo.ii ((ilai«lier. Ik. n.l b • « 

timdi-^on IrUh I.aml * -• '•■ ri in 'hi Inliir— t i 

lonU, iwrtly in priMe and partly In vwae. XalllM 
nor tho proHe eaiiily permit* itanlf to ba natf. 

Ht. Davio'k (I*, nd. n.) la addad to Mmr*. Bell' 
eathodral aorien. Tlie wrilor U Mr. Pkillp i 
A.R.I.B.A. ; and tho illuiitrallnn» Inrtnde ai«bllMli 
inga aa well aa pbotofraph*. FICTION. Mrs. Belloe LowiidoH' Hi» Most Ukaoious MAJt»TV- Kisti 

EdwaiiI) mi. ((Jrant Uichards, 7s. (Id.) is an onlargo<l edition of 
hor woll-kiiown life of the Prince of Wales. It includes an 
account of tho King's accession and has some new illustrations. Mr. Nail Hunro. 

I><K)M OASTI.K (Blackwood. On.) wm dealt with ia 
on June 8 by Dr. William W'allac<>, who apoko of it « 
cally in his article on "S<><>ttiith Kirtion." IIk ban alraa 
out many of its good (lualitlen. For oar part wii t 
hesitate a dislike to Mr. Mnnro'« manner of lollinf 
His method makes a plain tale take an uncoawiofwMol 
telling. Itot'cupies one chapter to infonn a« that Monl 
dull a hero with a " romantic " name a< ever came frn 
to .Scotland to carry out a rather fiMiliNb taair km had 
shot under him by certain " broken hmmi." Bat l«at i 
lose the full flavour of so CHHentlal a point tke ehara 
oblige by telling this incident, or another, over aad n 
Mr. Muuro's pen appears to have the lei<>un> o( tbc llh 
his style was much adminnl by the acluxilboyii of a M 
We rather doubt if those who are at tha pccaaat aaae 
impillari would greatJy appreciate " Dooai OtmUf.' 
it is undoubtedly very proper reading for ponuaa wiUl 
experience of life. With tlM oxoeptioa of awk ohanel 
Argylls and tho not altngathar eooWaelas Sfaa Umt/tt 
main |>orsolu^fus o( the stnry do not appaar lo ba d 
much knowledge of life or with a groat aaoant of wit < 
.\ I ittio history, a hint of the 'H, a full measure c 
words, and a familiar aciiuaiotaaoo with other Umka o 
romantic sort, a fluent and rather prolix p(>n supply th 
necessary for a " Scottish romance " socJi as " Dooi 
But they supply also tho recipe for a popular norol whh 
successful, e9|>ocially in Scotland, and «uch a book I 
certainly has tho skill to prodac«>. 

Th* Wis* Man of Stomoroaa. 

Tbb WiHK Man of .SrKBNCKo«« I Murray. 0».i. by 
Aogtista Xoel, is an nnei|aal. iM>ca«i<>iiallv disapiioiii 18 LITERATURE. [Jul In tlw HMK> wtirltl, but ifarlmra Khlrlt<,v hi tho 
VWaraCB i* the mmt liaciibriavii at tttnn all. ll<>r 
4l^i« tar mimiiy to "^vy iM>r biMiljr — for m loaa, b« (ii<< way, 
^ly^^ Is irr. ^ "InpH into a mania, ^> 'U. In 

mmMM>r *4 > .i>nn«vl t)N*Mr«. M : iiin.v 

hl>«lllMl— llt<<lilll<* '•"n •<(• hiinoilo MMilptnr lia« in » rnK<< liliiiiliNl 
llh TIT^WH »^"'*"' III* lo «>*nl mil •>( Kichl of liio Inllii'r, lMy-nm<>H 
iMTulTtvl In a «rr««-k at urn, U oavnl, anil I'vontiially c*^'*" 
nf«>r to Um> vif<< nf •>> Indian nAic«>r pxprt-tine hor own 
rkiM wttn kaa ItMNi ilrnwn«<ri in tlK« wnvk. Tlio ilKvolitpnioiit nf 
tUa Irirk i« kljehly tiitom>tln|:, and Mm. Mnrlaiiil. Ilio wntk anil 
witlovwi. <Iw*>»«hI roothor of Iho Imiv, io a wnnilorfully |Mirt r;t yiil 
p|MrM>tor. Wc will not pi intn th<> Invi- mtitif in whirh " Trui>," 
the dMq^(<>r of lh<> ilnlnmuH vimnip>, i» invulvoil with 
(^|irMoplw«>, tiH> mm <4 lh<> rainoni> M-ulptor, anil with a ynimi; 
1.1 lit It wan who i» a captain in tbo Nary at a KurprininRly i>arly 
mgr. b«t will omtwil imnwlrra with myinR that il i» iiitoroittint; 
if ankappy. Tkort* *n> auuiy otiwr tbcmo* Mill to hniiiili-. "nch 
aa tkat ofMr. IVnyn Oo«Wphin -«ill««d. with n-ry poor rauw», 
tke «i«> MM oC Ktomrraaa — but It i» impomililo tn do Jiiatiro to 
Umb All. Tke am 300 pagw or ao of the Imnk are writton 
after «■ «nnaa»lly leia«r«i}' Ikahioa ; there ii a apaeiouit reeling 
in them, a kuveooaa and qnletad« tkat la rery pleasant. Liko 
tke aatkor wonld appMU* to havo pprftvt ronflili'ii<H> in 
ml be oootMit to make tlipui follow hor throiiKh 
gy wtttry d«4ail nC the youth of her rharactcm before the 
r«al play bccin*. Then the atory vitalizen. The Ntylo in often 
romI, th« treqiiMit qaotatinnn from Soripture giro it a certain 
disUaetiaB tkat U welcome. Tbo «-it ia rather to aeek ; the 
" Viae Maa," who redtaea to be conaldered " the cynio of a 
lady's Borel," aerer riaea abore a pl.-iy on Triie's name or the 
qeotation of a prorerb— and a well-worn one at that. But L.idy 
^gMgui Noel baa a Tery neat hand at deticription, especially if 
Ijie goane be of a wild and melancholy diameter. Fnng |{<K-k, 
p^te and Tuny, two old sailors— one mi the verge of 
one on the brink of death — are risitcd by the un- 
forteaate Cbrin, is wonderfully depicteil. It is near this wild rock 
(li^ CbrU cads a life compact of sorniw. The following panv- 
Kfapk will show bow tbe aatbor tells of this point and also serre 
aa aa example of her aerioos style : — 

Aad so it eaaw to pass that after long waiting they 

l^laraed to land, and KaHil, flndiiig Tnie on the shore, told 

har bow, tbroagb tbe dark night, and from the stormy sea, the 

ol Chria Imd goae borne to Ood. With bent head and 

baada be reeited tbe Dr ProjundiB. In .ill the fresh- 

Hfm of Us peaiteaoc, with a heart tbrilliyl with nwe and 

baaiility, Chris has passed out of our human ken, to stand 

bafbre tbat Tribunal " whore the work of life is trii><l liy a 

jMlar Jedce thea bare." 

Xbat is tbe s wiilMf end of the real hero, for the " Wise Man " 

is MMvly a Inoker-oti. a hazy, eliisire figure. The essence of the 

book ia tbe Irrrilile pirtnre it gives of the cruelty of liiimanily 

and tbe iroay of Fat'-. TIi<«m> things are drau-ii with a n-morM>- 

|«MMas •» nttor that one sooietimes Bnp|>OM-K the ntithor is iin- 

awaraof bo« painful a itirtareabeKfTesafhuiiuiiiiiiterennrw*. Chris, 

MtB. Moriand : Sir Lyni I>unt>ar, the f.it|ier of Chris anil Bnsil, 

llelaaa, bis Mind daughter; iiarlsiraKhirley, her hiislmiid and son ; 

««aa lever eharaetera. soeb aa tbe old aailors i'eteand Tony, are 

ladabitaMy arrnrsed. It will he aeeu that an agreeable liook is 

■It of tbe author's lalmura, bat then " The Wise Man In the matter of language ; otherwise it is a go 
well told : it ilisw not lack invention, althoogj 
like tbe eliaraelers, is of a siimewhat sl<K-k kiuc 
seareb of love, whieh is brought him by a hoi 
picture (an anNrlironisin in its lM>nutiful evi>eu 
ilaiiclili'r of Wiiliioth, lont of Avening, who is i 
■■raft. Tlie Count si'ls forth In Im> her ehnnip 
liy (ioyiiull, his rliief kniKlit. Hiil (ioyault ii 
in love with Algilha. .\nil wlii-ii Kiiradiic is 
lightning, and unable lo do I he llghtiiiK, he s 
fight in his plaiw — • good sitiiulioii, truly. Wi 
the inlrieueies of the plot further ; it is iiii 
readers cannot i-oinplain thai they do not g 
wMrlh of Inimily, love, and pathos. 
The Balkan Statee. 

The n<vie«vr who is not interested in th 
tialkaii States will And it necessary to make 
sistently renew««d attacks on J. I^awriMice Lamb 
or TiiK l'KisrK(T. Fisher LTnwin, Os.) if he woiilil 
trating far into the story. He is likely lo be liaOl 
cies. It narrates in full the tragic history of I*ri 
Bulgaria, and the remaining three quarters of tl 
the flctiim, foiindiHl, howwer, on fact -vi«., th 
Detcho Boytcliell for the murder of his wife, mi 
Iml up to it. We confess we found the strictl 
which is well done, more interesting than the i 
story, attached by a rather slender thread 
Alexander, is too spun out, and is a depressing 
Yet there arc signs that the author might achio 
work were he to content himself with a less 
than those flvc hundred closely-priutod pagoa. Cathouc UsAr.Bg So Caixko (SkelHngton, ' 
with a pur|)Oso indeed. Mr. " John Myrc," wht 
this little romance for the pur|>OHO of callint) 
seriousness of the present ecclesiastical sitnatio 
bis own), adoptM the Nimplo plan of setting up 
and knocking f liom down again with most satisf 
ness. Messrs. Headstrong and Oolightly visii 
love with Continental usages, and return to tli 
host of foreign ornaments. Briefly, they ore tv 
young fools, and when .Xrchdcocon 8(rongbull 
I'rotostoiit ring alwut the name) tackles them 
tions they lloe in disortler, r<!i>ent, and beha 
like si'iisiblc men. There arc some rather funny 
little book, and the liuiiiour is not always uiiintc 
, It is hard to take seriously siicli a book as 
by Mr. C. H. Malcolm (Simpkin Marshall as.Od. 
hero givcM no indication of the snporlativo qii 
author asks ns to lielieve he possesses. Tli 
interest in the doings of the extravagantly bean 
and the distinctly priggish Rob««rt. Hero 
moment of tlioir converse- -" KolK-rt went up to 
and whisiKTiHl ' Marcelline.' Mareelline turn 
his eyes, and whi»|iored ' UolM>rt.' The next 
lovers wen- loeki-d in each other's arms." Thi« 
finale to a tnle which aims at Ix-iiig full ol 
affectation of familiarity with living celebritliw 
l»epperiiig of its pag«"s with Indlffen-iit and uni 
do not enhani-e the value of •' Kol)ert Kane." 

I'kasant LAHHim (Freeinantlo, (U.), by .In 
is n collection of short tales illustrativo "f July 0, 1901.] LITERATUAJI. LIBRARY NOTES. 

 

\Vn UN' kIwI to li-arn (hut l'r.>fi'M4>r Ko«w«»ir» Mlirory <»f 
H^-oiioiiilo I.ltKnitiim will ri'iimiii iiiluot niitl will not linivi* tliii 
I'liiiiilry. Sir Wiillt-r I'rUlcuin >il»t<i» In /''"<• Timf» i>C Moiulny 
lliul uii iilTtT from Aim-rlru Im* Im'«<ii f " .1 l>y tln< Jinlil- 

NiiiilliH' ('iiMi|Htiiv, wliii, witli iniicli |iulili< • M> tli'l<<riiiiiit<<l 

»<> iici|uln' tln< lfl»rnry, iiiitl will (ipim'iwhI >'< imm-.ii«it ** Iho ooinli- 
tloiit HUliJ<«-t tn which Ir inny Im< iiimix nvnilaliln (nr |iiilill<- iiw." 

The rciMirt of ili. ' l;:i> riilviT»Hy IJImiry n'<Tir«U tlM< 

ar<|iilr<<iiH-iit of 'JIH) m > unil ii|twnril» of tM.(MI*t iMHiku niiil 

|H>rliMllfuU. l>f llii-i<' .>i.ir*i »i<n' i><M|iiir<<<l iiiiilcr llii> ('o|>yrl|{hl 
Ai-I. TlioiiKh lilllo-of <-\ci>|ilioiinl lillilloKrn|>lili'nl liii|Mirliiiici< 
n|>|H>nrH iiinont; tin- |iiiri-hn'M'-<, wiiih> liili'i'i'tliii); ilolniU iiro Kivt-ii. 
A uiili|n« nriooiilli iM'iitiiry IhkiW, " <'oiii|m)iI»h \<TlM»riiiii," 
|irlii(<Hl nt ColoKiio ill l'IH7, wnit oh(aiiii>4l, niiil a vnliiiilili* rolli-r- 
lloii of Mnlny iimiiiiiirriptx itiiil t»'iii'<'<l IhhiIcx »»<r« prowiitiHl liy 
Mr. U. J. Wilkiicuiii, foriiH'rly i>f Trinity ('oll(>|{i<. Thi- rln»»incn- 
lioii of lhi< |;r<>iit Tiiylor-SchiM-hlor cothM'tioii iit uilvniiriDK 
iownnU iMHii|ili'lioii. Iiiil ii ^|H-<'iuliiil in Amliir in urK<'nlly 
mch-^IimI. Ainotij; (lio fliiiU in piirt " nf n work liy n lonlh century 
.li>wi«li •Mvliiry, whii'h prolcilily ropr«>JM>nt« tlio timl nttompi 
tnu:inl« Hililo ■■ritirixin on ii mtionnlintii' ImikIh." A noteworthy 
uvtMit of lhi< yivir wh'« tho piibliciition of thi< flnit voliiimt of Mr. 
Cliiirhxi Niiyle'i ('iiliilo|;ii(> of Kii({li~li Ii<H>kH lo IIVIO; Hoimt iihecCi 
of llio *M<<-onil voliiino lmv«< Imhmi priiilotl oil. 

Til)' Morniiiiiiii Miimmiiii niiil Lilirikry, <>|m'iiimI IiihI Sntiiriliiy 
by tlii> Diiki' of Fife, stiiii<ls in Knuinils xvliich form unotlii>r link 
in thnt I'liiiin of (;rfiMi o|m'ii npncos woll iloscrilMMl a» tho liin(.'H 
of I.0111I011. If only for its iHMiiitifnl KroiiiKN this now |KmH<>HHion 
of tlii> pulilic Im woll worth 11 visit. The MiiMMiin conlaini n 
I'niholic iiMsortiiK'ni of ciiriositios, tho ri'siilt of 11 i|niirtor of 11 
i-oiitnry M|H'nt in iiiiiny liinds, whilo the library, with IIh o.TAW 
vnliiim<N, will Im> invaliialilo lo simlonls. 

Tho Wc<itiniiist<>r City Cniincil (IikU itwlf in a (tinioiilty nH 
ropiitU its library nit«>. Thi- ratopaycrt in the parish «»fSI. 
(i<>or(j">. Hanovi>r-s<|iiar(>, originally a<lopt<<«l lh«> Libniriox Acts 
Niibj(><'t Id tlic limitation of a half|M<iiny nilo. It was sonKlit lo 
rcniovo this limitation for Iho snko of nniforniity, bnt couniiors 
opinion is to the cITect that, as tho I^>niloii (lovornniont Act 
iliK's not o!tpr<>ssly (five |K>wor to make tho alteration, ilc-nn only 
Ih> carriiHl out by a |mll of tho rato|>ayors. In no othor port* of 
tho oity is fhoro any siioh rostriction, but it would np|M>ar that 
to roinovo tho clinionlty furtlior lo);islation is iiihhIihI. 

Tlio iMMitionnf tho Loniloii Libniry is most onooiimKinir. On 
tlio work of tlio yoar a profit of tl.JtK)" has lioon mailo, nolwith- 
staiuliiiK a fallin;;-o(r in tho aotnal iinmlM>r of inomlM'm. 

Soiiio wo<>ks Hpi Mr. Choalo, the Amoriran .\ni)>nssn<lor, 
N|H<nkin); of tho spioiidiil I>anlo ooll«M*tion at C'ornoll rnivontity, 
inoitlontally montionod tho oon|;oNtion of iMNiks at Iho British 
Mns<>uni. His |M)int was that, »ino«i it would soon l»«« iniiKwutiblo 
to piaoc nil publications in onr national library, H|H>oializ('4l 
libraries wonld lie tho natural rosnlt. Thus.' as Cornell 
spe<'ializos in Danio, so ('ainbridf;e iniKhl devote itself to the 
colloclion of works - say, on mathematics and modiicval history. 
Tho matter is one which must soon onftajfo tho serious attention 
of tli<> authorities in thos(> centres which ari> condemiio<l to 
re<'oivo the daily avalanche of print<Ml matter. .At the Roilleian 
Library (U'i,:H)0 items wore receive*! last .year, aiul tho storage 
«a|>aeity is all but o\hausl<Hl. Speoializin); is a certain roino<ly, 
but an ox|K>n.sive one to deal with thoroughly. 

At Mile-end the public have wuittxl long for their library, 
and are at lonf;th rewarded with some iHwsibility of attaininc it. 
Tho vestry-hall may in cours<> of time-bo Liken over and 
adapted for library pur|M>sos. But after the tortuous cours*- 
pursued by the library movement at Mile-end wo cannot b»> sure. 

rrelienilary Kiiiser, who has served th<> C'ath«>dnil Library 
at Chichester in an unolticial capacity for tho last twenty-thro«- 
years, has lieon ap|K>iuto<l librarian. Mr. Fraser will brlnjc (treat 
kninvle<lj;o and much onthnsiasin to his work. To liiiii is owini; 
tho r<>-arraneomont and systematic clnssiflcatioii of the libmrv. ' ib.M< aim mm ik» . 
' I -.-mih AWf^n Uhnrf 

ai) iiM-.Hm< .4 H^.litt. I -miy 7U0 •alM-'rllvf. 

vuluum. It ran ■• y , rUlw rtmmtmnmm » 

KhkII**! IHiblle library. 

Tti« libraries .•( fMlMalarf AwlralU !••»• mm 1 
their own. The llr*i numlirr u lUi. - lut «*li 

Library Ke<-<inl of Ait*frala*lB," H<.,, miuali 

ia not tn Iw m,M 1 Tka luumkmr cmMtofaw ai« 

iUK notM and an liMilnir An« am AMralto'* a 

wbtoh waa vaiabli.tuii m Ittmi at tOtmtmm Mokt 
(b« InuiIu of lb« lUwkrabury rtror Ui Ji(«« MoMk V whtrll 

A Mi>mr«. Hnlhelty'* intaetiltonMNM miIk 
.Monilay h»t r<inlaliH<<l mwm ilitoiMllnic (• 
Mild duriiiK the flrat two Uajra ir»rp : — 

K»«t». •• KndyiiiitHi." KIrat ml.. I8IH. A »nr Tn\ 

though sllichtly stalnixl ... 

Keats. •• Umla." Ac. KIral nl.. llCiU 

fob-rldKO. •• Christabcl," Ar. Firat «i^ IH 

I'rew-nlnt ion copy... 
Shelley. " PnMuetheti* rnlMHind." rinil #j.. M 

An exceptionally Hne ropy In IIm> oriflaal boaii 

uncut, and alintml unoiN-neil 
Shelley. " The Cenci." Kirat rd.. IMIO. A •«• eoyj 
BrowninR. " l>iirncelKiiii." Plrnt r»l., IKU 
Bynin. '■ The Waltz." Flrat r«l., IHI3. An rtr<«ll<.Ml r<i 
Barham. " Tlie InKolilsby I>>t(«>mla." IH40-I7. Ptal 

by I'mikshank 

Waller. " I'oeins," Wii. A caai|>l<>t«> rupjr at tkr ti 

authorixed edition 

Wither. •• Britain's Ueoiembranrer." KIrat e«l., IICli 
PilE(;erald. " The MlRhly MaHirian. " iMiT Prr^ 

tatiim cop.v... 
Kitstierald. ■'■ Ku|>hranor," IHU. Prramlatioii eof^ 
FitxCorold. Polonins," 1(U2. l>r«M>nUtiaa coajr 
FitzCoralil. " Tho Downfall and Ovath of fa 

(Kdipiis." IH«> 

Scott. •• Waverley." 3 vols. First fd. A Im «0| 

but out down in the bindinc 

Scott. •• Waverlry. " 3 rola. Flrat ed. I'umiI. I 

KliKhtly Mlained 

Dickens. " IK-alinipwilh the Firm of Dntnbrr and Hon 

Ac., 1H4M. With an inten-slinj; letter liy tbr anlh 
Thackeray. The MS. .if •• Itoumi Alioat |Im> Chriala 

Tr«>«<." On six leavm ... 
Inland. *' LifooT Na|iot<>nn," IfCW. Itale* by CinikakM 
Wilson. "An RiMajr on the (ienin* of tienri* Cr«l 

shank." Illnstratml with 2M rtchiaic*. Ac... 
Aiken. " S|M)rtinK Notion*." First fd. Wiib tn* 

eolour<'<l plates 
("arlyle. ".Snrtor |{e«artus." IHill. I>re*enlati<in ropy 
farlyle. " Heroes and Hero-W'orabip." 1MB. I*r«« 

tat ion copy. . 
Umb. ■• The' La»t i-Asays of Klia." 1833. AU»m 

in the orifcinal iMiards 

Bewick. "Ooneral History of (^iadni|M<d»." ITUO. FIratc 
Shakespeare. " The Sei-oml Folio." ImpeKrpt... 
Shakes|>eare. " The SeeoiHl Folio." \ llw« aad rr 

larKe copy (:i44nim. by 2:!IKnin.), »li|{btly taftrtteet 
ShakosiM-an-. " The Thinl FoJio." A poMI Mf 

though soilcti 
" Onice do la Semaine Saintc." .V little rnlBMr foni 

in the Bastille, ami onc<> in tbepoaacaaioMof Carlyl 

whose autograph it iM^ar. 
Marguerite do Valois. " Heplamemn.** Smla. liHO^I 
La Fontaine. *• t'ontes et No«ivelle<« en Vers." IN 

With \'2 of the sappmned plate*. In fine mndilkM. 
I..ongus. "Daphniset Chlw." IViris.IT 18. .\ lieaniifut n>| 

l*linv. " llistorijk.* XAtiirali« " Klxevir nlition IfTt UTERATURB. [J, AMONG TH£ RZVUEWS AND liAaAZINE8.-L la luwAbic tkat Ofwlmt quartf^rly tb4> ^«flo^Sajroii Kevt*m 
tt»H tluit in tk«« bmy (imp* • fourth of a year will Ih> 
Wvlly — owgii to «xlM8st it. Ycm havo flnit to dr«l lelsur«>iy 
witk ttw M^wt o( the BMrtlM>l«t bindlnic. on wliirli Mr. Cyril 
OkVMpoft 4itrMMw«M. TiMsa «« Wto kiatociMl matter in 
aMlvtei o« Tho Yo«ae Bi^laadl Mow it," «■ " llio 
A— Hf Uaif^hMem ta tko Cm ' i w po u i i B te ofHofeo Waipol**," 
«• •' 1W OMkMa or PoHMMMtli ud MadMW do Moataapan," 
airi W* OH Militarjr Books." MoMOMT.wo hare yet mora nnpub- 
IWwd XapolooB Cor r p ap oadwiw. For the litorarj peraon Mr. 
: writes nrellmtly on RnolMt. ami Mr. Kidney Low niakcH 
deal of *' tlM* poet of Honth Arrlca," Thomas IVinirlP, 
be doea met intplrv eonfl<ieaoe In an oponinic acntenoo 
literatare by «peakinir of " Kendal " nnd " BIIhh 
We may Kindle <Hit lu'o nther intermtinK thinK». 
Mr. Howkfd Swma i* the flrat writer >vhn realty tacldcii in a 
pMeUeal way tlw c|iie»lion nf " SlKnallioK to Man," on which 
lare wriiten muck Boaaeaao, and the learned 
perfcapa unner4i»ary eoatampt ; and Mr. T. A. 
Cook telU na moeh that KnitliKh fportiiroen nhould |M>ru<te alvxit 
the American athlete, for whom " the one teat of everything i», 
not ita origin, not the pleasure or the prolit of it« progreaa, but 
lla f» aalt. He ll^ts, and runs, and row-a to win. To use a 
that must not lie too literally Htrained. ho followa the 
I to kill the fox, not to have a good day across country in In the \tael«rH<li Century iiml After Mr. Thomas 8haw, 
M. P., draws a parallel lM-twt<<>n the prt^sent xituatiuu in South 
.\fric9 and the sitaation in Caniula at the beginnlnt; of Queen 
Wtoria's reign. His moral is that rebels should be nmnosticd. 
Mr. Frederick Greenwood appeals to the missionary itociotles 
in China to reconsider their position nml limit their activities. 
Plirfaaaiil Mafcaffy takes a thoroughly Protestant view of " tho 
Wnmanlmtlon of IreUnd." Karl Nelson inquires wh.it are tho 
bai m aa n a of arresting tho de)H)pulation of the agricultiintl 
diatrieta. ** The pmd cottage, good wages— which to be 
panaaaeot maat always depend npon good tvork given— and 
aaearity of tenure are OMcntial elements in solving our 
pnblna." But kow are good wages to be given when the laml 
kas to make a prodt for the Undlord as well as the farmer, nnd 
tha yrodaee haa to oonpete with the produce of land in forciRii 
eoaatriea which kas only to yield n single profit ? Mr. Herliert 
ftal eontrilNrtea a characteristic " iiersonal impression " of tho 
krt* Bkhop ol London. 

Thara ia nothing startling in the Fortnlglitly, but llie 
avefageataadard of interest is fairly high. " Kang You Wei's 
0|m Letter to the Powers " expounds the views of the Chinese 
latoimers— or. at all events, of one Chinese reformer. These 
are to Ike effeet that Chang Chib Tung, Nometimes classed with 
is a humbug, and that " Yunglu and Tung Fiih 
lie luriKtt out of the world." Mr. William 
LaiWI Cloanea pleads (or the cheapeninK of useful liooks, and 
teddaafalljr girea an aecoont of the cheap liook buhincss of 
Pfcilipp Bcelam of Leipaig. wkose " Universal Bibliotbek " ho 
d«aefffeaaaa"oae oftkeawMlanortke world." Theprloeaof 
tha booka in this libmry vary seeording to the number at sheeU, 
k«t yam get about 112 pagea lor two pence half-penny, In a neat 
paper wrapper. Tbe aalea are prodigious. Man," LoiuliiMso's " (Seiiius and Iuhjih 
dictionaries, c«<->kcry iKK^ks, j^o. Mr. W. 
M. Bourget'a '* Le FantVkue " in tho number. 

The .Afottthiif Het'iew has a very Interc'itii 
by Mr. Arthur Kyiiionx on the poetry of Holi 
will help to assign to that |>oet his true pit 
world of to-day. We iiuote an Illuminating c< 

Mr. Meredith, earing mostly for origii 
every nonn an ailj«vtivc which ha» ni>v« 
with it, and which chaiii|>K nnd reurKiiilrs 
Mr. Hwiuburue. itrclcriiuK uhul gcie'> MiuMtt 
startlingly fr«im a tliKtancc, cIi(k>m>!. bis 
sound and for their t radii lonal KiKuillcanc 
ap|M>al, M-UHuotiN OP intellivtiiul. Mr. Hi 
delicate, evasively Hiinplc effivls by coaxi 
wortis to eoww together wllliiiKly. and take 
as if they had been born under hi>> caiv. 

The stay-at-home Knglishnian who even y« 
know much aliout the Boers will learn soiiietlii 
Cape resident's pa|M>r on " The Bo«>r a( Hi 
the instructions given by the Ameer of Ate 
on visiting Kngland — a very human dociiim 
out as items worth special attention, Mr. .1 
review of the »«tate of technical <>iUiealioii 
(icnuany, and Mr. T. ,\. Cook's iiaper on Th 
actor, now only remcniberod — so Reetiug is i 
the founder of " Doggett's Coat and Badge." 

The Coll (fill /will rj/ coiitainx an anonymoH> 
Foreign Policy of L«>rd KoselM-ry." " It is 
tho verdict. The author of " Drifting " rail 
more, and protests that the optiiuiMn of i 
" poMiti%'ely mischievous," and that it is reall 
Britain is living on its capital, and is (<cor 
These propositions may be true, lint the ai 
not Koom to jirovc tlicin. " The English Sch< 
Hival," by K. K. Hughes, should lie co 
Kershaw's article in the Monlhlji ifrnVic. B< 
German methods. Mr. Sidney Wliiltnaii c( 
thetic biography of Count Blnineiitlial. " 
Sea," by Matthias Dunn, deals willi all sorts 
connect*-*! with the llshing iiidnstrioa 
" Vanished Landmarks," by " L. S. M.," is i 
Tho writer admits the apparent High Ch 
maintains that " it is not easy to lielleve th: 
more than a flash in the pan — a temponiry n 
ing of a wave, when the tide is coming 
degrees, towards .Xgnoslicism." 

In the SatioHid Review a Free Lan< 
Literary Kxiierlenci-s," which are, It is clear, fi 
how he ctun<« to London to write for the Press 
y«'ar eariuMi JtU8 18s. .hI. ; for the mh-oiuI, K'2 
third, JCHM 14s. M<1. He seems to liave nn 
the circulation of his maniiM-ripts, for ime wa' 
rejected liefore it found a haven. The w 
courtesy of American iinigar.ine t-ditors, w 
explain at length (heir r<*aiM>iiN for ■■efiisin^ 
curt " df<clin«d with tlianks " of their Kiiglii 
difference is probably due to the fact that . 
editors, unlike Knglish «Nlitors, devote their ' 
• -. " (irimt War Novels " are disciu 

I iter, who in<iuir<>s whv such novels July 6, 1901.] LITERATUBI. |)0«itlcm In tUc\rn In lltt-ruturo ; " l)iit hU auliMqimit iwiaark* 
Mhow that tli<>y tmvo not. vory uiui-h to Ite yntofnl for. 
" KfrvantN inuy roniiiilfr Thut-ki-rny a* an open rnemy and 
DIckcriH a* but half a frlfntl." And, affaln, " To him 
<Tliack<'ray) they aro knavcN or fiKiU, running knavcMi nr 
' 'iilrmptlliU* ((M)In." Ho tbut It i* not very cWr wh<>n< thii 
< .lnIoii for |iri<lo coim'n in. Mr. liuKh Cliffonl ronlrl>iiit<Hi to 
>■ MiU-r II "fragment oC Anlatlo hUtory," I'ntlllixl " Tim 
i. .. I th<> S<<<lung»." 

In the CornhUl U on« of ikotu ramlnlao^nt artlolm wbi«h 
alway* Imvo tb4>ir obann — " Not4« of an OetofMMrlan," by 
Mixx I.oiii<ia Coiirtrnay. Hbo cstrrccln an okl familiar atory— 
viz., tlinl wlicn l(»K<<rN niid Liitln-ll wi<n< in tho Louvr<< l<>- 
(Cfth<*r, n iiurly of KnKli»h luilioo Hto|>|H<tl oikI Kpake to ttio 
liit(<>r. N\'h<>ii Im< ri-joiiMHt Itofp'rH, li«< waa aaked " Who wwre 
tlioy?" iind rcplitHl, "I don't know ; they aakwl If my naMo 
\ ;iM Liiltr«-M ?" " An<l wan it?" aald Kofcora. An Lutlrell 
\vu.i 11 nutui-ul Kon, tli« rrnuirk wan, to nay the IcaNt, cynical. An 
a nintlor of fnrt it uiin Lord Dudley, not Ko((oni, who wnw with 
L,uttr«>ll ; nud the la(li<>n hnd axktHl (ho latter " if my uatno wax 
not Holland?" Lonl Dudley hud miid "And wait it ? " in 
>ih<>er »l»M>nt-iiiind<'<lnp»!i. " frlianuN Sylvnn," whoiw id(>ntity 
with tho Ki'V. II. ('. B<><><-hini; hnx lon|; bi>on nn o|M>n 
-•.•rot, in touring llio provinrcN, iiiid Is hh (>nt<>rtainin|c on 
I iiirolii uH ho WHS on JJohlleld ; and Mrs. h^irlo, under " Family 
Im'Il. Is," «>X|ilainM how to eke out an exlH(<>ni:e on £1,84H) p«<r 
iiniiiiii (hH'idinK, l>y the Nsuy, stronply atniiiiHt flat* for youuK 
nmrried couples. Thfwo wlio can nianaKo to save anything out of 
thin incouM> may derive K^idance from an article by Mr. U. 
Yard on " InvoHtment and S|M>culation." 

Tlio question Can Literature bo Taught ? raise«I in onr 
own columns by Mr. Beoching is answered in the noKative, with 
eynlcal koo<I hinuour, by Mr. Andrew Lang in /.oiinrninii'ji. Hi« 
c<mtention is that " |)eoplo aro Ijorn with or without literary 
appreciation," and he sup|H>rts the contention with anecdote :— 

A cook, a very plain cook, once made imrt of my humble 
establishment. Hi-r line was Mr. Brown inK and Mr. Henry 
JamoM. That wonmn could perhaps have b«'«'n tauKht to c«iok 
(thoiiith I doubt it), but slie did not nt^Ml the school of Lilent: 
/ftimiiiiiorcn to teacli her what, am<mK otiier things, she oufrht 
to read. Again, all the annotated RrowninK^ in the world 
«-ould not have trained Mr. I-:<lwar«l FitztJerald (of Omar 
Khayyam) to appreciate BrowtiinK. Ho simply could not 
" thole " that iHM't. You may read his distressing remarks 
in tho " Life of Tennyson." 

" Swonlsniansliip in Knsjland," by Themlorc .\ndrea Cook ; 
" Close Finishes to tho rniversity Match," by Home (Jordon ; 
and " Noted on Sport in Sardinia " are tho most RtrikinR 
artielod in tho lindminton. The S)>ort seems to bo above re- 
proach, and the writer declnr«'s that the brigands " only trouble 
the police," and are not piven to the holdlntr up of moneyed 
stranRcrs a rule to which wo should imaKine that there must lie 
exceptions. 

Tho 3f(ionriiir o/ .Irt gives a (Ine coloured reproduction of 
Mason's " The Cast Shoo."* Mr. Spielmann is dtscns-ilnfc the 
portraltH at tho .\cademy, and there is an ilhistrate<l paper on 
artists' studios, and the revival of sculpture in Knj^land Is 
recojrnized by a stwdy of the work of Mr. Albert Toft. 

The .Tilly .4rfiiif embraces almost every side of art, 
and its copious illustrations aro of Rn^at interest. Under the (Torcedpoii^cnce. OHAJUX>Tni YOIIOB lUMOU 

fnr.—Umy we, thrtmgk jmv eetnMw. nHt fbr «c 
the pnpomA m mmU l to Mlaa ClMrkMie M. Ye«fl* r 
be out of pUee Imtb Ia teeowit tke rMMraila* In wkh 
perwinally held by rirh and poor In Ike Mvlnded {• 
%*aa her hooie. The meamrial U IniendMl lo gire n| 
what la felt a* to the inlliM>tie^ h^r «>rillng« have 
throtiRhont the KnKll»h-*|>eaklnK world on MmU «t Hk 
and Irne. It ha* lM<en decided (hat natm ■^ItaMe mttm 
be placed In the vllla|{e ehurvh of flHiibiiw, hi < 
dally wonihip|M>«l ; nml, further, that in tke Oil 
Winch<>«ter, with which her name will al«*y« b« i 
visitor* nhall l>e appniprialely reminded of an anUkM 
Ixtoks are known and loved by tboiMinda bMb In Bngli 
.\mcrica. Ttie exact form of the memorial In tke CUki 
IMirtly depend upon the money forthcoming In nt§m 
appeal. A carved oak n>redfM In (he reaiorMl f n4j C\ 
stained glam window near to that whleh e<HHMaM>n 
Austen, has lieen sngseated as appropriate. 

Donations nmy be aent to Me<wrs. Prrwrntt. Dtai 
Co.'s Bank, Wincheater. 

We are, Ae., 
KAXDALL WIXTOV. 
W. K. W. 8TKPHKXH. Dean of Wtei 
(iKOROB HEXRY Ot'ILI>KORr>, Bl "LUOAS MALBT" ON nonOM. 
TO THK KUITUR. 

Sir,— I was somewhat astonlsheti when I reatl jro 
pondent's criticism on Mrs. Harrison's speech. Tto 
which is spoken of as " a most extraordlnarj i 
thtMnoresolier contention that "a story whiek lei 
can no more hare two endings than your life or my I 
two ending* " are both expresalona. the one more 
the other, of a truth which s<<ems to me lnd1ap«taMe. * 

A novel which is " worth anything " aboald, UkVI 
work of art, leave a distinct nnity of l«|iiwil(M ; 
inclasion of any detail whleh Inpnini thia onlty. no Ml 
intrinsic lieauty it may immmm, is so far an artiatto 
To ensur<> this nnity of impreaaion Ike Uliat aboaM 
main outlines of his conception clear lo kh mind** my 
sets to work ; he mnst !)«• snre that he known b» H 
and the vicissitudes through which they will bare U» pa 
only when this coiMlit Ion has been •..tlisAett that tke «i 
lie r>>s<ilntely loyal to the ideal tnith which mderU 
genulneworkof art ; antlthat he will he qnile imre of 
the euH^tional key in which the work ia pitekod. Wh 
member letter's teaching that " the philo«>|lhte erMe, i 
(and he is the only one that connts), *• will ralne la 
imagination, seemingly the mrMt intnltire, the power oft 
standing in them, their logical prorem of co«str«e( 
spectacle of a supreme intelli>ctnal dexterity which tbej 
we cannot help feeling that the appreciation " whieb 
lively shudders at the thonghl of a novel whieb h» ai 
whole " mnst bo very sentimental. And. Ihongh tbet LITERATURE. [J Oattel* li U ikat tiMn- . ^ > (dcop^ kim to mko nltnunl 
■MMV tiMM Im> ran flkal. A* a rrcalnr, he ha* alMnlut<> rinrht to 
I1m> tmnrratina* nf rknnoinc what ik><ail« b<> plt<aw«ii, and of rom- 
bi«i«|t tkroi in thr manner he pliwar*. " MnMl In nnly !>>' Iho 
■odiBP (4 kU own wit." Yn« can tmljr c>oml<>«nn bim wht>n kin 
work b aol a Mrty rcpreaMiuUvo paRv <hii •>( thr eniti lKM>k 
flflMHMI aalarp. If h<> bo a Ibiiikrr ■• Mi>lt an an arliM. hiH 
«riUag will rantain mjntlrry tMHUiKb tb<> niyMcry of iIk" rnin- 
■MM Ikiaga af Ufc>, rfvi<al<<«l only after iiMilitatinK <iny and niftht 
tlw mrkaagrabk* lawn writ loo in lbi< henrt- i>f im>n. 
Youn (ailb(nUy. 
Cardiff. July S. W. K. WILLIAMS. 

AKOHJBOX/MIOALi NOMBNOLATURB. 

■n»THK KUITOK. 
Sir, — A iV|iri*brnMl>b< pra<*lir<» baa ariaon in Ul<* yiMirs amnnK I MMiqWirim oC alt<*rin|r, nr att<*inplinK to niter, nocopt«><l 
rialvmi in arcbipoln|{irallit<>ratiirt'. It H'nMUHtiiml, iiHl<>«>d, 
tkal Kirkman'a kyi>toni (or arrhitot'ture nf aliout M>v<>nty y«irH 
■(D abiMikl he alUrknl loni; Hinr«> ; flntt by the <>ool<>NioloKiHtH 
wilb Ibeir njtiy and iiiconveniinit " Kin«t-IV>int«>«l," " K<>eoml- 
l^ai■tni," &e., and MiliMS|iiently. witb variatlonN by others 
atadaata of tke rbwel and not of tbo Held, who faneiml they roiild 
<< l liM »t'k a elear traiiMlion lM>iwi>eii each of KiekmairH 
" pirio d a." *' IVriod " ba« been a fatal Htiimbllnfc-lilm-k to sii<-li 
aaatw*. Tktsre is, of coiirHe, only on«> proper " trainxition," 
I tkat tba xrry beautiful My le, rl<>ar and (■oneiw>, .in nil tniiisi- 
t he, lielwi<en Niinuan and Early KnglUh. Htrirtly 
tfttidmg, perhaps, the whole pourw of (lothic architJ'ef nre 
preaenta a eonlinual tranoition froin the middle of the twelfth to 
tkeendof tbeaerente>-iitb e«Mitnry. orevi'ii later, aooordiug tothi! 
acnpe and in<|uirie« of the itpeeial student. 

Kickmao wasfar taoNeuaibieanian tothinkthat hiadiviainn of 
a(yl«aa((ia(kiearrbiteotnrewa»anythini; more than a ponvenient 
daCnitinn for the purpoM><t of literatnn*, and after nearly 
aatwity year* of trial in eoiintlem vnlnmeK on arehit4><-tur<' and 
art by rompi-lent authority, itn ecHniuon i«>ns<> and elaxtieity have 
beeu fully proved. And. althouKh well-ni<>aninK empiricH ariM- 
Imw time to tinH- witb their new HyKtem<« of arrhiteetural 
4Uri»i<ia, there i% r«-aw>n to think that the general d<>Hin> now in 
to ** leave well alotM-." The applieation of this aimple doctrine 
•W pfaaeotly he pr(>|mniided to another threatened and far more 
iaportMit aati<{iiarian nomenelalure. 

B«t aiinor liMa are ni>t Mtiiafe an that i»f Kirknian. A few years 
afo, tar inatanre, an atliiopt wan made, with Ninffiilar and crude 
laMleity, to alter the hitherto univentally accept<><l nnnicM, 
«ed by ancient doeunM>ntii and .S^-riptural warrant, for the 
parta of a ehalice. The authority, however, of Mr. 
Ostovlaa Monpn and of Mr. Wilfrid frip|» would np|iear to l>e 
■•otf aWMIgh Idt antii|uarie)i at tarfre. It ynn even whiit|M>red 
mmm jraan aiaea that the well-founded title " Haraian " had but 
» akaky t«-nure. Hoaie knnwiedxe of the ntudy of antiqailitm 
vm botk ai«laiof tbeChannelmake^one awan- that the unaccount- 
■Me 4«airB of Mnoe motb-rn antiquarieH in Knjcland to incon- 
lineally alter aceepted naawnclatiin-H to which time and 
•eholar* have giVMi atability ran only have the renult of caUNiuK 
9aUbmiim at koaM aad bewilderment on the Continent. 

ProkaMjrtkatvia n» »tudeiit o( antiijuitieH whoiM> attention i* 
Mit drawn to tke atady <rf heraldry. He early flndn that he lieariiiK" xid nllianci>N in the lM>ok-pl«te« ol 
philck, now, nluN, nluioHt an extinct race of i 
tomb, the clitterinK " Or," lH>ateii |M>rhn| 
lM>xant« from the Orient, the lilaokentMl " At 
with the dcMf-df-ZoNp, " Ak,," " Ou.," am 
their veib>d *lory,Ju«t aa the linea in the Kx l.i 
eount, while rharKt>H, auch a« " oijrea," " hu 
"clarion* " with charmiuK pictorial effect ull 
with lions "pansanl." wolves "Hnliont," or j 
the whole formiuK one of the moNt attmctive 
of a ciilturetl antli|Uity ; and what a fcliinioul 
over the whole by the terma of the ancient Ii 
tageneto ! 

Would it 1m» lM>liev<sl that wcnp|»enr to b 
thin Renuine old-world attribute of hiittory ; 
"Or" and " Arjf." are to be tnrne«i into p 
"ailver," and -ahnden of ancient (iarter«, Ly 
the f;rinin M>Jant, aacnsl to " Nevill ancient 
aittiuK (rriflln "? Sittinjt. it may Im> hup|mhw> 
ejrjr " of the inventorien. One Nliiiddcrtt t 
fCrotewiue diction the irr<>nler part of thi* cl 
will eventually lie chiint;<><l if ii lM>i;!nn!ntr i" i 
an arbitrary, new-fnnifliHl burlemine of antiiji 

Such are inNtanc«>Hof " corrections " mad 
Kdilor " of the Virtorin Hintory of the t'oui 
the proof-MheetM of a section by mywif o 
KfflijIeH of Northainptonxhir)', and to which 
c|Utnsi. It in r«>ally diflicnit to write nliout ( 
sort of nuMlenitlon. Why cannot " w<>ll " 
pro[K><M<«l alterations are to Im> made not on tl 
or Lyon, or Ulster, or, as far as I am nwnre 
fessional or nH-ofpiiK<>d herald; indiHyl, I fe«>l 
not one sirifclc meinl>er of the soi-ieficx of c 
in tlie Ofllces of Arms of the thre«' kingdoms 
sanction such mls<-hievous and childish vao^ri 
of Arms, as the (otardinns of the science of h 
authoritative exponents, nn appeal is now 
their assistance in the retention of time-hallov 
vocabulary, as well as for the rescue of whiit 
valuable and standard literary undcrtakiuK 
and ridicule. 

Yours faithfully, 

ALHKUT AUTHORS AND PUBLI The (creater part, of the Author la devoi.M 
its founder, Sir Walter Bosant. Mr. (Jeor. 
tribute, as rresident of the Society of \ 
S<|uire Spri((Ke, sometime S<><'r<'tary, illustnil 
IMipuUirity with the .Society. Orifilnally, he ? 
memliers of the Council and Committee (favi" 
" to obllife Besant." He also has somcthini; 
" Besant and KIce " books : — 

In every case the first draft was in Be 
thouKh the plot was not necessarily his i 
m?heme of each liook was de4-jdi>d u(M>n t 
the draft was made, and every chapter w« 
them, the emendations ami developments 
such as were appri>v<Hl by Isitli. From July i), 1901.] LITERATURE Tho llt«niry work <>( Kalpb llnnichpf, whoMt d«alb wm 

niiiiiiiiiifiHl lout WM'k, will not foulliittl to llx' i-<iliiinn« nf Ihn 
I'lill Mull Omrlli'- tit which hi< wim I'ArU c<>rr«-M|M>mlfn( kimI 
 ithiT l.<>ii<liin ncM'>i|>u|M>rM. Ili< truiixlattMl a iiumbnr nf im|>i>rlatit 
Krcmli work" liit" Kn«ll»h for Mr. VUht-r I'nwln, liii'tiiillntc 
nriin<'tli«r«<'M " Muniiiil of lh<« HUlory of Kr««iich Li««>r»tim< " 
(IWIS) ; (iiixttiV)' lo ftin'n xtiKly of '• The Crowil," in fh«< 
" CriiiilnoloK.v Ht'rii'N "- of which A IhirtI Iin|>r<>Mi!on n|i|MMr«4l 
la»t year J fln< oaiiio iiiithor'N Itook on " Thi< l\vi'holo({y of 
l'«'o|>l«»it " ; I^iiiIh Proiil'* " I'oliMcnl Criino "- anolh««r voliinx* 
in <ho " tViniinolony H<'rit<» " ; '* (>iru«H«>"» HappincaM," by 
•' Gyp " ; ami " Tim Annrcbixt IVrll," by Kollx Dulwix. 

0\vi>nM ('olloi(<>, Manrhonlor, U fortnnato In Ita flrwl Vro- 
f(>H«Mir of KiiKiixli Li»<>ratiir««— Mr. C. H. lli-rforU. Il« in of 
(•(■rnian piiroiilaKO on thi> niolhor'ii itido, ami hi* flmt lMM>k wax 
" Htmli<>x ill (iit< Lilomry Holalionx of KiikIhiiiI anil (ir>riiiaiiy in 
th<> SixtiM'iith Ci'iitnry." He liax (luiio iniich K'nkI in Kii((l|xh 
litoriiliiri-, an<l ix tho (alitor of tlio AVaruick SliiikoK|M-ari<. W<> 
(loiilil wlictlirr anyoiii* liax arliiovi'il xo iiiaiiy I'rI/.o Kvoayx, ami in 
ono of thoin, thi< Moniliorx' l'riy.<> Kxwiy, ('aniliri«l(to, 1H80, ho 
Hhnwdl a xinKolarly rioar |M>rc<'ption of what puxzlox a K'^nI 
many p«>opl««, Ihn »li(Tcrcnop l>otwoon " flu* Hoinantio ami 
('laxxlcal Stylcx." Hi< ix aixo known ax a Hfuilr>n( of (iix'tho ami 
of Ilixcn (on whom h<< conlriliiittsl an cxcfllpnt pa|><<r to thc««' 
ciilninnH Nome iittio tiiiio aRo). Tlio " Dictionary of National 
Biography " knowM him well, anil ho hax lcctur»>il at an .\mcrican 
rnivi>rMity. 

Tlic ctlilorship of the Alpine CInh oditinn of Bnll'H Onldo, 
lately rcxi(;in'il l>y Mr. (Vmi11(Ikp, lias lnv-n accopt«Kl liy .Mr. 
A. V. Vali-ntiiK-Hichards. Thi> volumi' now in hand oinbraccx 
the whole of Switzerland (except the PennlncM), tojfcther with 
tlie Italian valleys lietweon the Simploii and Lake (iarda, and 
tlioxe (lortionx of the Tyrol and VonirllierK which lie to the wtmt 
of tli(< Adlfte and the Inn (from Kinlersmnnz to Landeck) aii<l are 
Ihiiinded on the north liy tlie ArllM>rK railway. C'limlM'n are 
invited to axxist with information, more purttoiilarly with 
reference to the Forest Cantons, tlie Siliitis district, the 
Bcrf;nni!is<|iie valleys, and tlie Val C'amoiiica district. 

A new liook by Mr. Sydney Buxton will lie publixhetl by 
Mr. Murray shortly, dealing with Mr. Olndntone'ii career from 
the jMiIitical and financial point of view, and oallinl " Mr. 
Gladstone as Chancellor of the Exche<|ner : a Study." 

Mr. Arthur II. Bcavan's " Iinp«>rial London," which Messrs. 
r>ont are pnblishinK next w<>ek, is a brave attempt to epitomize 
a miliject which Sir Walter Besant d«>emed worthy of seven 
massive volumes. But its aim is only to (;ive useful and correct 
(inta in an intewstinR fashion concerninfc London of to- 
day, and only two chapters of history are included. There ore 
sixty illustrations by Hanslip Fletcher, reproduee<l in photo- 
gravure and in the text. 

On Friday next Messrs. Methnen will pabllsh a new volnme 
of stories by Mrs. Clifford entitletl "A Woman Alone," and a 
novel by Miss Adi>lino Serjeant, entitle<l " A Great Ijidy." 
Fonr other novels are cominjr this month from Mr. LonK — 
*' Nobler than Revenpe," by Esm«'> Stuart ; *' Xo Vindication," 
by Mrs. Coulson Kernalian (Inith in about a fortnifcht) ; and 
" Women Must Weep," by Sarah Tytler ; and " The Heretic," 
by Koliert .Tames Lees, at the end of the month. 

One of the next volumes of Messrs. Gr.'ening's "English 
Writers of To.<lay Series " will lie Mr. Hamilton Fyfe's mono- 
graph on Mr. A. W. Pinero. nrtith iMiliItali<-x iiiitv " •Irtrilv itrlyliul ' ''h»HII 

V '4 to 

" 'I IHauM • 

M> iiln« 13 

Ihi' rtHMl li 

•ml xlai<'< (li.ti li*' >• > llargi 

vllle nil the •llb)>.a't. I , fcuBpi 

Kr.i' '-biHl u* fr Mr. Miilli-lt fUll* lo tiM 

<'ll> mm. wrlllnif voti, |«<ly Marxaf*^ Nm 

replii-ii I'l.iiiplrtddy jmitfytuK borw*!! ; Ihf (aall IMIt I 
my own." 

The author of • Ixxik ttUmt !<■ Itn iMiMUfcwl 1 
Metbiien eiilltle<l " Tb^ Hixlory ri( Kir Rlrhani l'«la 
refiTntI to in Lii. i JaiM> '£iud, la , 

ax we xtatetl, Lm" 

Books to iiMjk out far at 

" iWlgium and th* llrlfUna." tt} I'yril I 

(llluxtralMl.) 
" On th« War Path." Ity Mr». J H. I,, rntlmy. 

fA woniao'a •ipnianrM -' 
" 8k>uh<si ..r Mafdalaa ColUc By B. OlaMW. I> 

" AuDlralUn KMlvretios." Bt ~" ■> "" A. racklwfa, AfaM 
Mtnilh Awtralta. Hofaea Manhall anH Hon. 
[With » prefaca by SlrOwrl*. tiilV,-.) 
" 8*raraiic«." An- Law. ta. 

" blatar IVrvaa." I ^in. Ai. 

[TTw Mcoml 1 *...,,„ .....M," wMcli wUI I' . 

taiMoualy-antirvly r«wrttU»— la • riiaaaajr aAttMi. 
" Wmh \\^.t<-klng and U(b«r MnUkaik" BfM^kOM^'i. 

" M lacnlOoaat Idaa." B* P. C. CnmUhlt, W. 
of Mr. Barnard Browa," , Ti ■'.1. 

. Kvmlns DyK.P. Kvnilna." By Oaorga BartnuB. MatkM*. 

1 i nirii-vn B oh a wwii Taka.] " John Top. Pirate." By " WaatWrb* Cliiwij." 
[A book of advMitan OMiar Uw a«a 4i author.] 
" A Son of .Mamipon." By O. B. Bonita. Joka U»t. U LIST OF NEW BOOKS AND lUBP&Ilf ART. 

ART AND ITwrRODlH lltH .\M> Till ARTa AXD CKAiTBOrTIV 

MoHRIx. I', xe. 47|>|' Uiiinuni :• M a. 
A TRAVKM L'lD^U tntminf 4h jMraal 4-aa rilalm An» i 
rraa<«ta Ouw< a B» Aaaa DC MtaaOT. (<»^«.aff»l Farti : rm 
(Alnak tt ui ctMcltm. mtott <i4 rnmtk " JU4tn •Mnlai.' nil 
" lin(CM(iiiBiaia.1 

BIOORAPHT. 
HYNEMI-8.THE BKLUOn. By W. N. Caa»n>aSk B^O txllMaa 
12a II. 

•'--'-'— f ,-i • — , , 'ihl I itii ilil 

ol Hjpatja uad Iwam* a OMtban and Bii^n tt PMMMti ■> lal IWI 
MEMOIR or TUB lUtV. HBXRY TWRUA HnMntr Cteaw attM* 
W. c°. Ixuaix. D.Di. laU D»aa al tMarfeam^ THxl W »» 1 
Dxrton. 6a. 

KOWARO Vtl. KIXO AXD KMPUOI. By Kuusoa Bruat. ] 
Walk Oaidaar. DarUa. 

ITtaaceapikr of IbtowM book. atiM baa »nUy Hut* timumml* 
adi u oa k J iW bif lati M ilaiii la Mr.OraM BMbi«M «aHk * M M 
otWalaa- Ma aMaaa Mr*. BaUaa Lnra^a Ik^ pabMMiri It Mr. On. 
DHAKA. 
Rie.N7jAXT>vnBAnrK. T»oT»imiii. B» K. numMt mmu. 

UMrralt and HaibM. 4a. «d. a. 
HINTRAM. By Hblcx LaauB. 7Sx(.lH|>«, "- | ,tn n la 

I A |>laf baaad aa Baroa «• la Matia raa«a* • a«a-liana «af»i| 
BCONOHICS AHO aOCIOtXIOT. 
HOriAL roXTRoL. II>K.A.R<>~ 7\^t,¥tpt. TWManaBtaiOa 
HOW TO INVEST A\I> HOW To SPM TUITB. B» C. H TBoan ffl 

Hmnl. 1^\i.mpv^ OnatBkbanto. la 
LOI'IKION ET LA (-UlLK. By u. T*ai>a. loi^. Hi r^ rwto ! Aka 
LID6f. 80CIAUE AV rHtATB& 1^ Buiu M »*llrr.ArttUI. T 

P»rt« ; si.<k, rr.sn, 
LfiVOLimoM DC aOOUUBHK HrJaas BMUMar. IH««H. B 

Airan. Pr.iia 

[A <si«daa a w aa a l of tl» >»«> m a >* W M taliiai la f» iai« 4 
BDUCATtONAU TrVXVRON- ITK> Tn r..« f, .-• m^a ' LITERATURE. [J, omanva i^ab-Bimt. iHi^Mkaiw. iMt-.iiM. ak.ui 
«au.f«BvaAMaravivK ^LMMitonB. THkiaif^ VMta. km. 

tntLABTOVLTn. i« tra Waum »wun. n(xi«B|». C%MI* iM Vlirfm. 

iai»HMMk«alh*«Mn. M^wtt O i Wj >>c«i«f ■> Balk. ItolMtHOw 

■MLlAWr AObUi*. TSklkMlf^ M n 

I OABMBt. A Mcri .<f (M X>« ViHk. % Unnu Cluik. Ix»%, UTBIIAIIV. 

m* vouuiM nuxciruM or Muwnmta. wtr.t.ammim. iM»t,mm- 
i»»«>t>i>»ii» i»n.«iiaii«4"rw»Mwin iiiiiii«miiijiti.-i 

A «*W ■WniM MOIKHUBT OR UMtMUCAL nUHOinjM. Bl I9 Dik 
J.A U.Mn^i. y«ty. til g^hii, U«ILMi(«> <aM«i*>ama.k.M. 

uuuoBnrrAAavmuTSBAaTiJunHLUuu. BrnuuicaaMuu. (xi 
UB •rtMtn KT JKTX DVlUt ICB DAV« L ANCIXXXK FBAXOB. a* J. J. 

jMwuiiK wiiMiHiini •.ivm**. rwt>:n<M. rr.c 

■MMURTaOOMOMBTam. TaL L. ■• t. Jv^. M. 

ims ABOUKaAXOa BXmW. T.i IX. Jkw. not. lt>cTVM|l»> HmommlIU. 

UttaKUnmauatOX »t *>•>■•« L>xu^ tS'lIXp*. LmKnm*. lOLda. 

tLm0tt»1tKmimmm c4 ■>. tnrm 1 1 twt mt r\fmmt4 in Um 11 mil im iMIIiiii 

«t ~ IW (taMm BMI0I ' : «n< ii mM « i 4 to Mratwthm th> aattMr'i p<i«Hioa " tk*t 

tttt l O m iw—Wt Imi i< nMgliB «M MMiMtr hlA ut Ihst it wh 

• <«rta« Ikr |nr<M a( Mcfai vrahtfloa."] 

A MAKT np T1fK«ll»:R or THR l.niATIoXN IX PKKIRQ. BrXisBL OuntAJn. 

W«k > rinto.* I* An*** LMft t>5S.ttTM>. I nagm— Sk b. 
UkAAT MKM ■» BiMLv Bums. IU>Mn>u4 br r. C OoCLn. Uxt^tOp* 
OnMBtataXk, k.«l 

(At— •■»««*■««— ifttlirtww *l IMnc oWhfKiM-Lard fclhlmrj u , Mr. Uikr M Ttaa Ptwk. Ac. wttk *»(«>t>riM* «int br Mr. B*(bie ) 
MATUKAL lUaTOKY. 

mS BOOK or A«r ABAOVa (BMHwAi of Pl*ctk«l (lartmiiic. Vol.LL B; C. iLnrr 

rjJLa T%xM4.Mlp»L Um k. M. o. 

(ntk«i(aHrtapaiy«Riagl>d«dla*»itraly»nc<kal»aj«ttht>M> rnltanaf 

■»»*«■ ln*k,«i«ikMa, Mii » nn w MtA M»«r»i^h»grwrBtB Kndi^h (intra •. | 
rUMTBBA ABD naun^ AXD TBKIK HAlim. Bf Mabu C WmoiiT. B- s. 

M I*. Tk* Haaaaha CoMpany lOi. Bd. 

ORIBNTAI. 
Arm* I PSA ABABITA. tK—toMnBI B«. Tlltt BAaad Trui. Into BaglUh 
l> M «— f Tp»»M»rOti»n, ILBJLS. lOxT. OuateUf* Uutaanity Praw. lOi. a. 

PHILOSOPHY. 

nBKToumoBorcoxacionuma btuhau.. Hixsv.iap^ wuu*au 

aa<BawMa. AkK. 
IVaMCtHNIBta OrrKXllAnOiCAL DK PSVCBOLOOIK. Imu i Pirii da tO ui 
 A«a^ MM O iati B ia i a Am Maaeaa M TnW tm ll«a>oin« pablMa par U* 
aaiMAB.riBuaj4SR. Mxt^n4»». raria : Aloa& Pr. M 

■■PRIMTB AND MBW BDmOMa. 

T1IKncn«r.WOBKaorjOXAmAH«WIIT. DD. mi. \>r Tmnrv ttctm. VoLV. 

■•MKkmt uA PnMksi Tfarl*. 7%x(.4|«pai BalL la. (d. 
TBC (XMirumt WOKKA or C. n OALTKKLBT. with a Biaci«»hk»t Xctk*. br 

Kia W J. ■cai.tLt.d.CM.O. THxfciMpvL BalL k. a. 
TBBOBBM. MO. Wllk a rrafaiv t« W M. BoMBrrL Black. 10*. Bd. 
A BATCBAUMTB VOTAliX BOIVD THE WOBUX Br C. Daawta. IxS^. Bl p^ 

Mamr kt M. a. 

niB rAMILY aCAPBilBACB. BrJ*iiaarAT«. BottBI 1%xmt.SHpt, OBalto 

a^ViadvL >i.M 
DB.CLAin>nM. Br r. Maami CaAvrmiiK t%xnfcllO*». MajiaHUB. td. 

*Bd M. Bd. br M. O. OAvaUML »xA 821 p». 

rtATnm at BOTAVT. Br FB«actAtus. Bid Id. •HKMk m •». W*Bi 
kid. 

THBOL.OOY. 
I OV Ott-BCB UVMS.-i Br ib« Bar. B. M. MooMoa. Mwirhr 
B>*. O. W. OBtfymi aad W. A Da Winva. nixBK. I» w- Oaabrtdt* Vatiar- 
imrnm. Ba a 

TSB BSUBIOB or TBB PIBBT CBBIWLUM Bf T. J. OoviA Kixi. l«l v^ 
WMa k H 

W m t *i Ct m mhm t ir u Iba natanl |n l» rt «( a RMMaa aaA aawdtaiid vtt>- 
MiMM aaUat AdtMiAtp aM lH«k I CHES5. 

il(Mr«M " Ck»u ": LrrcitATUKB, Printing Hot. rROBLKM Ma in bf 
BAROK WAKDBmCB, TWn. 
BLACK. 1 1 
rROBL 
J. 1>I 

mjtoK yjii.r^' 

ft .% 

V WBITR. i| 

WkMa to plar aad aula la twa xnaa WHITK 

WbiU ta plar a PboBUU* No. 195, rnnipf>tini; in 1^ 
(6 piMM)— K at K B 2 ; g at g : K at K 
pawiiHAtK Kt 5, g i. Black (10 piiTCN) h 
Q Kt 2 : R at KKt ho ; B .tt Q K .-mi ; Kt at 
Q B 4. g 0, K B 5. K Kt 3. K U 2. WWto to 

SourrioNA.— No. 170, Corrias (2), R-B4. 

1. Kt-K fl. KxKt; 2. Kt-B 5ch, K K4 
No. 178, Tmitzky, \Vliit.» wins l»v K a l» « 
Hlator(2),K-Kt 8. No. 180, Loyd (it). 1. g-l 
bo delayed by cheeks. No. 181, Lovd (2), i 
LiudBiark (2). r-K B4. No. 184, C'inar, kr 
g-B claimed by Mr. WaU-nt). No. 180, 1 
No. 187, CsipkAi (.S), 1. Kt - g Kt 7, lollowr 
*c. No. 18B, Jenpt-nten (3), R - g B 2. Km! 
Troitaky. 1. Kt - B «, 1»- R 7 ; 2. Kt - K ', ib, 
B 4 and drawa. No. 185, Iai tUnttt^ie. 1. Kt- 

2. Kt B 3 ch, K - K a ; 3. R K eli. Sw. 1 
K8<^Kt: 2. I'-R 7, R-g»q: 3. R-Kt 8 at 
Troitsky, 1. R-R oh. K-B 4: 2. R R 
gKtwi, PyR = Kt; 4.K-Kt2, Kt g7; 0.1 

Correct Solvcra arc : - -Otto Wflrzburjc (Oi 
100. 170, 172 t<i 174; R. L. Antrohiis. im, 
Prira« (.ScarlH>roiiKh), 102, 10(i to KAl. 171 to 1' 
173, 174, 170, 177, 17«, 180, IM, 184, 18<(, 187, 1 
(Bromley). 173, 174, 170 to 188; Artbiir A. h 
171 to 173, 170; D. G. Ross (Sutton), 171 U> 1 

NoTfw AND NKWa. — The Capf Timrit !t\w 
tournamenta coiumoiioiuK at tlio CafM' Town 
would certainly appear that the ((iiiuit has I 
the while of this laniontablc and pn)lonf(<-d win 
murh in other ways of the doinfri of chon 
Africa. May peace aoon rule ! It is a fao 
colonial brothers and KnRlishnicn resident a 
prn|)ortlon know KomcthinR of chi'ss. Sonio t 
What is the explanation of this iiU|H>riority ? 
Htances favourable to the development of th 
A Mr. AUwrt W. Fox, of \S'ashington, i» ma 
eheaa player in Europe. He hAa ree«nitly vi 
ho Mot l>r. Laaker, brotbor of (he ohampioi 
oooe more bo diroctod to the ffreat value o 
Oamoa by corr<>s|H>ndonco, endings of a i-ritiea 
and coii»truct»«d chess generally are worthy 
The popularity of problem atudy is increasln|{l 

Uamk No. LXXXVII.— Coo of Mr. I'ilUbu Warrr. 
Halpfta. 

1. P-U4 

2. Kt-K B 1 

1 U_ V 1 Bla<-c. 
H. M. Pykbarr. r-Qi 

Kt-K B 9 White. 

Hal ana. 
Zt. KtxKt 
a K-Kt2 

91 U _ AT t* — (litaatinc 

Published by TlbC IIimC0. Nu. IK. 8ATI KDAY, JL'LY 13. UM. 

CONTENTS. 

r»om 

NoTW* OK TiiK Day SS, SB,f7 

.. i,,rn. . . . .M PoKTRAm.— X. M. Ptenw Lotl X 

IIkm »iu» H17TTOX— a " PetiM>n«U Vluw," by 

('. t I V 

(Mil Hot -i:^ .\vi> TllKIK Hki-RBTS M m 

W'liiiv^i IxMK- Srn I.MAN «..>.• .• Hi 

■IV I Tait 81 

r HiN „ SB 

! TuHt<« 86 

i I lU'rHi-y Ljinihiiarka 37 

J uul ItiwnnrlllAllnn !• ('hrl>l li>rKll|l>lK unit (he 

-'•' ' '> ' •• •:--J -■■■-' •' • •- "'titMNI 

' ii»l 
'< HI.MuIthi'W 

l.lrn .,,«. 

T- .r 

Hi"' : ' I I .cifU 

ll.Mi- 111.' Kuili.i of SI. Kildii llu» lolmuel 4U. 41, 42 

Kicliiiii fur tlif lIoliilavM 42 

Ttir Sriiims Wooiiift .' .. 48 

AMilNIi TIIK Ui:\ IKWS AND Maoaxinbs.— II 48 

Tin: lti:i'i)iti on Mmik iiimiino 44 

' NumenrlAturt) r'.-ltf//(>H Rjirhvl. 

' irelitn rhrmwn OoldxinHhH l><>nth 45. 4A 

Ai iMoH- \M> i'nii.wiiKKH ' IkMika to look out for 47 

lusT OK Nkw Himikh ami Kkpkinth 47.48 NOTES OF THE DAY. The •' Litkiuti:uk" I'oHTKAiT next wr>i<k will Ih« that of 

Ml(. (UXMKIK (ilMHINCi. 

Thin will Ihs followwl by n !H<rii'!< ofsiMviiil iMirtrait.i, frniu the 
engravlnfpt on wihhI by Mr. R. Bryilon, of tlio folluwing : — 
Rol)ort Louis Stevi'iisoii, Viotor Hugo, ThiMiiiis Ciirlyb'. Dr. 
Ibsuii, John liiiNklii, Wall Whitman, William MorriK, Km«'r!M>n. 
ToUtoy. The portraits in oach omo will be accoiuiiaiiitxl bydilly 
illilstrateil artii-loH ilunliii); exhaustively with the life anti work 
of tho writer. In connexion with the nrrangeiiient.s already 
nia«le for s|>«>eial poutributioiiH tothos<> numlH'rs, we niaymentiim 
•that M. I'aul Botirgot will contribute to the \*ictor Hugo 
Number, Mr. £. T. Cook to tho Kuskin Xumbor. For tho 
Stevenson N'umlM>r Mr. Morley Kolierts will write un account of 
his visit to Samoa shortly befor<> StevensRin's death. In tho 
Tolstoy Number articles will apjHj.ir by Mr. Aylmer Maude. Mr. 
Brayley IkHlp'tts. and Mr. O. Caldormi. 

 • • • 

Tho many and varied WTitin)^ of John Finke, who has died at 
tho comimrntively early afto of ftfty-nlne, were probably not known 
to a large class of readers iii Kiiglaiid, but thosi' who read theiu 
became conscious of the unique itosition which he orcupiwi. tl<ilt'>( f til- il'M-l I iit<< -.f • . •i|||l**Ml .iimI hl« rfr<tttrtli3tt 

ihM'Iriiii* Milh I '111 i«( unit ^ . Hr* rlAiiaw^l !<• Im**'' ■^»f 
tb«<or]r of lb« ilnvxlopinmil nf thn wofsl Mow wliirh U 
the matortwl inirtliirt. fin •rc«arf Ikat wtmm. aa V 
point«Hl oMt, a |H>inl wa» rB > « i |Mi4 " ■! wlileli r»i 
IlilelliBinire wora^ Dton< pmlllable than rarialinMi 
tlteri' wiHilil llMn'iUltly tv a \intUmi^%Um ct Ik* 
Infuney. ThU kbvk further wo|m< for awtenMl afffvCl 
the prot«<rlivv iiiatlnei iif tkm mmlm ; MHi kaaavafoai 
morality. But Ih< did aa I— iwim ilwil cT hfatorii 
nmeeired tho Idm of • anrhia of wnrka on A — rte— 
which lM'loii|{«<d bU )Mi»k« on " Tlio Diaoovarjr «t 

"Old Vir|{iiiia and Iter liei((hlHMin>." " "Hw Bvclaalai 
KiiKtand. " ■• Th« Critical Period of Aaari«u HIalarjr 
 The Dutch and Quaker CoImUw ia Awirii 
American Uetoluti.m." Ifaaaf*. MamlUM ^UU 

ill KiiKlnnd, liut an illuatraliKl edilioo of " Thai 

Kevolution " (IMUtt) wiih bImi pulillabiKl in 

Oay and Binl. HIh hi*toriral work wi 

it Mils almost always iiit<'re>itiD|;, and waa aairkl<d bjr 

of tiirid staleiiii-iil whirli ti<- liail aniucd aa a Incloror. 

" It pli-asisl iiH',' wr" .1 .|ii.»ri<T •■( 

" III lliid that he wits s<i nin -tl in hi'< ni' 

must Imvc Kivc*i even greater plrasnrp In t li> 

.lohnson Chill on Saturday last, wbeit tkejr aUcndrsi 

timi of the .lnhiisoii Museum, to rtwtrc w ell e w fw 

the love which Lichllchl still ba* for tlM> ii<i<yy 

illiistrioua aon. The houa>> in which Ur. Jotuwoif wa 

in which his father anld hooka, haakmg b«ni a iaaiUia 

in the town, distingiiishnbte by the atatae of the d 

fact's it in the market s<|uan>— Chancellor I^w'a gift 

sixty-three yeara ago. The botinr baa noi always l> 

with such n>M|tect : early laat r<>ntnry • thuwiagH 

giviiit; lessons to his pupils in the rery nam ii 

Johns<in was bom ; but, on tho whole, it k«mi to 

through the succeeding >-oani with remarkably few 

Michael Johnson'a old nho]*. in whieh he anaMi 

dis|ienaeil qnack mtMlicines as well as rteiee «Ul 

claasics, now contains a nuralier of intereating rellM 

tho desk on which the doctor is Mid to hare « 

JtauiMiT. Other objects lent or girett to tiw eoilect 

Johnson's stout silver-lieailed stick, the great anxhl 

be reeolred hia laat CoouManion, hia crihbaja board 

oditioits of his works, hvides portraita, aatutiapbi. 

ments. 

• • • « 

Among thoae preaeat at Li«hgeld wbea Dr 

Hill dedicnted the hoaae " aa a abriaa tn all Jnhw 26 IJTERATURE. [July Ik* JokawMi Clak «••• il» •xIatCMer. Lik<* inan.v txb'-r > ..(•■ri<^ 
«f Ito kind. Ito Hab oricteBlad •Imuat arridcuiall.v. A !•■» 
litMvry fririfa. artiac a|«a IIm> M|gc*atiua thnra-n out bv Mr. 
I'awto, mn at •• lulunMl aapprr at tho <itd " CVirk " In lt«t«4 
to Mtokratr tlM> rfvlraarjr «l Hr. J<iliiii>*>ir> iWhiiIi. ami it m-sh 
itM MMMaa u( Ikal <>Vf^init wbirb lr«l tu lb«> ruUtMlutimi ii( th<> 
rial*, wHh Mr. I'owin m il> Ant prior. 

• • • • 

Mr. Alfr«d Aarttii ■> <->'<«titiall5' lyrir pnot, ;iM<t iii- i> iii<»i 
■Mtetanfal «Im<«i Iw> «ril<<« uulramiiH-llml liy ihi< courM' of 
f1«|ktf I ■»■■■!■ }!•> i* at hi« hr«l in a piH*m (wmnI on tho n|<l 
lov» ataVT of Aria and (talat<«, uvrrohadowiil liy lhi< rt>ri>iiKofiil 
lg«n> of Ihr Jraloa* (iaul, Paly p li f iait. Tbi« |mm>iu wbh writton 
in SiWiy in IHUK, and i« appmrlnc In tho .Vorfli Amfrirun Itt-vifw 
lor Jaly, wbirb appmn in KniHand on tho l.Mh iimt. An 
adraiMv copy <4 tbr parm ha* horn M>nt n* by MoiutrH. 
Manaillan. A«*U and (ialaKw r<i«vorw> daintily in ana|>WKtlr 
dlak^ltw, ImI ibr Oyrlop* i« rightly oHiflnod to nonomuii blank 
ntte. Tb«» vtM^ir i» all »x»ll writton, and tbo poot (jive« a touch 
<4 pttktike biM*«M to the aniilo(|aio)i of I'olyphoiuus bro«idiniC 

oT«r Urn lav* lor a aorUl. 

Whilo I ninRv 

TIm> ftM a— labyrinth •>( fonxtt pin<>H, 

I 'h loiTH'find for my cavoni hiNirth ; 

> r«Hi|rh cT*tc* In-twixt whow* Htn<Mith, ip'oou flank* 

Tkm adTMitanMM gmta brmme way«-ar«l ; or doncoud, 

Dririac tiMai kooM before my voico ; nr rive 

TlaM>-t4MlgtMa<<d oakK (or vinciii honoyoomb, 

I>rippin|r with iptldini !iwo«»tno<w ; or with care 

Cunllo tlM> autumn milk in NhelvinK ImiwU 

Kor mintor »uiiloiianpo ; thon I forgot 

Tbo pmI within mo, and <>ii tnnk intont 

That oerd* but nifirtal onorKy 1 livo, 

Haaaa at ovory poro, a man —no mor<>. 

Bat now my flock %rc fnldod xafo within, 

And in the «now.4N>lit lanlor of my oavo 

I* fttoro for mnrr^iw'K nouri»hroont ; and lo ! 

Vp from tho w-avo rolloth tho rnnndo<t moon, 

To wend bor i>ilont, unoompanlonod way 

Maaoton<Ki« through lloaron ; and with hor laoiiiit!* 

The Olympian ichor in my voinH, to wake 

Anenttral loosing. 

• • • « 

Tbf Biaahoihan Sttge Society have occasionally gone 
rather far a>eld in thoir pscollont endeavour. They have even 
tried to peraaadr a* that Oriental <lrania in within tlioirprov!nc<'. 
Bat tho t«ro playa prowntod to-day — tho "Morality" Eivru 
Man, and the " Miracle I'lay," Tite Sacrifirr, of Imuic — are of 
lanlly national intereot. We have loHt tho wholetiome thrill 
which anch plays pmdnceil when they imprewted their audience 
■•■k aa tlw thrrnt of Bonaparte or holl-flre once terrified 
naaclMy children. Bat it la an intermtinK kI>")|>'^ which Mr. 
Willlani I'oel g|T«i aa of oar draow in the flfteenth century. To 
■aka it Ike anire real itraat care ha« been taken with thecontnme*. 
Tboaa la Krtry Mam afe copied from contemporary Flcmiwh 
tapoatriaa. The plajr haa actaally a Dutch counterpart, 
fif l w i 11 ^, aa4 arMaaea aaooM to »how that the Dutch were 
halava IM in their draaatie version of the old Buddhiwt iitory 
<m wklak Krert Mam is based. The contnroeii for The Sacrifice o) 
f aaae ara Raatam, and have iM'x-n lent for the occasion by Mr. 
llnliH Haat. Mr. Poel Inform* u« that in a play called 
Jwah and Jbaa, wriltea in the sixteenth century, the characters ihrouKh whom tho iMMtk is to Ih> KiilMnitltMl a! 
to the pnivincinl biH>kbuyer. LnndonorK have a 
of a pn-liminary ini«|Mvtion of a liook ; but 
even the coniiHinitively few lMH>kH<>ltorit who 
down larip^ nuntlM'i-^ of tho now iMtokw in xtook li 
onlorx to tho kind of iMMik that In in (pMioral <loii 
nmiin huK atwayii taken an inton^xt in (tormiiii ni< 
init. HIn new plan m-^muh to Im> a Kort of oom 
(he OuilinontuI Hvnlom anil our own, and it will 
»«>«• how it workN, On the Continent It in 
publixh practically evorythinff on the " nale < 
but tho publinher in thi* oaiu> dealu only wit 
the iMMkseller, in hiii turn, NubmittinK tho 
cUNloniorN. In (iormany tho KVHtem Ih work* 
but ther«', a» in other Contiiiontal counlrlofi, itl 
i<* pnlili>lio<l In |M«|M>r i-ovoro, which coHt m 
r»»pluce wlion they come back Miibnl. It would I 
inall4>r to replace thi> covers of cloth-lHiiind 
IhiuK which Muirkw tho working of tho font 
that IxMikH are publinlu^il with uncut •■<lf;<*H, 
n>turiuible once the lea%'es are cut. I'roxun 
mann'N publicalionit will have to Im< examiiKHl n 
wllor's shop. And that individual, wliotte ilayx 
always happy, will welcome a step likely to briii 

• • • 

The centenary that falls to-morro\^ U oi 
would niOHt Huitaltly lie ol>Herve(l in Hilence. C 
was liorn .lano WoIhIi, destined lo be too ii 
to the world as Jane Welsh t'arlylo. Her triali 
of genius " have Ixx-oine an unfor|^>t tabic |mrt ol 
and the " world's coiirsu thumb " mak<vt little n 
oxa(tK«'mtions of the literary tcmiierament. And 
comedy has lM>4>n played out, it is time torenii 
philosopher failed in little things, ho was renll, 
trials. The centenary might !>»' made the occa> 
of a cheii|H>r <!«lition of Mrs. Cnrlyle's brilliant 1 

• « • 

I O L A I R K. 
Link Wiiittes in the North Si 
(Dedicated to Sir Donald Currie, G.C 

I. 

This was the land that the Xoraeman p 
Here lay his furrows, there his shroud : 
A thousand years . . . Oh, what ai 
But the romance of yesterday ! 
lolaire ! lolaire ! 

Dance in the moonbeams free and fi 
Thou art a Viking's chosen bride, 
S|iee<l-away, speed-away over the tl 

IT. 
.\nd these name sens we plough to-<lay 
Have tost their foam in the Vikings' wa 
A thousand years . . . and the roll 
Will rest our sons on the Korseman's jii 
lolaire ! lolaire ! 

Khakc out the moonlieams from thy 
Hcnttor thy jewels on tho tide. 
For thon art a Viking's Joy and prh 

III. 
Breeze of the Norland ! fresh and stron July 13, 1901.] LITERATURE. ill. Wo togret to ht»r that l*rof«wanr H. K. UiirdliM>r U tmrtomtf Thn Ijenlii .Ui-rnn-i/ hiM btira p«rrba<w<cl I'" ^l' *' Lric— tor 
HuriiMWorth ■iiit Mr. Iliinild liiiriimwiirth. HIr John Ia'Uk (■<'li>l)rnt«<4( on M"»>liiv iIh' 
|)ro|irIi*tnr«hl|i of lli« ItumUt^ Attfertlm-i  liili. .r iiu Tho Froiich nru takliiK up thr cruMidn aRaliiKr ailri<riiM>- 
iiu'iit ; ami M. Sully I'riidhoinnio niiil Mr. KnWIoric MUtral 
jir>>HiiU< ovnr a iii<w .Hnrlxly tht* ol>i<'<'t of hIiIi'Ii i* lo t>rcwr«i- 
KrtMich m<<<iii>ry (n>iu dl»n|{iir<«nM'iii. 

M. and MnM<. Zola, who wilt Ixt In Hontland In Iho i<«rly 
'in, »ri< to rceolvo n vUlt from .Mnio. Matltdp R<<roo, tho 

I 111 lloVl'llxt. Tho rtitaloKiiInK of th<> BililltithAf|no Natiniinli* ronlinn<»t 
•ilowly. Vol. I. a|i|M>nr<Ml four yjtini agit, and now Vol. VI. I» 
ronily. 

Mr. .Justin McC'iirthy i<xpr<>«uwH th<> vi«>w. in Hit* /Mi'/)/ .Mail, 
tlint tho nlnioMph<>r<> and tli<> wnyM of thi> HonM> of ConnnonH »r«> 
not ruvonml>l<< to tln> pniduction of lit«>mry work. Mr. (':iriii'f<ii> liiiH o(r<>n'il t4i tlii'clty of San Kninciwo :i -tuin 
of O.'iO.tKX) dollnrs for tlif> pur|)o<<<> of IniildinK a f""*' lilirury, 
ftulijoot to the xamo rondltloiiH that Kovornod hU r«>r<>nt g\tt 
to Now York. 

Th«« proMO<'nlinn of Oonnt Tolstoy In ..aiil in li.m- rc^iilt4><l 
in n Kr«'at iiiUnx of Ampri('nnMd<>sirini; to ninki* tin- n<-i|nninliin<-<- 
of tho novolixt. 

Mr. Kogort, the rctinnl |(M-oniollvi> liiiiUli>r of I'atpnuiii. has 
tMVinpnthtHi hJN ontire ontntt*. which anionntN to lM>twi><>n 
JEl,l.V).00<)nnd 1'1,.V»0,000 to th« M«tro|M>litian Miiwum of Art 
of N.>w York. 

Padorpwski's o|»ora Manru haa been porfomipd at Loinhprfc. 
Tho Itook is by M. Alfnxl N'o«wl(c and la an adaptation of on«» of 

Kn\s.<M>wBki's nov«>ls. If the Oxford Prof«»»8or of Pootry'a InauKurnl looturo (on 
" Poetry for Poptry's Sake "), now puhlixhod l>y tho 

Clarendon Pross, docs not end " n pontrovomy 

KH(;/i<Ji Lit^mtiirc which oonoprns tho ultiinnto natnr«> of art." 

at Oxfonl. it is, at l«»a»t. a olosoly-rpasono*! contrilnition 

to a di.srnHHion in which the last wor»l will 
npvor bo said, whilo tho nnivcrsp contains |NM>ts and critics. 
Mo also has something to say on a sulijci't which is ItoconiinK 
more and nion> one of pnicticttl inl<>rest. and on which stholars 
are divide<l intcttwo rnnips, one of which has lately l>e«»n r«»pr<>- 
sentMl l.y Mr. BeechinK and the other hy Mr. .Andrew Lan^. 
Professor Bmdiey says " Since I left Oxfonl. ... a 
School of Kntclish LaiifiuaKe and Literature lias Imhmi ronnd<<d, 
and has attracted a fair nunilM>r of candidates " (statisti<-s 
ftliKgPst the conjectural emendaiion "a nunilier of fair candi- 
dates.") " Nntunilly F rejoice In this chani^-. knowiiiR from 
experience the value of these studies ; and knowinK also from 
exi>erionce, if I may s|>eak Iwldly, how idle is that dream which a •ubjrn nl •vaMlaatiMi. Tn Umtmim a 
la ofie IklnK. tn •>«•«!«• In M b ■■lOar t Mitf 
Imrutly nl thi> tttignteUm nl tk« MMslMlkai n^m 
f.lleralur** Mrkool km (allMi In smal f tiMtl. tl 
much a* MM wmM RBlkrr trnm !!«• arlriam t^ 
Collin*. Inin ibx band* «l plillnl<«tH>. Sm mamf mm 
ran Ih< in(«r<^(ed In IIm» " HMalfiftMS af OM tk 
lm>l* of Trutimic pkoMoiocjr " { tmmm tho IMumA 
hy nifre mm. Tbat k titf> nml mmutimg td all 
Bradlry call* an Idlr drfsai. M»«. In bri, m 
idlllnkiffleal •idn of Kngllali lltmilarr tm MMb> a |W 
uf examinalinn ? To r^dif<r| fart* and iUu<*, lo jpi 
author*, and " rhatlt^r" alicHil Nbrlk'y, in r«.pm| |k 
• •I a liH-turer or oiMlnillale ih<< if«r|it*l<in» rrf llwri 
n rather inado<|uale intininK hir Ikr mImI. 
dellnile canon* of ta*|e which rottld far laackl , tlM« i 
mlKhl at li<a«t lMM»t thai it waa odnrallnc Ibo Ml 
Mr. Conrtho|M*, whrnr " Life in IVxHry " •»• ri>v|v 
when liH>tnrinK a* Pr<if<HiM>r of PnHrjr. WM |m»UmmI 
to the standanl of the cUmIi**. A fcmwrlwlgw 
literature nuiy aerve Indent 

To teach vain wit* a *rlence little kmrnn. 
To admire unperior senw, and dnabt their a«i 

hut the rrlteria of (ireeee and Kooie are not ahnjra 
for un. One may lie |M>nel rated with the aplril 
IraKedy, and know Ity heart Ibe Pnetir*. the Ar* I 
UiiiKinun on the Sublime, and yet he a had eHtl 
literature. Anyhow, the rnrrirulnro n( tJl« laffUall 
H<'bool doe« not incliMie a knowledge of Ariatotlo, o 
Lnn|{inn)i. Mr. Pawiinon* Kilward* la erideatljr < 
opinion as Mr. Court ho|ie, in re«|>e«*t of o«r rel 
classics. Me has reoMitly enrirhni the I'alrer* 
scholarship, to he rnin|>ele<l fur annually, " fcir Ihi 
ment and pnanotinn irf the study of Bnirllah Lila 
connexion with the elawiiral literature of (trewM 
\n examination for such a nrhnlarMlip will fan 
ex|>eriment ; but it is to be feared thai haia 
practical |M>ssiliilities nf " markini; " will erenloal 
other considerations, and the im|inrlant ami deeidii 
will in time Im< linKuistic rather than literary. F 
the diniculty of assi|{nini; a solid and indispalaUt 
perhafm it is the aradi-mic dislmsl nf luent « 
whatever reason, examiners (cenerally recard witl 
" appreeiations," and mniparisniM whether nf I 
Catullus, or Clytaemneslra with IjMiy Maebefh 
prescribes i|U<>stlons on literary sulijerts ; they are 
and set with much |>ain and tmnble ; but Ibe ammm 
lie known as " Tosh." and inrludetl under Ihn «HH 
tion aa I'niversity Kxtensinn. It Ls tmn tiMt t 
always the flrst-rate at first-hand. The «Mlefirra 
iinitalivi> creature, and repnMluca>s. usually la a |p 
phrases which he rulls from the impular critirisai nl 
If he has lie<>n reading the works of Mr. Paler, 
himself in efforts to And " the riitht word " Inaly It h 
the wronff one) " fnr the riirhi thins." Some yvnra 
picturesque simile and Oriental imanery were la 
critics. Homer use<l to lie like the ramldliiirs of l 
Thucydides resemble the tollinir of a icfeal ball. 
smart epigram and caustic paradox are in ragtW, i 
undericradnate sjienks of tlw Maa«lially bnarienis I 
Sophocles. This kind of thtas haa an flxed ralne : and 
recoKniiiuK that the lllerarr er<liei«« of thn I LITERATURB. [Mr Xltcratiirc portraits,— x. PIERRE LOTI. iIm rmliat MOTWMOt wm In full nwins, 
My ymnaflD. thtn »| i y>w l udrr an olwirurn 
I Uw Irai hook of PUrro LoU— " Amiy*<l<^" K «^ 
otIMm ia wladkNu praa»— «Im> poaioMt* rocltal •>! tUo k>vi>- 
pMM«M ol as oAfwr wiik a yomiK Tnrklali «-aw.in, aiuiU tb« 
iHrioHlpr a»d tW iMtriaoM of Sunliul and of IVra, in thr cc^iitra 
«( (ko ^tdMW of Um KmI, ol Uw cUaxllnc mirago ot tho UoUlou 
Ham sari oCtte Boapkoran, wkoro In pir(um>i|uc Orit-utal Htrcota 
wiU tlwir Moviac ei««<Aa veiM womm pnm myateriouNly by. 

TWo ii—nrn of » yo«n( mm! nnknown wrilor. a Iciud of 
■■llllli^lilifcj fall of llvinit eoMtton, d««liKht«<<l th«> public, and 
Mo ulann «•• d<>riv<<<l (rooi qualitin rxacdy ooiilrary to thoae 
«Uoli anrinritW nalnralivl m>ImioI. In pUccof tho impMalro and 
tlyaia <4 M. Z<>U, uf tlio minute and todiou 
IpUona In whirli tlK> author «f " L'AiMMHMoir " dclighta, 
LoU aoi^t ««ly for imtntinnal fiualitim. Ho would only depict 
whnt ko ted hiinapU o\|ioricnoi<<l. His iMnmagos nf doscriptlon 
I frH|M>n(, but in oac-h i^ them hiti aim t» to nrro^l (ho 
ikjidnwiim nil III a frwvnirdit thexalipnt nndfiindnmontal 
of tb« tfainx which he df^ncrilK-s and by m'tccfinR 
I which are Moot capable uf toiirbinn our emotions. 
TlM«t aratlMain «iharoelpriii(i<'> o(th<> Ixxik which brought to 
a. aadwUoh by it* Hubjeet no letn than by its 
, to check the <>xooa*M o( the rmlistlc acbool. And 
la tko rrry quality which then ao much improncd Loti's Ant 
nMbn lica the accret of hta charm for readers of to-day. Ho 
kna, in bet, while fieveloping vrith the years, and nniuiring a 
■171a ol greater power, remaine<i xingularly true to biiUMelf ; his 
■atknd ia aaekaagad, aad one ia almost justified in CNtiniating 
kia aatira acklataanat by kis earlieat work. Such a l>ook as 
> d'lalaade " amy rereal a greater power of emotion ; 
r, aaek aa the " Roomm d'aa Spahi," may o<mtain more 
> daaeriptfama, but the differen<-e is really of t lie huiuI lest ; 
r, the eooipoailiaa, the style remains the same. This 
I If . LotI very clearly from the majority of iiio«lem 
What a difference, for instance, lietween the earliest 
It heaitating work nf D'Annuncio and the aamo 
Aathor'a " Child of PIcaiMire " ; and who would re«-ngiii7^ in the 
yaatktal poi ia of M. Kdawmd Hostaud the |)o»erful pla>-wriKbt of 
O^aaaade Btrgtme and rrf L'Aifton ? 

M. P ierr e I»ti. then, has had the rare good fortune to 
OTCataat the notttct a new kind of rcHnanee to which he has 
maMkMid faithful— the Kintic Komance— and to attain at once a 
eaaiplete awatery nf it. In all his books the plot ia a simple 
oaa aad ha* only a naall importance, his flrst object iM-ing to 
aaqpaiat aa with his eai<iii<ms and his sensatinns. He has 
aaaa tka coaatriaa which he de<icrilies. As an officer in tho 
aary ha haa haea a world-wide traveller. Ho has reclined 
the happy perfaHad groves of Tahiti, ho haa floated on 
" dowa the laa g aoro aa rivers of China, he haa dreamed 
la tka ffona u r y tea gawluw of Japan, he has explored the deaerta 
of Meraeaa aad PikiitkM. aad ererywhere it is his own story that 
ha facaaata. ollea with little variation. In the booka which are 
' withoat plot— in " Madame Chryaanthteie," where ho 
aa aa idyll of Japan, or where be tells as of the 
«( iha Ifkalwa J aaa rt , hia laanaar is exactly the 

of Ashradd. It is so in 
d'Antomne " Alls in the eaavaa begun in ** Mi 
th^me." "AuMaroe" is M. LoU'a journey ncroa 
Islam, and " Fant/^me d'Orient" Is another 
I'onataatinopla aa aaen in a dUterant mood to that 
In all theoa booka whatever naBM«a he uiuy ai 
.Mwlimie he mnydoii — whether he wears tlie ilroai 
liJK Itiiely ilrawn |Mirtriii( of M. Li^vy-Dliiiriiier, o 
in an Arab cloak - one recognitea at every jmint 
of Loll. 

** PAcheur d'lHlaiule " is tho one t>f his lMM>k> 
mates most closely to the character nf a novel, 
its intense and poignant emotion, ita effects flnc 
to the very last page, is often hiokml n|)on iis hi 
Wonderfully strong i^i the chanictf'r of Yiiini 
tliially diHiipiM'urs in I lie Icelaiiilic Hcn, while h 
doubts and Iki|h>h to the liiht. This liook, so full 1 
truth, reveals a remarkable |M>wer of obwrvatioii 
the author has tmf<Kl every stage of tlie>ie lives 
he has |K"netrate«l their mystery. Yet thi" love 
and )>oignaiit as it is, is not thouiain tlieiiie. "I't-i 
is before all a superb and moving study of tho sea 
page of the story one hears the roar of the waves 
change of the ocean imsseslWore the eye.whethei 
cliffs of Iceland, or the melancholy wnstett of Brit 

Never is the imagination of M. Loti stirred 
from his |H>n one of these fascinating ' desci 
— the exiiuisite picture of the broad plains 
flowers over which he roams iu " Mann-," 
IHigodaa of Japan in " .lajioneries d'Autonine, 
pages in " Kantome d'Orient " where the w 
Constantinople and rcmlls the sweet fnr-< 
" Ariyad*'-." 

This art of pictiircxjuc ilcMTipiluii v 
possesses in a greater <lcci'i'<' ix'rhaps tlinii a 
writer is essentially a iM-rsoiial gift. His |mvii 
cadence, his delilM-nite habit of letting his sciil 
him without a verb, th«>so are |H<i-soiial traits ; tli 
from uo outside 8oiirc<>. In (he uddi-«>ss whi< 
on the occasion of his r<>eeption at the Aciulcui 
I>o(i boasted that he road very little and was uii 
modern literature. If one cannot accejit this 
any (|ualiflratlou- for tho inflnence of Klanls 
its»'lf felt in the writings of I»ti — yet it Is no «li 
accurate. This delilierate iicglcvt of other > 
I>oti, a gnarante<> of |)ersonality, of orlgiiialitj 
likely to prove a danger. M. I»ti, if he reads 1 
if his mind is refn'she<l from no literary source 
oreragain his own l>ooks, must at last lieconie to 
tion of himself, enslave<l to his own fonnulas, I 
own rhetoric. Hence the weakness of som<> of I 
notably of his journey to t he " Desert and to .leriif 
work ill which one is too seiisibb' of the writ 
nothing escajte his eyc« and his ni>t)>-l>ook. 1 
said that here M. Loti is the victim of his acnit 
in the presence of the monasteries of ,\r:' 
storied landsca|)e of .lenisalcm and of Mar > 
his ciMis<>lous dcttM-niinatioii to fix his inipre 
hims<>lf to the prop«'r height of emotion at nil • 
to let emotion as of old lead him where it will 

But no author is always at his highest lev<'l ; 
Loti sometiiiK's shows failure of acconiplishiiient, 
rather all those delightful pages with which 
Vrenr-li lltomf lire ! b>t its r<-<-all the iniiOII risll •Inly 13, 1901.] LITERATURE. I '» liiHtliii-l titl him !•• •>' 

J .ccirn ; ill i'<»ii«<i|i«M»«' 

•«!ii( 1)1 lb« t'ifiiiri) uInjuI wriniii ii<'t» "t en - 
Kd-iicIi Mililifr* III iIm- lukiiiK <•' MiK', >■■' » 
iiiiultiK-lK-il lilt. Tlili «llwl|illiiiir.v m«ni«iiw, I 
1.11 ly for 11 fi'W moiilliH, iiiiil In llw (-iirly <lBy» i 
hit rt-l iiriKHl to iM'tlvi" wrvlM', uiiil ix nt •(!•• jn 
i'ii|ilulii of 11 Hliip ••iii|»loy«sl in till" I'liliiioM' Willi 
lii ilitn fniiiii'iilly lo 111' ' 

li >|M< to IHirHID' IiIk li>' 

Will i-if«-ifii to 111** .\«'ii<i*''n- 
M. rifi-ri- I<<iti iiiikIk III 
" A/.lyii<l<'» " (Stmiiliiil, 1' 
o( " nil KllKlisli liaMtl lii'llti I 
oil M.i^ 10, lHli\. ami \\.\- 
ii . I«77 •• (1H7«) 

(I- " hv 

(^^^-') : ti .1 l.y 
th» 

I li.i< 
I . h« 

llVf. 

till' worlil of l<>tliTY wlih 
•*Mt ni«*t«>il from I III* iiMii-1 
i'iit<-ntl I 

>ili'«l iiiul<*r I ' 

Ho |Milill«hi<«] next " Kiir.iliii 
i'IihiiihI iiiult'r thi* title of " MiirliiKi> ili* l^ili " 
III «riiii H|Milii " (1H«I) ; then a volnmo tin roiitriliiliitf ; •, <rKiiiiiii," " l'.T«<|iiiiln Ivntiovili-h," 

lU'i' "1 Mi'iilom'Kro. Siilt'-iiim " (IHHl'l. Tli«<ll ••niiii' tlii< 

;^ |)uiii<<H tU' lu KhxImiIi," !i prt'tly t)rioiilul itory 

(ISSl, ^'iiiml III Ul«) ; the " I'tVhoiip cI'Maiuh- " (188(1), which 

■won hlin tliii " Vr\\ Vitot " iit tln> AciKlviny, and which wan 

' ili'il Into (ioriiiHii by Qtitx'ii Klisnlioth of Hiiinniiin ; 

Mill' ChryMUiithi'iiio " (1887, illiiMlniliHl, a iifw artiiitlii 

,o M. 1888), which coiiliiiiiH the story of the iiiurriaKe of n 

naval olllccrwilh a .la|iiiiicm< woman ; " l'ro|X)M irKxil" (1887) ; 
" .lii|)<iiiciic« d'Autoiiiiir " (188t)),» N|M>cial Mtnily of tliii riviliisn- 
tioii of .lapaii J "All Manx' " (18)N)), which riH-oniit-i tho .story ot 
an ciiiliasHy, to which M. I'icrrc I.oli was nttachinl, to the Sultan 
of MortH-co ; " I^« Koiiiall <riin Knfiiiit " (181KI),aii »iitoliii((;ra|>hy 
rtHMilliii); the " Mcniolri's " of (Jtsirp' Sanil, hut iiiark^xl liy li^ss 
simplicity and iilxiiii/iin. In the latter iNsik the antlior tolls how, 
overcome l>y the |M>ssimisiii of the day, re|iell«Hl by the coldiuwt 
of the I'rfitestaiitismof his childhiMxl, then n(tracte<l for n iiioiii<i|it 
hy the p<M>try of the Koinaii ritual, he at last litst his faith, and 
opened his h<>nrt to the "conscience horrible du m-ant 
dcH iii'-aiits." It was ill this fninie nf mind that he piil)lish<'<l in 
W.n the " l.Urf de In Piti«> et de la Mort " recollect ions of the 
scenes which had darkeiie<l his childhotKl. In INH'J ap|H'are<l 
" Kantome d'Orienl," and In the same yj-ar the Kdeii Theatre 
|ires<'iile<l a piece in eifjlit scenes foundetl U|miii " I'lVhenr 
d'lslaiide," with niiisic by Guy Itopart/.. This is not the only 
instance in which a work of l^iti has lM>on s4>t to music, for 
M. Heyiialilo Mnhn has fnnndeil an oiwrn on the " Mariap" de 
IjOti," which W!is successfully sta^i'd at the ()|M'ra <'oiiiii|uo. 
SInc'e 1H1).'> Loti has piiblisliiHl " l)«''s«>rt, la (<alil<'><'. .I<>riisalpin, 
Ki(rur<>s et Chos<>s <|ui passont, liainuntchn, Keflnts de In 
Sombre Honte." Theliook.sof Ixiti which have lieen publishtnl by 
M. Caliiuiiin Levy show very iin<H|iuil sales. Whilst " I'ueheur 
d'lsIaiide " rose to 1(M),(MH), others have not got Ix-yoiid a thinl 
<irafourth edition. M. Loti is known as a contributor lo perlixll- 
cals, especially to the Fiiinrn, and the Soiii'^ltf Kfiin*. From a rare Stevensonian trllle, which last w«S"k uiado 
£24 5s. at auction, an excerpt may be made, the iuor<( so as tho 
tride in iiuestion, " \n Object of I'ity," is practically unknown. 
It wnvs written " by many com|M>tent hands " — Lady .lers«'y, her 
brother Captain Ku|>ert Ix^igh, Mrs, Stevenson, Mr. (iniham 
Balfour, Mrs, B<>lle Strong;, anil 1{. L. S. himself -when the 
Countess of ,Iersey visite<l Saimxi in the autumn of 1802, Kach 
contributor hud to write a sketch full of the " Ouida glamour." 
The dedication, from the iHin ot O. Tiisitala, the Teller of Tales, 
iw tho Snmonns cnlletl Stevens»>n, is to " I^d,v Ouida." It 
begins playfull.v, " Many lieside yoiipwlf have exult<><l to collect 
01ym|>inn iMilysyllables, and to sliug ink, not Wisely but too 
Well. Many have made it their goal and olijeet to Kxceed ; 
and who else has been so Kxeessive ?" Wo learn, moreover, 
tbnt tho collaborators, " all imm-soiim of ability and good 
character, were suddenl.v startled to And ourselves walking in HENRY 8BPT1MU8 SUTTON. 

A '* Personal VUw." While many voi«M» •*• luiMt, tkm mnmttrf >4 
hirdly •iirvUn iIm llpa tlMt aUanhMi, ft «al<« k*« 
almuat nnnotiomi InUt •ileiMw.iriileh (ko Imw «1m h* 

it . ; not willingly M <!;• I ' pi— nn 

iiiii lif ramvakranrv » iiaatotjr 

• ' i>>r. , nan iif ram ill»liiirihin whuMi buna kM 

 l>«M-ri<il, nl„. liiMl iili|>|iMl M> <-nl>r«l]r out «rf liM «n 
liHlge, who li>avi>« hi* nMMoorjr In •» aMnll a elaa, Ikai 
of ll< |M>r)iihing altogether l< but Inn ImmImmI BMI rv 

Henry Hepiiiuun Hultoii lUnl at ManehflrtAr o* M 
sev^nty-M't-vnlb year. Until rmwatiy he Iia4 bowi Ml 
.iiliaiice .NVira.n iein|M<rBiice organ, ami Im> IhmI boMi laa| 
with otluT np«'<>|M|M<rs in Maiuslimlar. B» y *m d tkOM 
thMA JoHnialUlie taak* brought hiai into eoMlaet, 
friends, and the miiall rel!gloa<i iHNnmnnily of trilh 
iiiemlier, I doubt If then' ar«> Itfly men living who rrv 
nanio. How luauy arv an-ariT that, half a rmtnrjr i 
being bailed by Ktncrnnu and others a* a poM il 
spirit nt Herbert and Vaughau lived again ? Muw » 
believe thai h!<i friendnhip with Oovralrr i'alBWW 
the inlliiencixi whirb innile the " Unknown Kroa " 4fl 
the "Angel In tbc Hooap"? There are «omn to « 
things are known, but tbeir number lo wnall, and I 
little hu|ie ot its ever increasing. A cull<<cted wli 
Siitton'H iMeiUH WON iiublisluNl in 18811. It haa 
reprinted, and it is difflrult lo caaeeivo el Miy «*• 
bring It again into demand. What enn prvrail i 
stealing tide of o livion ? 

Mr. Sutton was bom at Nottingham in IHSTi. 
published a proae treotlao entitled " The Evangel i 
lM>ok of not much literary value, but interesting a« a 
It reveals its author as a niyntic with a fnodnnsi 
terms, a disposition to illostrate his spiritual phi 
diagrams, a mind steeped in American tranusimi— to 
lilieral view ot Scriptural Inspiration not eoMMea hi 
In 1848 ho pit lished a vo|ura«> of iioems whieh atl 
attention of Emerson and other famous people, 
showetl clearly where his rati talent lay, and ho 
delicate a talent it was. In 18.M appearetl a new bn 
strange title " Quinqnenergia.'' a prose tr««liae Inlf 
forth a " new practical theology." The minme Hm 
a further sheaf of verses, among them his moat eht 
|)oeni, " Hose's Diary." 

Soon aftor thia Mr. Suttou fell nmler the spell 
l)org. To those who arc acquainted with the proae In 
mentioned it will not be surprising that the Oww 
should have attract€«d him ; what Is surprising Is 
oomplcto cessation ct his poetical actWIty whieh ii 
followed. Whether his inspiration was already exi 
whether thert> is an inherent incompatibility brlwei 


._ \vi..>«^.< so JJTERATURE. [Jul) t l ai H ii i iMi H to f >— . li U i l w rtrpt km hi wrt» rUn Iwte w U . 
M tmktai tk* «rwM la tlM> tm»f tMk of |inr|p4tlnir. H<niN>T«>r, 
tlM>rf> ai« kitll ««■(> wIk> liar* not lonrotlmi ; ami tbrrc muni lir> 
ollM<r» in iIm> 111 I It conpany uf ltxtM> who lovo pra«try fnmi whom 
Mr. Kallod'* «n>rk U «Mri> n( apiirnrialicHi Ibo mnmonl il Ih>«<(H|M>k 
kii»«ii to IkMa. To win Um> at(««tiMi of a ttm micIi U tiic iwMt 
thai one rmn bn|>f> to ikt. and p>«rha|M il la WMMlcit. 

Mr. SaiiMD'o ooilt>f|«<d |mmM ((ll«aK«Mr, DarM M. Main, 
IW6) aro nal tmlaminoiik, IniI thcrp I* lilllo iu tbom that !« 
wtM p«n> gnld. Hi* i:«>niu> l« nf a raro and (>Xi|uii>il<> qiialily ; 
Il ha« aSnll(<<« with llorlirii aii<< Vaufftian : it lia* nfllnilii>o 
arfUi Blak«, wilk Knwrann. with ('«\-«>ntry Palmor<> ; it hn« <>v<mi 
aSnitlM viU KmI*. " CUrinn (tn>v«> UarlamI," nno oT bio 
f«rli(«l poMna. akown plainly the infloenro of " Kndjnnimi " and 
" Uimia " : U allows ino an Miar and altundanoo whioli innVc hi* 
pnNaalnrp <>xlun«ti«n IIm> mnrv imarkablc. it in writton in 
ra«pk<l> nf a ainipilar laMipy and Kraro. It baa a lnr(n> 
Riv nl |Im> fri*«b dWigbt in nalnrr, the fortiiity, Ibo happi* 
the MNnH imtv ••\r«»iu«ivo iniriMiiiity and " luitbn<>HN " erf ex- 
prvuinn wbirb obaraPt<*rin> Ibo mriior vn>r\c of KMit«. 
It i*. indvipd, a popm of miicb rlianu. At to bo road In 
IkeopMiair on a day of rorumlionl loimiro ; bat it often lopitoi. 
into pmM> and triviality, and il has not Ibo ronlly rharartoriNtic 
no(» nf Mr. Hnllon'* it<MiiM<i. That nolo is ntrurk inoro doci<lo<lly 
in Ibo pop* call<Hl " Mount Poriinns nf Prido." In the 
vnlnmo nf 1848 lb!« po<>m apiM-arod ax " Tbo HillH." Tlio lator 
titlo mark* tlM> aulbor'H rriliriKin of bin own oarlior niood. 
Wbatoror wo may tbink of tbo roond, tbo poom ix a flno ono. 
In •• Clidoa tfpovo (kirbnd "- in nuch linott bk — 

Wide w»tor-Ia|»io with dark wiml-pri^pinfr* (Troovod, 
And g i c w i onripplod xbados and wbilon that mnvo<I 
In twtatinir o«ldios in it. Kwirling o'or it 
At crory jiophyr'« inntaniMi ; and, l>ofor«» it. 
Round, aiul Itorond it, xiirh a icnvix and gn^y, 
Snrb l»lue-doop rapturo in tbo far-away — 
tbc poot la klinply rorollini; in tho now-found powor of l>oantifut 
In " Tbc HillK " bo haw rralizotl bimitolf. 
TkouKb roino arm I niado a girdle 

About a mnidoirk waJNt ; 
Tbouich for my nHintb niino oyo<> thoir ntmoat wit 
Of okxinonro bad ofton triod, that it 

Hor innooont klm miKbt taato ; 
Tboofli look on look bad. flowing, flxed, 
8aala attorly intomiix'd. 

Hearta' flbroo interUood, 
And »bo (aid. if I fonuiok, 

IJfo «mnld forwiko. 
And woll I know that If I wont 

litT Rontilo lK«rt would break ; 
YH if abo led MO to Ibo valo, 
Kmni njr awi-tfsrk kopi nio. 
That IbatHligli land miitbt tt—-->-i >no, 
I Maat lot bor boo ktow palo. 
And bwvo bor Ihor*. Tboro la Mmiothini; oxoow>ivo in IbiK nIo 
anli-MM>ial, MMUi'tbinK ralbor atoii-al tlian Clii 
no doubt , Ih what Mr. Sutton felt when bo I'b 
tho iMMtn, and wrote tbo iiiiiiint niotrinil profiu 
il In the lator iMlilion. But tho uummI in noble, 
a(»\-orit]r of lt« oxproaaton ia a finer muHic than 
awBMiMM of the earlier atylo. The t<«rlior nty 
and, though tho moivl ebuuK<Hi, It in not by < 
former temper. Tbo |ioet renutini* U|ioii the 
HOOM now viHionn in biw Holilude, and new ' 
" from alar, and motiH, and itlone " — roieOH thii 
to a dovonter and more (r«Mnuloii>« <>rni>tiiiii, 
humility, to teara. The i»oor beconiea inor«» doll 
hia mountain la no longer Mount Periloux 
Mountain <if tbo Lord. Of IIiIn new pliHw> r 
j)«>rfe<'t oxproMilon 1» " |{o«e'a Diary," that ex 
the inner life, named from the youthful friend 
it i» dedlrato«l. Hor«». In verno of tho iiiohI iI<" 
aimpliflly, the |M>et ro<'orilN the ex|M>ri<'iH'es 
munion with t!od, living by the Divine Mg 
fonrfiil olIortH to keep tbo light burning, it 
rnvorioH, IIh ditultlN, and itx ronMilatioiiN, 

SnnieliniOH the wInd-gUKlH puxh il mtn 
Tlien i-liMioly to my breoMt my light I h 
And for it make n tent nf my tM-o hiind 
And, though it H<-iir<-e niiglit on the l:ii 
It wHUi rii-ovorti. :iiiil ii|iriirliily •.tenuis 
 « • 

How aball I k(>op tbi<< Hnere<l light ? I 

Preaervo it from Kurh influence ax a->-ii 

L'nleHs I tend it IovHikI.v, It failM ; 

And tlien< In nothing when tlie lilusl p 

But tho |>oor Nlielter of my hands and I 

In brief riuotat ions one ean giro no more 

rare ((iiality of thia |)oem. I know nothing el 

our langimg(>, notliing at all like il in the 

hundred yeam. CoinparlHoii with Horl)ort and 

earry u« very far ; Mr. Sutton's Kplril and iii 

rli)est production, are absolutely Individual, ai 

bo flnor or more winning. I will not prof a i 

praiae ; but with one more nikvIiuoii, |Kiign 

aineority of contrition, will leave .Mr. Suit 

commend him. 

O Father • I have ainn'd against Tho 
Tbo thing I thought I never more slioii 
My days wvrc Ht>t In-fore mo, light all 
But I have made them dark, it ia too t 
And drawn denae cIcukIn lietween mo a 

Forgive me not, for grievoua ia my ain 
Yva, very de<'p and dark. Alas ! I m 
Hiieh lilaeknoHs in it, that I may not Im 
Forgiven of myatdf — how then of Thee 
Vile, vile without ; blaek, utter black .Jiil> \:i, ii^Ul.j rJTKRATIMtR OLD HOUSES AND THEIR SECRETS. Ill till' |H-,ii'i<riil (layM in which »-t< Itrn fnw rumaiillo ■iiauoia- 
MiiiiM Kiitlicr riiiiiiil Mm f(i^*>il I)<>um<h of tlio raiunlry. Thdr ol4 
InhuhitniilH iimy llv)< In thoiii wUhmit imr i>r »inR«>, or Ihoy p*aa 
ItiU) now hnniU uixl nr<> itiitimUltMl t<> imnloru linprovMnraU ; 
Iht'lr iuHir*>t chniiihorN ur<< IttUsI ii|i nit imntrimi or u» tmudoin, 
iiiul Iholr clliii tiiyiiU<rlouN «orii«nt liwo lhi<ir uki <llni iiii<niiliig 
iiiiiliT Mil' ttliti*)' of lli« i*li<4t(rU' Hichl. Yi't hIk'ii oim- k<>%*'" <>nMini<< 
old KII/.itlH<lliuii |iili<, iiH Itn wImhiWK KllUrr In thi* rvtMiiiiK HkIi', 
iiikI IIi« i'iiwIiik r<MikH wIiik lh«lr wny xlnwly by uiiil a«>llli' In liliofuilTus I .V8TI.K, i>\nii:ii-.iiri:i 

ittt unci>8tral oIiiim, ttio ituniiot MioinH tu bathn it in a nuliniuM* 
ilrawii rroiii llir> world of old roiiinnro. An Mi(< HhndowH or<<4>|> 
iicroH* till' litwtiM, tho yt'iirs !«><tni to Hy Intek ; utriiiiKO fiwos 
|M><'r from thi> windowH, and Nhmltliy fiMitstopM fm<'klo in fho 
linisliwiMMl of tin- NhriildtoricN. There Is a ulint of lij{lit through 
till' jcrowiiij; (liisk n.H a voIIcmI wliito form nilM iwrosw Mh* drive 
and pluiip's into tlio copw'. The cuvalicr is w-ikiliiiK for lior 
lioyond tho \vall, nnd »ho rtx-ks littlo yot of th<i tniK'tly whii-Ji 
viititorM of ttMluy traoo in tho snd oyim of lior |H>rfrait- liy 
Dolison hunf(iiiK in th<> drawlntc-rooni of tho hnll. Or fn>iii 
tho sldi' door oponinK ffom tho lihrary a blaek-roliod litfuro 
oinor)j«'» and (mssos down tho covoro<l wi»y liohind tlio flower 
K-.irtlon. No wonder that thU stniline form, of whieh tho faee 
Ih iiovor seen, and whieh moves out only when tho shadows fall, 
infor the««>rvant»auil the vilhifji^rsa f;ho!tt iiide<Hi. But s<><<! 
a horse (gallops up the ilrivo, and its rider flintpi hinis«>lf 
from the siMldle nnd hatters on the gm\i door. Ther«> is 
a hunt on foot for that mysterious inmate ; the soldiers 
arc now in the viliiVK*' street, and it. i>ohoves him to no«> or 
to Ixistow himself as b<>st he may so ns not to fall into tin* 
hands of those who (jivo but a short shrift to priests. 

To us, liMikinK bark throu);h the haze of eenturii>s. 
such re<'ol lections evoke, perhaps, but a )ceiitleand |M'nsive 
rejtn't. Yet the mility, in days whi'ii violenee ami iwr- 
tisiiii hatre<l had fri>er play, was stern enough. The story 
is fold in Mr. Allan Kea's Shx-Rfrr (^ilvmukiih .vnd Hinisii 
a|« ....ii. 4k It • liwa«l alaato « 

IllUt lli« Wall, in whirh !• an aiartiadnl Urn* HMMIgh I 
|M<ti|ili*. llKr« • •Ihiflf* |iri«<«l, i>r whtarvvr il «^ 
wUbixl to fvail*' rapt urn, mmltt l» biHjr at bU «<»m), p 
wsa tbin itnou«b !•• gM tmmioHmtity do** ibt> i«mi 
brman wsa In iNiaanwkiin of lh<> |>rimt.b«nl»r» lw> 
•uppllral with fmitl «<cr«Hl)r by bU thamdm, umI Might t 
fiirtb, wbnn they ibiMiKbt it Mln, aad my Mw Mi4«r«i 
nitfht. A >inall aupply •< f. --mmUf UH In a« 

u« the ndveiil of th<- prii' - Wa» fftmrrmlif • 

unei|MH'tfHl } orll «ni* let ii iKb a labn •• al 

l<in-ball, where m.* - ami la lb« ««l 

■mall criiK'raled funnel from the lwai|itrllim- 
aeorpi chamlier. <»n the fliair allll lira 
linK wbi<re<Hi a certain Father Wall rMt«4 I 
lirolm •hurtly liefure hia eaerulkm in Aagtr-' 

Kiir it waa weary aiiU painful wiirli 
Theri' i» in I lie KeeiirU (Xllee letter (r..n. 
Henry (Sariwl deverlliinit the amrrb ■• II i. 
V\'oreimt»<r«hir«> : 

.\fler we had Ih-imi in I be baatle Mvin 

'M-veii iii|;hla and Mime >»Ui h<>tir>. every Mai 

think wi> were well wearyed. and, 1mIm<iI, 

for we KiMierally aalfe, aave Ibat •imM'liBH^ 

liulf stn'teh ourMdvea. the plan* mil hrln« 

Hill wt> luul our leKK«><> mt olrailenetl thai 

no|, sillintt, nml phie«> (or lbeni,«> Ibat aw 

in rontinuoiis |ialne of our bicicea. aMi 

I. .-. es|H<<-ially mine, were murb ■anillcM 

!!■ i.iiK. however, that "we «irere rerjr I 

<-on(enl within, ami h<<nnl the <enrehen e«er 

curious over ns." There ia a loll aeeoanl <■( t 

in (he British MwHnim, wbieb lella binr " ele 

rorneni and conveyance* wrrv (oand in Ibe « 

all of I hero having iHsib*, Maaalnir ataff. a< 

triimiM'ry in them, only tw 

Oneof the pricata cauRfat atihell >r<>b(MI 

famous .lohnOu-t>n. " Little John," aa be wao calletl, hai 
for construct init hidinjf-plai-ea, to Im< uami for Ibe man 
Popish recusants or of " MuMKini; stall," and tbe krs-ix 
IHirties, dinH-t«<<l by skilled inaaona, were halSa' 
ingenuity. On his capture, tlierernre, an Oril wr 
time, " tsrvat joy was cauaeil all Ibnmicb Ibe kiniplfiM 
his skill in c<mstruotin|{ hiilinK-plaeni, ami tbe ini 
numl>er of thfwe dark holcH which lM> bad Mi 111 Mini I 
priests." It wait hoiMxt that under Ibn imek — b« w«>u 
many s<>cn>ts, and " threat Itooly of prieala " bt* tkM 
This, however, wnn not li> lie. In tbe British MwM 
account of the liindlip cnplun' we are Inld that be 
hiiiiM'If. The n>nl niisle of hi« ib<ath is sumtmted in 

t 
tmw 

32 LITERATURE. (.luh madaigaMkvai rcntril ot ihe Oovwnor of t)M> T<>«t>r :--" Th<> 
■MB b *wii>— ho iliiMl In uur luadk." Owaa'* df<xl<>rit j w*a of 
givmt Mrrice (o Iho raMf4n(ar> ■! Um tlmr oT lb* (iuniMiwilor 
•AWVruN IIAI.I. <-AMHIlIIKiRKIIIKK Plot. MMiy old boUM»--A«hby 8t. Lttltn'rH •'>><! Hii»litoii in 
TinrthlMptoiwfclm. Coa^ton mnd C'loplon in Warwii-kslilrt>, and 
iitlMlll ■till retain traces and Irnditionit of th*- lioniaiiiHt plotx 
fd tk» ttea, and at Haddington, iicwr Droit wioh, the liidinK-plaooK 
MM* imtge WKMigh to contain a atorp o( amw and aiuniunititm 
in pi«|Mf»tiaa for a general riaing. Bat Owun uuulu biM arrangt>- 
MMit* In Loodoa too ; and tbey wvn> made full uae of by Father 
tlettud and bi» follow oonapiralorK. On une occaition the 
Lord Mayor and rouiitableK burst in upon tbu celebration of 
iJw Maaa tn find nothing but thi> itiuoki* of extinguiHhtMt W«do not MnndayH n<><<d contrivunfott by which wo can at 
t'a DOtiee vanish behind a pan<*l, unless it ufro to avoid 
> e*Uer. And we proliably can hardly realise the 
cYtranrdinarj height of alcill to which the art of iuHtantaneoUK 
disipprarann* waa rarriod, or the ingenuity of the contrivances 
by which a mmbling {-ountry houM> could lie inhnbite<i by two 
MHa of inmate*, the one hiding from the other. The exlini;uishe<l 
tmmtlmtmmf, pwhapa. rocall to the r<>ader the Ktninfce and 
mj UiU 'U MM adTaatorea of the Parliamentary ConimiHsionerN at 
Wuodiilock, an account of wlione glioNtly ex|ierieiiceH han come 
(loik'n to na and haa been mule excellent um; of by Kir Walter 
^ 1. The "good devil of Woodatock " bad his parallel at 
tloiuia AapoOT in Hanpnhire, which waH notoriouitly hiiunte<l 
by olraofn Sgnre* and uncanny nolne*. inxnmurh that no one al 
hMrt ««Mild lire there, and the houM- waa rased to the ground. 
" 8«ere( paiMgai," we are told, "and ohambent wer<> then 
Immght to light " ; but tbom* who had carrie<l on the deception 
tor mo long took the necret with them to their graveH. (?uriouH 
d lwo n ii I m tun a on i atinieii wnde when thene lurking placoH are 
iimMlMl. The inmate fled n(ta-n on a nudden alartn never to 
M-iiirn. and in the rhanging timm that followed the lm|>-<bK>r 
which admitted in hi* hiding-place wa*. (lerhapH, n<*ver diH- 
tarhed. in a bnilding clow to HaliMbury Cathedrnl a fiecr«>t 
rcscaa tma diaoovci'-'' ^>eniy-tlve yea n« ago containing a 

JmboImmi kOfV twnl' ^et nillow.anda mallrenNon which cauM><l the denth ot her little Ixty, tut tradition 
him taH> aeveroly b«eauM> he would not l<>arn to 
ago a M<eml cavity in the wall was found, and I 
book blurrt<d and lntlen<<i, a r<>lic o" 
little victim of niaternnl wrath. 

It In not only prientH for whom iih 

w»rve«l as a wfup*. Thi« devices of 

no doiibl sometimes turn(<<t to usi^ I 

If lh«> priests were huntinl under Y 

cavaliers under t'roniwell, under (' 

the other way alMiut, and llii'r<> was 

the r««}{icides. I'ntil nvently mor< 

hole c<mld have Imn-u ms'n in house 

Cromwell into which the Lord Pro 

have conc<>ale<l himself— one wonden 

obscure MH-ens -at Howoliel, and t 

Madeley in Shropshin-, al Moseley 

al Trent in SimiersetKlilrc, at ll<-ale 

elM'wIicit* has IhnH) Uaed as a Koya 

cive a picture of the hiding pla< 

)>> t'liarles II. al Hom-oImO. Til 

Cliailes II. and of .laiiK's an* ski'l<' 

" i{«>Htoration Hous«> " at K<M'hester, 

rested on his way fnun Dover to 

kno»-ii to all viaitorH to tliat fa 

\a^>s familiar is " Alidication Hou 

.laiiii's II. made his es<'a|>e twenty-e 

It stands in the High-stnM>t, much miHleriil/.ec 

hidden passage, and at the back may si ill 

leadin); down to what was then tlii> coiirs<> i 

which James was row<Hl away on a rough night 

Such an- some of the memories which 

back to us, and «rbich have lieen diligently 

Fea. He dcaei^es moat credit for hin pictu 

drawn by hin own hand. His list, is proltal 

exhaust ive, but we must not forget how i-i 
July in. 1901.] IJTKRATURB. 
AlinU'ATION lllll'HK. Kim ll»>rKU 

rhiMiMi NO (.immI II siil)j<><-t, well llttfNl (•> ki>4>|i iilivi> (he roiniintic 
iii*>im>rit>!i wliirh rliislcr nmiiil iiiniiy it rcinoir Kni;liHli villiin'' :>"<• 
II N mil' lent hall. WILLIAM JAMES STILLMAN. Uf i'<'\ it'wiil Mr. HtillmnirN aiitiib!iif(r.i|iliv only two iiiiiiitli-> 
nj{o, mid have now, iiuipIi to our rt^gn't. to r<M>or<l IiIn donth. Ilo 
died on .Saturday la.st. at Kriiiilcy (ir<<4Mi, .Surrey, in llii- M«>vi>iit.v- 
foiirtli yoar of Ills nj{«>. Hii tx»ok wat tlic riM-ord of a w-iindprhiK 
and adventurous life, d«>vot«il always to hljcli alms, and to tho 
service, sonieliin<>s of his i-ouiitr^-, iiiiire often of humanity at 
lartte, but never of himself. Yet it is clear that, as he l)M)ke<l 
at the past, he was conscious in his m(Hl«>Mt wa.v that hiit ellortit, 
lhoii>;li they did little to advance himitelf, had nf>t b«>n void of 
results. Ill his old Bjp> he had the hnppinpiui of the man 

cni licet in iliein 
Dixisse vixi. 

It WBH a life full of work, full of interoiitH, full of frIondHhip, 
nnd ending with those desira hip fow yearn of r»*t whloh Room 
fitting before a loiijrer journey. 

William .James Stillinan was Ixirn in IS-V at Sohenii'tady, in 
the State of New York, of panMits whose influence cannot easily 
be traced In Mn own eare<>r. ills father wrr n mechanic, and 
hia mother was strongly iinbiiixl with Puritanism of tln> old ty|)i>. 
He was e<lucnted at a schiMil in New York, and at Union Collep-, 
Schenectiidy ; but the bent of his early (renins wiim towards art, 
and it wis with the obji>ct of studying art that he first came to 
KliKland in lH.".t>. Men- he was iiitnxliicefl to Kuskin, and saw, 
but was hardly aci|iiainted with, the>;r<\it Turner, who wiis then 
an old Mi.'iii of seventy-tlve. IJke many oilier youiiK men, he wiis 
(I'-eatly inlluencetl by the risiii); school of l>n>-l<aphMelit4>s, and 
in particular by KoMs«>tti and Millais. Wit-h R<>s.<)etti he foniKHl 
a fri«>n(lsliip which last*-<l for many years. It was a.M " the 
American l'r<>-liaphaelite " that he retiiriiiHl to America after 'hlmwdt In I'arU aiMt In mMMM> kb art utmd 

lime hf Mililnl Ottmn to aH. •«! Im4 I|^ ti 

iM>vi<f«l nf lk« yroapof Mxrvlleil " HmMmm 

MUM, IdNiMma. mml ItoaiNsnx, mmI ill* 

iM«r<NUil nf wIkmi U oan at IIm> hft IIiIh«« il 

blotfruphy. Hal •«< dnMbt friMMl. '-^^ 

uniilil liavo maiio Mm a K***' ■' - •*« 

"•Itf" of aH «*• al» 

TkMl muan aantki 

'■ aA^aalMiaaM*. 

'- lii«i AawrtMMM 

w'ilb l>>w«<ll, l»«i|cfell»«, Xgmamit. KowrvOM, 

fan»>M« itMti. The<w apprar l<> have bra^ i 

happi<<«l o«|M'rl«<fM-*-«, aiHl II waa al>n«l Ikla 

he iiiarrUtI hU Aral wUt>, a daagti'- 

Mack, of ('nnibrid|{><. 

The AnM-rlean f'ivll War lin>kf<Mul, mu 
nntioni to ~<rve hi* coiiiilrv In thf llr>l(l, W 

''"")' ' lMta«^ 

This wn<i |Ih> lN-i;inninK nt liU long Pt p rri— 
(Sr«>«-<<«», and the near Ka-t -'""I 'rf Ik* 
which ho wan tirinrl|i«ll]r Th<*r« 

him a eortalii •tlSnmM aiHl ■■»t.-|.o>i ii» » 
not commend him lo Aninnolll ; ttur, nf 
the iiolitiral alroocpkMV of Psp*! Boar I 
d<<|tr(H« conftenlal to him. Hia imt post ««• tki 
in ('rote. Of hU life lhr>n> a fall doweriptloa will 
in his .\ntohio|(raphy. il ma«l •nfllcw now tp 
durinp; the troub|i'<l lime of hla OommMklp, h 
strenuous and able champion vt tk» OhrMlu pof 
indtyxl he alwsya waa n( all that am doantela aad 
In 1858 he removed to Athona, and horn, while k* m 
hard at archmoloKy, he had the miafnrtnno lo Ida* hli 
son, too, l»ecame ill and dir<l not \nng afl«>i naiila, 1^ 
father and son had returned lo Knf(lan<l. Tb» MB 
wer<> spent in this country, two nt Ihom at KotMrtakrI 
Htillman atteinpt<Hl,n<.t very sucepmfall.r, to aku* Ma 
RoMsetti. In 1871 he married agsia. kia a seoo d m 
daughter of Mr. S|>arlati. Oreok Conaol-Omenil in L 
The third period of Slillman'a life' eorvra lh« t« 
yeors during which he acted aa a oorrcapoodcnl ol ', 
flrsi in HerzpRovina in 187S, wb«ii the cnanlry waa li 
insurrection, then In Italy and Oreeoe, and inalljr Id) 
His letters from Her«e|c«rina. M(Mt«Mgio. and Alb 
%-ery considerable pffect in tin* fonaatkm of Brit 
opinion. They were trmphle and rlgoroaa, likf a 
wrote, and they >•! ' beinK a trained 

ho had s|M>eial qii i irtaitt word of II 

His opinions were not invariably Iboae of kia Miplo^ 
the long s«>rio» of twenty years in which ho wrnt* l« 
Greece and Italy, mpeoinlly from KnaM>, it waa t^etig 
his point of view wns that of an acolc and wvl 
ol>server. Il la noticeable, too, that he wrntp, noi par 
but as a man continually interestetl in each fresh tiM 
situation. The truth is that he had found wi>rfc which 
He wiis something of n diplomatist, and was in a |»- 
brought him into contact with the pnlilieal «n>r 
moreover, the keenest |Mvnible svmpathy both wttli 
little nr<<<<ee and with the revival nf Italy. Above 
a k<>«»ii jndgi> of character, and knew very well wilb wl 
to deal. His taiok is full of shrewd patiauilnt «f | 
literary men, philiwmphers and aiiista. iVfwonally. I 34 LITERATURE. lJul> THX LATE PROFESSOR TAIT. 

T1m> <l«alk uf Pir>l«>r Oulhrir Talt la a in-«at Iimn to tlM« 
*rl<«ltS<< wnrM, in whirh hi« wttrk will ho h<>ltl In laiiliiii: ronMMt- 
hrmne*, mmA fmri' r ' ,;»y of Kiliiilmruli. For 

f«iHy jr*«r«lM» « . .ill ilKintort^tttn. Witlioiil 

Ik* Auniliar |ir<>M ik-^', tsMt>|iit'ii<Kti> it<> l<iu> liy r<>r(«iii iMviilinri- 
tt«B of (><«>lunk> than tiy a tptix, iIuIiIhhI hy tht* HtiiilciilH hi* 
'* lM<allMfs«l(«|t," iIh> lttiililitiK» "f thv rnivoraity anti tin* Kiiynl 
KnriHy at Kdiubursb will cx|M>ri<*nr<* a mmim* of aoniolbinK Inrk- 
!■(. aBtll timo has rrioincllixl |irttpl<>'» mimlii to Iho nt>w nrtl<<r <>f 
thinir'. Tnio. Pr«>r<><nur Tait hainliMl in hi* ronlKnation of the 
Pr<>(<<«M>nihip of Natural Philomtphy flvo nionthit a^o. hut m> limic 
•a hi* Mtf waa aiami tho M*r<>n>nof< wah n>aliz<>(l In only n 
■tnor cl«>in<i><>. It ia no Myn^t llial hiti <>lili>!>t Non'a unlimHy 
ilfalh at Ma|Ci<n>fontoin in tlii> i>arly |Kirt of laHt yinir hiiHt^'nisI 
hi> <*imI. Ihouch tbo xhork waK niilipittsi hy tlio uiiriu syu)|Hilhy 
•4 tbottvitMlii both at h<>ni<> ami iihn<n<l. Tail wiim n Senior 
Wnnxlor, hati Im><mi a Follow <if Pot<>rliouN<> iitiil I'rort-sHor of 
IlatbfiBalim at Qiuvn'a rolloKi-, IV'Ifoat, IWoro ho noro|)l<Hl tho 
Kdinbursh chair in IMO. Prnoticilly tho wholo of hix (irodiir. 
lire raroor U atwx-iatod with Kilinhnr|;h. BoinK nhiiiidiintly 
qaaliSod to inrmtlitalo citbor Hoiontiflr or nuthomntical pnthloiuN 
Ml his own account, it is not a little wintfular that hix nnino 
ohoulil ho •«o often ni<>t with in amtocialion with othcm. ThuM, 
the |iartoonthi|ii> TbouiMtn ami Tail —" T and T," bh t hoy were 
familiarly calM — Stewart and Tail, Holland and Tail, and Tait 
ami Steele haro erpn now a familiar rinK, IJioukIi at the same 
lime a numlicr of IiooIch stand in tho name of Tnit alono -for 
example. •' He<al." " LiRht," "The l»n»|»««rt i«>M of Matter," 
■• Rec«»nt Advances in Pb.vsical Science," an<l " An InlrtKluo- 
litiu to tho Study of t^ateniions." TheMS listK, in fact, k'ivo h 
cliH' lo Tail's chara<-ler, which was marked hy slunly indo- 
|iemlence on th<> one hand, and on the other by a r<ii<lini>N.s lo 
|Mil himM>lf in the second place, providt-tl thai any raUM- which 
Im kad more nearly at hoart conid Im- advanctsl Iherehy. Thus, 
of his very numerous pa|>ers lo the Itoyal Society of FMinburKb, 
a consiilerable portion were t>o'<ti'*'"<'<' time nfl4>r time and 
alliautely taken an mad, tbouKb he, as s«>crelary, mJKbt very 
•■aslly hare Kiren them the priority on nuiul>erless occasions. 
Yet, a« they wvrn mostly of a highly altslrusi* kind, he sank bis 
own intercals in those o( the imi'tiiiK. 

Both by predili*clion and hy training Tait w-as a mnthema- 
tieiaa, and bad littlu symimthy for thosi> to whom Nature had 
deaird this faculty. Moat of his work shows this liias, Ihouch, 
mkm the oc<>aaioo deoiandcd it, he could write clearly and 
forcibly U|ioa other topics, without quitting the ordinary plane 
of ancwaent. Nay, more, he could, at times, And a laUKhablo 
illnatratioa to aaatat his read<>ni' Ideas, as may bo soon in bis 
article oa Qnatemions in the " Kncycloftedia Britunnicn." 
Wiablnc to aake clear the conception of an imatrinary quantity 
Id Alcebta, be write* :— 

Rast«m potentate, pwiMswl of nltsolule powor, 
tlie vaat pnaaeaaioiM of hi* Tlxier and his barber. He 
iMciuiinea to rnb tlM<ai both (an operation which may Im.' very 
aatiafactorilT expreaied by 1(. lint b<>in|ta w-nsr.bo choow^s his 
nam way of doiuK it. Me iloKmiles his vi/ier lo the ollice of 
barber, takinfc all his Koods in the process.and makes the harlM>r 
hia Ti t riar. Next day be n>|icnts the operation. Each of the 
laa been ivslorpd to his former rank, hnt the 
— 1 kam been applied lo both. ten>|iemtnro of a volume of air when it ia • 
under eonatant proaaurt<, is o<*cupi<sl iu dointr 
This la. Indeed, exactly what hn]>|MMis, hut 
Mayer supposed, with refpird to solid* uiid li({ 
Juatifled at that tlate (early in the forti(>s) iu uiii 
lion with roKtinl lo (pises. L<wikin|; hack at Ihi 
interval of n<>nrly forty y<^ra, it does sihmu I hat 'I 
harshly desill with. Ihouifb in one or two cases I 
not s<<<>k to eonclli»l<> his op|M>nenls. 

!n the leclnrt'-ristm Talt was s«>«>ii to (;r<-al 
listenini; to his concis<> and lucid ex|MMltions 
forgi't that his clothes wvre not exact l.v Iu III 
and that his pjown was very ha<lly torn behiiul ( 
new one, boWi*ver,wben ladies beffun lo nlleiid I 
the foci that he always starltnl with a projjra 
It, enahl<>d his he»r<>rs to depart with soui<< (l<>n 
their kuowlod|^>, providisl thai they did not wi 
opjsirl unity. He «-os no lK»liever iu debauc 
eX|M>rinients which inen'ly ap|M>al lo one or ii 
orpins, hul whatever was vital to the subject w 
His name is not associale<l, like that of hi 
(Slasgow (r»r<l Kelvin), with any applieatio 
pmctiee, or even with any improvement to 
ex|ieriroental method. Yet, though only in 
ileserviuR the ap|M>llalIou " (freal," Scotsmen v 
in reven-nce for itinerations to come, and tho 
versity in iwrlicular will be fortunate if t; 
succ<>ssor who can worthily (III the place which 

Two volumes of tho colIiH;ted Sclent iltc I'a 
Tail have lieen puhlislusi by the Cauibridfiie 
(1S08 and 11X10), and the tbirtl volniue, com 
prove a lining MionuuK'nl to his memory, is in 
pa|M-rs weri- lucludi>d hy Professor Tail which 
sively his own. His work in conjunction will 
was Im>({Um with " Tho Dynamics of a Particle,' 
with Mr. \\ . .1. SUs'lo while he was still at B< 
Issueil hy Messrs. Macmillan In a seventh and 
The sami> publishers Issue Keiland nnd Tail's * 
(Quaternions " ; " The L'usiimi rnivi'rs«>," whic 
wrot<' in c<iujuiiction with Professor l^ilfour S( 
llfteentli iMlilioii) ; Professor Tail's own volunie 
the memoir of Dr. Andn-ws which he wrote in r 
I'rofessor Crum Brown for " Tho Scienlinc I 
Thomas Andrews." The first part of the " Tn 
Philosophy," written with I>ord Kelvin, was 
('aiubridge University Press thirty-four years an 
following some years later. The " KlementH o 
sophy," by tho same authors, also came fron 
Press. Professor Tail's " Sketch of Therra<jd; 
lisbed by I>ouglas. of Kdinburf^h, in a s4><>c 
enlar|;«>d iHtition ; while Messrs. Blank an" Hie 
volumes on " Light " and " Dynamics." His oil 
" Thcrmo-Dynamics " (1808), " Ke<-enl Advii 
Science " (1870), " Light " (1884), and " '] 
Philosophy " — the second %'olame which he wro 
Balfour Stewart »n the possibility of ri'cono 
reli|;ion. Two Scottish niliinr |ioets of some note hav 
IBtst few clays -Mr. I^aurance •lames Nicolso 
Thub> ") and Mr. William Scoll. Mr. Nii 
early .vears in the Shellanils, and his " So July IM, 1901.] LITEKATURE. PBOPHEOT AND INVENTION.* Tlii<n< U a elfiMt raitntloiiHliip lM<tw«<<>ii inventinn aiwl 
|ii'ii|ilii>cy. Mr. Kutli«rlnii(l Iiiih <-iii|iliaiilMHl It liy «iii|il 
<<t|»'rii<iiiMi iif invi'iiliim uiiil |m»(. iiivi'iiliimn ii> fom > 

forin'tiKt I f th« fliit<'imii< of lnvi-iitioii in Ihi* twoiitit'lli •'•'uluiy. 
It U n i|iia-<itiiiii wliftliKr tlix |ir<>|ili)>t I* mil iwMMilial lo thi> 
n of tliK fiitiiri* iiiVKiitor. H<' limy Ih< Kuilty «f <irr<ir«, yi<t 
iiiriittw tli<< tiiiiiil <■( tlH< K<'*>*'<~.>ti<>li t4> n><'t<iv)' tli<< |>r<>|MnUlolM 
of tlio liivt'iittir. KvKii 111 tliK i<iill|clit«iiuil tMvutiotli I'oiitury 
tlinnt Ih a ti<iiil»iii'y tn unxiiniit that wi' lmvi< nnii'liiHl tliiality In 
luaiiy tlihiKn. ('(>iiMH|iuiiitly, any Htartlinic |iM|Mmul uwali' liy a 
pnwi'iit-iliiy ({iMiiiii In flimtiHl. IIU niljiulli-utorii upply tlH< nun 
}uiiiiciiiiiiiM t4ml of tlu'lr own lN>lli<fii, liicliniitinno, uiiil <>X|Mtrit>iiiit>, 
anil puoH jiidKiiK'iit iiiilKmiUilinKly. Tli<-y Niiiili< wln-ii rfiiilniUHl 
that iiK'iiilM'rx lit Mil- llmiwi of ('oiniiuiiin M-olTtHl at tint iiiv<'iit4ir 
(if K"" Ih'Cimiim' of Ills uililat-ity in cvi'ii NiiKKcNiiiiK tlit- imHliirlion 
of a lifc'it willioHt a wii-k. Tli«>rii In riMim for iiion> Iit4tratiir«> of 
tlio (|Uai>i-propli<>ti<' t'luitn, if provi<l<-<l liy capahlo iiii-ii. Jnltw 
\'iTii«> wax Olio of (In. pioiu><>rN, and hin forfcantit havo nut only 
Imvii ri'ali/.nl with a.>it<iniithiiiK IliU-lity, liiit artiially itiir|MuuM<il — ■» 
witiii<».H tli« rtvfiit poMtaK)' of a l««tt4>r round I ho world in much 
l«»i«n tiiiio thiiii ovoii thi» dariiiK pniphot pnslictaHl. We hav«< 
proliiilily only J«»t fiit,«T«><l U|M>n an iiki- of conipanitivo wtindom ; 
and wi> iiiiiHt loam and pi-ollt liy tlio hi ml rancor which iKiioraiioo 
lias Imm'ii allow'iHl to i-roaU* in tlio pant. Iiivontivo proKr<<)w 
during tliis coiitiiry will (•i>rUiiiily olToi-t ^roat Nocial I'haiiKOM, 
and lirinjc iiuniy half-MilviMl indiiHtrial proliloiiut t<i practical 
IMTfiM-tion. The pi-ophct will not only xtiniiilato the iiiiaKination 
of the invi-ntor. lint wi<lcn the conception of the public. Kaiidom 
ami KroUMille-t» proplio<y on the lines of the vulffar alinanacB in 
of course reprehensihje, a.s panderiiiK t<i tho Ijrnorant. What wo 
want is an iiitelli(ti.nt proje«-tloii of ideas as (o the future which, 
nithoujth «>ss<>iitially iner<> ideas, yet originate from an imagina- 
tion chiH-k.sl liy a rt>asonalile |H'rsp.s-tivo of pr<)l>al)iliti««« and a 
careful reje«'tloii of men- fanciful |M>ssil)ilitios. 

We differ on some points of detail from Mr. Sutherland, lint 
his forecast is of nndoiilited value. His chapters on natural and 
artificial [xiwer and on the st«raK»> of tho former »«> cxoollent, 
full of S4iiind ideas. However much tho prmluction of Htcaili 
liower may Im^ chea|>.>ned. thoro is no KainsayiiiK the fact that 
power which cost.s iiolhiiiR at all Is chea|)..r still. Ho forosoiw 
that tho success of many inventions do|M>nds on suitable 
eonditions, but ho is apt to Uw^'t this maxim when he discrtnlits 
certain iKissibilitios in the development of our iM.w.-r suppli.«s. 
On the .ithor hand, some <if (he pros|i,>cts he foreshadows in the 
advancement of a(rricultnni must In- discounted, IsMaus.. of the 
t<ital lack of »uitalilt> environment. Farmers ar«> not chemists as 
yet, nnforlunately, and even the rising generation will U^ 
deflcietit in tliis res|K>ct. 

Much .il the chapter on future road ami rail developments 
treafsmore on municipal ref.irm than invention, and the opinions 
cxpress.>d as to the fufur«> influence of aiitoniotors on railw.-jys 
ATP nither contradictory. If the automobile is. as .Mr. .Sutherland 
says, t^i U. a f.^sler to, rather than a rival of. the railway, it 
can scarcely Ih> ex|«>ctod to " force the owners of railways "int<i 

a moil, adaptive mo.«t " by its com|H-titive inti „.e. His r,"miarks 

pMierally alNint automobiles savour of sus|i.>nde<l jud>rment. and 
the chaptei-s on warfar»«. dom.-stic developments, ami music nr.- 
of a veryKcneral natnr,'. Ther.. is a tendency to Mi t tie the 
future of flyiiijj-machines and Imllwiw. but tho stated grounds 
for s«i doing are reasonable. 

Tho last chapter on invention and oolle<-tivism oxixws T*»Hr ••»(i»l 
of riak • tloit in tevMir of tmm ikai niirlii hsfrflMto I 
■IllChleal <l»Kmp, by ■ny tk. y«t I^m 

InvpiitliMw pnivn wholly pfHn'. ... , •— • • 

til miiMl unotbnr imwiI (Imi tiM<4 '4 • 

much a nian'o MmlOMMn ■• llut ,, 

*hiiiild carry «n<iKht In M<l<<<-tiiiK •". 

vu*t e«|M>r|eii<.A an< ImifX'^l tifli^i in 

dotalletl kiiowl<<ilKf liiit ih<il U all. 

vnut ; It U. rather, inlnat<«. 

ofton far from Ih^jii;; .i nmi l<> >i .rg* 

yet we employ Ihiiti. ImiiarllalUy U alvt mmmI n 

larip-ly " iil»>H'ure«l," cntlttiiial. 

Therean*. In (act, nuiiy InMitw in Mr. KalltfrtaM 
Inith for th« public, (or lb<« nffirial, ami for tlw pati 
latt<>r i<i priHH' to ho too rn<«<djr. and will «■ 
nnwiMliini of attcmptliiic to eUlm loo m«flh In a 
raniblinic pnttnit. 

A» far as can lie JiulKnI. tbo cbm|>r>ntiV 
in tbn pr)*wnt century will lend lonrartl* d<«M 
l>ow<>r will lie brouKht within the roaoll of • 
either by eb«>»|M>r nM*an» for utilicinc naiu 
in a humble (oxhlou, or by a wideapn.ad %\t\t\ 
|M)wer in the convenient form <i( electricity, raitnpn — 
This will iMt Ki'neratiHl at lar|ci« eentnil ptiwvr <•■■ 
w-ill lie able t<i pradui-«) at \int enat, ami dm 
fltably in amall qiiantitiea. Automobile tralBr i 
activity in isolaletl placeM, Just a< the rail«ray 
n'lnote munti<>s and distrietM of thi* I'nileil Kit 
thus help local manufacturers to reach their imm 
markets. The ten<b>iicy of l<Mlay in t4> upae 
most inventors will probably lUH'k to provide foi 
wants. Theepich m irking invi*ntions wilt be IwjmhI 
for rendering w.iste enerfcy available and (or rapt 
jjower of waterfalls, of the waves, and of th«» wind, 
thus KainiMi they will riMitler constant ami contnillab 
will s«>cure itsdirect application to the amall r<-<|uir 
individual. Then* will be hundre«ls of detaikxl di 
cutiuK the drudKi*ri)«i of life by means of m«i-li n . , 
human |iower ; as, for instan<-e, ImmiI and knit.' . I.- 
br«^akint; anil carryint;, chulfM-utliuK, lawn mowiofc. « 
iiiK, wriuKini;, maiiKliuK. chiirninK. |>otato nleaiiini 
like tanks. The dressmaker's Mwinir-niachine. cm 
riveter, the it'""'"'""'' wiffMj-ijrindor, and K**i«'rat 
aut4)matic woiKhin); machine will Im; worked by pow< 
the iMwitiuakor's pnoiimatic hammer, the joimtr's haa 
driver, plane, and saw ; the hw-al printer's praai 
pn>ss ; the revolving brush in lieu of doormata ; th 
nowspai««r kiosk : the fc-.is-heate*! r<itary ironer ; th. 
staircase, and many other small lalMiur-saviuK 
thfVMf will engoice the attention of thoM* who i 
whoUwale inventions. The pr<>seiit century will aM 
its awt>-inspirinK developments. But there will alao a 
aris<> countle.ss minor n>sultant inventions (of rmi 
nevertheless (cra^t utility), which will pervade e 
flcation of industry and homi>-life. What the saM-ial 
Im) it is very dilticult as yet t4t foreMH)': but the eami 
the labiinrer will c«>rt;iinly briiiK miw iliin InpuKiuta. 
tho chantces olTm-tod by the introtlnction of atewn p 
o|ieninK of the ninele<>nth century. In tho early day- 
century, invention i;radiially triumphed over the 
insurmountable dimculii<« of riot.s and pn^joc 
history will to some extent have to be repeated in I 
u|M<ii whii-h we have just eiilen<d. S6 LITERATURE. [July 
CURRENT LITERATURE. AUTHORITT Of TASTE. 

Lt»v i> JN'nsv : L*« in Ta>«ik. Two S.-ri.-* ii( Uvturm 

IMiTrr«d in Oil.»rH. J8U5-1WI0. By Wiixiam J«»MI« Coitbt- 

MOTS. C.B.. M.A. (M».inllUn. 1«». n.) 

Xhum lM>t«r««. which »vrc «loliv.'r««U liy thoir «ulhor In hia 

ai|»rily <4 t^rctfmar oC IVwHry at Oxford. m«y ju.lly !«• |>nv 

BoaMred wonhyof th<>rharart<>r and tradition* •>( the honoti rani 

Otelr from which Ihoy |m«^<«lcd. Iloalinir a« they do with 

^■lidliw iyiac at Uw rmM d all povtie and critical activity. 

Utry iMvltabiy pmrok* d i ac— l ow Mid controwniy : aixl many 

«( tht> dfpuwdrnt «<Miclu<iion* which th<>y draw miitht lif ciolMtMl 

»l a iMMtth pr«ifiorti«in»lc t«i Ihoir iiitni«lm-tion. Wc wnild not 

bv ««icr.t.»«l to MMlon-- all Vratmnr »'..iirth<>|ip'ii judfpncntit, 

■or lo follow him imjiliritly Into ewry l»y-«»y «>» hin argument. 

B«l Ibr tho Rwral toi»c of hi» criti.i»m and the «i«lcr conduct 

«( hi* theme w» have nothiuit Init admlRition and re«|ie<'t. A 

Tolame til thia .■>rt. haaed u|»on aoond and br«»d oriuliti.m. and 

' by viKon>ui> and aenaitive Judinucnt. ia a 

■pofarjr criticiaai. and an honour to that 

Dalmnlty which haa done more than any other 

iMlHwIlna to cultivate taate and diwierainale culture. 

8oloi« M wiriBi o( thU hi(h and difnlltod order ar« aaaociat«d 

wHk tbo aplrit oC oor UnlTwaltie*, there la no catwe to appr^ 

bwtd the fleMy or dimolntioa of Bngliah literary criticiHm. 

tVorthope. It la true. I» rather erudite and 
I animated and peranaaive ; hia atyle haa very little 
elsBticity. Nor la It marked by individuality ; we 
i with that felicity of conveyinB 
What oft waa thooght bat ne'er ao well expreawHi, 
whirh la characteriatic of the hlRheat form of literary exprea- 
Hla levtww eontaln none of thoae atrikinp and coloured 
which |t*Te to A mold'a lect urea, for example, their 
.^...m...^ and abidini; qualitle* of charm. He ia not witliout the 
Wble of repeUtlon which ia common to all literature designed 
primarily for oral delivery ; but hia rejietitiona fail to aeenre 
tteM> rhM^ea of note and implication which fill the " Lecturea 
am Tnaalstl*( H<iroer " with witty diveraity. Profeaaor Conrt- 
)*■ Cfceto are rather lo^<-al than dialectic, and aonin of hia 
mit have lieen dilBcult to follow at a single hearing. 
Tber aff not. Indeed, altogether plain at a aingle reading, 
for the workmanship ia not free from congeation, a fault 
which altemalrt cnrioualy in hia comiawition with jiaaaagea 
of diffoaeneM and over^lahoration. In thia way the central 
idea ia aometimea ohaeured by croaa-referen<«>a. and the 
iMm<« ar»» thua temporarily confuacd. But the careful atudent — 
and critlciam of thia order makea Ita appeal excluaively to care 
ami roltore— will nnd that all theae illuatratlona tend eventnally 
to the decorali<m <if the theme and to the completion of the 
 Ulinl It ia merely fiart nf the l'rof«»aor'a thorough-going 
«m4Imh1 that no aahaidiarj- example ahould lie neglected. 

80 mdek. in brief, for IVnfeaaor <'ourlli<.|>e'a manner ; the 
wmUtr nf hia le<>t«rea calU for more detailed conaideration. 
■very oae wbo haa aUMlled eontemporaiy literary movementa ia 
n«M» thai tbe gmt danger under which literature haa lalmurecl 
4tUimr th- !»«« thirty or forty yeara la the tendency towarda 

. HultiHl from the gnuliialapreiiding of 

ny and lic«>nce. Ax the Individual 

I more and roorv a law to himaelf in aoci,tl and reiJKinaa 
r«Yiip.*««inn the unlwr«a tendency T For. aa Profeaaor C 

aee«, there muat be aomc conformity ; art en 

itaelf from life without l<wing ita hold u|h>ii the I 

All the great art of the p«at haa lieen repr«>aen1 

of ita generation, but nt tlie aame time it haa 

alrained eooleui|a>rary t«'n<leuciea by reference 

of authority. In tliea<> two wri«>a of le<'tur<>N, " 

and ■' Ijiw in Taate," Mr. Court liope haa H«>t h 

the hiatory t«r the jiaal and to apply It to the 

the preaent, and in both proceaa«>a he ia concern 

tion «if poetry to life andthceounter-regtilation 1 

Naturally he atarta with a definition of iaM<ti 

hia dcfluilion laya itaelf <.|>en to queatiou and 

There have been innumeralile deflnitiona of laa-t 

them haaaatlafled ail ini|uirie» ; Mr. t.'ourtli<>p 

ac^rceiy aupply their deflcienciea. " Pca'try," 

art which proiluc-ea picnaur*- for tlie iuiaginati 

human actiona, thoughta, and paaaiona in mo 

One a«H«a, of couna", what the Profcaaor meana, I 

deilnition it will not hold water. The que* 

aoggeata Itaelf— What aort of pleaaure, and 

imagination ? We will not quibble over flie » 

which, i-mployed in the wider Ariatotellan t 

functions of |)oetry very fairly ; but it might ji 

a muaic-hall wmg by a " lion conru|ue " pna 

imitating human actiona in metrical languat 

fonmtDce of thia aort would liartlly comply wi 

enltivated man'a m-nae of [loetry ! IVrhapa wl 

<mly an adjective. " P<»«'try pnxlucea a nobli 

pleaaure for a cultnre<l imagination by imitaf ini 

tboughta, and iwaalona In in«*trical languagi 

indeeii, a««rve ; though alill o|mmi to coutrovera; 

From thia jioint the lecturer proc»><'da to a 

fashion hi which this pleaaure ia pro«iuced. ami 

believe very justly, that it ia produco<l by a <• 

individual and universal elements in thought ai 

jioetry must present a universal truth from a 

of view ; and the wider the generalizjition, 

the intensity of its personal apiieal, tlie more p 

of [KH'try whicli animates tlie thought. It folio' 

jaietry must always lie t«'sf ing its own emotion 

contending intiTi-sts— the individuality of the f 

iinivorMaliiy of the thought. Wlien lie cornea 

tinctlon through the liisiory ..f iwa-try Proteaa 

pands Ilia theais liy means "f a niimlier of 

illustrationa. He shows how the daaaical [k 

through the universality of tlieir attitude, whi 

of every age have deeaye<l through tlie ni 

interest to ephemeral sentiments. And when 

his test to certain mtalern literary ilevelopmi 

ticular to the |>oelry of Mr. Kudyai-d Kipling, 

criticism with a judgment which ia not oftei 

the conaideration of conteinporari««a. The wli 

of the volnine ia full of aane and ix-tetraling a 

In paaaing to the consideration of law 

more directly historical survey of the infl 

ane<-t<-<l |MH>try from without. We i^aa, ii 

intrinsic to the extrinaic influences, and Mr. < 

ahow that here, too. the atandnni of anthorl 

usage liaa alone preserv<-«i wliat was worthy o 

the roll of l>oefry unfolds it«4-lf. we see the inl 

character continually la>ntinK their winga.as i 

law of univeraal taate ; and the poetry whl 


r 

» 

I 
I 

i 
V :^-^.''m July i;j, 1901.] LITEUATLHE. oxporioneo. The only »urrfndi>r at H\tfrty ilt^mndMi tmm th« 
intlivUliuil tMt« In, in thn Antt |>lac«t, th« »u»itfn»Um of Ju<Ik- 
iiH-iit till thn itwthdtiu iMTcioptloii ha* li<>«n Juatly lraiii«<l ; 
iiikI, in Urn MXToiiii |i|uc«, » •mliiiiiaiiion of Ihi' inti>ll<H-l, in (li>< 
<>iirly HtnK*'» of it*i wliiMilini;. t" t\»' ]iiil|nii< ' world on 

llii> worlfM of iirt <li<«ni)Hl mint worlliy ••( ii. WhiMi 

IliK Jii<l(;iiii; fiuMilty liii« Ixfii ill-" kO'M tlniiipi in nil 

tlii>ir iM-iiriiiK". unit hii* iMH-omi' i ml nmliiri', tlio iiiinil 

r<-Niiiiii>>i llM nutivi- lilH-rty, uuti i« fr<w t» rt'viwi lt« iqtrly 
ili><*iHliinN, Hnt'h in tli<> ■■>iiirM< of wli.tt liii» Ih'<'ii vm'II imIIi'iI 
HuinuniHni in Kthu-ntion. 

ThiM MM-iiiM to n<i to I" <iil liii'iilly luiil, ami it IU'<< ■it 

th« r<N>| of nil iIIhitIii '•ni. Inil)-<><l, ttii< th<*«iii itf 

thlN wholi' voliinH*. Willi iln lr<<<|ii<'iil r«fi-r<Mii-<- of iniliviiliinl t.i»l<- 
to nniviTMiil nutliority. In one thiit I'lin nciiro'ly Ih> inai«|iMl ii|»>ii 
tiv> flriiily III the (inmciit liiiH-, when no niiii'h timt In ciiIUmI 
" t-riticiiin " iUm in tln> hamN of wril<>rM who ar«< not tiHi <'ar«'Cul 
to Hiilijot't thfir own pr<>fnr«<np<>it to any wirt of atandnrtl of Jmlir- 
mcnt, and who turn tho " |M«rf«s't Inw of liberty " Into n 
laiiKhini^Ntock by thn «xorciiM< of untnt^irttt onthnHinNni in Ihi' 
prorlunmllon of foollpih prr^liloctionN. Wi-un* oft<-ii told that con- 
t4«ni|Miniry (•ritifinni in in a itat<< of diM'»di>nc<>, liiit tImt i>i a view 
which W(< fUirwIvi'N nr<' not for a nioniont. iliN|Mm<><l to urot'pt, 
Oitififiin will iihviiyH Im> th«> iM'fiipation of tlio f»'W, nnil it ii 
rntin-ly vain to ••xpcot to find it OonriNhintfin ovfry ntray <'orn«T 
in which lit«'riitiin> may Im> writton or |{o«Hi|)«»«l nlxxit. But that 
by the fi>w it Im iM'Inir Hinccrciy and MtrcnnouNly ciiltivattHi the 
literary activity of fho last few yearn has alniiidantly teatine<l ; 
and ProfosMor l'niirtlio|)c'» Munxl and di((nifl<>«l voliinio in further 
evidence of its healthy Murvival. We can only hoite that it may 
1)6 a» widely reiwl an it*t merit h denorvp, for the diffuHion of the 
tjiJtto which it advocate* can noarcely fail to benefit every aide of 
contemiiorary literature. Cslvin'a KHi«t %vnrit. tmtmUm of Ma thaoriaa ti pt« 
wsa orK>i>l>lnK titve\* mm an aniMl (aa|i m»tm II 
<l|iH-l|illne. Kven inlortiaibauil J rtmi In oaljr Im4| 

help IheiuM-lvp*. ||n «ru, in Imft, m I iMwItntwIly wlw 
Mumhal. It !• I 
lilleal no vnin nii' 

lie »... 1... .|..,i.> , .,. ., nwn. tU< WM hanliy ia 
«•!.«• i.f iIk' V ..,.1 .. .-..-i .,iM.; |m« wm wtlbnut aajr ata 
Itiil llii.iii-li lieiieva U rwralUlly a rlly >4 rc*ltci 

ill i-ltiet .ipiMMl III iHtlln* U aa a lll<*rarjr ami ' >■■• 

Aa It haa Klvm ■bellor of Ult> In IImm fif « i 
mindetl In |(e<>p hi* lawli wilhhi rrawUMlilr' iiiim> 
written to Vera Zawollc nml IVIncr Kn>|>i>lklii, w> 
refu;;e to ;>ll thine who fiiiiiHl their ral«T* dansvro* 
nionil enviniiiinent imphytlatlnK. It tvrvar lb 
exputriuteti prophet*, not u few of «hii«n mlKhl Im< 
more olmcnre If they had *lu>e<t in their inm ctNMi 
.1* la natural, when one hum In ileal with lb<* ■■iiinril 
literature, the dintrirt hu« u chnraclerivlie rnipnf lot 
which Mr. tirlbhie doe* ample jtialiee. He fi<N<* 
t<K>, to Jean Jacajnea Kouaaeau, wh<n« mental V- 
»p|iear« nuwadaya not a little aickeninit. Mr. lirii 
lien in a kind of ironic Iconorlaam. lie depict* ): 
the pictnre la nn interealinK and, we may a4iil. a n- 
an excitable and u < i mnanlelaink. wkoae 

never preventj-il him , ; whoafi diHtmey WM 

by ita ntt4>r ainence- ilii? clnaaic example i4 Ibe «■! 
of a f{<*ntlenuin. But though the writer, aa we lUl 
ahaolvea Miulanie ile Wareno fnan the »«|ierainaa ci tl 
fnl prot^ who to<ik her money, he clean ht-r moml < 
the expense of her cofnmercial inle|;rily. Kb** ap 
riUr of a bankrupt aliM-ondinir, not even wllh bwr owi 
with the plote and linen of her hnahnml. At any nilr 
apoil the story to have it explained in lucid and imn LITERATURE AND LAKE LEMAN No provincial city In Kiiro|)e, and by the nature of tho 
Tloimblic all Swias cities are provincial, la half »o rich in 
literary aNaiM'iationA as (leneva, and Mr. FrnnclN Uriblile may 
congratulate hiiuxelf on lieing tho llrat to aee the o|)enini; for a 
])opularly writton liook on its native worthiea and it.a viaitoni. 
In L-VKB (Iknkva ash it« Litkiiahy Landmakkh (Constable and 
Co., 18».), which deals with almost every name of revolutionary 
imimrtance during the two Rreat periiMis of Kiiropean revolution, 
he has priMluced what many, to whoiu ({eiieva and its lake are 
not merely Kco^rapliical expressions, have Ioiik <lesire<l in vain. 
It should take a liijth rank in tliat newer class of Kuido-lMxik 
whicli seeks to make history somethiu}; more than dry lunies and 
dead Conclusions. For Mr. Oribble real life la snltlciently 
romantic. Bonivnrd may now apiteal from the tyranny of 
tradition to the test of reality and lie no less remarkable, if more 
wonderfully human, than when he was merely a |><H>fic stalking- 
horse for Lord Byron. The real Konivard ap|M'ars as a kind of 
lay prior whose love of the table was his only conventual 
attribute, and \vhos«> four luarriaKOs do not detract from our 
opinion of him as a j^hxI patriot who could think of other thiuKs 
than his country. 

In his treatment of Calvin, the reli);ious father of the 
(Jonevese, Mr. Dribble has made that theological tyrant 
intcr<<stinK even to thme whoH(> artistic liont is natursilly alien 
from his iron cree<l and riRUI methixls of rule. Perhaps Mr. 
Oribble insists rather toi> much on the small size of Ceiieva in S8 LITERATURE. [July 1 (Nurhnd CMl Iwrfly cnw— M Mlaiiratian, Iml wilhout (hi> ookl- 
MM* ol piwtiMi «•• Mickl Iww mlmt<A " Tlic> lh<rliiH> Mnd Kail 
t4 thi^ Rammm RH|iiiv." To i|ai4«> (man IIm> b<«ik wrhciti it drab 
Willi Ihrva* lnm« wb wi tbry mrt In lalor yrar* : - 

Th«« rrirrrt*, «»* may lakr ll. wtrr (rin|M>t<r>il by I ho 
Inrfcinc raMrl<i«siM*«> that thlnir> ^' lir>n<>r ti« they 

ar«>. TtM> kivrn muol havr knowti < M-y h.i<l iimrrint 

nn nutliiliic. ilM> flw «nMlM novfr havi- wrilt<>ii hi* hii>liiry .tiul 
tlH> iilkPr aRMiM lM>vt>r Imvp lia«l hr>r mikw, hut they «iail>l 
ka^-v l>r<m JvM l«n> vlruiqcllnj; iwnmmiI it ii^ wtumi thi' w»rl>l 
vmild iR>«t>r kai'«* lir>ard u(. TlM>y mu>t bavo roll, too. thnt 
lk» — m 'wii in lifo w'hirh Ibpy had arhiornl wiwratoly, hut 
mMld Di>l laawilily havo arbiovnl »<«KoMn'r. had iin>nn( much to 
tboai ; liut in winninc it thoy had (uinlli>«l (heir clootinioH, 
Ikal Ikoir l«*aiprr «\>nlil have Im«oii Miunsl if Ihoy hn<l hu<i to 
lit-fi wilknal it. All thi* tboy niuM have* ailniitlotl to tlioui- 
aHrr*. and <>v«ni, in tkoir moiil camliil momonta, to mrh othor. 
And y<>( -mmI yrt !— 

No l«M kWMia. if ratkcr nmrr ralrnlattvt to furninh irrouuilH 
lor sliro. io iki* at»rr r<>(«ld iif IIh* un|ihili>wi|ihic |ihil»NO|>h<>r 
•ad |>kiUndon>r Bnijainin CVwalant in hit n-latimiN with tht> 
VKiltml MadaMe il» Slaol. thi> undim-riniinntint; dauKhtor i>f a 
moi9 braalifMl and morr dinrro't mothrr. At tho laht wt> nro 
fc€l in M> doabt thai MadaniP do KtacI io only acting to mvo 
np|H«nin<<ni : Ikal kor hrart i« with tbo younfr and irnllnnt 
Alliofi <fa> R<wva ralbor than with Iho man whoNO d(>|iarluro, hIio 
arm. will driro hor to »uir!da>. But Mr. (irihblo failN to make 
it rioar that it «k* al thin tiitio that l\Hi«tant u-sk n>ndy to woo, 
by hoaroaly or diaU ' -. Iho favour of Madamo R<Vaniior, 

and that Mailaoo 1 . who bad lM><-<Mno hi<t by nionim 

ralralalfd in Kntcland ■•• oxoiio tbo intorrontion «t tho KiiiK'H 
Pmrtur. bad bold him only for a aoaiwm. Ajid what Ixvauio of 
C'harMto Ihiiortro ? It i* a |Miint of intoroMt. 

In »arh a book it i<i obvioun that tbo writor niUHt niako n 
•(•k<rlioa. Mr. Gribblo, on tbo wholo, has nuido hin with dls- 
rrlaUaalioii. Yot wc mi"* r«>foronoo>i to Komo colobrltion of 
(ioBoraa oricin — to Mulhauwr. tho poet. to Kze<-hiol 
Rfankoim, to De Candollo, or ovon. in any detail, to Franvois 
liahor. Thin b IIm' inon- notiroablo lio<-auw> .Mario HiiInt, 
wk<n«« aa co M in aottinc tho«hi|;ian<< by tho oan> affnnlH Mr. 
Ciril>l>l0 aoMe not unnatural ploaNuro. waK tho Kroat aunt of 
Ike aaa wkoao ol>wrvatliHifi on Im<<><>. mado, after he iMHrame 
Mia^ tkmairii Ika* oyoo of hix wife, formed the firnt standard 
««>rk on that aabjoot. Taking the Iwiok an a wholo, it wonld be 
diflk^all In praW Mr. <<ribblo'i« ntylo t<M> biKhly. It in entirely 
larid. «ym|Mitkotir, and ntodoot. and ho ban the ((ift of irony. 
Thn<r ia aotlitoc ia Ike book which ia not interoating. THEOLOGY. KltaehllaHtam, Tboro ks< iHvn of late murh dioouiwion of tho Kitiiehlian 
nMdocy. Mr. Carrie'* raroful ot|>ri«Ition of it waa notiecsi in 
tfciai niluiana mmf time affo. Wo are, therefore, (tlad to wt- an 
Kacllvh rorsina of KilM-hl'* rhiof cttnotructivi- ' itdo- 

bratod otpiaiilion ff fhr ('hrialian d<M-lriiio f>( i iionf, 

J^ IKS A*u it 'Tl<>5(. Iraii«lal<sl and e<lite<l liy II. 

M It and A. I M lUy (T. and T. (lark. If*.). The 

third rolnnM> ■■( ibo " KorhtfortiininK und Vorwdinunic " in far 
tbemixl iia|i»r1anl <4 Kilnebl'* «i>rkn for tbo«o wbowitiild undor- 
ataad hi* diH'irino of Ibo IVrwxi of Cbrint and ita aiipiinf-aneo for Ml Mediator and Saviour. UilM-lilianiNm will 
tiaeoBia widely iMipular amoiic KiiKli!«h-N|it>akin| 
tkoagh In MMtie r«>«|M><*t« it diMm n<K|M>nd to t 
tMldeiieiaa til tho day— tlio draiiondency whieh liai 
by tkeaa n wl oimof orltloinm ami tho wvarim'HH of 
lrovon>ii'«. The work of traiiHlatiou ha^ Ims'ii 
execuiatl. and t4i M<>MNrN. .MaekiutOfh und Mac 
ntiMleiiiH an* iiidebtasl for ItriniciuK within their r«<< 
|ii)*ee of IheoloKieal tlioUKlit. 

A K"""! |»art of In CiiuiKT Inkai.uui.k axu rm 
by the Kev. Hush Milntonh, M.A. (T. and T. 
taken np with eritieinm of rea-ent writers on " 
and of the RitHohlian nehiMil. wliieh the nuth 
attarkn. " It iw a |Kil|>able |M>rverHion of faetH, ai 
minnomer," he Hayn, " to call thin niouKrel »y> 
It wxiiild Im> nearer the truth to rail it anIi-Cli 
not only elimiuali'M or evaiKiraten the din! iml 
oleuientH of the Chrinliun r<>IiKion, but it o|H>iily 
of them and teneliex the o|i|iosite." It in not, hin 
aaoertaiu Mr. Mi-IntoNh'n own aetuai tem-hiuK 
plaee of the Bilde in the nyntem of Chriatianil 
apparently with ei|ual approval writem no'opi 
other an I'rof. l^iliortmm .Smith and Dr. Liddon, 
RurpriniuK that a follower of I'rof. Kolterlnon Sniit 
the oxinlence of detcreon in innpiration- a theory > 
*' in ramiiant in .lewinh jarpui and lialihinieal loi 
theoloKy, and mo<lern liiitionallnm." Mr. Moliilo 
in too lengthy to lio effective ; one'n patience is 
by hin cinnbroUM ntyle and mmunvlint t.intel<>MH rli< 
over, there in Homethini; verj' «"ejik and |>etulant i 
on diHtiiiKuiohed thcoloftiann from whom he lui| 
The alwonce of an index in a nerious defis-t in 
t nMtiH«'. 

The Cbplattan Soeial Union. 

8<H-|AI, DkVKMH-MKNT I NItKK ClIltlHTIAN ISKl 

Kev. M. {Caufmann, M.A. (K«^Rau Paul, :tH. (hi.), 
Donnellan Un-tures delivered before the Uni vomit 
ItflHUo ItNN). Mr. Kaufnuuin dincunM^ from the |>ol 
" Chrintian .Socialist " the influence In the past are 
iufluonc<> in the futtirenf ChriNtianity in the evoliii 
He in an able thinker and a lucid writer. It is \u 
that he nhould diH<-ount the influence i>f the intel 
and wH-ial forcen which have litth; connexion wit 
the complexity of the influencen at work. But mi 
•ideratioun exprewicd by Mr. Kaufmann will rea 
thomnelvea to tho reader. Tlio Chrintian theory 
of npiritu.ll equality as, r.g., sot forth by St. I'aul, 
ctmnistently. u-ould no doubt nolve many probtoni 
life. The* <|U<>stion to lie w>ttlefl is whether the C 
oinlMKlios the Christian spirit und is capable of ih 
justly «'X|>«»ct«Ml of her. 

The t4'achtn(C of the Christian Hoa-ial Union 
nonted in TiiK CinncH and Xkw CuNTfRV Pit 
(iardnor, Dartaui, IW. M.), a noritw of Iceturen n 
Tufnell-|iark. The c<mtribut<ira are tho Bislmi 
(.'anon Heott Holland, Canon (lore, (^anon Ban 
and oni> or two othem. They desil with actual (|i 
day such as the Kmpiro, the Ktate, the Muuie 
erowdiliK and HousiuK, the Tem|M-rance (^uostli 
li><-tures ar<> not of o<|ual merit, but they will all 
|M*rnsal -whether we turn to Dr. Westcolt, who . 
Catholic Church is the rhief emlMNlimeiit of the Im 

\l !• f *lk«li(ll.,p tt-lifi ill«i*ll&««Mi 1i|.af*t If.n I •'.■m.Mli.ui July 18, idui.] LITERATURE. hM not niloptMl thn rhrnrioloKlciil nrAt'r in (l<<«<<rlblnK thn Now 
TMt4iint'nt wrltliiK". Thi' only ciiiiiplniiil, Imwt'vnr, tliiit can br> 
iimdn iiKuliiiit thi< ImmiU U Ihnt tlix writer liiilulKrat l<ii> fr«<«>l.r In 
cortnln " rnuxtU'ity " of N(yl«. II<> »ay», for «'Xiiin|il«>, that 
" wIkmi Liillitir fiilli'il till' KpUlIn to thi< Onliilinn* hl« ' wlfi' ' 
and I'nlli-il (lin Kpl>illi< to St. .Iiiiiii<!t {tlr) nn ' K|iUtl«> of ulraw ' 
ho alinply nIiowdI thnt hi' unili*n<lu<Ml nolthor." Tlicro MMimit 
wmixlliini; nilKli>:iiliii)(, iimi, in llii> hinnt ti<nn " foritfry " whxn 
u|>pli<>il to wliiit I>ror)«iM>r l>i<in«iimnn riichtly callM tli« 
" |iH(Mi(lonyMionMi>piNtoloKrnpliy " which wiw n ronniiuii fi>ulnr«< o( 
IMMt-vlnKxIi'iil liti>rnliiri<, Mr. I'nllan'it fritlciil vIcwh will Imi 
iinili<i^t(MKl if \v« iniMitton thnt h« onorKt'tionlly ilxfcndN tbo 
Joliuiiiiint> initliorMliip of llii< Kourtli (!<m|H<l, and iiiniKu*) iU t-oiii- 
|KM(ilioii to tli<< data' HtMNI A.li. Wi> rnnnot thinic, liy tho wajr, 
Miut ho ti<li<<|untoly dlHfiiM>«>>< tho Kulijtvtivo olornoiit which iwcn 
intMloruto xrltlcN ris-o|niix« in tho (>nM|)i<i. Mr. I'lillun'N vindi<>a- 
tiun of tliu rnidino nuthorithip of tho I'aHtomI KpiNtloN U 
viKorouN and troni-hant. On tho wholo, ho do<>H not i|uitodo him- 
HOU jimtlt'O n* a rritlo. Ho diHiiiiKxON ho liriolly, and Noniotiinoa 
M) rohtoiiiptiioUNly, opinioMH op|Nmi<<l to IiIh own tlint hu ronroya 
tho liiipro<4Mi<>ii of linvini; not Ntuilii<<l thciii with Hnlllrioiit cnro. 
Huch un iinproNxioii, wo ar« Hiiro, woai<l not Im> fair, but Mr. 
I'idlan ilooN not tAke iiaina to obviate it. 

Kn^iiith thuoluKiuiiH will w«>lcomo tho IninHlatiou by Mr. 
Alex, (irievu of Dr. DoiHsmnnn'H liiiiLK Stcdiw ( '". and T. 
C'inrk, Uh.), tho nioro ho Ix'oaiLHO th«> author acknowIedKOH that 
KnKli»h Hcholnrn liave takon a b'ndinK part in diHOovorinK and 
ulillzin); Hio I'npyri and 1nM<TiptionH on whicli tho ntudioH nr« 
hiiHiNl. Most of thc> voluiuo JH takon up with briof notOH on 
dilToront wordn, forniM, and phmscH in tho (Irtyk Biblo, on nam<>(t 
ot Biblical |)ors()ii.H, &c. Thoro i» a short and intor<<MtinK i>a|>(>r 
on " (Jroek Tranarriptions of the Totraffrnmnmton " ; but the 
best es.Hfty In tho nr«t in tho volinnc, ontitlo<I " F^roIo(joniena to 
tho Biblical I>>ttors and Kpi»tlc»." Kroni a literary |M>lnt of 
view this pa|>er is w«>ll worth Ktudyine. Dr. l>«<i<tHiimnn dis- 
tinifuishOH betwo<Mi tho " letter " pro|M>rly ho called, which only 
" lMtcoin<>H litemtnre l>y nieaiiH of itit publication," and the 
letter " publinhtMl profcNNodly an lit<>rature " i.f., the 
"epistle." As to the I'niiliiio KpistlcN, he ilecides that " the 
authentic writings of the AlHwttie are true letters, and that to 
think of them as epistles \h to take away what is b«>!it in them." 
St. Paul, he says, had no idea of writinjc " scripture " ; he had 
no thought of the |iosition his words would o<-cupy in sacro<l 
literature ; " he wrote letters, re.il letters, as did .Vristotle and 
Oicero. as ilid the men and women of the Fayyflm." On the other 
hand, " Hebrews "may !)«• ciasstHl as an Kpistle ; as also may most 
of the " Catholii- Kpistles." Professor I>eis.smann concludes that 
" The b<^(;iiinin{;s of (.'hristian literature are really the beKin- 
nings of the secularization of Christianity. . . . The Church, 
as a factor in history . . . re<|uired literatur«\ and hence it 
made literature, and made books out of letters." The author 
evidently regartls the study of the Septimglnt as in a backward 
state, and he anticipates very fruitful results from closer in- 
vestipition of the Onn'U of the Old Testament. 

The first two chapters of Elr. Kberhnrd Neatlo's Istkoduc- 

TION TO TUB TkXTUAI, ORITinSM OK THF. ORKKK NkW TiafTA.VKNT, 

trai\slat<Ht from the" stvoud edition by Mr. W. K«iie and etlitt^l 
by Dr. Allan Menzies. D.D.. I^ondon. HX)1 (Williams and 
Norjfate, 10s. (mI.). (five a clear and n-adahle account, tlrsf. of 
the facts connect<><l with the history of the print<><( text of the 
New T»>stament ; siH-nndly. of the materials witli which textual bjr • aerina of nritleal «atoa a» varloM paoapH 
To»tam«nl. Tk^m ar« aUo tmm plaUM at Urn cmI. 
m»ni> at thm mar* laiparlaa* •odUwa. 1W iMak la 111 
tho Held aa tiM ataadanl work om taiUaU tfrttMam $» 
lu ooniv, and it la a arrriea^M* addtliun U> Uw " ' 
Tranvlnlion Library," df wbkrb it (ofOM a put. 

Tha ll«Mtirf>a«tlon. 

In Tur. ltl»y.\ Miirrf.ll (lleli;h(»li Ifa'll. (U. lb 
iiiarkeU by oriicinality of thouKht, •pirilnalilx uf Ua 
cliami of a literary atyle, tbi< Ma*ler of Trinity Hall, 
tho l{«>v. Henry Latham, urKiw ih« viow Ibat tba m 
o( Christ iminmhI into th«« aplrliual Iwidy " alaiplj 
away." With the " enidila in»eiiia " oT a atadoMt b« 
aricunient on the iKMitimi of lb«t grar»«latb«a. 
iNMly wns not stolen he contends frocn the iMinIa of 
Kvani^'list, which depict the linen phitbea aa lyfaf I 
napkin mlltsl up in a plaeo by itaolf ami " partlalli 
tlie an^tar form thus (riven it." A tblof would bavo i 
thi> <'loth<>s or carricti Iheni away. He diaeartl* Ibe 
angelic aK«>ncy (in fact ho aaouia to NiiKKmt that U 
anitels wore younff white-rolwd Kaa e ooal, and bo point 
whilst the conduct of Mary Maffdalenoahow« that slw'tl 
the ImkIt had Immmi taken away, the iM'haviour < 
.\|M>stles when they l««ft the (jrave farours the nappt 
they lM>lieve<l Christ had left the world and a<MunH<<l 
fonn. The argument is iiiKi*niou>t, if rather straiiioil ; 
prefer to dwi>ll upon such fine cbaptem aa Mr. I^tbi 
on the "Journey to Rmmaiin" and tho " nnoortaintyo 

Dr. Lynuui Abbott. 

Dr. fiynian .\blM>tt is a oonrlncod and onthiMiaati 
of tho m<Hlern schiHil of Biblical interpretation, aik 
AM> Fjtkhati-rk or THF. Anc'iknt HKHicinra (J. CIi 
written t^i show that the fHtncluaionH of aeientllk 
" enhane4< the value of the Bihli* as an inatrntnont foi 
vation of the spiritual fuitb." lie had alr>>ady inc 
(loeition in " The Theolofry of an Kvolutioniat." Hfl 
with tlie Old Testament in detail, tnmliu); it mainly I 
of n>li){ious ex|M>rienc«>s." Dr. AI>lM>tt is \n>ll up in 
ture of his siibj«ft, he ivriles ch>arly and forcibly, aiM 
with uniform res|M>ct of traditional views. Tbo mcxit 
cliapter is that which deals with " Hebrew Hiatory." 
of clear, stroni;, sonaible toacbinic. iCs|ieeiallT valtta 
distinction drawn lietwcon " truth " and " fact " 
Abliott says, " IfpiorinK that diffenMico baa inrol 
students in noedleas perplexity." One |mH.saffe Is «t>rt 
as showing the spirit in which the book is written : 

Tho value of the history does not de|M<nd upon it 
accuracy in detailtnl incidents in this remote | 
i|uestion to consider ia whether the historian is riich 
in his interpretation of human history, whether (it 
world of men, whether Jehovah is to ho rockot 
national policies, whether moral forces are to lie tak 
of by wise men in the world's administration, or who 
niakos ri);ht, and God is only on tho side of 
Imttalions. 

Tho Now Contupy BIblo. 

St. .Matthkw. edited with intmduction liy P 
Slater (T. O. and K. C. .T.iek. Ja.). is tbo Orst toIuh 
N<>w Century Bible. "and has l>«<<>n follow<ed by tl*o o(h< 
on St. Lnke and St. .lobn. The aerioa nriMaiaea to 40 UTEKATUBB. f.luly 1 •alM M* hrM. mmtt»\. and l» llir pnliil. llMHurd not alwii.r* 
iMfMHlal. Tkwi |Im> nlilor Buminr* In bU iM>tf> on Mall. I.. 'i<*i. 
tkal llw •• Rrrilirvn •■( Iho Lnrd " wi«rr iiHTino lir««lhr«Mi. 
Ktooi Iki* and ollH^r annotalkwui li<> wimiM «a<«<m to ha«-«> liltl<* 
ay«l|«lli]r vilk iIk> nrdinarr laHiefa al Ohurrhawn. Tho m<ri<>« 
ia l« tan anMrntlrr " nnrtr>nominati<Mwl." Inil <t mnrk* n n-al 
Hkrt to iwnwilaHar IIm* r<*Milia of n<«<<iii nwarcli. 

T»B INtut-MKJi'it l>H-ri»XARV. hy tin* Ufx. K. K. t^avall.T 
(HoMrr and Kintictilnn. I:S.). U Mmiit lo "Uitplv |in<nolH*n> 
vilk aiihjrvta and Ibouiriilii tnr ikpir MTimMin. Wi< hav<> a lifl 
frf Inpir*. llM<nl<«1pal. mbirai. and wtrial. Mr. Cavalior itivtw 
a dp*uili<w <4 I|h< mnird. a ■ummart' of IIm> Bil>liral Itwcliinit on 
Ike aMlIrr In i|M«tlaa. and a narolM>r nf <|Uolalion>. .\n iiii- 
dnUNodly wwM iMiMlraiion. 

BiMjK t'MAKJkiTsaa. JiHam xsu Maiiv to Jamiw. by Dr. 
AlMMMlFr Wbyto (tMtpkanl. AiMlc>nMiii. and Frrripr. :V.. M.). 
wlU mo dtmlK hr |io|Milar anHHg; a rorlaiii •H-ction <if n<llKioUi> 
i>. I>r. Whylf«|i>Mk>«>ilhaiilhorily hf wt-iii* lo know niiicli 

> alawl hU rbarai-l<T> ihaii nHml of lu do anil liU xki-(oliii> 
MV ««dnr«lly livrly. I'tutmn li aoN gr>M(. To iit> it tloox not 
«w« «rry k*-lpfal lo KiM-ak of our l^mi ax olinkinK liandn willi 
VInalMnMi " Joal ao Ihf •'•■■k wax rrowinK <n M:irtli;«°N 
f^fdrm "'-by Ikf ««y how cbirw l>r. Whyl<> knou thai 
Niradrwna kad any a<i|iuilnlaim' wilh John th<> liaptlKl ? -or of 
Ifalnnp'* " aplondid impiidoiMt^ " and bor " <<l lipid heart?" 
" Tki» koly rnrio»ily " whifh Iho oloniionl iniiiiNl4>r of Kn>« 81. 
tir t m i P''* allmnpU lo|rralify in hit diM*<MirM'H on rilali-'ii wife," 
Ml. JanMw. Iki>" l>r«tlbcrof Ihf* I^>nl," and clNowhorf mmmiik lo iix 
akin lo iIm> iiH|ni«ilivoiH>m lo vrhi<*h onr " aocioty 
" minMrr fnmi wKok lo %n-ok. OTHER NEW BOOKS. 

■Uttenr Btocmtpbla*. 

Tbr Lirr, Licrmw. and Diahiw <>r Likctknant-Cbnehai. 
HIM Gnuui Ukaham. V.C. (i.C'.B.. Iiy Colonel R. H. Vvtch, C.B. 
(BUekwood. 21a.), i« onti of iboM* bioKraphi(><< which it iw equally 
dMfc>«lt lo ptmiar and to Bud fault with. Sir (Sorald Oraham 
tna • VM7 brsre ann and a vi-ry ra|KiliU> odlovr. But hi* caritpr 
««a aot ^rtimlarijr •remtlul.and ihouicfa wv nhould ini.tKinc that 
k« ««a a c^MraiinK aian to know ami l« wrvc uiidi'r, bo iict-or 
eaptirafaid Um popalar iauitinatioa to nur-h a dcKriw aa lo 
Jmllfj a bUicnipliy of ike b«lk of Ike one lM>fun> uk. liia lottora 
•fv Tpry nniek like otker people'a Ipttera, and his diary ia not 
rwrj diferpnt fra« oikfr pp<tpl<>'» diariea. Tbo moat lnter<*«linK 
anp llw«e wkirk K<n> d« fflinipwa of 0«neral Oordon, who 
CteHir" Uordon to Hir (>4>rBld Orakam. It la (vrtainly of 
.toaavit aolad Ikal Ike aabaaqnent hero of Khartum 
km " aoharait down Into a mm« rvteetirv ekftraeter " ; and thia 
givt* • piet«rpw|iw im p iwa a l i wi of nmtkNl'a ■M«t<>rfalneaa. The 
tJ«v ia taken Oiirdnn waa paaaiii|r thnniKh KiryP' *" 'he Mtidan : 

After biwakfaat Ooninn lipnt for tb<' Hultan and bi« 
krnlkrra. In-line IkeM wilk elvillty. but aa inferioni and with 
■y, lellinir tke«a lo ait down, and di«nii*ain|{ tbnm 
vilk. He lalbi'd Arabir nlterly n<|pirdl<<«m of 
r.aa ke dr»* Frt-nrb. but be rarely aeaaw >l • loaa for 
ke i> b<- rfh-r* to h)« inlnrpre(»r— and he 
Bhmjm mmmm to Make klMaelf <: Hr told tkr 

to mt ahoirt in ki« m. i flm-ry until be 
the KapiMtnt, wlioM< duty it wan to liiy tlie | 
aiTiMt Iho w<>t dlloh KUrnmiidini; llio gn-at 
While HU|M>rilil<>iHllii|r lliin oporalion hi> wnM on li 
Ihmiik iiliihMt (li«» only iiioiinlixl olllcor prt>s<- 
<>.ii>y mark lo liio Cbiniwe nialolil<M-kni<Mi. wli' 
pirkiNl off nfl<>«-ii iif liiN Hap|M>n<. Diirliii; I ho IiimkI' 
paiiMMl by the tin* of the irreni fpuw iiikI Nniiil 
(^tlolH<l Wolwloy. who waH nlnndiiiK l>y Major ( 
wttiM< r«>inark lo ninko, pliiiHsl IiIm blind on tliiil 
lo draw bin allontion. " l><in'l put your 
eXflaiiiMxl Ifrabaiii. wliii'ini; iiiidor the |Hiin. 
KiiiKal-lnll ■•■Ipnl in my Xv^." It wan the tlmt 
takfii of Iho wiiinid. 
On liie wh<de the boiA la widl put to(ci«lhor, Ihoili 
luiiob of it. and a ipmmI deal of it in Irivinl. 

I'olom-I ('. K. V. TowiiHhoiid'x Mii.itviiy I 

.MaKXIIAI. CtWlRliK. KlHXT M A ligltJW To» NHIfKM> 

in uiii|ii<>i«iiiuialily a IxMik of wiiiio vbIih- to ihr in 
mid HUppbMiiontM in Hoinc im|Mirliinl r«»»t|M'rJt< t 
IJunlop ill the " Diflioiinry rif Niitloiiiil Hlo);r»|il 
liBbi-x Iy>nl TowiiHhoud'x "hiiro in the iiclioim iil 
Koiileiioy, biH wrvii'c in Honniiiiy in 17111. in 
in 1702. Colonel TownHbend bax iimilo ii can-fi 
Iwttlea in wbieb biw aiireHlor w»k ciiKaj 
tbi> capture of <^n)-lM>c, ul which, afic 
of Wolfe, l»nl Towni.hcnd wum in w 
He cxtnictH from the Townabcnil MS. all the Inl 
alilc, WHIM- of which in nt'W, and k'vc!« ic* in full 
attack made on tin- (tciicral on hin return from 
reply to il. It ix, however, h.inlly a new ili 
author iinplii>8 in hix prefiicc, thiil llic ptuu liy wb 
taken WUH not the plan of Wolfe. Apart from t 
Ih thrown on certain military o|H'nilioiiH liy thi' 
iMHik pn'tenda to no value. Of TowimhendV 
icatber very little; we do not even learn that I 
turist; and tlioUKh avowe<lly iivoidinK the ytoW 
hero. Colonel Towiisheiid Im not iifriiiil to make 
HHHcrtion that " while Lord Liciiteiiunt of f 
wiwly, with a de<'p appr««»'iation of the riKbtr 
the p«v)ple whom the King hud pla<-e«l und<' 
Culonvl Town»bend addrpnitoK hiin*«>lf to the i«>l 
llrat Mar<|ueas, which i» perbapo hl»torlcally ii 
be will find it iiei-oaHary to Mtndv ..ti..r mth 
Town«bend MS. 

i»r«)l>ahly wo are all more ready now lo rt'Kai 
Mutiny aH a much malipne<l man than hU liioffi 
Few ladieve that ancient calumny of the falHiftcal 
when in command of thi> (iuidiw. Major Heynell 
Nhould have expl<Ml<Hl that fallacy, if xuch falli 
pItMled. yearn ajfo. The wonder if, not that the 
cor|m Khould have lieen Nomewlinl eimfuM-tl, Init I 
ollb-er, taking over the eorainand of a r(>|timent 
ployiMl in detai'binenlH on active nervice (the w. 
baviufc to In* paid by the varioiia onieem to w 
teiu(ionirily lent), ibould have Immmi able lo ki«e| 
the main »otiiid and oirrecl. What with iliKlwn 
the car«>le«NiiiMm of hiH pr<>ileci>Hmir, and tin- i 
im|Mirtaiil work thrown •niddeiily u|k>ii lii*t lianilH, 
have lieen KurprioiiiK if hix niiiiH>roUH em July \:\ \ '.)()].] UTKRATlllK. ll<iiU<iii •• riMMM.Mv iiiai hemot hU dMth wliiitt Marehlnir for l<»>i 
it lHiliN|H>m<il iirli«r« liy n imiiiitiiri'vliltiiifo llmt kIiiiiiIiI (•■•iiviiirn 
tli)> iiiiml Kri<|itintl. Tli« iiiiiiii rnclM of HiNlMiira a<lv<Mitun>ii« 
(•nr«H<r nro wi<ll kiiiiwii. He wnn ill KiikI'.V uiMlor Ariiolil, (or 
wliiiiii til' ri'tniiiiMl (<i Itir liml ii Ki-iii<r<>ii<i itiliiiinilinn. Hin ri<|Hi- 
tiilioii ill nriiT yi'im iih a k"""'!' <»><I iIuxIiImk Mijilior Niir|>rlM<il 
Mime lit liiH Ki||;In<Iiiii n>iilciii|Kir»rii"< not u liltli-, fur lit' iI<m>« iint 
Neom to linvi< tnl«<ii tcimlly *>> ilii> fiMillmll " iH>riiiiinu(c<' " ilii'ii in 
vo{[ii(<. Yi't li<< ri>tniii)*<l wimo ri'iiowii hk u riiiiiit<r, mid wun nvtMi 
thon r«amrknl)l<< fur IiIh |Hm'i<rM ii( KiKliintiit'c. Kri>ni Uiiitliy h<> 
went to Trinity, Ciiniliriilipi, wh«<ri» 1i« timk liix B.A. ili'icr*"" 
ill Iho Nliriiiu i>r IHI't. At lino time lit« IiikI thoiiKht uf KtiiilyiiiK 
for tlii< Itiir, mill nii iiMviiii; CiiiiiliriilKi' In* ^viim nin-siily Imxilil to 
oliliiiii II fiiili'l-ilii|i ill lln> ('oiii|miiy'K >M<rvii'<> l>y thi' ot^liiiary 
iiieiiiiH. It iMM-nnii' ni>i-f><HMnry for tiiin to |>iih>i tliroiii;li ii Mililiii 
ri'KiiiK'iil. mill >i roiiiiiiiKNioii wax olitiiinril ill tlii< (iiii-riiwy Mititiii 
rriiiii (ii-iirnil Sir Williiiiii Xupii-r. Hi> wus iirtiiiilly twciitv-thnM- 
yi'iii-s olil wlii-n lii> Miiw liiiiiM<-lf oiinilli'il ax iiii iiifiiiitry i'ikIi'I on 
till- lii'iiKnl I'^tiililiMluiK'iil. Hi< ilii'il u'itliiii It wit'k of i>nt<>riii|; 
on IiIn tliirty-i'iiihtli yi>iir, hiiviiiK ('rt>>^'<li*il into that nliort H|moi> 
of tiiiu> UN tniicli work iin iiiiMt iiii'li roiitrivi< to gi't tlimiiKli in tin* 
foiirxi' of 11 lifulinii'. Hi< wiih liiirii><l in tho |;ar(U<n of tlii> 
Miirtiiiii'ri'. on tli*' I'vi-ninitof Muri'li 12, IH.*iH, " At (lii> nionii>iit 
wlii'ii liiH n>mains witi- lo\vi<ri>«l into tln< (tnivi* Sir Colin 
('iiiii|iIk>II liiiiixi'lf linrttt into toiirsi ovor tho loxn of one of I lii> 
llnoxt ol1lci<rN ill till* Army tin- mini whom KolM-rt Napior wax 
liniiitl to <*nll frii-nil, to whom Monlpimory could tind no iM|iial for 
his ran- coniliiiiatioii of laliMit, conrai;!', cimiIiionh, and 
iinorriii^ jiiil|;ini>iit." The MiihjiH't of this i>nlo|;y diinl a bri'vi-t- 
iiiajor, Fi'W iiu>n havi> won thin honour, Ix-fori' or Hinrc, mor«> 
hardly than IIimIhoii of MihInoii'm Honw*. 

Australasia. 

A (>oiitiiiuoux r<>xidoii('o of noiirly forty yoiirx in AuHlnilaNia 
hax (■(>nvinc«><l Mr. Omttan (iroy. tho author of Ai:HTKAluii>i.\, 
Ol.n AMI Nkw (MiMldi-r and Sli>ii;;liton, 7x. (Vl.), thai Im|>orial 
Kotlonition will c'oiiio to iiotliinK, and that Anxtralia will lio 
iiido|H>iuloiil lieforo Mio oontiiry ondx. Thix ix |iropho<'y a loii^ 
tiiiio ahoiid ; it.x valiio dopeiulx a ({imhI dm! on tho iiowiioxn of 
Mr. ttroy'x iic<|uaintam*o with Anxtnilaxia. Thoro ix no country 
with wliich nn alixontoi" xiKinor Ioxivh touch, and tho laxt two 
yoarx cx|M>cially have xo IninxforinotI Aiixtralinii idoalx and fo<>l- 
inpi ax to make tho witiioxx of moii who caiiio homo lioforo 1808 
or so comparatively irrolovaiit. Moaiiwhilo, forty yoarx of active 
jounialixm " niidor Auxtral xkiox " havo loft thoir mark on thix 
iMKik in other wiiys. Tlioy havo lllliil it with tlio loosi' Knimmar, 
tho cant phraxi'x, and tho slipshiNl informal ion that flourixh in 
minor jounialixm. Am oiu> tiirnx over the pii^vs and coinex ii|miii 
one after another of the lon^-agn correi'tiMl mylhx, C'onk'xknow- 
lodjje of •' onormoiix resources " in the interior, the x<|U)ttle s' 
llfly years" concealment of the fact that j^ild wni.s to lie found in 
payalile ((uantities. tlio ailtm-htlionoux ori(;iii and Malthuxian 
I itos of tlie lilackfoilows to name three at rnndom as one loiulx 
that in .Viixt alia tlion< is " no Ixiiirt/coixiV to look down in itn 
turn uiHiii lhox<> who are inferior to them in soiMal |M>xition or 
wealth " (a xtatomonl datly contradicted within two |i,ip>x), or 
tlint federation " will <lo all that a |M>oplo imIiuiHl with tho true 
xiMitimontx and iMpirntions of nationality are raiialile of 
nccomplishin>r," one r(H-oKnize.<i familiar !itrain.<i from the 
liiirkiihiilyi-f Doily Time» ami (rooHifiioiiidi Cliirinii. And one 
cannot lieip wishinj; that the author's oyex and oarx had Ihmmi ax 
active as his joiiriialisin ; that he had s|>ari<«l fiiiio from tho coni- w>urc<« " llmt rilkite ntha-r i...... ,v« • sHto^iriitl 

I Ilia iiiIkIiI have |ismh«I msal«ir ; M a •(■rrUltal'k mml I 
claim inailK for It it 4 tmi rwm mitmw miitMmm. Th* AnniMU 

Year by jroar Thk A«iiiv4L Kaanm tlinagii 
preMTVen Ita nrliclnal featurpo, ami lm|>r«irra spnn tiM 
which tlioy am pn«M'iit<<<l in Iho roa«lrr. TIh* " KndKJi 
■M-c-tion of tlie voluiiM' for IIm' yosr IWHI i-> i| 

ulthoiiKh it niiiflit ltav)> Imi-ii trntrf ■•••■urui. ■• 

»|iu<M< of a xlnirl review it houIiI t- < 

value and wide mmiih* of the n - ' •-< 

e\entM which thix xt-ction plai-n* »i<l<i liy xidfi wlUl Uf 
" wimatioiiH " of tlie your. The aniial* of iMr colonln 
with under the K*'ix*rwl |mKi>-lM'a<linK "f " KnfciKn 
|th«> himdini; of the wlioli' of IIh- xefliiHi t« " FntiHcn a* 
Hixtory," and tlten* la naiin fur thia at Ibo l«t> iif I 
and in con no \ ion with them xiieb a miatakn oa that M 
name of Mr. Olivier, of the ColiNiial OOkw aMd Ja«al 
Ih> avoided. Wo xup|M>xi< that any ohanKe In IIh> ( 
form of the iiiilox would In- n-^'lito*! by tlM«M> who 
accilxtoui<><l to iix4> itx cioarly-prinieil |>e«>nliaritli« 
yi>nnt, Init it can linrdly Im' nuiinlaitieil that a xyatmi a4 
which |riv)*M " INmtnii'irx l*urk o|mmi<hI " aa a arpa 
tundor itx llntt wonl) niid tliiii kmven a tmny aaia U 
" D<*nniiila " in indexed iindi*r " Wrat Indica," 
xiitixfactory. Tho chmnolof^ieal " fhrmiiele " ia fnll 
iiifornintion, i>\c<>llently arraii|{i>d, but xoott* onp. pi 
printer, xeeiiix t^i have l4iken I<mi litlli- |Kiiua with it 
and punctuation. Tho xeotion dovotitl t^i the " Ijutt 
ItNN) (;ivox duo proniinoiiee Ui such diverw lnHikx ax S 
" Oliver Crouiwidl " anil Mr. W<>atlH"r<i' invaluable " 
(tuide toltnnlen I'lantx." an exhaustive volunw which 
to b«- obwurod friHii public notice by lexa ini|iorta 
" S4-ienee of tile Yonr " ia abu a unvfal portinn t4 
We can jt'**' os|i«>cinl pniix<> to the auli-xeel ion '" I'h 
In tho xummary of eventx coniiei-ted with " Art. Di 
Music " it may |M<rlia|ix la- ciHinidontI that the Df— I 
ix ginul. the Art imrtioii liettor, and the Muair po 
Tho " Obituary of Kiuiiient I'orxonx l>ee«aaod " ia rei 
well put togt>thor ; tho nnnilN'r of iiauwa dealt will 
oxc«>sxiveIy larp-. Mon- x|«ico might liavo la-en ^; 
iidvnntnKo, to xuch dixtiii|piixho«l penona aa I>r. H. I>. 
Mr. K. I>. Hlackniorc, and lena notice taken of Oarar 
sundry hymn writers, not to say fon-igii protew. 
p«>rmis.xil>le to (^inble that it niiuirvx a quarter iil 
toil with a sharp |ia|ier-kuiro to o|icn up tlie rvaouroea 
Annual itogistor," but this lalxiur is amply n>|ni 
coiixiil<>r»tion of tho fact that a reader can look fnrwar 
dismay to timf*x of icroal hunger anil thirst aflei 
IKilitical, hixtorical, and xociolo)rical information. Tl 
volume of " The Annual itouixtcr " i« r«>rtainly w 
wore than the price aalced for it. 

A Vada Maount Indaxad. 

L'x«>rul as an' the fourte<>ii volnmesi of ButHt l*Rlca 
to the bibliophile, it ia a laliorioua undertokiac 
through the index nf i^arh in i|iieKl of detail a 
|iarticular work. Tho ap|M<aranee of a jprnoral Index ( 
ten ixHiiex. 1887-tin (Kiliol Sto<-k, 2lx.). ix. tben.awein 
Short of an exhaiixlive xubje<'t ax well ax aathor-iml 
would have involv<<d, ax r<>s|M>nxibl<> oflk-ialx at any gn 
can t<>»tiry,a vaxt amount of additional wvrk. we rook 4» LITERATURE. [July ■tlliaad la order Um* MiUiM any bv pwrfeeUy rl<«r, ami 
■t m mim r Mak kmd h tlH> best 
•lUMMMlk «« M« aWMv Ibat thU 
of Ml indn. th(> libmrios to 
■■MUl works. Ilk* tke tiir«« Muarin 
18B7 aad 1801. Mi«kt wttk adrMtacs bt> 
iadbalad. IJm auM« ao aa a|Mke* oa tk» Unas pMwHs. It may bi* 
nn<«<d that Ike Iwa mm of kMlvn who dlMl qnltc rccoiilly, arf 
botk rrprPwalMl, Mr. Robort Borhaiian by tj>i< " Klmhl.v 
Krkaol t4 Poetry." K(r Waller Bnotnl by hi* '■ BaltiKy nf Richard 
aad " FWiH-h HanMr{*U." 
Wr an> irfad In arir I hat Mr. Warwick H. Draper'* AlJVKlt 
TMB(i8&»T (Ktltol Sloric) haa rrarhml a Myonri otiitioii. .Sn far 
a* tn* have nbMT^cil il ««<«•«»•> Iho Ih>i>I nf the bwikH mi far 
priMlacrd with a view nf Ikc a|ipruarhini; millciiary cclohratinnii. 

Mr. V iihaiii i>iilinl<<d in th<" SttiU (Jr««jri«, wan Imim- 

li< ati<l SiiilKTlaiiil Hi|{lilaniliTH, r<iM> l<i Ih< laixt'- 

UmicIii hiniM*l( <Hil ill ordt-r Ui Ih< trf' l<> ar<t<|>t 
aa a|ipoiataM^ii oSitioI io him in (hi> l'hini>M< PimIaI K<<rvic<>. 
H>*tK<r hewa* in IVking whoii Ihc lr<>ul>|p t^iw, and ikiw wi< liavi- 
hia Ituar or tmk HiniK «tr thk L»xiATioMi in I'KKiNti (Loiik- 
■aaa, 5k. n.), with a pn-faif liy Mr. Atidn-w LaiiK- Mr. Lanieio 
priaripalljr caa<vnH<«l to U<ll in that Mr. NIki'I Oliphaiit i* a 
idliir -a uta tc ai i iiit which Icama aa eold. Thf ImmiIi iiwlf covfrit 
lhi> itnMiad ia a »lrai|chl(i>rward. anpn>U*nti<iuh niaiiiuT, ami huo 
maap aaipa and plana. Their arc iMmc new factn alMHit llicinininK 
0|i c r a Hoaa of Ike Ckiaeao, «rko hail acdmlly (uiiiicIIimI iimlcr- 
anatk Ike Ckiaeaa qnarlera. and ha<l nixtwn laritc cum-m tA 
In Ibeir nim' rca4ly t4i Uc cxpln<l(>(l. Ax rt'tfunlH the 
City Mr. Olipbaut maintains that " it wtmlil have 
baaa lar beiier if at Ihe very Brat Ihe <i<>n(>rali< had Imriit th« 
Io tka groand, and then aakvd for inatriiclidnH rrutn In Ihe eaae .rf Thk Katiikk or Ht. Hilda, by Itndcrick 
Oaaipbell (Raaaell. (b.), thu rulmtion of the title to the contonta 
i« Bot Tcry clear. The book ia a record of a life paaaed in the 
aertriea «f the lladMW Bay Coaipany. If it had been ito written 
as to Kive practical inforoMtloa about the condilionN and 
«HolaaMata of tbat aerricv, it would have b<>en utH-fnl, but it 
prIaeJpally coaaista of niuiaccfHwful altenipta at line writing. 
Xow aad afaia, hawpver, tliere in a good ntoni- ; and this 
■iVOWll of tka aHUiBer in which the cmp/oy<'ii of tlie ■■i>ni|iunT 
arraafB Ikair auirriagea ia aamaing : — 

Oar oaeiala, wkea they wished to become iic-ncdirts, uftMi 
aair ri ad ladiaa girls. Maay, howorer, did not car« to do so. 
i petiiion Ihe company to aeled wives for them and 
oat by the nest boat. Their winhcs were, as a 
nUa, eoaiplied wilk, aad the aelet-tion wm* n<>srly alnvys 
Mliabetory. Aamog tke archives of the c<>ni|iany arc found 
rvrvipts (naa faclora mnninic lAas : — " Reoi>iv<>d p€>r Lapwinx 
Jsae (ioody, as per invtilce, in good trim " ; and " Reoeivod 
per (kpray Matilda Timpin*. returned per lapwing as not 
kidag ia aecotdaaca with description conUinod in invoin>." 

Oaa paragrapk t4 aoaM* length i« repniduced fn>m an article 
aostribaled, ant very bmi; ago. In our own cfilumn* by Mr. 
B ok i'H Machiay. We ahnald have bwn morv sensible «rf tke 
eowplimenl if Mr. Usmpbell hs<l no< iH-Kle<-ted to iimke any 
arknowlrdgaieni of hia indebtedneM. 

How TO Kvnri A!*!* Mwar «D ilvara:L.iTK. hv ('. II Tl.xra.. FICTION. PIOTION FOR THE HOLIDi 

We givi> Im>I<iw a iM"l«>ction from ni-eiit novc 
a guide to iHir readers in their holiday readiuK : 

" The Midden M<Mlel." Hv Mr>i. Harrod. (Heli 
" Cinder*. " By Helen .Muthent. (Peariton, Oh. 
"The 84'cond l>»mly CImter." By Tom (inlloii. ( 
" Monsieur B«<«uc«in'." By Booth Tarkinf 

2h. (Id.). (Short and liKht). 
"l*acineo." ByJohnliiindiil. (Smith, KIder.) (Am 
•• MamaV Mutiny." By Mrs. Hugh Praaer. (I 

(In Japan). 
" The NeriouH W<»oinK." By .loha Oliver Hobbc! 
" The Se<-ond Vouth of ThitKlorii DeHan(;«»H." 1 

.Mro. Lynn Linton. (Hutchinnon, (In.). 
" The SiNil iif Silence." Bv Arthur K. C 

KIder. <Ih.). 
"Th«- Mniil of Maiden Uiiie." By Amelia K 

I'liwin. lilt.). 
" Kilty'» Victoria t'nww." By KolH'rl t'riiniie. 
" The Mother of Kineral<lN." Bv KergiiK' Mu 

BInckett, (Ik.). 
" In HiH Own liimire." By K. Baron t'orvo. (I 
" My Si>n Kichanl. ' By noUKlax Sladen. (I 

(A tale of the ThaineK.) 
" llnrlau of Sendle." By .1. W. (irahaiii. (Hhi 
" Tan(;l<'<l Trinitien." (lieineinann, (U.). By M 
" Daniel WiMnlrolTe." (Thin is a |Mmerful 

all n-sident or for a HUnny afternoon.) 
" His Familiar Poe." Bv K. LivinKKtone 1* 

KicliarfU. (Id.). 
" Tlie.Uolden Waiifi-ho." By Fer({U» Hume. (.I< 
" The Sin of .lio«|H>r SlandiHli." By " Kilji." (( 
" Anno Mainw-:iriiit;." By I^idy Hidley. (I^inj 
" In the Name of a Woman." By A. W. Man 

maliH, 0».). (In the •• Hiirilanian " Ktyle.). 
" The Survivor." By K. rhllllps 0|>|HMihoiin. (\ 
" The Warden of the Mart-hes." By Sydney 

Woo<l, fle.). (On the Inilian Frontier.) 
" Rival ClnimaiitB." By Sarah Tytler. (Di( 

(Karly dayH in North C^arolinn.) 
" Our Friend the ("Charlatan." By Ooorge Obii 

and Hflll. (In.). 

IK'vonshlre stories are : — 

•TheOoodRe.1 Earth." BvKden Phill|tott». (Art 
And " The White CottaKc"." By " Zack." (C 

Home and lioumn Catholicism are dealt with 
" Frederic Uve<lale." By K. liuK^in. (Blackwi 
.\nd " CastinK "f Netit." By Richanl Bii«ot. ( 

For Historical Novels readers may like 

" My Lady of OniiiKe." By H. C. Bciiley. (I>ji 
" Prince l{u|M>rt the Buccan«H>r." By i 

(Methuen, (Ik.). 
" LyiilM'th." By H. Kidcr Haggard. (I.K>n(fman 
" A Forbidden Name." By Frwl Whishaw. (Chi 

(Ih.). 

Ireland wu get in 

"The l>»Ht I.And." By .Mi« Cr.iiii.'. (Fisl 

(TowaniN the end of the eiKhtet-nlh centur.i 
" My New ('urate." By Father Sheehan. ( 

Dublin). (A <|uict story of |{4iman Ca(li< 

Irish village.) 
" Mononla." By Jnsi in McCarthy. (Chatto ai 

(A atory of S'oung Ireland). 
" That Swivit Kmqny." By Katharine Tynan. ( 

(l'liiK>r Irish Mocielv.l July 18, 1901.] LITERATURE. 
"Th« Ppofkna Pip**." 

To bo iiuMlorii, of (lio w«>rlil worlilly, tn l«»ll u» o( tin- |mhi|iI(i 
who, liko till' H|il<<itiliil liiitl)>r In Mr. (SmMnnltir* piny, coiwIiIit 
tliciiiM'lvi'it o( tho Iniutniioot fin'lc, la th« aKn^mhlf mlmioii of 
Mi-x. (.'riil((ii>, who <ln<>« iill lhi«u> Ihlntfn nnti muny otht-r* In Iht 
luti*Mt IxHik. " I'tHipli' xiiy I hilt If you ciiiiiiot hiivi* hiipplni-mt 
liovfiilly, yon nnntn't tnki> It iinlnwfnlly. Hnt «h:it niMiiit 
iiiilnwful NiiJiii/i/iiHCKii ? " l« oii<> of thi> |M<rtlnt<nt t|iii'4lioii<i that 
till" mcwchI of m-w horfiiiu'i, Komiliol, tho wifo of I^irtl Shorl- 
VloiiKh, nn<l tho miiiIii llitnro In John Olivor MoIiIm-x' novol. Tin. 
KKiiiliN WiHiivii (Mothnon, lU.), IlkoM to nok. But nil thi< witt 
iliul worldlliupt of thix cntortnlnlnfc volnnio onniiot nn<t\vor hiT 
ImpnHdlonfHl crlf't In anythlni; lik<* n iindNfnctory fiiithloii. 
Aftor lM>hi(r marrliMl by hor nmminn to tho Fliirl of ShortrloiiKh, 
who In nimkon of im a rri'lin from tho lM>(;liinine ; aftor fnllinff in 
lovo with what ono fanrloM Mr*. CnilKlo intoniN to \to n ti'rrilily 
(■(iin|H>lliiiK iwrton, tho Sot-hillxtlc .lorolyn Snttri'l, nml Im-Iiik 
ilovtoroiiMly J<H-koyo4l out of that iilTnIr by hor innnilani' 
lirothor. Sir Coiirtonay |{airot, and Iht xUtor C'arrio CopiM'l ; 
Hflor anotlior inarria)^< anil a final rotriMit on tho SiM-iallHtli- anil 
:i nlniplo llfo iu NnnMnbiirf;, UotmlM>r»i iinoMtioniiiK of thooimnioi 
nrp. wo four, by no nionns oniloil. A lionnflfnl MonHlithinn Inily, 
MO rnniplox, mo fro<'ly Infliionepil by Hiioh a ty|>o of man a* Siittn-I 
(whon th(>y moct iiho fo«>lN n " ncrvnun omnimtion which, llko a 
wnvo si^l/.inf; noawooil, cnnght np hor hoart and Hi><>n»iHl nnccrlain 
whoro to flinK it ">,iloi>s not omi hor psychio ailvoiitiin> by jonrnoy- 
in^ to tho C'ontinont with hor lM>lovr>il. TIiIh is tho oanw- of 
iliwontont, wo find, with Mrs. Cr!ii>{io'H brillinnt and adroit liook ; 
slio does not I'onvini'o ns in n-pird to tho main idoa ; tho inrldonts 
of |{oMnlH>r!i ri'volt an- inton'MtinR far aliovo tho oonnnoii,bnt tho 
roncliiHlon of tho niattor Im a littlo too liko lifo, toocoininonplai-o 
to l>i> iK>rfiH't art. \\1ion this is snid wo hnvo littlo but tho 
warinost commotidntion for n " 8orioii<t Wooing." I>onpitc its 
mlhor Montimontal tltlo-from a Inily who has n-volntioni/.o<l tho 
ivomonclatnn* of novoU— tho bnok is vijtorons Imin tho o|M<nln;; 
dialogno in Carrio's colobrntiHl drawinfj room, which is said to 
have Ihhmi copied from tho nuisic n>oin called tho I'lirailiiui, 
dosi;;iioil by Mnntof;iin and t'osta for IsalM'lla d'Ksto, to tho 
last parnKraph of philosophic Christianity. UosalM>l is evidently 
a heroine after the author's own heart : she is tn-ntinl with an 
amount of sympathy and earin-Jitness that cnus<>s the r»>ader to 
foi'l every thrill of her splendid physical natun>. But she Is a 
very " dinicult " lady, and in n'fcani to hor |>nss|on for Jocolyn 
Suttrol ono is n littlo Inclined to tnko sides with hor nnnorn- 
piiloiis and nmusInK family and friends who by a sorif>s of sad 
frauds almost ki>op her from her dosir«>. One's heart docs not 
;to out. to tho hero. Wo ar»» told ho is extremely ({r<>at and 
clever and he has nliout him a );(kk1 deal of a certain fniRic 
coHiedian, but he iloi's not hold one. When your hero Is, in 
apiM'arance, like the StralTonl of the Wentworth Woodhousi' 
collection you may l)i> sun> he will l)e terribly " thorou(;h " 
:knd very likely dull. He and his KosjiImM iM^lievo wonderfully 
in Tho Movement, The Ideal, and the like, for all tho world as 
tliou):h they wero a couple of dear littlo undon(mduati>s of tho 
old days when Ruskiii ruskiniseil and William Morris l)e(;an to 
l«'. Old fashioniHl trifliu); with sociology and new fashioned 
ri'volt agaiust thin)(s as they are load to some pretty complica- 
tions that Mrs. CmiKie handles with admirable reticeni-e and 
skill. In her delineation of the characters that snrnnind and 
complicate the ifroat souls of K<isalK>| and .locelyn the author is 
at her lH>st. RosjilxM's brother. Sir Courtenay. a philistine 
man of tho world who considers himself by bhMxl and in action 
■1 •.•i^Mf 1r.tti.iit lu .11.1.1.1 fn .i»ii.i.t *!...* ..I....:.... 1.^: .- (( - RoMihel and JoeHjm lluit koMa mm i|»it* apMi 
■ufiorflrlal hat rniKSKliiK «U ct thn •tttry. Mf*. i 
•Iwaya t m w m tlaUy of bor acv and tlM in i toi * la Ik 
l>nM<llani alMi akoww liiti InttmMw nf iU laMr aMator 
pUiaard to noUi orraainnally ilM> tying itmdam tt Dh 
emmm a paK<* f* two, and nrrry rbapter aMi MMIjr p 
Instinct with tlH* I'd'ollenl «|iiril of Mfrrdllli al Ilia 
would not Imply thai Iheaiilhiiriif " A tWrUma Wania(' 
tlonnlly Imitaiivn - ali«> aiamU alanvn liuit ; bat ■MW' 
phm>M<oloKy -" clarion ibnUKbl." " wayward bnaallr 
disastniualy," " Th«< PIticraiMl bla K<iaihcl " n^ralla 
of tho iminl and nptnf>aii of a mlKhly baiul. Hal Mi 
is highly lnde|M<ndenl ton. Wcdniwit fancy alw ImrroM^ 
wherpthe styleof Ihla paracraph : 

The apinster «-a» apare, «-|tb a flnr RannI cb<<M 
black eyes, and no nnnaonM>di*r<>niible about Ibr kiw 
on the contrnr}-. Jut led out (in a M|Uan* iMiniM*rl en\ 
iniirh decency, by blark caabmera eal. aa a akirt. no 
\nnf( hi'low the ankles. Th«"a<«, hmrpvrr. w»f»> ( 
liicrtHlible deKr<<e, and the r<>«nlule fmK. small ami all 
soinethlnfc rocnanlically aristnrralir in lla abi< 
eloKimce. 

Carrietl to its ullimnte. this nn-thnd cannot ho|ir t( 
ridiculous. Hide by aide, howx'ver, with anmi* iii 
imraKrnpha an> nwny aiirh happy phraap* and doahlfii 
" The up|M*rolnaaea an> comiHiMHl nf woaipn who will 
and men who will not work," or " In human n-latinnah 
ciinii>s not from the deltcient heart or ill-nMtebMl hmn< 
ill-mntchi>d visions." But Mrs. ('mi||i«i kaa on*' old 
hnbit which we And rather wnarisnnM*. The hen 
chapters an- lavishly imwdenil with sonM>whal ina 
i|ilotntions which, white displayinf; wide r<>adin( I 
lan|;un((es, dn not f(n*atly help ns to realize tbcladieai 
iiion who have to act up to those mottnea. 

AlthniiKh " The Serious WnninK " is ftljoyahta i 
|)erlm|)a show theauthorat her hiichost : hor sabjeet la 
a little over-worke<l, and tho method. altbo«Kb aa i 
lN>ttcr than Mrs. C'nii|;io has shown us in many a |>.^ 
adventure. AMONG THE REVIEWS AMD MAOAZIl The most excitin); article in HIacktroiMl is mie oo 
Lnrrikiiiism in Australia, siirni**) .\mbrn.<e Frail. We 
Kiven to understand that the j{n'nl cities of Australiai 
comlieil with s«>cn>t societies who terrorize alike the 
their n>s|)ectable fellow citizens. The writer repr«»seii 
held the |iosition of solicitor to a certain " Push." a 
professes to reveal the soi'rets of its nricanizati 
memliers of the K»nir>. according to Mr. Pratt, 
criminals, but well-|taid artisans ; " drunkenness Is 
forbidden arnon^; them " ; and they " are reqnirri 
continent lives." If all that be true, it is not easy t< 
■(Uarrol they ha\-o with society, or why they should c 
amaxiu); nunilier of undiscoveretl murders with wbicb 
creilits them. The Cnmorra and the Malta one aiv 
Tho memliers of those organizations lire by extortii 
from nei(fhtiours. as the price of immunity from vh 
outraice. Mr. .Vmhrose Pratt's storiea <4 Larrikinis 
doubtless foumled upon fact, are less in acronlaiic 44 LITERATUKE. [July 
•■ fOaTP Tn4i> !■ Xnrth XlcMlti " fnlfll* (lio pmwiap i4 tho 
It U lltflY, »o« »<» i«v oon^tional, rrtidlnK. " Tho 
I OSee Im WithlM." by'sir WaK.T Mti^rilW. in irmMl 
■toftk* aMlkotb nf «xirk ••( lli<< iixMt im|>or(anl •>( lti<* 
Ctawi— wwl 0>r»«. Mr. H. S. Ckltl<<<-«>(( |j:tv«'» u^ n axxni tli-s- 
<-ripli<«i (i( " A Boer Refnger C«m|i " in Natal. C'oi> II 

Ihlaicv Ihr ri<(Hc(>ra un tm to tM> fkirlv roMforiablo, it - 

fal. WomKdtlMt— AM. 

Nirar ky b • ranp fnr cnnral«<«r<<nt Mtldirr*. ami loww of 
•ll» mut tmkf tlM>ir «-alk aloiiK fh<> rivor bank in our nriirh- 
boartMiail. It U MirpriftinK I" Hixl w'lut a kindly and friiMidly 
tw it i i t psiato b«t««aHi tkaM atnt the Borr wtwwn. Tli«> Borni 
itol MO |iM»ataMl% aaaiaat tlH> n-cular iu>ldi<>rH, and tlio 
■oMicro «|M>4k wry hiicniy ah<Nil tlM> ItKbtiui; i|iialitit>>t i4 tlio 
Bocr» ; bul lb<- Bopfk do maki' it a |>f>nM>nal qufstion that tll<' 
OokNiial r«ilaaln>n ahould Im- <>m|iloyi-<l asain-tl iIkmii. T>i<>y 
' to Iwagiiw* tlut they ar<> AxbtinK for I bat ind<>- 
vkirh in roane u( time it will U* <hi> dontiny of 
rolonjr to do, llicjr rather anlioi|Kt(<>d thnt the 
iqraipatJU«a of th<> <>th«>r d»tM>nd<>nrl(>i« «-ould bo with tbiMii 
■■4 ant anainvl lh«fn. Th<*y nro imrtioularly Nort* with th<> 
Soatk AMcan Voluntn'ni, aud hare wore than iNicoromuiitltsI 
•«ta «Wt« tVac corpa were OMMemad which they would not 
1mt» done In Ik* rase of rctfpdars. 

In thi* ftVn(/<>itKiM'ii Miignzine Mr. Pprcival II. \V. Alniy 
writ<«» ol tin- I'.iliTi.li-.- I Viintry, m<*anin(; 0(t<'ry St. Mary, and 
Mr. Cliar '-> nnin<tin(; fxtrarts from tho di.iry of a 

tlMteonari ■<l in a Hmall Sn><«»x romitry lo\ni in tho 

Middle n( ibo ei|rht4<«wth cpntury. 

Th«f«» in a thir«l invtalmoiit of Dr. T. Millor M;ipiiiro"s 

articlp* on •• (inorilla «ir Partisan Warfare " in tho I'liitnl 

S^rricf Magasiuf, rt-latinc NOino of tho oxpluits of .Stuart, 

ind Forrest in tho .Vniorioan t'ivil War. Those articloH 

'1 irood a» far a» thoy liave gone, but the subjocla merit 

roorp detailed treatment. 

Good Il'onl* revive* an interoHtini; memory in an article by 
B. Robaon on Ida l*f<'iffor — a (fi^at tniveller in tho days when 
woMMB travelled far \f*n than they do now. She went to tho 
Holy Land and leeland. and twice ronnd tho world, was attacked 
with a laawm and a knife in Braxil. locked np as a spy in Trans- 
eawea ala. and a w rt e nec d to death by tho Queen of MndaKS-scar. 
Her boola were m popular in Kngland as in her own country. 
One ntlll cone* acnwa copies on tlie shclvcM of the Hocond-band 
hoolnellers. 

Mr. Thoodon- Andn-a Cook. whoti« articles ap|M>ar with a 
wvIfohm fre»|uency this month in tho ni.-i(razin(>s, writes for 
f'ameU't on " The R««in(r World of London." The numlier also 
eontaliM a short ntory by Mr. I>onglas HIaden, as Mfpll nn 

iitioii of a mar^'elloos mountain railway in 

Kooald L. I'curM-. 

▲ ptammng aeriea of paper* with tho xeneral title of 
" School Days Abrr«d " ia beffun by Mr. Aacott K. Ho|)e in the 
i*»fc' . Tho first article dcscrilies life at an 

A«»i . ;.'0- a wi'ini place, not in the leaat like 

RuMlbarftt, if wo may jitdfre from the a<'coiint Riven of It. 

Th*" f'aityrsoJ nnil Ludgntf has rather a w:iv ••( iiitilil!ii!r at 
sohjeets Instead of tr<-atin|; thi-ro. Ai. ile 

■I's Brtiele on Ralxac's love letlem is a < Ms 

Uh. An article on Lord Mihier by Mr. Cftrorie i is 

hHtrr ; and Mr. Tohhult's |mpor on signs and ■■< '^ is 

%N!ll and qoaintly illaslrated. THE REPORT ON BOOKBINDING. <4 Arts last year. ' '-'•k CollMton will liiiil iiliiiiiilant (inmJ lor 

■rt wbick ha* Just Ix-t-n j-siiod of the 

... . lor Ibiokblndlnr • • ' ' " «- :,ty 

The ci-mcluslofi :i: \» 


tomiM.raiiiro and tlioroui{fa veatllaUou ot 111 
isisltsl u|M>u. It apiHNtrs to 1m) a geuoi 
\: , lid |tar(icularly Kussiun loiiihor, lasts 
that are in constant iis«». This Is :it(ril>(it«><l 
:iiiMmnt of irrease absorlMHl by tho leather from I 
is suK)i:t.Mi<>d tluit a snilable dressing ul'iy Ih- di 
would have a similar offivt. 

The primary cause tif dot-ay, however, is »l<>«' 
dotoriorition of the lentlior, and many of the mix 
tanning, •! nd finishing are stnmgly <- 

every llbi ■! tho <-ommitt<M> found evicl. 

bindiii jiiiivsls n'pn>sonl«Nl, but the l»<s)k! 

the I ' to n linndrtHl years sIiowikI fiir ^^ 

of di ;.,... I Ill than (hos<> of an oarli<>r dud' 

liiiidingK oxamiiietl iMire cvidoiice of decay after ii 
:is from Ave to ti-n years. The |H>or comlition of 
the latter end of tlie ninoloonth condiry is atti 
to tho thinness »s to tho inferior quality ol 
M«Mlorn leathers dy^l with tho aid of siilpli 
ftindomiiiHl. In nearly every cb»4> Itussian leal I 
have iM-como rotten — at li>ast in bindings of (lt<- 
])ut in the main the injury for which the I 
iiianufactur<<r are rt-sixnisiblo is duo to ignoranci 
the means employeil to give the leather tho o 
r<>quir<><l for binding nitlior than to the intention 
an inferior article. Tho momlx^rs of lliec^munitt< 
themselves that it is |H>ssilile to test any li^tb< 
as to giiarantts' its snitabilily, an<l they lM>UeVf> I 
to ls> no dilUculty in providing matoriiil at tho 
giMKl as any previously made. They liavo not 
to any decision as to the desirability of ostablls 
nllicial standard, thongh they consiilor that tl 
consideration. Their ivjiort, which <M'cupios i 
pages of tho MX-iety's jtmrnal, is to Ijo i-eprin 
pamphlet and pnMishisI by Messrs. Bell and Son Wo gave some |)articularK last wwkof Mliasn 
which c<mcluilo<l on the llh, and wo now • 
im|M>rtant items : — 

Tennyson. " Poems by Two Brother*," 1827. 1 

|iapor copy 
(Vjloridge. '• P<M>ui8 on Various Subjects," 170U. 

edition ... ... ... ... ... ... 

Keats. "Endyralon" 1818. Presentation copy ... 

Keats. " Po<'ms," 1817 

Morwlith (G.>. " Poems," 1851. First i.<iitlon... 
(Thackeray) " Harlequin and Humpty Diinipty," 
Stevi'nson. " .\n Object of I'ity " and " Obje 

Pity," 1802 

Stevenson. " The Pentlaiul Kislng," IStHi 
Sterne. " A S«'n(imental Journey, "17tl8. Kirst !•< 
.lohnsnn. "Tho Prince of .Xbyssinia," 17.W. Pr. 

t ion cop V . . 
Butb'r. " Hiidibras," l(i02. First edition of tin 

juirt 

Bunyau. " The Pilgrim's Progress." Second csl 

imperfect 
Ii<«nmont and Fletcher. " Comcdl<?« and Tmgei 

1IM7 

Shak<*s|>enro. " The Famous Victories of Hem 

Fifth," 1017. \ gixKl copy of this extremol; 

UK>k 

Kelmscott Pn-ss. 

" Sigurd the Volsuiig." liuM)mplelo specimoun 

oiilv U2 copit-s jirinl^xl 
sii.U.y". '• I'.-iical W<irk«." 3 vols. 

Keats. " |*(HMnH " ... ... , . 

•■ Si;,-iir<l the V.ilsnng." 1808 

•• I, ill- inid Death of .lason." Vellum copy ... 
" The Karlhly Paradise." 8 vols. ... 

VaIa PrtfMti. la^M July 13, 1901.] LITERATURE. Corrcsponbcncc. 

HURAZiDIO NOMaNOX<ATURB. 

HIr, — I w«>lcoiiM'<l with i>nthii>ila>iin Ihi' |ir<xip«vtnH of th« 
" Victoria HUtory nf tho t'imnHo<t of KiiKlnml," and fully 
iiit<>nd<Hl to lay out my 1"JM) In the purchaao i>f th*' iiuuibcn lu 

I hoy a|ip«<iir«><l. 

I hav«, liowover, for many yMm hmm » NtiMl«>nt of ammry, 
;iml if thi< vrilniiioM nf Itio M>rl<>*< nr« lo !»•< ilofaoMl liy tho n(f<<l- 
1i'« viil);:iri/iiliim of li<*ml<lii' iM>n«'nrlatnro to whlr-li Mr. 

I I liorno liUH ciiIUmI ntt<«ntlim, I •ihnll not allow IIk' 

'hdinl of my llltrnry to Ix' low«<r«Ml l)y the prfwn. i 

work. 

My |>r(K><>Nii itf r<>niionin(c it Himplo uiul, I think, juxt ; 
iiuir«>ovt>r, It Ik not likely U> be |M><Mili«r to niywlf. If in » (rivini 
luwk I (1ml that a -tubjivt with whii-h I ha|i|M>n to Itoconvonnnt !« 
lian<ll>Hl In an unwholarly mnnnor, I f<>cl jiistidiHl in (llslniHtlng 
tliiiw other |)ortioii<i of tho volumn in whioh. owin(( lo inMufllclcnt 
IoiowIiiIk**, I am morn or Iohm at th«> nii-n-y of tlio writers. 

I am, of eoursi', only an individual memlier of the iMxtk- 
liiiyinf; eommunity, l)nt I am conrltlent that lliero are many who, 
whi'Uiorthey may write to the |»r«'H«i or not on this matter, think 
.11 r ilo, and will act In the same way. 

I have heard much of thn \vide-!<|iread disgust ocoaftionetl 
nmonj; anti(|uarian Nehnlam liy the |>er|H<tratiou of this atrocity 
in an heraldic publication now in course of Imuc. 
I nm. Sir, 

Vour obtxliont servant, 
. OXOXI.XX. 

" L'AIOLON." 

TO TIIK KLUTOU. 

Sir,— Much criticlHra U now nflont on the subject of 
L'. Union. May I lie allowed to add my ({uota in the form of a 
few thouKhts on some of (ho featur»>s of the pl.iy which hnvo 
made i( fail to l)e a r<>ally great piece drnmaticnlly 7 

The list of perAontuig^'* includes no le^w than forty-six 
. Iiar.ic(ers. Of these not more than twenty are of any consider- 
il)le ini|>or(ance in the plot. The rest enter once or twice and 
play an almost irrelevant |)art. Some, indee<I, play in side plots 
which emlHirrasii rather than help (he main intrigue, if such 
exists. What else could Ih» ex|>t>c(e<l fn>ni such a legion of 
participators? Shakespeare, who ns<><l more ilmmntU ptrrsonnr 
than the classic writers of the French drama, would surely be 
istonish)<<l at seeing such !i company on the Imards ! 

.\gain, how diws Rostand use his actors towanls the ond of 
the play ? Most of tlieni, even of those who have taken a largo 
part at tirst, drop out of sight, and no account is rendered of 
them. From the time of the Innquet Oentz is left to eat his 
i>onlK>ns and enjoy his scent without a word more about the duel 
Nvith the French attach*^. Dietrichstein gives his history lesson 
;ind is not heard of again. Fanny KIssler, who seems the 
moving spirit In the conspiracy, does not appear after the 
banciuet and passes out of sight without a wonl of thanks from 
the Ouke. Metternich, too, is lirought in rarely after .Vet IV., 
and when he d<x's ap|iear his char.jcter is rather altered. It is 
true (hat the last words of the play are allotte<l to him, but they 
<lo not seem as striking as they should l)e. Comparts this with 

that >4h<lL*ottl\An|.inn fvi,,tvA«l«- IQItAl'Adn.^..*^ ..^»»..«L. #^_ -11 Wf^ The BaltJ« ct Wacraw I* om al tM I 
play, but even Ihi* i» mrrtUmf, TIm* Iftli wwM* «4 A 
drawn out to an mummtre IniCtJ^ «HlM«t tmyiUmt^ m 
•Irlklnff lo anUMrfaM ilM -TiTaigini. Of mmm», H 
"I' 'Ikplay fMHIWv bte Hmh 

<• leallMn. B«t llMl km ki 

In ■•> ' r way> itmt «• ar* ahwMljr ne^anlatMl 

Ti iw) of lb* iMUirM of Ik* iitejr wkMi 

dramatic fa|lor«s Inlormlinc tkonch It !• tnm mt 

stnrfiifwiiiit , 

I rMisin. Hit, yoar* ralihfally. 

WALTKK W. f 

Itcrwmt-bouse, Anvrley, K.B., July «. DMUai 

ytHi dul 
MO Hack) 
y lam. Y 
Ilia bad no 
'■m aud »< 
thing Uiwi 
' Ibad«4 RAOBBL. SARAH, AND THB 

TO TMK KDITOR. 

Sir,— In Litrnilun ot May II, ItiOl, 
honour to comment upoa an Mmiy nf mino, 
appeared in the llentimuin't M " 

svemed to think that the Fri'U' 
beoome !m> outwtirn in th<-s4- day* o( 
Coquellnand Sarah H<>rnbardt have d ..' 
ing them (the works u( the grami •iVcic) alive, 
arguutbat the genius u( ItacUol had givun t«>iapnrary lU 
claasiodranui which, when Itachel dicd.oeaanl tobavr a f 
hold u|MNi ov)>n the French stage. Uacbcl's gfcM pi 
taken luaiidy from Kaelne and Comeille, wkara 
Bernhardt does not generally play Iheiu, ami indMid oal 
acts i'/u'drf. The public taste has undergone a rh) 
uf the two great French liuHiu**, Kaobel wa* the a 
more terrible. liachel's gr«*at " heroitm " — god-like ottl; 
restMublance to the gods of polytheism— are mo^ll 
Thoy are torn by the florovsl poasioas— specially 
bate, revenge— but Lbey fe<*l nu touch of oonanieofleMid 
of murder or of other crime. Hiwh ehnraotet*, a 
ilaemonio dee<U, lM>ar no cominrison with postrChriatfaui 
Mrs. Siddons ci>ulil gloriously embiMly tme kerolnei, 
truly (Sod-like, dawpite their sorrows, temptations, (ail 
who artt mor<> or leaa eooaeioosly swayed by rnnsoieni 
Christianity. It woold bo MIe to compare too emrk 
mvrits as tragic aotreases of Rachel and of Sarak. CM 
tliat instead of comparing bimaeU and Schiller men i 
glad to poaaeas both ; and so grent waa Rachel in hnr 
Sarah may well be (HHitent to he lean, hut of her godJI 
Still the presence of Samh on our stage |i 
thoughts of both th<>se distinctively gifted 
delight in c<^ntemplating such artists in their neamai 
their remoteness. In the i>uia« atuc Camrltku, Raci 
certainly not haveplayetl the consumptive Rahabite aa t 
so t«>nderly rendered the fragile wanton : while Sarah i 
appnHtch Rachel in t'amille, Roxane, and other of her « 
tragic heroines. It is not sufficiently considered what i 
inBuence Christianity has liad upon the tragic stage. 

Rachel played Deademoua when ahe waa a pnpit. b 
attempted the pure, tender lady when she had attaine 
grt>at (Uiys of her glory a-s an actrces. The re aeon ia 
seek. Uesdomona Is gentle aa divine. If Rachel ked 
the |>art in her time of leteeat power, she migki. 
irritated by that which wooM seem to ker nnatnim 
character, and carried away by her d«ma«le nad < 
passions, have alter«<d the conclusion of the great tai talrttifv in tt tvttn trtmwi- tkn Itfs t<l I'WkaJIn mmA th Itbb LITERATURE. [Jul USB or rORBION PHRASKS. 
TO THK fcUUXJIt. 

aw.-^t b Uaw tome protMrt «•• huwIk ainlnat thr ptHlantto 
•ad valjcBr CMhio* of draariim low^pi. •••|H^-i»lly Fn>nrh. ut.rdi.. 
wtUoh ao MHiycMWOt amlarvUwl. into Kiiiclith o<mvi>nui(ioii or 
wrM^oivrarjr pouiUlo ooeaaioo, ••^ixH-ially when, »• \» nftoii 
Mw MM*. Uh> mmrr himM>lf doM mot kmiw tb<<ir tru«> nM*aiilii|r. or 
•MMMN prootNinrr nr rroii »|m>II Ihi'iii fornMrlly. 

ni«B MMIT tt)w> |1m> KriMirh «-i>rd rmftloyt imttettd of tho Rnod 
MMHtok " t^apUtyf'," nolwithotarallnK the (act that but fow 
•Itnapt. and Mill rpwvr iiurttHHl in thi> attoropt, to pronouno<* it 
Miniil. Othom iMTHiiil in tuyini; " «n(r*vlop«' " for " pnvc>lo|M> " 
(•kkoMgk Dobiitly «ay» " nnKvi>lo|M<d "), iiniorant thai lhi> KriMicli 
««rd h nnl emrHopr at all. Inil rNiWuppf. Then d^fm'it ia «>i(h<'r 
FbOBtll. in whii-h <•»%<• it n'<|Uir«'H iho t»^ ac«>ont>i. or KiiKJiBh, 
wkaa it iK><«cU n<>iM>, and the <-<Mnni<>n H|M>llinK " di'ixM " \* 
r<dir«l<NM tmm any |M>int «•( vifw. Thf followhiK worcU. toi). If 
biKwdMl to bi' Krenoh. are m<«rly alwityx wronjtly written :— 
mprrMU^. ritalrl, eonnai—rtir, pnrti-mamteam, r^trrmir, memoir*, 
tl-^^ihUIr : ait aro alwo tho (Jonnan icn/r, iiWio»fi»rii, 

■r: the Italian nrrm^ui. tmfo, mnrrhfrxmi. grttltn. nwutHdo, 

tn, Utmlili, roHfyrJi«Mi. rifiVio, fxtrliifogtin, mimtarrio, bmggti- 
dorrhin. Uumrrllit. tiutvi, oprm Imffa : thp Siianixh ilnrUa, guerrilla, 
g me ri U Uro ; tho Port iijtniiM' rMrri(vlo ; tho llutoh irW ; tho 
Nonmfian rjrr, mnlMtriim. knrinl. 

The otily oxoump for fMuployinK fon'ijtn wrtrdu. Have 
Ml t«eluitcaliti<>H and <|iH>tntloiiK. nr for the rake of variety 
or lorvl cnktr. la whfMi their meaning eannot bo (ci^'<^" 
la plain Kii|rli«h. auoh an Hi'brit, d^miuriitfni , grnrr, 
Mitf. ttotuioir, eorf», jeu «fV»prif, lonr ilf forrr, coup d'etat, 
fUrr 4e r^imtatter, an rrt-olr, ruprit <!<• mrp», </«• rigufur, rnnui, 
mtf/liff, romp H'tril, tmitf, riuemblr, horn He comltnt, nirntn, nuto- 
dm-fr. and it dn>>« not justify the uninK of iinoh tennw bm emiAoyr, 
ertpe, trrrirttr, hoHtfurt, ftermtmnrl , mntfriel, bfir noirr, rti 
JhrUruff, rn mnmiw. A« a matter of faet it iw mtrntly half-4Hluoate<l 
with only a Hmatlerinfc of French ami a very [Kior 
of Bniclioh, who do ao. Highly alwunl, t4>o, ia the 
I of pmtKMinrinK Knirfiuh wonU as if they \»vr«> French, as 
" xakK," "mirahih," " mamahxh," " pro<iteeBh," "cortayxh," 
** tw— hto." ** d»yl>o«hay." " hah-n-leef." " aceoonhmonp:." 
"otcl." ••trar," "amatarr." " prouienahd." " rewtanronK." 
or kpellinic tJiMn ao, •■ ia fiften done with " impaait," " detonr." 
•• role '• (bpttrr "roll "). " plebl«elt«." " miKalliance," " |m'II- 
Mell." "toilet." '* KTam," "meter," "maneuver." "annex," 
** rerrry." " »periality." " menaxnrjr." " r»'|»ertory," " naivety," 
**aMalh," "picket." " lackey," "clientele." "negligible," 
** mMMseace," " intranaigeat." " blond." " alminth." 

ladrnnd, aMoy worth now anlrenoilly treated a« French 
Blight be anglleiwd. aa "flaneee," " attache*-." " habit uee," 
'*rpgtBM>.""debat."" In block," "on route," while " frontafe " 
or tlM> good Latla-Bagtiith " faeiata " conid Im' hmhI for /afviWc, 
** rteMMe "lor rimm^, " rhiliogram," " ht-eatometer" for the 
InriMrmH kaogmmme, Kreiom^trf (the latter of which connote* 
a alsth part rather than giving any auggtxttion of a hundred), 
■■4 "paper ma«h " for pnpier marh^. On the other hand. 
" M o aa e " ahoald be prooouucod to porreapood with " route " and 
" to«r," while " bnlletin." " Invalid " no nore call for a ifuui- 
Fnaek pmnnnciatlon than "nitln" and "valid." Aa for 
•*f»Trtll«'" (for r^tvH). "troche." " beau ideal." "cap^pie." 
th ey are not French at all. nor yet the murh-abuM<<l 
•le " In the CMMe of "mettle" or "fettle;" nor in tranalatlou of " aur le t«pU," though the 
liieana"on the tablin-hith." the oluillow and thou 
•topping to conxlder that wo do not unuiiIIv la 
on the n<H>r ! Th<> Knnie incapacity is reN|H>na 
MMive an " fenutle rm/j/oj/*'," " nutio fUinrif 
S|iain." when we huve the far more i 
" eaxllea in the air," and " ttulf of Lvouk " 
Lion," fr.»i" whifli T.viiiiH, itr. iniiri* |ir«»|M»rlv, 
diatnni . 

If. iii^NMtl ol lilt rtHliiciii^ siu-li iiii*liiii«*h<ily 
have no nmwiu but vanity, or the men' d<>( 
aupiMMietl fiixhion. writ<>ni would endeavor 
true |ironunciation and N|H>llhiK of fonVigu nun 
L!eg(>. C'hamonix. Cent. L<-i(li-ii, Hii»t;. Htuiii 
l'<>Ht. Oirdolm. HuIkiiiii, Bueium Air«>N. I^iurcn 
could Im> no (KMUiible olijtH'tion. nor yet 
with for<>ign tonguoa. aoUvianiH in Kugliah itsi 
ThuM analogy and etymology unite in d(H-l:i 
giMierally ainipler, aiiellinga ax preferable 
odoptcKl — ailvau, tiro, ailiyl. itiren, airup, 
vi<-ount, K4'nt, aamou, coler, gu)(e, garantc<-. g* 
fearant, fantom. ayndic, guiety, villnny. 
frontiapice, agreuhle, pnrlamiMit. cronide, curi 
t>opiat. grot, enilkiroatiou, reniarcahle. del, 
be<-illity, ealliathenicH. cacao, diamanliferou- 
aiamic, miinogntph, oenozoic, eatbetic, inetl 
eoamua, homeoimth, glyooao, aooluth. act 
die<H>ae, co4>rtion, araion, eii«rglc, cyniaiu, ctt 
adreaa, hauty. conlroler. coud, hole, net, aX, 
tir<>, toilet, epaulet, program, photograin, fr 
rime, bire, lii-h, drily, gipay. pigmy, dike, 
garot, batallion, jewelry, mold, goriimnd, tei 
aavior. furor, biawsl. traveling, worahi|H'r, 
regiatrer, civiliw-, l)nplixe. wivertize, adve 
c>ourtizan, toaxc, cory, hight, pret4'iiHc, de 
woman, pitanco. calidoacope, calogram. acmat 
harked, aalalile, thcat»<r, cenl«'r, m(>ag<>r, ranal 

Pronunciation ahould Im- corre<!ted in hua 
hoatler, hotel, lialiilual. hemic, hiatoric, 
phthiaia, aiMiphthegm, thyme, indict, pyritea, 
nuirgariue, cxilonel, lieutenant, Ally, ii<-corfl, 
o'mtrol, ri'pute, linnex, citmbine, conilidl, 
oontrict. prefiico. detuH. tM>ltlic, lunAtic, 
ordeal, daia, exhale, forehead, hagioaoo|te, on 
caaea following aa nearly aa (HMaiblo the ap 
the standard rulea of the language. 

I am, Hir, reapeotfully, 

KVACUSTK! 
131, Htrand. 

GOLDSMITHS DBATH 

TO THK KDITOII. 

8ir, — In the courac of an addreaa to the lt< 
volent Collegi', r«'iM>rl<'d in The Tiintui of tO<L 
referred thna to a pathetic inciilent at the deal 
" Aa ho lay dying, they g»lher<>d round lii 
* !• jronr mind at enae ? The anawer, in i 
Maoanlay, which had never Imhmi oblitentt 
thfHn, waa, ' No, it ia not.' " 

It waa, of oonrae, Johnaon, not MacnnI July 13, 1901.] L1T£UATURB. AUTHORS AND PUBLISHERS. .I<v sir Rilwlii Ariiolirx ih«w ciili- |MK<in,"Thf \ — ' '•'■ •••ill." 
lis Willi tli<< llr^l (■lrciiiiiiiiivit;iili<>ii <>r A <> by 

'i'"<l<itiiH, Mr, Miirniy'ii iiniioiinrtMiK'iil g{\i .. „ — < nl im 

I ii'us; llliiiliiil lit Tyrx iiii<l«rlMk<>« to i'X|ili>r4i IIm- iiiikiinun 
All.-.,. lH-y<iii<l tlio K<'<l S<-ii, III tli<> M>r%'l(N> of I'huruiili Ni-kn, KiiiK 
.>! KKvpt. Ill til)' iiiiirki't III Tyr«' hi* piin'hiiMit u lovi'ly Afrlfiiii 
priiici'KN, III wliotii III)' iiiyNlU'iil iHS'n't o( tli« Dnrk Coiilitii-iil i« 
known, nticl liiiviii); liiiilt tlin><' uliiim lit Hm-z, hi' m-I« tmt 
ic<-<iiii|isiiiU><l liy lii'r (III hln I'XiMilltinii, In (III)' i-oiimo hi> rcliirnii 
Willi only Iwo •<lii|i<t ri'iniiiiiiHK, miil r<-lnt«N l<i tint KIiik Ihit ntory 
ci( hilt voyiiKi' iinil uilvciitiin<M, ili-tcriliintr nil tli« fiMilnn'it of lh<< 
rountrii'M viHlli.<l liln uilvi-ntunm tiy x<<n and luml lli<> nmliny 
of liiH iiK'ii iiiiil all lli<> olh<>r iiiriilfiilH of hiM uilvi'iiliironn 
voynnf. Th<> imrrntlvi' Ih iliviiloti Into <m'V«mi Ciinlfm i'orr<*«|Miii<l- 
inK lo the m>v*>ii iliiyH iliiriiiK whioh it wii-t roliiti'it to the Kiiit;, 

.Mr. Miiiirici' lli-wli'lfn m-w volunio, to whirh hi> hn-t Kiv<>n 
(lie tilli', " Xi'W Ciiiilorlinry Tnli>M," will 1m- puliliNlittl l»y 
Mooxnt, Ari'hilHilil CoiiMtaliU' in lli«< curly nntiiiiiii. 

Mi"«rM, HonKliton.or Koslon, piililiMli nnwl of lh<^Iat<> Mr. .Inhii 
Kliki-'s JKNik*), iiiiil Mi>>iHr<i. Miifiiiilliin hiivo liroiight out ovor h«>n< 
jImi thi< " DiilliiK'H ill (.'(Mniic I'liilojtophy," wriltcn by Finkx 
iii'iirly lliirly ytiirs ii)(o, niiil pnbliHliiHl two yi-iirs nftur llu* 
priMliicllon of lii»l\rsl work, ".Myllis iiiiil Myth Makers," in 1H72. 
•■ Till- Di'sllny i>r Mini," " TliroiiKli Nalnri> lo (•(Ml,"aii(l " Th« 
Idea of (Jod as alTi>cli'd by MiHli'rn Kiiowl«><I({«>," aUo ap|M>»r in 
Kn^Hsli )><lit ions I liroiiKh Messrs. Macniilliiii. On«< of his Inti'xt 
works was » collrclioii of fssiiys rallinl " A C'iMitiiry of Soi«'no«>," 
in which ti-n of tln> i>s.siiys wt'r«> imlitical and literary. They 
reveal lo sonii- exient, in llieir fr«'sli iiisif;lil and forcible style, 
Fiiiiide's " Short Sliulies." .\nollier volume of (.•luutys wuh 
 KxciirsioiiN of an Kvoliilionist." 

Bio(;raphy ajjaiii plays n prominent part In Mr. Murmj''s 
new list. Iti'sliles \'iscount (Sosi-lien's life of his t;raiidfalher 
•• Oeor|;e .loacliiin (Josclien," pnblisher and printer of lyipxi^, 
I7,")2-IS"J1I, we an> promised a bioKraphy of •• Slrin(;er Ijiwn-iice, 
the Father of the Indian .Vrmy," by Colonel John Uiddiilph, and 
:i memoir of '• Felicia Skene, of Oxfonl." by Miss K. ('. 
Kickards. Felicia Skene, the dau);lit<-r of Mr. .Inmes Skene, of 
Rnbislaw, whos<> friendship with Sir Walter Scott is recordeil in 
the iletlicalion lo the fourth Canto of Marmioii, wns a woman of 
iiMiinrkable npcomplishmeiilN, but »hi> wuh lK>»t known for her 
pliilanthropii^ work durinj; more than forty years amon); the City 
:iiid county Kiiols. Then lliere is the autobio|;mphy of SirHeiiry 
Layard, in two volumes, with S4iiiu< additional ciiapt<>rs on hiH 
Parliamentary carin-r by Sir .\rtliiir Olway, iH'sides the record 
of " A Sailor of Kinjr (Jeorj;** " Captain iloffman, R.\., who 
foiiKht at Trafalgar and had many other interestinj; adventures - - 
edited by .\. B«H-kford H«'Vaii" and the |{ev. H. H. Wolrycho 
Wliilmore. Mr. K. H. Parker, who recently prodiiciHi an 
«>xcellenl iHMik on the history, diplomacy, and comiiierce of China 
throui;h Mr. Murray, has written another volume on " .John 
Chinaman " for the same pnblisher, in which he illustrates the 
<'liaracler and customs of the Chinese )iy means of a series of 
anecdotes deriviMl from |>ersoiial exjieriences. 

The success which the history of " Euro|H> in the .Middle 
Ap>s." by Professors Tliati-her and Schwill, of Chieami, has had 
in this country sinc<< Mr. Murray liroujfht it out alwut two years 
uro has induciHl the publisher to arraiiK<* for an Kn^Iish e<iitioii 
of the " (leneral History of KnroiH-, :r>0-100«," by the same 
authors. It has liotMi adapted to the n-iiuirements'of Enf;lish 
eollcKi's and schools liy Mr. Arthur Hassall, who supplies 
1iil)lio);raphies for eni-h poriinl. Another interestinf; item is the 
annmincenuMit of what promises to Im- a wally practical volume 
on •• National F,ducafion," with s|)e«>ial, chapters and pa|)ers by 
Sir .loshna Fitch, Professor Armstrong, the Kev. Bernanl 
Ueynolds -PreU'iidary of St. Paul's and i-hief school iiisp«H-tor of 
the London diiH-ese Principal ,1. H. Revnolds, of the Municipal 

Te<<liiiii>i>l S.-h.fJ .■•wl .. .,M...I».. .,» .x/l 1 : 1 .. fluillnfc wltk I 
of Klhln." irtoM Of evittoiww •pm ttm'* announce • 
wbifb xl. 4 Mir I>>ve ami HI. Maall," 

i-waMl. Tb* fe 

'■••Vol pMi il>. l«|MfW t 

•I lo wliiel 

:> i{ttif 

^4nl 
( 
I 
Mr. K Mewr. 

.1nUU\ " M 
lH'onty-<rtie yiar* .4|j». 

.Mr. HeliH'manii •OMMIiM'ra " 
by .Menie Muriel iKiwie |Mr«. M 
yoniitc K^nenil In Houlh Africa, 
SiN-iety In War Time, 

Al'e aff* miuestfHl In «s|ilain Ikai 
of DU'kenn which wi' nntMitly anii- 
(llsxiuK ami Mr. F. C. Killoi, . . 
fnmi the l<i><-hesl«-r FUlltioii, will 
ar«' also coniiecled. in llu' lni|.- 
inK Co.) .Mr. Kit Ion la tb** arti.i <. 
reprinleil Kssuy on l)icken». In the 1. 
.Mr. (iUsinK suppliiit ibo IntnMluftiuii* mtti 
iiotoi for each work. 

.Mr. F. W. S|i«n.lKht sends ns •• Tlw B.«k." > 
Souvenir (iuiile, with mnny plioloKnipb*, irf thf ffl. 
Thurwlay at the Roianic (iunlens, in aid of the Xaii..i. . 
for the l^revenlion of Cruelly to ChiUlr<>n. The pr.-.-. 
sale Ko towiinls the proltts of the ffir, anil any coin, 
after the fflf can lie purchaMwl from F. and |{. S|miii, 
Kejp'Ut-slrii't. The price is left to the purchaser. 

Messrs. liiitcbinson, the publUheni of " The Livini 
of Mankinil," annouiici' a coni|ianion work, " Tbe 
.\nimals of the World," in fortni((hlly |>art«. Tberr 
alHiiit 1,(MK( illuslralions, many of them colonrert. and I 
will In- frii- of all sclent ifle iiaim><i and expn>«sion«. 

.Messrs. .larrolil and Minis will publish ahortir • 
visitors to the liayreulh Festival, entilletl " WaKiieV, B 
and the Festival Plays," by Frances Cernrd. 

Book* to look out for at ono*. 

" Napolfon : ExtracU from Tkt Tim't and Mormiaf Ckro*< 

IH21." By A. L. Hurophrtya. 18a. net. 
" .Mr. (iUlxinne m Chancellor of tfa* ItMhaqMr." By 8;<iwi 

.M.F. .Murray. Sa. oat. 
" Fr^oric .Mistral, Poet and Laader Id ProTMoa." By C. A. 
.Mnciaillan. Ha. net. 

ri'rMta of tiM ptwt'a Ufa and worka. and alao of tk 

ProTsn^ laaguafa and the iBOTaawtil knows m lb* Fili 

" Tht Arrow War with China." Br Charlw 8. Lasvaowort 

Profeaaor of Klatory, Nanyan« Colleg*, ghncbal. 

3a. 6d. net. 

[Narrataa tbe erenta which admitted foraiga j 
and n{K<ned l^ina to the outer world.) 
" A Rp|ros|iert on tbe South African War." Bjr UMt.<Colc 

.May, Ku\-al StalT College, tiaopaon Ixiw. Ha. 
" A Woman Alone." 'Hiree Storiea. By Mra. W. K. Clifford. 

" A Orvnl Ijidy." By Adeline SerKp.int. Melhoaa. 4a. 

" Quiiwv v.i - <siry»r. By C. K. Pi.lain. Cnwin. •■. 

^"w York lift- which lua had a Uuf/t AaMrioM 
" ^'" ^'' By .Mra. C. Kemthan. Jdia Loaf. Oi. 

•• Mlatr«»>. .Nell.' By Q. C. Haaaltoa, jonr. Murray. Sa. <d. • 

[" A merry tale of a merry time," founded by tba aatbor 

pUy, prodiioed last year.] 
" .\ Black Vintac*." By M. OOTud. Di«by aad Loaf. ••. LIST OF NEW BOOKS AND REPRINTI BIOORAPHY. 

CHARLKXII. Hy OaaoxD AWT. UWa.f77M> i.nuisi u li 

lSani|>tiioi»lr iUmbalad (ram i iintimaiaMT psrtniu.) 
TH E OLD PlaXTATIOX. How «• Utmt Ut Oiaat Boaaa aoi OaM 
Bj J. B. Ariarrr. M t^ Xaaij. 

RSMimacBircwaigMWivxoniimxnaTiw. avcanv. aav. 

lvliiidaa«hMr.MnL8.CS.LW<Mri. txl^lttar " I" ' T 'i F tn 
MODKKXB 8TAAT8MAXXKR. El giiililn —JBm i gi i Tao«»a»i 
9x«,3»n>. AUaaantoar Tania Mr D«Mri» UMmtBK. 48 LITERATURE. [Jul: K-Mi waAi-KiaaAinioTMicBiiKnt-a». b? hium cliitmii^ c.m.o. r%*t. 
U MM* •( 

•■A #rt. iM<tr ivmhtot* f>«. 1 

A mi mtUM ■TMKAU A >■■■■ » «« Ti w i m ii % J. T MuiB. Txlttt**. 

 tl»l>i«»>l > 

■ooiiiJMinit naonoK. % a. a. fabiwil tsxi in »». tm ■Oaor* or TMK ARMY, urf (MkvaMriM. I» Kbiu B>U. Bi.. >iUi • rrrfkc* 

%K A VliMrli r,-imi4k n«naaa4WUi<«. 
AUtMn or THKAUIiiiMn' Bi 0«ks Jownox. |vtH.«S»». ncMMnUM TBS BBOAD BOAD THAT cnnCRBR. Br Cant UntnMX. TSxCH. M9»». 

nntLniATtrATkABOL a* j. «. cuhmtuc. ikxiim**. aiMkwoo*. m. 

BrI»*«Ji i— » tKikiaML Mmit. 

tBTOtaM. a»aB4BT«Aa. IxtwaOpfk IMInMa. fa. 
. iMsrtr « Ml ■««■> kte«. loM «t tW - BoMMi^iW CUdk 1 

rBKUiiXSBXMini Br O" (■•■•OB** lKilll»». B<in«awim. 

IBm^ .1 lt» Uaw a( Ik* Paair Ww.) 
JtOBUOi ' \ KXOK. Br bMlMTt'tBT. iK&Mp^ J. Loa(. 6l 

fUt PKi *< or DTAMLKY HAV. M.r. Bf Xowcu. CLAT. txS.a6p|i. 

aOMR reUCAX TAIIA M«4«4 >«« BtL Iv r.(M. Boi-»(Ukor«(tlMfW<raii) 
»^>»S. !«>•»■ O r iii— U. 

HISTORY. 
BMWOBICAl. OBOHBAmv "K THK liiilTIHH lX>lOXIICH. Vol. V.-CuimU. 
\ rwi I (»•• rrw«<»l Ki«' P U.*A iS'i. •«»»«> f l M Mi ^ g w rnm. <■. 

niB nttiiv or <crw»Mi'Nni.Axn. iTh> ota^y oc tb» b i»>I m » i ri «i.> ar'' B. 

T.« I»P! ' '' 

mOIAA- -ICAI. UTEKATl'RE. Tniiul>U«o> 

■MkXMat. ki J. « .!■ ron.UHr T>. 6d. n. 

rnw >U«h •■■4 IW >••<. << ••»■• ol traoaMkna (4 Onvk and Latin l*>t« nUtinf 
to Aa^Mt la*ML Tl* .-4. hM •>*••<*< ('o» ■***■<»<>•• Xtnlo. rilnj, Ar| 

LtTBRARY. 
_TR, DBKEirnvK AXD HI'"'K*rill('AL. Br OBikre. Lauv PUKTiricil 
in^^llaHMklytarBMar. Ln^ K. MiJiM-. I'.l KiMb Btorkwood. IOl Sd. 
|R^«teV>u«».lialr. M^HroUuid Two (tratafiral Ka*r>.] 

mBMOBTOrBOOBA. Bt OriiT«rm B RtvLiwM. •<4,IKvr- KcvMC I: 
MISCKLLAN BOU8. 

_ KXCTl'LOr.KUIA r»vM«ll.raunlAu«IOKhaUnMid iiotHsIMii. 

Mlrtanou nanu. rot. L A«*-A»«alf*M* Ut U)ca.a5 n>. ruak and 1 rBBtlME. Br'AUM." lfi»klhrlMwfl»Mgr.m»tpmrtihtibm rati- 
|^u4TMtClBlM.t*-Bau.- (x4S.I«w. I n i i— ii. 

nnummBAonorMAXKiKn BrH n HoTCMtiiaox. j. w.obmokt. umI 

B- LnxCBaa. TaL It ll'\57«i^> llaicWaaoo. 7a.M. n. 
tVB MTCDfJCAJI TRSr. A>r> PIUJiK C ILT AKO ITH MCDITEBRAXKAN 
BKLATIOXH^ BrA J. R<*)» llxT\. lOSppk MarmiUaa. «•. n. 

POKTSY. 

II*J. Lu>rt> tS'«.l*4»» EUM«aak. Ii.64. 

raON ''"> l^irtlH or » WRIR MITY HKI.I. t-tiV.. Ill pi. 

**■ POLITICAL. 

AtmUAtMAX rai>KR.tTI<>> II) MiB John a < '- sai kx K > M <• . vitb a rn4a<« 

If «t BMB> >M IW (-ha/ba W Ihlk.. IUr< . M.l>. 7S <&. M p*i Bonra 
 iiiiiiiR KM-B 

A C*BXTt-RT or LAW BBr< ' S«. n. 

(r»t h t*mctmrmkr*it .inn) 

RKPRINT8 AND NBW BDITIONS. 

nBTOVOintUr Till: TKKhK Mr H J. HaAI.U>«. 7 & bi. |.|. fJifii fto' •. 
BODBBrBVOVR k| A(>»» Im-vli (S<iiapi>, XraoM. <d. 
THK rmrOTBrr '<r l/>xnox UrnnaomKacmaBb. 9x(,lMpp. MatboML M. 
(Ti ' l-HuT(J<iRAriir. Br"OrsSATaiL' M«« B«. Bariaad BVELV3> IXXIA Bj <ir<«(<« ll«io«» (S>(,inp». fowln. M 

THBObOOY. 
A HBBnCB rOR not BKIE IX bomb AXD BOBPITAI. BrM.O. PbaIuw 
T>i.lM»». B M lli>i B U.M. 

or TBB ratrarB TO*.».aL % ik> b«t. B. x. batk. (K4K.uini. 

Bl » l— W M I B BBOR* or THK BtBLR Bi. Iv <lw B«r. A. E. HlLLABIt. Tlw 
Um l» "T J.OHX - ' 4S. IM pp U. U. 
TBB C-MI R< MWARIiKXK OR COIJ/iglTUM OX BCX-UMI ARTIC A L CHESS. 

AddrtBM *■ Cht— ": LiTEKATURB, Printing Hou! PROBLEM X* IK t* 
J. II. (-HAX('KI.U>R 
BLACK. i I 
PBOBLI 
HA.\ KAI 

III.ACK. I ■Aa WIIITK. 11 1 

WluU to plaj and mata in tat> niuvaa WHITE. 
Whila to alar u In tliiM'Xcollt-iit littU* iiioiillily ('lierknuite{C 
that cnmiiaralivcly liltio ih cIoik- willi t-ritical 
Kt <>ndiii(rK, Mr. KeU-holiii givi-^ tli<> rollou-iDg ' 
will by a iiyiittiii of prfH-iKliir*- tc>iii]H>nHl and rt 
play":- 

Pi<obu:m Nn. 1U8, liy (i. It4-i<lifliii. I'lii 
(:{ pioi-eH) -K lit K Kt 5 ; U at Q li 7 : Ki 
{•2 pU-i-.^) - K at K K wi ; R at g Ki :i. Wl.ii. 

The Diitcli (^Im-ss AHxnoiutioii lias awm 
int<-niatinnal pmliltMii tonmainoiit, and tli< 
Mi-oiiil prizu : — 

]>lloiil.EM No. UR>. " V<'xilluni." Wliito 
Q Kt H ; Q at Q R 7 : K .11 K 2 ; lil!iliop>. nt K 
QB 7 ; pawns at K B 2. K K ». Q Kt 4. < 
pioooK)-K at K 4 ; Q at K K 8 ; R «t (^ U 8 
at K B 2 and Q A ; i>awns at K Kt li, K 1 
Mat'i- in tliwH-. 

Thert' were Ave IcadiiiK l>riz<!s and four hi 
t'oMl'I.ICATI(>N8. — Some playi'Ps rcvt'l in 
tloii, and. indocd, tho plrasHro affordtti (o w<>ll 
l»y huch is very grfat, and thci-o is ample 
Hero are exaioplea : — 

LxtKREKPoyni r.AME in Matrtl. PHILAOXLPBIA T. 

MANHATTAN, at FbUa4alfMa :- 

BtJM K MABSRALL. A.NORLIMW 
TUFTK (Black] 
BLACK u ^1 r (»»t poui»« ■„. '.' HI i: l« 

2 I '• "4; H 

> ! ; 10. 

1 : In 
Ok ' honid 
ba*« awu. Imt uaUlf Ut UmmU P^ onir WHIIK 

» hila to I 

C'onlintii.l ■- I 

2-H4: J. Kl • 
.1. . ,, l< 

P- I , 

P>U W I 

0«W<-h. :> Jitcniturc 

'Published by ZbC ZItmC0. No. lOU. 8ATURUAY. JULY 2U. 1001. CONTENTS. 

""""" PAoa 

IH (IK TiiK May 49, ao, 61 

f" LnKiivTiiii-: " I'oKTHAiTH.- XI. Mr. f}«'(>i-m< (iiiwiiiK ... B2 
TiiK I'l.AYKii AM> THK PuiiLU" A " PeraoD»l View," 

liy (.jiiirii' MiiKixiM tiU 

Imi'IsKIai. Ij<imi<in, by Lnufrncn Qomme i M 

Mllll.KMIKAI-IIY (IK TIIK WaH A' 

HllAKKMI-KAKK KiMMT FoLltIM U« 

Tiih: HuAMA. I.y A. H. Wulkl.-y 5» 

Cr It ICKNT I.lTKIIATrKK — 

Till' Hi'lulioii> of (it'<i>fni|ihv nnd History CO 

The l.ilc anil I/'tl.TH .if fiillMit While W 

KdlM'i-t Hiicliiiiiitn : A (.'riticiil ApiiiiH-iatiMn 61 

Fliil(>N(i|ilii('iil Hddkx : 

I'nililoin i.r (■oiiilii.'t-M<>thoH*of Rrhl<>«— (Mnrlplm o( Mnralllr 
I-. " " •■ • ' '.hlo in |N.]rcholog)r 

W ilH (E»,(CJ 

Mr. Iliiili nt- iiiir pHbili- 

^. . ..f rl... 

I. Willi 

» ii ,' V .,rM 

Miiiikliiil I 

Tlimi ill Ihr ! 

liiionUl Uoiiil Tr.i\il in I eiilral \Vc»l.cni Kurupu IIduI^ uf 

fookcrr (W. (M. tt), («l 

Kvdirn Iiiiiei Sinter TaroM-C'rucUl InnUuiocii-Tlu: ArUtocral* 

Umi or I lie Sua 60, HT 

IjllRAKY N<ITKS 07 

• 'umii V . Bnrruni- 
/-'.I .• Vne nt 
■•"" OH. 00, 70, 71 
AUTIKIKN A.Nll i'l'IILISIlKKri — lkH>L.S lo luok OUl foT "I 

r,IMT (IK Nk\v Hikiks ami KKI'KI.VTS 71. 72 NOTES OF THE DAY. Alrjr. (Uiwiill. Noxt wci'k ««• Hliall piililiMli ii KiMH'iul .Si.-..-ii-><.ii iiiitiilH>r, 
with Ik ro|ir(Mlii('tioii of Mr. K. Brydon's wixMlciit |Mirtruit of 
Stevenson uad many utliiM- illiiNtr»ti(ni.<<. In tUo Miim* 
ninnli<<r will :i|i|i(\ir the llrnt (if n wri«~« of nrliclcs liy 
.Mr. .\rtluir Wau^li on tlio l'riiici|>nl MoviMiicnts of Virtoriiin 
ixx'liy. Tlio Victoriau (>ra, w-lii(!li has joitt cloHod, ban 
iHM^n, in jiootry, ono of tUo most diHtiiictiro |>(>rio«U in 
the history of English litemturo. What coun«» [loptry will 
t«ko in tho era now lR>ginninff it is at present dinioull 
to say, lint a ooiisldomtion of tho iiiimediatc past has a dirwt 
iH'iirinK on th(< futuro. For those r^^sons n r»>viow at the present 
nuiment of tli.> iHM-iod jnst ended, by a w(>lI-known critic who has 
made a close study of Us \-arioiis developiuonts, cannot fail, we 
think, to be of intort^t to our readers. Tho Orst article will 
treat the iKM-iml in a g«>neral wi«y. Tho second article will con- 
sider " The P(H>tryof Faith and Aspiration," and in subsoduent Buiikn to r««<l Ju»t piibll*l>nl : 
•• Cbnrl«*« II." By O»n»oii.l 

Kpleiididly illiwtrated. 

" Imperial Lniidim." By A. H. Bnsran. |l*mii.» 
" CoMoll's lllu«tnil«d lli<t<>ry nC ilii. amr War." (i 
" .Sister TertMa." By (iiMrgn Moirr. II'dwIh.) 
" Thn Urip t4 lh« BoalnmbT." By Pm«] 

ilfiiii-hlasoii). 

Sfiveranop." By ThoMai Coltb. (Lano.i 
" My Lndy's DIam'>nd«." By Ad«tlnoH«rirPMt. (Wa 

• • • • 

AllhoiiKh thn moralily play Kmry Muh, wklrk waa 
by th<> Kli/.ali(>(han StaK«* H<ieit<ty on Halanlay Im 
(|ii:ulran(cle of tho old (*h.irterboiiw>. U. arrofiiinic < 
itb^is, entirely lacking in dr.iraatie i|aalltini. IIm* audir 
none the |(<tw iiuprcuMcd by the |ierfi>nnanc<>. To all 
picture of the Qfteontb-cenliiry stage and lh<>ra»lMM9 
(riMii flgiiros on mrly Flemish ta|to«tric«) coaM Iwftlly 
lnterf>sting. Tho characters Iteliig nMrNy alMtraetiaM 
licalions of virtue or vice, it w»a. f Bt k m pa, J — >i i « l 
actors lo attempt no realistic rendering of lh<>ir (an 
matter of fact, they intoned their |>arta In a sort t4 coti 
sing-song. But it was remarkable, wlH>rn IheaHinob} 
s(H'iety was, presumably, to r uproi l — faithfully Ihr 
|>asl ag(>. that s<i«m> u( the priii«i|MU m«|p part* skoMld I 
eutrnstf<d to women. In tho soonnd plMv. The Uttcri/k^ 
the liislorical prnprielie^. were similarly oulraftd 
ap|ioarance of a lady in the part <■( Isaac. B«t tbi 
clfeel was at onco simple and imprcwiire. To^lay 
programiiM* will bo re|ieat<<d, undar thn pAtromji 
Uuclies.H of Argyll ami the Lonl Mayor, and the pro 
go to tho Quoon Mctoria Momorial Fnmt. 

* • * • 

On Saturday last at ChrLstie's thrro ma k aeqNal to 
dont nt Kii'i'iison aii7 Fisher's on June :!7tb, a« aeooanl 
appenrtvl in LitrratHn- of July nth. It will bo rfllwd I 
we«<ks ag^i the astonishingly high sum nf I4.0S0 gtlmtm 
for Itnppner's |iortrait of Looiaa, IjMiy Manners, a 
C'ount<<ss of Dysart, a canvas which ■wisiirwd tfly-ooc 
forty-one [nchm. Last week there orcMrrcd for tMle a b: 
presentment of Mrs. Palmer, iiw Oascoigiie, thirty 
tweuty-llve inches. Although it liore litllo nraraib 
his work, it was calalngaed as a Uainaltarwigll 
almost certainly by ioka Koptmer. an artiat 
delicate, one may alnwat My «(lier)«I, loach. Tt» •! 
whit)* dress, black shawl, ami old-fashinned straw 
.,..i:i... tK»* M....... 1... t..!^ \r»....«.. .*:»^ » -» *k^ . so LITERATURE. [July 
tew p Ml ««> bwl il. ihoucii iIm> tNiiiltnauilhHi w-ma iMit <|uil>> ill 
na. In llw Bml |>arl of a himory tM " The 
_ ifenrialkia," |Mil>li*lM<«l in IKUU, mium> n-ntlrr* •>( (h« 
Mtqpvptiy w«'4v> dlnappoinlnl with (ho fitrtii th<> tntii- 
wk, mm! *i«m* fiMMMl in tiio tntk I ho bia* <>f tht* 
Bat II alMxnHl a ttiM< lllormry rarully. T<>-day i» Kir 
dfly-lhint birthday, ami. now that aiH>lh<>r two y««r« 
■■«i aw-ay. »«• bPKin to a>k ourwlvixt how »oon wv may 
f ttm uu c of r«Mlinc the mit o( tho aiory. Ttei at 

ki oT Mr. Jaara Hamblin-Kiuith, who di«l Inxt w<m>I( 
in lViMbrid<<>. wa* pmhably Mor* wi<l<-ly known 
%tm «4«nUioaai «r«rM Ikan lh<iM> oT mmny mor<> l<>»rnc(l 
■atkofm. U fan, lh<> taMova " ronrh." wboM> wnrku on AlK<'bra, 
Barlld. aarf Tri|P«<«M>try, arr familiar to nuMt M-hiHtllMiyit, 
m«tpal«4 hiMM>tf Mimp Afly ymr* a|tn with the mndmt poailion 
<i " OiytjUn t* lh<> I'oll "—the namr icivrn to tho flnt in ordor 
ol BBrU <tf lliuM> who did not «iai|iptc for honoum. It in now 
y««ra aioe* he itavo up active worli. but duriiiK tlie 
• or leat, durinK whirh h(* pro|>ar<>(l undcr- 
for Ike ofdiiwry dagree, it may Hufi'ly Im> said tliut at 
telf «( hia p«pila ««f« — errrwful. Ho wsk no " enininior," 
\m Ik* Ofdhwry apnao of th<> woril, IhiI he had tli<- iii<-Ktiiimli1o 
ImmIij of Makinc hi* pupiU wurlt, and tlio t<>xt-lKM>|{M which ho 
ptOThlol for tkpir aap and that of many nrboollHtyii in all parts 
•f tlW vantrjr were rxrrllont oxampton of lurid arranKoment. 
He tiM • Mr rUMlrel arholar. aiMl liiiow \i\* Horaro Inliniatojy 

lOlika III Iff of aHUgealinc ofoaxional rritioal ouiondution*. 

C^faM fTtJIigin rlalf*! hiM •• an uiulorKradualo, aiiil t lior<- wore 
$rm kciMr known or nMro popular Ignroa in the Univcnity. Itvonldappnartbal thenoToli»tHofo<irdaydonot,likoaoortain 
cvntarjr or two aK». lM>M<<>rb tho K<)dH to " aniilhilatu 
tiaa and apnea and aukke two lorvm happy." Tlioy JukkIc with 
katk eaaditiana — aaklOK no |M>rmiwiioii -juNt an the Ii<!<.-<1 of th<> 
laenMnt aaiy miuin'. Thoro an- many ainuxini; imttanotii i>f 
tkia teppy irm>|M>ii<il>ility in tho ii«-wly pultliKhiHl iiovoIk of John 
Oliver Hokkaa and Mr. (M-orKc M<ioro. Kvory oiio haw romarkiHl 
tkat " TteHeriowi WooiuK " i" aimont br«'athl<>MHly np-t<>-<lato ; 
kntaUMkmato Mra. Botha and tho Yarmouth inurdoror ar<< 
anlkincincaaqiariaoa with tho rooord achiovod Ity Mm. Craigio's 
ktrrlW ". Knanhpl U intrnduood on tho day of tho 0|M>ninK 
tt IWIiaMPnt by tbn King (Fob. 14). Boforo tlio lM-((inninK of 
Lent iFek. 301 nhn ha* loot bor flmt bu«liand— a mad nnblo- 
 : kMi ffmmvM to bor Hociali»t Invor. loft him. waitoil until 
kar arkoolfiri aiatar ia aaf<4y Bwrri<-d, nufforoil a wvoro illnoHH, 
and aMrrlwl a arcnnd poer. Tkb i* protty k<mm1. Mr. M<><>rc 
I i|ait« ai|aal il, bat be deaMMiatratoii tliat ii<-ilhor rovision 
wptato la n il Um la aulHciont to romovo all oliKonritiixt 
cfaatlaa. Kvvljm lanea (Ckap. VII., m-w vomion) " ali.ind<mo<l 
kcnalf to aMnnrica «/ tkr <i/t<Tao»M." Sho ha<l lM<cn with hor 
kpver to tkn CVinneliU* Chnrob in Konwinicton. Aftorward*) tlioy 
ka4 «atlM4 aiat «at in Kon*iiiKi'>«-Kardon« ; " thoy hsid talked 
on and on." Brdyn Rom btano to llulwiob ; b<>r lovor follown — 
> auwddMilili] lalerval, wp ipitbor. Hbe telU him bor 
ia diniac witk the JeaaiU— " thoy would havo tho whole 
dqr U> Iki— iiliia," Tk<7 walk in the bno« ; K|M-n<l hour«, 
appaiantly. in tlw pictara ipillory. " It mu«i Im* iirarly flvo 
•*«loak." Krrlva fMaarka : and Ibov ao back to l«-a nioro than ORA8 TIBI. 

(Id the lioratian atanncr.] Wine of Chioti? wiuo of Ix'ub.M drink you ; 
But iM'thiiik you 
(Whon tho ipmU you praiao 
Amid your Jovial foaktiuK) that our day* 

Ho quickly run. 
That horo wo Ktay with l)ut an liriof dolay 

Ak from a rihiiiK to a Nottinic huii. 
Wino of LonInw, wino of t'hioN drink you ; 
But — iH'lhink you ! 

Falcrnian wino in icooil ! I'aHx round the 
And flrink umaiii ! 
Wlioii you havo ilruiik It up, 
Thon All it to tlio brim and drink apiin ! 
LiM)k how tho lauKltinK hours, crowned wi 
(io r<><'linK )>>' '. 
But throuKh tlio tianco and Nong 
Boar you thiN thouKht along, 
That wo munt <lio. 

Yos, tlioy aro (coiio— tho Bacchanalian wij 
Who rovolliNl through tho nights 

At Attic l)an<|UOt or at Koman board. 

They had thoir day, thon wt»nt tho comtiK 
That ail iuiihI go ; tho high, th<- lo\ 
Tho iM-iiMinl and tho lonl. 

II. 
Wo rovol not among' 
The win<>H that Honico and .\naorcon muii 
But, to our mon-hantH' doors, 

(To All our n»skH) 
ThousaiidH of mighty caKks 
Coino hithor from tlio Lunitanian shorofi : 

AikI many a butt wo mh- 
From Xor<»« and from Burgundy : 

C'hampngno and !two<>t Mom>IIc 
B<-hold an well ; 
Tho vintago of tho Bordolais, and more ; 
A goodly store. 

Wine of Xoros, wino of Modoc drink you 

But iM'think you ! 
No matter wholhor flagon, jack, or can ; 
Or grav«'n tsilvor cup. ThfHK-ritan 
(Whoro foxos watch tho l»oy tho while th 
Watchoti tho graiH'H ; wlii>rt' iii the 
Tho anclont flahor cawtii his heavy net) 

Nor how, from ago to age, 
Tho M-on<xi ar<> Nhifting on thin antic nIsi; 
Nor whence the wine with which the Jmhi 
But now, to crown the jett, the laugh wi 
It* c>oho tingerit yet ; and there, 
Bettido each vacant chiilr. 
An enifity golilet \\f* U|H)n the ground ! 
Wine of Me<loc, wino of Xen>ti drink you 
Hut— bethink you ! 

WILL 
« « • July 2(», 1901.] LfTERATURK. of n liit<^ niiiiiilili' mill luinonttMl advoMit*, prvaorrod In Ihn 
Charter t'liont." A i'<irn*H|Hiiiiliiiii wrlto* '•- " In llii* nxH-k Jolin>i<t|ii-<i-' of llir 
ItuiiMier <M'fum tlii< plirnit'*, ' thi* Iim*oI iMiloiir nf n K|mtiiiili cim-Ic- 
flght.' A rritit* may lii> Mi<tv<-<l llii'rt'lty to r<>nmrk ihni Mr. Vivian 
tiUM yi-t Ut U'uru lliiil tlic |ilim>u< ' IcM-at riilnnr ' wnn not omiI \'itt 
yimrMiiKo, or, fortliiil niiittrr, In Kni;lnnil nt iiiiy nil4-,f<irly yonrv 
UKi>. WId'ii ln<' |>lmini> wnn llmt lm|Mirl<-«l inlo Kn|;liinil iimy Im' n 
ninltor nf ilmilil ; nor, I lliink, U iiny liintory of It |{iv<>ii i>v)>n In 
tlint «tor<-honHi< of cnrioMN inforniiilion. Dr. Mnrmy'i Dli'tioniiry. 
Rnl till- |i|ini!u< \vii>i at IIh> lii*l|{lit of ili voKn<> in Krnnr'f iiion- 
tlinn M'vcnty yi<iint iiko. It wiin a ralrli-wonl of (iantior nnil 
tlit< Kn-ncli RoniaiillfM. Mt^rinitH} (old Taiii<- that Iim-»I i-olonr 
WAN to the yaninK l{oninntic!« what tho Holy (Srail wan to 
(hoir fiivonrlt«> Mlildio Air*'"- Ami \rh<>n (taiiliiT hail a fri<>iii( 
trHV)>llin(( In Africa. h<> writos to hliii, ' JuNt Honil nii- a frw |Mit<< 
of {oral foloiir, and I will nmki< fatnonx Tiirkixh and AlK<>rinn 
atnrioM.' Tho Fr«>iirli l<oniaiiti<-«, howovor. aro » fur rry from 
nUI HanincI •IoIhinoii." 

I'uiivh colclirati'il iatl Wo Ini-sday Its di:imond jiiliiii>f, 
havliijt liitvi foiindi'l on .Inly 17. 1HH. with .Mr. .Murk Lonion 
!is I'ditor. BrtwiiMi lilin and tin" proHont o<-cn|miit of the rliair 
tlii-ro have Ixi-n only two iMlitorn of tin- |H>|iiiliir wo.-klv Mi..,Hr>.. 
Shirloy BriNikx and Tom Taylor. 

UV fi>nr tliorf> In no lonK«>r any doiiht that Count ToUtoy'M 
lifi> i» in wrioiiM dan){«>r. Hi- U onfforin;; ?<»>vi>r<»ly from fovi-r 
and coii«>i|n<Mit w«>akni's>. 

Tho (I'miiiliViii of Wt-dinwday piilillMhod thr- full Latin t<>xt 
of the U\iU' of tln< Third Onlor of St. Kram-is of AH»i»i, tin- .M.S. 
of wliifli M. Saluilior n-ccmly diiM-ovcrod in a i-onvont in th«> 
Altrnzzi. 

Mino. .Snrnli Uornlinnit In to roiiic m I'.in-. n |HM-ni l>y iho 
Lilly MayoroHs. i-alliM " Flowor SynilM)l>.," whirh has Ixi-ii 
InuiHlatod Into Fronch hv MIIp. .lanotha. Th<> lyindon County Coiinci) has afllxod a liniHs tiililol on 
tho iHinndary wiill of Watorlow l>«rk. Hij;hjtat«>-hill. to mark the 
sit«> of .Vndrow Marvoll's i-ottap'. .\ similar laldol, it niuy Im- 
rinnomiioriHl, wiis stoli-n silMiiit a yoar ajjo. Tho iifw one hax 
Imhmi sornroly fastoniil to the wall l>y a Indt at «ifh of thi> fo«r 
oornors. 

.\ mnral talilot to 8lr Iimmc Pitniaii, «>r«Tt«l l»y the Bnth 

Cor|K>ration on llie house where he lived in lioyal-en>?ti'ent, was 
nnveilc<l on Monday liy Mr. .Vrlhnr it IliM-kett. president of the 
(n.Htitnte of JonrnaliNt!). 

It is |>ro|M>Neil to raise a stntno ot \erlaine in tlie .Si|nart> 
lies BatiKnolU>s. M. Kodin will Ik- the seiilplor. Messrs. J. ami E. BnmpiiN have jnst been ap|>ointe<l l>y the 
KU\g iKHiksellers to his Majesty. 

A letter has Ikvmi dietatcil hy the Commander-in-Chief 
statintj that the snlijiH't of K>*:><>tinK ni<><lals to war e«>rr«>s|M>ndent.s 
is .still under consideration at the War Olli<H>. Tho last ton years or so have seen an inrrea-sini; inas.- of 
literature concerning cricket. In lumks alone, to say nothing Roaidp and ropoH* nf ilio gami'. Wilk all ikU, It b i 

thai lhi> nna|i|tr<iaelialde claMir III all IrtM- t'fU'kMmrm 

a p<*rtnin thin duiakH-inxi «i>liinM>, [imIiIIiIihI ktiaH] 

yearn aK<>- I* wa* in IMXI, in lie amiralr, llwl Jal 

little work a|>|iearml, with a lllle-tago la* ««• II 

cnaloni in I how- day*) i4 a |r>iiKtb alitMnl liMltrnMM t« i 

with the remaiiMler of the liia>h. Ilartl-wiirhllic wHlf 

iminfnlly after literary n>|iulall<>n, aiajr In* e«p«Mi4 i 

JealiHiay when they iwnialiler Ibe eaw* wilk wkleh Xyf« 

hl» nil-he in the Teniple lit Fame. For he iliti mil « 

hi* own iMHtk. "The YotinK Crlrkeler'% Talxr " «n 

entirely written lijf .Mr. Charle* Cimnlen I'Urke. « 

enthllKianl nlMint the |{aiiie. aiui jollnl dtmn (rim IIbh* 

hi* father-in-law's house the veteran rriekeier'* relal 

liytrnie triumphs of the llniiilileiliHi Kleveti, and din 

playing the " ele|{4iit and ninnly K.inie of criehH." R 

hiiiis<-l(. we may lie a<Miire<l, supplini the npirlt. It nol 

of the iMMik. Me hml an iniiuilalde gift nf drveripl 

anil healthy pride in the sound Hampshire yea nan • 

whii-h he eume, and a full nhare of Ihat Inurhinx fa 

ancient ((''"'■os of the ((-"ne ibal m<nl crirkollnc <• 

pofmew. His own father had lw«en fiHind- ■•! 

famonn Hnmldednn team the M.C.C nf the . tl 

the eleven drawn fnmi an ol>«<-iir«' rlllajce in II 

" whirh met on the lint Tuesilay in May nn Bmoil-IU 

and then- " was wont to enniiuer KiiKlaixl." The »«*! 

of his father is eharinin{( in its dirertnexn and simple I 

as kimnI in i-MNcntials (thouxh lax eimuKh In KraiaoM 

strnction) as anything in Hazlilt. " I wver «aw."' b* 

finer s|M>i-imen of the thon>iiKhl>reil old Ktixlish jriM 

Hii-hanI Nyren. ||e wjs a itoml face-tivfaee. unllin<-hU 

promising. iiide|M-ndent man. He pUee.l a full and 

U|M>n the station he held in society, aiul he inainlalnnl I 

insolence or assumption. He iixild diffi-r with • 

without In'm-hiiiK U|N)n his dignity or loaiiic kis owa, 

known him maintain an opiniim with irreni Brmnosn an 

Duke of Dorset and Sir Horace Mann, ami when, la eoi 

of his iM-iiiK proved to li • in the rinhl. the biter ba* a 

criMseil the Kmuml ami shaken him heartily hy Ibe k 

then> not a tine simiko of iliKnity here, ami, one may i 

carelessnes.s of grammar 7 It l» a Utile pie>-e nf pnrlrait 

that live-t, and the same may In> said of half a ilnten ol 

of deseription Ihat fidhiw that of Tom Hiint.-r. the e 

wicket -kei'pnr. " What a handful of si- I aak 

in an im|M>rtant |ias.s, such wn< Tom in k' hn w 

or of (iisvr>fi' I>>ar, the hm);-stop, nf whmii he «ays I 

Imll siH-meil to |(o into him, and he was as sure of it a« i 

>ie<>n a saiid-ltank." Or, aRain. rcai the raey aecw 

sinnle-wieket match lielween " Lnmpy " .Hleren*. I 

iMiwler of the day. and a certain ciMinlryinan for Ave poM 

It is dilHcnll to resist i|n«linx a iiarl of it. " The rnal 

Niwler made the countryman pi in Brst. for he tboaxbl 

his husini>ss in a twink ; hnt the fellow having an ana I 

a ho|>-|Mde. rt>nche<l in at I.iimpy's Imlls, Imwl wbal h 

miicht : and slashel and thni«he| aw^r In the Ma«l 

style, hittinir his Inlls all over the lleld. ani alway« i 

air ; ami he maile an umiimiiHin nnmlier nl runs I'roa tl 

of liowlers iM'foii' he conid gft him nut and, Afad ! 

him !" Or. read a7,iin of John Small, lh» elder, th'' 

" Inrneil the short hits In account " and initialed Iko < 

practice of husllinj; Ibe Held ; wko, alan, taaichi ki LITERATURE. [July Xitcraturc portraits.— xi. 

QEORQE Q155INQ. 

TV> liivnry &r*m>t of Ihe •mmiMl-ratc is rarply In doaltt. 
TlM-rv* ran he no ntMrarity as lo tli« |wrMil«Ke nf the imiUlnr* 
or «rhanl lrllo«is(a wbo Saod tbr martirln with tnloralilc ro«<lln|; 
■Mtter mt *\x *lillllnc« prr vnlnmo. Bill Iboir imlivUlnal <UMM<4>nt, 
wWiWr it Im )■ 'iowt«, hM no loterMt for tlH> 

rrillr. He i« • m «■ he wMgh* thew. in tlir 

onaa. wbm lie «^l«auil*« mmmom UnAmrlt^ only. It in « 
difprral Ibinc whrii a nrw der^opiMllt or a nlriliinK |M>r«nnality 
coMppta Ilia allontion and imiirldaal IntcrMrt. AiMMig tliow wlio 
!■««• hy alfiw. by vpry alow, d««|eTepa rompellcd thia imrtioiilar 
intpn-u Mr. ttcorp* Glaaing ataiida in a hiKh and aolitary |ilart>. 
Mr. OttMOC lii>longa lo no wliool, <vr1ainly not to any 
BhcHak aHMMd. Tho aiitpormt form of flattery in any admirer 
<*MM)t iadtoto sad CMWOt evon caricatum him. Tliore ix truly 
■nffcliy Tirihln tn Wtpj Ilia rowm-e li<M> in a ImmiI, in a mood 
of Mind, not by any Mf«n« in any «ulij<>rt,ovon llioii|;h hin Hatirir 
iH—n Him <rf a bat kc baa ralli^ " the ignol'l.v d(><wnt " xhnu-p<l 
bh alrraictb. and, indinvlly, hix inner chnrnflor. Hix vory 
refmgamatf lo hia <>arly •tnhja-etx I<h1 hira tn i-hixmo them. Ho 
dnrlarrd wbat be wiahod the world to )m> by ahowini; that it |km- 
fafd erery coneoivablo oppoaito to hia doairp. 

TWac wbo bare rpad all hia work and aro interoatcd in 
origin* May bare iMi4<*d with partirular ploaauro that in " Ii<al>oI 
Clanndon " be abowrd an in«tindivi> affinity for the iuoid and 
anfaUe Toi tn» lM*y. There ia perha|>s no more intensely de- 
^book in the entire Kn(;li«h laM;ruaf;e than this short 
fta laal three rhaplers are of uiisnrpasHable Klnom, not 
h wn o of any oatward tragedy, hut tieeanse of the ntter futility 
(if tbe wtut depicted. The hero'a deair<> reaehed to the atara. Bnt 
be w»a not able to ateal or take an morh aa a farthinff ruahllKht. 
Sal ercn Demelri Knudine, that fntilc enaenco nf futility, equals 
ibia, hia literary rhild of bitter uiuble ambitinna. 

Ho aorh ia certain, Tourgenell movisl what Zola had really 
Called to atir in Mr. fii«in^. For he wan never n Zolaist even 
at kia worat. Nn man witboat a atyle couid have iiiflueiiee<I him 
lor More than a time. Kren Bal7.ac, fe<-und and insatiable, had, 
it ia pnaaible, no iaon> true power o%-er him. For Bal7.ae, though 
bia nmatmrtiona were often imaginary and his |H>rs|)ectives a 
tfifputtie impnvtare, vaa truly a constructor and ari-hiteclonic, 
eren if liarlnmu*. Ami eonatriiction ia obviouaty alien from 
Mr. (ilaainff'a mind, lie needa no elalmrate architecture to do 
b(* tbinkitiK in. He would have lieen contented with the Porch. 

Now, and at last, the critic has Iteeii K>ven an iip|Kirtunity of 
■ndentandlnc the »Mtii and nalun' of this author. In " By the 
ImiIui Sea " Mr. (Si*«in|C has not fniIy put tlie coping stotie to 
bia repntnlion, IniI be ha« aino declared himself. Abie novelist 
•a be ia- and ToarcrneC, Flanliert. and IVmtoieJsliy would not 
bam diadaineil hi* eonpanioaahip^ he is by nature a M-liolar, a 
■■n nf the rioister, ihou|{h not omventual. Ilia pessimlam is the 
natnral peaaimiam of misplacement. Nowadays acholara, aa he 
wonld mderatand Ibem. do iwit pro|ierly exist. The learned 
hare li ei "«a ni i special i*l* ; there is no briaid cnltur<> |»ossible to 
Ikna, Hia ideal ia the RenaiMaliee scholar. Without any doubt 
. ha an adaiirar of Rabelais. 

I hb greateat book ia " Bom In Kiilc," To aay it 
ia a tal a rpi f eB ia lor one* not to misaae the word. It is intetis4>, 

deenir naveholoatenl. MOflna tn^. ** I.'anatomia nresiiniMinn detail, nnmovinir. Yet Oodwia IVak ia an idealii 
idealist lives aiiuiiif^t those who look at once t<t 
Anarchism to cnn- all human social disenw^s. T 
uiitiir<> thill loves all iMstutirul thlnna is his, a 
■lothinK. L'lililie Kiiiini'l*' in " IsaIm-I I'Inn-iidoa," 
taketbem.Bul the end isthcKamo. By his very eaae 
ia no revolutionist. Like many who are uol, his n 
keenest incitement to r«>volution in those wlio 
mind, yet |;iven more to action, more to hope. ' 
ways of bating modern civilixalion. Mr. OisNing 
idenliat. He looks linck. It is the inor«> ho|i 
iin|N>ssibly vain. 

In such a nature, displayed as it must I 
liti-mtiir*', for men to read who cnn read, it v 
S4<ek for that form of humour which iiievilnliiy coi 
It has Imhmi siiid untruly enough that Mr. Ciissiiit; 
It is <|uite iiosaible that tlioM> who luiy it nr«> i 
missing his irony. His humour ia of the subtler k 
in tlie li«iis sudden contrasts. He does not Wow 
farce. It is utterly alien from his nature. 

Nevertheless it remains true that the ({iMier 
writings is distinctly not nii'rely niniisiiig. But 
charnctoristic and the most im|iortant |>nrt o 
hitlierto has dnilt with those young men wlio, w 
anil well-<-<lucnte<l, iin> without money, the tliei 
cannot l>e comic. The iiMrtyrdom of ca|i:<lile 
environment in the IH'vii's Twilight betwi-*' 
Camlienvell and th«' Beorslielia of Camden To' 
tragic. It was reservixl for Mr. Oissing to treat t 
as » subject of s<-rioiis study. And he has 
Ikithologist whose bnsiness is not cure, and not 
he has g«me iM'yond this scientiflc method it is wl 
a satirist of no mean order. 

To such a literary intelligence, iiifornnsl 
liMirning of the jmst to which he li-aiis, liis slyl 
the man and his own. For the gr(>ater part it 
than s|>arkiing ; elt>ar if not cold : with a suIhIi 
result of much Latin and more Cire(*k. For lli 
ttri-ek tnigedies have always inspinsl lilni wi 
rhythms. Though he Is often colil, <>s|M'ciall 
irony, he can rise to heights of |>assiiiiiat<> deser 
a MMise of luxury that liei-<» and there tiiigea 
Tyrian purple inspiteofall his sense of restrain 
marked than in any living writer. 

It is |>erhnps only those who, |M>rceivin 
evanescence of flction, regarti it as literar; 
certainly wast<-<l who will wonder that a write 
gives hiinsetf to it at all. But while that eommi 
which Mr. (tissiiig olivioiisly abhors, as much a< 
smoky skies iH-iu-ath which it flonrislies, tlier 
practiealtie metliiMl for the man of ietli'rs to at 
Perhaps few mivelists »«•« so clearly thai ll<-t 
of art is truly diagnostic of a disordered, if i 
dissatisfled, form of civilisation. To him the idylK 
of MoM-hus ; the simpler trage<ly ; the ii:i 
jnya nf him wbo ploughs the soil or works at 
are the fltting tlienM>s of art. 

It is, it must be. alien from the nnturf>of tl 
Ml di-liglit<*<l by the wastecl and solitary Ixirde 
S<'a t<i supply the market with novels, which, ti 
have more or less to comply »ith tlii' rigid formula 
iiore of the nrtisf's mind, .iiiil ileiiv him. i*siMM*ia July 20, IDOL] IJTKRATrRH It took Mr. (tlmlnu inuiiy yoani to Mlt<M> Into hU lllrrnry 
imfnJc, iiiul «!V<'ii iiiiw llif iiviTiiiji' iiiiv«'l-r«"«il«'r •hii«» ii •<liMii:;>- 
D-liicliiiKM' III iHiy liio lMM>k«. Hill If Mr. (SUoIiik'" *aU-* iin u.ii 
HliirtlliiK >•** rin-iiliiliiiiix ur<> iwlliimliKl iiowiulny*, !■•* Ii.i'< <i 
failKriil mill K>'i«l»>>lly liii'n*niiiii|r fiillnwIiiK <'«|MN-iully lliroiiuli 
till" liliriirii'H mill niiwl of lil>> i-iirliiT IhmiIo im>II a» wi'll l«>-iliiy ;m 
:iiiy of liU liil<<r vi>liiiii<-». Illo Itml iiovi'l, " Ciii'Iuihu-iI," \vn« 
liiihllHliiHl M'Vfiilifii yiMirx ii|{<> ; ll vvii* linHiKht iint in ii iirw 
iililiim liy Mi'-mrti. Ijiwri'iii'i' mid Hiilli-ii in IMUft. '■ Hi-iiiox 
;uiil " InitlH'l ('Itiri-iiilon " i'iiiii<< iicxi, IhiIIi |tlililiitll<it ill IHMI, llii< 

tlrxl liy Siiiitli, Klili'r, anil lhi> m nil liy l'lin|iiiimi miil Hall. 

" [hiiIm'I Cliiri'iiilnii " is now out of |iriiil. " Tliyr/ji " rnllnui'il 
in IHH7, "A LIFkh MoriiiiiK " ill IHHN (iifli-r niiini'iii; tlinniKli llio 
«'i.iii/ii/M:anil '• Tin- Ni'lln'rWorlil" in IHMI till III nniKli Mi>««r«. 
Sniilli, Klili'r ill tlii> oUI lhri'<>-v<iliiiii«> fnrin, siiiil now, liki* 
" DiMiiiiM," olitiiiftiilili- ill llD'nix-nliilliiiKmiil |Mi|iuhiriirniiiii<i,with 
tli« (i.\i-i>|ilioii of " .\ I^ifo'ii MoriiiiiK." wliii-li fiiii only In* IiiiiI in 
till' i'h<>ii|M'r iNlltioiiH 111 l\vi> Nlillliiipt or iiair-ii-iTown. .Mi^ioro. 
I<<'iitli-y pllliliNliiil tiin iii<X( ilovi-l, " Tli<> Kniiiiiri|>iiliil," in llii> 
following y«<nr alwi in tlin>« vitliiiiu>!i to In- !iiilmi>(|iii'iitly IohihmI 
in oiK^viiliiiiii' roriii liy Mi'MHrv. I^iwri-nri- anil Hiilli'ii. In 1.H1II 
Mr. (tiHxiint ri'lurni'il l<> .Mi'tsrs. Sinitli, KIiUt with " Ni'W (iriili 
Slri'<'t," wliifli wont tliroii(tli tlio lliro^'-vojiinii' form to tin- om>- 
voliiiiioi'ilitionsor ill |>ri'ili'ri-HHort. .V yi'iir hitor ho |iiililiHlii'il iMith 
with Mi'Msrs. .\. anil t'. HIack anil Motxrs. I.awroin-o anil Million, 
tho llrit with " lloiMi in Kxilo." xvliii-h wont from iho Ihroo- 
Voliiino to tlio Olio- vol iiiiio iilition in IKIKI, mill tlio s4-i-oiiil with 
" DiMizil t^iiarriiT." MosHrs. l.awn>iiiM) and Billion, who liwik 
ovor tlio ropyriKlit of " Born in Kxilo " a fow yoam a;{i>, thoiiKh 
it In mill out of (iriiit, issnoil iinmt of Mr. (iiHxiiiK'M hilor iHxikH 
III Itflfi ; " in thi" Voar of .liil>ilt-<< " in 
ill tliifo voliinioM) ; " Kvo'jt Kiiiihoiii " in 
(tiii>*i| " a|>|ii'iiriii|c in ('uhmoH'!! I'iM'kot 
anil " Tho \Vliirl|KMil " mnl " lliiinan 
.\ll thi'HO, aftor |>aH>tiii^ for ii liiiio to Tho <><lil Woniaii 
1H1M (Itoth ori|;lii»lly 
IKIC. (•• Tho I'ayiiiK 
IJIirary in tho niiiiio your) ; 
Oilils and Knilt " in 18»7. Mr. Hoiiioniaiiii, an> now piililiMJioil l>y Mr. Kiilloii. " Tho 
Town Travollor " (ISilS) imiiio throii);li Momm--*. MoiIiiu'II anil in 
now in a sooomi oilitloii; tho Mniiio piililishort i^niioil "Tim 
("rown of I^ifi- " in Iho following yoar. With his last iiovol 
"Our Kripiid tho Charlatan" piihliilicil only a fow wi-oki 
:l(^| Mr. tiis?<iiit;appoai'K apiin with Mootrs. t'hapniaii anil Mall, 
who nit> also tho piililishorN of tho oliariiiiiiKly priMliiri^it voliiiiiit 
of lii'< rainliloH " By tho Ionian S<>a." Kvory man has his 
inlollootiial ilosir«', Uc writi-s in this latest liook us i|iiot(.Ml in 
Iho n-viow whioh ap|M>ar»Ml in l.ilfmliirf on .liiiio 2<ltli : - 

Miiio is to osi'apo lifo as I know it and ilroain mynclf into 
that old world wliioh was tho iiiiaKiiuitivo doliKht.of my l>oy- 
hiXMl. . . . Tlio world of tho (ins'ks and Konians is my land 
ii( Koiiiani'O ; a i|iiiitation in oithor lanjcnaKK thrills niu 
strniijfoly, and thor«> »ro passajcos of (iny^k anil I^atiii vorsi> 
which I i-aniiol road without a diiiiiiiiii); of tho oyos, wliioh I 
oaniiot. ro|M>at aloiul liooaiise my voiro fails mi». In MnKOa 
(Jrirolu tlio wators of two fountains min^lo and flow tOKCtlipr; 
how oxqiilsito will lio tho drauKht ! 

Olio otiior viiliiino should havo linoii ailili>d to tho list of Mr» 

{tissinit's iiovols " Sloopin;; KIros " uhioh a|>|M>ars in Mr. 

fiiwln's .\iitonyiii I.ilirnry ; and an articio is worth iiioiilioniiif; 

whirh ho (■oiitrlliiili>il totho disonssioii on "Tho I'laoo of Hoalism 

in Kii-tioii,"in tho //iiiiiiiiiitiiriiiii for.luly, imK). 

Uoalism [lio wroto) siKiiillos nothiii); mor«> than nrtislin 
sinoority in tlio |>ortiiiyal of i-oiitom|>or.iry lifo ; it moroly 
oontrasls with tho habit of mind whioli assiimos that a iiovol is 
writton " to ploaso |H>oplo," that ilisjiKn>r>al»lo faols must 
always lio kopt out of sijjjhf, thai human iialiin> must l>«> 
systomatirally flattori'il, that tho iHiok must havo a "plot," 
that the story should ond lui a I'his'rfnl nolo, and all tho n>st 
of it. . . . .\t tho same timo I joyfully oompart! tho 
novelist's fnsslom of tiv<lay with his li<>ii<laK>> of only ton or 
twolvo yoars api. No doubt tho now wine of liberty fompts 
to oxooss. Mon"ovor, novels, now-.tilays, aro not always writton 
for the iiovoKs sako, and flotion orios aloud as tho moiithpiovo THE PLAYER AND THE FUBLl 

A '• Personal Vl«w." 

By LAL'ltIK MAtiNL'M. 

In a " IVriMHial View," palill«linil im Jano U, | 
Wallor l{a|r>>Kh mailt* Ihp IntrimitliiK nmggmltkm " Ifes 
attompt til lirliiK dminatld lluiagtil aa4 4rWM(le h* 
Into toiiob with tko aladnm tlMWtra. tko a«lar Imt* i 
II is a hard lutyhiic of it* kind, but tkoM* of .M mtto lM« 
•■•iiniMiro tho ilf>livorjr iil KnKilah bhiak Toraa with ll 
KriMich homlr coiiplol or n( thn (Inrwan iit<rsajrlUI 
I^ndon'ii ho«|>itality to fondKd a«lor« haa helpMl «• la 
a juilKiiloiit -will lie slow In dla|ial« lh« oonelNaioil IM 
Mr. UnloiKh. Yet I faiii-y thai thi* peraoMll view 
IMirtiul viuw of the matter. The th«or]r UmU Um t/ran 
aetor acta the law* of i?oinpo4itlon at «l»iiliW, IImI !• 
to speak i|ilil<< plainly, nlislriirls Ihn liiisinmM iif thf 4 
and pr«<vents that snimnlinalion <il rharaet'^n and Um 
development of thr conflict which am o ontial In I 
art, is a i|iilte tenalile |imp:Mit|nn, liut II is not the wki 
of the pren'-'it do -line of British d'rama. If I'arltaaiMi 
decide next we<<k to pnihlliit int«riiu applatts'* -i aHr 
wliifh is habitiinl to many C->:iiineiital aiirlience* -the i 
or iiltiniite effect on the inspiration of KnKli«h pi: 
Wiiiild. I siirinis'». Ii> very s mil. It is duulillev* tni 
Ualei|{h Nh<iw<t in the form of a parable, tliat, " when tl 
the3tr«> pritninixea literature, it i« not the tlMMtre thai 
literary, but literature that lie Mmea atajp^jr." Bat 
reiu'vubers, it w.is not always so. Hhakrapeare was 
liteniry l>e;-aiise the inmler.1 thejtr«« pitroniaml hi«, no 
fart that he wjs an actor liir the way to hia revival of 
the staite. .\nd the:i, aifiin, one rem-^nib^rv that it i< i 
where so to-day. In (Sennany, for iiulanee, ilraanti 
and draiiuttie imaiciiiation are hroaitht into loach 
iniMlern theatre, drapite thn common human nainre of i 
in the Fatherland. I>r. Kmi'i P^nrke tMts us, in hl» 
Kon-es in (ierman Literalun> " : — 

(•enuan litcralnre la at laat h:>fcinninK to partai 
iiiilvorsal heif^teniiiK of (ierman national life of 
foiinilatioii of the new Kmpire thirty yrarv a|p> «■ 
far-shiniiiK sinnal. . . On-e in^ire is literalurr roa 
soiiiothiiiK more than a mere (lostiroe or recreati 
once more are writers eoraini; forwAnl who frri 
ha%'e a mission to fulfil, whose hi|;hosl ilesire it i« 
interpn'ters of the lonjjinjjH ami .i«pi rat ions ■<( ih 
once more are novels and ilramas b?in|t pmdnpi 
aronae popular iMssion aiMi enthmiMM. kacMM* tkey i 
in pal|Nible and living forms, the aoawiliMai «m 
problenw of the day.* 

.\ll this is intensely Herman. BngltahMea U* m 
habit of thrilling to far-shinin|c sif^oab, nr nf ||ai«K h 
meet writera with a miaaion to folM, or of Tisitiii|( the it LrrSRATURE. [July Till yi->'t<>nlair. at l<<wa. anwr f««r« had rUpMNl i>lnr<> • writpr 
kail ■riM'O in KoKlaiMt " wiiOM* liij(tH<«l ilr«irf» il Ik |<> Im< I ho 
ia|orvr<^«>r erf tlM> l«iti|(iii|CK bimI aaitiratUilw ot Iho |M<npli>," hihI 
vrm he, ■nforlvnaiiHy. rbivM-, lor hi» mnnhmI ii|>|M-al, th<> niiioic- 
kall iRBtVMl (4 lh<* thcairr. Mr. Williiini Walmin, aKain. Iiu!> 
rvMlmtly Mt lht> uMiae of a Miaainii ii|mmi him, ImiI h<« hao iiifii 
tho Jcrmitah, and n<>l Iha* Kxinklt<l, of |in>|ili<><-v. Tli<- 
•• nM<nM>tilna« cooiipli ainl |in>l>lo«uo <•( lln' ilay " liavi- loft tin- 
MM ni iHir authfim fold. 

The |>i>inl that i>lrikf« <iim> imint fitrrildy in nny a(t<Mii|>t to 
form a r>i«n|aralivf> <«tinialr nf Iho |iow«>r anil |to|Hilarily of tlio 
thraln- in (tormany ami KiicUnil is thi> ilifforonco of tli<> 
Mandardo thai an> a|i|ilic«l lo it. rntri>!.Mir Fmnrko, for 
{■•iaiwe, in Ihl* adniinil>k> IhwIc. i* alirayn dlincinK down lo llii> 
ronto of natioikal M«iiiiniml ami la-vMiiii;. In tli<> <>|iilo|;ii«>, wliirli 
rfait^y di»tin|ciiii>ho» il frmn lii« <>nrli<'r work on " S<M>ial For<'<-<> 
in (Gorman Lil<*ralun>," «v rontc arnwM mnarkx oT IhiH kind :— 

Kvi<n lo«« voilrti ilian thi* war lM'tw»'oii tin- |M>wi>rs 
latnimral and »|Mrilual io ll«> w>oond KTWit <-<>nfliot llial 
Ihrmlcoa Iho (Hililii- |M>aro of licrniany : IIh> Pfinflict lM>tw<><Mi 
■MMiarrhy and doutwracy. Tlii-ro can Im' no ilonl>t that this 
i* IIm* rral (mini at io«iii' lH>tu'i><>ii tho MM'iali!>t InlMtnr (lurly 
and Ihc Imperial (fovoniuvwl. On the Mirfaco it in a i|ntt.tlon 
ot lalmnr orxaniialifin. of lh<> diHiribulion of wrallh, of Htrik«><< 
■ad wagnk. 

And aicain :— 

. . . Iho thirfl imMl MiruKKlo which has to Ih> foncht 
oat in Iho twmiiotli oMilnry : Ihc Hlrii|a;U* liotwe«>n intlii*'- 
trialiain and hnmanity. Niiwhcro an* Iho liin's lM>lw<<«>n 
(tnplnycr ami raitiloycd more sharply drawn than In (t«>nnany, 
nowhere i» llM-n* iiior«> of class fc<-lini; :iii<l of class halr«*<l. 
Bat wlial. in the naMK>s of Tnnr|iKTay an<l Klilisniitli. anil of the 
tailort who dcaiinMHl Ihoir prans nin* can inuitcini' Ihi' I^inilon 
theatrpipici' aidcinir- haa all Ihia tn do wiih dmiiia ? lias not 
Mr. C'oartnojr told us, in his lii-tnn-s on " The IiIim it! 
Tra|c»«dy," that " (tcoplo (pi lo the tlii>iitrc in onlcr lo In- 
amoscd and lo laii|cb : tlM*y hardly rare to In> niado to f«<>l " t 
And, ajcainst Ihi*. ha\'<< wc anylhinK more ho|M'fnl lo m-I than 
Mr. I'inoMi's pnimiM*. in a Iciior to the author of that lMN>k, that 
it " the tracic idea iii.iy yet llnil frullfiil stimulus in the (;real 
tumolt f4 lm|HTi.il •'iii..iion» at pntu-iil silrrinic Ihe worlil-N|riril 
t4 nar imipk*. wc iKior nHHieni phiywriKhU will not Im- 

IouimI it li-.i»i in thi- enileavour to res|Hinfl to lofty anil 

hvn-i- lion " ? The worhl-spiril ami ils Ini|M>rial omolions 

ar« yvt a litlln youiiK in iHir midst, ami these modmt play- 
trrijchts i4 to-day may alili redeem their uiiilertakinir ; liiit i 
wnald CNintraitt with thr«e opiniona and conclusions the ilelilM-rate 
jndipnent i4 l>r. Kr«nek« : — 

Il is mil the nllle«><if I*iM>try to hoIvv MM-ial jirultl s. It 

ia tbcolRcp of I'lietry lo bohl out Borial ideals. The (iennaii 
dranw n( IIh* last dis-aiie boa fiilOlled Ibis miaaioii with siuKuhir 
iMdfility of |Mir|K"»' ami wirli sinifular artistic Nuep<>ss. 

I>o wr l<ail( Ittr thf rrword ii( the " war Imtwn-n the |Miwen> 
•piritnal and temiairal ? " We And il in Wlldenltruch's phiys. 
I*" •'' •"•* for the •* aeeoml irrcnl eofilliel . . . lielwiHMi visit iIm- thealn" in the KatlH^rlaml, not in orile 
liy I Ih> epiin^uiK of smart MH-iety, liul in onU< 
fvtd, in ortk^r to und4*nitand I lie human teiMleni 
that nn> hauciuK in Ihe nir. The distinct ion 
lM>lieve, is at Icnsl partly one of iHlucalion. The 
iuK man has n*ad Marx and Lasaulle, ami i>*ii 
Huxley. I have hearti him i|Uol4> Halo in an im 
at a niiH'tliii;, anil this pr<-|uirnlion niaki>s a con 
ence when lie asciMulN his throne in the gillie 
visilinj; the lhi^ln> iniiy lie Itetter than theirs, 
for the end in view of recreation ami enjoyment 
criptive articles on Ihi' ilr<»ss4>s, which are now m 
theilRimalic crillciHui in the ovenini; pa|K-rs, 
variation on the (Jpniuin critic'a dtaciiKHion 
i|U»nlilios of realism or iilenlisin which went to 
pla.v. Rut when il iiimes to a ■ini'sllon of n'vi 
then, I think, we ought to recognlae that UtaU 
do somolhini;. ntui a training! in eloiMiliiin may dn 
the ^fn-afi-st effort is n<i|iilriHl from the initio 
(.'oiirtney tells ns, ami I. for one, IK-Iieve him. tha 
ahead, that out of the confusion of .liiiKoisui and Li 
there will shine a liright national ideal out of i 
lif;litninK anil the voice. But meniilime. Ijn 
towartis the close of his " Dramaliii'itie " applies 
to ountelvM : — " What a naive id<>a to jtive i 
national theatre, wliili- we (iermans are ns yet m 
not s|H>ak of the |Militical constitution, lint oi 
ehamcter." The nation's consi-ience has Imm-u an 
events in our history, liiil is its iiiomi charurtiT 
to insist on the niH-essiiry reforms, or will it 
lethargy ? This is not an cleiMonil manifesto, lit 
least. Ihe iirohlem of the future of British (li-nmn. IMPERIAL LONDON,* IHv Mil. LArKKNCKliOMMK.J 

KverylhiiiK is Iin|M-rial now. Anil so the ca| 
line oours«> nveivinl ila title, and the lasik s< 
fact is liefore us. I»ndon is Iin|M'rial in moi 
_one, in inori' simisos certainly than Mr. Ilea van has 
to contemplate and in more sensi's than iti 
iniliffen'iit cllu/'iis n*iMgni»-. I'erlia|m Ihe inc 
IbinK alMiiil I>indoii is Ihe iinlHiiimliMl ailininilioii v 
who knows it well has for it companil with all othe 
nnlHiiiiiiliil iiiilifference every one has for the mean 
that an- mi-essary to make it what il is. No ci 
neKle<-led liy the Iin|M-rial (loverniiient as I>iiuloii 
city is eom|ielli-d lo put up with makeshi 
administration as London Is, and no capital city 
stami aside lo suit, or wail ii|Min, Ihe Inli-resls of 

I>indiin is not only the llrsi city of the Km 
no rival. There is scarcely a sii-oiiil to her. lie* 
are so far IM-Iiiml. Mr. Mi*avan iIih>s not tell 
which illustrate the lm|M-rial |Mnltioii of I>imloii 
is nsHiitiiisl. nnil Mii*reiiiioii i*iisiii*s :i ili'si-riiit ion ol ik^^mi July 20, 1901.] LITERATUKK. mill Molontilli' I^iniloii, |ililluiitlm>plc Bad MobubiNti)- I^miliin, 
riiNliiiiiiiiltli' mill iiiililiiry I^iiiiloii, tlicntrlcal Iiitiiilim, |iii-tiiri-M|iii-. 
iMilmiiiial, mill iHMiln;;irul Ijiiiiiloii. mill ioiiriiiilNlir Utiiilini. 
All thin U vi«ry iili"««, unit Mr. Ki'uvmi piilM liU fm-t" |i|i>n«untly 
•■iioiikIi, mill illiininitOM IiIh iMHik liy >M>m«' rhiinnlnit »ln'l<-lii>«, 
of wliii-li \v«< ri'prriiliii'K Hiiinii ii|>o<'linon». Bur it it ni>l lm|M>rinl 
I/(iniliiii lliJil liii U tulkliix Hlxmt. Ii in inr»roly mi cniiiy iihiimM 
nf liimilim llfii -iiliniHw wlilcli nro mit |MM>ulliir to IjiiiiiIoii iiiiU'itN 
Ircnt^Ml in llu« iMiin|i;irntivi' inolhiMl In oi^lor t«» uliow Imw nil I|i«><m» 
(iliiiMiw iip|H>ar iimli<r llm lin|M'riitl inniiiMirit of tli<> i-itpitnl city. 
TIiIh Mr. litMViin iliM'n not ilo, nnil wo »r«< roiM|i«<lloil. tlioroforo, 
III Ntiklo llitil liiH iNMik iliM>!i not uniwor to itx tillo. 

W«> hiivo wiiil timt Mr. IV'avmi writoH pliniiuiiitly imi»iii;Ii "H 
llio tnpii-M lii> liiiK rliimon, lint li<' iIim-h not writo iirriiniloly nor 
lip to till' NtmiilunI of till* tiiNk lio Iiuh utli'iiiploil. " Oiio 
liiitlilnil yonn i>(to." In* ti'lN nn, " tlioro won' fi'W lournoil 
wM-tt'tiiw In («xiMtf<ni-<' ; llm Koyiil S<M-ii>ly, tlic |{oy»l liiNtiliilion, 
llio Soi'li'ty of ArlH, Hid Hot'ioty of Aiitii(ii»rinnH (->. v 'lie iiMir«> ll(ht p lwfM i. U is • pity (iMl. |M« < 4 

••liiipli-r niMHt (hi* intor. I- uf Uaadua UU>. M 

iliil not tliink It worth hi .ilifi iu 4i«|Mlw mmI 

to aM't'rtnin mIi i.>im> Im l^miUm i« l| 

th<> iMMlHIt of 111' c 

Mr. lioavan'* olh«*r fliapii*r«, pU««aal mMlliic •! 
iiiiiloiilitftlly an-, ilii nut «ca*iii ht iia lo gu lo ^t^- runi 
mill In iNirlii'ular ihi*y aklii ovrr all IImI b iwally I 
llif'ir M<vi>ral «iil>jt<c-l*. Thuo, to mimtUm mtf ii»laiM< 
Imvi' tht* w<ni<<nii«: " fnllkp ••llM'r flllr* ami Um 
Cnntlni'iil, I^initon lin« ik-vit lietw prtiridmi wllk rpU 
plaii-* Worthy of itx nixa^ anil pnpalsllMl. MmI nf wmttt 
hull, why «>iiM' ihmilil liavp lMo>n «> larip-ly iMlnmlmt 
m'KliM-toal ii II pnililoni." Now I»nil<Hi haa prarlirall; 
iiinrki'ti whntorcr. It* inark'^t •yalrai, llkr olbrT ft 
ifonoiiiir lift', Iiuh lM<«>n aUownl li> lakp rarf o( IIm4 
D'Nult Ihnt in pla<'<> of pni|M'r niarkt'l* wf> bavi- " •! tlio rifh mill nxli-rmoinfoni for tlo- ;>.-•' •»'•' ... , 
noVKRNMKNT OFPICBS PROM MT. JAUHV PAKK. LinuHMin •S«M'it>(y, and the OoolOKimI .StH-iety. ThC!)C still Boiirisli 
in London, liiit not niitny iMldillonK liitvo Ihx'd in»di> to thii 
list of strii'tly si'iontini- ns,io«-iiitii>nH, only tlio .\rclia*<>lo(firal, 
the Royiil A.itronomii'al, mid the Uoyiil .MetcoroloKii-al hnvinK 
foino into iM'injt diii-iiiK tlio iiinotiM'nth oontiiry.'" .Siirt»ly Mr. 
lii'jwan imist know U'ttor Mian this. I/ondoii is rcrtainly not«"«l 
alMivo all oilier oifios for the miinlx'r and usi'fiilnoss of Its ways of London arc in placi's a lUxfcraus' to nioilrm 
and a harm and d.iniP'r to Iho p<v>pli> by muon of Ibo nr 
inarkots tolcmted then*. A* to why thin in snimo has 
"Mi'k. and Mr. Ilea van «>idd have stated the pmhie«a » 
if III' lia«l invest ij^iti-il the siiliject room fully. 

It will l»> ir.ttheml from th-- ^ 

hax eiven u.h a plixtsant lutik a' I 66 LITERATURE. [July 2 
rouxTAtx couin; templk. 

liberty acmiast tJio infliMniroK of th<> Crown. Th** BnTorPiKii* of 
I mlike ercry other kingdom, npvor p1:i<-o<l the Heat o( 
; wttUn the i>apital city. Parliament ami the legal 
tribonmla wen outaido tho <-ity walls at We«t- 
■iiist«r, in tk0 Said*, and there wa* always 
Jfwlooay but w wi the rity and the out«ido. 
Tint fmioumf, once the pmud instlnrtu of s > — ' 

fiWWllM Iwrllig people for inntitutionn of their v 

OWB, hM aow iliyMiistixl into the jealousy 
of keepiBC for tk* Mnllcst area and the 
— Iltiit nqaber of people riichtK, powers, and 
lradtt(nn< wliirk beloiv by •■■ the rules of 
< ' the area and the people makinK 

ii| 'lal rorptt* of ritizeniihip. In |>opular 

>iiii;.-it>aliaii, in rommon parlance, aiid in actual 
l>r«< tir<«.inhab!tanls<if Wbilechapel and I'nplar, 
llolbom and KlinKton, Marrlel>nne and llamp- 
staad, Weatataater ■nil Ihwwrisiiilili Batter- 

W(ir>1wicb, ImriHiKhH created last year. Aii' 
is uiiliinited. Kew iKVipIc ciiii r< 
wilhoiil IruverKinK nlit pi'jiidifi" 
old crntrN, Mr. H<Mvaii, tur i 
writing of its puliii-i>H imd K>vii 
•<k«"t«'li of K<>nHiii|{lon l'uliti-i>, !■ 
of thi' Koyiii piiliiri' of Crtfiiw 
riiinp<l |iitlNi-i< ut Kitliaiii. iiiiil y 
tli)> lni|M>rial I^xitloii to wlilrli 
alt4<iilion. Mililiir.v I^>iidoii in 
Hcntenoo or two without uiontic 
Arsenal, or I'lumsl^'ad depAt, 
ill Ix>ndon. If t\u's»> sort of a 
in a hixtory of Iin|H>i-i:il I^tnduii 
M*e that till! Iriio i-oiicep(ioii of I 
iH not i>vi>ii faintly i;ruM|>(Hl liy II 
Krcatii<>MN iiihhI not iiiaki- it iiupi 
it woll, iKMsl not iiiakf it iiii|>OK> 
or aduiiniNtor, n(><sl not make it 
improve and knit ioKClh''r if 
j<*alouHy of city and court Ih not 
the city and extra city. 

Tlic history of Ini|MM-ial I^m 
ii-< of the capital city of lo-ihix 
a fr«><' life and t<« (fi-l rid of tin 
llio chaiiiK with wliicli prcjiiilioc 
liind it. It would nIiow Iiow |hi 
■iWMi for all the pur|MiHCN wliic 
opulence can iHimiuand, while 
am left to the nuuiKeHwIio knowi 
how the (;r<Ml tnulc oomini; <ip it 
fa left to the chance prnviNiou of 
for wharfage and dockaK*- : <ii><l 
railway* all ccntrlii(; ii|Kin the ci 
left to go almoNt where tliey will 
up of their terminal HtatioiiH. 
of doings which influence the v 
and of buildinfirs and sitex full < 
which conies only from asnocii 
groat events of a national hislor; 
Mr. Bcavan does not iuHpir 
lUs pages Nkim over the nu\t 
pictures, dellKlitful of llieniHelvc 
duca any definite notion of Imperial Ix>niioii. 
Beavan has ever felt the greatncHH of Ixmdon w 
To do this he must procewl further afield than ann 
July 20, 190.1. J LITERATURE. lliiiiK" wlilcli IcikI tiM'iiiwIvnH l<> llii* urlUt'il |M>lirlt, l>'t niiy <>tii' 
wUliflll In kiKiu MMili'tliiliK of liii|H'riul I^iliiloli iM'Kill by Kltiiinifiic 
lip till' river friiiii I he lower rcnrliim of tlii' Tliniii<«« ; lliini lut him 
lul(i> IiIn |iIui'<> of oliMtrvnIloii In llii> liiixy liiiiii of tlix I'lty, itiid 
note llio NiKnH of worl<l-wiilt< life wlili'h nnt llinrti lo \it> imtml ; 
(hoii li'l liliii woml IiIm wny to tlrM-kK iiimI iiiuiMifiK-torioit, to liM-nl 
" Till' Hoiilh 
(Murray, rt*.) 

'• <•«».. 
Ilniii<s, (( ' > 

•' Til- 
T. Malmii. 

" Tin- War U, Pati!. lU A. II 
" Hiwr War. I 
M. K. Itruiik<-r. II Afrit-an War." Itjr Ma>ar M. I. 

< llUiorynf ilirHn^War." B; 

< ' lljr <^ or rm&um II. Fa w ioifl Miu-i^^.i 
OparatloiM. 

(1.) IbiolM. uM tiM XataJ 

tlM< 8|««« MMl IMM of Ud] 

" Krow Cap* Town to l^a<ly«Mltlu' 
Hieerona. iBfautkvaod, 3a. <M.I W 

UtiKh Th. • 

(< I 

•■ How »» •• K<-|>i 
Donald Mactlonalcl. (W 

•• Til- >^' ' f 

M'MiikIi. 

" I.iul\ 

H. W. NvvinacMi. I ■> 

■' Pour Mnnlli-- I 
UtlvKinith." Hr H. H. Br Bm 

» 

Flyln 

I 

.) 
. a H^^ 

•la.( 
'^1 : Tlw 
I'oarw. (Mam 
 The IMivt of UdTamllb." I 
AlklnH. (M<-thni-n. (h.) 

•• Thi- Si«it.. ,A Ufhramith." Br I 
(NewiHw, la. n.l By Jnliai 
Mfikm I'LirroRD'*! INN. 

t-ontroH of intliiNtrioN Mint nr<< not Kitnorally roroKninxl iik parts 
of T.<iii(li>M lifo ; tlioii to tliu wnti of (Jovorniiiont nl Wpstniintlor. 
and thiMii-)' to III- <>vor-i'iiilliitiii)t iiill<>:it^< wliirli H(>rv(<s ns hoiii- 
to noiirly llvr inillioiiN of |H<npl(<. Tlioro will 1h> pii'tiirrs onoii);h 
ill «>vi'ry st;ip>. Iiistory (mioiikIi iit ovory rinitrc. illt<>^(>^«t oiioiikIi 
to any kind of imiiiiror. WV wish Mr. R<>;ivnn lind done wmn«- 
lliinK of tliiN kind for tho f(rcut siibjis-t ii|Hin which h<< ban chowni 
Id writ«>, nnd then we .nhniilri have hnd still inoro Mympathy with 
I ho result M. (IL) linnka on tlM> KimlM'rl.-y- 
CanipAiicn : — 

'• Towards Pretoria." 
(I'-nraon, Us.) 

•• To MimI.i ' with 

.\. Kinnenr. i ib, l«.) 

" SonM' U> ' IIm- War 

Afrlea." By ti Warr. 1 1 

niai'kett. Is.) 

" with M-thiK-n's Column nn an A 
Train." By K. N. Bpnm>tt. (Rnmi 
•Js. «d.) 

" BralFiind hr tho Borra." By E. 
M.D. (Hnl-hinwin. .la. (Id.) 

" MaffkinK : A Diary <if th« K*t 
Major F. D.Baillie. (Cnnatablr. Aa.) 

'■ Th« SicKP of Mafoking." By J. i 
ton. (Mi'thnon. tla. 
(iii.) Kflatiiig ilio Kxploits c>r Onloorl PlnnMv'a I 
Hlatory of Rhndoala." Ih- H. Hpnaawn. (Blarki III. A BIBLIOGRAPHY OF THE WAR. [It Is iiiipossibli', of course, at present to make a eoniplete 
bibliography of the wjir. Our readers may, however, lie plad to 
have a eiassllb-d list of the Ixxiks of dllTerent kinds so far pul>- 
IIsIuhI which Ixvir on the subject. The list <Iim>s nut include 
IxMiks, such as that by Mr. E. T. Oimk which we n'vlew<><l the 

other day, alsint the diplomaov that pr«H'ed<>d the war or the 

....Ml. .<>...„* ti..,. ...i.». p.xii :. '\ Books on Bxpoplanaoa wtthln tho Boor U(M 

" l.<iiidoii to l.idysniilh via Pn-toria." By Win^i.Hi 
('hurchill. (I..<mKmanft, (l«.) 

" The Story of my Cnptirity during tfce Transva 
By .\. Hofmeyr. (Arnold, (Vs.) 

" Twice Captured." A Record o( Ad»«»ntorn da 
Boor War. By the Kirl of KoMlvn. (BI " ' ( 

'• With the Boer Forces." By H. C. 1 I 

"Ten Months in the Field with tii>' iv..r,. B 
Lieutenant of (teneral de VillelM>iH-Mnn>iii|. ill.-ineiaani 

" My Kx|>orienct~t of the Boer War." By Coant SI 
(Lonpnans, .'is. n.) 

" Pretoria Froin Within durinit the War." Bt H. 
(Shaw.) 

" .Souvenim do la Ooerre dn Transvaal : Joaiiial d'l 
tain-." Par H. Li-ooy de la Marehc. (Colin. W. 80p.» IV. Otiiap Books Olvln* Psroi 

Ti... \V'.,.L- .^t ti... iv>i. It: inal BsporistM 

Rv Sii Um 58 LITERATURE. [July S - Mt I>i«r«H> Durinx tbo War. " Rr |Ih> HUIio|i of Saul. 
iBfll. 0>.t 

" TtM> MalrstkNi An«y at Work in the Ritcr War." By 
Marx Murray. Is. 

'■ <'hri»('iaii« ill Khaki." By Jmw Pa|p<. (Mamhall.ls. M.) 

<U.) .\l<><tiral:- 
• Th.- Tal.- ..I a KioW H<m|)ilal." By K. Twvmi. (CaawlLflB.) 
" Shatliiw-K <>r thi* War." Ky I><Mia Bocol. (Arnold, IOn. M.) 
" Tlif Sii'k ami WoiiihIi'mI in Soiilli .\frir;i." Hy W. 
Bardell-l'nutla. (I'awM-ll. In. M.\ 

•' A OivilUn War Htmpilal." By th*' I'mTiiwionnl Staflf. 
• Murray. 1:^. Oil. n.l 

" On th<> War l^llh : A Lailv'ii Li>lt<>n> fnHu tli<* Front." By 
Mra. J. I). Lfalhor Oullcy. (John Uhik. .*<«. (hi.) Bt^;!!!" July, W*i. 

(UL) Varioa< : - 

" Antralia at th€> Front." X Colonial Vli>\v of tlii> B<M>r 
Ww. By Frank Wilkinson. Illiistnit^niy N. H. Hanly. 10(11. 
(Jnkn Lonic. fla.) 

" IV* (^nadian C\intinK<>iitM and Canadian 1nip«>rinliain." 
By W. Hanfnrd Kraiw (L'nwin. Ua.) 

•• The Work oC War .\Hista in South Africa." By A. C. K. 
Charter. (Virtn««. .'••. n.t 

" War'* Bri|;hl<'r Sidi>." By Julian Kal|>h. (IVarsoii, (Vh.) 

" Tb«' Jonmal o( th<> C.l.V. in S<iuth .\frica." By Major 
(;«w^l W. H. Markinmiii. (.Murray. <Ik.) 

" OiM> Thoaaand Mili-<> with ihi- C.l.V." By J. B. Lloyd. 
(Mrlhiion. fla.) 

•* Th<- Stair Work of tlw AnKlu-B<M>r War." By Lady Briup*. 
(ISrani KirhanN. Kta. (kl.). 

•• War Iropn^wiionii : a RM-ord in Colour." By Mortimer 
Mnipiii. (Black. J(K. n.l. 

•' A Woman"* Mi'inori«ti of the War." By Violet Bn^ke- 
llunt. (NialM't, 'w.}. 

•' Tr««.|>«'r H.tntH l.V. Bv the Hon. S. P.n-I. (Arnold. 
7«. W.l. 

"LY., An Imperial Y<-oman at War." Bv "The Cor|Mir:il." 
(St.»>k. 3a. fld.). 

(It.) Critieiain: 

" An Ah)«'iit-Minde«l War : Ht-in- ■.< K<>fl<vt ioim on mir 

RcTemea." By a British < Htieer. (Milne, ^s. (kl.) 

" War and Policy." By SixMiwr WilkiiiMin. (CoiiHtalile, 15k.) 

" Lraaonaof the'Wur." By S. Wilkiniton. (Conslulile. 2s. (VI.) 

•' Th*' War (MB«'e. the Army, and thi- Kinpir*-." By H. (). 
Arnold Fon.ter. M.P. (Caiwll. (W.) 

•• The Tactics of T«-dav." Bv Major C. E. Callwell. 
(Blaekwnnd. 'J». «d. n.l 

" Army Adminintration : A BuHineaa View." By Centurion. 
(CooatsMe. la.) 

" Sitit^n on RtMSMinoitrinK in South Africa." (LoiiKiiiaiiH, 
la. «.) 

" Vmaunry, Caralrv. or Mounted Infantry." By Colonel 
RollMtnn. (Smith KIder. la. (M.) 

•• Wreckinc the Kiiipire." Bv J. M. Roherta«»n ((irant 
Kirhards. .».) 

(▼.I MiM-ellaiwHiH : 

'• Ho* to Head War Newa." With a (tlowuiry of Military 
Technical Terms. I l'nwin. Is.) 

'• (ioMMi Donla of the War." By A. T. Story. (Newiies, .w.) 

" TiMs Trmiiaraal in Pe«ce and War." Bv Neville Edwards. 
(Vlrioc, 7a. Od. n.) 

" Mechanical Traction in War." By Lieut<*nant-Colonel <>. 
iMjm,. (Hampacn Low, .'m. n.) 

VL PtoMoa taatlMl«dlaK Books for Bars). 
(i.) limtmnl :- 
" TW WmIk- of War." fly Prsix n. S. IUIIokhi. rRllint Stock). 
" As laiprriai l.i(hi Howmsn." Ry liaroM Blorc. (Pearsons, 6a.) 
" A PIcMar ia Khaki." Hv Kalph Kodd. (John Long, 3s. 6d.) 

la lb Wak* of lb* Usr. " By St. John Adrork. (Hodder and 
' t.k.M.) 

^..^m PIra ! " By J. Maclaraa Cobbao. (MatlmaB, U.9d.) 
' TW VhtifmXtk ^lUm." By Rfnaat Ulaorilla. (MathoM, HaJ SHAKESPEARE FIRST FOLI 

-♦- 

Tni'sday last nnw nnother rword aet up i 
r<*fen>nce to (he ShakoN|M*nr«- foliiw, the iM-cnsion 
of a very Hue copy of the Firxt Folio, which. :i 
C4int4>st, WAS knm'kfxl down to Mr. t^iinrilcli for K 
the highest price yet p,'iiil for a Shiil(<'s|M'nre f< 
on the MM'ond TiU'sday in July jus( two year 
pn-v ions nHiirtI for the First Folio wiis innde in tin 
Mr. Harvey lilildini; 1:1,700 for :i copy of (liesnnw 
Tnemlay's folio is, if anytliinir, in aoniewhnt ll 
than the copy s4il<l in ISiHI, as it is only ver.v i 
and the r<'|iair>Hl leaves arc not many. But it is 
as it meaaurpHonly :i2,*Muni. by 2(l7mni. In (his r«>t<|)( 
(o Nome o(her ix'rfi'ot copies known, and notnbi 
in tlio |M>ss<>ssion of the Duke of Deviinshin' and 
Coiitts, thon;;h it ontdistaiices them all in r<>f!:n 
ness. The First Folio was pulilishivl in 1(121 a( t 
A ci>iiteni|Mirary note in the nnii|iie Sheldon copy 
liy Mr. Sidney I>e<' shows that that volume was 1 
for Ell l.'is. The earliest ro<'or«l of n First Folio 
occurs in a <-atnloKiic of 1(W7, liii( the price is 
catalogue of nearly one hundr<>d years later, 17">tl, 
llrst folio was sold for til :is. JndK<»K '>.v the pri( 
SlieU^on copy it nii)>;ht lie nssiniDMl I hat llia( ol 
liii|M>rfei-l , (lioii);h it is most prolialile that it 
i|iiestion of fashion, for we know that at I lint date 
wer<> not nearly so much son^lil after :is early 
i-lassics and (Ine exainples of the Coiit liieiital pn 
the price of I he llrst folio at auction had ili< 
wliic-li live years later, in the l(o\liiir};hc sale. I 
.ilOO. In IS18 the price was £121, and some year 
Wilks Niile, it had ^ono up to i;i.*M, lint theer: 
prices did not set in till the Daniel sale in I! 
was jfiven for the copy now lM>liin|;lnK to the B:u 
("outts. It is <iiily witlijn the last two years, lio\' 
price has run into four tifriires, tw<i of the ins(an< 
referrcMl to aliove, while a third \\-iis (he Daly <■• 
ill New York in March, IIHKI, for close ii|ioli tl.OH 
stand that if the IKIKI copy had come to (lie liii 
Tuesday dealers would have Imnmi prepared (< 
£2.(MI0 for it. 

With reference to the Shak(>s|H>an> First F 
iM'iiiK prepar<><l liy the OxfonI l'r<>ss, of which \ 
parti<'iilars, the I'l'riiHliciil says: 

The efforl.s that Mr. Sidney I^-e is tiiakiiiK ' 
prew>iit wherealioiits of the extant copies of tl 
First Folio have prisliH'ed for him a vast corr<" 
owners lioth in Aiiieri<-a and in this country, h 
has Imh-ii shown lo assist in the rcs«>arch, and n 
In line condition, the existence of which has noi 
re<-orde<l liy liilillofcraphers, have come to liK'it. 
cases families have Imhmi met with who have chf 
many generations the unhappy delusion that thi 
of a First F<ilio, whereas iiivt-sti^alion of the vr 
prize<l has pniv«<<l it lo Ik* either an iiii|M'rfect ci 
folio or one of the earliest ofthe" facsimile " reii 
(•entnry. The majority of copies no.w in Amo: 
ex|M>rt<xl comparatively recently liy Ixiidon lioi 
ownership of the American copii-s se<'m- in ma 
chanK<> with |H'rploxiii(f fre«|Uency. I«tt July 20, 1901.] LITERATL'KK. MnnioMiiiiK Ktllt moro wonderful. Hli« Im iH>t only a NU|t«rli actrenH, 
mIi<> Ih It Nii|H*rli iitlil<<ti>. And wlioii I cull Imt u iiU|M-rli uctn-** 
I iiifiiii lliiit mIii< Iiiih a Nii|M'rli (iMii|H-riiiiii>iil. ll liiii Immmi IIii< rii>liii>ii 
to illniNt II|N>I| iii'f liiilili'lli- nkill. Ill i-niii|MiriliK IliT, for ili(ilalM>«, 
u'illi .Si|;iinrii l)iiK«, |H-o|ili- iiro in tli<> liiiliil of oayiiiK tliiil nlit- U 
moro " tlioiitrical." lo»i» " nutiirnl." I uiii iiiori' lliiiii ovor 
(•oiivliii'i'<l that IIiIm iH a iiiixlako. Sunili Ui-riiliurill |ila,v» hot 
own iialut-tt, lior own (oiii|))*riimi'iit, for ull that l( in worth, Jiimi 
an KIt'aiioru Dii.hk iIokn, uiiiI tlii< ililTi<ri'iirti IikIwimmi tlio (wo 
playont U one of natiiro ratli<<r than onoof iin'lliod. Tht'oiionclrom 
N no more alilo to ilUitniHO hor roal ni>lf than U tli<> otlior. Tuico 
Miiio. liiM'iihurilt ill I'lti'ilre, It Ih a " i-luKHio " |mrt if over 
thoi-<< wan oiio -<-la!ui<', I iiiiiin. in tlio (• illic h miho, i'or<>'ii|>iiioiiH 
niiU i<li>Kuiil, Ik liltio trim nnti p>oiiiotrlcal liko llio I'ark of 
\'i-i>aillrN, ill Nhorl, i^Miuino Ijoiiin (^iialor/.o. Hiil t hi* art ri~ui 
ilflllioniti'ly romiiiilifiM-H i(, iiiaki>N it a i'oiii|hiiiii(I of rnviiiK 
Ih'iihI and NWiHiiiiii); iMlali>M|iii>, a Kariiiiaii idea toiirluHl up liy 
liuiidi-lairo and Vi>rlaiii<<. Homo one olijt-rtN, Unt iH that the 
triio Kuciiio ? The niixwer ix that tlii'ro Im no truo Kacino 
one and indivixilile. the world mnkiiiK it.s KaeineM for itH<>lf as it 
)(iM>N aloiiK. Tliat i.H the it|H>eial virlneof a i-isixNie (not in the 
(iailic Init in tlie iiiiiversul Kenite). It is always iM-in^; " iKirii 
apiin," as Mrs. I'iiys«>r said of KomelhiiiK else " and l»orn 
diflferent." We of to-<lay raiiimt s<h> Haeine With the eye of 
his eoiitem|H>raries, and it really diM-s not mailer. 

" I^'s meiiies leiivres," says .\nati>le Kriinee, " se ri'detent 
diversement dans les i\mes'(tni ies eoiitempleiit. C'haqiie |;eiieration 
d'homiiies eherehe nne emotion iioiiveMe devniit les onvni^es des 
vieux maitiVM." The |Hiint is, d<M>s Mnie. Bernhardt K>veuH this 
" (^motion nonvelle " in I'hi-ilrr ? There can Im' hnt one answer 
to this (|iii>!<tion. On the niKlit this play was |H>rforiiied Her 
Majesty's Theatre wiis deiis<>ly packeil, and the conveiifionarl 
[ilinise is really for once strictly accurate — tlie actress lield her 
liiip" audience sp«>||-lK)iiiid. Slie was laiiKtiid, she was fn'ii/.iiHl, 
sometimes she cliaiited her mellifliioiis lines like a chorister, at 
otiu-rs the worils rattle<l in lo-r throat like the hnars(> (.rowls of 
a panther lialkinl of its prey. Her «>yes Kl<*<"ii<'d with Inst and 
then turned blank with despair. Kvi>ry altitiule si>t>med to fal| 
into its place in n siiiiclo design of harnioniinis lH>ntity. Her 
deatli Hcene was like tho jfradiial extinction of a volcano. But 
1 may as well etasii hunt in;; for similes, for I fear how ho|H>less 
is tlie attempt to descrilH- tliesi' rare moments of ;rreat aetiliR. 
For me this performance of Mine. B<>rnliardt ranks as the 
supreme thin;; in the acting of passionate womanhiMid, just as 
Diise's Miniiidolina ranks as tli<> snprenie thiii^ in the acting of 
capricious woiuanlnxMl, " unci>rtain, coy, and har«l to please.'' 
Kaciiie was a hold man in puttiiiK the pas.sionate woman, without 
a sin^'le veil of reticence to cover her, on the »taBt«, and, 
fri^fhteniHl at his own temerity, he never attempted the thin;; 
apiin and soon resi;;netl playwritiuK altop>tlier. To-<lay 
W(> are all mortally afraid of passion, naked and not ashanieil : I 
mean that we are afraid to look ii|M)n its iinaK<'. for presnmalily 
it plays as ;;reat a part in hiiiiiaii life as ever it did. There is no 
passion, for instance, in Lii Ihimi- iiii.v f'iiiii/:|i(i.4, only a fals<' 
si-ntinientality. a sickly pathos. Ther«> is no passion in l.ii 
Tt).ii-(i, only the crude violence of melodrama. When Mine, 
lieinliardt ceases to play ih them they will cease to exist. And 
there is no passion, altsolntely none, in the aUsiirtlly overrated 
L'.liuUm and f*i/r<iHo of M. Uostand. Tlii>r«> wn.s a touch of 
it, just a touch, in his /ViM.fjtsr I.<,iiit,ii»,-. and I cannot 
help r«>KrettinK that Mine. B«>riiliardt has ilrop|H>il that CURRENT I ITRRATUR 

THE LB880NS AlTD rAJ.LACIB8 OF Tfl 

Tti»: UM.^rios^ nr *iUMiit.\i-H\ ami lii<i><ut. liy li. 1 
KpIIiiw mT N<«w CollfKi>, Oxdinl. (f 'lamMliNt I'm*. 

Ther<« U an enomioii* atinNint of turnout Inf.in 
happy K*'**''rali)Uilion coinpn-*M<<l liili> ifcU llii|<t li 
niiKht MTve a* an inlrotiiK-lion ellher lo ||aai|(>}r'B Op 
War or to Frt^xnan's ilinlorieal (iniKrapbjr. For M 
is il<>alinK with the iiiili}i.<.(ii which lie ihi (b« <U4ailr* 
iM'twitMi military and |N>ti|lra| hinlory, and whMi i 
cindetl in any complete »urv<>y of lb<< ow 'ir llie n 
manual, then-fore, iniiot lie <M|iially ralualtlo lo iIm* 
wishes to lift a linmd view of the grmi rain|iai| 
M>vent<><-iith, ei^hti-enth, niid niiH'(<tMilh c<-ntiarlf», 
Ktiiilent at the I'liiversity who lian to i;ni»|( Ibe (i 
fads of the niakini; of iiKHlern (Hilitinal Krwipvplijr. 

The JMNtk falls into (wo Mvtiono. Klicht rkapt^ti 
the ;;i>neml rule* liy which K<'<'Kraphie»l facta infllMmei 
developiiien(s. ThirtetMi more apply (be Ibrariai i 
the tlrs( seedon to the various rpffioiis ofthoglohli li 
America nm di*alt wi(h ((houKh on a »liKh(er m-alr) i» 
Kiiro|H>. We had occasion, little moro (lian a yiwr au 
cixe niiother iKMik which was iiil<>iidc<l (o carry out ra 
of the same plan ; hut lM>(wi'<<n Mr. (if^irKi**!! work i 
Dr. Miller MaKuin* (here is an emmMm dillen>ii 
manner of exiH-iKion. The ailvnntauP lim Pii(irrly on 
the work that is now li««fore ns. when- ortlerly amaii 
(he hi^ical working out of cause and effeel repbir** M 
oiKw-rved facts and Unig and arid atriiiipi of nanina 
No one with the two iHsiks lM>fore him PONld hcail 
moment which he shf>iild re<-oiniiH>iMl (o IIm atadpnl 
.siddier or civilian -of historical ;{eo;craphy. 

Hesidi-s the ortlinar.v topi«.> of (he gctigrm^h^ 
cthnolo;;ist, (here are iiuin.v socftndarjr iiMMB na i 
<je<ir;;»« llmis space (o iiay a few weiKh(y wnnbi. We K 
an t-xample the chapter on " The Katlacien nf the Map. 
which (us the author remarks) Bacon would have <- 
('<i(irl<c if they had lM<en known in bia day. The («• 
thiKu* which may Im> called (he " nationalist " tellac 
" natural frontier* " fallacy. 

The |M>litieian who wants an argument to sa| 
aspiration produces a map cohuinnl to suit his piirp 
is workiuK the " nationalist " fall.icy, all dis(ric(s i 
Kiven lanKnaf^i* is spoken an> (in(<>d atikr, n>t^nlle 
of (he fae( that in some of (hem ano(her lanK»aK>* 
' eiirr<>n( ; and the world is asketl (o draw tht^ rrme\ 
all ouftht, in justice and fairness, tf> lie under (he nan 
nient. Or a country in which different rari-» liv.- 
.same |M>litical nde is colounnl to show the variety ..i 
(he world is inviti<d to inft'r tha( one or anf>(her of il 
in jus(ice (o l>e |>oli(ically se|>am(e<l froni (he re«t. 
oth«>r hand the ina|>-inaker is supjiortinj; (h- 
iKMinilary fallacy," (he map is us«>«I (o show- h<>wei(r< 
venient certain wi'll-nmrkj-d K<'n|{raphiral frontier, 
for a Kiveii nation, and (he inference is taritly draw 
nation has a moral ri|;ht to seise Iheni if it can. 
It is one of the imnies o| moalern |>oIi(ir» that Ft 
licis(s, af(er hurpin;; for three |;renera(ion.s no one at tl 60 LITERATURE. [Julj •• If ll iMd Imw* • Tirpifk nnplrr. ami aa If Fnnnr >ra« tho 
iMlarmI iiilH>rilor nf iu lliulift. Htil klnn* lh<* w«r of IH'n-'l, 
«ikr« M|<iralki«* atli*r iIk> Khim* iMHiiKlary liavi* Im-t^him' riilllc, 
lllr udM^tpttiiiaplitral lH>n>«y, Ihal tial i<Mialily in rrtinvliU'M with 
ka* la<m ImNiiHil (•• lh<> Intnl. Wi* an* ixiw ai>k<Hl lo 

llkal Mfta.awl |aTii«|HiUi'e«- aiMt lifiM>va,<mK<il l<> U' Kn-iirli 

■«■• • Map ahcNrine th<- ilivikioiio «f fihnologjr or Ian- 

>«n«ld coliwrihnBwiih ih« »anM< tiui< ihai it nani for Pari*. 

A» a ■MMc>r of lari It U (Miualiy fulili* to |ift<«» l<i iia Intfiral 
til <mp or Iko ntknr al thrmr> twit lh«<nrii'«. NViihcr 
" natanil howHlartr* " Mnr rarial h<iinfi|r<*tH>ily nukkc a 
aaikia. iNit ib«* wnilnx^t nf national nnily ; ami that M-iiti- 
■rat Mar orrmiln iIk* hmmI KlrikinK tliinriillir>« in th<> »-ny 
<4 RtoVTBpliy, or INI tiM* <>ihi>r haiul may n'tnito to <'<Hm> 
lata oxiaimrr in apitr of rvi'ry favi>uriuir fin-uiniitanr«> of |ilnc<* 
aad nMV. Tkr <Sn<pk« ntv a niil nationality in H|iil<> of I lii-ir 
■yoiailir <li»pi>rsiiin on>r an many shon>« and iNlanilH. Tint 
Mwhs are a rral nationality, tbfiUKh Ihoy K|M-ak thn>« t«n(;ni-N, 
afv dlridrd by t«i« rvllKion*, ami haro tho main oliain of thii 
Alp* paaaini; tknMiKh the mitUt nf thrir torrltory. On tho otiior 
hanil. Norway and Hmtlpn. w^on* ra<H>, rrliicion, lanifuaffn, and 
phjrairal Jaslapiakilion all pli-ad for unity, Ktoadily rvfuM> to 
<><ial<>*r«>. and arr tnntf diridiil in f>|tirit al tli<> |)n>tM>nt moment 
than «lic« tbrjr «rrn< Arot unilnl in IMI.'i. It iH iiKotfHM then to 
dn« wt> mapa of tho Aualrian Kinpin*, or Holitium, or Sn-itzor- 
laad. awl to aricnc from them that diHniptinn in ri^ht and 
■aim*!. If ther<> la a poaailiility that tho oni^ may lir<>ak up, and 
m certainty that Ibn other two will eohen*, it is a matter purely 
vt <mtinenl and iKit of physical or ethnological geugrapliy. 

W<> bare. perlui|M, i>pent too much time over the cxoollent 
riwptfr in wliieb Mr. (ienrii<* M*ta forth IheM) oonoluNJons. But 
«« MMMt tod apacw to pmiac the neetion in which he di>ali< with 
tkm Alpa aad tteir daMea, aa fundanienlal factn in hixtorical 
gntgrtpkr. Nnlhini; i<i mat« rmay, when d)>alinK with such a 
•■bjert. than to oMiolrnct a mere lint of KumniitN .ind paHsen. 
It ia far more difficult to draw up the hiNtorical r<>iiwinH 
wkieb in tmf aye or another have f;iven a tem|K>rary or a 
|wnnaw«t importaiMe to the individiuil ihihiu-w, but thin Mr. 
Ofor g w kaa «aat — r ow rfully accoaipliwhed. Not leoat of hiM 
Iwainona ipmermliaatiooa i* the one which, on |>af{eH :il:t-l.*i, ahows 
why in r«rtain *iir» the Alps have had no praclicul iilfliience on 
KHropi«n liialary. I'iMler the rn-sar* they were not n fmnlier ; 
in thi> Middkt Ak*-* the entiti<>H Italy and (iemiany did nnt 
4>«iat : hotll wrre includrti In Iho '• Holy Koman Kmpire," and 
tlwf rr«iaaa in and aliout theni wpre dividisl up into m) many 
MMllMtatr*. all virtually ind«prad«nt, and all formally iuclude<t 
la ttm HMpin*. that the niounlainii were of liltio political 
iaiportaner. If tin* Kmpcnir ha<l lo ex|H>ct npiMmition on one 
romtf, tf rwald lake anoUicr. aoawliiueH a very niutululiout one. 
ll i* intrreMiiur. fur eiampl«, to reoMnnU'r that lienry IV. went 
froaa (jfToiany to hnniiliat* kisHolf at ('an<mna liy wayof the 
Mont IVnia. ll ana* only wha-n the Action of the Holy Itoni.in 
Eaipln* bad lieen f<»Tf«.li.m. wli<-?i Frau<-«' had ••ouie up to the 
Alp*, and when ' voy, Milan, and Veni<-e had 

crown np in lb<- < it the jtaHM-s liexan to have 

a rml inflnKneo on btatorjr. We note iluit Mr. (teorKe aHw>rlH 
tbal " Ibv mf t4 tba Alpint* r>m.U luii> Uttx almoat entin-ly 
t m tt M rA '. invader* pour Into Italy, but Italy lias never, aave 
dnrinc old Knnian day». aent <«il her armiisa Raat or Wc-at or 
X«Wtb." At bw»t twn eireptinna lo thia RmHrralixalion niunt 
bi> wad f t b a I^aabarda about tb<* y<:ir r/M) a.k. |HMire«l into 
IVorwiea umI Baripindy, and (but for Murnimiliiii) iiii|;ht have GILBERT WHITE. TiiK LirR AM> Licrmts or aiLuntT Whitr. 
IXIUH MoLT-WiiiTE. (Murray, :t 

That no authentic account of tho life or re] 
Reneral letter* of (illlterl While hliould have 
a n'Uiarkalile fact when the p'lii'ml ckIih' 
hUloriau of S«-llMirue is lield by nHturaliKlH und 
life Ik taken Into considenilioii. We fe«'l, 
inilehl4Hl lo Mr. HaHhlei(;h Holt-While, a «">' 
hixlorian of Selliorne, (or avniliuK liimsi>lf of hii 
a uiendK-r of the family luul puliliNhiiii; in two 
Iho letten, journaiN, and iiccounla which li 
appeared. Mr. Holt-While Hlat«>H in hia pref 
wnirthy account of (ii|lM>rt Whitc'a car<>er 
ThiH In hanlly corr«»cl. l'r«>fe»ii«or B«>ll, who p 
house, and (M-ciipie<l it for nearly thirty yeiu 
information n'speclini; the pn>vioiiK ownur, and 
his very valuable <Hlil ion of Whil(<'N .SellMiriii 
in 1877. In atldillon lo this there is a Iouk iim 
account in the " Dictionary of Naticmal 15 
appeared aa late aa last y«ir, by ono of the n 
zoological writers, l'n>fes«or Newton. Singula 
two accounts are not acknowlcdgt-d in Hie pn>l 
nor is any alhiHion mado to the article by .less 
ings of Natural Historj-." Mr. Iloll-Whll* 
stroMKly agninM the misslatements that hav 
repinling the liistoriaM of S<'llM>me, more <>s|»e 
the notes that have ap|M-ared to tho innumerab 
wvll-known work. 

The vnlunies l)e>rin with the early history c 
appear to lie descendants of the guti or riti, wh 
the early Saxons, the pr<>s4Mit name While liei 
corruption of their tribal name. The family 
Sell)orne, where (iilhert White was lx>rn. . 
birth, the country was so ba<lly cultivat<>d 
IM'rfiH'tly wclmbMl, and could not Ik- discovero 
and the ronds wer«' so bad that access wns aliiio 
The description of the stale of the country in ' 
remarkably characteristic. Speaking of the 
writes : — 

The hundreds (of Eaacx) in general look i 
f<>ar of ague niakes |ieoplc disliko them, 
vales are bad, and there you me<>l with a hoi- 
a sound IkiIIoui, which is very convenient fi 
it, but my horse found it so narrow that he 
and had <-ut hiiiiM-lf all four. I hope tha 
here, I shall ••scajte the ague. 

Travelling at that period mnat have lieen 
roads were so bad Ihal White makes a s|H'<-i: 
hors<> vehicle r<>achiiig .SellMirne, and he hiniM-ll 
by coach was afHicted with coach sickness. 

Those who have inler<>sle<l themselves in tl 
While ar<> aware thai of late years some allncki 
ii|Mm his p(>rsoiial character. As Kmg since as 18 
when editing the " Colleges «if Oxford " slated 
of his lieing the model clergyman, nmiding in h 
inlereHled in all that eoiicerneil the parish In w 
he was fnim a c<dlege point of view, a rich sinc'CH 
rf-sident . . . who continued to ••njoy the 


1^ tn fM^^ 
i^kM July 20, 1001.] LITKKATriH: tlocply inortKniciHl, nnd ha ii«V0r MoalirMl »or« tluui titm i iiml w rt 

Hti|M>ii<l iif It i-iiriil)'. Ill liolilliiif liU r<'llnw«lilp mill tint kinttll 
i'iilli-K*< livlliK of .\|i)ri<toii I'iiikiii-y, III' tiMik u riuirw wliirli i.llicr 
fi'llim'N linil luki'ii lM-r<ir<< liiiii, uiitl wlilrli wim hi iii> '<• 
:ilili< or I'Xfoplloiiiil. Iii> iliil not foiif**)!! Iiio r<-iil i 
linoilioii rroiii liU i-olli'Ko, mill III' tllil not, a* U nlU'ipil, own at 
(ii'llMiriic iili.v p:ilriiiii>iiiiil ixiliili*. 

By hU will, Whilo lM<<|iii<utliiHl i;|(IU to Orlol. miil llio 
Pniviwl III iii-I(iii>\vIihI|{Iiik tlii« r««c«'i|»t, of tln< li'Kiiry miiU, " W'f 
tliiill liikf rnrn Hint your iiiiclo'ii kliiil n>iiM>iiiliruii<t> of un kIiuII 
not Im- roruottiMi, liU iiMMiiory will i<vi>r Imi rt>K|HTti<<l by liU 
Oxforil rriKliiU, mill ili>iir lo IIiom> of liix own rolli-|;<', iit iKUxt I mil 
Niiro it will i<vi>r Im< ho to your (iiitlifiil iiiiil oIhiIIoiiI mtviiiiI •!. 
KvoIi-IkIi." II In wi'll known llnil, iiIIIioiikIi Wliiti- m<vi>r iimrriiil, 
111' liiiil on iiioro llimi oni' iM-ciiHlon ii ili^lro to ilo mi, Init tlio 
oIihIiic|4< lo imitrliiiony W1IN thiit IiIm inroiiii* without liix fi-llow- 
xliip, wliirli woulil liiivi* lo Im< vacati'41 on IiIm iiiarriiiK<'. wonlil 
hnvK Ihm'ii iiiMnnifiiMit lo HupiMirt u family, unit if lii' had ucropliil 
pr<>f<*rin<<iit, wliii>h >«iiii olIcnHl to liiiii, ho wnutii huvo hail lo 
Jouvo lil.H Im'IovihI Si'llmrno. 

Tlii>!<o voluiiK's :iri< piirtiiMiliirly ri'ndalilo iiml I'litortaiiiiiiK, 
nnil not only to iiiilnraliNlN, Thi>y ili'rivo iiincli Viiliio from tho 
i;raphii' nfroiint tlii-y K>vo of th<> Iifi> of a fount ry clortcyniiin in 
thi> (mkIiIii'iiIIi I'ontiiry. Mr. Mnlt-\Vliiti>, though not hiiiiM'lf n 
niilunili!it, hiiM iloni< liiii work with );r<>at conHi'ii'iitiiiUKni'Hx. Ilo 
is not n priK'tlNiH.1 iiuthor, aiitl many Nliptt, whirh woulil liavo 
l>o«>n nvoidiMl liy a inor<> HkilliHl oilitor, niit;ht Im> iiotif<Hl. Mor«> 
I'nro mi|;ht have Itoon tak<>n in tho N|M>lliii(; of proiM>r names, ami 
tho diMwriplion of lln> nriiw of tho Whito family ar«> K>von in 
two diHorcnt vomions in tho flmt volumo and in I ho |HHllgr«>«5 at 
tho ond of tho nocoiuI volumo — noithor vorsion, wo fancy, Ix-iiii; 
aliMoluloly oorriM't. 

Tho nlluxion to tho numomus oililions of tho " Natural 
History " is oxfossivoly iiiHH<rfiH.'t. In fact Mr. Ilolt-Whito 
only oiiumonitcs those which woro practically reprints of tho 
llrst iilition, and mcntioiiM no oilitionit piiblislnil later than 
ei|;hty yoarM since. Despite those omissions tho thanks of 
all naturalists niul lovom of country lifo are duo to tlio editor 
for thoNO voluiiioH, which all lovon of Ollbort Whito will road 
with the (treatost pl<>asiure. 

W. B. TKiiRTMKIKK. 

Siilo hy siilo with tho Lifo and Lottom of Gilliort White 
ct>mi<M yet another now issue of tho " Natural History," which 
has ))o<-u <<dil<Hl with an intriMluction ami notes by l'ri>foa.si>r 
Miall ami Mr. Wartio Fowler. Of tho not«»s there is not much 
tubesaid. .Vftertho numerous e«litionsof White, which appnuich 
one hundred in luimltor, little can Ih< added to tho nMuarks of 
tho previous <>«lit iniis. I'rofoHsor Miall's iiitnMlnction is mainly 
based u|)fln tho accounts previously publishoil by lioll and 
I'rofessor Newton. Mr. Fowler adds a few |ia(;os on White's 
erroneous views as to the migration of birtls. Tlio volume 
includes not only the natural history, but the antiquities of 
SollKirne, and observations on the various parts of natun-, which 
were coinpiloti fmm White's diaries by Dr. Aitkin and pul>- 
lisliMl by him in lH()-_'. 

BUCHANAN AND OTHERS. irnaliMiv ptnnl <4 
.>« rrllli-i*m IW^ 
•«• i4 pn>i- 
.». Vi..|.-i ROBKHT BlTHANAN : .V (.'iilTU'AI, .\ ClMatl ATloN, AND OtIIKU 

KssAYs. Bv Mkmiv MrniiAV. lIMiilin Wellbv. ."». n.l —If ■—rtliiii alMMkl iaapUm tmtkma^mt 1* M* Mm 

U iioi ■■••« i4 M 

*••.. 1 -I hfpmk 

• •4 

ill I 

Volllii I 

thul „ __ _ , I 

<vilhlield fnim, sloMMt •^i^ihinx «»•>■ h 

wrote, hoii.. ■.. ,,.•■ arllcif* «n> «<r«i In lw«f> •^t-■••ll,l• 
in oiM> III lite Hnnday iwpom : ami all alike ara- >r,i 
HowiiiK |M>n, and, Ir' 
" t;<MMl copy " anil • 
f.iil troiii .III ••III ire 1 
rril ii'imii 4'.iiiiiiit i*\ • 
di-allKiirt' I'Vi-ry (uiKf ; 
aiiiii<MHl by Mr. .Murray • ' <, b" andti 

of the ilinlabillly and |MTVenM< alularlly <if Ik^ «Im>Ii^ I 
taste can fount loiiK u|><>n thl« wirt of hurt H'lrmrrrm n( | 

The eiway U|miii Kuchatian oprupiev ahonl am^ 
volume, and during il» c<iurM> Mr. Murray iMivm 
stHiio (liMuincerting ttltilrr Hirla. HlerenMin'a i 
'• cherry-stoiio rhff (i'lrHrrca " ; and the lhr»'r Vlrli 
'• »«><-iirest of |MMthuiiH>u» regard " are Tennyxm, Bn» 
liiichnnan hiuiM>lf. As a sel-ofl agsinat Ibi* enlkMslaai 
I've, and ('mblM< are combined tngplber fur lb* * 
.Murray's contempt, and such a viidenra* npiNl CrmW 
deiliieil, if rextrictetl, talent mendy provra lIuU Mr. 
toni|ieraiiieutally diM|iialifled from poetir rriliri*a n( a 
or aulborily. Again, wn arc told that BnrlMaa 
exponent uf the doe|ier intelli>eliial life nf his epnrb ai 
ill its religious evolution was truer, mnro rnnpMe, i 
fore, in imi far greater than his twii sreal and (rlei 
Browning and Tennyson " ; and < ' -• •>( Ibis 

able as they are t€) Mr. .Murray's '. -•• nnl mw 

of his Judgment. In short, the ix on Boc 

warcely Im> taken »orlnii»ly ; it i« -' in apwlj 

of a particularly h\ ; 

The other artiil' ' part reprinU 

of current literature, and of purely epbemeral inii-r,-. 
IsMik closes nitb an " open-letler " to a j--iiiii; 
nitHlitates a literary careor-a letler »o paekwl with 
nient and iM-rveraliwi «>f fact aa to invite ralli' ' " r 
lion. " I write the wi>r<ls in all »ad - 
.Murray. " honestly U'lii'ving Ibal ii^ 
high literary ea|Micily i« .■»« illre a • 
ail iiiiiiioneyi'sl Knglishiiian." Here. .< 
Biii-liniiaii is iiatout : hon< is the ' 
•' literary caret'r " with which w^ an- all lon^ 
familiar. But Mr. Murray out-llenid« Henal. 
very rarely done with any biHie«ty,or with any cle»ir 
the interests of literature. ()n the majority of > 
si-am|M-4l as lishtly and as easily as tioMtible ; on Ihr 
and !• \ literary organs il is |ierfon»ed «r 

cyiii' ■•ty." Wo c<'ii(e«s that «^ Hod mmi- 

liiiislilMiig III the s|»M-liu-|e ■>( a mail •■! tellers | 
tlecrying the hoiumr •>! his «rj(t. I>iil. «h«'ii he pr 
wholesale iuiputalioii »f «li«ln>iM>^«i nioiines. be pa 
out t<l the arena it lionouralde arsuim-nl alloKP 
Murray i*annnt lie ignnrant Ibal Ibere waa ncrpr • 
literary ability w^s loss of a " misfortune " and sarr 
nition than it is at present ; indeed. Ibo gmal fault 62 LITERATURE. [July 2i 4hillr «■< «t«kl)r critirlMi ««■ ervr motp bonoiimltl.v or more 
«B|nMT pri4i>nanl than it i> at |>rrM>nl. Hiit Hiiphiinnn. In 
««>rtain «HI-kiM>«ti iillcninit** nlxtut tlH> lil<>mry life, m>I j 
fc^l^m of <l«>niiiit |M*««inii<>m. vi'lii<-h Mr. Murmy niul a (ow fi||irn> 
of kk MliMn>r> MNtu niiHivly mixioiiK t<> |>r«>M>rvc. Tli<>y w<iuUi 
4n iMnti^r l«» Itxik t\»tm{ fur thrm»clvc« ami tool a (cw tM Mi«'ir 
Intikiipaalir amiMliiin*. II th««T «lul w» »ln«-<Toly. Ilioy wmM 
flnd rsaM* lo nnrfpnilP and rr^djuat Ih4«ir JiuIkhk*"!. SOME RECENT PHILOSOPHICAL BOOKS. 

BUitoa. 

Mr. .\. K. TayU»r'« rM<»liLK\i<»t"\iin i (Miirmlllun.lON. n.) 
i% i|m> mml nolowurtbr book <>n ethic* that hn« a|>|W>>iri>d for notno 
Ump in fNir lan|rua|CO. Not that it will iiMHt with g«>ii<>nil 
•ppmral : «|iiit«« lh«" ppvemo. It.« fatilt* lit* ii|hiii the mirfaoe — 
MmI MMlemoath. It io very illM-nii«triicli<<l. full i>r r<>|M>ti(inii!<. 
rvdawUnrlfo. and di|n^'<»i<>ii«,with ii» index or tal>l)> nf eniitents, 
or any thing elw t« guide one through the colos!«il rhn|iteni. 
TIm» yoonit ihinkor rutthini; into print with hi* flrtt lK>ok is very 
mmrh In evidenee all thrtMiph. Nor is the ceneRil tone ncreo- 
•hle. A remarkable roekNureni^i and aerinMiny are (imminent , 
with .1 free and fr«>«n»ont handling of qnoHtions umially deHrrilml 
aa " delirate." And the philn^ophir Htnnd|>oint Ih not N|NSMiln- 
ttr^ly boppfal or |irartio»lly «»omrortinR to any one who takes 
■orality «crioa»ly. Mr. Tayh>r lielieve* in n " Beyond <;oo<l 
Mid J^td," in other wor«ls. n Spinozistie or Bmdieyan Ahsolute 
in wkMi mnrti distinetiono are inorKe<I. not to s.ty IokI. Hence 
hi uwrlmirii that lioth nM>mlity and n>li{;ion an* mere pr»<-ti<-nl 
<iMn|M«miM« whirh prove irrational .■•nd Imnkrnpt when philoso- 
pbirally analyxral. Ami y«*(. wln-n all this has lie«>n said, it 
fVMaina truo that hi» l>ook will have to lie re.id by all who wish 
to k«vp in trtueh with the progreiw of ethical theory. For it U 
•a bon«-st and vicorous effort to carry Mr. V. H. Bradleya 
n,. 'I the ethical doin:iin, a task which had 

I,, led iK'fiir*'. Mr. Taylor insists stronjily 

that vtbira abouid )•<• an i-inpirical im|niry ami Hint nietiiphysical 
roM-lnaiona ahonld rt^nll entirely from a review of ex|HTience. 
\Vf a|m<«' with him. lint do not think he adher<>s to his <iwn 
|jnw«-|i(. To u» the liook aeems tuiturat'Hl with metaphysics ; 
iMiMid to dnrin> its main interest from that very fact. It wonid 
he unfair, however, to i«y that the interest is all melaphysieal, 
Mr. Taylor"* spiritetl criticism of enrwnt moral prnct ice and 
dortriM- alxMind* in happy ol«.>rvations and eorr«>ctiona of 
(nmnton iiii«tal(<-«. Thi-pe i« al«o a curious |MTsonsil note alioilt 
it ~ iier. as though the author"* theory 

r, ' life. ?f is evident. lo<i. that Mr. 

Tajlor kii"»« what i- .|o;0'. »" '"'<?<*'''P''*'""'*"* 

Dot li»> r««iiin(>n am<iii„ !■ 

In lilt. ,)«fh niilion nf thi> Uti> Henry HitllTH'ick'H MnvoiMor 

t ■< 'l.in. H«. n.( w have the last of the life-work <if 

» kcr and pwid man. He only live«l to carry the 

r. ly thnniirii tin- liook ; thenniiainder has Ixs-n s<s>n 

Uir- ii-h llf iirens almost unciianfcetl by his friend and pnpil, 
Mi«> <'«»»»lancr Joiim, of Oirtfin. The alterations in the tlrst 
bait are. a* raiirhl he etjieeted. not considerable in |irinciple, 
thntMCb Ibey illustrate Hidtrwirk 'a constant strivinir for dennil4- 
!»•»» of thooKliI and eon»s«|aindinic ell-ami's* nf eipresslmi. Bnl 
Ibis cslitina ia Made important by the fact that Miss Jones' IVof. WUhelin Wundt'a i'niNciPUM iir M<ilM 
I)Ki>AiiTUKNTM OK TiiK MoiiAi. LiKK (Honnenaclieiii, 7 
latnl by Dr. Marf;ur«>t Washlinrn. forma the third 
iiimpreheiisive" V'lhics." .\ debt of (cnilitnile is diif 
lalors, wlio have now eompletisl their task of niiik 
to ns one of the main works of the most emi 
Cennan thinkers. This debt, however, real and soli 
will Im> fell by pn>f<>»Hi<>nul s|MS'ialists rather than II 
inten-slixl in ethical i|U<*slions. For the Iniok il 
the atmosphere of s|M>cnlation ohan(f<<« as we | 
i-onntry to another, even when that other conntr.v 
IIS in philosophy as (iennany. Prof. Wundt han 
one of the problems that form the staple of an onj 
ethical work, such as the •' .Mi-thods of Kthics '" or 
ofCondnct" jnsf noticeil, to lake the llrsi exai 
He views Imman activity in all its forms as essei 
fi>Nliilioii of will, anil moral ({ooiliiess as an iilenii 
individnal with the common will. To n-asoii and t 
he assi)nis a very anliorilinate function in human 
this is donbllesN familiar enough in (iermaiiy 
KiiRlishmaii who is not pn>pareil for this im'cuI 
Wnndt's "Ethics" will Im- a simKmI liook. His i 
1m' increasi-<l by the fact that the standiMiinl is i 
discloseit in the pr»>si'nl work, but has lo la- gatht 
Prof. Wundt has written elsewheii- on logic and pi 

.Mr. .\iri<(l SidK>vick's Lskok \\..|!1>s in 1{^.A^ 
<". Black, Ts.tWl.n.) is a criticism of formal lo(;ic w i 
for replaciuK i< b.v a more intelligent system. 
n|ioii the exisliiit; slate of Ihiiijfs are severe, but 
deserved. The cotdition nf what is known in Oxfr 
lo(jic " is nothing less than an iilucational scaiida 
(P'nerally recoRiiiiti'il that elementary lo(tic slioii 
hiKhcr inlucation, no one has the authority to n'fo 
from the mass of miMliieval absnnlities which ch 
Mii'ma no chaiici> of any improvement till some gr< 
iKKly, like the I'niversily of Oxford itself, causi's ai 
lexl-lsK.k to Ih- wrilteu. To cli>ar the way towiirdi 
SidKwick"s book will do excelleiil service, 
elementary lojiic will always lie to prevent men fr 
eleinenlary mistaki*s in reasoninK. Mr. .Sidpwi 
that the way fo do this ia not to multiply rnl« 
aliatniet " nmsoninjr proeeas," but to diriM-t a 
(pmcral characteristics of the innttor reaaonii 
exiMisilion of this Iriilh in it.s various as|)ei-ts shov 
a dry and complicated subject to which few men ci 

Payoholon^. 

Professor .losepli .hislrow's h in ,\m> I-aiii.k 1 
(.Macmillan, Ks. tWI. n.) is a collei-tion of reprinleil 
liond of union is that they all deal more or Ic 
matters |isycho|o|;ical. The authoi< has the A 
cli«nr eximsition. and in the variety of subjects 
Inyinan will llnd much to interest and instruct hi 
half the%-o|ume is devotwl to criticism of |Hipiilar 
Prof. Jaat row conceiviw to lie such. The titles 
essays, " Tho Modern Occult," " The Problem) 
I{es<«arch." indicate the kind of errors he has I 
much diseontenlisl with the melhiMis and cone 
Soi'ioty for Psychical Besean-h, which he plainlj 
the reausi'italion of " spiritiialisl su|H<rslitiiinN Auly 20, 100 1. "I UTEKATf'RR. entirely r«-urruiit;i'il, I'lirii'lii'il »iili new iiiuli*rliil Alut a|i|MlMllr<xi 
(III iMiinlH iif |iliilimi>|iliir iiil|Mirliiiu*<*, uikI ul(i>Kt*llM>r iiinkixi n 
i;r<>iil iiii|>riivi>iii<<iit iiii tin- llml •Hlllinn of llilrly yinirH ayp,. 
ri-df. l<'rii>M<r'H own riililrlliiillonw rii llif< viiIiiiiii'm Ii wmiM In- 
iilniiml iiii|M-rliii<'iil III |ii'iiliH<. |i<<rkrli'y U n mibjifl whii'h In- 
liii.H iimili' iM'riiliiirly lilx nwn, Ncnrly forly yiiirn Imvi' i-Iiiii-m-iI 
■•iiH't' llif ii|i|H'iiriiiii-i> of liU llrnl ii«>iiiy mi '• Tin- H<iil Worlil nt 
iU'rkt'U'V " ; iiiitl \vc iirr lii'itrllly kIiiiI Iumn' him iiinv ul ii vi-iiituI>Ii> 
iiK)' roiiiitlini; off IiIh work of |Hi|>iiliirlxlii|f tHW i>f llu> imml 
lirofoiitiil anil •it iniiilntlntr "I thinki'rti. 

NUtmaoh*. 

Oii)> Kn>nt olMttiM'l)' which hoM hitli<>rt« ntnod in lhi< way of n 
K<'n«>rnl knowli'dp- of Ni(>txi>fh<<'n t<>a<-hinic has lMt>|i lh<' 
nniiiuniiKi-iilili- *{■/,»• nt hix iMxikM, W<' do not niinti |iloiit;liiiiK 
lliroiiKli II liiK voiiiiiii* which wt' only hnlT nnili'i-Hliinil if wi- an- 
iii|>|Hirti><l liy thi' convlrtion thnt w<> iiro iloin({ •.oiiiclhiiiK Holidly 
Improving. Hut no fiui' i-an'H for u ji'ii it'i'ii;iri( of .'KM) |mi^>x, the 
Ii'DkIIi of " iCiirulliiiNtru," which the author jirithtl liliiiM>lf on 
ninkinK lialf-iiiiintclliKihlc. Thiix. icntntinK thnt the dilTiiHion 
of Nict/x'lio">i principles is dcHinililo, Mr. Coninioii has «lont> 
well in conipilinK a volume of selections on NmzMCiiK As C'kith', 
I'liii.oKoriuui, VoKT, AM) I'koi'h»t ((iniiit Kiclmrds, 7i». 6d.). The 
extracts, cnr«»fillly, if not hrilliantly, tmnslat«>«l siillloe to jjive 
us the main as|iocts of Niet/.sche, ami an<, in any cast', much iiicu ihi- praix- <ir tdaiiw f4 all hmaaa • 

Th«» n|Hilh<-<»i> irf ••wHsih i4 rnnrmf 

the nioml «uIim*< of I ' 

replaced l>\ lll>■"ll^. >■•<•, Ikr ((■■ 

!■ n>eoiiiiii<-iMlc.| lo iM^n wllb Ibr ••dmrla ■■• KiMm. 

no diniciiMy In HihIIiik hU my llinMKli wImI mIc^I • 

MHin lo lie laaap «■» iftfoy-lMnry ttnt u t t t mf . Hr mIII 

NiolMM'lN* Waa IMlt MllPrltlK ynlUiliMM lllaaptM-w^ i 

fur e«anip|p, " In IIm< whulf i4 (In* Sf» TralMwnl i«l] 
KKiira- a|i|M>ar« which demaiul* iMir rf«|m<l I1lalr>, l| 
Itiiverniir : " or in ending hi* rha|M<«ly. " Vnw I tw Kalafi 
with th« wnnia " Oal U ihrnti ; wr now «niitl"-4lM> 
lo live." rrtifcMior William Knlghl's Vaiiia ; Hrtinmaa I 
OK rHii,ii«Mii-Mv A Mil Ktmk-m (Murray. 7*. M. n.) M 
addre«.<M>H which hnvi* Imnii delltemi tntm jrmr In 
intriMliiclion* to the anihor'* c|aw>-|fclnrea al Ml. 
They rnnice over ii fair varli-ly of loplc». ourb a> " Ou: 
I'hiloMiphieal OutliM>k," " I'liolry ami Hplenrr," and Ibi 
ilation of I'ulillr Opinion." ImiI iln not vlart nurb i» 
Their «tyle. however. i« agm-nUU-. Ihe loaHiral (|liolat 
and the <u-nllnietil« nnetceptlonalile. Mralrslly ii<r n i 
the anihor hiinvelf »< " NiiK7ie." Ib«*y may lie rt inw 
lh<iM> who do not liki* their phllowipby l<iK vlnmc. Tl 
of the tiUe " l'hih«><iphv and Klhir« " U a lilllf «li 
llml llll one n>uli7.e« Ihiil " elhif-< " iiM-»n< " prarliral m OTHER NEW BOOKS. Mp. Bodlay's "Wrmao*." 

Mr. .1. K. «'. li<Ml|ey hii.H jufil ImNrxht mil in Prann* 
edition written liy hiiiiM-lf of hi* wi'll-kmrnn Inik nti th< 
iiiid Working ••( French I'olilicnl iiiililnlion*. .\< b<> 
without coniphic<*ncy, in his pn>riM-<>. " my com patriot* i 
have the utN-esxary h'isun* lo ciillivate the^o aiidaril!i 
which iliHM not snrprlae iim>, now that I hav(> <arct<raie«l i 
to n certuin exitvil the K<*n!us of tha* Krimch lonini *." 
will now apiMxil lo the piihlir witnoi, atl«^ all, II fmi 
concerns ; ami this public will In' ■Iniek liy the mmi 
the writer that IIh' ThinI Kepuldie ia lamnd xi'mluall 
way iM'fore the multiple awaulla l>y which It i* lav 
itotllev e\press«>s pMieral ideo-s which may ••flen !■' 
Taine, and which. wIh'Ii lln'y an- |aT«- -.t h 

n'llei't the liias of that |a>rlion of tl«. I.i- Kr»-fi 

with which he has la-en thrown. |l<<iHt< lh<- • i 

he sjiys a^nin and a^ain, " tin* Thiol Kepui> 
h>iii;aslh<> Hanoverian dynasly." Mr. Rialley orii;ih > > 
iNMik lM'for«< the Dreyfus affair. In the pn.|Miraliia> • 
i<«lilioii wan an admirable opimrtunity for allemplini; ' 
by the touchstone of the fads n>vixil«l durinit Ibb | 
his often aeeumte and instructive, Iwt sinitnlarly 
olim>rvalions. Yet Mr. IValloy baa oarotalljr 
opiMirtunity. In his prerac«> he Mils aa tkat ka haa nm^ 
it. But he has made nolahle cJamnM. capaelally in Ibi 
on the Fr«>nrh Snoialista. If. aft«r tkr l)rpjrflH> affair. Mi 
could write such a wMiteiiw aa the following, fnf •« te 
rt>i;ret that he did not |M«st|H>ne all allnsiiMi to tbis bmIIi 
sul)««o«|uent volume :--" Th» action d Ibo Hoeiallata i 
nienl in the l)r<>yfus affair shnwvd their ineapacilr to |N 
deviatin>;ly Iho n>aliialion of lix^ir *>t-rallml aerial idai 
64 LITERATURE. [July Thc(*anai>i t\<N>\Ti\<!K.\'ni,li,v W.KanrnnI Kviini<4t'n«t'in.(W.), 
U Mil MwrHy an Brvnanl <if tho Kollanl oxploils »f llio iikmi i>r 
IHMnl<>lii*r(. ImI a ln<atia<' on Mi<* its"!, |in><M*iil, aii<l iimlKiMc 
fal«r<» of CanadUn lin|M>rialii>ni. Th<< mililary liUtiiry in lli<> 
U not, imkNoi, miirli nHin* lliaii a ctMnmon-iilaa-o c^Miiiiila- 
( tiM) poUticial TCMI.T ia ralmbia Md aansratirp. " I* tli<> 
•xialiMir MMltinory for tlH> mana|teim>nt oT Canada'* <>xt<>rnal 
•Plirili««i and ot il* ro^|M>ralinn M'ilh tho other imrlM of tlio 
ICBipirr> wlKtlly oalUfarlciry ?" Tbat i- »h<' iiiifiioii wliicli Mr. 
Rtb«« rmiaivt, ami hi* rr>ply In it ia :-- 

TIh* nMiMt iHHNminipal ami iaif<>«t iii:i<'liiiii>ry <Iim>m not l•xi^l 
in ^\anada fur ntanairiiti; it« cxUTniil iiila>n*Kl?< ; iinil lliort' an' 
ilW»rt« in th>> r<>iini*xi<>n<> witli thi> ollu'r |Mrt>i of tlio Rmpiro 
ami witii (<in>i|;n (XMinlrit^ wliirli iin|mir i'ni<-i<>n<-y IhronKli ><n 
nnslnMly Iramaniaainn or waalt* iif |Mmx>r. 

Tliia " liPeaiUM> lh«>r)* in ni> line ap-nry in Ciiniiila to whirli tin* 
work of manaKini; lni|M-ri!il lu-tivltioN lian N-on ilcnnlli'ly 
pnlmnled," and lioraiiNo tlH-M> iw no |ir<>ris|<tn fur ninitiillin); 
oMlnaial fii>linf( li<«fon> adoplinK a line of |Hiliry froin wliifli war 
ia likely to n><«nlt. Mr. K^'an* eontiniiex : 

TtK-M' ronaiderations h'ad up to the Molulion 1 v<Mitnr«' to 
■Miqtnrf for the iinina>dia(e difllcultieH. Th<>re muat Im in the 
IViaiinion (Soremment a Minister who iit an dixtinctly and 
liHInitely n>n|>onHilile for the external aetivilien of Canndn nit 
ia the Colonial S<vn>t.iry in Kn(;liinil for Colonial Alfaint or 
Ifce Kon'i<jii Si«en"tary for Fon-ign Affairti. 

AnrnmontH mi|;ht he urged aKainxt thiH proiioxal hh well :ih 
in favour of it. The dan|;er that a Canadian Im|>erinl Minister 
miictit ttjie hia (initition, uniler |>opulnr proHMure. to fr>r<H* a war 
%«-ilh Kmne*' over the Newfnnnilland n?«herieN is not to la» ignortnl. 
Ill appearanro, however, is welcome evidence that youiiKl'annda 
<liM«i not shrink (nmi its rr>s|Hmsiliilities, and it will, no doiilit, 
be rarefiilly eonsi€lere<l in hijrh quarters if Canada fornially 
atlnpls it. 

Tli* Influaao* of Publlo Sohools. 

Mr. .1. (i. Cotton .Mincliin's Ouit IH'BLIC Schcmiui (8wan 
HoniM'ttarbein, (V<.) has i|uite a place of its own amonK the many 
hooka kbout public schiMtU that have lM>en writt4*n lat^'ly. It is 
no wt ami formal history sysU.-matically or chronoloKically 
Brranxed, hut a oHitinual out^|>ourinK of ane<*dotes alHnit old 
■MMtors and old Itoya such aa one hears when old Itoys fore- 
gmther, bat on a itrandcr scale — to};ethcr with occaaional 
(•xprrsaions of opinion aa tu the su|M>riority of public sehoolx to 
■II otb<«r soImioU whatancver and whoreaoovcr. Not boin^ a 
Knjcla^ian, Mr. Minchin naturally refuaea to k<vo Dr. Arnold 
llw cri*«lil for all the improvements that have over taken pla«' 
ill jMiblic schools sinc«- his time. Kven in the fashioniuK of 
priica, br |iotnts<>ut, l>r. MolM-Hy of Winchester waa quite his 
mImU, tkf princi|Hil difference \m'in;t that .Mola-rly's pri|;s 
were Hiith Churchmen, whi'M'as Arnold's prigs wen- Hroad 
Churrhmen. Kach sort of prig bas had, no doubt, a place and a 
mtm of bia o«m in the freneral scheme <if thinipi ; and Mr. 
UiBebIn ham • mMMmed and t«niperst« admiration for lioth 
bMtfMMt4Ms, UMOgb he r<>fas<« to gi%'o either of I hem tho glury 
tbat ia tbii otlM>r'a due. He makes a mistake, however, in 
•apiMninx tbat it waa the English public aehool system with 
Wktek thr autbor ><t " A qiioi lient la su|M'-riorite d<»s Aufflo- 
8 » « Wi " fell in lore. The sehcMil on which M. Demolins baaed 
Um eaaelMiow aei forth in tbat book is a private s4-hfK>l the 
MTtinUar mteroriap of a spntlenian whom the mnioritv of <-\i-c]ii ilinl the prtMifs have Imsmi iilKiniinalil; 
liont la su|)<>riorit(l," " Deusdat inclement nni," 
an* only a few of many errors allowtMl to pasa, 
Ihem is nnle«| in the long list of corrit;<-iidH. 
The Knirhta of tha Oaptap. 

In TlIK STAI.1. I'l.VTtJ* OK TIIK KMCillTKOK 11 

tJAUTKK. |:H«-I4K-.. by \V. 11. HI. John H<i|>e (1 
Constable, 12s. tid. n. ea«'h), we have the Iteginnin 
heraldic work, .^fflxetl l4> the Incks of llie stiil 
St. (le<ir(t«»'s Cha|M>l, Windsor, are a considct 
plali-s of gilded brass, varying much in 
whicli lN>ar the <Mianie||e<l or (Miiiileil arms of ill 
Onler of Iheliart^'r. The H<>ries <<\tends ovit a p 
of nvi> cent nries.and th<>n> still remain alsint six 
memorials, or n<>arly seventy-two |ier cent, of II 
numlM'r. In the interesting lctl«Tpr«>)»s th 
lhes<> p|nt«>s, Mr. Ho|M> iioints nnl that the stall 
originally provide that as sism as one of the fli 
die, a shielil of his anns (made of melal) anil li 
llxi><l to the iKick of his stall, and lliat his idici-cM 
manner s4>t U)) Iheir arms iMMiealli tlios<> of the II 
that IhiMr plates shall la^of a smaller six(>. Tlic h 
X'lll. made I wn changes vi/..,tliat the pinle o| a 
put up within a ,v<>ar of his installation, instead 
and that knights wh.) \>'ero for«'igiiers might S4>l up 
or fashion that lliey likeJ. The Hi7.e4>riliep 
four inchcA to tirie<>n in length, the Inrgi-si 
foreign exnmpica, 

Mr. Mo|R' considers that th'.» dlmensicma 
np, ten and a-hnlf by s«>veii and a-hnK inches, a 
IHwterous." Ii) the exc -llent critical introductii 
divided into alx spe<'ial groups, the study ol 
light man,v inl<M'esling di^tuils. The exact r 
iiieiiiorials now cxt^int is .">88 ; lint the nniiilH 
have iMien elet^ted into the Order from IJUH dov 
timn ia 812. The missing platea are to lie accoti 
wjiys-vlz., through thefl, through removal 
degradation, and through neglect of the stnln 
eriH-tion. The third reason prolwbly accoinii 
largest nunilier of those that are missing. .\h 
known to have lieon st4>len since the itnblishing 
One of these -viz., that for Sir Charles So 
Worcester (l.'iH-2<l) actually came to light a vi 
the shop of a marine slore-ilealer in New '/ 
replnci><l in its projier stall in 18118. II is pro|H> 
cation, which is to la« completiil in eight parts, 
of SK) full-si/X' colouwd facsimiles, each haviii 
note. The (Irsl pari, in addition to the intr<NiM<-l 
plates; the earliest of these an> I wo of I he II 
.lohn <U' (Jrailly, who died in |:177, and Sir \ 
died in 1380. A charming small example is Hi 
Beanchamii, l<:arl of Warwick |I:I7»-1 101). The | 
Aslley, who died in 1 IH(t, is iHMnlifnlly ex<'<'nled, I 
arms sink into insignillcance when compareil ' 
detail of the helm and crest and mantling ; 
silver harpy, and the nil mantling is (siwderi 
gold (lowers. He was Hie elder son of Sir T 
Nailslon, CO. l>»ice»fer. In August, 1 1:<8, he d( 
Masan in i'nris, in a moiinl<sl combat ; anil, foil 
was the victor in a light with axes against 
Aragon, at Hniithfleld ; this lalt<-r achievemeni 
hiMifl nnil n tM>iisioii of KM) in.irks a vear. In 1 .Inly -JO, 1901.1 LITERATI' RR I . «l-l.-lll'«, IlllVI" UW'II lilt .. ..i -|r. i.ll llUtllirtloil. Thl» 

fHCxIinilixi r<'fli<rl iiiiifh ito:!!! mi llii' |iiilill«ti»rH ; l( I* n plt'aMiirr 
t<i iiii(i> tliiil tli<< |C)>iH>r»l )>IT<'i't i« not i>|in)ll Ity iill<>iiiptiii|{ to 
r«*|ir<Mlii('<> art mil (("■"■■K' 

A Santlmsnt*! Joupnay. 

1'lii' |M-n'Kriiiiiliiiii<. or Mro. Kula- DiiiikIiIs Wiincln't 
l'c<ii<>lii|H' ur«< nIniiMl iih w«>II Icikiwii liy iimiiy »•> thiiM' •>( llonn'r'n 
t'lvHWH. ||t<r Iriivi-U In Si'otlaml niiil RiikIoikI »ri* i><>w riilliiwi-«l 
liy Pr.SKi.<ii'K'i< litiHH Kxi'UiiKNCfj* (<iii.v, Kirfl, lU.), which will 
(;ivi> nil niiiiil iiiniiiiiil nf ilt'liKhl !■> hrr itiliiiinTo. Kor iMir nwii 
part no wf ntiil lhi'iiii|;li llicxc Iriviiil, fiicili', cli'icnlil.iiiKl allimivi* 
paifiw «!' uri- iiii'lliiiHl to i-ry iilniiil for thv Mro. U'tKdiii •■I' 
 Tim ifhy's Qih-hI." SnliMiiinn, l''ranc<M.i-a, Hi-iii'lla, Mr. B<>ri>«- 
riinl, iiiiil thi< r«>Hf, may l)i> real |M<«ipli> for all »<• know, whiU- 
Timothy of th<> Qnvnt wnn ri-rtalnly an invi>nlion, but h*- wa* 
tho trill' Minn. Tho pn>M(<nt ladii-n ami jccntlcmi'n act up to tho 
Kuiilo-lMMikii.nN it wi>r«, anil (lorforiii their trlrkw Juxt at tho right 
moniont at which to »«««» n (fooiJ vlow of " tho I'rlw Intacta " or 
to cIruK i" i> vcr!«c liy Father Pniut. Hut Mrs. Witflfin'H delicacy 
and charm can never li>ave her oven when >the ilevoteM to the 
iMtnipilutioii of sentimental Kuide-lMiokN what we had ho|M>fl to m><> 
jflven to pure art. Her facts and IlKiires are caD'fiilly vi-rille*!, 
and then hid<len under an a(;re<'alile mask nf llction and 
" literary " <|U(italion ; lint like many another casual visitor to 
li-elaii(l she Homelinies tri|)N in a liriicht anil chei-ry way. 
l'enelo|>«', for example, says ; " I've studied the son^wTiters 
more than the histories and (^>o);raphii>!i, no I should like to gt» 
to Bray and liKik up the Vicar. . . ." Every one is fon:«<d 
to learn sooner or later that the Bray in which " loyalty no 
harm meant " is an ajtreealile village on thi> River Thani<>s 
where Asi-ot parties may lie maile up, and not in county Wicklow, 
Iri'laiiil. .\part from the pleasant little history of l*eiielo|H> anil 
her friends, the main charm of Mrs. Wif(;;in's Iat4*st Issik is the 
lulmirnlile spirit of sentimentality with which she appn>ache« 
Ireland and the Irish. Leinster, Munster, I'l.ster, C'onnaiight, 
and Itoyal Meath an< taken in turn and each |iart of the island 
is suliuiittiHl to the alchemy of Mrs. Wit^Ki'i'i K»ily siMitimental 
mood. Much of the iHNiuty and jtraee of Ir«>land may lx> learnt 
from her " experiences," but, of course, the vital i|iiestions at 
issue and the fount of the tnrbryiiiiv /libcriiior are left iinlouchiHl. 

China. 

.V record of ov«nt» starlliiiKly like the iHH'urreiic<>s of our 
own day is Kiveii in Thk .\ui«ivv War with China, liy Prof. 
C. S. L(<avenworth, of .Shanghai. The w^ir (lS.'i(l-IMU)) arow i>iit 
of tho attack made by Chinese on the lorcha .4rroir when lyiiiR 
oft Canton, apiiiisl wbicli the British Consul -afterwards .Sir 
Harry I'arkes prolest«>d. Then, ivs lately, we had .Vmbassudors 
tired on, allied forces marching on the capital, the lady who in 
now Knipi-ess Dowager in flight, and Li with his own plans for a 
settlement. The story has boon told by I^>nl Ijm-h in his 
"Narrative of Kvents in China" and' in Mr. Stanley I^no 
Pixde's " Life of Sir Harry Parkes." It i.s r«>lat«Hl briefly and 
r«>adably, with due riM'ewMice to authorities, and a biblio^Riphy, 
by Professor I.,«<uvenworth. who tnki-s a liO|M>ful view of Ihi' 
proni-essive eiili!;liteiimeiit of China which the .Irniic war liel|M-d 
to advance. 

At the s;ime time we have from Mr. Staidey Uine I'oole 
another volume calleil Siii Hauiiv I'.vukfx in China (Methuen, 
15s.). It jtives us at once a sympatlietio bio);raphy and a c:in>ful 
iii*cniiiit of AiiLvlo-l Miiiii>v«. mint i-tiiw fiHktii 1>£tlt t.i IMMA In ^1 III «■«■■•• M'fll 

TIm< •mkor Itinera |ih) I ■•• >'■> ^ ChiiKMin vara an- ..-..., 

clMrael<*r-«keleb Is lulnilraMy lUtUf. 

the *aim< KniMiiil (■■•fiin< In thf Iwar-toln 

nieiilloiiisl, which h4< wrote ollb Mr. 

tint the r. ' Ibfi narrBllirr Ina lir '«■■•«< 

fornilsii' I lijr (hr lm|Mirlaiir>< ' '•>••<< 

••Xleiil of the imlilic inti-reot in ll. 

Ml*. SMph*!* OMUia'a L*M ■eelu 

III ttiiKAT BArn.» <i» INK MitMu*. by Ibr faiir *i 
Crane |Cha|>niau and Hall. IW.i, we «r«- a *rit-r mmmIIjt ta 
nttempliiiK a task (or whirb b<> had nu partlraUr i|«aiM 
and (aillnu in it. The thinic wbtok Mcpka* i'raan mi4 
and knew how to depict waa lb* p» f tttaHogy4 ibc lalll 
In atleinptiiiK to de<H-rila< • aawbpr nf tnlllr« In a 
pap<>rs alKiut the U>nKth of msffaxilM* aiiirlea tw bad hlllr 
tiinily of dispUyinK this talent ; and iIm* partirabr 
r<>f|uire4l by the military hUl'irlan b<> did not ptmanm. 
hut Htepheii Crano emild harp wrill«<a " Tbr Itrrf B 
CnuraKO." Alniimt any war^^nrn^pntMitntl mlsht hafc ' 
the iMMik iM'fon- UH. Sot only i» tl inferior to Napl«>r°« i 
is inferior to the work of the Hfv. W. II. Kilrheti. .\ny a 
will compare the aecountn )(iven by thi* three arit<>r 
stormiiiK of li-idajo/. will WM1 that .Stephen Crane'* arrm 
InmI thini to the other two. His laltlea. heaidea BmUj 
Vittoria. Plevna, Burkersdorf, l^dprii;, l«ulam, N«w * 
Solferiiio, and Bunker Hill. 

A Rarlmant*! HIatopjr. 

Tin: NiiiiTiii MUKKiaNii Vvmutum. by Mr. Waller 
((irant Kichants, :is. Ikl.), tb« nccond Tnlnmo nf a M>Hei> o 
iiM'utal histories, deals with a r<ir|>s whleh ha* sulv 
claims to have Its history rhronirleil. The Vorthnml 
Fusiliers an* soi-ond to none in military dlstinelion 
Ke|(iineiit was raiM<d so Innf; mfpt as tbe year IflTI, aod i 
nno of the old<>st in tbe aervire. Ita oniform (whirb ia ■!■« 
in ita way) haa lHM>n wt>m by many of th(> laaat fbwnwi 
siddiers of the past two eonturimi ; and ita roll of" 
honours " innludea at least one that is Imnw by i 
now in existimet'. This is that nf " W;ib«4M«tokl.' 
nt^L*, while riithtini; against the Fren ' fth 

mental in ellocting tbe csiptureof aneii "loa of Um 

It wits in this roginent, too, tbat tbo polelinKed Pbirbs 
serviil for m>mo yMkra aa a privat<> aoldier witbovt her ant 
disenveroil. Kecruita «(>r« apparently aee<>pl«Ml In tboa 
at an even moro youthfal age tban at pmirnt. Tbia 
aotn.iUy enlisted when only flftoen y«nrs old. Ttn> ml 
brought well up to date, ainc<> tbe history of tkr KtgiaM 
any rate the earlier stngm nt tho preaent envpnlgM la 
Africa is inoludwl ther<>in. 

I. Y., by " The Corimral " (Klliol Stock. .Te. Od.! 
facetious icmmble at the disisxnforta of the Atriran ramp 

The seisind volume of Thk Livinu Ricn* or \L 
(Hutchinson. 7s. lid. n.) is now out. It is a |mpalar area 
tht> manners anil customs of various |ieoplni ranitinK f> 
Bantiis to the British, and the photognidis. wbirh as Im4 
of iiMtre aciNtiint than the letterpmw, ar«» exc«'ll««nlly |>r 
and can'fully seli>ct€>il. 

The i|Ui>stion of tho IrentinonI of tb«< J<nr« in KooaM 
one of intense Intermt to Ibe small poblir that lab 
interest in it at all. All tbe material for a r<implele <il 66 LITERATURE. [Jul, TImmv m« •!•» MMW tmihiHaiw nf old Bam|m> 
IniI iIkw «4II imly appctU to I be f(>w. TlH>r<> ii> no 
«liMh{nc. ur ralkor llii* «iuiiM*iirt>H awtMidiHl an- i>iil,v liilU. 

H o i' |M<u|>li« MMy IK'I liki> !<• M-«< till' aotiiiil mvih-o lliat liavi- 
brra ikM>!<-l<-(t III l)M>ir favouritt' ikivoU. HiiI for iIiom* wIhi do 
Mr. Ct .r» I'lU.ltlUAiiK n> \V»>tHI^X, prinN-d by Miownt. 

IVrry I ii|ihri<««, with illiiiilrHlioii* <i( lli<> |ila<'«>H nmiid 

■Imul Itiin-hfota-i di<MTilH<<l liy Mr. Tli<muu> Hartly, will Ih> JiiHt 
tko IhiiiK. Ill iii»|M><'liiii; thi> kilclK'ii whi>n> Titw and .\ii|{i>l 
t*lar«> Mipit-il <Hi their niMldiiii; iiiKhl and I he " halT iliiul liiwn- 
IH " when- Ihi* l»Trlt<<rvilli«« liviMl lh<>n> i« MinK'thini; "f lli<> 
— w plr«attr«* wi Ihori' i> in niniiinK down a quolnlion. 

TIk> nntra mailo during t'iKht yt-ant' driving loiirH ur«< put 

lal|^CiM>r in (Nt\-TIXK.>iTAI. l<OAI> TllAVW. IX t'KNTKAl, WtMTKIIN 

Ki n<>rK by W. J. A. Slaiuc« (I'li.timian and Hall, 12h.). |( In 
rallMT a lMH>k to turn o«'«>r in <|iii>hI of inroniuition alMtut iin- 
fmiiMSdnl |da<-«-» whioh it WMnId In> worth whil<> to vinit than 
iMM* to n<ail dfttulily thn>ui;h : <|u!to <*oinmon-|>I»<'«> in Miylo, 
Ihouich |dnL«ant cnonKi* to treat an wo !<uki;i>nI. There an>H<iine 
l»ll<>l«icni|»lw iif rather inon> Ihan avenitfe iiM<rit. 

" MadKi>'«" B<M>K or Cimikkiiy (MarHhall and S<in, :<m.(I.I.) In 
a valiMiblo additiim to the nuiuerou» eookery IkmiU?* |ir<ividiHl for 
Um> Bagliali bMUM'wife. " .\lad({e " ih well known to Ih< praet leal and 
oriMMtmieal. and her nM'i|»e« an' within the n-aeli of the avi>ra>r<' 
lHMi«<-k<>t>|M>r. Hi'r oha|il«T on ve){i>talil<"» ••M|M"»'ially is ejceellenl. 
iSrt II. <if the l>i>i>k df^U with " lioim* ManaKeaieni ," and this 
■■ik<>« it very iiwrul for yoiiiit; hoUHewiven. NolhiiiK has Immmi 
lor|pi((<«, aod ibe advice civeii in NeiiNible and M>und. How to 
deal witii aervaat*. t rad«>H;M>o|>le, &<•., how to liiiy, how to 
■wiiairr the work of the hou<u- all thix is olearly tol<l. The 
yiwnir wiMiun who atarta hoiiM-k<><>pinK, uitliont knowletlp* on 
tii» aabjift, iniKfat do worse than buy the biMik and ean>riilly 
«tutl)r " Madgi*'* " valuable hints. FICTION. Th« Tracady of Womanhood. 

We (ear llial those who, in the oUI days when Mr. Cic<urK<^ 
McHin« wma wool to ivmfpw the iinr<';p»iioralo devicojt and 
limim of • younir man. did not find him very aniiisinK, will, nf>w 
that bo Iravns the enrionitipn of youth for (he analysiH of nn 
indptormitiate wuman'K m>uI. etinsidpr that ho oooasionally 
appruacboK dulnowi with no liinid strides. Kill in Kvki.vn 
Isxiw (rbfwp edition, I'nwiii, (kl.) and Kistkii Tkiiwa (I7nwin, 
Hk.) tho many adniirors i>f Mr. .Moore may flixl a prodipons 
floal (tl oarnowt c<»nsidorat i«Mi of a few rin-nnistoiicos inlorestiiiK 
(<> Ibr aJnal<>ur in the art of livini;. Kvelyii lnni>s u-sis a (fifteil 
artiat willl mmm nf the defect" of her i|iialilies and with strong 
rvtiicioaa tendMtcioo « woman who ha<l discoverod iwo instinetM 
i« bomoir, an invotnrato sonaiialily and a ainoori' aHpiralion for 
aa piriloal life. Tho story of the M>oond |Ktrt of Uio IxMtk, 
eallod " Kimor Torraa " ia iJiat of tJie struKvIo In one tuml 
hpl«ir«*n the bt-donlc anil wayward artiat of the sIhki- and the 
dfVoltv of (be hi|{bo«t life. This exliaiistivo nevount of Kvolyn 
aa "be Irii-s to ac«epl Ibo shelter of tho eonvonliial life, r<«vorts 
In the wofid, retnma t<i Ibo life of the " vocralion," and llnally 
haa her falo settloti for hnr a|K»rt from Ihi- workin^a of her own 
iamnalant, oaanplox, and bitcbly enerKotir nature, reoeivoH from 
lb<> anllHir an alnvnt |nlhotir rare and olalioration. ConvMit 
lifo May hn litllo oniNiK<i ktiown to all nf iia. but Mr. M<K>re 
tmtif% into Ibo wMila of the woinon he crostOK with a perfect 
amw «if |>r»wor and in»i((fal. Tho IVior<-ss of the I'assiiHiist Xiins 
al \Vi>nb|e«l.ai, Ibo Moilior, .Mary Hilda, tho .Sisters, Mary ntnicratulale Mr. MnorA on hia powior to ooi 
his iimHterpiivos ; wo rould only wish thai 
(axle for lexliial allorntion aoinowhal fiirtli 
inueh (hal is wearistmie in the preaiMil work. I 
doi^iialie anil eontenl. but, a|;.iin a liltlo while 
his work of yoslertlay is, in hia own phntno, "a 
Sneh a iHNik as " .Sister Ter««a " ahowa 
oMraonlinary iierseveranee, but what is the u 
this n'ally enormous piece <if work ? .\ g\(U 
III Im' KiMifl to do, aa il were, tho Im>i«I for hoi 
sloadfasl in any (loairo, and play-aclinK is 
shelter of llio Church of Itonio is, ihen'foro 
trios it and flnds herself still acliiiK, still 
Sister Tei-e«a comi»s to Im> of much the siime o| 
who iNtrly s(al<»s the case for the convent 
" There ar<> those," she said, " who slip awi 
I hey are very youiif;, l>efore life lias fairly 
those who have had a ilisappoitilmeiit. . . . 
yuuii};. and allhouKh she lian had disappoihtmo 
she rocovers. Two men. oul of many, Sir 
I'lick Doano, conalantly call U> hor. Xgai 
OKprOMHOs (ho view that " (he hiiiiiiin animal III 
SOX tho jjroator part of his and her men(al lii 
<)won say thai (he arts arose oul of s<>x ; that 
lo eaplunt woman he ciil a n"*'!! and blow 
and thai it was no( iiiidl he had won her I hal 
an iii(on>s( in (ho (tine for ils own siiko." If 
iKXMi able lo lake a real deli)(ht in " Iho tiiiin 
art ahn mi);hl have lioon sparo«l much toil of n 
have attainoil (he |)oace she sought. Hlic i« 
an artist in hor roli(;ion, while she is (<m> ini«in( 
Of her art, as (his (tassa^ce shows :-" One 
oxalKvl. she thiiii)|^i( ; it is only by workinif at 
Works at ar(, (hal oin< prepari>s oni>s<-lf for (li 
of inspira(ioii. (i<sl is s<-atl<M-ini; the seo«l alw; 
in (hose hiiarl.s which ari> prepai-oil to re<'eivo 
Tho |MWt must write versi>s every day, tho 
every day, Iho nun must ptay every day, ao 
inspiie«l one ilay in the s«ivon." Thoiao views i 
lownrda Iho " viH-alion." But evou this a«i 
attitude is broken in upon by such liopel)>ss ap| 
spend the whole of my life with these women u 
than childriMi ? " when Sister .leroine says 
another fails (o do a \vis<> one. Almost (o (hr 
" Does another quest lie lH>foro me ?"' am 
" She tried to slillo Iho Ihoiight, but it cr 
like a curlew across waslo lands." Al IiimI I 
soul is aot at rosi from wilhoul. Al tho e 
friend of operatic lUys :--" Dear I»uiao, all tl 
imt>ortanco ; it matfors nothing whoiher wo 
children or doinfc the thinfr< thai the world 
Tho im|Kirlaiit thing lo do is in live, and ^ 
know life, taste life, until we pul it aside. T^ 
panulox, but II is a simple liltlo truth. Life 
and lo enter into the will of Ood we must for 
must try to liva oulsido onraolvoa in the jjt 
l»ulao, who is allll of Iho world and is now 
" Ho (bla Is tho laat ataffO." Thus tho i 
hiworod ii|Hin Mr. Monro's tragedy of woin;ii 
content to li>nve as moat of us havn foiiiii ^iik mtm July 20, 1901.] LITEKATURE. lurofiilly wrlium at the eall<Nilifii»— Umw h Im) IwihIIIiik of an 

l>x<-<>|ilii>iiii||y iMiworfiil nUiihIIimi. PtMwilily lh«> wrltliitt iiiitv ti.- 

l<Ni Mliiilii'il r<ir Willie tnvtioi ; lhcrc< itr« IIiim** wIkmi Mi>>< Wli.u 

Ifiiim towiinU |ir<><-ioii«iM».«, or »lii-ii llio vnrlml miihuiIi- ,,i (ht 
•>l,vl« t«<iitU III iliHlnicI lilt Mil ion rniiii (li« nmlt)>r In hniitl. Ili>r<>, 
ffir i<xitiii|il<>, ix lilt' ii|M<iiiiiK |KiniKni|>h nf th<> Imit mciitloiiod 
slui'v : - 

Hitvc yon ov(<r (|ii«v<tl»iii<«l lhi> loiiK HhiillorfMl (miit <>f nii 

lllll Itllllnll llllll>M>, Itllll llll>ti)ll||t*»« lllllak, KIIMMlltl, llllllc, l><|lllviH-nl 

iK. thi< riii'f iir II prii'Hl li<>liiii<l whli-li liiixz III)- »r<Ti'l» (if llii- 

<-iiiifiv.-.iiiiinl f OtIiiT liiiiiMxi ili-<'liir<> llit< nclivilicH l|i<>y 

HliflliT ; llii'.v nr«' llic <-|iiir f\|in'i«iv«' ciiliclf of ii lilc llimiiiK 

rlii«« Id thf HiirfntM' ; lint liii- nlil |mluf)> in iU nurmw siroct, 

llio vitin on il» i',V|ir«>)><>>liiNiili-<l hill, an- hk iiii|N>n<-trnlili> n« 

dinilli. Thi> tnll wIimI«>wm aro llko Itlintl <>>i>m, tli« \tnntt iliHir 

in a iihnt imintli. InHltli* th<-r<< iiiuy Im> Hiiimirnio, ilm immmiI of 

niyrtUo, ami n |hiIiu< of lir«> llinniKli nil tlii> nrliTiiMi of tin- 

liuK<- frnnio ; or a niorlnl ^uilitii<l<>, wlicro linU lo(l|{«< In llif 

(linjointiMl KionoN mill llio kcyn nmi in iiiiiim>iI ilixirx. . . . 

Hlirli nil cxoiiliiiiii nmy nol inrniii-i-iviilily friKliti-ii munc 

Inli-nilitit; rciiiltTM. Ah ii coiiiiiifiu'cini'iit it ih miiih-wIiiiI Iimi iiliimy 

a (liiM'i' of lino wrIliiiK. "nil llio olTool woiilil Im> IIio K"'<>l*'r if it 

wiM-o introiliii-oil cJM'wIioro, aflor roiiilor unit wrilor linil (pil, no 

to )i|H-»k. ii|Min iiiiir«« fiiiiiiliur loniiH. Tlio niannor Ik niort' natiiml 

Inlor on, Iml tlio olmorviilioii in alwayN nrnio, tlio <>x|in>»iioii 

nimiwt nlw-iiyH ail<<<|ii»li>. •• Tlio Din-liPiw at I'niyor " niiKlH 

liiivo fiiriiislit'il Ifoliort Hniwnini; with innt«>rial for a tiin|c|MH>in. 

TilK AiiisliK HATS (.loliti Ijiii«., (U.) ralU itjwlf " tlio Im- 
liM'vsiiiiis of tho Uiily Moli'ii INilo iliiriiiK her Hojoiirii in tlio 
<;ii>!il Xortli WimmI-i, as spoiitiiiiiMinxly roi-onloil in lior IoIIith to 
lirr friomi in Noitli llrilain, ilu- CoiiiitoHs of Kil^o iinil Koss." It 

is a i-lcvor, iiioi-ilaiit littlo lii> ik, that i-hariiis ym o inoiiioiil 

witli its ili'lirato insinlit anil a|i|ir<><-iatii>ii of iM'aiitifiil tliinir> anil 
|ilii'< >., anil rovolls yon tho noxt liy sayiiiKs that ant anythiiiK 

Iml ili-liruto. Sonio of tliOH<> have thi< t'xi-nstt of wit. S «• an- 

simply i-iHirs<>, anil jar v«<ry iiinch wh«>ii put into th<> iiioiith of a 
iK-antifnl (jlrl, tin- sistor of an Kn»tlish Dnkv. Smiio of tho 

"impn-ssioiiH of tho I*iily Hol.Mi I'olo" an> shn>wil oi ^|,. Sho 

"ii'ls Ai -ii-aii IiIoimI ovi>r-<liliiltHl, in lifo as in litorsitim', nnil 

tlio Anii-ricaii iiiinil anil attitnilo iiiountlily " arisim-nitii'," to 
n-M" a woni slio woiiliI iiovor think of iisinic at lioiiii-. Tho 
(liffori'iit ty|M>s sho inoi'ts aro rli-vorly anil ratlior i-rn<>llv 
.skolcliiul. Tln> aiionyiiions author has thp art of snyinK what hi- 
niv.ins anil s:iyiii;; it in jjiioil, torso KiiKlish. 

Colomal nro the iinaKininKS of Mr. M. V. Shlol. HU IxiiiD 
or TMK Skv ((JranI Rii-hanls, tin.) >foos liai-k to llio Ki|{antir 
scalo of " Tho Yollow Danjfor," anil iloals with tho ili>Ntini<>s. 
not of ponpli's. lint of tho worlil \\i' had almost siiid tho 
nnlvorso. Mr. Shiol's stylr rnns away with him. But thou his 
convii'tion runs awny with tlip ronilor till ho in forKJ^'eii erpti 
such sontonros as this : — 

Hogarth, who hail a ronliniml habit of plokiiiK his ithining 
top-t<>oth, sfoinl with fho ((iiill sns|HMi<lo<l, as if fho <|tios|ion 
ronfoniulod him, inalnlainiiiK that statii<>si|no |his<< somo 
moinonts, ralhor clilToronl from tho othor farmors. for ho wnro 
a frock coat, anil was younnor than thoy, lioiii;; almut twonly- 
six. 

Ho(farth wn» a maKiiitleont youth, a .low without knowing him- 
self to l>o ono, ami Mr. Shiols favourite type, tho iiatui-al kiuK LIBRARY NOTES. 

KIliK Ktlwanl Ihr Mr>vr^illi I* . l4Mto|illil<. ia Ihr l| 
<•( liflMK a lovor >4 lumli.. and bU Mm^mtf t» 
ationllirii to ibo lioyal llkrartm. TIm> Uhfsry al 
wa» liesun Uy lleiiry VIII. ami rnnlaiiM alvMil tmjHm 
many «maltfr ••<illi<riliin» harlns tt—^ iktni in li Inm 
tho Koyal r«»iilonoi«>. TIm- iKaik* In IIh' Kins * pHtala 
nl Haiidrint(bain, an' uttm liolnB mrrmntpnl Uy Mr, 
lliiinphn*y«. (^u«<mi \ loloria *h'ir<l o-r dnillt a 

to Mr. A. W. l<iilH<rt«iiii, forirn'rly . .4 .\liprrf 

oalaloKUtnir of tho lirifik* at BalaHirai. ami k- U jaU 
this work to a otrMH*. 

Mr. .\mlrow CantnTi** >• ••i<l l» iiil««d a fartbm 
ii|Min his onrmnlH'rInK w«<allh, but a* yrl Ibp f^MMi 
ilolliiltoly flxotl. Fifty «i« ralllliHi imnmU U. it i« awWyM 
tho air " lo ilowonil in a ahowor of icnial, ami art ami ar 
imlii-atoil a« |MMKlhlo n<ripi«>nla. Tbo paMIr lihnirW 
|M>rhn|i«, pU>ail that a H<-ioiifM> ami Art Ilif>|Mrlia<vl in <• 
with iMch of thoiii wiiiihl Im> a rral fnlHlmral nl Ihi 
philanthropic aims. 

\ Cmiiiwoll Library has lM.<>n o«ialilis|io>l al Na' 
onntain* valuable Itnok* ami prints. In whirh waw rt>|i 
linttlo of Nasoliy will Im' adilrsl. Il i* hnprti ll»l IIms c 
will lie further aii|pm*nt<*<l by the pnrrlui«> or tinMllliMI 
works on the Civil War anil I'r,' || U In llwsi 

l(M-al col liH't ions that vnliialilo i', may tie loawil 

th«< too fre<|iiont paima|rp »( our l»i»t«iric»l r —owla ai 
.\tlanlir. 

Tho n-iHirt of tho KiM'ioly of Arta CnrnmlllM' • 
liiiiiliii);. III which n'fon>iico wa« mailo in Ulrmlur* It 
aot-onis with tho oxpi'rioiiee nf librarians. TIm* MnMiili 
Kussia ami calf l«>athers has liot>n proved oxer and ov< 
MiinM-co is iiniltHpiitalily tho Im'sI material for tiltrariea. 
lM>in|; unsatisfactory for many rlass>~i iif work. Tli 
library ••seapi>s tho evil of tnlneoai snmko. hnf {»»• 
many cas<-s still the illnminatini; aRvnt. \^ -I 

atlention was |mid to a serious dofn^l in m<> i k 

the Iml s4'wiiig. Conlrasto.l with that nf a limr «t* 
wen- valuoti for thoms4>|vos, roiirh ol il i» v«»ry poor stni 
.\t I>>wishain a new liltrmrjr, cwmUininc 8.0Q0 Tola 
Immmi ii|MMie<l. The authorities have iveelred aalrrial 
assistanee in tho <iha|ie of tho gift of a site and r»nlr 
towanis the ensi of building and lnHiks amount > 7 

({enenvsify which will assist a mte-sup|iiirt><<l . i 

iin|iosini; conditions is rare onoii|;h to d>~M>rvo ris>,,Kiiiii>i 
Wo have n>e<'iv<sl n»|«orts fnHn tho puldic libr 
Croyiloii. Lincoln, tho City of Wosiniinstor and Willesder 
The first reo»»nls tho gmwth of IIm" n^on-ne** tle|i 
iaaiiea : the qlMlity of the rendini; is adrairaldo. TIte 
Committee icive a short list of Imoks " whirh have m 
tho sholvivi," but without further |Mirtioular> il is mil 
draw any diHiiiction fnmi this. Wo an* m>l •>> 'I 

of tho Istoks montinned are unappreeialod. I< . a 

llnd .Si'hillor the snillary nculeeted writer ia lltedii 
" l>mma and l"is>try." 

Tho W<>stminstor n-|«irt contains slalislieal lata 
alMiiit the tlxo lilirari<>s ainilirini.itod under IIm> sear 
pality. An increase in - Daturally aniieipi 

result of the inclusion i>l .rv distriets. TW I <• LITERATURE. [July (lorresponbence. AROHJBOLOOIOAL NOMBIfOI^ATUIUi. 
■n» TIIK KDITItK. 
Wr.- TV* " Vlr«..ri« liintory ot Ihc ("ounllcii of KiikIaimI " 
Ulel.T arqvirpti <4 .Mr. llartiihnmPllioriKhl of r<<|ir<MliK>lng ifrtaln 
4l»vhi|r> whirk bf had made nf rormiinx'tital )*fll;;ir>« in 1Im> 
mmmtr •>{ N»rtliain|>tim»hirp. Il >«m« arnincttl that a <l<>(ailo«l 
•MMIMI >/ timr HHicira nhoiiM nctNimiKiny th<> niii-itratioiiM. 
TkU a(<poiinl In-inir fnll <4 heraklic lU-vrlpllon tt |«!>m<<1 thmiiirh 
Mijr hMMl an i:wmtbI ««dltor <rf ihv horaUlio |xirtiitn of thi* work, 
wilk tkr mult that I raa€loirf>v«Tal r«rrt>«-lioiitiof Mr.Hartwhoriio'K 
MuonrT'. Mr. llartitboni«> tlM^rmpon pr<it<~>tod nK»inst aiiy 
•NlltiBic <if hi* MS., and »n|c|p>iit<<d x-arinu* i>oiinwa which iiiiffht 
be lakr« with r<>icard to it. While thin forr<>!tpondonr«>, 
lilt r— 1 1 It prU-atr, i* «tlll in |>ro|pr<><«ii. I am Homowhal axtoniHhml 
to Sad llul Mr. Hartabnnio ha* allon-i-<l hiin«olf. without any 
«U«iag to my Kditor-in-chipf or to mywolf, to take the whole 
< | Wlloii Into prim. 

Wkm Mr. Hart«honn' claiinetl iniiiiuiiity fmm erifieism for 
Ma MH. h«> wa» MU|>|ilied with earefully eoii"iilere«l renwinM for 
vxrry point in whieh »)temtioiiH hail In-eu ninde. I 
MMhrratand hint to have replitxl refuninit to enter into nny 
with nie, an bin opinion* wer(> unnltonihle nml hcyonil 
Y*t In the interetit of my work upon Buch a national 
uMW^akinit aa the Vietoria Hixtory I inu<«l deal with Mr. 
illill«lw<''i atatoMenta, bowiprpr dixtaittefiil it may l>e for me 
to iiatic<> an adrrraary wiw haa pnt himself out of rourt by the 
r h ' t— Mt anff of kia appnil. 

Mr. Ilartakorne'a qnarrpl, in a word, la the quarrel nf 
Tflwdaj witk To-day. By dramcinit >■■ the Htnry of the 
eh«IIc«« aad p«tMia be affnnl* me koimI illuKtration of my point. 
Many yrvra aipt Mr. Oi-tavin* Mnrpin, baring exaniine<l eerta'n 
Mrdlipvat rkalirea, puliliKhed the resultf of bin xtudy of them. In 
kia plotie«" work, heinR unable to discover the oriffinni name* 
of thoar pnrta of the cbaliee which ho«T)uld often haveoccaHion to 
[of, keariutrarily applietl to themnanien which Hoeraedtohim 
•nd to thift vocabulary Mr. ("ripi» Kueceiflcd. After- 
Mr. KaUow and Mr. St. .John Hoi>e. anil attaekeil 
the witole qnf><itio«i »f rhiirch plate in the modern spirit. They 
ilUrover<<d. ex.iniitHil. phot nifra phi il, anil jirranKiMl in |)erio«l« 
every cbalin- and jiaten remaining in Rnxland of nn ••arlier date 
tkao ImO, and. by the aid of inventories and the like eon- 
iMBporary dncunH>nt». they gave c«ch |»rt of the chalice the 
aiip te and expremive Kn{cliab namea which their medimval 
IMlMt* IhmI u«e<l. Mi-Kirx. NiKhtiiiKale and Manniufr. |rn-at 
aatkoritloi upon ancient plate. haHleniHl to approve of the 
w^-ival <4 tfce ancient tiameo, and for all ntudenta of arcblcolo|{y 
<Uae«arioa la at an f»d, and ha« been any time tbixic twelve 
jrcsra. Bat it la not at an end for Mr. Hartihorne. He 
kad ante learnt Mr. Morican'* womIk and approviil of them. 
wtlb tim tvmtlt that eviti Kwlny he |m content to re|)cat 
kb brIiH tkal Ike " ancient document*," which be ha* never 
rsaa^ned, and which pronouni-e in every ea<M- for tlic rhange, 
aapport tk<- ca«e of yesterday affalnat to-day. 

in tks eaMof keraldry Mr. II:m ' - cam- i. nifain hnt 

fke waOtaif protcat of " mnm|miii< "ti " »nm|Htimiiii." 

He karbic at bmm Uom ia bU 1U« abaurbed tho mad Euclid of 
Ike lat«» atotowHh Wtanr and »«nrwit«gnUi w t i iry Maaonry a* it are " time-bonourrd " and " plctar««que Hymb 
roaraceoaa archieolo(ty of the writer of " Y« 
Fancyc Basaar " proKramme* would hanlly ei 
than thi». The (Irnt xronl of the Hamiir ]>r»K 
way UHUully pronounciil by its iHlilor uk it is wi- 
tempted to wonder how Mr. Hartaborne proini 
anil " sa." 

K«> with the reat of Mr. narlahnrne'i raanifr 
ItelrayH the fact that he can never have Hcon nn 
MS., or have wanib-reil oul»iile the pinfold of b 
Hi* " OK""" " (»•<•) uuil " liurtit " anil other verl 
once lliey are iN'rHiiniliil by an exiM'rt " to n 
Nli)ry," n'veal llicrnHolvei* uf< niiHlcrn obKCuriti* 
)mrl in the simple lieralillc bliiwin of the Midi 
" cinirtly Norman Fn>nch l:iiii;ii!>K<' " '" '" ^■•*' 
lint a jargon i>f mis-!«|>elt uxKlcrn Kn-nch epithe 
Latiniama. The " ancient lanpiaK<> of the J'l 
neither art nor part in this Kiillimaufry, tli 
altliou(;h the ancient lienildK blnr.aineil arUm for 
French a Kn-nch very far fi-om Mr. Hartnlii 
Kniflinh wan the tongue employeil a traditio 
vjnorous KuKlixh blaronry l>i>;pin, which IniN 
antii|iiurii*H of to-day ami (<>-iniirn>w iiii|Ki!<!iili 
For the HatiHfaction of Mr. Hartsliorne I may | 
" time-hononriHl or andiii-gctit "—I be{;hi* panloi 
for Rold and silver, never ap|>ear in EnKli!«h bla- 
.\({e». aiMl arc but aurvlvals of the tinK" when i 
than heralda wt tliemwlves ilelilK'rately, In tl 
to enotericiw" heraldic ilewription. 

I do not nnilcrxtanil Mr. IlartMhorne's |Kitli< 
venerable (iartcr Kin;; of Arm* in a iiiiesli 
practices of heraldry. In it (KMaible that 
Htudii>« of miiliicx'al arnionr have n'ceiviil fl 
IbeWarOfHcc? Tn another sentence the " 
Uartera " are al«o api)eal«»il to. It would 
llartshorne ){raK|m the fact that the whadcH of 
Molm<>ii will hanlly niideritanil hiscasi'. The " : 
to whom he xhoiild ap|M'al are Sir (tiv)r(^ 
ciRhliinith-i'entnry pre»lii-enMor-s. 

In conclusion may it l»eallowiil nie tosay that 
^iven many years of n-sean-li in the nuMlern spirl 
of the subject de|MMidin|; in jrreal jmrf n|>on tli 
arms, I have examiniHl |M'r.*onaIly Iheknownexai 
have copieil with my own hand almost ev< 
ashistanco of that ilisliniriiisheil antiquary M 
the versions have l»een studied and collatiil. 
miirht entitle me to the courtesy usually acconh 
in disi-nssion. Yet Mr. Harlshorne, handl>oolc 
himself to swii-p aside f he reasoneil n»snlts o( 
" mischievous and childish vafpiries." 

Mr. Hartshorne's own va^iries do not i 
adjective as misi'hievouH. In the twentieth centu 
must make way for " siimpsinius," and the on< 
every branch of archimdoffical enquiry will 
querulous challenKc of a provincial antiquary. 

Yours fal 
OMWJ 

P.8. — gincc wriliuK the al">ve I havo I 
" Oxonian " in your last issue. Heri' at lea«t 
Ik- made in favour of the decencies of conti July 2i», 1901.] LITERATURE. Th«i limt imroirrnph <>f " Oxonian's" MtOT emi onljr be«lm«4 

:it thx pit III lent ion of tin- " Nliill I'Utt^ iif th« KnlKhto •>' N 
<ijirt>>i-" till' llml liii|Mirliiiit <-niitrilititliiii lit IIh< KiiKli"li I'r'-^ 
li> llic uliuly "f iioriildlf »rt. By iilt in«<uii<t \ft " Oxoiiinn " lnw-p 
iliio work al»i> out of liU liltniry, thai iiwdil pincc wh<n<- 
" Hi'holnNllii Ntaiiilaril " iiiukI licit Iw " lnw<'r<<<l " liy fhii 
ti'iviulllii<« of the irn-iit KiiKlitli ('ouiity liUtorliii. For hi* will 
IIikI ttion'lii Ihnl llifi-iiuim'lii'niuiiil nrtUtnor ttii* lirtasMilli ri-iitiiry 
\vcr)> K''<>'"<ly lK>>'»'»iit of (ho liorulilry of tlio hniullNMikx, iiikI that 
TitllHit mill liiH itifv* liroko immt of tlio " liiwt of lioriililry," Imtti 
ill ooal mill cn>»t, witli |M<rf(<('t iNiiii|>lai'oiive. 

" li'AIOLON.- 

Tt) THK KimoK. 

Sir,'- May I wty n frw wnnU iif eritioiani on L'AiyloH fnnn 
the fitaiiilp«>iiit of till' play on tlio ntagv? 

Till' fiii't whirli to iiiK m'i'iiiN to |iii-i'lii(li< L'^i|f(on froiM iM'iiij; 
:i n'lil Niici'i'Mi oil (lio xtiiKi' in that Miiiluniu Bi'rnliartlt playa ihu 
lillc n'Wi-. 

Ah Mr. Mux lii'i'riioliiii linM 10 woll Mniil.Sanili Koriilinnlt 
ili'Vor oiiri' liHiki-d iiiiylliliiK liiit :i woiiiuii. AKni'lnK »itli tliin 
most onliroly, I fail to mii- liow ri-al jimtii-o ran l«' iloiio to M. 
HoKtamri coiii-i'iitioii of Nnpoli-on'N non until it in playiil liy 
i» yoiiiiK ni'tor- or at leant an artor — not ai'tnim, of Koniun. 
AkiiIii, tlio Hvcno nt AuKtcrlilz, tliouKli iinpniwivn wlion roail, 
must apiH'ar to mn«t an iimlixlraniatic anil tlioatrioal wlicn tlio 
play is ai'tiil. 

I'orMoiially I was iiioNt ponvinccil by tho .srono tiotwii'n tlio 
old AiiNlriaii Kiii|M'ror, .Nfof tornioli, anil L'Aiitlon ; but ovon 
tlion^ L'AIkIou wu.t (if yoiiii){4>r than in tho oth«<r |Hirt» of tho 
]ilay) a ni^\ and not. a youth. 

Althoufch il IH ini|Mwwibl<* to rt'ipiril tlio latoMt of M. 
UoNtaiid'.s playt an a iiiastorpii'i'i*, or in any way ii|nat to Cyroim, 
yi't hiH cotn'option of tho yoiiii); Dnkc'ii life in a flno ••■■•■. nml 
worthy of » happior iiitorpretatioir. 

With a|Milo)(io<4 for oiu'roachini; on your npaoo, 
I am youn raitlifnlly, 

KOBKKT II. STKPIIKX. 

MaiU'loy-houRo, Kichmonil, Hurri-y, July 1", lOlll. 

UNPUBLISHED LBTTBRS OF DR. JOHNSON. 
TO THK KDITDK. 
Sir, MosM--*. Sotheby. Wilkinson, and Mixl(fo will "m'II on 
lU'Xt Tiiosday, tlio '2l\nl .Inly, oiKht nnpnlilishoil lottora of Dr. 
Saiiiuol .loliiison (now tin- pro|iorty of Conoral Mai'donald), and 
addroMsiit to Mr. (.'haiiil)oi->t. Thoy raiijto from Oi-tolM'r L'7. lifC, 
to Octolior 4, 17K1. Tlioro soonis to l>«> doubt as to tho iiorwMi to 
whom tho lottors woro addivssiil. Tho foUowini; oxiraol may 
I'loar lip tho matter : — 

Sir Uobert Chaniliors was lK>rn in 17:t7, ai .\i-wrasili.'-oii 

Tyno, and iiliioatoil at tho same sohool with Loril Stowoll and 

his lirothor, tho Kjirl of Klilon. and aftorwanis (liko thoiiO a 

iiiciiiImt of rniverwity l"ollo)to. It was by v'isitinK ChamlK'rs. 

when a follow of I'nivoMit.v. that .Tolmson iH'Caiuc aciinaintoit 

with I^ird Stowoll ; and whon ChaniliorM went to India, Lord 

Stowoll, as he expresseil it to mo, seenuil to succeed to his 

plaoo in .lohiisou's friendship. -l'n>ker. 

There is also a letter of Dr. .lohnsoii to Mr. Chainliers 

of Lincoln College ; London, Xov. 21, 17.54. This letter 

in the Life was comniiinicateil by the Ueverend Mr. Thomas i:n\w iIm* wnmI, Of 
••( the wonl. «Mr 
I do not *M Mijtkh la«t l«MM>. altkiwgli ikv hltvr la pMlM|p tto 
> fxiMlrat no doHbt " |MMM» Ibr f«vl7'" 

I > lako ap iIm' gUvo tkrmni 4awm In lb* lr*< fi 
A year or t%m aipi I was unawsro liwt IImi «n*«l " tm 
had olilaluiHl riiea(nUla(i ptmi 1b wnpurUMn rhjft 
paper*. How the* 0O«ld •» laf<>riar p ar w Ilk* aqn 
that tbU U tho eortocl rona et mtfU^. W* mumat 
keop the Oifnnl or tht> Vmtnry DMlaMrjr. or •w* a 
at our ellMiw, and OMat «l na SmI Iwhr aMllMirt(i«i wan 
for evxryilay n». On e«iMMllinc mjt u*» (bo 
Dm (Collins, |N7I>— M* oaly do I ted no 

but I Bnd lh«foll0wlmtMrtr]r :- 
Kiuplojro (onv-pld)r-«>, n. if. p.p. ol im fkij/ mU Ol 
employed. 

Now I am noil her dofmidinc nor eoadMMlnc wji foil 
take it that thia entry l« eonvlaaivs prool that 
" eniployuo " waa not tho Kood Sksllali wfclrll yot 
apondeat aaiafca n* it i«. Will k« Inlontf na wkm am 

In *' onir-volo|ic " I il^ 
rale, a very common, prom, 
to lie " on-volo|)e " ; anil in this 
hensible, for the simple reason that it 
pronunrialion, and la naed by Mjrrlada, wbo. ao 
siipiMisinK that they are (alklns FrMck, d" "'>• "tmi k 
the worfl is of Fr<*nch iiri|tin. 

Nor do I think Chat " dcpAt " b a>~>iiii-ly Isdl 
If your rorres|H>ndent allinm hiaMOlf to nM> thcdUvN 
does in his rorrei-feil Rniclish form " nalrofy," «t 
cirtMimflex in " ilepAt " utterly unjiislinuble 7 

The rest of the imraicraph iinpliea Ibat mmi 
writers professin|c to know Prein-h lake " portaMUllaMI," 
Voir," " memoir," and so on to bo the Imo TrrmA (ofai 
really so ? 

•' Th - 1 mil par i||iii|ili ilrali prlaaillj with (bo 
sary imiwrtation of foreiicn worda and phraam wb4l 
e<|uivalents exist In Rnxlisb. and in tkia nMltar •« a 
doubt aftretHl. But surely it is |p>inK too far to inelail 
i'M(lr.r rxpHiyiiloriHi not only ratplof^— alr«ady doalt « 
tho |ierfectly inniMMioiis " Imnqnot " wfcirk bad * 
KnKlish " even in Warton's day. la orory 000 wbo api 
" )M>u<|uet " a " half-nlui-atod person with only a «aal 
Kn-ni'h and a very [iisir command >4 Kn^ish ?" 

.\nd now wv f^mio to the foUowinir aaariaK ami 
" llitchly almurd, too, is the cnatom of pmna — olag 
wonis as if thoy Wfro French as lamoOKat otkora) " 

" cortayjth," " tomahtn." " bak-n>l«ef," " irai pivai 

" restaumuK," or s|iellinK tkcai ao as laroonic otbora) ** I 
" meter," " revery," " naively." 

tireat Heavens ! .\re wo to (tire np o«r KMBatocn 
onr fathers -or, shall wv say, feyt hor»— proforred pa(at< 
fi>el sure that we shall moot of us poralat in a«r ahi 
nither than adopt " va«e." " Iwss-reliel," " trale.' 
im^naid," and " restorante." and shall lie i|nito nmtent 
to " metre." " centre." " reverie." and Ibe iwat. By 1 
will your corres|iondont tell us what b lb« Kngliak apeJI 
pronunciation at " cortayak ?" 

:t. In thethirtl iwraKrapk it ispropaaadtoAagliriwa 
of French words and expressions, bat in ■*■! caaaa wr 
in doubt as to the pmiiuncialioQ nf tbe ■atarnllMd « 
the llrst syllable of " Aaneeo," for inatawc*. to ba pro 70 LITERATURE. [Julj Wkal t4 " btlMnp." *• mmiU"," ami " »<Hir " Iht'iiiwlvr*. wliicli, 
«v arp loM. ate tn bi> |inHi<Niiir<><l ■» in Fn>iirli ? WiMilii not 
thr weiiliMlf »«hI Kuglinh |ir«Hiiinriari<in mak<> IImmu rh.vmo 
wtth " nm*e." " \mnt," ami "' himr " rpniw-ctivrly T 

4. TlM>fn«r«h |Mni]rni|>li. ilcalhiK with literal traniiUliitn <if 
yw ml i idkww. nmlai litllf iMHumiMil. Bui why an^wt' ti> ilnli the 
iaiTdtar of " ipm witliiHit kayinic " a «nol> y Y<Mir curn'- 
■IMNMlMlt hiMM>tf |irti|in»ii« to Anjjlioixi* " ini|m«M> " an " iniimm " 
why Ib on^ promn iu<>r<- ei*iilli'iuaii-Uk<< ihnn th<* oiIht ? 

5. Th** flflh |uraKrn|>h i« "|»«'ii to attack on all »i«l«>i«. 
Hariair lH>ron> aiirotiraKxit ut> to riaini <*<mii|>I<'|*> imli>|H>mli>h<M> in 
tbr K|M<lliu^ and |>r>MMinciaii<Hi t4 naturalianl fonMKii wonln. yonr 
rorrmpntMlnit Imtp n«lMik<>H nn for ni>t " t>n<i«'av<>uriiifc to flml 
iMl tbo trup iiMMinnriatiim ami !>|M>ll!ni: of ror)>ifrii naMM>i«, Hm-li 
•a lb>iin« . . .■■ Aix' »i> tln«n to ahjniv n<N|Ualntamt> with 
oMr Jarkdaw U " K<>am<> " nnlil «i' hnvi- nci|nir«>(l tli<> liiilfoiit. 
nalivf pronunriatiaHi irf tin- n.inM- ? An- «<• no loiip>r to call l*ari» 
llH>pity by iIn> ►amci "lianH' n» tlK> Trojan I'tinc*'? Aro «o never 
to think t4 a Hevlllo oninin' wiihoul r<>nH-mlM>rin); that th<> 
4omIiI<> " I " Ik li<|uiil. ami that th«* S|MUiiMh name in a tri- 
qrtfalMp T An> the Krenrh thf>mM>lv<>« to give up thoir 
" Lnndmi " and their *' BnIp "? 

\\> am iM»xt trtUI that "th«"r«» ponid lip no ikmhIIiIp nhjpption 
if by mmparixon with foroitoi tonfrn<*>* wolpa'iHnis in KuKlixh itM'lf 
%r<>rr> mrrpclpd. Thm>, aiialotry ah<l <>lyniolo)fy nnit<> in 
dpplarini; the following. p-n<>rally ninipler, H|M'llinK>i ns proferabli' 
tn thim* uMially adopttsi," and tli<>n> followN .1 lixt of \'M) 
«t>nl« or nif>n*. Tin* lint i« too lonjc to admit of vinut' *>\aniinn- 
lir«i in thio Ifttpr. A> nii|;ht have Imnmi <>\|M><-tP(l it ■■oiit:iins 
<Mir old fripitcbi •' lalmr." " travpler," " llipalpr,"' iukI ho on, 
and. indp<Hi. it plaint* to pr<Hinnnp<> tlip final word on m<mt of 
the i|n<<«liimft nf nrthofcmpliy that have l»>pn tho Nnhjppt <tf 
dHal<> for ypara. I may |M-rha|Mt In* allow«>d to notiop a fow 
iaataiippv of the new )>|M>llinK that w<> art* to adopt on the Kronnd 
«rf analniry and ptyimdoiry. Wc- ar»', it apiMMn*. to write 
" «ir«Pt«»r," Ix-pan^p, I pr<-»Mme, iJie French write *• caractere." 
But the (Jermana, o«i the other hand, write " «-liar!ikler." Why 
i>> the l{n|;li!>h a <«o|<H-iMii ? And woiilil th<' new s|M>llinK Im- 
Mnn- Mirn-Pt ptymoloKically ? We an- to write " n'lnari'ahlp," 
allhoiiKh wp write •' rfinark " : ami the Kn>nch write " re- 
nMr(|iM« " Mul " renuir>|nalde." What haw the new HftellinK to 
do with Hrmoliijcy or analo|r>' ? We ai^- to write " priteriuin," 
laipau<M-, pr<><>nmably. it Ih the Kr<>nch fonn of " critprion." 
Why, tb«>. arp «•«• to prefer the M>ini-(trp«'k form " aeidnth " 
to " aenlylp." which io the French form? itort' ther«' in a 
tr 'iMtloifj- : lint wh<'r«' i«t the analo(ry y In a former 

In AC were told that " kilogramme " wax a IrarliariHui, 

and that wp ohawld writ«> " chilioirrain." Yet here we tind 
•• prtHilcle," •' caraeler." and " poler." Snn-ly tiiere ia in- 
pnn«i«tpnpr bpi^-. Wp are to write •' fantoni " and " feanant "; 
why fKi4 '• Filip " and " flloMifpr "T Wp ar«« to write " «-"J!y," 
inapilpof the • In IIip fiprman " knapn " and the Krpnch 
" raiiKPr" : why nt»l " Jirttyfwn." " liii? " • izy." " (h,/\ ." 
•• nmjr." and plenty inor«' ? 

0. I -' iwrairraph wc have a list ol uvcr furty wordx, 

tfcp |ir' 11 (if which r(N|nir<i> corn>olinn : liiil, iiiaiimiirli 

■a WP an- l<-li in d<Hilrt in a |in*at nnnila-r of in<<lanceK a« t<i the 
eorreptiim r«i|oin-d. it i» impnanibb' to expr<*iM cither aHM>nt or 
dUarat' <iap wiMild have lhoii|{hi that the proniinciatinn of 
" bnaiMp." thp llntt word in the liat, waa now pn-tty well 
M>lllpd. B«t «« ban* no niMina nf Jnd|rin|r what your cnrre- It porrppt to accent the pr«'fl\ in some Latin v 
" ointent," " n'pntc." and the verlinl root in 
miWit." " perf«W>t," '• oninlct " ? 

Villi r« fail lifiill\ , 

TO Till-; i;i»n\>it. 

Sir, - In Mr. rhipiwm'H interesting coinpili 
phraNOM. many of which are dear to the fit 
IMiipMUi), the ap|M>arancp of the wor«l to tho 
lHM>n overlooke«l. A pleaHunt comlnnalion of 
itit nieiininK to llie lirain more ilins-lly tliiin 11 
tlons Mijjjf'Hle*! Iiy Mr. l'hi|»tion. 

Willi, for instance, woiilil look at " cr 
" cristal " y And Hiin>ly it is tlic siime with 
wM'ins to lose half the |M>»vr of its pi<'tim» 
tlie loss of tlie " I," ami if ever tlicre w 
" renascencp " is one. 

IteadinK de|>pnds on I lie eye. anil ijnick 
sary nowadays) on tlie ap|>eanincp of tiie pajt 
ty|ic and spncinK lint im the primps of won 
puHl reader will take in half a down lines whil 
lip in the first. In time we iiiiiy lie able to rea 
Npeonds, liiit-not if it contains siicit tliinir* as " 
" pond " (?), &P. 

I am yours faitlifnily, 

7, Pall-mall, H,W., July 15. 

GOLDSMITH'S DEATH. 
TO niK EDITOR. , 

Sir, — Lortl Ro«elM'ry lianlly atands in n 
Wall's porMM'tion. noubtb-wt his Lordship 
Macaiilay'a biofn^phy of Ooldsmith in thi 
Britannica " (reprinta'il in his " Miscellaii 
that eftsay the following paswif^- •wcni-s : — 

" Yon are worHc>," said one of liis nn 
" tlun you shoiild Im- from the dc(;ri><' of fcvi 
Is your -mind at ease?" " So, it is not 
re<'(>rd<>d worda of Oliver Ooldamith. 
To refer to another mattpr : " Matelot '' 
from your bililio(;raphy of I'iprrp Loli. 
Iiatliptic study of naiitii-al tem|ierainent, wil I 
riirioaii fflirHii*, may well rank with Its auti 
mpnta. 

I am, Sir, yours truly 
M. (JUKI 
?43. TIackney-road. K.K., July !». HURRY OHUNDER. 
IX) THK KI)nt)U. 
.Sir, No oiM' liiiows lM><icr than Mr. Kiplii 
l/>rd Ciirxon. the most iiidefntiKable tourist anaiii 
lias reminded I hi- world tli.1t India is as lit(; 
Knssia. No critic could Dtiil si-rions fault with : 
who shonid Iwtray an i({iiorance, say, of the Ir 
and we must not Im> snrpriscil if the novelist 
the I'linjab and Kajpntaiia by ri((lil of i'nn<i 
of detail when he writ<>s of distant IteiiKal. Tli 
dopp Into " Kim " a " tpnplanter in Manipur . ..1^ i — July liO, 1901.] LITEKATURE. :ir<< |ir<m|M>niiiN Fr<>iicliini>n ami Ofrtimiio. Il I* iHiMlblo that Mr. 

KipliriK, Ini-rnitiiiKKlin "frl I Hurry CliiimliT (I wl»h thi' ii«im» 

w<-r t Ml (lixUKrtH-ulily niHHimloiiit), Imil wiiih> |>artlriilnr utout 

H4iiKiililii hlxmiiulH rv)'. Hilt It «M-«-in« a pity l.» crts'l lli« fat 

lmlM»> liitim ni-nlliiiiol I y|H';fi«|M'<-iallyiio tin- miiiil»'r<if H«-ni{all» 

)<iii|ili)y)Hl (III |>nllli<-ul liiiiiiiiii* U |»r<ilHil>ly ••iiiall. Oiii'i.t tl i,»l 

ItntKl.a xliiii, iipriKht lilllf liiaii with a liriKht liit«lliK<-iil (ii<<-, lia« 
IHMU'trnliMl tnnr<< lli.iii oiicf, in (laniP'roiix <ll«|{iii<uii, to I.linxa. siikI 
liuN ••X|M>rii'Mc«Hl nlvtMitnrcK far iiior«« tlirilliiiK than thi»«- i>f Mr. 
SavnK«< FjiiuIoI . One woulil have likwl to »«• that ty|M» vary 
tlH> convcntli'iiiil ili-Hcriplion of th«> fat ami |M)m|MMm lialmo. Jo* 
Smlli-y i« not oiH- of Tlmrkotay'n itrfiitt-nt i«nr<-«it«'n, nor In be an 
ii<l«-<|natf ty|M' of th<> Inilian Civil .Sc-rvifo. Similarly, |H)rtly 
IHiMip'Ofni-ot no loMK<'r iiiliNinntoly ilrtcrilM-M tlio niiMlfrn H<-n|{iili. 
Tlir lnnn-nli'«l I»«iir Clinnilra VlilyiiKa);ar, llio ty|>»> of (ho I<>arn4-<l 
iisfctlc, an Kioti-rn Cnrtlinal Newman, wiin a |{«<nKnll WuImio. 
TIh^ r«>lit(!onH roforinort Hani Molinn Koy niicl Koshah ('haiulra 
Ken w«>r«« noithi-r |M)rtly nor poni|M>nM, ami they wrro HtMiitall 
IniImmih. Th<< |HM>t of HHKlcrn B»'nKal -th«> " Koneali Byr«>n," 
an ht> \\an Imhmi ralh><l in a niixtuio of J<>st and a|i|ir<M'ialinn--iii a 
Bcnitoll IuiImmi. II)< haw tho nlim oval face, thi> liriKht, dark 
oyi'H, t ho !;■»<''<>'>'' "'"' I'roiKlly NnlmiiHNivi* manners of an Itnlian 
nr S|iiini»r<l of ^oimI family. Of cuiirM*, it ix o|M'n to Mr. Ki|>lin|; 
toilopiot lhi'Tnrv«>ytlro|isof Hi-n|;!il. l'nfortnn.nte>ly,.Mr. Kiplinjt"" 
readcrit in Oreat Hrilain and .\m<>ri<-a aro prono to tako \\U 
liortrnltN of raro iind int<T«>?<tiii(c MpiH'imonM an ty|M'» of th«' ra«"«>ji 
to wliifh thoy l>(>lon((. It in not mo lonjc tiinco tho liliinii'li'«H 
AnKl<>-I»<li:»i matron wax id<>ntiflo<l with Mim. HawkHlMt^, and 
the British private wan oom|M*lle<l to write to the pa|>er« to 
protest that the .\nny was not entirely eoniliOMed of mncaN so 
«'nKa({lnK a.s Orthi'i-is, Miilvnney, and IxNiroyd. One would have 
thouKht that every middle-claHs Kpfilish houHehold h.od .\nKlo- 
Indinn rouHins, and eonid make the net-essary diM«-onnt for a 
novelist's imnKinative miMie of representation. But few Knj{lish- 
men know the IlenKnII baixMi. Lord Macaiilay set a heavy fiMit on 
him, the lat< Mr. Alicriuh Mackay fontinii<-4l the tratlition, and 
Mr. Klpliii;; himself lias fallen into the rnt. }lns he forgotten 
that one of tln> most |Mfpiilar preai-hers in the rnit<><l States of 
Amerlea is the Hindu r<>former, .Mr. Majnmdar -atypical Bengali 
IhiIkio? Like most of us who wer<> Uirn in India, Mr. Kipling in 
Ills infancy prolialily had the weir«l howl of the jaeknl 
thus intorpret^l to him : — 

" Hcr«> — lies a -fat — halh» — oo — oo^oo J " 
To which all the other ja<>kals answer — 

" Where, where, whore, where, where ? " 

I'ersiiiially, I should like a t/iiii lialMxi — for a change. 

.\fr. Kipllnj;''* f'>* Hurry Cliuuiler is evidently f;oin); to lie 
very niuusini;. But I wish .Mr. Kipling rould alter his l>alMM>'s 
luiine, and had not made hin\ the usual fat man with a ,Iohnsones<> 
vocaltulary. " .Mi Balm " exhauste<l that amusing convention. 
Mr. Kipliii);, at his lM>st, is S4> far alxive carping; criticism that it 
arjtues no disres|)«>ct if I rejfo't his smaller slips. And ono of 
the worst of (lice, I must ii>sjM>ctfiil|y maintain, is 

KnlhiK. •• HIURY CHLXDEH. " AUTHORS AND PUBLISHERS. Kwwde'* Hrrladlml. A frm ».-.»■ i»- Wrwl 

r»rllaMM>nl tor the I'nlveraille* of <>.' >.<! t'sail«i 

nuilly preiM-nl<sl 4 copy of the |(4<tl<M'«l \> <(m' iJl 

Chapter of MCvlniiiialer tor um- in the Aid- •«. 

HhakixIM-ureall sliulelila alMNlMbM IMMTMImI iMlkvSM 

|i<>rl i4 1 lie (ierinan Hhake*|M«rr HorM «■ « '•'.•t t*- !"-• m 
ll« ■nnujil report. Il itiiilaln* a l» ^m 

llMloicul conilMnltlon* which owe their iiKiui^i ^t 

and I'r<ir4-»wir Hmiide* conlrilmie* an art). I' 
translations of HtolWwpNrr whieh have Id'^-h nkxle 
liennaii otuKe. Th« Mm* pop«bir arem* to U- the otie •> 
Srhleicel anil Tl<fk collalMimt«<i bImmiI a huiidnil year* 

.Mr. Murray aniioun<-<-s an itIualrsteU eiliiion uf WH 
Cripim' well-known wtirk on " Old Knitlioh llalr." wli 
){one thronith many (^litions since its nr«t appearaiMw 
" The corn-s|Mihdence of l^oily Harah l>-nno\, I'i.VlKiO.' 
iu two volnmes by Ijidy llchester ami l^inl HIavi 
another of Mr. Murray's autumn publicalinn* will 
elalHirat<>ly illnstratisl, aiul contain a short |i<ililieal d 
the |M-rio<l from 17<I0 Ui l7<Ei, written by (Seorp- Fox. »r 
Holland, and other MH8. fouml at Hnllaiid-hoaae. 

Dr. Alexander Maclnin is etlitiuK anew Dr. Hl(aiir>'< 
HiKhlanders of S<-otlaiul," which was publinhi-al in 1817. t 
louK lM>4'n out of print, .\ltudini; to HkeiM''* bL»l<tri< 
Steveiis4>n writing from Samoa to his cousin «aid : - 

Tell some of your Jiuinialixtic friend* with a ipx 
to |)opulari7.e old Skene ; or say ynnr prayers, ami r> 
for yourself. He was a ((rent historian, ami 1 was hi" 
clerk and did not know it, and you will not be in • 
Knice alMiut thi- I'icts till yiui hav<> sludinl him. 
The new nlillon ia to lie publishisl by Mr. Mnra* ', 
Htirliu);. 

Sir .laiues Kedhonse's well-known " Turkish-KuKli 
KuKlish-Turkish Lexicons," which have lH<ei> publishetl I 
ytNint by the .\uierican Mission at C<Hislantim>pie. ha 
taken over by Mr. Krowd«'. It is m'nrly ten ye«i 
Sir .lames Kedhousa> died, and his Kreal unlinished ma 
dictionary is in the British Mus<-uni. 

The OxfonI rniversily l>n>sM announera s life of 
the llrst Bu<ldhist Kin|M>ror th<> " Bmldhist Constantin 
iM-eanie a convert to Biublhisni abont 337 n.c. The I 
Mr. Vincent C. Smith, and will form the fourth snppitt 
volume to the '* Rulers of India " S«'ri«'s edi(<>d by the 
William Hunter, who also wrote the Urst ol the supple 
volumes " \ Brief Hist4iry of the Indian People." ii< 
ei(;hty-fourth thousand. 

Mr. .lohii 8tanho|M> ArkwriKht, .M.P., of Hamptoa 

Leominster, who lately pnKiuceil a snuill x-olumo o 
entilliHl " The I^ist Muster," has enteretl into fiartoer* 
publisher wit II Mr. I{. Briintey Johnson. The title 0(1 
will nMiiain unchaiiK<'<l. 

Mr. Thomas (Jnvnwood is encapsl uiwMi an appreei 
h^lward h}<lw-.irtls, the foumlcr ot thts public libr^-»- ■•"■-.■ Boeka to look out tor mt ono*. Mr. Prothero's last volume of the Byron letters in Mr. 
.Murray's new etiition is practically ready, and contains an index 
to the whole. The sixth volume of the poetry, cnmpletini; the - Modern Kun>|i«>. IM15-I899." Itv \V. A. PhiliiiH. KiTiuUHi. 

' '' Pvriods uf BuropMui Hktory [t'ompleling thr svrica ot ' 
hy Mr. .\rthnr Haaall.l 

' History «f InlclliH-tiMl H 
Vul. 1. Bv J. B. Cr. 
iu..li>:...l _)..._, umi of itoitrm Rv 
Cd. 78 LITERATURE. [July LOT OP NEW BOOKS AND REPRINTS CHE55. ■Ul MK ■«ll! »KT^ ,. ... ... . «,.,.,. ■•-■MtlM. b. . ui4 > UM ol vnkt ' 

V- rR«IICKLLn« or TSB KXrHKgl'UL AM>4| ll> 
. . IIT |i«> Munaf. it. iL 

ravmamtxTKwroBAixa DAXot.rrRRKr MrrniiitK. >.rr.;>t< - ■' 

M»» rMtii.i«« «Wi«*ii«. rsij 

OLASaiCAU 
TSBUMTIU nr aoraOKU*. BA l« M. a. B*irisu> (^-.41,. lU H^ 

riCTIOH. 

Mm(iorr,muffs. Br«rH> >mm tuonm. «• 

UaM"n«anaMrr<>f atMin^ .ab«<a(aQ<w*a ElmbHk'a um* I 

HTJ-ADTB mAMOnM By At _-.«l»I. T1ixn4.M|>p. WwL Uwk.- 
tA 4M«r<H* Ma>T ■( MalM4lMMa4<.] 

AflBBATLADT % Aaaura «■*..■ tirr rV,<Sti.M|«. M«Ii<im. •• Hddrro '■ < iirsn ' : i^itticATOBB, Printing Hoiu A WOMAV AUMB Br Mib. w V 
MlMMa •< tt> kwiwaA. to 14 t 

aaanwoBTii. btw. u«ti< 

g t ' UH ' B T ADA»f- - 1 writ A>'1> - t™^:- r. > 

T\ . C«. SM > 
HBB niucrv - . VioLrr TvMtxiK. TV«{>« 4)2 i>i< iin( of • Ion ■urrtai* iiKmt l>r Ump 

' iiwjn. Si. 
•iir««n Tint*, ItM.) 

K.\KB roLKil BtC-. F Piiwix. 

Hul.'hlnMiti. 6«. MABBABIJCS M«ii.> I > i< i.x r IDF.A Uir f. C 0>iut>iu.k T'l. <SVt. JK M> Black- AS rvr.f 

r Tw UTBRARV. " >' ^ t>:v»\A C'OMMKDIA. B^BtT.H. 

U il 
'K AVrc f.CKKRMAXX. It97-I9(n. 
Kr 3 SO 
• IHK itF THK HFART- 
L<uiuni T'ni 347 pp. 

 ^ m i i fc w ii «• 

m* IM BMMltnMMfaw if tkh laWrwMiiM wmk o( IW BobMnUn Miicmttoral 
— BiWi. H «loM» mmi t i w tlw " Wliiriii ~ 

MILITARY. rimV fi ugm i." vhivb it piT<Td«d CAamXV IjXrjrr BATKO HlHn>BV •*» THB BOBB war. Bj B. Djixk 9><tS. 

1A | > ilii to iwyuii ywttw *iUi eo»iBM »MarM. Mim of thm eoloand. 
~>A«<l.im.l VABTATH. A Lrfj^ IiiMmi fma lh> FMat. By Mli«.J. D. Lsatiikk- 
< T\ > S la Ml J. Loaf. Ik U. 
• ■ailtam* WMt iwt aa li ii »» B i l aark ia Jalr. I90O. aad n« in ib« rort at niB ABBOW WAB WITH CHINA. B» C. >. L,CArE>wa«TII. TKxS. U2 pp, 
••aiMa La*. It. ttf. a. 
(■ »»■■»< aa»«a»tt.l 
TMB ABMT ABO THB PBCM IV UXl Bt • BrilUi ri*M Otkar. KiXtS. 44pp. 
r. B KoMSMMI. I*, a. 

CPiM (aa-^UM la pratxi sfaiaM fn« rritieina oi Uw Anajr l>r {oanialiiU. Of Br U H. Bailkv. ' t/4»iH Dftif *aH p*Mm« pciuA damaaUi."] 
MISOBLLANBOOS. 

I «V IirKINci THK PAMT l-KSTCRY. Br J. FouXD. 

tn.iih I-.1.1.-:. i, 

 ■• 1*1 i 

or AMI'.KIl AN HORTICCLrrBR. K.^f. 

-^ 14^»>1U., 4 .. 2ii B. 

- KK AXU BriLDUCn. Vol. IL- P-N. By B. 

l«a S« u 
.>X B> ALBcan Mmx. I^xft,»t pp. Parta, 

' •oHal mat •ronnmir fmliaioa ol AmMlaala.) 
RM. M. <> nauiaaaauK. 74,x$VS}pp. Birlaftoaa. 

t.tTIt* or THK KXI IHT'i op TRP. OKDKH nvTHP.OABTBB. 

w N HT J'-a« H-rr li\ < la CoaMaM*. I2«. U. a, 

I'lW Tf) DK%'BI»P THBM. By P. H 

fo(. and a i p f ll od nf. tairaminc laaaaMri*! J 
> inVAL Pi^ATx By PMacn OSBAkD. 

(■'.. I H Y AND DRAMA. 
THB PAl liKI) A<iK AXU VOl'TH. Hy 

. W B • Bntmlmt Jnttmmm. S^ n. 

VKTuBIA. VLKK.-t AMI r.ui'iii.^'- II,' i.»i rrognM.' (■ixf%. 2)pp. Vina*. 

RBPRINTB. 
LUVUtKUiVK, JjiJvua^. AaoMfMiAtXiHivicii. a t> im. 

riras •»- If-. 

vu 
u 

»• 

TBI 

I 

T»i' 
«A 

M««r. aMi MMiaMra Mm.. In Uii- 
lb a* aMUon. •lubilr 
naL Uograihical. aaa «>. ^g^iSrflSnEsrJ*. Ihm KUUnn. By J. A. mgjMSB^MBB IBTMB MXTBSim OKMmr. 

M. a. 

laMMymcaOMl talVf^t pMaraafraaiaM PROBLRM N« mby 

K VARAIH. Muairli. 

BiaCK. > piMM. PKORLI 
A. TKol 
BLACK. 


 [ 
■ffi-^ 
■-.9. 
 
■^R 


.• 


■i. 
 WHITK. Itpiacat. WHITK. 

WbiU to play aad aiato In UiKM- BWTac WhiUb 

PlIiiliLKM Xo. iHri. liv .\. Troilzkv. WlliU 
K Kt I : B nl K B 2 : Kt :il K K .'> : imw 
g H •_». Bla.-k (« |iiis-i>^) K at K ."> : i) at Q d 
g :t, g Kt :(, g it 5. \Vliit<* to piny ami win. 

COBBKHPONDBKCK. 

A. C. W anil cithm. No. BM ia a rmaad fmi<>a iiT Xo. tH 
a«v " Litf^niliin*.' May 251. If thia varatnu prorri aim iinai 
inuat Ih> tliBiiiiaaMl a« uii*4Mind. hut imw it ariti tmilaihty aiirk. 

I. H • T , I 

1». : anU Ml, ^ii 

TilK Kick (Samhit. Kcfcrriii;^ nuiiiii |4> o 
.lime I.'i, nil this nMiuirkiiMc n|M>iiiii){, Air. 
BriMvklyii EmjU', nivk that in hix aiialy.sis 
Wliitt~« 18. g-M ;i in CaHtloH, bihI thiN iiNtvti 
IKMtod ut K 'i. Till* rollowitiK Ih froni the mRio RIC ^4' 

-E-S OliP of tlui <'Xp<>rt!«, who 
think tlifv run PMlaltllsh tlic 
iiiiHoiiiiiliU'M of till* (!aiiil>it, is 
i'miffswif BtTip-r, of (trii/, 
.<iiNt rin.wbo propotM>s to nfcoiii- 
plisli his objtH't by th(> follow- 
iiif; lino of plav : — 1. 1' -K 4, 
r K 4: 2. P-KB4. P l»; 
:i. Ki KB :», P K Kt 4 ; 4. 
!• K H 4. P Kt 5; 5. 
Kt - K 5 : Kt - K B ;{ ; «. 
B-g 4. P-g 4; 7. P, P, 
B-gU; 8. C'aHtlt's (this von- 
Mtitiitos tho Kiri>r<aml>it). B : 
Kt: tl. U Kstf.K B)M|! This 
last niovi" of Blai-k's is Pro- WHITR 
f<»»w>r Bcrgor's i-oiitiniiatioii, Mlillctop 

uiiil oil that Inisis h<> is |ilayiii); what h<> terms 
rorr«'s|xni<l<Mi<'<> ganw " with Mr. I{if<>, |inM-<s>< 
l». 1< B, Kl B:»; 11. P g4. Ki K : 12. 
From this |M)ial Wliiti> has foiitiinioil willi 
tliffcrciit rt-wnltM, lint now .Mr. |{i<M' aliaiuli 
challcnift's Professor B««r)fi'r with 1^1. P KO 
iiototi analyst will )>xiH>rit>nfi> mui;h ilinii-iilty * 

Wi- li'ivi' this Int^roMtiiiK iKtsition. ami 
analysis. Pr<>Humal>ly if 13. P-K 0. B P ; 
thp fptnf ••an hartlly Is- vt-ry gonA for Wliitc, c 
to HnrrtMiilor the piocf. Hi* giiocn's ploci's an 
aixl to say tho Itvist tho Kliig'ii niilo is woak an 

(Umk Xo. LXXXrX.— Playotl by iho first 
tho N«>w York State mooting : — 

PBBMCH nRPKN-rK 

B. UpMiillji W. ■oCaMBaoa I s UpxhilK IL'itcr.itutc 

Published by ZtK Zimce. No. lOT. HATt'RDAY. JULY 27. \»>l. 
CONTENTSw NoTim or tiik F)av 73,74,75 

• LiTKB-VTiuK I'oKTBArn*.— XII. Robert LouU Biilfoiir 

StrVi'llsoii... 7<l 

A ViHiT TO it. L. HTieviCNHOii -A " Penion»I View," by 

.Mt>rloy HolM'rtH •*^' 

TlltC Ijl'KMT Koit Htkvknmoma H6 

8«iMK MovKMK.vrM i.v Vktohian Poktby, by Arthur 
WitiiKh. I. Thi- PfiUxl iiml the KifUl »« 

CfHIlKNT I.ITKRArrRK— 

Tlu< Axhuiiti ('atii|Miigii o( IQIIU 'vS 

KfiitiiMNikiiri' TyiM-.i 8U 

Tw ixt Siiilar ami Mi<nt>lik 0(t 

ThoStury »r the Btot-k Kxchnnge Smollett -Some Homo Tnilhn 

nhoiil Ihr Miiorl \Vi«i« W), t»l 

Tin- llil I Sloriew-Clndor* -The Author 
of" I Mi»iiily('h«lor -TheSunlvor— 
Moil...... :... .; i„-o e2,lH 

SaLK at MKrtSKH. HOTHKIIY'H ttl 

(okiirni-omikni'k Thi< L'xo o( Knraltfn PhmM*— The Young 
I rlrkotcr'4 Tutor (Mr. A. VuttV The Lnio Mr. June* Hamblin 

.■^iiiitli (The Venerable .\rchdeiw«ri ('hp<>th»m) U|, U5 

AfTHoKM .\>M> 1'riii.iMiiKiw— H(Mik.8 to look out for lO, IXJ 

List of Nkw Hooks a.nd Kki'Bints IKJ NOTES OF THE DAY. M'(> piihli.Hli oil imgit 70 a Kpeclal article on StcYcuHOii nuil 
liN work, witli s«'voi-.il illustrations. On |ki(j<> 8fl Mr. Arthur 
Waiigli lM>giu!< a sorioH of artioloH on tlio Princi|>al Movements 
of Victorian Poetry with a paper on *' The Period ami the 
Kioltl," Xoxt wook \w slmll publish a sppoial Victor Hugiv 
nunibor, with a roprocluction • of Mr. K. Bryil mi'h wooilcut 
portrait of Hugo, hosiile-t othor illustrations. Mr. Arthur 
\Vuugh will continue his series with au article on " The Poetry 
of Faith and .Vspiration." 

 • • 

It is announced that Mr. Austin Dobson lias retired from 
the public service, and has been granted a Civil List pension. 
His loMKth of service has Ixh'u considerable, for ho entonxl the 
Boortl of Trade in 1850 at the early age of sixteen, and has 
TcnuiiniHl tlion> over since. The atmosphere of WliiteluiU seems 
to bo favourable to delicate literary grace. Fonuerly the 
Temple was the homo of the Muses, and youthful barristers, not 
cursoil with a .siiperabuiulanco of work, took naturally to the 
iti'fiff^ssinii of lt>tti>rs. Xitw if .ilniiwf u,.,.inu .,a fl..xi,.i.i. *itAO:.-:i that i-. t;r.><'<-(iil,d«>tloaU*, and r<'niH'<l. (Wtdinly ( 
writi'r lias caught •<> tlionMixbly titn tplril ani dlettoa 
eighteenth century. It in hi* |M>riod, aiwl h«> ha* eonSM* 
self to It with almoat moiMstlf atrMaaM. With tk* mi 
of • few seatteretl |H)em«, It might b0 mM tlwt lH> wv«r vt 
wlthoot it* Iwrdmw. And ha not only know* U« < 
intimately, but ha* tho nneoamiaa talent at bcin^ aUo U> 4 
his knowU<tlgi< nnd«r a Hcht and bwDoroo* tiorb. tie 
writers are rare enooich In tbeaa lUya : • wkolarly vHl 
is never dnil Is a reritablo bla«k aWM in l>(«ral«f« 
DolHton's '* Collected PoenM," iaaMd «MM ton ymn b* 
single volume, are the delight of every lorer al gneaAU 
in pr>s<> his " Eighteenth Century VigMttM." iri tkrae 
luve lung tiecn indis|ien.salile to all who hare a kiadaaaa li 
gracious age. 

• • • • 

Books to read just published :^ 

" The Aslianti Caiupaign of lUOO." By Capt. C. H. An 

I>..S.O., and Licut.-Colonel A. V. Muutaiuiro, R.A. (8aad 
'• Renais-saiice Types." By W. 8. Lilly. (Fisher Un^ 
"The Hidden M<mI<>I." By Mrs. Harrod <rniMwa I 

Ifobertsoii). (H<*iiieiiiann.) 

" Arrows of the Almighty." By Owi«n Johnson. (Maci 

" La Bella and Others." By Eg«rtoa Cjutle. (Maei 

" Love and His Mask." By SUoie MorM Dowi*. (I 

inaiiii.) 

• • • • 

Will the true story of the Appin mnrder, which pU 
pmmiiient a part in" Kidnapped" i. • , 

to traiispiis" ? Stevenson in his d'-.i ' tii- 

say.i : -" To this d.iy yon will And th« tradition of Appin • 
.Plan's favour. If you in()uire you may even hear th < 
descend'iuts of ' tho other nun,' who flrinl the shot, ar.^ 
country to this diy. But that other rain's nmie. ui<|uiro 
pl«*ii.se, yon shill not hoar ; fur the ITighlandor ralnasaaoi'i 
itself and f'>- the congenial exercise of keeping it."Tli0 tri 
still remiins. It is claim >! that thera are peraotts yat 
who k low who shot Campbell of itlcnur>), and that the a« 
transmitted from gonerition to generation. A railway 
present l>ein'; oonstrn<*ted through the .\ppin eoontry, mm 
connect Obau with B:illachulish. near to which latlar piM 
unnler was committed. IVrlia|«s the opening np of th» ei 
and the inrush of modem life will have snm:^ effect in aolTii 
mystery. Coupled with the belief in Alan Brcck*s lane 
there is still among the Highlanders a atraog ■■■■• < 
injustice done to James Stewart. But, for that artttar, 
I)ersons who know anything of the suhiiect aad of the iai 74 LITERATURE. [Jul; lMtad«wvM«i of hMoriml iin|H>rtHnr<* in ronm^xinn with 
••kim •ficr tk» Battlr <if I'ulliKlon. Thon* N a very 
M(«r hf Jolw MacfitMraoa ••( Ranrhnr !<• Jninoo 
tfOmi^n" fauae. rantaininic luurh iMirioiik |M>liticnl 
i«laniBU<«i. and alao partirular* alxtul I he oHobratml Jacnbitp 
Ammkni kwMni a* " t'<i|<inr4 Ann<>." Thin lad.v waa Mh> wlfp iif 
Maeki>tai4l of Markintaoh. wh<i ht<lil a rtMuniiuiiin in lh<> Koyal 
Anay. SotwithatamlinK h<n' hu«lMn<r<> pamiliim Kh<> raiMsl :UN) 
fif bin Han to ji>in I'rini'r i'barlp^ K(l«~jril. 

• • • • 
TW f<xt<wiii<Ni wMlwmrda to S(. Fillann of the Crieff and 

Bitlwy will open ap m part iif IVrth«hiri* rich in literary 
la tkm Tklnity of CoMtie i* the eastern entrance to the 
■■elwit Knyal deer fitrent uf (ilenarfney, amiilHt the " hazel 
•tete " oT whieh Kir Walter Kcntt lieK<n« the eventful rhaiio 
« lfc rib ed in " The l^y of tb<> Ljike." Then the line about to 
toopoaed trmvrrani Dmiim wooda, a«inciate«l prolialily with the 
■MtcnqaiidtoartheeraattoMor the " Kttrit-k Khi>|>h<-rtl. " At 
tto CMtom «nd of Loeb Ram, and ju»t npicmite Kt. Fillann, Ih an 
aftMetel iaiat, known a« Nei«h Inlaml. which during the reitfii of 
Jaaai V. waa the <>e<>ne of one of thnne rruei lrapHli<-s at one 
tiwe enawiiii in the Highlandn. A remnant of the rian Nei«h 
wbieh had taken refujte here was attacked durinf; the ni((ht by 
■nabera n( the elan Maenab, who had carrif^d a fliihin([-bnat on 
Xhtir abiNUdero from Lnrh Tay to Lnrh Bam. The NeiNhea were 
all put to the Kwnrd with the exception of one youth, who esca|M><l 
lathe darknewa, and whose descendants wer<> known aH Mclldouics 
—Hllldren of the black lad. Strathearn has many such tales. 
Mamya, I>nnnmond«, Macurejrors. Xeishe»t, and Macnalm 
stained the heather with each others blooti, and wen> at one 
tiaM* the perpetrators and at another the vicUinH of many a 
korrible tracedy. The present railway line stops at St. Fillans, 
bat i« to l«> iNintinut^ westwards, a\nng the side of Loch Karn, 
to Lnc-heamheod, where it will Join the Callander and Oban Kail- 
way. Tl>e soene of Sir Walter Scott's " L-'ffcnd of Montrose " 
ia laM partly in this p'>rtJon of Stratbearn, his castle of 
" Darliararach " b"injr jc^nerally bMieved to be Ardvoirllch 
Caatle, oa the ■oathi-rn shor.'^ of L-wh Earn. 

• • • * 

Tke aiKlKMU of antboloity -compilers are aometimea remark- 
able. A «arf«apondent, well enouKh known in the world of 
lettns, baa forwarded to its an encliMure which he. received 
latrijr from one o( iheoe enterprisinj; (gentlemen. The title of a 
foribeomnir colleetion of verse stands at the head of the sheet, 
ami tbe author is politely re(|U««ted to send a few of his 
" ■bor tg r poena to choose from, and also a brief memoir for 
laalllllW fal tbe above work." A sample pa|;e is font-anb-d at 
tba m m tr time. :>ikI tbe flattering announnnnent is miule that 
** aacb example ijuoted will be by some sW)-«-t siufcer, whoso 
giflMl *aug b worthy of beini; perpetuate<l in such a work " as 
t^ fartbeaadaK anlbolofcy. This is well eiiou((h, and no doubt 
a little irmlle lattery may not be amiss in liming your minor 
poet, who is notoriously a shy bird. The <|nestionah|e part of 
tbe tnuwaeii>m lie* in tbe intimation that an " Order Card " ia 
raebwed. of which tbe wnrdinff may Im- held by censorious critic* 
lAbavatbc air o( a baripiin. " Conditionally, " it reads, " to 

my MaMoir and eiamplen of my Foctry appear! iik in , editetl 

hf , I berewith order " NO many copiea of the said work. 

Tbe compiler wbo esereiaea tbi* fine discrimination in selectini; 
IbeUcbcat example* of modem poetry is " A Fellow of the 
Rojral Society of Literaturp." THK LAKK AND THK STAH 

All nii;ht the blue Lake lay at n-^t. 
One star shone fr»>m the sky afii 
And th<> blue Ijtke's untronlilcti lin' 
Mirrt>r<xl that star. 

When each jr^'y Dawn the Sun nr«>s« 
And KtarN iK'fore him veil<<<l the 
She loniptl all day fur the r«>)MiM- 
Of starlit night. 

" .Star, who hast left tlie realms of s 
With me to dwell, on me to shin 
My heart shall l)e thy resting-place 
For thou art mine." 

One night a storm of wind awoke 

The surface of her placid ItnMat 
Till on the strand her ripples broke, 
In flerce uiin>st. 

Dark clouds obscured the miMtn and 
The star she loved bIioim> down ii 
Ah a cage<I lark lM>at.H prlMin bars 
She Ix'at the shon'. 

The white surf o'er her wat«>rs traili 
Her Imisoui heaved by storm win 
While through the tem|M>)<t she Iteui 
That one star, lost. 

Yet shone that star with Oery glow, 
liemote from her in its lone s|>ot 
rnchang«>d through shine or storm, i 
She knew it not. 

BKATKU'l Kdgar Allan Poc, as every one knows, 
short literature, and even argued that " Pani 
only l)«! enjoyed as a serii>s of minor |kxm 
undoubtedly stfengtheniHl by the saddening 
Brooklyn library, the moral whereof has been p 
in the New York Critic. The statistics show 
the w~.iy in the )iursuit of serious litenitnre 
select com|>any of tbos<> who tackle lluine 
light hejirt, what a small pni|>ortion imtscvi 
Throe <lo7.en n-ailers and more gathercil rea<ly 
first volunii> of " Tli<> Decline and Fall," and t 
the gallant lianil has declined and fallen to i 
Of the two dozen who l)egan llunu;, but oi 
persisted to the close. Fifty per cent, fell awa, 
jierusal of the lively romance of the " Viconite 
What pro|K)rtion the remnant Imre to thos*- wl 
of the eleven volumes that re<-ount tho 
Musketeers one hesitates to inquire. 

# « 

Mr. Cosmo Mnnkhouse, who died last Sal 
characterize*! by some as " a l»elate«l KlizalM-th 
say that he was one of those who prefiTreil man 
reputation of the s|><H-ialist. Me did many thii 
|K-rha|>s he was nut particularly eminent in iii 
He was a us(>ful public ser%'ant, an art critic v July 27, 1901.] .LITERATURE. The Into Mr. K. H. N(«w«t||, »it Amfrk-aii auttior ul 
Millie rriiiitntlnii hm d hniiiorliil, wdr chi<<flx iiolahtc for 
III!' si'i-iim ii( |iu|M>n>, xiKiiKtl " ()r|tti)tu>t <'. Ki'rr." wliit-b li«< 
wiolK (liiriiiK till* Civil Wnr. From tMHt 1)11 1H7I ho wu» 
i>iii|ili>y<<il ii» II writer im the .\Vn' York tt'urlil, aiitl for the 
fiilliiuiii); two ,vi>iirfi lie n«lit*Kl Ufiirth iiiiii /foiiif. Miu Klenniir 
OniieriHl witH well-kiiowii for her reM<urehim In oiiIoiiioIok.v, on 
wliii-h Milijtvl nIi)< IiiuI piilillihiMl neveriil iiiuiiiibU iiikI text-lnMiltH. 
She ha<l reeeiv<<«l reeoKiillloii from iminy wieiitllle ixM-letiex at 
liiiine iiikI iiliroiiil. Mr. John Knriiier will |M>rhii|m In< lM>Nt 
rt'liieiiilH'DHi for hit khitre in producing; the " Marrow HonK*'"'"!'." 
•Sonit< of hiH HOiiK". <*<>|M'ciatl,v IhiMe he wrott> to the wohIh nf the 
late Mr. K. K. Howen, have nlrencly iM'eoiiie elnHxienl. Certainly 
no otiier MiliNieiaii lian xiiereoiled lM>tter in euptiiriiiK thi- 
Npirit lit onee of the rolllckiiii; anil s<<iiliiiieiital xitle^i of 
m-IkmiI life »N r«>preM>nte(l in " Willow the KiiiK " anil 
" Forty Venrst On." 

We are Morry to learn that Mr. Henry Norman, M.I*., han 
Ihnmi laid up with a Mn'oro attack of Mciatlca. 

The etfiM-ts of tho late Mr. C. S. Tarnell ar«« to lie wiltl 
ithortly l>y aiietion nt Avomlale. He hnil ainaxMHl, It Ih wiiil. a 
very fair eoll<>etioii of iMHikw nn («nK>i»'<'riii|f and kintlre<( 

»llhj«M'ts. 

Dr. Iliinie iiniwii, editor of tlii- |{e;{ister of the I'rivy 
Coiineil of Srotland, haw Ihi-ii ap|HiiiitiHl to the Sir William 
Fra»ter Chair of .\iiviont History at hxlinlnii-Kh Lnivemity. 

Mr. L(>onard Coiirtnoy's iiiter<>stin); article in the f'oii- 
temixmtry on " Tlie MakiiiK and Ueadini; of NewH|M»|>or« " hart 
lieen n^printod in |uiinphlet form by the Social and I'olitical 
Kdiieution League. 

Oil Tiiejiday afteriUMiii .Mi>>t.sr>. Sutheliy disposetl of an 
itii(M)rtuiit collection of aiitoKi-iiph lettert of Dr. .lohiison. Two 
nnpiililiNhc^l letters, to .Mr. ChaiiilMM-^, fetehitl n-HiM-^-tively t.Vl 
and 1157. At tlieHiiine sal<> a letter (181(5) to <;<Mlwiii from Shellev 
foU-hed £24. 

" .SherliM'k Hnliiie.s " is dii(> to make his reappeaninee in the 
.\uKiist nnmlH-r of the .S'lnimJ Mmfuine. " The Hound of tho 
Iliiskorvillcs " is the name of fhi> storv. The Swefli.sh Xoliel Pri««>, for the author who h.is pr<Mlur«><l 
the " most iiotalile literary work in the sense of the ideal," will 
Im> awardecl <>ii DtvenilHM- 10 of this year. The priw wnis 
arraiim><l for under the will of .\lfrod Nolwl, which alsoap|K>into<l 

the judj^>s. Tho printed liooks in the Bilil!oth(<<|iie Nalionale nt Paris 
are Iwintj rearranK<'<l. They are sjiiil to nnmlior about 1,20«,00(», 
and to occupy v>iiie two miloii of shelviiij;. Tho mail of letters has always be»»n prone to prophesy. 

This can hardly Ih- snrprisinic when we consider how diRicult it 

is to attain to fame in any nioro lejfitiniate fashion. 

Tilt' There is always a chance, oven if his lMM>ks have 

/'ropJietiV no other vnltio in tho oye of tho public, of tho KorUl 
•Mi Urn 

■t 

I 

4 iniiiu, m 
It U HUft nrar enuuxh Ut Itw trulb for Ibc itr\tpht^fhmuUt • fa 
nhuulil tto nupoungUiit t" •!( falar*- . 
al MDUaMKonl it i» lh« blu »Unttt «t. 
tiiMi of nilmmi wonxl hao, fortunai<<|y . 
IMMtority. Tho wrlu>r of actinn enn 
to {mint tho futun*. For inin th>i 
taken aoriounty ; for aiMilhnr, hn h • 
that If, drawlnic hio Imiw at a v«iiar<- 
lurto't once in a hiindrml lixllU. hU 
amply atono for tho miadlrticlloii irf tho r. 
a quick approhorwlon, an InKoniiNia (um 
Bcqiulnlanco with ro<Klom •M-ioiiliOi- rmoarrb 
this contnry of xwlft Uovelopmontl how fn'tiOMitl/ Um 
of the Ntory-lollor aro n>aliz<Hl. M. Julm Veni0, wkm 
channod our iMjyhtxMl, now finds himvlf oeeupylng UM 
IMMition of tho iiitolliio-nt aniici|Mtor of «r«aU. Lou 
record of Mr. FblneM Vogg, tiM kno of " Rowid tb« ^ 
Kiifhty UayK," H-aa beaten bjr an aetaal traveller of I 
IiIimmI, and thn oxploitit of rocont French " MtboMria 
fair wHHi to rival thiMo of CapUin Nemo of tho Naalili 
tho votoran French author has alwajm atrlctly cnnAneti 
to flction, and has refuMnl oven to frrant the inlorvit 
Mtatoment of bis opinions as to the future of .M. .Hanto«-l: 
new airship. His KiiKlish counterpart, IM wMBa hare oi 
.Mr. H. (;. Wells -takes his prophotie xiH Mwre MriM 
contributes now and atcniu serious articira to tkn ^ 
reviews in whi<'h his more fiinUstic descriptions o* Mart 
Selonites are repla<-od by s4.lM'r anticipations of chanio< 
surfac«) of tho earth. \ sorios of articles from his pe 
running in tho Sitrtli Amrriran Rfriem. which I 
" Anticipsiions : An Kxporimonl iti Prophecy." la toll 
Weils is apt to let his ima$riiiation carry him ao far 
HoinetiiiH's fails, |>erhn|is, to visualise hia eoooeptioM 
tliey r<>inain, at any rate, soinnwhat obaeare to Um raadi 
wn m:iy add, to the uiifortuiiato artists who are ralln:! 
illustr,ito his stories as they appear serially in the ma 
H« is apt to Journey into rcalma ao reawte from tkb t 
into a^es-so distant from tho present day. that me 
standard i>r comparison and are apt to And his doM 
cloudy and unsatisfyinx. In hia " Anticipations " 
not venture so far aHold, and wa cin rinseciaontly A«tii 
prophetic tiilont with icmttor ojse. It is a rery «o«s 
tileiit, and .Mr. Wells' PojCAsas trots (|nito oomfbrtably 
the shafts of his review. It is nono tot commm U 
novelist, and a novelist with so active an imt|cination a 
the author of " Tho War of tho Worlds," disourain 
eminently sane and pr4ctic.il a fashion on sarh sub 
" LuM-oiiiotion ill tho Twentieth Century," or " The I 
Diffitsitin of Urcat Cities." Tho author of " Liokia 
ward " mi)rht liave discussc:! such topics with o.'iual icrai 
then Mr. E Iward Bellamy was a novelist rather by t 
than by natuio. and his iiu.i^native faculty was of no Tl 
temper. Wo do not know that the iciftod author Ol 
Comintr Knee " ever condeicondo:! to expound to the p«l 
|)oriodical his view-i on the imnusliate future. .\nd, 
allhou;;li Mr. Wells does this sort of thinj; quite adnii 
jpxKl deal Ix'ttor. no doubt, than would any of his 
novelists -we confess to sotno doul>t as to tho wisdoi 
proceo«linjt. To deal aerimLsly with tho possible ha|i|>' 
the next ten or twenty years, or even more, must so«Tn 
accustomed to leap gaily over the cMitorie*, aomethin i 76 UTERATURE. [July literature portraits.— xii. ROBERT LOUIS BALFOUR STEVENSON. 
HIa Vwtliwy. 
** To kmcm wiMt you like i* tht> boiriniiinir of windom and of 
igai,** aai Bterf w narrr frr<*w nl<l. In literal iiro hU (a<>t<^ 
> Mtkolte iMit chMiirrable, and tbns hU (i>Ilr><>tod writiuga 
fnrm a ^ampl<>t<> library to lit all ttia 
rnnodn of man. One ap|>r<>h(«nd!i that ho 
npvor «|nlto know whirh lit«>rary form ho 
lorod boat, and tb« roniillaiit inniiiio 
varloty uiakoa blm ooe of lhoroo>t iloli|;ht- 
fol oooipanion* In nHMlom lot (on*. By 
rraaon of the many nUlen of liix 
rharaolor thov» ho liovolop* o«pe«'iaIly 
for oiir onlortaiiiniont. tho«o ho hidow 
tnitii n-, thiMo ho half shown, and thow^ 
wo imaitino ho |>oH<toMied — hia work U 
rontlnnally intor<>Mlinfc. He had tbo 
Inootltiiablo art of fouKdin^ a f^ront doal 
hut nover tolling overylhinj;. 
' oilition of hi!« work* is, ouo in incliiii>:l 
to Utfaric, the nhMt onjoyahlo library produced by nno ni:iii nf our 
tkSB. V yim be for the gkiety and |>ath<m of childhnod, ho will 
ffitojtm » thoaaand pletaroa of tho shining morniiiK face ; if 
jTMi be for art and lottora, hla oaaaya, of which he once wrote in 
» hwnaiaiat apirit : — 

yty other work* are of a alightor kind ; 
Mere la tho party to improve your Mind ! 
«01 be dWcoIt to match in the work of another ; Hbould you bo 
The •* KdinburKh 
It 2u^ 


tt j m u a my b e y oai the di«MM of auiy tnT 
•ad above tkla eollMtian, theM irwwlii the 
which one would bo inclined to defy tho worli 
Itoing wiaer, better, kinder, muro loving, an<l xm 
Will h* remain a Claaelo * 
It haa been aaid tlmt durinit hiH lifotiinc s 
a olaaatc, the " EdinburKh " c:litIon boiiiK lh<' 
of hiH widely Kprendiiif; fiime. It in now lit I 
ycar« »inco hi* death, and yet <>no wonders - 
MMiroiI r Ah n cunteniporary he wiut Nplenc 
haunted by the id<>a that the roost deadly of th 
may unsay Home of our nuwt heartfelt rhapMulie) 
one tcMlny who would ninR an did Mr. Lo (Jnllie 
VirKil of proHc ! far distant \h tho day 
That at the mention of your heartfelt nan 
Shall shake its head, nlilivioiiN, and !<ay : 
" We know him not, tliis nutHtor, nor hia 1 
Not for HO Bwift forjfet fulness you wroiiKh 
Pay npon day, with rapt fastidious 'pen, 
Turninn. like pr<>eious stones, with anxioi 
This wort! and that airain and yet air^in, 
Seekini; to match its ineaiiiiii; with the w< 
Xor to the morninf; stars (jave ears atteni 
That you, indeed, miKhl ever daiv to be 
With other praise than iinuiortality 
Unworthily content. 

Not while a boy still whistle* on the eart 
Not while a sinKlo hunuin heart beats tru 
Nor while I»ve lasts, nnil Honour, and tl 
Ifas «>urth a jtrave, 
O well-belov«<d, for you ! 
We have He<>iiie<l to know hiui aiul so have honoi 

a character is 
way of understa 
but are we ei 
posterity this 
tude? Jjist ail 
out admirer of ! 
as of his wo 
through Boiiriir 
town the ant 
once Kiveii hitti 
l»e remenibere 
there from 188: 
that in naiuing 
yore he wrote ; 
For love of 

for the H 

Of those, ni>' 

conn try II 

Who early i 

windy i>o 

To plant a \ 

whom w^ 

The snrfy h;. 

coniior:ii 

I, on the 111 

inscrilie 

The nanio of 

The would-be 
•: I „.. : ul. • tX MTKVIUiNOK M HAMOA.' 
1 July 27, 1901.] LITERATURR. work llvo T" And y«( iHt> m^n^ulittiaa, uiipMiAtabl« m» It nwy 

1)o, ix iilwiiyx with ii«, <>H|HTiitlly In f««;p»ril to th«MM' nf wliimo 
ropiilution wi< uro iiiimt jftlmi*. Mitiiy, linli'nil, havr ut(«iii|ili*:t 
fn u|>|>rniiu< IiIm |KMltlon In l««tt«>ni of Ulo ymira : tbo pmt u-cIkIi 
i<<|iiiilly with thi< roHii anil In th«> iii«<i«nllmi> now I'llltlonx of bU 
IkniIcn art< fr<>i|ii<<iit. An n|)|H<»l to Hip iH>niiu<*r<'lal t<*«t uM*r<<ly 
nIiowk IIio lii>|H'l<"<'>n<"<H iif un altciujii to (runff«« hit |ir<*-M<iit 
lioxltloii. If oiii> miKliI |mni|ihnt>M> n i/iXhih of hlo il woiilil !><> 
•uti<l lli<< triio iwrvii'ov of liln u'Drk iir«' ini'^liiiuililo in iiir.iii>y (or 
fiinu') iinil will novor lif< lialil for. lii" |mi««t to ilcliKliI, ••••rtiiiiily 
tho iMKiftlo of liix own porloil, wn* r<*iiuirku1>l<' in ii ttnir mil 
<(M|M>i-iully ilovolt',1 to lit<>niturp ; liin liolil ii|M>n lii'< |iiil>lii- u-nn 
that of tlic frIiMiil who hiul jfrowa to lie u lover : nn<l y«>t «;«> iir«< 
hniintnl liy tlii< thoiiifht ot that culloii-i t-ritif, Tini<>. In Hip 
i<|)ilo|{iii< to Mr. l'o|ii< Cornfortl'M Int'^rtvitliiK Ituok, tli» r«*«iilt of 
:in " «'int<'r ttutly " of Sti'vcnion, hi* tayn thiit - 

With nil .St'>v<>nHon'H brillinnt I'lKlowmont nnd nil bin 

iiiiiiuinK r|pvi>rn?iw, th(» siiiif, sorpncly hmnoroiiH vlxioii of Ihp 

Kfitit iiiiixtprN Ih iloiiipil him. KtovpiiNim whm no " nntiiral 

fiircp lpt looiM>." lijttbor w.m ht> thp v<«ry tyjK' of tho :ithlptp 

In UtttnrM, with nil his powi-rs nillivatotl to tbi>lr iitiii<ml, 

iiiforjiiol with a riiro nntl brave Hpirit, runniii); — with many 

nmiriHlipH ami trickn of !■..•• i)i.. .-i.'.. iL.tt ..,^.,.1 in-forp 

him with all bin iniKht. 

Anil thpr«> can Ic no ilouM thai li • la.koil a n riaiii liivi'iiP"* 

which wp look for in tlii> iininorlalM, ,\iul yot ho w.is ofton ni"«5at 

»n<l hix ilr<<amH wi'p«> (rrcali-r >tlill. 

Th« " End of a Man's D«slp«." 
But what of Slovpnton t'lp man, ilicl bin work and lifp brinjc 
him fontpntim'iit ? If thp end of n man's dp<irp I>p <<|>!ritn»l 
liappinoHN, all the nioins Iip prnploys will Ito niPtnN to that oml. 
and Stpvptis<m has lipon !•<> oundid and wi fully pnlilisbpl that 
imp iihonid lip aiilo to jiuljfp, without P'*|M»cial perHonal know- 
|pil)H>, if his lalionr!* wprp i-rowiipd with tho inp-ttimalilo r«>war«l 
of ppn'p. If pvor an author was oarpfully roid, diajinos<>il and 
lllM^M>etpd, di(t«!<tp:l, rp-rp;id, written aliont, talke:! of and known, 
ax fnr as one human brain can know another, that man was and 
is U. L. S. Barring' a certain a'nonnt of ill-he.iltb such ns «'onies 
to many thousands of men who still have to lalMMir, his lifp aft«>r 
the early days was a scries of artistic victories, and after " Dr. 
.lokyll," of monetary conqiietts as well. Fame broni;bt him all 
her wreaths and pifts. Fortune, although he constantly, and 
ralhpr ftM)lislily, complained of the want of means, was in no way 
niujrard. His work was widely recoxnizeil, and bis letters have 
made him deeply known to us, anil the conclusion of the whole 
matter is this, that it were well for humanity, for the peace and 
joy of life, if the artistic |iMn|K'rament were blotted out in sneers. 
The letters from Vailimu, if they prove anylbinx of interest to 
literary pople, make it quite clear that tho whole business is 
vanity. A few lumrs in his pirden and n little r«vst often socni to 
be Stevenson's whole desire, or nither, expresse«l wish ; aj^iinst 
this is the craftsman's inibmiitable literary ambition and tho 
passionate fnllowin;; by the iMM>t of iV/iics /nlni whose dancin>r 
afar ahead were clearly visilde to him even in the earliest 
(lays, when it was intended that he should r.illier llx his eyes on 
those Northern Lights which his fort^rat hers had made it their busi- 
ness to build and tend. FailiuK the llnal authoritative biopr.ipliy, 
which is lieini; prepanv.l for us by able hands, the view that .Steven- 
son often re.a:rettod his niodo of life is force.l upon us by his 
letters ; as time wore on his passionate love of literature did not • Kr«L*t d«U ot iiMfiU work. «m«p1 • fair ' 
b«M iBBBw t M t MtrprU*! mmI aot a liul» impwiii witl 
BahaiUa mm! cilte4 mm. Bat in • ll>d»ia«J w«)ra Um Im 

fMiUy 
tkK Main 
foilKt*: 
■Itrajr* h 

■M«lal 
■IlknMgli 
Killnimn 
nolgrral 
He ba 
Norfhtfi 
ili*|>uial 
" Talk 
Talkon 
an r «e 
acfonnt 
aekool i 
hc> fom 
ponver 
style. II 
and OHi 
nianyatl' 
in the br 
,.r:,;-. .1 Prop.ictan uf !!»• iKtM'mlM LmJfm .V. -I K.A.M. 
son ; Mr 
ii«J«irid 
Mo«npk 

lived to write ; the l«t;» Sir W. t». Simpson. " thf iai| 
able Ci/jarptte " of tho *' Inland Vojrajco," Mr. Jaiaca 
Ferrier, now dead. Mr. Charlo« Baxter, and Mr. 
Heulpy, wer«» aroonjc those of tlic s«»eiply in which il 
ami in eonversation and (feneral interchanno of ld« 
tbonjrbts helped him to flnil his own point of view. 
Scottish t.10 in his intert-st in ethic* ; aa a moraliat 
over prominent and strenuous and, with pi'rfe»"t simplii 
mo<lesty, rc-idy to show all of us the riubt way ami 
inp|iiie<t to k«<ep ns 
strictly to it. lie was 
of his country, too, in 
his mninnco ; his 
dreams, his brownies, 
as he Palled them, were 
Scottish in tbpir kind 
and fantasy. Born on 
the 13th of Xovemlwr. 
18.'>0, in E<linburKh, of 
which he has written 
many pictnrps«|uenote^ 
and a hundriMl cuttini; 
criticisms, he know in 
his early life the 
lueteorohvgioal pnrpi- 
tory of his native town. 
" There," he said. 
" the delicate dii- 
rfi LITERATURE. [Jul, TM* Laad of OouBMrp«n«. 

Bat tlM*r« ml*r> hr «|i«Mt • »lM>U«rral aud, •!'<■< ml i it',: i • .\ti'<- 

BUiilyn* Nim|Mna'a armnnt, • hy no msMM uiiUnpiiy yrxith. 

!■ 1Im« wnery 4«yi> ho it<Mil>ilt>M iMiff<>ml, IniI liii> iiurM* mxl 

MOtlirr ««(« alway* at bio mUc, ami liU own von>i> woiilit l<%>tl niic 
TBK CHlUxt "OASOKX OT VKME.' 

[Br paniiiwkHi v4 Mr. John Iaiw.) 

to MipfMiMO that hio romarknlilo iiii:i)ni>»tin» iTonlo)! ii wnrlil for 
Um in whirli ho r^^i;nio<l with (loll{;ht. Mt<>voiiH<>ii. whn wiin nhtliyN 
At Ma liovt ill |M>niiifi(; :i ilo<liiM|iiiii, iiovor \vn>t<> » timro toiicliiiiK 
and hpaiitiful (Nio than th:il which priTOili^t hi« voliitiio of vonu- 
for phildn-ii and, if MH-h ItP iKimihlc, iiiiiiH)rtnliiu>!i his old iiiinto. 
The " land nC mtiiitorimiK' " wdh fnniilinr to biin throiiKh 
Many a wmry hour of rhildiMli illiH*«>. Thnoo who onii r<>iui>iiilH>r 
anoh tiayii will r<'ni<>rolM>r alno that th<>y coiitaiiK'tt li:i|>py 
konr*. whofi tho i n of (lio |Kitii>nt, tiiUKht by ill-lioalth 

tn M^-k Utr i\uu' >. iilaiiiuti h:i|>|>iii€>«!u~. or wovo tiny 

rnmaiM<<^ whirb «(>»• lo liofall hiiu when ho rctiiriiiHl to frooiloiii. 
What a|>|MHini unototiimxi to Im> StovoiiNoirx imaKioativo iiiHi);ht of 
rhildrofl'a Joy* and mirrowH l« often iiior«>ly a'ptH-olhyrtion of hix 
own expefieacr*. linw vividly tlo tlio rollowiii}; liiii>N rf<-all tho 
happier nKwnMita at a oiolc ohild'it lifo : — 

And wMiM>tiim>« for an hour or wi 

I wat<-li<il my l)>ailfn HoliliorN gn. 

With ililToroiit uiiifoniiit and ilrilU, 

Ainoii;; (III- Im> l-i-li>t!io«. tliroiiffh the hilli*. 

And dometlinox M>iit 

my Hhiiw in (Ii-oIm 
Alt upand down aiiioni; 

t ho iihoot« ; 
Or liroiieht my tr«>)t 

an<l liousoH out. 
And |ilanlo4l ritii*^ nil 

about. 

I wn<i the KJnnt irroat 
and Htill 

That «il« upon '^tho 
pillow-hill. 

And M<<-« lK*fiir4' hint 
dalo ami plain, 

Tho plcaaant land of 
Wlwn tho icmaa la ripo liko urain, 
\Vh<*ii tho Moytho Ih Hton«<d K({ain. 
W'hi'ii llii> lawn ia ahavon oloar, 
Tlii'ii my liolo hhall nwppoar. 

I .shall IIikI him, iiovor fonr, 

I Hhall lliid my i;ri>iiadior : 

Hill, for all that'N uoiio and ooino, 

I khall And my Mildior dumli. 

Ill' has livod, a littlo thin;;, 
III tho (cntHNy wihhIh of Mpriii^ ; 
Uoiio, if ho could tell mo true. 
Jiixl iiH I nIioiiUI liko to do. 

Ho has N<><'ii (ho starry liinint 
Ami tho spriii;;iiiK of tlio floworB ; 
And tho fairy thiiiKs that pana 
III tho foroNtH of tho KroNH. 

Adolsaoanon. 

F'roinndollontoand"dinioiilt "ohildhoo<l,oftt 
" C'hiUI's lianloii." Stovoiisoii jfr«'W, oim> raiinot 
a mth€>r awkn^nl ailoloM<'oiio<>. F^liiiliiirKh \Mi 
gijisy air. his taslo in Sptiiiish oli««ks and 
hats. At tho L'liivorsity ho oducati'il hiiiiwl 
iiiK tho olaHM-H, and oiiltivatod a xysU'in of 
tho advaiita(ri>N offonxl him liy his Alma k 
him a do:il of troulilo and laiidtHl him, one 
dinioiiltien at homo. Anyway ho was cimsidoi 
I'rofoHNor of KiiKiniH'riiiK. KliH-iniiif; .lonkin, li 
frioiiil, had to In- jix'koyoil out of a cortiBoal 
ey«'. But if tho olih'r .StovoiiHon was oiicoiiraK' 
uhlo docniiioiit til iM'liovo that his son woiil<l 
profossion lie s<m>ii loariil llio truth, and at tli<' 
all idon of liix liiiildiiiK liarlHiurN and liKhtho 
and ho Im'^iii to study law. In 187.'> lio 
oxaminaliou " with crotlit," as ho nays, and w 
Bar. 

AIniiiI Ihia time he iiiado tho aoi|Uainlaiiro<i 
was then a pntiont in an KiliiilmrKli hoc 
fr«««|iiontly <iuotod, wo crannot r«>sisl tho touipi 
Hoiih-y's exoellont (xirtniit of tho StovoniM 
IhtiimI. Of Iat4? many have tri«>d thoir hand 
Stovoiimin n.s ho omorifo*! from provincial lifi 
riti7.4>n of tho worhl, but no ono has so complot* 
tho |>o«'t of the •■ Apparition." 

Thin-lo»cBiHl. thin-ohoMtf^l. slight uns|M>a 
Xcat-f<iolo<l ami w«>ak-llnf:oro<l : in his f« 
1.4-aii, larK<>-lMinod, ciirvoil of hack, and I 
Bold-lip|M>d, rich-tiiilod, miitalilc lut the 
Tho lirowii eyes nidiaiit with vivacity - 
Tlion- shiii«'4 a hrilliant and romantic k' 
A spirit iiitonN4> and nin-, with trace on 
<)f iMHNion and impuiloiic<' and onorKV, 
Valiant In Velvet, lichl in raKKt«l luck. 
Most vain, most (n'lionmii. alernly oritii 
HnlfiNiii and poi't, lover ami wiisnaliat ; 
A diitl of Ariel, just a stn-ak of I'lick. 
Much Antony, of Hainlcl most of all. 
An I H<Mnoiliinif of the Shorter (■Bt4M'hiat 

In apite of the lines iM-injt iiit«-nd<H July 27, 1901.] LITERATURE. tho l\nt uimI only tint* that the niMtorinMloa of lorn oIommI Ito 
TlUii ifrlp fuirly mion SUfVAWtoii. Hwwerwr nMirly iv»rr«ot that 

limy Ih*, it b oorUin ttmt tlin lifo raawnllv with him wua Disinly 
itii iilTair of tlio iinttKli>»l'l<>i> ■»'• >* ^'l-'' WatU<nii, u( Uto «|ilrU. 
Aicuiii, an yiiiitli ntlrMiittol, tli«« " Hh<>rl«ir-«'«UM'hl»t " gmliuwl on 
tli*i l>ii(ri>nii uikI |><M>t, tli<> Arlxl uiul Mix i'lixk ; in lii» bnin« \ltn h« 
wuN )<viili>iiMy ^iiii'i>i'<'ly n-llKioiiH : |Mir>ia|w MinictliinK ot hU 
i>ro<«l i" oxpD'tMHl ill "A ('liriiliimKHjiriiiun." To lie lioiiiwt, to l>e 
kiixl, lo Knrii u IIIIIk iiml kimmiiI u lil(l« liwit, lo kunp • f«w 
frittiKN.Iiiii tliKto widioiii ■■u|iitiilntioii uImivx nil In koop frieiula 
witli liiiiiMiir -tliiMii tliiiiipi w«r«i ninoiiK liin niiiiM iinti (loatros but 
not tMitiroly wlthlu tli« nt-opo of liln ii<H'oin|ili>ttiim«nt. 

All llironich IiIh youth Htnvonmin pnniuxd lult«<ni with avidity; 
hiNxurlii'Mt Kuni<<n witrx not unliko lil» latitr iitoritw, hU ilmaiuminil 
rnncli's won< <li'vit|(>|MHl, not rlmnK«><l, an hi> ^rvw in ynam. During 
llio tiiiix whii-h h« N|M>iit witli hiH foiixiii Mr. It. A. M. Stnvon- 
»oii, llii- pxriixl following his call, ho prolHtlily iJiHto<l tho jwjm'Iico 
and charm nf tliiit iiiii|iiii<t iiikI dxllKhtfiil «|MM-h, youth, which, um 
ho wild, In iKHorain')^ of Kolf um wxII an ipioniiii-o of lifn. " Thivtit 
two unkiuiwn.t," h« wroto, " I ho yoiiii;; nmii lirinpi l<i(ji'thor 
BKnin and aipiin, now In tho nirioHt touch, now with a hitlor 
IniK ; now with oxqiiiNito iilrasuro, now with rutlini; |ia!ii ; 
hut novur with indilToroncc, to which he Ih a totnl Mtmnf^si, and 
novcrwilh that noarkinHinun of indilTcrt'nco,contontinent." In tho 
diiys of which those linos may 1mi said to Im n |iii!tiir<>, ho loariKKl 
to know lite and Homotliiii)( of tho hoart.s of men. While sfiortinK 
in tho shade of that venerahle city which ho said he must always 
think of as his home even when most entirely lH>iiiid lo thoso 
" ultimate islands " of his final ii'stiii); place, and uKaiii, whiU< 
sharing the fortunes of his cousin in that once piy panidise of 
painters, tho forest of Fontuinehloaii- of which ho wmto with 
s<t (graceful u touch— -ho was always and at all times proparini; 
for his raid on literary fame. 

VlPfflnlbua Puerlaque. 

In 18711, at the a^"' of ISI, " V'ir);inilms I*iiori.s«nie " prmdaimi-d 
a new literary liKlit. Those essays contain some of his most 
ileli);htfiil work, lint, liko "An Inlaiiil N'oyajto," the n-cord of his 
canoo journey in B<>lKium with his friend Sir Walter .Simpson, 
and tho " Travoln with a Donkey In tho Covonn<«s," of which ho 
once wrote : - 

It blow, it rained, it thawtnl, it snowed, it thuiidennl - 
Which was tho donkey ? I have often won<l<<rod I 

like iHith those af;ri.>eablo volunius, this li<M>k <lid little l>eyond, 
what wiM iiidood well worth doinK, delight the mor<> acute and 
sensitive ainoii); literary poopio and k'Vo nnlH)niide«l ph'asnn- to 
Stevenson's own circle of friends. " The Now .Vr.tliiun Nights " 
ap|M<ared in /.oiidon al>ont this time, hut oven then the author's 
fame was not widely known. Tho " Kamiliar Stiiilios of .Moil 
and Books," whit^li is just now apiHiurin;;, we liolieve, in a new 
edition, diil not exactly wake tho echoes, althoU)fh it poss)<xs«w 
a ([uito oxcoptional charm. Ilo himself spoko of tho essays as the 
" roadinjjs of a literary va;;rant," and adds, " One lMH>k led to 
another, one study to another. Tho first was puhlishe<l with 
li-epi(hktioii. Since no Ihiuos wore broken, the second w-.is 
launohe<l with (ff'ater uoiifldonce. So, by ins<>nsible dejfroxw, a 
young man of onr ^•ncration aoi(iiin«s, in his own eyes, a kind of 
roving jiidinial commissinn through the ages ; aiul, having once 
escapiHl the p<>rils of the Krt>emaiis and tho Kuriii vails, si>ts him- 
self up to right the wrongs of universal history and criticism." 

The WrltliiK of "Tpa«aur« laland." waa tirlnir with bU fathari 

wlfn and bor thMi IIIIIa mm Wawiial Uoyd CMM«r 

lata bU vlgomus cotlahoraior at a b<i«Ma " lac 

known aa tha Ut« Mia* MoOraKDr'* Cottaca." Ila 

oaeaaion to aomaa kia yovng «wpanlow ha and* tha i 

laUnd ; " tba ahape of It took mj I 

bo wroto, " It ooatained karboora that i 

and, with th« unBoaelo— aai of tba | 

p4<rfoniuinn« * TraaattM lalaad.' " Thia 

method of fo«lIa( for ao Inaplration aooa ( 

doalrtMl result ; StsYenaoa waa qnlokly at 

that waa to end hi* atruffgloa and nwko kla 

wor<l. 

It aeena [ho a4«b] aa thouffh a full-SHNni as 
man of lattnra might oocM* to ("ro ""*■ ' Traaawv hk 
many pagoa a day and keop hi* pipe aligbl. Bat, ■! 
was not my raae. Kifi4>on dayi I ntnefc to it, and t 
nft«>en chaptom ; and then In tbo early paraKrap 
sixteenth ignoininoiuily lost hold. .My tuoatk Waa eH( 
was not one word of ' Tr<<aiiure lulaiul ' in my boi 
hen< went thn proofs of tho lie|cinnln|r already wait! 
the ' Hand and N|H>ar.' Then I eorroelod them, livii 

trmm Um MmMltt> yji. 1 

-1 most |iart alone, walking on the heath at Wcybrid^ 
autumn mornings, a good doal ploasetl with what I 
and more ap|>allo«l than I t^n ctopict lt> you in word 
r<<iimino<l for me to do. I wna thirty-ono; I waa 11 
a family ; I had lost my health ; I ha<l norer yrt paid 
never yet niaile £'jni) a year ; ^y father ha<l quit* 
bought liskck and caneollod a ImkMc that vna Judgtod i 
waa this to l»o another Kanco ? I wtw, indopd, verj 
,tes|>air ; but I shut my mouth hant, a- the J 

Davos, where I w-.is to |>ass tho wint« ..< re* 

think of other things and liury myself in the no*«l< 
Roism>hev. Arrive*! at mv deatinatioii. doWB I aat on' 80 LITERATURE. [July 2 TWIIinarbaliWilMlMa4arshMnr»ndoM who lud 1.»t hi. 
k«Ulk 414 aat laatra Um aftar • iomon »\n'U \ietotim m would liavo 
■•Aaauiy • hmi Mmtontmt fur » life time. " The BImok Arrow " 
faUow»4 " Tr«*MU« Ulaml " M>rially in 1'iinii0 Folk*' I'npi-r, 
•ad, altlKHlch It !• aaici lo have bmi vrry |Mipulnr, I may own it 
is to M0 like tk» "8oBc of Kah^ro," odp of the fuw woriE* of K(<>von- 
MW wkick do Bot Ineritably (rive plouMira ; oven in tlio ii<- luxe 
MUiacof Um " Bdinbarich " m»ny wonid llnd it dilllfull to rrad 
UutMi(k. BMaya in I'omkiU and (>litpwbf>r«< wor<> npiioarinK 
•boat ikia tfaBS, mad tte work w» kare ■catioaed m beiiw 
prrtuml man or Iom at Skorvyrora waa akaptag lUelf aad aoon 
booaaw of laSnito intoroat to bi« circle. 
** Dr. JolurU." 
Bat it waa not ontil 1888 that bia aeooiid ancceaa with (he 
miilioa WM pCpcItcI. " The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Iljde " appeared to make ita appeal to all claaaea of roaden. 
It waa aboH. a icrcat quality in a hnrri<>d age ; it wa« compact of 
exeiUnit Cantaay, it caught the reader at once and hel<l him from 
atart to ftaiak. Ita aqrstary, ita force, ita eomplctenosa sent it 
tflr-':;^ vA ■.-.•» jrȣM^^ tn«B - rM«M«M ««*■ aa Btlabwih.- la vawkrioa of Mmki. BmIv.) 

aa tha Xai^iab-apcakiDg world. I rMnember aeeing 
it prodaead ia two waU-knowa Loadon tlioatrea almrml In the 
MUaawaak. ThaoMa ia tkaattaat waa at laat tamiliar with the 
aaaa of Stovaaaoa ; tha bookatalla flaawd adtJi the covers of an 
alkaap edltioa. Aa Mr. (Tornford aaya— in bl» life of 
fhiai which wa bare already quoted In the hope tliat 
an lataraatad ia liM author of " Dr. Jekyll " wUl torn to it for 
iafonaation at praaaat arallabla— " Tha clargy at largely aa gia a at ed." After the publication of " 
Mr. Hyde" the proCaaaion of loit-om munt, in <> 
baooiaa aa eaiy one to StoveniMm. I'ultliNlici-' 
aorrioe aad the public eager for all he can^l 
" The Master of Ikillantnie," which hna lieen (;i 
and many other uovcIh of a |>opular character, w 
eollalmration with Mr. Lloyd OilHiumo, followed, 
of an evcr-increaaing circle of readern. P 
Stevenson's work* the playa are least gvneralty 
remain extremely interesting. When any one of 
produced on tbo stage it ImH received the prti 
few, and those who have had the privilegi' ol 
.4dni<ral Gii<ii«a read by the acc<mipliNhi-<l • 
Welch, can have no doubt as to the dmniatic |h> 
which thoy are, at least, intermittently endon-etl. 

Varaa. 

Thus we have seen Stevenson conducting the t 
as he called it, in many ways ; |xwt, essayiNt, playw 
historian, polemic, and intimate letter writor. Hi 
care and the natural {Mwcr and grace of his 
evarything bo wrote with an interest to all, at leai 
in any way, the same paths as ho followed. Amoii 
men of yesterday, almost of to-day, bo is one of t hose 
appeal to the literary man. Judged from the i 
lasting art wo believe that Stevenson the |K>ot ai 
letter writer will outlive the novelist and lei 
although at tho present time ho is iKissibly lietter 
writer of " Kidnapped " and " C^atriona " than 
" Undorwoojls " and " The Child's Ciarden c 
" Familiar Studies of Men and Books," " & 
Portraits," or the early and later essays. 

As Stevenson wrote in his de<lication of " Ul 
:i friend : — 

Some day or other ('tis a general curse) 
The wisest author stumbles into vers** - 
lint he was hardly the wisest author, and as 
into the wTiling of rhyme there can l)e no doubt li 
art of |M)otry with no little of thai " broken tenu 
which he applied to all sid<>H of lileniture. He 
candid friend says — he was always |iarlii'ularly ha| 
s|>iiki>ti criticism of his cir«'le lo him of some of h 
" I cannot understand why you do lyrics so badly," 
nnafniid, and in the end his |hm>I ry like his prose 
admirable high spirit with i>xcell<>nt lucidity 
I'oelry is tho line flower of the lileniry arts, 
measure of a man's stylo and qualities. The 
inspiration of the highest wer<> of conrs<« denie«l 
but from the point of view of the ,igree:ible compai 
of a thousand moods, his verse is fully satisfyim 
delightful ring, a gusto in his " A Song of the K<. 

The ganger walked with willing foot, 
And aye tbo ganger play(><l tho fluto ; 
And what would master gaugor play 
But Over tho hills and tar away t 

Whene'er I buckle on my pack 
And foot it gaily in tho track, 

pleasaat ganger, long since dead, 

1 bear your Bating on ahead. 

Ton go with me the self-same way — 
The saU-aama air tor ma you play ; July 27, 1901.] LfTERATURE. I i Thnn follow jrou, whomvnr bin 
Tlu> travi'lJIiiK timiiriUIn* of tho »Ity. 
Or l<<l tliK NtmiiiiKi ill rlvil inotto 
DlrtH-l yoiir rlioloii u|inn road. 

For orm nnU nil, or MkU, or low, 

Will lonil you whoMi you wUli to (p» ; 

AiiU Olio nnil nil ko i)i(clit nnd lUy 

Ovor Iho hllN unci fur nwiiy. 
Ill iiiiotliKr iikmmI, hill willi (h« mtiiio onKnirinK nnd ivmlniao«at 
miiNlr, lire llio vpr»M>H liofilnnlnK " It Ik th« lu^aiion now to Ko." 
Tho pli'timt of youth and uprlnK U an hcnutlful aw will Im< found 
In ninny n pIukhIv : — 

It In tho noanon now to kg 
About the oounlry hi»fh nml low, 
AiiKUiK (hit lllncN hnml in hnnd. 
And two and two in fairyland. 

Tho hroodini; boy, tho nlKhlni; innid. 
Wholly fnin and hnlf nfniid. 
Now iiicot nlonj: tho hazol'd hrtrak 
To puHs nnd linKf>r, pauxo nnd look. 

A your ago, and blithely paired, 
Thfiir rouKh-nnd-t limbic piny (h«»y MhamI ; 
Thoy ItisMfHl mill <iuarr<>llo<l, InuRhod and oriod 
\ yoar b»co at EaMtertido. 

With burstlnjf heart, with flory face, 

Slio strovo nuainHt him in tho race ; 

Ho iiimluiMlKHl hor Rnrtor saw, 

Tlial now would touch hor Hkirts with aww. 

Now by the stile ablaze she stops. 
And hlH dojnupor oyo« ho drops ; 
Now llioy oxchnnifo nvorlotl si(fliM 
Or Ninnd and iiinrry silont oyoN. 

And ho to hor a horo is 
And swooter she than priinrosos ; 
Thoir common mIIimico iloaror far 
Than ni);htiiipil(> anil mavis aro. 

Now whon thoy sovor wihIiIo*! hands, 
Joy tromblos in their l>osom-Nt mnds. 
And lovely lauichtor leaps nnd falls 
Upon their lips in inadripils. 

This poem contains so many oxtromely happy linos that perhaps 
one may tnko it as nimm^; his most brilliant essays in verse, 
while the " Lines to Will K. Low," which w« ((uote, give tho 
llnnl Kaugn of his qualities and defects as a poet : — 

Youth now Dees on feathered foot, 

Faint and fainter sounds the flute, 

Karer soiipi of pids ; and still 

Somowhere on tho sunny hill, 

Or alonp the winding stream, 

Through tho willows, flits a droaiu ; 

Flits but shows a smiling face, 

Floes but with so ((uaint a grace. 

None pan choose to stay at homo, 

All must, follow, all must roam. 

This is unlKirn lioauty ; she 
Now in air floats high and free, 

T!lL>.\U Htn ull., «n.l K-^«l.» ll.„ 1.1. _ . 1 i Htm wUk cny iMir «• I 

Till, b«hold. tlMVWM(_ 
WU.rt^ hath HflVtlac bMMly M t 

To I bo doorrny of Ibe iimd. 

Life la orw, IUk wm gmy ; 

We hav« (MNiMt tba primroMi wmf. 

Thew. v..r».», onw ha* alway* fele, gixti kin Im 
the DUbJei'l of the ar<H'atlo(i of art. TiM aaMaiay aM 
" Ix'tler to a Yonnir 0«iU«Ma wko PtopoMS to Rta 
('BrMir of Art " U, It wMMUnMa smmi, a Ml* loar 
p<iM< lo contain the real fradinjc : H U admlr*bl«, ian 
allmcilve, but It Is not mora than a brilliant pi«M of 
true mMninir he glTea to bU friend and fHlow artfal— i 
lininch of imtbetipii ; it is tbia :— Oon ■■•( loikn 
as lM>st one can, with l<>aden foot thnMch tba wvt « 
miry lane«, she will oYor era<lo on. bat wri^ h«i tiefo) 
vision will snslain and roward na for all until at laa «« 
doorway of the dead and can aajr — 

Life is over, life waa gay ; 

We have come the primroaa way, 
and lie grateful for that much of victory. FbU 1 
DRAWUn BT WnvKUOK. 
(mm Ite AiMiK I* fwa^itea at U» AnvrtHOTL 

the unattainable, the might-haro-becn, fr«(|acntly eol 
verso. 

In n totally different connexion bo speaka of " tb« 
beautiful bn>ther whom w« once all bad, and whom w« 
lost and niourne<l, the maa w« ongfat to have hf«a. i 
we ho|>e<l to be." To have loved art and lost the belief 
can reproduce our most cherished dronma — that appear* 
been an attitude of mind that aaaailed St«TMiaoa at all 
and under many changing stars. It added lo bis gt 
charm ; it gave to his hnninroos mnse " die lachende Tb 
Wrnppen " which enaldes him so quickly to tooeh all 
h<virts. This was » moral .Stevenson did not tire of repMtil 
youth," he said, " we have sights of that ifoaso Beantifi 
which we shall never enter. Ther are dreama and ansnbol 82 LITKRATURR [J 
TO • 
ANY- • 

RC/\DILK 
nn CBiLD* -OAkOKK or vkuk- 

t»l I I I tllUMImUmt.} biUly or Mllac ■• (^ mmMUI hmmly td 

kte to Iw w oafaMlo • p»Wwm Oat Ua vwy i 

mtaKMt tmVm Uw Mahit i<>« ol pmttfoHem. 

Bai Ib kb ««•• M • wImIo Im wi by ae mmhm pro-oeeapiod 

«IUiMlli«warU«lMli«fkUHllMpw. WImI wijr ho oalled hU 

nnwriwil pofi oAmi 
dMV k\m ia a difcraat 
Bwod. TWwil.ibPMifUl 
phlloMtphor, Um Kay r«>ai- 
paakm, ploaaaateat at 
MitHh uhlno In mueh of 
hi* li|dii<*r wiirk. One 
recalU ill il>i- ''•II 

kU lilM<«ln M III 

ahaaiRl:-^-' 

A piat4ir<' irmx' for you 

l« All. 
A |>aliry iM>tl4ii|r for jroiir 

fact>, 
A lliinKtIiat hoM no worth 

iinlil 
You lonil It •omol iruiif of 

your (rraoe. 

I aend (unhappy I that 

■Injr 
Laid by awhile upon tho 

•helf) 
Bfecaune I would not hpiiU 

a thiuK 
Lara charminK than you 
are younelf. 
Aad kayplor Uan I. alaa I 

(Da»k tUac I envy it* dolii^ht ) 
T will wiak yo« well, the lookinK-Klaw. 
And look yoa in the t»c« to-niffht. 

could i>e nnater, more Instinct with a (lolite and 
4ly. than the wi<ll.kno«n envoy to " L'ndcrH-oodN " T 
Oo, litUo book, aad wi«h to all 
Flower* in tb« Rmrden, meal in 
A bin of wine, a apieo of wit. 
A hoaae witb lawn* oocloainK it . 
A liviac rimr by tbe door, 
A aichUacalo la Uw tycaaore ! 
Thk WM ibe spirit of Uw awa. tho oao in which he fao»d 
worM mi wiabcd it w«>ll. 

Tbo 

Tho paaaafl* (rooi kia Totar to hi* literary eaaayn U a very 

oaay oao, tor tbe auao apirit la clearly »hown In both claaaea oT 

awlt. Apart frMa tho iatoreal oao baa in hb personal point of 

TtowlBi««a«dlo aaehdivMM writMa— Thorron and Villon. Walt 

WWtaaa aad Papya. Cbarlea D'Orleaof and John Knoi. the 

mmmy um atond triU aaay pacea daallntr bmadly with liff 

is fMwnl aa4 art la parUealar. For esaniplc, In the Walt 

I aftlda ha Mya :— 

Wa an aeaaatoMad aowadaya to a gnat deal of pulinfc 

dreaaateaeea in wblrh aw are placed. Tbe Kroat 

of aaay poetical ReatlaaMa baa rendored then 

p ra at l aa n y aaH lar tha jMMtm aad ag t laoas oT lite, aad they 

roMrd thair aa«t a a *i at c eaalii f a l ila Iw^tt. The bold aad 

a««a paatry «« Job'* iDBp hl a l pitimu too aawy Itaaey 1 1... i,:.ii. tho It would bo * poor nnnrloo to Kprond 
nwult, ainnni; tbo comparatively tnnoeont 
f>r men. When i>ur little |>oot« have to Iw 
pionichman and listrn wiwloin, wo mUNi 
tamper with nur |ilnii|;liiiH>ii. Whore n n 
rlreuinM.nnc«>n |>r<tierv<'f< iMMn|)<>»uro of ml 
and lolKK-rti, nnd hi* wifo and children, 
dull nnd unnnnniH'mtive laluiur ; win* 
pn'dirament can .iffonl n leitwni l>,v the \\u 
hi* Inlelhvtnal iin|ierli>nt, thert! in plainly 
a* «Y>II aa noniothinfr 'o )>o fnilne<l l>.v t4«el 
It I* )M>lter to leave hini an he In tlinn to 
It In U-lter that he nIkiuIiI k" withmit tin 
rullure. If che<*rl(*t*H dmilil and pitRilyr.ln 
to lie the ciinwMiuenee. Ii<>t uk liy all niei 
hide-lMiund valiilily of NeiiHation and s 
which lilur* anil ili><'i>lonrir>m for |MKir ini 
|Ki4p<anl of conwiouNnpHN ; let um touch 
can to enjoy ,nnd they will learn for thorn* 
but let UH xee to it, uIkivo all, that we ^iv 
bravo, vivacioun note, and build tlu- man 
we demoliHh ittt HultHlilnle, indilleronce. 
In Hiich paroKrapli'* •"* these throuKliont 
mm, whili> considering, wiy, the chancier a 
David Thnreau or the life of that Htii(1<>iit,|ii 
Pranvoi* Villon,nianaires to (;ive us a pood n 
and hint nt a (irooil many chanu-teriNt Icm 
Im! found in the men be critlclaed, but wor*« 
hli* own many-sidod and contriidlctory naiui 

Tpavol and Fiction. 

After his )>oeuis and essays, his a<-count 
Muall, such Hs the " Travels with » Donkey 
July 27, 1901.] UTEKATURfi. Mr«' »ii>' '■> iniKit ••iitrnitlnK wiirk. In flcllmi " Th«» 

>rw A Imth wrlf", " Tlii' Hlruiii(« ^'u^4• <>( Dr. 

.Ii'kyll uiiil Mr. Ilyili' " liolil llii< umh'ik-k nf nMiutin-'' in xiliilUtii. 
Thi-M-. mill 11 ffw lulf« •• Will o' Ihi' Mill," " Murklioim," 
" Till- Ijnitt-rii Ifciin-rn," " I'mvlilrin-o un I th«< Oiiiiitr," 
" Tliruwii JniH't," " Hiiiiik Hmitli Ht-n Klopli'*." niul hIImtk 
' |ilur<< liliu nl oiuMi miiiiiiir lh<« iiMwt i>nl<>rtuliii»K nwl 
|Mi\vi>rriil wrllfru <>( hU |M>rliMl. Tbo Imiip'r mivi'U lu»vi> ln'cii 
Knsiilv pnilM-il. " Klili-Tlili' " wrtltcn In fitlUlNimliiHi witli 
Mr. I.loyil (>HlMiiiriii-, In n n'iiinrkulil» |)iii-(> of work cvoii 
fniiii (111' liiiiiil <>r SIcvi'iiMtii ; " Wrir ■>( lli-riiiioluii " i* cihi- 
I'l'iitriili'tl mill iMini-rfiil ; llii< Itiiirmir w<rif« uiitl I ho oarl,v nliiricH 
(nil of cxi'lli'iiii'iil. |iiiiiil«*«l vt'illi xkill mill iHtlinlioil to tlir Inxl 
(It'Uri'i', lull tlixy un' no) fnr <<vi<ry liiHlf. Llfi* iiiay Im> liki' llinl 
lo Mlt'V)>li<M>ll. lull It \» not M> to nit i>r UN. An Ii»n Im<4'|| miIiI, 
liowrvnr, you muy lnki< nwwy linlf of Hit' wriliii)r* •>( (lil* uutlior 
itiitl l<<nv<« imioiikIi to fnriilNli forlli uii <'|ilciir<>aii finiNt. Ilin wit 
nIiIih'k ov«<r all hiN work, Itiit tliolnltoiirtnl mid IfiiKtliy iiovi'l cIimw 
ociniNliiiiully iilnriir«< lli«> wiMlmii, li);litiii">.N, niitl liiNi|{||t timt nIiow 
no i-li>nrly 111 IiIn Nlmrti-r workn. 

An u MM-inl |iliilrtNo|ilit<r IiIn idVdi nn> :iiliiiirilili> ; i>ii<< risMiIlN 
from till' fiitcrlaliiiii^r " I^<tti<r to it Yoiiiii; (ii<iitli-iii:iii " tlii' 
|iliruiu> : 

It ii man love ilii< lulNiiir of iitiy triiil<>, ii|>iirl from any 
i|U«<ntloU of NiliTi'Jw or faiuo, tin- ({ihIn linvo rsilliMl litiii. 

Kmin thi' " AmatiMir Kinixntnt " tliU ntlliiT happy «t«to- 
nit'iit on n moot |M>int : 

To Im« n iriMitli'mmi is to lio on<« all thi> worl«l ovpp, ami in 
rvi'ry rolntioii mill (rniilo of sMH'icty. It is a hij^h rnllinK, to 
which It niiiti iiiiisl llrNt Ih< iMirii, ami thou ilovoto hiiu'^olf for 
lifo. 

<>f taking » wifo ho has .sjiici, " Marrinifo it tprrifyiiijt, Imi w, i-. 

n folil mill forlorn old ni;o." 

iliH Ih<<iI, Hiiil IM-Nt known, iiphoriNin on thi> wiMlditl nIiiIo In, 
of i-oiirsp, thiit which sjiy?* ;--•' To niiirry is to iloiiii~tticalw tho 
rcconlintt nmcol," or, in it dilfcnMil iniMid- " To diiil plainly, if 
they only marrioil wlicn (In-y fell in love, most |M)oplc would dio 
iiiiwihI." .\nioii^ hin many iiunlitioN ho wan, In a noiimc, a 
llt;ht<>r. Il(> IovikI |H>U>niir8 mid hold that " tho Hplco of lifo \» 
iKitllc, niid that tho frioiulIii>?<t rolations nro uiiil a kind of 
ci>nti">t." WiiN not this a cry of his heart : — 

() to Im- lip anil iloint;, <)> 

I'nfcariii); and unaNlianii<<l to |^, 

In all tho uproar and tho pr<>!i.N, 

Aliout my human happinons. 
Like iiiivxt arconipliNlioil writors. ho could occasionally ho 
iiilonsoly liiltor at tho o\|m>iiso of tho million. "I havo always 
siiHjioi'tPii." ho said, •• pulilic tasto to Ih» a monKrol prmluct. out 
i>f a(T«<i'lii>n liy do|;niatisni," or, in miolhor vein of o<|unlly caustic 
flavour " Tlion< is nothiiiir so oiicoiira>ciii;i as tho s|M<ctaclo of 
solf-siiflicioncy." Hut, aftor all, Stovciisoii is tho lust man ono 
can attempt to cri'alo from his own or his rharaotors' opiKrams ; 
'"■ i'' ' "• ' "■>ny-slileil for such a coiirs«" to pros|ior. 

Stavanson as a Journalist. 

llwintt to the very p'lioral inton'st literary |M>oplo have 
takcMi in Stovonson's iMM-^onality and artistic car»M»r, and owin^, 
also, to the aliM-iice of any authoritative infoniiation in roitani to 
some of tho minor incidiMils of his lifo, a kimkI many rather almnnl 
stories mid protesiino myths have Krowu ahimt his name. Thoso an 
th> 
in 1 


Th 


li 


"l"-' 


oi 


mil. 


Ih 


r. In  .11., urtirUt Imtm •«■•- 

in ai«B|'% altnar'. 

mtrnmrtd *k> 

•kMi km wM . 
inrt <4 Mr. Hfll* artlrlt* i««ardii« «Urk I 
..1.1. .^ - •niftnM U that In vklrlt br atalM w\ 
<i Kolii-r* IjaMii* Hipvmmn, lau* ta 

:i, .trriMO III Htii Kr . ittB uprtH 

fiillowiiii; \t*ar wan " ifivi'ii a }• ilrfliaflflMi 

'^ ' ivrfunaarf Im tmrt 

'— •»• aaatcMnl lo m 
III lio K'voii III aiio<lH>r n-|Kirtor to pai failT ll[(IWl Hrt 
tho midor>o( tho |ia|H-r ami ttw iUUm^ tM CmtUarmk 
that later "h<>co«tlnil<Nl in write arlicio* fur I l)r NaiMla| 
of the ChniuirU, liul tbon< U mi imlioalinn IImI Ih* 
affoi't ionatoly <i( (bom, for tf tfttv roworal Ikrai I 
flIoH." Both thi<<io Ntalomofil* an* ainolatoly lalar. 
roanaKinff nlilor of Ibn CfcruaiWtfal IIm' liiar, awl fm 
know ovory n<|Hirtor, wholhor on tha nwalar aiafl a 
merely detail work. I nl^t rna«l awl aamplnl ail Ik 
M-ripIs puliliNhod in ' ' I'lriiiK Ibp |wrhMl MM 

and can amort with I . ii.il IIk< Chraafelr «» 

honoured hy tho ofler oi one (rum Mr. KUMrenanti. 1 
una unuacr. KonniranH. 

(r»w"»i « « w< »«K«>t— t i l la >w| |i."I H n aiiil arfll—M i»wl 

trust to my nMniory woMy na this point. Imt haw «•■ 
account iHNiks of the Chromuittt bo «ai«f ally •nuaia 
no trace of Mr. .Stpvoaann'a naaM< etn ho fnand ia tiM 
he wtirkcti a sinslo day for tho paper, or conlribaled an 
or artiolcn, thero wimld Itp a mrnrd of IIm* larl. fur tke 
of the ('hr»atV(<* are niothodically roanaxed. Tooakr aa 
doulily sure, however. I havn qantioMetl tlM> then rit] 
of the f 'hroNiWf ami otbora who war* oa tbe hUC <4 Ihi 
in IX7Q anil I8MI. and they all aaila la uyiax tkat I 
alkMdnlely no foiiniUtioo for Ibo atatoaMnta I aai kaw 41 
as they have aln>ady lic«a 4eai«<l In Ike rolaaaa 
f 'fti-nNjrfc I wish to add III— ttktnit tkat akowM Im> eoa 
im this |M>int. The fhranirtr. like aoat JoanmK. trie« I 

the nwmf ij «tl,<li f.ft..|a •«« ttkA „««ilw*« la-iM ^ A%mttmmmim^^^i « S4 UTERATURB. [July Mr. L. Oo^ OohMdH'* Imok In BUrlnraad'i " Moil«>ni BBciM 
HcrW. •• Wfll »» Slrvt'nww'n <««ii ramlici «rlirU»i« and 

.iciw fkiriyfall picture nfhU iUo unii doiiiKH. MlHixarl.v 
«<«incalio« and illiM<«a.lila I'nh-pniily training, anil hi* rradiuK for 
llw> Bar. hU own ■rlf-pultare. and htn inlonoo (tamion for Mtcm, 
»liMulal<<«l. one faiifi<«>, li.v hU irifl(<d foiitln. Mr. K. A. M. 
fflwrrawM. pr»|wr«d liiin i>n<4l<>nilj- for tho «ntrk li<> hnd iindor- 
tabm. HW rm— ntli and unronviMilioiml marrinui* w-ilh a lady 
of Inlrnarly lntrK-»«injt character, if "iic may jii<Ik<* liy the frajt- 
MMiUry allMtiaina io brr in hio |iulili<>lio<l w-rilinir> : liii« ciiforrtHi 
JoanM^ii^k bnek nMl (nHb fntm rliinuio t<i fliniutc, unci. Anally, 

Ilk aftUwMMt in 8Mnaa, whoro bo wa<i nl ixiro tlio >\t>l< to 

g — », the friend, the nwatt^r. and the entertainer of a leople 
with wbnM he deeply aympathiaed, and whi>M< riKlitH he iMildly 
ehampioaed. all thc«e thinir« show in hiH writinirn. " He hax 
pal into hU ttntkn a Rn>at deal of all that vrent to the innkinK of 
hi" life.'* wmite hit coiiRin in an inter««Hlin;r niajruisine article 
aoaw Umc ajpt. and, indeetl, it i<< clear that not only the 
«Zlemal« oC U« daily round wvre umhI for his nrtiHtie purinme, 
tat tbe Inwicin1nir> which h.innte«l his youth and, douhtlewi, 

wiUi kiu all throu|;h lifo arc employed in a thouxAiid 
KWA»TOX CWTTAOr. 
by J. FkliiA. Kilinliurib. br p*rnlalwa( ttw /a««mf»l Uimhm .Vnr>) (•peeUlly In hia vmrk other than fletlon, w 

rendero to him with very plea-aiil IxmdK ; tiinM- 
iHiokH with inten<>t xtvre. in the noii-jterMinal !»> 
frtenda who followed hin forlunett with increnwin^ 

When at laHt, on I>ecem)>er 4. IKtM. hlw 
»» he de'«lre«l it. whih* he worked and in tho 
chooxin);, the Kn(;li'<h-re:idiii|; |iulille wiin 
.VIthoil|;l> priind of Ix'ili;; a |><M>t, he wiih pmiiile 
Scottish, an wt>re nil hin race, and liy n fello 
Barrie.wnN written one of the nioHl pnlhelii' of tl 
to his memory. The followini; ver^en g\\o a Hi 
^,<v.'\\ .if IiIh native land anil her conxolatioii :- 

I've lin'en o'lirawer Nona a flow. 

My Walter iiiair reno«ii conhl win, 

And he llrnt rollowi<<l at the ploii^;)), 
But I»uiN wnH my Benjamin. 

*' The Ind watt mine ! " Erei-t she nI 

Xo more liy vain rejrretH opprcsn't 
Once mori" her eyes are cliiir ; her li 
.\re proudly chishihI upon her liri'ui 
He wa» a (ton of ^ 
who couhl pilcl 
delight in any )ni 
HIh HympnIliieH 
nil he askeil wn 
which ho would 
live, ho would i| 
liimxeir with a cir< 
»iorie« of Inline, 
that " the wide i 
lieneath which he 
hisHcotlixh hirti 
fiallieunc NUiii;, > 
which \\t« have al 

ili;;h on his 
Sniil lieni Sea 

Our iiorthorn <1 

.Strange wlar^i 
nlM)ve his gv. 

.Sli-anjw' leave- 
tropic spllMlll 

While, far Ihmu- 
in;; mile on ii 

The Kn-at Pad 
deeps, 

.Siiiilof. all day 
Kocrot Miiiile. pteni nt way* in hia work*.' It had always lieen hln pUHHion, his 
life, to write ; and yet, al last, it op|>ears to have l»e<-ome the 
harden of his ilays. One wonders whi-ther his regrets and 
dilBealties in refpird to hia last years of «-ork were wNuethinK of 
• literary |>ose, and if be madi- too mnch of the fact that - 
Ihiy after day the lalH>nr's to Ih> done. 
And siir the iMMtman and tbe aun. 

Tile Ind- ink niiist run. 

Aipiin and BKnin, a* we have taid, his loiters call out liilterly 
when some wi>rk baa al lant lM>eu aeconiplislml -" But O '. it 
luM Item sorb a irrind. Tbe devil himself woatd allow a man to He may have In 
thousand ilronniH 
of a host of i|iinliti(>s and charnctorislics ki 
intimate friends. Iiut. for tli'wo who have not li:i- 
of knowiiiK him except tlin>ii(th his writing 
epitaph inl(tht lie— He wiis a man of cxiiuisite ac 

Kwnnslon, so dear to KIovciihoii, still Ileal 
history. Tho hamlet Is much ns it wis \\i 
it as " one of the least eoiisldonilde nf liaiideti 
of a few eottaiteH on n );ri-<<n U'side a lull 
hoiiM>H far out on the nnd to Kairuiih'h 
KaiiKer «t«rt4<d to play " Over the hills and X3 
O 

•5 25 

? a; c 

< ?- 
li 

J 5 I 

I? 
^3 ! 
i July 27, 1901.] LITBRATURE. A VISIT TO R. L. 8TEVEN80N. 
A "Personal View." 

Ilv MOULKY UOHKKTH. *f. It wnit lut« In May or Mrljr In Junr, for I canmtt now n- 

in<-nilH>r (I xii.l <lii»i., timt I lnnil<-<l In Apia, In llw loluml ..f 

I'IMilii. Nnliintlly i nicli tliut Ulinitl wum not to ni« wt nincli llit< 

t^vnttf of AnKlo-Amcrlcnn »nd Uorman rlvalrlMi nn lb<> honM> «»f 
1<olN<rt I^ouIh Ht<>v<>n>M>n, Mn-n iHH'onu* the lllfniry Uflty 
of ttM> I'lifillf. In a (loxi>n kIio|im hi llonolnin I h»il Mt-n 
lUtlo |iliiN(<>r IniittH «rf bim ; h«<r«' nnd thi>n> I canio ni-rowi hU 
pliot(i|;ni|ili. And I hud n thi>or,v niMinl lilm (o |iiil to tlii> ta^it. 
Tlioii);li 1 W1IH not, nnd iini not, ont- of tlioM- who ni|{i> uKiilnsit 
ovtr-itroat priilNi-, wln-n Jlh>r«> In nny trnt« fonndntion for it, I 
had ni'vi'i- iMi-n alilt< l<i und<>rNtnnd th«' Inndntion of which h«« wnn 
tlti> *nl>J«vt. At that tlnio, and nntll thi> fraKmi-nt of Weir of 
llorniiNlon " wn» jjivcn to the world, nolliinK Imt lii<< oni* whort 
•.tory niMinl thi> thii-f and |MH<t, Villon, hud M<<>iu<.-d to nii< to Im^ 
ronlly ur«»nt, nmlly to oonnnand or cvon to li« an pxcuim< for hU 
ln'in(t In tint |iONitlon in which IiIn vritii-H had p|ai'c<l hint. Yet I 
lial mid lln< •• Wnikcnt," tlii< " Kbit Tide," th<< " Boiich of 
Kalcsa," •• KidnupiHHl," " Catriona," the •• MaittPr of 
lliillantrnp," and thi> " Now Arnhlan XiKhf«." I <-am<< to the 
coni-lnHion that, an most of the ortriiiic chornM of approval canio 
from men who knew him, ho nuiHt Ih> (as nil writoni, I think, 
should Im>) ininu'a.Huraiily K"i»t€>r than his Itookx. I was proimrcd 
thon for a |>(>rsonnllty, nnd I found It. Whon hU nnmo is 
nii'iitionod, I no longer think of any of IiIh work, liut of n swci-t- 
<\v<>a, thin, lirown jfliont of a man whom I llrstt saw n|H>n horM>l>iiok 
in a grovo of ooooanut \tahiw liy tho Hounding nnrKON of a tropic 
son. Thor«> aro writer*, nnd not a few of them, wh.«.« work it in 
n plensur«> to road, while it is a |inin to know them, a ilisiip|Kiint- 
nienl, almost nn nnhappincm, to bo in their disiillusionlnK com- 
pany. Thoy have ^'ven the iMvst to the world. U<ili.>rt Louis 
Stevenson never jpive his lK«st, for his Im-sI was himself. 

At any time of the year the Nnvi^ator Islnnds ar«< truly 
tropical, and whether the sun Incline!* townrtls Cancer or Capri- 
'oru, Apia is a Itath of wnrni hont. As s«ion as the .VoM-.inii 
dropped her anchor inside the opening of the reef that forms the 
only ilecent harlxiur in all the jtroup, I went nshor«« in haste. 
Our tinio wii« short, but thr04< or four liourH, and I could nllortl 
ni'ithor the timo nor the money to stay there till the next 
steamer. I had much to do in Austnilia, and was not a little 
.•x.>rcised in mind as to how I should, that time. 1m> able to ^et 
round the world at nil nnlosx I onco mor«< ship|M><I lM>for«> the 
mnst. I wns, in fnct, HO hnrtl put to it in the matter of cash 
that when the liotel-kee|M>r nski'<l thre<< didlars for n |Kmy on 
which to ride to Vailima, I rcfuMHl to pay it. nnd went a\«iy 
iMdiovinx thnt after all I nhould not mny him whom I most 
d<>siri<d to ni<H>t. Yet it w;is ixwsible. if not likely, that ho 
would come down to visit the one forfnijthtly link with the fcrfat 
world from which ho wns nn oxilo. I had to trust to chance, nnd 
in tlii> meanfimo wiUkwl the lonjr street of .\pin and viewed the 
SaniOiins, wliom he so loved, with vivid inten-st. TheM<> iH-,>nle. Ml««r<manR drllglitrrf In thrM. 

and thr> wltolti world in Ibo tar-, smI ' 

mmI with Ikr wnll« of • bBppjr. mi 

Aa I wilkiiU wlih half 4imtm rmHam I 
wlHHn tb«> haMnU of imvitl ha4 Madf my rtaaiMialMM, 
from the main niad Into lh« MSfaMlMi of 
palina, and a> I went I nw eaatan taWBNia 
man liohind wliiim mil«> a nallvit. A* b* 
at him wilhoul curloalty, for, aa lhr>llMf paaw^, I «n» 
re«-oncll«Hl by all there wa« to mn" to lb<< larl Ihal I 
nM-el thi« exllofl H4-ot. And yrt, an h<< itrmTM aiHl p 
knew that I know him. that h<> wan familiar ; and trrf 
I was awar<< that thU wnw' of tamlllarlly «ra« im><, 
hup|N>ns to a Irnvellor. the awakeiird memory t4 a I 
was nn individual, and a |MT*onallly. I alfipptvl aad 
him, and Middrnly nnniod mywlf. Mundy IhU wm Ra 
Ktoveniuni, nnd this his man. 8o miichl ihr jciMato of 4 
Friday |ia>M one on the ahniw of Jmn FomandrB. 

' I rallMl the " boy " and navi* him my rani, aM 
to overtake his niastor. In anotlNV mamtmt my liltw 

tlon, this chief a UK tho Ifamwa, WM alwkinic hand 

He nllKbtod fnmi bis borM>, and m> walktti l<wf<hr>r li 
town. I fell a victim to bim, and forKot Ihal bow 
writinipt woro what imckml dales miKht Im> I» one who 
tirst timo under n palm in mmuo far oaaU ; lh«>y 
a tumldor comiHinnl with M-racn. lie waa ttrat a I 
a writer. Tho pitiful opiKwito 1* too commmni. 

I think, indeo<l I am snn>. fitr I know h<> nmld iitil 
he was pleus<-<l to s«-«> iim>. What I roproM-nlml lo ', 
hnnlly reckoned at tho time. Imt I waa a it aw W|tr 
(;reat world of nu>n ; I luove<l c|im(> lo I ho heart of thil 
fresh from San Kmnciseo, fnmi New York, fr«« Lni 
ii|Hike like an oxilo. but one not dinnmraffrd. T 
physii|ue was of the frailest (I bad noted with anliaiisii 
his tlii|;h ns ho sat on horwliack wa> hardly I hlefcc 
for«>arm), he was alert and K<*ntly «<«|p>r. Thai s-ift. 
which hold uM- wns full of bunioar, <if polboa, of lende 
I o«Hild imaicino It rapnlile nf Indimuilioa. and of | 
miKbt In> that his ImmIt was ilyinK. bill his mind « 
elastic, and unN|iolli><l liy selltshnesK or nlTertalion. > 
roifrcds ; tlwy oonc«>rn<-<l the Samocins Knntliy. 

" Had I come hen> llfl'<<<n year* ajcn I mijchi t 
tlii-N<> islnnds." 

Ho ininKinod it |MMHiblo Ihal inlomalinnal iniri) 
not have llourishiHl un<b-r him. Never had I arm w 
man who would Im' kiui;. He owne<l. with a ahyly eom 
that ho had lonnintfs towanls bucoam^orinji. The mhui 
were ho but some shaxKJ'-lM-anlod sbellliaok, ajtprale 
His own physii|no was his a|i»lo;Q- for Immux merely a 
novels. 

We w-i>nt on Imard the stranicr, and at hh f W |W <w( 
steward show bis faithful honrhman orer her. la tlw 
we snt in the snli«>ii and drank " soft " drink*. It pif 
to talk, nnd he sixike llnontlv in a voic Ihal nasi 86 LITERATURE. [Jul, I Mk«4 Mm to Mfwpt • Ixnk I hMl hroochl from ICni:l»*>d, 
hofiinir to In* able to ^\v it to him. 11 vnm (lio only botilc uT 
■ri««> Ihal I tlMMilit «i- '■> aiOOaptelMe. Tlml lii< l(iii>w il 

fitmm^ wo. But Im> al>- rod to plwil*, hihI |ili<n!H-<l witli- 

OMt uiT effort. Wkmi the Imy came bark from vi«>«-iiiK tif 
internal ' ' .•'■it> ct ibo .Uoaoimi. ho Hal tlim-ii with um bh a 

ffv<> «ari < " M-ait m<>n> a frli>ml than a MTVuiit ; HlovtMiwm 

trralral him ■» IIm> ImxuI «if a rlan in bis »lil Ikmin' miKbl (rrat a 
worthr f<»JI«»««»r. A» thorr «■»« yet an hitiir In-fore tho vesstol 
aailcil I Wi-nl <iu Khun* with him aKnin. We >»it<> imwimI tli<>M> 
by a Hamoan in a w-aiMcloth. HU bt>a<l wan \vhtt<>n)-«l by tho 
liao wliich many of tho nativ..^ ...... i.. M.-ich tln-ir <lnrk lookH to 

• teaklomblp rod. 

Tbr air wa* hot aiul tlio mm k''"*'!^"*! ii>i<l<-r an iiilonito mux. 
TV* rotlpni from tho rua<l»to«<l bruko u|M>n the roof. Tho uiitor 
OM<«a waa • rwry wooderfnl tropic blue; inaide tlM> nwfs tho 
wator wa» ralroor. in^<onor, in<>n> unliko anything that oan bo 
M>oa in iMirthom latiludt^. \ liltio ixlnnd insido tho lagoon 
g ta rwl with rod rork in tho HunliKht : ooooannt palnut adorned 
It craccfally : liejond a^ln wa» tho dec|ior bluo of nooan : tho 
lalMid Itaelf. a man of foliaKO, molted boautifnily into tho lurid 
atm<w|>lioro. Yonder, naid Storonxon, lay Vniliina that I wan not 
to aeo. Bat I had M<on tho inland and tho man. and the natural 
mioar ami (clnry nf Imth. 

A« «v went aahore ho handed the )>ook which I had given 
hia to bis folkiDvl . Ho thought it noooHsary to explain to mo 
that Hiqaotte deaaiided that no chief nhonld carry anything. 
Aad otii|uotto wan rigid there. 

" Mr». <trun«ly." ho romarkod, " ix <><iaontiaUy a i<a%'ago 
iMtHatioa." 

■Wo wont t<igothor to tho iioNt -<ifflco. .\nd in tho street 
ovtaido, while many poancd and greol4Hl " Tiixitala " in tho soft, 
native •peooh, we parted. I saw him rido away, and saw him 
«FBTe hi* hand to mo as ho tamed onoe more into the dark grovo 
wherein I had OM-t him in the year of hix death. THE QUEST FOR STEVENSONIA. 

One of the atrangeot chaplont in tho hiiitory of modem book- 
mllocting i» ooocomod with the anient <|Uoiit of early pioi-es 
written by or aawM-iatod with Roltort LouiH St«voniion. HIh flrot 
hook. " The Pontland Rixing : A Page of Hintory, 1000," waa 
privately printed in KdinburKh. 1800- thin when ho wax Klxtoen 
yearn old. For a copy of the 8vo. Iiooklot, in original light gr<-«'H 
wrapper. tl'A I0». wa* paid in Norembor, IMIH. On tho (M>caNion 
nf a chnrity Inzaar in the Knittinh rapital, IWH, he wrote an 
alb'. ilogne, in which thor<^ in a humornux conrerMatiim 

b>-< IniimiaOttl Public, hin Wife, and tho Tout. For thin 

4lo. of tpp. Kit lOn. ban Im'ii paid at auction. In 1H7H SloviMinon 
rfmlribulod to Ibe pmceodingn of tho lioyal Hticiety of Kdinburgh 
an eaany " On the Thermal Influence of Foreata," rt-niinineont 
oC the (act that ho caoM- of a dinlingnialiod family of civil 
•■IthMefa. The reprint of tfai*. in original Mne WTap|M>r, ban 
fetehed II I ' . «aine kind in a " Xotico of a Now 

F'lrmof I f'.rLiKhthoun(<s." 1871, rained in 18U0 to July, USB. A aet of proofa of tJie atory aa 

Honilorwin found a purclianor at CttO. It in wiiil 
copitw luily won> privately prlnte<l in Sydney, 
l>aniicn ; An 0|h>u lv««tt<>r to the Kov. Dr. llyii 
One of tlio«<' wan vnluiNl at fll. More romarkiil 
ar«> the r«'lativoly onornioUH >uniN paid for Homo i> 
Plat/. pit>o«>M, written and cngr.ivotl an n frol 
liotwiN-n tho autumn of IKMI iind the Humm<>r of 
liy SlovonHonV Hlcpxui, Mr. LInyd CKIx 
KnililiMUK," the ruilcly ovdMilcd iMlition of whir 
prioHl nt \M., brought flM) ll>s. ; Not I. and 
pi<»o»> of four IrtjvcH, with title on front covo 
Canyon ; or. Wild Advent unw in tho Far Wowt, 
Hpp.. ixsuo<l nt n<l., £i:i and, to go no further, th 
concorniHl with " Koli nnd Hon; or, Th<> Pirate 
cary," tltS 'w. Tho craze for Stovonsonia t 
diminiHhcsl ; on tho other h:iiul, the fine h^lii 
luxe of hiK workn retains il.s value. When thin 
wan pr<iji>ct<Hl, grave doubt wiis (>xpross»Hl by 1 
the iMmsiliility of gottinga thouKinil <mI<1 nuliMcrili 
n volume for a net of twenty volumon. Not till S 
indeed, was tho nuccenn of tho venture aHHur«>i 
HiMH-ial ty|)o on im|»or wator-markod with the in 
son, this Ktlinlturgh inlition in the niont HatiNfact 
yet pnxluce<l. Inclmling the lionun volume, wli 
Davos Platz issues and otIuT pio<'os of jiiiviij/iii 
there are t went y-<'iglit volumes, which cost ori 
3CU\ 17h. (W. In May last K'M 1(K. was roali/.o<l 
As to original autograph MSS., tit 10s. v:i~ i 
" Tho B<Mly Snatchcr," and *01 in July . 
" Markheim." SOME MOVEMENTS IN VICTORIA I. THE PBRIOO AND THE Fl 

It is proposed, in I lie present short ser 
take a brief survey or bird's-eye view of th 
nients which have alIo<Tt<Hl the i>oetry of tho Vl< 
era is now unfortunal<'ly closed, and it in not i 
should already l>egin to regard it as a " |)orl 
nnd to endeavour to re<-(>uiit its vicissitudes nnc 
achievements. And in the field of iMx-lry thin 
ICHHdinicult by the fact that, although tho Vict« 
end«>d but a few months ago, the flowering p« 
poetry had s|MMit it.H<>If l>efore the ilcith of Tom 
ten years since. The |K>elical activity of tho li 
it is tme, iKH-n marked by a certain fovorinh i 
in certain flohin, side by side with steady nnd 
duct ion in others ; and these s.vinptoms clearly i 
survival of |>oelic intention and ambition. HI 
niiggestiveactivition, the last r«'pr<'s<>nt«tive.Mof ( 
literary movements of the agi* hud alrea<ly p:i 
there became any <|U<'stion of the succession to 
And BO wo are, {M'rhaps, already sufllcieutly re 
]Mirtinnn influenc<> of the movenienfs which thi> 
lie able to n>gnr<l their work, if not nitogetlierd 
li'aat with some di-gri-o of critical Interest ; wo c 
of the ini|K>rt and effivt of the movi-moiits wli 
their pr<-valence it was more dinicult to dislingn 
Such, at any rate, is the object of the preni 
will connneits<'ir entirely to |>oelical movement' July 27, 1901.] LITERATURE. fuel, MiK iiit<-r<<iit« anil nnxlnilim oft! ' harn 

•<nt<<r<>il Into itn |MM>try with an Mnphn-' I'tl In 

thollUtory of Kiielinli llttTiitiiri'. Tin- ((riiiliiiil ailvniiiw of wli-iiri-, 
till' i<oiiH<'<|iii'ii( rrutljimtmi'iit of illiiliirlMtl iloi;m.iit,lh<>«iitlii|iiin>iiiiH 
and r«>«tmnHil)llitli>H ontallral in the iMilaripnuiMit nf national 
iloininloiiN nil llmMt t.|ilnir<i hart* b<y<n i^fli-ciral, aoinfl Inx** 
<lir<-rtly, miiiii'lliiii'i iiiillriM'tly, in tlio portry of tli<* tlni<> : nii<l 
oft«ii it l<< nn nlilii|iii< or iiiHirts'L rf>fliM'tlnn that nhowH thi' 
prnvaloiit t<*nniir of IIidiikIiI moiil. I'liMkrly. Thi» U, IikIinmI, tho 
lilt' which ili-' try ii)ov«'iiiont from n 

liiH>l, A Nchool i>.>rl iriilnrly n HrhiMil 

ol |HH'liv, Is t'liNV xnoiiKh to (lintiiiKuiHh. It coiiNiKlN of a 
(loiiiiiiitiil liNkilor, (lictatiuR a tono ami iittitiido to ii Imnal of 
(llMiipli'!* ; tho hand niay Im< nuiiifroiiM and diNtiuKuiahisI, but 
tliny a<Ul llttio of their own U> llii> <>xaiupl« of thoir nia»t4-r, and 
their dixcipliitthlp In prortlrally n phaao of onphulxni. But a 
niovoniont in anothi<r thintr nitofccthi'r. In » niovi'niont tlicr*' 
■nay Im> innny anil ilivrrMt* .H|>!ritM, KiiifKi'ilini; wiili-ly iliffrn-iit 
Ho|iit|uii<< to thu NaniK proliliMii. Tlioy iiro roiiiliiii<<d only in 
thi'ir iiit<<rO!it in tlio huiiio a.H|M'i't of thought or lifo, and in n 
lilt. tin liariiiniiy, which IrailH thciii indi'«Ht to piin<ni> tlit< 
prolili'iii towiinh tlio Nnnio KonI, lint not nofessurily to |iurxiii< it 
ftlonif the Nanio lin«>. And in |MM>try thi<ir ililTi'n'iivoM may mnmii, 
at flrtit HiKht, even ^riMitor than thoir Himilaritii'M. Uiffi-rfiieo of 
niannor, variety of mothml, and nil tho chanKinK roniplicatlnnH 
dnit to iiii'trloal innovation, malcu it v<>ry dinii'nit to trnoo with 
accuraoy tin- by-ways and raniiflcatiouH of a jHiotical movi'niont. 
Tho Nludoiit of liti-rary movcnients, in nliort, has to li«< rarnfiil 
t^) avoid HUpi-rllcinlity ; ho most not Im» too roady to iiSHnmc 
Hint ni»>n who nri> aliko in mnnnor an- also nliijo in spirit, or, on 
I ho otlior hand, that dissimilarity in niothod inipliivt nooi>ssarily 
antaf^>iiism in purpi>so. Tho wholo f;ri>nnd indcod is int<>rs<>ctiHl 
and ovorrnn with i-ommon riKlds and privilop>s, and tho vory 
intvr-rolation of int«r(>Rta is ainonff tho niimt frnitful sonrrox of 
discuB-sion. 

It Is not dimeult, however, to dlncorn certain main 
tondonoios, and to the study of theso tho pn>s4>nt m-rle* of 
artii-ios will bo din>cto<l. In conflninf; onrsolves to these we 
must, of coursi', court i-ortain disapiHiintmonts '; for soine of 
tho most oompnnionnblo p(H>ts of tho imtiimI ninnot bo referred 
to any particular movement at all. It onn hardly l>o maintuiniil, 
for example, that the Victorian em has Ini-n markiil by any 
conspicuous movement in the po<>tic drama : and the ditcnitli<d 
and impressive tlgnro of Sir Henry Taylor stands apart from an 
estimate which is ooncemiHl with tendencies rather than with 
individuals. In the same way William Barnes, onr Victorian 
ThiM>critus, is really a law to himself, and can scarcely Iw 
referreil to any definite fellowship of po«>ts. And tho list uiiKht 
be larp>ly increased, indudin); po«>ts of a transition stajri> no less 
than those who have sustaiiusl an alrejjdy fallin); iiot<< ; so that 
many houounnl names must necessarily Im* set aside in a discus- 
sion like tho present. Still it is remarkable to see how many of 
the most individual iKK>ts of the time are clearly reprosi-ntatives 
of movement* ; and it by no means re<(uir(w too curious an 
iiniuiry to trace their inspiration to its fountain-head. 

Tho i)eriod, we have already noticed, has been one of con- 
tinual change and intellectual restlesness. It has been markeil 
by violent enthusiasms roMowtvl by rejictions of ilisnp|>ointment. 
Political movements such as the Kefomi Bill, relifcions revivals 
such as the Oxfoni Movement and the Broad Church humanism 
of Maurice and Kinp*1ey, have stirnnl wjirni »ntici|>ations which 
the subseouent course of events has not invariablv n-a1izi><l. •tar<4Nl for tko prMla* par* ^rvathic wtat mmhm 

foaiMlor* monarlnr to> <iw>«ratlMi. smI llw<n«| 

|M<rlo<l the i'rilii'l»ii> r rpftfi^w^lml Im« law* II 

altnndon tin- riladi-l •>: ..lum. AlmaM mrcpry tfwmtt 

niovrtiM'nl ill iMM-iry hao hr»xi opiiiaHtl hjr tkt> rnaputwik 
of crlllelMn ; and i<nnar<|iwntly wt< HimI iIm* tnthrr 4 
i>xliit<>niH< iif a piH>lry |M«-nliarly •u*<f|ililtlx l<> intvcl tl 
■Ide by kIiIi* with a erilicioiii alrfnii'. ,<< 

•lion of anythiiiK that MtMns ••• t < 

The natural r«'«iilt eimw<i. I 

i-hvu-r and rlo«»>r lo((et|i«r ; ■• 

the snnie end. and thn |inr>Ui!al fnnTi<nMmt l>> I 

accinnulativo |Miwer. 

Victorian po«>lry, nirictly •prakinif, iMvan to to 
yoara lM>for<' the hlilorieal cooiimtwwwM'nt nf IIm* Vieli 
The Held hu<l l>e(>n itradnally clearinK for a frmab pi 
burst. From 1K22 t4i the clrM<> of hl« life, tko " Kerl 
Honnelx " and " Yarrow Kevisiled " «rrr« Wii wla w u r 
im|Mirtaiit piibliealions. ColeriilK*' died in IICH. and 
lM><>n silent nine yi>an>, Hainiiel |{oK<-r<' !'•«! etfrti (mna 
apiM-nretl as far iNick a» 1X94. Ii S 

H<'ott liotli iIIihI, and with Iheni l^ n 

fell for a tiim> into di>siietnde. Houlhev »»• ■•eeapivd 1 
conftenial pr<>s<>, and Moore's Irish melodies Mnt^ ^ 
Then suddenly in IKCl apiieared two lillle rolnmc*. 
ri'KiinliMl, which hemlde<l ibe new era. Tennyana'a " 
and BniwninK's " I'aiililie " wen* publishtvl within a fe 
of each other, and with them Victorian iiuotry may I 
have put forth its shiN>ts. TheneeforwanI far MMIIW 
years Knclish |ioetry was to flourish as ni-ver sinm* II 
Rli/.alH'th. Thes*' two iwriods, inde<-<l the KlizalMM 
the Victorian stand out in sisterly ciini|ianion«hip <if I 
in the whole history of KiiKlish |MN-lry ; but lh<*ir r 
»n> widely diffen-iit. They ililler Imth in the uU-al « 
i>iip<>UM<U, and in the dinieultii<n by which they wi-n 
hind<>r<'d. In KlixalM>th's tiint* the f>oncem of pni>lr 
life of man and his relatitm to his fellmrs ; in lb** 
period it has Imimi the soul of man and his relation to ht< 
DifferiMitly as the ililTer>-iit sehoids have vi- ' •• 

they an> none of them very tar r«'movi>d (nmi i 

whether they issue in aspiri- .^ 

doubt, in emotion, or in tir< k 

to the vast expanaion of idea- i 

U|Km the intellectual world. J">i - ■' |ii 

" Ihinline " that Ita writer |)o<«s«>hs..«| a ili<<>pi>r aelf-rona 
than he had ever known in a sane human beinif. and it 
this se1f-consciousn<>!«, self-analyais, or sclf-imiHN^m it 
to Ih< the dominant note of the |ioetry of the lime, 
inevitable outcome of this solf-coiH-entratiiMi, whelhef 
cfTiM't in the intr»>spi>ctive seclusion of the thinker 
struKK'e for incn-asetl influenc«> in the wnrkfM", was a «i 
of enthusiasms and ill-n»;;nlatisl .ispiratinn* whii'h »• 
to dissolve themwlvj-s in dis.-ip|i<iintmenl . Miw.MiM-n' 
inovenMMit, one " im|>ossili|e loyally " irave |il.«.-»- i.. 

and th*' iib^^ils nf tmi' L-cni'r.iliitn )Ms>itiii< rh,- t'ottli'Mi 

next. 

Ho\* (KS"ir\ ii.i-^ iMtriif ii-«"-ii n"»»;trii^ im^ itiriiM'll <n 

injt ho|x>s anil interi-sts wv hope to he ahb* In lrar>< I 
the succeeding articlea. One Ihinit, it is clear, wv 
ex|M>ct of it. S<i harassed and impeded by false rrira an 

illusions, its iiLikers cannot hav.' ' 'i <]<pi 

fri'sh s4>ns«> of life that lit iii. - Kl 88 LITERATURE. [Jul; For «■» •dTmataKo «iiif«h «« derive has ths alvdy of pn^tio 
■nrtapnU U ikU : «t>pei<r«>irawitk iBcrMkainircoHainlx- ihut (In' 
viMlaariMtellweUal rimMir ii iinlin>k<>n. iiii<t thai tli<> <<<iiiiiiiiiiiy of 
poHty aad Um> |ioi4ic kitiril ii. |mt|m-4uuI. Ami <>v<>n in mi |Hirtiiil 
a atady ■> tlwt tMplied in the artu'lif to fiillow «■< miKlit <<i Im> 
»blt> to aaiopwt. llo««>Tpr ina<<(<<|uatfly. tlit> way in which nil 
trm/f ftmAry. in »|»IU» of »upi*rflrial tliHon>|ianri<<« nmt n|>|mrpnt 
•niaipnniaavt. i« rrally and inilinMoludly n>lnt(>«l. That, nt loaMt, is 
IIm» ol»>pNrt o( Iho »urvoy, h«> ilK HhorttVHnlni;?' what (hi>y mUK«. 

ARTHIK WAl(SH. CURRENT LITERATURE. ANOTHER A8HANTI BOOK. 

Tm» Ahiunti « ahi-aii;\ ok liKNl. Hy Ciiptiiin «'. U. ARMITAiiK, 
D.S.O., and l.i««nJ«>nanl-rolonol A. F. Montanaiio, K.A. 
(SmmIs. 7a. Od.) 

TIlM* h»Tp almidy itt-on iiov(>ral bnnkn on th«> laat Atthanti 
war— notably tboac by I^ady liotl^nmn and Captain Bisa — but this 
la tb«» Brat, ao far an w«> know, that purpnrta to cover nil the 
pnand. The long »i<*B«*. the nian-h of Captain Aplin'H reinforpi-- 
■miU. th«» retneat to the coaHt, the holdin); of the fort by the 
rNmiMii. th«' op<>mtion« of the relief oohimn, the punitive ex- 
prditiona - all these matters are the i«nbj<vi of Ke|).imte narm- 
tirea rollect«l in a sin|cle volume. And all the Ktorien an> told 
riearly. if not brilliantly, and without KUiM'rfluoux verbiajite. 
Th«fv la little pilinj; up of the agony ; but wc !«ee what hap- 
pMivd, and bow it happened. It ia too long and complicatnl a 
atory to he reprate<l here in all its details, but attention may be 
drawn to the more salient ixiiiits. 

Pnrbapa ennlrorersial |>oinls should come first. I( will be 
IMMiabi red that some of the pirrison exprewuMi the opinion 
thai they might very well have be«>n relieve<l earlier. The dls- 
MMiforta of their ptmition naturally encouraged such a «>nti- 
BMnit, iMit (Vilonel Montanam's r<>ply aeema aound military 
rritieism. He says : - 

Captain Hall has lM>pn maeh criticized for not making a 
liold dash for Kumasi, but 1 fail to see how he could have done 
otherwise than he did. Captain Aplin and Major Morris, by 
enlling Iheir way into Kumasi, did not mls<> the siege ; by 
lia> ing DMire months Ut fee<l, the garris4in siiirenHl s«>verely 
(ran ahort tmtiooa and even from starvation, whilst one 
hundred ««ll-fcd. able-hoili(«d HM'n nmld have held the Kort 
aicainst any numbera of the enc>iny. II diM-s not re<|uire any 
nilitary education to know that it is uhcIvms to relieve a 
garrison nnleaa yon cmn eitlier changt* tho garrison and 
rfvirtnal it. or raise the siege, and by so doing 0|M-n u|i the 
lines of r<Nnmnni<-ation. Captain Hall, therefore, des<'rvi»< 
great er«lil for standing fast as he did at Ksumeja. 

The bamk is dividml into two imrls. Captain Armilago 
hf^aa with the i|uest of the golden sttstl and ends with the 
arrivsl of tho Kamaai column at Ca|¥- Coast Caatle. Colimel 
Montanant hiinl— with the preparations on the Gold Const and 
f«da with the rad of the war. Hubsidiary epl»rMle!i. for which 
Captain Aplin, Captain I>artmH4>r, and Captain Bishop are the 
■■thoriliea, are ineorpcfratcd in tbeir pro|H>r places. (>n the 
wholr, «<• sbfiald any that it ia Captain Annitag«> who wields the 
mtmt grapbir (wn, but his odlengiie* ar*- almost as able writ<>rs. 
His story of bis M-nreh for the golden st4>ol. and of the niirhl Lady Hodgaoa aMted on th^ Ooremor'a 
lialaver, and tbarefon* lookisl on her as 
their " (^ueon Mothers." I was su|>|iOi 
llislgson's son. So sun- wore the Ashani 
fall <if the Kort and our eapluro thai they I 
hut MMuewhere in tlie deplliH of the for«> 
Hotlgaon and I wen* l<i have be<>n etwort< 
until th<> Akhanlis could send us as a pr< 
White t/ue<>n, against whom, they said, I hey 
The Oovernor, it ia aaid, wiis to have lx><>i> \> 
Very vivid, too, la the d)>scriplion of the irn 
when the worst of the retreat was over : — 

Our load8 lay about in uttt'r eonfusio 
lieon duuiiMHl down by the carriers, who i 
like drunken men. The tlovernor and Lady 
Imxes waiting for the t<«nt which never 
sought shelter in the wretehe<l hut I had ke| 
crush WHS so great that two huts, flll«>d 
i-ollapMHl from the pr<>sNUre on the wiills fron 
tx-cupants were with dini<-ulty r<>scue<l. 
every where, and from them .iros*' surTiH-ating 
as the damp w<km1 splutt^-n-d and era 
trampling feet had churned the ground into 
ankle deep. And upon this sN'aining mat 
torrential rain fell silently, pitili-ssly. as II 
to exiiiiguish the wr(>t<-he<I rtrt-s, roun<l 
shivering groups of natives. To And one 
the i|u<>stion, and at nine o'clock, aft<>r se<' 
and I>>ggi>tt were as coinforliible as circuins 
I crept iiil4i a hut four fo-t s4|uare, and, dren 
asleep in spito of the babel which arose from 
earriem and refugi-ea kept up an anfmal4<< 
whole of that night. 

Colonel Montanaro's part of the Ixiok con( 
account of certain bush o|M>mtions of wliic 
taken at the time by the Press. The U-ssn 
from the campaign an> Hummari7.<<<l in an apjHM 
print<d separately aa a pamphlet. The |>ecul 
of bush fighting are, naturally, made cli>arer 
actual narrative. It mainly consists of mar 
(Mith through a thick bush and lx>ing sniixsl o 
bush, owing lo the constant clearing, is thi< 
Imrders the path : — 

This enabl<>s the iMieuiy lo carry out 
with impunity, as he can crtM>p up to within 
the |ialh, Are bis gun, and lie off through t 
of the forest before the jtart of the coliu 
atlackf*d can recover from ita omfusiim. Tl 
nervtMleslroying or so harassing to a coluii 
Kvery man go(>s along the road feeling that i 
is Is'ing laid for at a range of a couple at 
enough lo unnerve the braviml. During 
K\|M'dilion, an officer, while iM'ing carrieil in 
the muxxle of a gun ]M>eping oiil of the ba 
his stomach and not a yard off. He coul 
outline of a savage pulling the trigg<>r, ai 
with ast«mishmunl that ho simply lay at i I 
man, as he thought, empty the coiitent« ol 
H<' sjiw the flash of the priming as the fli 
and made sure he was a dead man, liul liy 
piece of luck the gun misMsl lire, lint Iwfore July 27, 1901.] MTERATIIRR tliniiKlit h« WM » nmainaii, »ml thU l».lnjc t«m murli for tlii.lr 

iicrvKx tlii^y i«»>iiinlim«Ml tli«' nNx'ktttlo uiitl run. Tin' whit*- m»ii 

wliKiii tin' war rlil«f «> (I.-mtIImhI wait Mn>ir Molllw. ; IhiI Im- 

tt|)|.iirciilly iiimlK « iiiUliik.' in IIh« iiiimlwr »f wlilto iimii wIk. 

chnrjciMl, iiH Mt'llUx wu« n.cniHiMHilixi t«y Cnptnlii Mi'rrick. 

Culom-I Moiitiinaro nlm> lin* mmim' lnt<>n'«lln« riMii:irk» on tin' 

liy(el«'i>l<' »»l>«M't>. of llio cninpaticn. Wi' wmI with iMt.T.-«t tliiit a 

wavo of i.lrkiH'xn wlilrh iiawMil over llio ramyt at Bi'kwal " wan 

OYCiitimlly put ilown to our llylnR In tin' nnfivi' liiita," ami lit« 

Im«1I«>vi'» tin- iiiiIii'uIIIiWk'xx of thi' hllta to n>»iiilt from the Anliaiili 

hahlt of iHiryliiK tli.-ir tli-ail In tlwlr conrtyanlH. Tho lialilt may 

tiav«' Im><'ii a fnclor in tlit' vuM-, Imt himlly tln> rlili-f fnrtor. \n 

MH'cnt nwiirclii-n liuvo nhown. tin- rral n'a.Hon of tlio unlionltlil- 

ntitu of nntivt' liiif» i» that tlirri' an- alwny* caws of miliaria 

tln'r««, ami that llii> anopholpn m<w<inilo wlii.li carrii-t fli<> lnfi'<-tion 

of malaria ImbllH-ji anil tninamltn it immt busily in th<>*i' alHMl<>!i 

of l\lth. The iMiok i» quite tlio b«««t Axhanti book that ha* 

appoan'il. 

GREAT MEN OP THE RENAISSANCE ItKNAiHHANCK Tyi'tt. By W. H. LiiXY. (Kiahor Unwin. Wm.) 

\ lKK)k by Mr. Lilly on tho Ort'nt M«n of the UonalNHanoo l» 
fill- lipvort of tho |M'ri(Ml i|iiit«' a liforary ovcnt ; and we may 
coullilonlly predict that it will 1m> um widely admire*! a.H it will \m' 
eaifi'rly reiul. If hii |M>int of view on wime siibjeols is not that of 
the majority of his readers, the cireuuLHlaliee Hhould only add 
r.(^l to tlieir enjoynii-nt. For even when they disnjfree with his 
i-onelusions they will Unci his philosophy )iru<-inK and sii({K"'stive, 
and none can Im» Insensjble to the charms of his style. Besides 
two chapters on the (genesis nml the results of the Uenuissiince,he 
presents us with live llnished studies of typical jjreat men — 
Michael .Xuffelo, the Artist ; Krsismiis, the Man of lyttem ; 
]teu4-hlin, the Savant ; Luther, the lievolutionist ; More, the 
Saint. 

At the risk i»f s<i>minj{ ungrateful, we must n'lnnrk that, even 
for the |MTio<l from 1 l.VJ to l.">27 to which thi' work is eiinllneil, 
Mr. Lilly's (Mirtrail j;.illery is f;ir from complete. Why should 
w«.> not have had I^orenzo, the l>es|M>l ; Savonarola, the Keformer ; 
Macchiavelli. the .Statesnmn ; .\ldns, the i'nblisher ; Ariosto, the 
I'oet t The ntisoii s«><>ms to be that, except in the sphere of 
Art, Mr. Lilly has a bad opinion of Italians. (Srt'at men, he 
allows, have Ihm-u anions I hem. " But how fi'W ! Thi- nice is 
lacking in von>city, in virility, ami ther«?foreiu originality." We 
may observe that this censure seems excessive in the mouth of 
one who implicitly condeunis the northern nations for willidmw- 
in^ their olM'dience to a central authority com|s>.Me<l almost 
exclusively for four hundred years of Italians. But this is only 
by the way. Wu do not think that Mr. Lilly has doiu' ju.stice to 
Italy aM the pioneer of the Kenuissanee, and this for tw) 
rea.stms. lie has choiten to illustrate only the latest phase of 
the movement, when its effects were in full o|M>rution lM>yond the 
lioinids of the |M<ninsnla ; and he is |H>rsonally more inten-ste*! in 
(lie " gi'uesis " of the Keformation, with which Italy's connexion 
i> but secondary and indirect. In his lives of Michael .\ndelo, 
Krasnuis, and Kenchlin. he shows a iMH-uliar anxiety to prt)ve 
that they had no sym|>nlhy with Luther's n-volt against the 
I'apacy. Hut that revolt was not so much a feature of the 
Uonaissance as a necessjjry conse<|uencn of it ; and on that 
%..! .,....««.» ..^L.^Mo »... ui,...,Ki .I......... *.^ #4.n :n..i....:.v.. ..f Wo 4o not roMCRlw iMw* UmI " jwm al aliMiili 
enllffiilMinMil of Um» hfUmM mIwI " «liMi Mr. Lilly i 
friHii faler aa a ileflnllbHi «f lh<< It wial— W W ; ami •mt afl 
douhtlow ri|c<it in eelu.lnK Kra—M ' ImMSI llwl t«ik* 
himloTMl tbe pntfmm of leamliiK. 

Rut we muat dMHMr •llll mnrr atmncly to Mr. IJIIjr'* 

thai to Luibor mkmo U l<> he bmtIIimI " Iko I'm 

Uefonniii .f H." Kitrlij 4 

i|uite uiJ "• wili»r«» Imni- 

the Vaudoi% valley* aittl in ' ' ' ■'nmnjr a||»4M*i ".. . 

tions of ItonM' : it <iverl>>" tliatlt •ibrta <■< nxl 

for a century to reform the t'hureh froM wHkin. U •!•• 

the fact thai Iho Kefomial if >n waa •» Car ttttm HM»g th- < 

of one reformer that it look a neparaio cofeMr trttm IIh> rk 

of each nation that r<<eci veil il. Hmno ol tko plrsMuiln 

of this volume are ilevoteil to a r<im|iar(<t>n n< Iwu rival I 

of history lhi« " CSn*ai-Man " theory oC Carlyli*, ai 

th«'ory of I'hysiriil DelertnlnlMn, i>f which Rnrkle may b 

as the chief exixmeul. We ajin-o with Mr. I. I 

iiH>re truth in the former : bat hi» tlictuni aU ,4 

" Or«at-Man " theory run wild. Th« mine IhmI liMHr IM 

Htruete«l ; tho train wn» laid ; all thai LatlMir did waa i 

tho mat«h. And it In quite untrue to aay tlial llMt dbi 

doi-trine of orthodox PrntcwtantUro to'^Uy b LatlMv'a | 

teachinK on jiistiflcation ; if wo had to nam* avvb a dorti 

should sjty il was the denial o( Pa|Mt aapmaaey. In 

ProtestantN were loiiK pr«'<'(><lu<l by the Kaafwrn Chnroh. 

many of Mr. Lilly's »lrictun>s u|ion LutlM>r and hi« l» 

conlially ai;r<'<' ; but wi' think that Lul her baa >hi rial 

dnsseil amoiiK the repn'^eutative UM'n of the IttMwiaaMwr 

Of the other four bioKraphies, I he first two Ikoae of 

AniP'Io and KraHmus are in our itpiniou iIm' beot. Mr. 

a reverent student of the Florentine ■ia»t<'r ; and tb« 

tiona of some of his |rnnit4<st Wfirks are as tme and pan 

OS they ar<> happily expr<>ss«>d. Here, for inslanee, is* 

of the Ktorioiis statues in the M<'<lici ('ha|M*l of Hmi Lnrai 

Thos«> tra^ie llinirj's, in the wi>alih irl pnrftwiiH 

iiieauinK latent in them, n-s<.ml>b- a INalm of lUtx 

there is a dai'p uiiderlom' of fear in that divine »ha| 

Thinker ; or, rather, all the dn>ad» uf human lifi\ 

iin>xombleness t>t fate, rise liefiirv kini aa be lonks I 

into inllnily, ami in his ears is the din of grwdy .< 

Thi-s«> are the works in which Michael An|;eh> ha* i 

the ileal h of the ho|M>s. so vi|{oruaa •nd rMi in pmni 

he sculpture<l his David. Thny Mw kis Maanawnt, m 

ignoble scions of the evil-hi'art«'<l rai'e wboiP naawa Ih 

but to Florence, the "doiiim d'aiiKeliea foraw"- a(M<< 

;:lory of hor freedom, the Joy of a Ihotisand loverm at 

ami in darkneaa, no more to Ih> catleil " the la<ly n( kin 

Th« sketch nt Kraamns is syni|Nilhetie and even icr 

but it is somewhat Inckinfc in prop«>rtion from an oTer.« 

to ex|HMie the mlaatnlwiints of Kminle. Il is I me 

latter's Life of Rrasron* la one of his worat iiiifminn 

his errors are well known to aekoiar*. and tke g m mu 

should 1h' aware by this time that they must not go U 

for facts. Kveu Mr. Lilly himself, like tloawr, oeci 

slee|R<, as when he tells us that Km— Ml aplt —irt; 

months in I*adua. His claim for BnaBMS tknt kn vn 

e<lucator of Rnn>|>e in good let tors " b aiMUMl eooaf(k : 

dis|>arag<Hnont of Italian hnmanLsIa aa gtmttmUy nwrv 

is unjust . As grutt an educator aa Kraan wa , and. for kii 90 LITEIUTURB. [Julj ^|AmI "Saint" of tho KmwlaMnoe. IIU atmclion for Mr. 
UI|y mtmt to lir in tko fact tlut k« dl«l a niarlyr U> liiit heiM 
la Paiml Mprmury ; jral to tiMao «-li« Ihiiilc tiuit otb«r dogniiiH 
«••« MHMV wurlhy of mtteh a Mierifl«n olhtT " jii<l!clal murdem." 
•• llMl of Lacly Jano tlroy, nay aixiai al l<N>»t <HiuaU.v " I>Ihc1(." 
The U*l rbaplor l» dcnrotwl to the liiMiH (hat (ht< dirm't 
iwilll irf lliii K<iiai>Manr<> WB» not (o lilM<ral<> iliv miim-iunce in 
ralicioa or to wUMiak iiolilioal froodcHii. bui nitlior to ivinlru- 
daee into Baropa tte CtaaariaM of (lie aiiiii|u<* world. In Mr. 
Lilly'a mImI tk*rt> mm^hh* ht>r». aa elM-Nvhi-n>, lo be a conroiiiuliui; 
ultlii lfi«nl— iiri v'nh iho iMonnatioii ; l>u( h<« goes on to hIiow 
iJukt lhi« tyranny of tiio Suio ovor Ihv l'hur<-h licfor«> flic Krciicli 
Rrvuiuliuo waa aa marked in C'altiolio oh in I'mttmtant roiinlrioii. 
Narrly thon llii*«k>>uld |>mvo tlial iho i>nrr«Ni<-hm<-ntH tif tlit> flvil 
|m«vr »vr«» not the r«»ull of Iho li4>naiMHanc«> conHidortxl ait a 
revolt asaiuKt Kontaii juriMlictioii. They may Im> n>forn<d to 
.4ilM««t raOMw, with whii-h n-liKiou* lM>liof had littl<> to do aa 
Hip Hav arnatioualili<<M.lbc r<>n<t>|it ion of thi- Church uh idonlical 
with th(> naliiHi, and iIm- ihtsiry of th<< diviui- rifcht of tcinp*. 
The rrfonwn. r«'rtainly wwr aiuH><l at n^li^ionH tolonilion, yd 
llie camw' of fnttloin wao ultiinaloly M'rvf«i by thi-ir hucoohh. The 
BoUon thai " tl»' t'atholir C"hun-h " han always int<i»l«HJ on Iho 
aeparation bt'twit'n t<<ni|>onU and npiritunl i>i » htRinp> |M>rV(>r- 
aioa of hiatory. If no, how wax it that tho fupaey Un-ainL- a MH-ular 
kingdoa t and why d<w« it Htill maintain that the temporal 
■oVFn>i|pily of Iho I'o|m' is iioccxMary lo his full spiritual 
aiitlMirity 7 Such a riow is aa curioiia an the fiMnplaci.'iiry wilh 
which Mr. Lilly ranlla the Papal Slatt-s alooK with KiiKlaixl as 
oae of the few brifthl rentrvH of fntHloni in the dark di'tsputisiii 
<if pnTcvuiutioaary Kurupe. THROUGH UNKNOWN ABYSSINIA^ The name "t (';i|itain Wellhy will lie r«'roeml>ere«l as that of 
«ine of tbi- nuiiy jr.ill.oit oflicers whoM- liven the South African 
War ha* cnot na. Tho pnslhunions apiienranee of his iHwk of 
travel 'TwUT Sikiiar and Mknki.ik (Hariient. IOh.) reniimlH us 
td the Iran w-e have auKtaincd. He waa not, indeed, a writer of 
eoiwpicaoua exrelienoe ; but he was u daring; explorer who 
inawaani in an eniinrat deicree the talent of iiispirinK<'iinfldenc(> 
atx' fi in his follower* of the nativ<> rac<>s. The jonniey 

be,. .<tl is a march from Zeila to Cairo thniuKh unknown 

Abyminia a tract <if country more disnicnH-alde than interest- 
in|c inrlndinit the exploration of a |H>rtion of the shor<>H of 
l«ke ItiMlolph. As the explorer came down the Nile he 
rspertetl !<• Hnd the French in iMMweasion ; and ho anil the 
garriMin nf Namer aiareil at naeh other auspiciously thniuxh 
tJ<lfiarapr» belore «*tlinic <>Ut to make <^ch other's clinier 
an[MitBtamii Then it was found that the fort, was held by 
Lii<«lmant M'Kwen, with ltd Kicyptian soldiers ; and further on 
thnw were abuudant i<videnc<>s of the Kresil orKaliixini; isiwers of 
the Hinlar, aa well aa uf the otMcera whtHn he picketl («i serve 
under him : - 

In the Hondan there la mi aueh woni aa " Can't," and 
there a sinKi* otteor dnPM the Work for which elsewhere (Wu or 
ihm- iinUfr* and a native ataff aa well would Ih- n^iuiretl. An 
<iflk«v is told lo bnild a palace at Khartum. The railway, 
at the lime. i« hundreils i4 miles distant ; w<knI, Iihi, is, prac- 
lirally *|iraikinic. an unknown quantity at Khartum. There 
• nv iwi liritf*k« no kititiAa ' liuHw la oniv aan«l aiifl wiiler. There pwtod fraa than at Simii. wfawv " It wwi ti 
heftr aoBM of then ai^. on bidding forawell, 
our lielllea are full, we will git with you iifn'i"-' 
The b<H>k contains a bri<tf biography ii 
Colonel llarriuKton, the Britiah Agent 
Abyaaittia, who cinphusiKea hia groat gift 1 
nativoa, and ahows to a oortain extent ho' 
done :- - 

He came to Abyaainia when, owing t 
Italy in the Abyaainian War, the prratige of 
a Uiw ebb indeo<l ; so low tlwt i>ven Bi 
IKisitiona were not absolutely aeeure frou 
typical of his eharaet4>r and dis|K>Kition tli 
Kuro|M<anK who were in a eanp of over •>' 
 many of whom had never aeen a white inai 
about unaccom|Hiiiie<l by any attendant, wl(l 
able inci<lent» ever hap|tenlng to him. 

One incident in his last journey I must I 

if pnsif, indiHHl, were n<>e<le<l ^»f his eoun 

Near Luke Kudolpli, in o|H>ninK a tin of pre 

he cut the foreflnci^r of his left hand ; bIo<H 

so that ho hUbH«>i|Uontly lost it. No uicdi 

than Khartum, yet he niarclie<l uiiles in intoi 

a mortifying Anger upright, during the who! 

miserable march, concealing hin pain, ho 

should not lose heart. 

Colonel tiarrington considers the journey ' 

in African exploration." It certainly waa sc 

not in the value of tho resiilta achieved I 

iiio«losty of the narrator prevente<l him fr<»m g 

idea of the difUcultiea which he ovcrcann 

remarkable for Captain Wellhy'a great roll 

OW11 (ruin|iet ; such modosty in an explorer 

welcome. OTHER NEW BOC ■•van Hundpod Yaaea of Stooka. 

Mr. Charles DiiKiiid has written, and 
IVnnell and Dudley Hardy have illustrate<l, 1 
Stock Kxciianuk ((Jrant liicliards, 6s.). 
chnmicler Mr. Dugiiid writes well -not s 
Bagehot, but much Ix^tter than most of the 
ia not <|uite such aa to eom|>el the interest of a 
indifferent to the Hubj«>et, but his Isiok will 
of any re:idor who sbirts upon it with a reaao 
curiosity. If it tends to dulness in place 
|H>rhaps Im« found in the author's det4>nuinatio 
Within a reas<mablo coin|iass ho has relate 
knowable at least all that is worth romcml)erii 
and share markets from tho time of K^dward II 
Parliament forlwide foreigners to " use or ex 
tioii of ' brocage,' " to the present day. 
matters alike are gi%'en the oonsideration di 
ia full information alHMit the Ovorend and t 
cris4-H. and alao nlsiiit the patriotic dotnonstral 
of which it WBK announcol that Mr. Kru| 
d<>fauller IxM'anse he had not compliisl with hi 
are also sunU-iont |mrticulara als)utr meml)ei 
changt- who have distinguished theuisolvea on i.llt.r» 4 t.Ti..L r..l ii. ..<l.n> u-.)b. ..r I'l July 27, 1901. LITKIUTrRE. J^c*^ ho liad entirely (iirgotten. bavlnc pawMd tlM< limit limK li«fiir«-. 

" I've xmAt' my «uiii, niitl I'm iiff tiMwirrow," miUI Mi>rni-«> 

Hmlth, <Hiiil<<iit4sl, il<<M|>lti' IIk* onpt'nt i>( liU frli'iiil nl tlio 

Nllin, who ili'«rrilii>«l It ii« iiN'r<<ly im (Id* rtmil In (nrtiiin'. 

Horiicc Siiiitli rt'tii^Ml tn lii» lllornry «'»r«NT al \\r\\t\\U<\\. 

ll<>M<lliiii>, ulllioiiuli Ik- i|iiuilrii|il(<«l liiH t:'t»,U(N), i>vi>ntimlly 

diixl n illiuipiiiiliittHl, lir<il«-li-lii'nrl<Hl mnii. 
It U not (»ft«»ii llrnt one K««ti« it triio utory with no untnl a nMtrnl. 
Ill oiir own IliiH- ll U to the lltnnihirc <>r "ixtrt tluit tho lltorary 
iiiciiiIhm'o iif \\w H(iiiw> n|i|ir>nr to ilt'Voln tli»>iii>M'lv<>>. iiiimt hih-immk- 
liilly. •■ Tlio Mi>tiH<> on Sport." » voliinio whli-li IiikI rontrilm- 
tioiiH from Mr. Uny NioltnlU on SriilliiiK. from Mr. H. .1. 
AncU" on BoxiiiK. »"'•• 'rom .Mr.H. Iji<-y llillifr onCyrlinif, miitli- 
niMMit £l,(NN)for the Itflrrn- I'liiUlrtMi" Diiinf-r Kuml : while ll-o 
iiiiiiiox of prIckotiTH who nri> nK'mhfrjt of th«> Honw inclmlc lln »< 
of .\. K. HtiHUItirf. K. J. Kry, .\. I". Liinix. Ivo Blitth, Biiriiiii-. 
iiml H;wlow. Mr. Diicnitl mny lio coiiKmliilatod on hnviim writti-n 
im Mili^fiiflory ii ImhiIc hh (lif imliirc of tlii" <•»■•<> iM-rmittol. 

•• Dp. ■molUtU" 

It wns ri(tlit ami |in>|i(>r and n happy thoiiKht to r«>|nil)lish in 
Mofwnt. CoMHtnlilf'H MOW SMtti.i.Krr thiit author's n-lation of his 
J<mrii«>y'» uniformly with his novi-U. H<> wif a very lypifnl 
KiiRlishnmii aliriia«l imich mor«> typirnl than that more lainouH 
truvollor, the I<<'V<t«mi«I Uiurcncc Storuo. who 
covon-il Moni<> of th«> Hnim> ground a fow year-. 
Inter. Olio d »'h not pictiirt' him wnxiiiK 
xoiitimeutal over i-ither a dead (hiiikey or :i 
fllh' ill' rhiimhu". or nilmittiuK that they order 
any matter lietter in France or in any other 
foreign oonntry. He !h Kiif^liNh. KiiKlish all 
the way. He exults over the little KiiKli^h 
Ixiy who was^ sent to sehool in Kranee and 
made himself e<H-k of the walk in a rorlniKlit. 
He wonders why the KiiiR of Siinlinia diM><» 
not (;et Klif;lishnien to man his navy. Of 
foM'inners in j{«>ni'ral he holds that they Ihim' 
no manners and that their eustoms ar«> lllltiy. 
Ht> |>art ioulBrir.es without retioenoi', kiviiik 
Hs a olearer idea than any contein|H>rary 
writer of what forei-jn travel in the middU- 
of the ei(;hteenth oontury looko<l like, fell 
like and smelt like. One f<M'ls all the wliili> 
that the only reason why he did not write to 
Till' Tinii'» altout it was that Thr Tiiiirif was 
not yet Ixirn. He liadly mi-ded some siii-ti 
mediMin for the expression of his opinion thai 
the iniiMisitions from whieh he suiTenHl were ^Kt 
a discrinlit no less to the Government which 
|>ermitte<l them^than to the individuals who 

prartistsl them.^ Mis.sinf( it, he emphasize*! his vieH> l>y lakln^ 
landlortis and |iostljoys by the srrufT of the neek and lM>lali<>urin^ 
llieir shoulders with his eaiie, for all the world as though he were 
deiilin^ with niuKors in C'entnil .\frii'a. .\nd they t<Hik his 
I'hastisement like lamlts. It was very Kii);lish. One ran |iass no 
other eriti<-isin ; and one admires, with one's lower- nnture of 
eourse, though one docs not approve. 

\h for the pictur«> of travel that the l>ook j{i\<-s. om- niiirht 
search Ioiik to Diid a livelier picture of its discomforls. One has 
only to follow Dr. Smollett as far as Boulogne to r(>alize the full 
ditTci'i-nce l«<tw<>eM tnivellini; tivnlay and Iravellini; a little less IcetM-ml rtjavpiriM-jr aipiln*! all IImmo «1m> ■» In > r i 
Conlliieul." Tbev ftMrgtitl |>r. MnH»ll<-ll *it (laiiM-M tn 
to take hlni to Ki4ki<«l>Hw*, lie " i^l up all nielli In i 
eiiinli" 'I ilitMi. Iiiwtoil itiauil liy 11.- ><l aa4 

and l> ^ for MunI of »l<'<-p.'° A< - - !• Ik 

(hey Inriied him Into a ainall IhuI t» Im I 
prlvlle((i- of the Hitlerneii ol HiMilojfito lo { 
and I hi' dm-lor and hU family and h'< ImBPHC '■■'I *' 
ferriHl to another K'liall Imil In Ibe itftm aoa tm f t twv Htf 
allowed lo not f<M>l »ii the lienrb, ami io pnjr anolbt^ 
the |irlvlle|^'. Then he hill a mile lo «alk In his inn. 
he 1*01 tin-n* " all the Im*iU «i<re im-nplo«l. an Ihl 
olil-ui-fl lo sit in a eold kile|H>ii alaire l«rn hoar* nnlj 
the hMlitero should Kf>l np." Vrimt ibU to Ibe If 
MiiH.ufi ill- is elimrly a far cry, liHlh-alini; » pni|{re«. | 
Toll lo Im> proud of. Nor U ll any wiNiiler ibal •neb ^ 
M4>t Dr. Smollell i;riniili|ini{. He wa* away Inan bol 
yi>-irH, nnd hi- Krii'uliliHl all the time, ll U. in faei. 
siisla'niMi .Xniclo-HiixiMi Kni>nl>le thai Ihe lnntb rlalma it 
Kncli'ih !iler.ilnn>. Dr. Hmollell wa« a arbnlar. M 
alMiiit the historleal aoMielaliolM. ami eotild r|nnte Ji 
IVrsius, and ndl out elamieal alli»iion> like a wslklnc I 
Kill that Is iiothinK. A I ami all th<> Irarellera i4 (hi 
except Ihe < mninereial tmvel|pr<- could iln tbal. ^ t-v^ 


t nrm. fit 4»«*«»<y „l 


(*-*j^'A' ml «»-/• f/,6, I *«^ I*, i ( i t/S/ interest lies in hi., n-alis-r. often <|nlle nnfll lo q 
hi* 1 riKMietml le Anidn-Kaxoii pn^judiee*. He ■mjn 
no I ad as Ihe Si-oisii an whi>, having s»>en I be KaIN «< 
r«>umrki-fl that then- was a Kr««al< r cnrinsity al IV«I>1 
sha|ie of a |M>aeoek with a wmnlen h'j: : Ihii h«> »ti» m 
deal iM'tter. Al any rate, h<> «thI ihrtHiith Kraner 
like a ImiII throa^ch a rhiiia shop, and lln> r»~«ullinK 
eminently r«>ad:iltle. thontrh not coiispieitiMisly literary. 
Consialde. in n-prinliiij: it. bare remtered a rwil * 
nerions students o( iIh> limes. 

K«IMK lloMK TkI THH AMU-r TMK UaOMI WaB. hT L 9S LITERATURE. [July 
FICTION. TkHihskx Moon. (Hciocmann, :w. •Wl.t. hy Mm. Ilarrod 
(ftaMM y^rtWi Bobltfiw), U • fwnirkably oripiml and 
yB B W ftJ atary. A verjr ]ro«Bc uid bMutUiil girl. Leslie 
OoAwta, kM, for » MMoa whl«li tlM reader may dincoror, 
l»««ll>ha0WB nuk ABoncaooiony of nriist* is o«e 
pocinit pabiler. W5«U HawUton. wIiuho elalK>rat« 
IhImUmc <I<Mrtor* oonUln • Mwrct rtmiu. On thU account and 
litioa— c li eeHaia ajraipalliy U'tworn thera, Loalie flies to 
HMRilloa to gain a mmaeiil'a rest iM>ronf she gives bcrseU np. 
iatereal ol tte story Itojcins. Tbc author kooius 
nppoand to tlw di^alh iieualty for niurdor niid it is 
I tkat she iniomlod to add to the potemios of the Hulijeot. 
Battlw resalt <if h<<r eaaay is a poignant tragedy. Not the 
<rf iho uiur«lf>r or the qumtion whether the oriine 
[ rapilal |iuuiHhiiHMil, but the pKYohic r«>!>ult of the act 
Lndie iMraelf. and through lier u|>oii Wyatt Knniilton, 
I tke vitality <i( the booli. Mm. ilarrod f.iUM>s it to be con- 
; liy Imt able elianictcrixatioii. liauiilton's mother and 
r, tt» elifMa ot artists aud men of the world who match tho 
awta, VTMl tke excellent servant at iiamilton's studio, all live. 
AmoUmt arresting iMiint in that Mm. IJarnMl has style ; not 
>1 — ya tiM wnat admirable style— )>ut a style distinctive aud 
n ut — wU ^r. Perhaps the folUiwiui; little dtxM'ription of a part 
f4 tk0 a e cr at mom in which I.<-slic finds a Mholter will ^ive some 
id«a of it :— 

Tte waahntand only was Btrangi'ly lieautiful, but nnnsiial 
!■ tbat it ta c wad a part of tJM roam, and was, indeed, hollowed 
oat of tlM wail at t lie comer ; a square sinlcof doop red bricks, 
and witli a brass tap whose handle was a liestridinft faun 
•aBt«iait«ly aealptared ; from its shadowy comer it (rave n 
■oto «l attnange qaeenteaa, and remotely dominated the room. 
Ito geaiaa who kad WTouxht that handle had surely pLinnod 
tUa aocfiet ref age and the garden without, when tho Itouse 
had already been far on ita way to completion. 

Or tfcla paragraph which deacrlbea tlie sodden appearance of 
La4ie la Mamilloa's booae :— 

The slender flguro of a girl, iKnutifully dr<>ssod, stood in 
the doorway. Iler taee waa deraatated by a haunt ing t4>rror, 
mad behind thia terror HaoiilUMi perceived , throuKh her 
aMekaa eyea, a living pain that was really awful —pulsating. 
A dIaaiirtiBg blade seemed on her tortured soul, to which the 
body had leat ita aeoaea that the flesh and spirit to(;<>l her 
shoeld aeffer dire outrage. Hamilton reeogniced on the 
iaatant'a view of her tlut some awful thing had hap|)oncd ; 
ooold not utiicrwiac Ins so visible on the human 
Reaerve, eree in expression, is tho instinctive 
Mfage of aoCering men and women ; nothing but appalling 
diaaater eoald s<i eflisctuslly »trip the soul tif its convcniionni «t Mr>. iplea, however, eontain no instance of one trick 
Harrod's, the old-fa»hir«n«d one of underlining. We 
rrrall it eapecially in " Tho l'<itentatu " or •' Odd 
Storlea." The praaeai hook, however, aatfera from it very 
diaUMUy. Bet this ia a very aoMll afair ; aa a whole, ■' The 
HMdw Modal " U one of the most intereiting and original Camaby " BiiMt, we ioar, be advi<«>d to lo<ik to h 
flret hatf-doaen pages of " Niriu* " are siiflii 
depreaa the Moot devototl admirer : aud the r< 
nlthoogh ingenious, Uiiot very entcrtnining. Th< 
of the norellat Is our i^special delight, but then- 
the trivial implnires upon the (tvilish. We near 
for thooe " H|iaiklini; gems of wit and wisdo 
sarcasm " which her works are said to eoiitain 
clever phraaee, and in one tale, at least, a little 
taate. Gae wonders if the following conversatii 
considered Attic wit : — 

" I am HO sorry. Major Newdigate " (Lad 
dropped her dinner-napkin three times). 
Rlldini; scale ; I haven't the faint4>Ht Idea what 
it sounds income-taxy and de:ith-dutiful." 

•• Pray don't regret the rirenmstance, ni\ 
a pleasure for inc to do anything for you, ami 
ideasnre is so intense as to Ik- ' almiMt .pain, 
think it would Ite a good plan if I sat under tli 
throwing it back ? " 

" I dartMay it would ; and you would 
crouching under tho shadow of the tablo-el 
deflancc and a dinner-napkin at me. A sort of i 
to .4^i.v tlefyiHii the Liylitniiifi, don't you know 

■• But it might slightly interfen" with tl 
versation if Ajax wen' hiding under tho table a 
dining above it. It is bad enough Ix'Iow t 
worse? Iielow the table, I should imagine." 

However the story from which this Is qiiot 
iMM-omcH interesting and contains a giK>d idol 
heroine, Josephine, inundatos her admirer, k 
I^urcnce, with well-waten-d wit he is t-iasiiy ploa 
rciwly with soiiK' s\ich r«>ply as " You arc awfullj 
wish wo could honestly say as much to tho aati 
But it must not be supposixl that there are I 
her iHXik. " Krank Wikeney's Bill " is a poll 
of some cunniug, with that wonderfully fresh nu 
in-law. *• An Artistic Nemesis " is neat audi 
conversations do not touch life. Without going 
Fowler's twvuty-one stories wo have no doul 
hint our disappnintuient. But, un the other Imi 
will i)erha)(s llnd plenty to enjoy in " Siriiis," 
not set the table in a roar nor the ri%-cr a-flame. 

Clndaeelln. 

tiM>KB« (Pears<m, fls.), by " Helen Mathf 
excellent example of th.it clover lady's skill of so 
She has observe;! widely since the days of " ' 
Hyo." But the old <=/(ih is not Licking; in the f 
tho l>eauty, and Cinderella -" ("indcm," of coi 
vigorous a couple of drawings of Knglish women 
in r<>cent fiction. Miss Mathcm may o:<i-asional 
fall to get at the heart of life, but those who < 
simple, straightforward, and interesting a sto 
tells how " (binders " fights " tlijtl hnlf-dini|il< 
eventually, after many adventures, comes by 
love will lie more than eominoiily hard to pleas<>. 

The Author of "Tha Sky Pilot." 

A new iMiok is promisa-il in the autumn fro .. .>!.». »r Tli« MIri- July 27, 1901.] UTERATUIUL publinliMi ill Toronto, and wh«n rccMt tor] imblleaUon in book 
fiinu wuN |ml)liHlifd Uy a Brilliib Arm, In Now York thn 
iii.-iiiiiH<-ri|i( wi>iil Im-|;(;>i>K> •>■"' |>iil>li»)it<r r<*|M>rtiiitc Hint li<< Imd 
t lire*' ■•ii|M>ri<-iii-f<l n'liili'i-K to pni* JiuIkuhmiI on It, and tln'lr vfnlirt 
\v»ii Dull it*hncl t<Mi iiiiirh rcHition mill tfm|M'mnc«> In It. Mor<> 
tliiiii oni> of lli<> i;r<-nt |iiilill«liinK bouM>« would now Im' kIuiI to 
imliliNli hU iMMiki, for tli« tiulo of " Black Unck " lin« run to 
lUO.tNN) iMi|ili>«. 

" TiMi ninrli r«>li(;lon nnd ti»mp<'n»n«<o,'" Irdwtl ! Tin- |>lim««> 
liali'n lit Imrk to iin ii(j«' iu>t «> vi-ry long njto. to In* nnn- wlii-ii 
lilfnilnri' ni «l womi-ii and ci-rtnln oth«*r tblric* aid jnt«oi * 
n.ijkril >;iii(p>rly In f«>tt«>r« flint now riwt in tho ticmp-iron lifii|i. 
Tlif iliM.r of lili>nitiir<< hn* Im-cii oiM-ni-d v«<ry widr. Vlo<> linn 
walkisl ill, lioldiii); Ix'r licnd liiKh, nnd iitnrini; ns out of mnnt<>- 
iiniu"*'. Virtnt', too, i-von in tin- fonnt of " n'li^ion nnd toin|ior- 
imw," linn cIhIiinhI li<>r rlKliI to 1m> wwmi nnd lii'ar<l n<t hHo In, not 
an «hc in oi»rlcatur«Ml. \V«< do not ooiidrnin lii-r ii» out of plnpr in 
litomtiirc nfT-linnd. Wlii-n wi> nnyt bor tli<>r<> wo nilow hf>r pinim 
lo Ik< Jiid((«>d on bor litornry morilN, aixl ns tb<VM> nro K"'nt or 
-mall, wo (rivo hi>r a bi^b or n low place. If tbo inoritK nro 
undlncovcrnlilc, \v«> show bor r»>n|M'ct fully to the dcKir nnd Im-r 
hor to take licr pn>|)or plnco, wbicb inny l»o n vory wxiixs'lalilr 
place, anion;; the tmcls. Now, ax Kalpb Connor intr)Mlnc<>f4 ber 
lo n», virtue is n litemry lady. We bnve no doiilit, ns we r«'ad 
" Tbe .Sky Pilot," that tbeantbor would like Hs to fall in love 
witb ber ; linl be never preaches her charms at ns, nnd the most 
nnti-relipous render, with n literary conscience, can hardly say 
that she lion's bini. " Thp Sky Pilot " ha* licon d!spara|:e<t 
iHvnuse it " doesn't come to nnythiiiff." The critic was 
disap|M>inl<Hl app»r<>nlly liecniis<> the '• had " people woro not 
))arade<l in thi> Inst chapter ns a row of kneeliu); tlKiircH nt n 
lienitent form. He was looking for a tract nnd found only a 
novel of real life. The rcniity of the life descrilM-d will not Ih> 
acoepte<l without i(iii»<lioiiin|;, even by those who nppronch 
Kalph Coiiiior simply as n novelist. The •' scion " of nn ancient 
Kn^lisb family, nnd still inor«> his wife, s»>eni incon^uous enough 
in a settiuK of roiiKli ranching life ; lint no one familiar witb the 
•'xtraordinnry mixture of enitte* to 1h> found in the Far Wf>st will 
dogmatize alMiut imiHiNsibility or even improlinliility. Wbelber 
every chnmcter in the novel is drawn from life or not, the 
eharaoter-<lrawinf; is eHsentiatly veracious. The youn); |iar«>n 
himself, tb<> " sky pilot " n nicknnme lunK worn by the sailorit' 
missionaries who iMKtrd ships .nrrivinj; in the Channel and )M<rha|i<i 
elsewhero -is not the less convincing liecanse he is exceptional. 
If he were exceptional only in the simplicity of his heart, we 
nii^ht have our doubts ; lint he is exceptional also in the 
demoniac s|iee<l of his throwing at liaselHill. That invincible 
i-olleRc throw is naturally a Kr«>at factor in tlio iniiacnlar 
Cliristinji's career of coin|uest niiionK hearts Iohr emanci|Hit(><l 
I mm the observances of eastern civili/.nlion. The conquest he 
achieves is iiatiirnl enoiiKb, and wo follow it with interest 
tliroiiKb Kalpb Connor's iia^e^ : the victory turns none of tbi< 
sinners into plaster saints, but leaves them as fresh nnd western 
as they wore licfore. Kal|ib Connor din-s not worry himself to 
find " the word," lint bo pots the riKbl word for bis pur|H>Ko as 
a story-t<'ller, not tlie wonl that distracts attention from the 
story to the style. His humorous situations arc not farcical, 
and his pnthotic incidents n'lnnin within the reticent and 
ilifiniiflivl limits of British prief. 

Aupa Popularla. 1 », wkmi tiM pM or CkwlM OWikMMi mm hM wMik MJtt, t 
to Ibn antkor of " TW 9&etmt THtwir rtiaier." I* utU 
(Iranmtlc ; kU wm mm! wihmmi, iiultr iiilr«lio<>alt> «• km 
-• charMtw* ** «p»ll iUbp(«« <A • •!«•• f»»f ; Ma Iwl 
ndm i nibl« iirtMiil— t kta reaalt wM« wMl MiHaia 
r«Mter Iwfirtedwitli •mmtUmlttmttmtMk t» 
pwwnlwo, he Hilt And Ik* mw^llwlliiag «Mrl 
IngMliou* and cseiiinK. Karly In Iko hnnk «• 
kern, Philip, " pnaaihljr from harlnit l«d a 
habit of commnninK with hiiiMolf. Thi* nmi- 
nn to Wm (hat ho has Tvin 
villnite and that h<^ pOHMMS yr- 
that of the a<|Hir«, OWMljr Otelrr. 
that icentltHnan's ddcr krotker, bat 
inheritance when a baby, fur the rsUwr poor r- 
father disliketl the idea of havinff (wte wetm t. 
place. Philip no wKiner sets foot In kU rlllage 
develop at IlKhtnlnK s|m>«hI. He has anoa afwii M' 
mnr<lere<l and aanunx'd that gontlnaan'a plar« in t 
In all his advpntaren be IriMta lo MIimI ChaiMV tn r 
and that divinity, with the able assistance ct IIm' 
aids him with nn enerKy and aptnem that nrdiiMry aaor 
implore in vain. Hut it will Im' oH'n that Iki* ailMUn* I 
with interest, with p" ' and compliratkMM hej 

dreonui of the mnnt v '-•■ader. Dandjr Ckater « 

loved, and miNundentood. But when all Iks* we k*< 
known, il y a annuUle »otu ruche, and what' sort of c 
we leave the excited reador to flnd. It i« ennu({h to tmf 
Tom nation has wril(«M one more admirable »U>ry — i 
trati%-e, deep, or analytinl, but lioldly kiiiierik-ial, 4 
eiilertaiiiing. and aliove all, popular. 

An BnJojrabI* Not*L 

Tiir. Hiuvivon (Ward, Lock. Oa.), by Mr. K. Phlllli 
heim. Is a K<'*^t advance nn any other iiook bjr Ikl 
The characters of I>>UKla.s (lUest and Kmily de Hmm 
stni;{gles of the berti, under a «"«>i>{ht of sn- M 

dozen ilisiibililies, to survive, will )m> fnllowol 14 

all who take np this frt~>hly, excellently plannrsl, ami i 
story. Douglas runs away to London from an unhappy 
home, and after many excitins chances, and denpaini, k 
by a fortunate <>may in joumaliMn to rietory. At 
outset lie im<etit with the aristoeratie lady wko at 
inllueiic<>s bis fortaneit. " The Survivor " ia aa a 
example nf the modem novel ; cnnnini; in eo— t nw 
acute study of pamion nnd character ; aaalyUeal, | 
enirromlnK, distinctive. It liaa in it tko caaeaee of i 
while every incident convince!* and 
It should picnse many divenM> clasMHi of I 
MoNMiKi It Bkaiiaiuk. bjT Booth Tariciastoa (2a. 0d. 
from .Mr. Murray. Print ami |iaper. oor«r mmI pirtBW 
dainty ; ami the contents arv dainty too. Th* atoi 
Mibliiiie yoiiufc liarh<>r who impottea kimaelf Mpoa 8or 
ii|M>n the aff<>ctions of the ex>|iiisile Lady Mary Oariia 
be is attackiMl and exp<>s«><l by his outrajied rivals. ^RTk 
instead of al>as<<nM>nt and witktlrawal. ke shinen forth 
HifcbiM<»s Prino' Ix>ui!»-Pbilippe d« Valois. |>ake v4 
Duke ot Chartres. Duke o( NeWMf*, D«k*o( MoatVMHi 
I'riiice of the Blood Koyal. Fint Ptoor of Fraaea." a*4 i 
know> what besides! Lady Mary has a eorae d kiai 94 LITERATURE. [Jul. BALK AT HfSS&S. SOTHEBY S. Tk» eoUertion ot tmrty prinlixt lunik' aii<i iucminliuln whii-b 

IImh«. Bc M lrtqr mM Isat wrak w^* niuarkaltlc for II iiiilM>r 

of iliaslnilMl voluiiM>« which It r«nlaiiH«il. Many nf thp illimlni- 
llaa%. like Ibinp in IIh« ««• Savntiamla lr««'t« ami other Flonti- 
ti»<> |»rint», wrrp in rscvptionally flnr onKlitinii. I( wan no 
■■rpriar to And pric>i«< ranniuK hitrli. For tli<> \°<>notinn unil tli(> 
tmrty IVpoch Imoka tJM>rc wbk bIm> mmitiat'ralilf comiM'tltion. 
TV" ml», iMMWfvr. mphaKisni tin* low level to whirh the 
PtaMtia booka laiTV MOW fallen. A llrie co|ir of (lie ll<>r)i<>, with 
Ita bcaatiflll plat««. printed liy the famoim Ant««rp hoiute in 
1573. fetekMi only twnity-nine xhillinfrt. Tho fnllowinR wore 
: the Bore notable Imoka wild :— 

4" K. «l. 
** l» Mta d! Kmipi IliHtoriata." ^°eniro, 1500 .VJ 
'Anmmm. •• C'harta LuNoria." NUnilterff. i:»88 ... SO 

Appianw. *• Komae Hi«loriae." Venice (Ratdolt), 

H"» :» :» 

BarlMfte. " Opuarula." Kooie, rirm 1475 'S! 10 t> 

Biblia. " Pt«tn|<> Leuiouo et VaiiKoli." Ac. 

Florptice, 1578 71 

Bocracclo. " II l)eeamen>ne." Florence. 15ln ... 19 
Btmaveotura. " Incnminciano." &c. Venlc4>. 15011 ... 10 
<Capninical. " Iiientnincia el Propheinlo." Flor«Mice... 175 
<V««iolo. *' LIbro di <;uocho." Florence. 1 4(Kt ... I2:» 

IColunnal. " Hrpm'pntonnchia." Veniw, HOO ... :«) 

Dante. " L« Coniedia." Brewa, I4K7 :»7 10 

llante. " Iji Conndia." Venice. 14HI 20 0. 

Ilorae. " OfBciuiB Brate Marie." On vellum. Venice, 

HrrtsuK. 14W MK o 

., \°enioe. Rtapiinnm. 1512 125 
.. .. V4Miic«<, Miircolini. Vtto 'A fl 

" Ofnciiim ItmiuiMuiii." Vcnii-c. K<-otiiiii. \Tyi4 m 
 Heure<t a liiviiKe <lc Kotiiinc." On vellum. 

l'ari». Sinon Vo«(r«-. I.'»02 :W 

„ ■• Dive Vicini" Marie." Parin. Hanlonyn, 

ISM "... .50 

" X^ila Kpiatolae d.« Kancio liieronymo Vultcare." 

Ferrara, U07 ;{» 

KHham. " FaM>ic4ilo de Medicina." Venice, HKi 01 
Varaaaore. " KMeniplario de Lavori." Venice. 1532 40 
" Liliellm de Natuni Aniaialiuni." Monte Kegali, 

l'«<« 180 

" Ubm da ('nfD|ia|cnla." Flomice. 14UCI 70 

Mwi rn a. " llemm* el Lt-andro." Venice, 14tM. 
The tml Aldine Ixiok. and in particularly Rood 

rntidilion 

Pelrarea. " KiaM V«l|eBri." V.-nice. 14Jrj 
Pl«lo«ny. •• rnaoMftrapkia." llm. 1482 
Pinlraay. " C'oamotrraphia." Home. 14W 
Hav.-.iiM.U " Tractato contra li Afilr(>io|{i " 

" Coapeodio di Kevelatitnie." 1405 ... 

" DyaloKn della Verila Prophetica " 

" Trartato della Amore di J<»o Chriato." lUB 

" Trartato dell hnmilita." 1402 
" TkilMalt AraiMnie de I'Kkim^-." Klxevir. 1028 ... 
Tnrr. " Ckaaip FVorr." A lieautiful conv. Parla. 40 

i:( 10 

IW I) 

•J(> 

:Ci 

40 

l.'iO 

40 

:hi 

14 Corresponbcnci 

— .^ — 

THB USB OF FORBION PHI 
TO THK KI>nX>K. 

Sir, - While ther<< in ro«Mii for difference i>f 
triH>Ht KnuliHh K|M>liiii|r or |ininuiifinlioii of i 
cited, iu niNirly all cawH nniiloKy or pr<>4-)><lcnt 
ronteiitiuua and deteriiiitic the pr<>|M*r foriiiN. 
nwauna in every iiiotunce would nyjuire :t 
ho|>e Hliortly to pulilinh. I only plead for iik m 
and nx little aml*i((nily u» iNMxilile. and llio ju< 
on ilM meriU, uiiliiaiMHl liy |M>rHonal or Kx-al pn 
.\uirlici7jtlion nlioiild Imi the !il<<ady aim : let il 
little rejrard for ordinary reiulertt who do i 
Fortunately the vital |ri>niuH of the lanKu»)^> p 
an iu "closure." " employ<N>," in HpiteofHll the- 

Wilh n'pinl lo llie |Kirlii-iihir |H)iulJi calli 
The axpirate Hhould Im- soiinilcti whcri'Vi-r | 
wi>r«lh hut " hour." " heir," "honor," " hon 
tivett : Kun'ly we have dlni^-iiHioH eiioii);li 
letter without !MH>kiuK to intriMluce fr)>Nli coi 
sound of " ou " iu " tour "- -on of " i " iu " capr 
ia i>Ntahlishe<l KiifrtiHb, and la the cornvt o 
and in " blouae," if, only to diHtiufpiiKh thin 
In " flnuce<> " aa in " flu«iice<'r " uliort " i " 
euphoniouH and iu I lie line of protrrcNH, Iik 
" fertile." Tlie diercwis iu " naive" han a pui 
not necewiary). I lie ac-i-iMit in " ilep'il " uom 
loiter " z " Khould Im- UHod whewver imwhI 
adopted it uniformly for Iho terminalioii " 
already wrilo " hasard," *' amixe," iu dell;i 

The formH " fanttMn." " feaaaut." " aulfi 
juHtifledou every K>^nud, and if aHktnl : why 
I reply : why inde<-«l ? aeeini; that wi 
" fautoMic," " frenjty." But one step i 
omiHwiou of UHeli>itM lelU-nt iu Keimx and Bl 
the pronunciation. Iiul consi<leriii(; thai tlieKl 
Ih almurdly prononnce<l " anlill<H'7.e" il wot 
Hiilulc the correct form " .\uliliaH " (S|ian. 
for will (or " c(ffoiKin ") Im-Iiiij more " ron 
incorr«»ct " t." that Ik nier«' childiKhnexN. Whj 
inHt4«<l of the affwted litt^iiilfur ? Then 
mther thnii the Italinu forma rrylm?, ilrbutt 
Indeed " Ilnliaii rcimiajuinrc " ia almoHt a 
tenuH, the pro|N-r phniH<>. if n foreign woi 
lieiuK riMinwimciifo. But I fail to |)erceive wh 
" cortejce," " accouchmenl." " maMMa(f»>," " 
any more " dcteHlable " than " eiisenc 
" couch." " iNiNsaicc," " jiorf rait " ; or " dclmi 

I thouKht there could In) no misi 
au{fK<^tfHl pronuiu'ialiouH in my lant para)(ra| 
is H|tolt wilh an " h " it should Ih; minndi 
words ctuifftmied to prec«Mlenls like " Hchei 
"predict," " stalactiten," or lo onliiiary fi 
ThUN when the same woni serves as noun am 
should Im< (always wherever jiosHible) on II 
the fornu-r and on the H<><'oiid iu the latte 
cases let the leaninif Iw towardx con><iHleiicy. 

KVACISTKN July 27, IQOL] UT£KATUR£. "Th« YouiiK f'rli'ki>li«r'ii TuJor" h atylmt an " uiiappnmi-liuliln 
fluKNic "; for iiiuiiy yiMiro l( wu* ttl<H> iiniirofiinibU* Mtv« at n very 
h'lUh prico, Tli)> Ikhiik iif Mr. Wlilli|i-y'N (Million nll<inl<-4l annlhtT 
priHif of wlint l« wi wi-ll known to iMMikwIlt-n nnin«<ly, that tlui 
Ih'oI wiiy of killlnK I Ik- il<-Miun<l for n run< iMHik U to ri'prinl It 
In u I'ht-ap form. Tli<< lui't (hot nny ono ran pr<M-Mn> IliU 
" nnapproni-hiil)!)' rlnHNir" forniH< Nhillinif Ik untllriitnl to<l<>ti-r lilni 
from iloInK wi. Bill iM-rliafm n>B<l<>n< of Uttniture will In* nion< 
inl<>n>Ni<<<l In lh<> lloinor of crli'ki*! than th<* nvcraici* crlckoNT, 
who cnrcN nx n riilt' for nnthln^c Ix^yontl half|N>nny-|>a|M*r Roaaip 
ilioiil hlN fiivoiirllt' Konic, 

ALKKKI) NfTT. *,* III ii»lii(t III*' phraiM", that Nyr«>n " illil not ovimi wriln 
hid own iNMik," thi> wrili'r of llio nrticlr had no intciilion of 
tlixputiiiK hl« nnlhorvhip. So far an llir fiirnlxhrr of Iho 
inali'rlul fan Ih> t<>riu<Hl th<> anihor of a hook, Nyn-n Ih 
liiiliiltllnhly <Mitlll<Ml to that iinmo In rosp<H't of " Thn YounK 

< 'ri.l,,.|..i''« Till 111" " 

•' L'AIQLON." 
■IX) TlIK EDITOR. 
Sif, I'liU-HH Mr. Si<'phi<n iit r<>f<>rrinir, a« I i«cnrp4'ly think, 
to tho brilliant llni'M in Aft I., 8o»>no XII., of //.4ii;<on \io Ih 
!<iir»'ly niakint; a itllp in K|H'akint; "f " Iho N4-«>no at .■ViiJit«'rlltj!." I 
fonfliiilf lif iiifanM tin- wfiif at \Va);r«in. Siiifc wrilinK '"y 
last Iftti-r to yon on L'Aigton anothfr iiit«'r«'!ttin({ |M>iiit \\an 
lMi>n ItninKht to my notiff by I'roffssor (iullio. HNtory on Iho 
Mtnicc may Im> ilivi<l<>4l into thr<>« claN.H<>N : — 

1. The liiMiorifal plays of the Kr<>nfh rlaaKifiNtii in whifh 
the aul)j«vt in prt>-«'niinfiitly man <■.(/., Lf Ciil ami Cinnii. 

2. The hislorlcal dramn of ShakoN|)oar<>, In which th«< Hubjcct 
id partifnlarlz*<<l to the hiHtory of one main ehnntf lor. 

'A. That of the romantif Hfhool, whifh tthowii uk a man in hlH 
|M>rsonallty. Tlio horo<>s of thix drnma ar«> not really ilramatif 
llnnrf, hilt what is inten'Htinf; alwiiil them ix the hiiinan. To 
litis third flasM L'AiyloH Im-Ioiiks. In il the Dnke is not triilv 
ilrainatif. lie is human, and his e haracter ilisplays a nioriliiind 
lisVfholojty. Yet he is inleresliii); to the ediiealed, to the 
M'sthetif, to the historifally ineliiiiMl aiidienee. Flamlieaii, on 
the other hand, pleases that portion of the audieuo<> to whifh the 
Oiike'« character appeals hut slii;htly. In IntnMliicinK Flanilieau, 
Itoslnnd Is playinjr to the pillery. 

I remain, Sir, yonrs faithfully, 

WALTER w". SKTON. 
l)erwent-hou»c, Anerley, S.E., July 22. 

THB LATE MR. JAMES HAMBLIN SMITH. 
TO THE EDITOR. 

Sir, In your notice of this famous *'conoh"iii Lilfmlurr, 
.Iiily 2t), you say tliat he " fontente«l hims(>|f some tifty years ngi% 
with till- iiUHlest position of ' Captain of the Poll.' " This was 
not thi' eaw. He was, in faft, thirty-second Wrangler, and 
-ixtli ill the s<H'oiid class of the I'lassifal Tripos in IS'At, a vear 
iiotifoalile as Immhr the last in whifh eaiididates for Classlfal 
Honours were re<iiiir(Hl to have first atlaiiKHl Mathematical. I 
tivik my B.A. de({r«H> at the same tiui<\ and I well reiiiemlier that 
Mr. Smith was unwell during the Classical examination. But 
lor this illness, his name would probably have stood higher in 
the list. 

Yonrs faithfully, 

S. CHKKTHAM. 

1>...>t..x«*.rv. »>O...I Till.. KUlf AUTHORS AND PUBLISMI;W 

Mr. Omham VmtUmr'* Life <•( bi. i-.M«.in, It^iji 
Hievenson, which Mt-wm. Methix-ii olll imMlah )■ ifei 
will Im- uniform with the KdluliurKh mHiImi. Ml 
ilayetl wlih K. L. M. In HaoMia for • jrmr or l«n, aa 
Kraphy wan entrtlntiil lo bini by HlevenwM'* tamitf. T1 
Id rich in iinpublUb«'«l MMH.. lellxr*. dlarir* nf in 
n'minlM-ence* of frieiMU, a« «vll •• a vala«M» tn 
antobioKraphy. A c<Hiiple(e blbli<iKra|ikjr fli MUttWH 
is al«o Klven. Anoiber pol lert ion ••( iii[fhHillrd « 
n. L. H. Is Bnni>iince<l by Mr. Ilowarti WllfrMl Bt>ll. of 
.Miss Orm«'ro«rs •• lieininiM-enr«-<." with wklrk •!« 
the last months of her life after Kirlnf up hrr tmit 
work, were flnlsbed shortly lieforr ber ilralb. TIm k* 
publlslie<l by Mr. Murray probably towarda Uw«a4d 
A new nlition of Hainuel Klckaniaoa'a wir»h ia a 
by CnxH-up and Ht«-rlinK. "f ^''^ York. FtAUiwimg a 
custom of publishers in the t'nili-il Klalf» Ibc ofiljr m^ 
are twenty impn-MJonii on Japan p«|M>r In twenty tuI< 
Holland haiid-niade |m|ier In twi*nly vol*., LZUt am 
de<'kIe-4<tlK<- |Hi|H-r in eightm'n voU., ami a »worm atalM 
uo other fopii>ii are or will lie prinl<i<l i« jclren In pi 
The etlition is inlitett by Prifemur l'bel|>« ••( Val» t*l 
who furnishes a life of the author and - i^ 

novel. Kacsimilen of cnKraviiiKs which u|' ( 

1742, and of lettem by Kichanlixin to Mr. iHtnoHnlM 
Kichardson by Dr. JohnwHi, datefl February 111. 17.*iA, 
of the etiitiou. 

The " ThouKhts from Kiiskin." sclceinl t,r 
Attwell, which has lieen one of the hhmI popular voliinH 
.Xllen's " Penm''e» " Herira, ia to Iw followed by tiro t 
" Pen Pielurea from Itiiakin "--<l«iM>riptiTe pa— ica < 
Cnroliite H. WiirtzbiirK. The flr<t 'oriaa iltala wilk 4ai 
of UHMi and wouHMi, man's hnndiirnril, and pla(<M, aa 
r«>ady in the autumn ; tlM< s4-efind serlea. tmilinic of 
plants, animals, and natural plienooiena, l» not dae « 
spriuK. Other autumn iMMika anMnmrvd by Mr. .< 
a new voliiiiie of emaya by Maurier Ma«terllnek ; " T 
to Home : Notea of Travel in Italy." by HiUire Bell 
sixty Illustrations fr«mi dniwin|t» by the author; " Rarl 
of Venice ; from the Ori|cin» t« the Coni|urst at Const 
in 12tM, • by F. C. H.«lfcr«.n, M.A.. ami " The Critic 
ment, and Other Kssays." by Francis (trierwia. 

The •• Original P.«|H'ni ' of the late Dr. John H. 
F.K.S., are aliout to lie publishetl by the Caaibrid«e l 
Press in two volumes. Dr. Hnpklnaon waa killed with 
his children in an Alpine disaster in Ao^aat, 1808. Pr 
the whole of the iwprrs included in the two Tnlaain ki 
reprinted fnnn varii>ns |>erindicnU and bonks, and k 
<<<lit«>d by Mr. H. Hopkinson, who baa written a 
accoin|t»ny them. The first Vfiluim^ mntaina tke p 
te«-hnical snbj<vts ; the s<<«<ond, tbnac nC a ttntf i 
eharacfer. 

Messrs. Kimpkin, Marshall are now pabliak 
su)>scription, for Mr. (.'hristopher A. Markham, F.8.A. 
on the " Stone Crosses of the County nl Norlkaaiptnn. 
eiichty orosstm are dewribed, and about aisty-six of i 
illnstmtnl, iiHwtly fr^mi drawinita by <l>0 aatkor. h 
ampt<mshin> two of the oriicinal eroaaea n acted hi ■• M LITERATURE. [July 
I Bm I<«wI'» itimiam »• «Mi«w ri<H«i«f>ll." Dy Luclvn Wolf. 

* ■''Mfrial In tMaOiUU af U» iIitm> tncu tMblfaOiKl l>v 

Ji. <ritk • UMarjr irf iW avCMtathns tM«wMn iIm J»w. 

•al OIUw I'tuaw*!! wkM rxnUlwl ia ih* fouMUliou of ltu> 
> i-tMi raauMnitT. Thrx* Borlrmlt*.) 

liv A. H. J. UraMiidii*. Sl«cmJIUo. lOi. *i.^ 
" TW TlmHii <->'tU>a tt^<m KBcUnd ■•> .\j»crica in thr iTlh 

Ctatan." By t. )i4afm»ou. HirackMd. •■. art. 
" H rfiiiliij t^Mvmi'B la MaworUa.' " By rtottmot A. C. 

lAliBi ilriaU/ •( nplaaslaiy iaUrpnUUoiu vsthctlc crilicUm 

« A ■Jkol^MmiV.*' Bf Ik. " I M»tki»«*u 

iCatfona «Hk kk book a«l Dartmoor. ] 

•"Mrtna of BiMtf /' By Ant h . a*. 
" TW Skirt* ol Hum Cmocv." U< ii. &• >Um>m Waumi. Methotn. 6s. 

« A« Cae«M»aUlllafTU«»." Bj ('.»an.. «. l»rkc. Whit.-, fa. 

•• Womb M«M Wm>|>." Bt i*w>i> IS-tWr. Umf. ••■ 
•• TW H«(Mic.-- By K, J. Um. L.«il- <•• LIST or ITEW BOOKS AND REPRINTS. BIOORAPHY. 

■W MAJK^rV KDT s l;'>WAItP VII R.j >tt Bnt-aVii-il Br B. Wa*T». 

FICTION. 
Ta> «^i> TH : MCAi.r.t By *i:ii< DiWAf*. (Kx4°4. nz pp. 

thi m . o\ rue B!t'>A(M b,- f. b. Hi-rruxi. tsks. m pp. 

J»n .^ t J C ! 

{llwwvMS* artVi f«tnn-vt*l vt*^ I't* Sixtaik Briai« I 
BWi lawr"! "If- M triv «lrr.T>tT^\<i t 5';3t7pp ni<>;. iMif. 6i 
t/t\ > MS pp Diflir. Loof . tl. 

A I Uviil. «■ 

■AU; .. ;-, :. : HiaiLTos. TH^S^i 

M ■» 

(Ai AlUraf tlM(ii»«nf B<i(liw><l«od John Knot I 

U>VB Akl^ ..-^ U.V.-4. ;.-, M1.SIK MVMBL IKxrili. T\<SSt. Mtpp. Hriiir 

14 aawliakirtarias MnM fraai Uh Ww in anaCi A(nr>. I 
BOTH MIHBI n' ▼>** VEIL ii< i: H.a.ii 7<. S',. Bipp. M<Ow«i. &>. 

(■■»■»■'■ ' ib»» «jfcl 

A ■AKVBBr ni . Svmpp. Bn4t 

KIKTBKW jrBi.1. ■' - . .. 296p». Mumir. '!•. 6I.11K. 

TiUC Urnjt TU av. i: Livoat. />«\&'^. ai pp. Hunt and 

BMikXt ft 
BB riBOK'ATIOS i^liiK.r. KcasiMA*. T^'tS-Wpp. J. I.m(. b. 
IWHIB B( MAausK l-TjIMp; D«l>/. Loai. «t. 
•KTBT BorRLAXO. B/A e Htt > k 7<. <V. 4}Jp:.. MiTmilUn. St 

OBOORAPHY. 

TnPn^BArmi'AL km> PRV4l(-4f. MtP (»r PALfC^rtyR B* J.n. Barthoio. 
aiw. P.B.sK.«a4<> A oniTit. n D. I.I. D. 11-^7 T. <i*l T. Cluk. 111. U. 

LAW.- 
THi: rA<K ri>R Tur. >'A( tokv Acnt. euu4 i* mm. m. Wku. TlixSvtDpp. 

(¥>A Jl««»ka *'—i ""I'n'.il'i A prrfAn': lb* Bilt:ir Md tour oUwr ladiM 

'""'^' MISCBLLANBOUS. 

ISPEX Tf> TUB PBtlODUAlJ. ">r IJ;) V.,i XI I0-7«,.2W pp. •■ Rrrirw ot 

■-*"• "^^ ORIBKTAL. 

•A«njtVMI.iim MKM'trB* <>r TIII: f'iKrf< (f-r.i.n nut Mini T»t>.Vol. l ) 

■t.WE.a BrwM ri-r. i.i'..^ is- i> 

PHILOSOPHY. 

BumBT or nrrr uKvettPxe.xr v.>i in. b^j. b cxmcikr 

■BPRINTS AND NBW BDITIONB. 

TMR itn'PCVrH EXJI.IkH LirkRATtRK Br A H THunrwX. THxlUtpp. 

TMR Hot;4Rr>r nRr.AlK Hi M.J I>Air»-i«. Mi Eliuon. 7!(xSVi 13S pp. H. 

Mil Til" k M 
LA BCIXA A»U uTHCRa Br KiKius CA<m.s T'.^K. W M. MmbUIm. 

Jk.M 

lllfcwl itwtn w*k • pUnllfnl Mvxwinf •( i«e<4 pUr I 

THE inuBr op ALniRP TMR OKJEAT Ia4 Blrtixt. Br W. Rawkiu mnA 

%r»mm> r.,.>. l«Jp» M M*nlMn, t- M 
TMR BIBLR IT< Mr.«XI<«> ASI> KlPKeMACV fa4 UlUaa. Br P. W 

PAMIAK^ P l> t - A lA pp I^MWmWU %t B 

TBB UPWMD TOIW «P ■TRBBT MMITH Br • J. BaiD. IOmpBIIMiii ) 
1 MAaCM or taSTBrTMOCBAirD. T>m« i-rH.a IMrM. ni>(t%.IMpp. CHESS. Addmi " Ch«»» ": LrmtATtmB, PHntino Eohm PROBLEM Xn 131 Ijt 
A. C. WHITC Sn York BIJiCK. 


UHWM PROBLRl 
O. VAN BRU 
BIJkfK. Ii . I A' WHll 1 
WbtU to pl*r AA^ mAU Ml iHu ltt»««L WH ITR. 

WWI* t« plAr Anil |%*M<hA«lB>UI. «r R iAipBii m4a IraiMlMlM a( Ik* ^aiAnto. wMIi 
«■« ia<» M »»«ln l i < ia> rT tiltA«A«Wf .ilaBi t «< -«>>W«iti««" Ptt<ini,KM Xo. 2')">. Iiv C;. R -i.-holm. -Wl 
K nt Q .'> : Kt at g K : |ii\vm :it (^ K :t. Bl:u-k 
Q K :t : P.1W1U at g B «. g Kt :(, Vf K 2, (j U 5. 
ami will. 

I'ACL MuRfiir. 183'-188t. --Mu«li disonsRloi 
U still |)n)LM'ijiinj£, at tiMvlu-tlior .Miii-|iliy «.i>. a 

KPiiitit th.-iii n:-" ■—' f oli.itii|>i<>n, Lii''l(iT. \Vi 

to attvmiit a ' "f tli<' vi'xiil c|iif>tii>i 

wa* Ixirii nt N. .. v/... ..ii>, .liitu> 'i^l, I.HIW. He 
tlio luovc'H early, Iioimii'm' llicrp ar<« woll-niitiioi 
or the tali of 13 to l.'> pin.viiii; with fatlirr ami lU 
(r<ii>!»)? tlio ii|>|>i>r hiixl. Ho Kf-t^nati*!! al S|ti 
iu lSi4, aiiJ w.is eaU«'il to thc> B:»r in 1S.')7. at w 
inattor of four lanKif.iji's. Morjihy know vi 
iiittiitivoly. of tin* theory of diosi ; lint tlio for 
0|ii>iiiii]r< Hooinoil to ciMiU' to him " liy iii>|>iratii 
the agw of l:{, mot and iK»f»'at««l Lciwouihal. 
Frfiicliiuuii Kiii;i-iii> Koi«Hi>au oricii, lKti>-5U. 

In 1H.'>7, wliun hi» fanii* hail liouii noi.Mnl alii 
ill tho flri»f Aiiiprioau Ohi's* Toiiriianicnt am 
thoii);li Lmiis I'aulson wiih one of tlio playorM. 
caiiii' to Enro|»p liopint; to meot, anion;; others, 
It U<M'H not appear that the Kn^'lish Cliaiup 
anxious to play a inateh. or indeed any u;aiiH> 
Aniurieaii. who, however, anion;; other bri 
defeated .\iiderssen, Lowenthal. Harrwit/. (n 
noted), .Mongrixlien. The inateh with .\nden< 
his greatest feat. In two years, lH.'i7-5S, 
plinhed all - his real work and estaliliNln 
in eoinpiriiton with whieli every other player's 
iiisi^rnillennee. Whether AndersHen, Ziikerl. 
Lasker, or either of theiu. were, npoa the 
cannot «'asily lie demonstrated. He was a 
inaicnidlde. Mis eomlriiiations wer<> nliiio'.t 
guisliiMl liy a<-ennioy and hrillinney fomliined. 
.Morphy i-eturmtl to Ameriea in May, Ih.' 
hoiionretl. He issniMt a ehalleiiK"' (o the wc> 
pawn and move — that is to say. Morphy won! 
to any player. He then retinsl from eh<'»s, 
forlheoiniiiK. The later years of Morphy'i 
sluidowiMl liy a s|KM-ies of insanity and b 
iiieliidiiiK (he war liotwtHMi North and Stiiith. I 
a |Misitive ni'irliid aversion t<i the |;:iiiie, and 1 
app««ars to have been limited to a few crimes, 1 
with .Mr. Ohas. A. Maurlan and one or two i 
Paria and New Orleans. Morphy died siiddi 
town, .Inly 10, 18St. 

«; vMB Xo. XC— Plujrei by Iho Knwian el JCiter.ituce 

Published by ^bC HimCd. No. lOH. SATURDAY. AUOIST H, lUOl. 

CONTENTS. l-A(iK 

NoncM or thk Day OT, W«. HU 

|>UKM •' TliK Lkimmis." •>y ltncly»nl Klplinn W 

'• LiTKHATt-HK " I'ORTRAITH.— XIII. Victor MllRIt MM 

Vktuk Hr<t<>, HoMAMiKK. -A " Pen»on*l VU«w," by 
M. I'mil UoiliuH ► IW 

}liiii.i(MiitAi-iiY OK V'uToa Hirou MM 

H«»MK MoVKMENTM IN VUT«>HIAN POKTRY. by Atthur 

WuukIi. II. Tin- Poetry of Ftiiih anil A.'ipiiiition MW 

CUKRK.ilT UTKHATrRK— 

BiMikx oil Diiiiti-- 

IV , '■ . T- . i • ■•  .1 Kwul 

I). 

A liKn: 1 iij \\ lu.ini n-kf 111, uj, ii:{, m 

k of KlowfM- A (iwrden In llio Subiirlo 
<i I.OIN Ill, 11.-1 

\i'"' ■■' Ir^"'" York— nato'K H«rdni«tdan A 

\\"i,,.in,.i , TlinlH-Kvor Mohuii-Oiu-rTooorioii ll.'i. lUl 

OiiiTiAitv TIk' lii»ili()it of Diirhmii 11« 

LlHKAKY NOTKS 117 

AMONO TIIK RKVIKWS and MAtiA/.INES. I. .. 118 

CoRNKMHiMtrNiK Thp t'w of Konslgn PhrniMM 118 

AuTHOKMANi) PiiiLiHiiRKM— }i(M>katolookoiitfor 118, 110, 13) 
List of Nkw B(m)K8 and Rki-bints 18) NOTES OF THE DAY. Wo piilili-ili oil [mill' 10- a H|M>«-iul urticio on Vii-tor Hiipiaiul 
his work, with illiiHtnitiniitt. On |>itK>' 10*> M. Paul B<>nr|c«-t eon- 
tribntM a " Porsonal View " o« Victor Hiiko a* a norclist. Mr. 
Artliur Wiiiiirli <-ontinifi>N hift iH>ri<*s of urticIoH on Victorinn 
I'wtry with u iwiwr oiilillwl " The Pix-try of Faith iiiiil A»|>ir:i- 
tiiMi." Next W(<ck wo shiiU publish a Hpe«Mnl CarlyU> niiiiilM*r. 
and Mr. \Viuit(h will esirrr on his s)>rU>s with an artirlt* on 
" Til.' Pw>try of Uon.'ction ami IV>iil>t." 

M»*?«>1'>, Al'i'liiliatil l'uii.-.talili> uili >ntM-M\ n;i\i' r.Miiy :i ii*'\v 
ShakosiK>aro in twenty voluim's. which Ijidsfair to lio tin.' (lopular 
(xlition of tlio twentieth century. The toxt will bo a lliially 
pevisotl edition of the " Whitoliall ShakcHiwaro," which was 
itacit remarkable (or the beauty and clearness ot its typo aud 
the lightiirais of its |>aiH>r. Kach volume will contain thrtv 
illustrations. repr<Hluced in Edinliurgli from wnitcr-colour draw- 
ings by Byoiu Shaw, Fatten Wilson, Leslie Brooke, W.' J. 
Cowpor. and other risiui; artists, and with a title-page and end- 
pa|M-rs (b-sifi;no<l !>}• L«'wis K. Day. 

• » • uriil liiitii.Kir ■'( ' iif «T*ni(<,r i>? M 

hl«*|>ll*-||, \.t|.i Illlll*'^ H*C'^ .it, V. ... r ^1 

Mwlly to bo riraJInl in iiiM>l—lid«. km • M*l ' 
recreate a UvinK Irnajn at tiM ««■•■ of CMila* wIm 
Bu (Niworful an infliMooa im hire ( fi'mm rat iim. TW tr 
»wi MNnewkat labtiiloi dM M» el> r da^atwl by Mr. C* 
a» whole ot ber, tlMi«li m 4a«bt It ««• th« sM* <. 
rou«t o( in her Utter ye»rii to lh» wwrili l pp w i at k*r 
a lirinfc bincraphy la iMt Mmi die of o«« who allffr i 
phaae <>( celipM hWKiwi b^Im to b* ulrenally 
the leant brilliant aUr in (he grmt rn^atalhtliai ol 
novel istii. B<Miks to read Just pnbli 

" A ('timinentary ou Tenny»on'» • In Mti 
ProfoMMir A. ('. BraUb'y (Macnillaa). 

 .MarnibbV Ibffiaicmt lilea." By K. G. 
(Blackwood). 

 Alice ot Old ViuoMBM." By MaarieeTIi ■»ni 
" The Coward." By R. L. Jelpnaa (Ward. Lod 
"Tho .Skirts ot Happy Chance." By H. B 

WalMui (MethiH>n). 

• • • • 

Uii Monday next the well-known ttna oC tMiB|Ain. 
liamiltoii, Kent, and Co. laore into nvw 
slnn't. Hayinarket. that portioa tt tlwir 
hitherto iHvn earriiMi ihi in the ptvaiiaaa bektodH 
Strand. These are dnomud to dia*p|iear ander tk« : 
the impro\-enient of the Strand. The beibUef whiel 
U-oMiH* the headi|uartcrs •<( iMMik aad peripdieal diM 
the We«t-end is of considenlilo historical interea 
fact ii«iie other than the old Royal TeonU Court 
built in 1073. The walls of tbo court reeuin vcr 
their original stale, but fliiors, oC co«raa, hsra t 
making it n<nv thoroughly suitable (or the reqalaHM 
tradt*. Mr. Francis Hooper. R.I.B.A., ncUac afM 
pi>stions of .Mr. Hei'> it. is leapooaiMo for U 

ment of the ro«inis l- fw purp os e. 

* » • 

Tlie Ill'W- h.«- jll-t I- '[ I."!!.!'.!! '•< I 

tion o(a rin-ul.'>r i>( the < t'<Hi«(.intin<>pl«' 

Mussulman families to . iropean unmnewei 

to give hospitality to Fr<<nrn, iuigliah. or Oai— 
roniikigNiV. This may ha%-e seened awraiy a pieteresqa 
of Ottoman nationalism. .\s a matter of Cact. It afltml 
instanc«>of thepunvr otabonk to effret n rerolntiae i 
A novel entitled " La Canrtianne de In 9S UTERATURE. [August L m iLutm plr* (or • rpvival'oC OUmbmi patrlotiMn. 
far Timf kM had aiiTthliiic Uk«* tiM TO(«e whit- k it b 

• • • • 

fMt In tht> publUhiitit area* la now (M>inic 
is Iko oMcM of iIm> V"<^"- AllluNick thr r<<«ik>ni of 
ha* already M^iofvd a portion ol " A Wint«>r 
hy Mr. RMer Ha«u^> i* «'" <>nl>' ''n ''"'X '-^l* 
ilMl t^ey tnt ImkI llio oppoHnnitjr oC r<<«dinic Chapter I. The 
SiA kaV oC tke book is in fact brinit publiahnd after the nectind 
full W«d» MOt know of any prcviouK iimtanoe <A thix Mtrt in the 
I pakHratirm ti tk« book. The portion that had already 
I |Mtk«Mt m> aereptahle to readem oT the Qnee* that, like 
OBvw Twi»t. th<-y a»k«'<l for luon-. 

• • • • 

Aa iMlilii liiiii And in aniioiiiioed by the Morning I'ott roii- 
iiuli^ ooe «l the nKMt n-markahle epinodcit in all literary 
liiaigay — the nmewhat rh<<<|iier<Ml frlendnhip >M>tw<-eii Voltaire 
and Ptadrrirk the Cireat. A (.iennan hittorian, xeekinK for 
■alcrW roareming Carlyle'a hero, has discovered several iin- 
IsiMl^id pw— Irj Voltaire in the Rn>-al arrhiveo at Berlin. 
Oau rf tki» la i|iintrd. d#«eribing a pilf;riinaK*' made by the 
pkilMi|ibar in 1743 to Frederick's sister, the Margravine of 
Ikiyivatti. Csniliar to all readers of Carlylc's volnminous history. 
Hete ia a verw fmn the poein in qnestion :^ 

ly* p^lerins s'en voiit dans lenrs voyages, 
Coarir les saints et gagner lea pardon* ; 
I'ltw devot qu'enz, Je faia OMa ataUons 
CkM dea h^raa, des belles et des sages. 
VWUl daa aainU en qui J'ai de la fni 

Kt rl^vangile oil tout esprit doit rroire. 

Bayn-uth, Berlin sont des temples |M>iirm<)i, 

■t e*cat toa jours le temple dc la gloire. 

• • • • 

Tbe National .Antarctic Ripe<lition is eminently well found 
"m point «< Utcratare. A few days before the guilsnt >«hip 
Uiaoovery ^my all good fortune attend her— left the Kast 
Iidfe Oaek a large quantity of boi>ks w«rc tak<-n niMiard which 
" all aorta and coniUtions " of literature fr<im the six- 
'• sonmtlonal " to tke most alwtnise of Kt-ientiQc 
In On- living room of the crew there is a small book- 
ling n|ipn«!te tbe clock with the legend on its face 
leads to Dlaoorcry," containing sonM; two hundred 
Is Hay be iaMgiaed they consist entin^ly of ftopular 
■o««b. and a few bound voloiaeB ot well-known 
Ataast the trst to catch one's eye, on account of itH 
is Jules Vonie's "Antarctic Mystery." Mr. 
gnod ileal of space, and a more genial com- 
a dark Antarctic night it would lie hard to Hud. 
" Aliee in WonderUnd. " " Through the 
aUm," and " Weatward Ho ! " an> thi>re, as wvll aa 
ive storiea of Damaa. Rider Haggard, Beaant. F<-nimore 
Cbptoin Marryal, and Uny Boothby, and odil volumca 
nf the Qmioer, lUmtd Word; Coaaefl'*, Pearmtn't, and the Royal Mr. JanM« (treville Clnrk, editor of the f?| 
died on Kunday lait at his residence iu C'aterhiiiu. <*imiw 
Wo are InfonmMt that Mrs. Creed, an Ai 
writer of some note, in at pr«>wiit in I^mdon, havii 
join in the general exodus of Australian writers, 
known (M-rhaps as " (ionli-<iouli " of the Sydm-y I 

The anthorities of the British MuM>nm Lll 
issued two supplementary volumes — " Bmx-E 
*' Bruys-Bsovius "—of the Catalogue of Print^l H 

Professor W. S. McCormick, the secretary <i 
rnlversity Trust, was formerly a book publish 
Mis drni iMHUf>d, among other things, an excellent 
Whitman's " Leaves of Uraaa." It is stated that Mme. Sarah B»>rnhardfs son 
on an a<laptation of Henryk Sienklewicr/s novel " 
Fire," which he eX|XH'ts to flni»h in lime for pi 
next year. 

Dr. Carl Peters, the well-known «>xplorer, hi 
home news of some intewsting an-hieological dis© 
Mashonnland frontier. One of thew is » figure 
posed to date some 2,.'iOO years Is'fore our em, whi 
with a number of hieroglyphic characters, as yet t 

The view from Hichniond-hill, for the presiT 
Mr. George Meredith and others have fought 
been saved by the acceptance of an offer to sell i 
EsUte to the London County Council for £70,000, .Among a recent gift of live pictures to 
Museum is a jwrtralt of a man with the wo 
TialK-lais " (Minted on the right-hand top cornel 
The luiinting is by Lagneau, and is stated to 
ri-seinblance to one or two rare contemporary eii 
great French humorist. 

A portrait of William Shakespeare, 22in. by 
collection of Lor<l St. Leonards, was sold nt Sot 
day for £2.> 10s. The artist is unknown. There arc fourteen first class men in the ' 
List just publishe<I at Oxford — a record number, 
were not more than four. 

The Trustees of the British Mttscnm are ab< 
more |>arts of their scries of selected Babylonian 
inscriptiims. The first voltune contains consid< 
to the Chaldean Kpic. 

In the High Coort on Tuesday Mr. Utiey, a 
awarded i'MO damages against Sir Tafton and L 
libel published by the latter in the lifvirw of Vie 

M. L^on Daodet haa been •lightly wounded i 

duel. ___^ 

A memorial service was held on Friday 
Abbey for the late Bishop of Durham, who from 1 
a canon of Westminster. . 

^ «a . • f^.. %# ^ CI..At...U.. \A I.. . AugUHt U, lUOl.] I-ITKKATI'RB. Kxnniiiiiitinnii of all •ortu ■n»mfr»i>' •• 1 1 j«>iil. ami 

Inmi tl to tliiMi yiMi may «<•< In Mh> " .irtirliw fnnii 

fh«' IM'H of iMMiM> forliiiml«' i-xaiiiiiH'rwliuM' UtMinn 

Litfitiry hiivi> |)rt>vlili-<l him »illi n ftm«l of ipntd »l«rl««». 
KriimitMifiiiiin. Hiifli artlciKH an< liiN'rioitliiK uiid ainiiHliiK to 
(Im< Ki'iu'rol niadi'r, wh<i likixt iioUiiii(t lM>tt<>r 
than to witnnw tli«> ilownfnll of otliom, and drrivi** a pliwMint 
NCiiM' of >iii|H*rlorlty from lh«' ri'lliwllon Ihnt to much liftioranrc 
«>xi»t)i In the world. Hut tht< paper whiih Mr. M. ('. H«<H<hlnK 
roiitribicttx) to tin' i-iim-iit iiiiiiittor of l.nifjiHiiM't .WiiUftiinf U of » 
dint>n<nt nnil ii mon- <M<rioim .-aHt tliitn nHwI. It diw«i« not ronxUt 
nx'rt'ly of » ttrinK "' dl«i'onni>«'t«Hl ani«'dot«'», hut nlm« at lliu 
hrnrt of n i|iiinil|on vi»ry liii|iortnnt to lov«<r« of Ilt4<riitiir»i. It 
4» now alMint lhm< monlhi >tin<M« wi- (luhliihisl nn iirtirlc fnnii 
hi» |H<n on " Tho Timchlnir of Litomturv," and in tli<< iinxHini 
pa|M<r, which hu rnllN " Honui Nnl«w on an Kxnmiuntion," Mr. 
BiHiohlnK nniplitico nn<l cxtiMidii hifi vIcwn on the nulijiwt. 
(nrtlfyini; thcni with n Hullloiont nunilM-r of nmiisinK *>xinnpli'<<. 
Hhould Knitlioh litcniliiro l>c iniiKht »t nil -nnil If it iihoiild Ih> 
tanicht, arc wi> at prcitcnt tonchlnjf it in n r«>t»«<>Miil>l<> 
manner? Briefly. thi>w> nr«' the two iiniwliont. mitwMl in the flrnt 
Iniitnnee, we lM>lievi>. hy Mr. .Xndrew Luny:, to which Mr. 
B«<echiii(f ejtxnys to n-ply. Mr. I^jntf iin«twiTecl the flr<t lioldly 
in the ne|^itive,»nd ho e.iNily <liH|ii)<uMl of the whoU> matter. HIh 
•rKinnontM were, ax wc nnder<ttuiHl them, that mnny eminent hmmi 
of lettersi have pnMlnc<>il wnind literatun- lM>fon> literitun<, an a 
anhjoct, wna ever IncliidtHl In any Heh(M>l cnrrlcninin : that th<> 
works of rt»cont writers who had received the doiililful advan- 
tage of :t m<Nh>rn (Mlncntlon wer<> not cniiNpicnonsly lM>lter than 
those of a former ngp • and. tinnlly, that literary apprtviation 
Im an inlMirn i;''' 'hat cannot l)e nc<|nir<'d hy the aid of the 
niOHt cnnnin); of teaclierN, Mr. Re<>chin|;, on the other hnnil, 
holds Ihnt KiiKlish litemtnre nlionld Im> tan|;lit, Init that the 
pr(>Hent method of tenchlnp; is ni>t the U'st. A» a matti-r of fai-t, 
this is nnfortnnntely true. The Ri-ntlemiMi who set examination 
papers a^e Inrjtely to hlaini> for this. They demand, as a rnle, 
for anch an examination as that for the London rniverslty 
mntriculalion. a f(i>neml aci|nalntance with tlie whole of Knclisli 
literature, and the inevilnlile n>snlt is that the pnpil flies to 
liandl>ookN wher«> he can read almnt the jt"""* anthors, and pick 
up his criticism ready made. Mr. B'-cchini; takes Milton as one 
example of the mclaiicholy nwnlts of this pnirtii-e. It is a 
r»»ni:irkiililc fact, he says, that almost all the candidates who 
»ttempt<sl a life of Milton knew that his fath)>r was a scrivener, 
and that the |>o(>t was lM)rn in Bread Str»s«t, " though a few l>y 
a iiaturul confusion said .Milk Stri'<>t." Most of them knew that he 
hjtd three wives and that his daughters were unsym|»athetic. But 
l)eyond this he wiis as likely as not to he confnse<l with other |MM>ts, 
such as Shakes|M>are, Byron, Spens«>r, Sh<>lley, and Chaucer ; 
and the lists of his works were ama7.ini; In their varii'ty. When 
we consiiler how many lists of entirely unknown l)ooks had Imsmi 
ooromitttMl to memory on the chance of their lM>inKaskt>»l for, this 
is |>erhaps hardly snrprisin)r. .\nd the " literary judjcments " 
were no li-ss remarkahle. " Milton wrote in v<>ry varying metres 
and use<l !flt |H<r cent of .\nKlivSaxon verlw " (which ap|i<>nrs 
to Ik» an iniiM»rfe<'t reminis«>ence from the Tennyson hand- 
l>ook). " The ' l>aradis«> Lost ' like a stately temple is vast 
in conception but involv«><l in detail." " Milton's .style was 
sublime and comprt>hensire, and at the same time soothinfc." 
Mr. BtM'^'hinK sujcfiests, and we a(tr«s> with him, that it would have 
iKH-n more sjilutary for thes«> young |ieople to have l>«>«>n s«»t to 
master a single Inxik of " I*aradis4> Lost " instead of lM>ing THE LE880N. lift H* nitmtl II fiilHg, a» a lm»lmr— pntfl* 

W f* /iHl'*' /i<lff nit ^nil itt II Ifmtttu it trtlt iln us m*i ^^4 

.No* oil ii vinK^* i*«iif. or III tme ilir«<rrfi«ifi or tw»iii. 
But oHichisirely, e<Hiiprf<lien«irHy, aiMl —r w l tiaf 
Wer«» all oar moat iMtljr lll«iifla« knnrkMl kigk^ Ikai 

kite. 
We bavp had a jnlljr Rnml li—nw tutA It arrrmm i 

rlRhl • 

This was not beatowed M andrr Ikr trM«. anr jwt ia 

a tent. 
But awinitinKly, oror eleri>n degrmia of hart* hrom 
From Lirobirt'ii to Ddajcna Biy, and trom Pi«i 

Sutherland, 
K)*ll the phenomenal lesson we learned — wilb a fala< 

no other land ! 

It wns our fault, ami our verr i;reat fault, and not I 

of Hfmven t 
We made an Army in our own iinjKi-. on an l« 

aoven. 
Which faithfully roirrorad ita makpr'a idoaU. iN| 

mental altitude — 
A ikI so we Rot our leoann : and «r» ovgfct lo a' 

gratitude '. 

We have spent aome hnmlred millina |MMind« to yi 

once more 
That hor<w>s are (|ni«iker than mea afoot, ainr^ two • 

four : 
And horm><t hare four lejc" and men karr Iwn !«««, 

four goes twice 
.\nd nothing o%'er except onr l e « w io and r^vf 

prire. 

For nMueinlicr (this oar children shall kaow : 

near for that knowledge! 
Not oar mere »«tanied camps iNit O n— » H Mtd 

Collejte— 
All the obp^. unchallenged old tkinip Ikal atifi 

us — 
Have felt the effi>ets of the leaaoa we got— Ml a 

money roald buy ua ! 

Then let its develop thismarvHIoas awet which we ahi 
And which, it may a«iMe(|«eatly tr»a«|>ire. will 

much as the Kand : 
Let us approach tkia pirotal bet in a kumbl* 

mood — 
We ha\-e had no end of a lenon : It will do mwmt 

It w*a oar fault, and our Tery irrenl fa«lt-«n4 IM LITERATURE. [Augutst VTCTOR KUOa nOMANCIBR. 
A •* Personal View.- 

Bv PALL W-HRtJUT. II y • to^jooro un rxtr^mp int^rH • voir tin nrli>l<- i|ni a 
cxcpIW dUM «■ e<*a*v <|uiit«T «o (Mire |>our nii autn< vt 
tffki^mt wa tecalt^ k on type d'oMivma |ionr lequel il iio 
m wlilill pmm liii. II Mt rare que vette trnUttiTe «nit '•uivie 
d'an pnlicr >« c c>>. tt-, poor ritpr ilci rai d'ordrc tr^!idi>«'n>iit ot 
tf4« Iwfgil. MvartaHit lea Areaqaea de Mtrlid-Anp^ no vnlont 
!«• w« ■■rbrM, le< M^MOlrM •Plentiflqnca ilc Gopthe no valeiit 
l«a ■(« |>ot«w lyriqara. vt tnat pr^ de noun lea raotanit d«> 
Victor Hago ne ranraicnt oVksUt anx Fruillft il'Automnr <>t aiix 
OriraM«a, paa |>Ium i|up 1p« vom dp Kaiiit<'-Bpuvp no 8p com: 
pMint anx l.«adi<. CpU dit, U faut rpconnailro quo daiiit Mm 
(#art ptMr a'adaptt^ ii dpa formca rpbpllps, le g^nic deinoiiro 
to^|o«t« I* c^aie. 8a rlgourvmte ^iier|(ip cr^trice sp inaiilfp>.to 
nlaw il trarpr* loa inpxpi'ripnrp* Pt les InsaiBiiancpH. II 
iWattllir lout PitaPoiblp pt il fr-onndp rp |(p|irp dans I<><|iii>l il a 
voahi coaler aa pena^. Qni a |hi rpin^tter, dcvant \f* pn)plie<p* 
et lo» HIIitIIp* de la rha|>p||p Sixtiiip, qiip Ip H«atiiain> do la 
Suit *e noit n0»yi a c« paradoxe audaripux d'uiip MCulptiirp 
l>pinte T Qui n'a admirp, daim lea convpraatlons avpc Kckpr- 
■aan, lc« pagpa oii rautonr dp Fntrnt d<^Tp|op)ip <tp<< vuca do 
d« M> I aa rant , mala wi inp'-nipnups, Mir Ip« nH-tamorpliimos dca 
planicB, aar I'miitA do plan dan* la rr«Wition ? Tiun pr^ do 
M oaa, et daaa aa awina jcloripux dnmainp, qm-l amourcux de la 
poMe Pfaavaiao n'a goAtc le channc Khigulier dc ppm <'l«>giea 
aoaljrtiqaea qae Saintc-Bpuve a appplvcM lea CoiuoUitioMa ? Qn| 
«ate ■'• acati ra anirant, ppiiwide par t^iaodt*, la traf;iqiio 
aTortare de Jean Valjpan dans Ipk .A/iVrnMm, qii'll Plait lii on 
pvteaea d'aae cr^tion tumn analofcop. anormale, et, »i Ton 
Teat, Moaatrneaae— an wns qnc Ips Latiiiit donnaipnt k re mot — 
par keaacoap d'endroita, aiaia d'nne telle pnlMance dana la 
■"oaceptioa et roxi'Tiitinn qti'il manqiiprait qiielqiiu phaao k 
I'kialoire de I'art dn nmian, %i oe lirrp n'avait iian <'-tppom|>oit6 ? 
Ca aoai qaelqnea-nn* den raract^rea do Victor Hoko 
'qae Je romlralit fixpr iri, pii mp Imriiant. (lour pluo do 
I, h eea ilitrrtiblf qui Ront vrainii-iit win n't'it Pii prone, 
le plea rr p r^a aaUt lf. Car, dana \o<r^/>inMf de I'lirU le 
rcaaaacier ea lai aaMaaait encore rinfloence de Walter Soott, pt 
lea iddUqai oat anivi, L'Homme i/mi Hit, Lta TrataiUeun tU la 
Jfrr, Qaa(f«-r<af(-lr<>ix<-. aroentapnt lea dMaata dca Mi»fni- 
Wea, aaaa ea ^galer 1p» qnalit«^i. Lp pmeiier de cpk caraotercs 
aawlato ea eeri qae Victor Hagn a, dana le ebois dea 
perantinaKra, dan* I'MaMlaMaeat du milieu, dan* la mati^re 
d<> Mm teurrc, accept^ ectte |KMitinn qni cat ppIIp du 
■Mideme depoi* Balxae ct qn'il faot Men, faute d'un 
Kiaa plaa pn<<ri«, appp|pr rAiIJiifr. Main il I'a accepts* areo 
aae taMgiaaiinn p( am- farturp ppiqap. Cnroroe lea maitrca da 
r^albaMP, aa Balne lai-ai4aM>, on Htendhal, pt, bom dp Francp, 
e'eat ranbuil d'ane proatituiw qai Valjeaa reei 
nuaaaae pattte aanraate k tout faiio dana uin 
baalioae, e oapa jw^ga tfcna par Ie« Tk^iwrdior 
handlta. It eetta deatlmW* dp miiw^rpux rt'nrhi 
nhaeara eomplnta polltiqm* du rkgne dp I/oniH-IMiili 
iioiitSa dana dca caliarptti liorirnea par dca I'-tudiuii 
dp baa a^nta, pt aboutiiutaiit au combat dca rup«, ( 
ooaaae nne opiiratioii dp police )Hililic|iH>. 

VoHK rptronvpx dnim cp« doiin<><'>», ^i voiih 
))lillf>Nnplii<> pstlx'-tiquo, lo larti-priH de» iVrivaiiia 
dn<Miiia>nt, dp cphx qui pnWpiideut rpduirp le 
cbapitre de I'hiatoirp dpit iiKvun<. Maia opn donn^ 
lupiit KToaalkrea et 1ki8m>«, hoiiI manipea et inlerp 
ilp« plna ptonnantH |ri(|iip)i lyriqtips qui mo 
ronpontrt'-s, pt voypi Ii»« sp dpvplojipcr, up ti 
mapiiflpr Jna(|u'k dcvpnir 1V|>o|hSc de la r^v< 
rpvpudication wx-iaip. Cp format, qui put ^iln- 
|)ar Ip vol d'un pain danit uup iMiulanK**''" **t qui a 
polni d'nn imnipr d'arKcnterie dana nne armoirc, cl 
dp pliiK pii pluH KraiidioMP dp I'&iiio pU^tipipiin 
iii«tiiip(ivp, i|up lifi w'-vprilj'-H implaoal)|p»i d'Hiv 
ontmillpH jpttput au dJ'spti|)oir ot an crimp, pt qi 
liipiifaitpur attcndri relive proaquo luiniculpUKP 
luuiiirrp. L'l^v^ue artioan dp cctto rt'tlcuiption, 
ir«~.t plu!i HPulemput uii PXccllput pretrp, il'iii 
iiidul|;:i>n(e et doucp. II dcviciit liii aunsi un <yi»«', 
digne de prendre place dana la JAgende don 
poivrWJ" d'Afmlae. La prostiliipe don* lp format 
n'est jKis pile non jjIuh uup ximplc cn'-nturt* dcgrad 
et cliez qui un scnUment animal de inatpriiit) 
rahjpotion d'un sort nbominalile. Kile ap|>ar 
Vict imp, prp>ique sacr«5e par l"pxct*H dc rinjiislic*' 
«ur qui rentVumip dp I'lfmnmp a pxprce wa |iire c 
piifant plle-m^ino Naiivdo par Jean Valjpan, co 
pufant, c'eat toate renfance, commo Jenne flile, 
I'urPtp, Pt, nup fois pprisp, tout TAmoiir. Toum « 
dauH uii diWy>r, daux dpx evt'iiompiitH, dauH uu " p 
quotidipnne H'ampliflent Jna(|u'an aymlmle par um 
de viwion pHycholo(;iqiie d'autant plun asiaiaaantc 
phyHiqup, pIIp, rp<ttp pnVise pt nptte oooraie 
Telle deacriplion de Paria, oelle par pxemplp d 
.Ipan Valjpan trnvprxe la nuit |iour iVhappcr k I 
Javprt pntrp lp boiilpvard dp I'lKipital i-t Ip cul- 
cette deacription, di»-jp, |M>urniit prcndrp jilnco 
taat chaqne detour ilu rm* y p«l indiiiiM-, prt!M|uu 
do laalanil. et rindividualit«i dea heroa qu't 
oarrpfouro, evo(|ii^ prpw|UP photo|^raphi<|u<.-nif 
de«"in«V antrpmpnt qiip celle dea (fiwrriprs li 
r//iml< on dea .Sept CV/a rfemat Thibr» ! 

L'effpt iinnx'-diat d'un paroil rontraatetntt un d 
qui prndiiit ohpz le Icpteiir, Hiiiraut npd habltnde 
d'pKprit, nn onlhouxiaame pxcptwif on nne r^vi 
pxcpiwlvp, mala qui no i>prmct (cui-rp rindilTi'TOi Autfiut d, 1901.] UT£HATUR£. InnfmilflontK, »til« ibmiM^ation aoaraMlrK, niaU i^plqH*', •••t an 
i-hcliiiiiU'mi-iit. Si toiil ■■•■( iWimwOT^ (laii» If romari t<-l qiw !•' 
I'onvolt Victor IIiiko, rirn ii'y •••t iiM^«ll«rpp. (VrtM, lr» olmiilifl- 
oatlnni forctVii <lc«i carni'lMni* rlxiiia'iit d'almutlr it d't'tniiiKiit 
vrtnnin iro|illi|ii<> iiMiriili-. II i>xliili< |i<-ii ilc n*"!-!!!-*, iluiiit tiiiilt'H 
1<TH llltrratiirrii, iilim iilirciliiint'iit rnii>«<*«, |M>iir ii')-!) filer (iii'iiim', 
i|Ui< i'<-ll«< ilti Chnpitri' X., tluim Ic iirtnilcr tlvn>, (|m' Ic pu^lv 
i^Tiiliitlonnairo • appi'M ; — " L**v*<nio »<n pn<iionr« iI'iiim 
1itiiili'r« InoiHiini)*." ("imt »-«lli» cii'i 11 fnlt >i'a((i'ii»ii!llcr Mm-. 
Myrli'l |M>iir <l<-nmiiil«-r la li«W"»li<"tloii tl'iiii ('tin vent loiiiiol 
nimiraiit. II n'oat mAnM |Ma lM.>iM>iii tl'n^'olr «ur rimlMVIIIIlit 
iN-atouu Mti(fiilnAlr«<ilo 'HUutiItt '112 rii|iiiii<>n iuij<iiir<riiiil •'■InltlUt 
<'||<>S loiiH ci'iix <|lli nut i''tii<li<< si'i<'iitill(|n<>in<'iit ri** ili-ux 
]N''rliMl<>«, jMHir i-<>ni|in'inlri< r»l>Miinli(«i il'iin |>nr<>il r«'nvi>nt«*mpnt 
>t<>M r<°il)')t, II Hiiflll tra<lni<>(trv <|iif tonic ni<Milnlit*< a Hon InU 
m'H*<-iuiatroii ot (ju'nn lioiin^lo liomino ('ommi' Mi;r. Myrlpl, clii 
■iiouH'ut ijii'll il«>nu>iiro rvdi|m', rroit it rF^rliM'. Non <M>iilfim>nt 
4'ctt«> foi n'oot {Hi!i coiiciliulile iivis- I't'toiim-inent nilmimtil <|im lu 
mtnanrior liii prdt« duvaiit Iom pniivroti^ da Coiivontionnvl, 
main «'llo no liii porim't iuih <riiiiniilicr lUtvaiit un lionimo, «i 
KFund soit-il, niii> inajoftlt* i|tii, n\-w par iiii fniorcnii-nt, n'<>Nt nl 
hnninino ni p«>rsonm'll<'. N'ini|M)rte. Cctte hypotbi-No d'lnic 
Holriincllc rcnoonlro cntro lU-iix principcti Inrarni-ii, I'liii ilans nii 
Jiistf, I'nutro ilanM nu moiinint, pour «lt'*mi!«onnuliln (lu'olln 
)iiiiNN«> ]mniitr«\n <'<'|M>iiil:iiit iin<> Knimlfiir, ilii niohiH tl'intiMilioii. 
L'tK;rivain s'ohI mopris sur la valctir oom|>arative d*-* diM-trincn 
i|Uo r^vdqiio pt lo Iit>voliitionnalr«< roprt'-w'tilont, niai» il n vu 
rimportancu dii r<"ilo qni' joiu> In doolrino dnn« l«'<i ln>nr«'s 
w'-rioiiseH dp la viv. II a afliruio, ce tnn> U'n roiiiani-'uTM il)> nxi-iirs 
M.-ml»lt>nt trop souveiit oiiblicr, qne rhomme n'estt pas iniuu" 
iiniiiiiouient par dos intrreln ot dc» HonsationH, ot quo la foi aiix 
idiV>» est un d<'!t factoum osHenl ids de la volonte. II <>ut ri«rti'» 
<-l«> plus KriMul s'il «<nt «il« capable di< petle verito dann la 
jHT«|)oetive )(ui met ii leur place les divers systiniHvi et qni no 
oonfond pan nno religion explicative do tout«» I'ftmo hiiniaine, 
oomine le Cntliolicisnie avj-c nn niorcenn de plirnseo1o|;ie t'lectoralo 
tol aussi UK'diiM're quo la DMiinitioii den druitn. Mais il est 
grand encore, jiar cett« conviction, si profonde en liii, que les 
dnimes les plus t^mouvants de la vio sont des drames de 
constMoniM". 

I'n artiste litteraire est tonjours nVoniiiense do sa lH)nno 
foi, iiM«mc lors<(iril so trompe. Cost ainsi qn'avec cos siin- 
IilllJcations inaccoptables, ces irartialitt^s violentos, et, il fant 
avoir lo couraRO do le dire, ces siirpreiiantes iirnoranccs, 
I'aufeur des Mi»,'-nibteH a pourt«nt n'-nssi, |)areo qn'il otait 
sincere dans sa conception du roinaii, ik eoni|MK<M>r un livrc qui 
postern, d'alMml connne le tnonnnient de la plus «-tonnanto 
vifjueur d'iniadiiiative— rap|)olei-vo»s le Chump dr batiiille dt 
n'iitfrUm, le Coiiiviit dm I'lVrt^-D, I'nnlierfiie TluWrdier font do 
inerveille ; et— resnltat bien inattendii- il restera ansal oonnne 
un leuvre inflnimeut sin:niflcative, et, au denieurant, docu- 
ineiitain! :iu menu- deiirv que la Mmtiiiiif iioiiirj/ de tJustave 
Flaubert on r.48iicii>imoir de M. Euiile Zola, les deux roinans 
pont:-dtPo on I'estht'tiqiio n'alisto a trouvt', clie« nons. sa formnlo •iimI toatM Urn liii 
un>- time. I ntUbras InalMi tea pt 
mm KMii<> iiimumI ll •'* Mliu! «M ftutrt At lumt, romwtt •■ Mio i 
•'•tait ret (-cbo k vinst aiw, kirwio'li <^— i w— U 
lUilUuWi ft i|h'II laiMalt paawr Han* ar* •lm|«k«t 
lion de In Froneci ^paiM'e d<' giwrrp* H. A» warn 
MihianI dans m-« princ«>a lM^ri<dll«tr«^ ■• XtwUkVam (r 
si pen <k« Ipmpii, iM^Ua ! II ittalt fxt r*hn. <|imimI, 
eelebmlt Na|Md('-<in, k r^*|ini|iM> da h'boi i w 40 |b> 
liarliHie qni suivil ItCM). II I'elait milM i|MIMl, 
nillie il la i-an>H- iU> la di'-moeralie, il tVriralt Mir «• 
\t-% imiri's n'-pnlilic«ilM-a des MtmfniUtv, II a'rat i^lali 
milieu dn XlXe. si^le, en France, nno enn«f>|ilion 
pn>s<|ne n-liKiiMiw de la |{«^rolution qn'il lant ooaipi 
bien se rvmire coinple de tout c«- qni s'p«t pam^ et 
|M>u mlaonnabin «n imliiiiiac, dans en pay«.«|, 
einqliante dernicres anm'i's. V; ' . .j 

traduite av<-e nn relief plus - . , f 

discour* tonus |>ar les Jenm-s Ri!iw qni drewarnt la bar 
la iiartie, inlitnli^ " I'ldylli- mo Pluinfl et rK|>np^ 
Denis," expliqnent I'elal d'attK> des in*ur|p*s il<> Ji 
Connnnne, mienxqne ne feraient des volunM-sd'aiiaIvs 
d<> sentinientalisnie Jacobin qui circnie d'un IhmiI i 
TouvraKo cat encore anjniirfl'hni wini doni s'e 
|M>rtions profondes du •uN-inlisine Fnuifaift. L'dlr«a|r 
justice, nnarchiste, d'aprt-s Icqnel aoat waodtiUa l'erl)| 
•I<<an Valjean, Fanlinc, Marius, Knjobras. roos le i 
encon- auj<>ur«rhui dans de« diacours de n'-nniuns puM 
des articles d4> jonrnuux, sgr d(>s allieb'** qui |>ortent I 
de lUUl, mais qui nVlteinent inanif'-stent line dispratiti 
etablie aux environs des nniwics oil Ifngo i*oncnt lea. 
L'exiM-rienee et la rt^flexion paRiiH<v>nl bien tirntnnti 
Ideal est anssi dangereux qn'il est faux. F&l-il plus 
encore et plus faux, il existu, il est indispensable poo 
la poaition exaote de« pokte* en Franee. N 
vous no I'aiicrcevex pins netlement quo dans m 
d'nn {Mteto qui a, sans s'cn doiiter, et <|naud il crora 
Hom^ro et Ruehjrle, apportt^ nnc ennlrihntioa cat 
|isycliolo|{io do son e|K¥|Ue. Cost le eas de rapfnli 
i-onqKtraison qui aHsimilo I'leuvre d'eerivaina k VM 
faite iMir derri<>re. lis y travaillent «■■• «• TOir 
Cortes Victor Hugo out elu bion surpris, qnand, Il 
llinttf il corrigeait de sa pnissante <Vrilur<> lea ^ 
Miiu-nMr». si on Ini avail dit que lo roeillf>nr de mm % 
sisterait ik interesser quelqnes dilettantes eprisde fort 
ct k mener do quelqnes notes e«<*enliellc« un historh 
)>he du Ri>nn> de M. Taine on de M. Lceky. Rt pn«i 
t»st-il |ias ainsi 7 Many visitors to I'ari* of a literary tnm t4 i 
a visit t«> No. 0, Plaw des V<>"ir»»". fonnerly kn<nm aa 
Hoynle, wher«« Victor Ilup> t '- ' 

lyle's house in (.'hevn«»-row. t ; 102 LITERATURE. [AujfUi Xftcraturc portraits.— xiii. VICTOR MUQO.- 

Wtnr Hmko Ium pl»r<<«i it <m r«><^r<l iliai lii* iihmI |ir<>oi<Hik 
lift lo hi* dar Mid ftnuftitm vmii. In his imii opinitMi, hi* 
pf iowitlUy. Thal.nf r>n«trM>, U Bk it MMijr Im>. M'hol hor ynn airrot* 
witk ktM ilfpt^wl* u|HNi many Ibinitk. Imi maiiilv nitmi u'lif>tk<*r 
jrwi arr or art* u<t< a lartiMii ttl liicrarv MPpnlolaliMii. Wbat in 
^■itc rt^ain U llial tho K>fi ••• •|ii«<>>tl<Hi waa trrrly i>8or<>il niiil 
arrvplnl. Tlii« |M>|Milar writiT wa-t a« vain ax a pro- 
tl brauly. aiMl wa* lakcii ao M*riiHikly t(> an ArrhliiHhnp. 
Wlirr«>»-pr bo »■«>«, atul «hal«>v«T h«' rtiil, Ibc «•!»»«• <»f lb«> nlaK<- 
va« alwayii Ifft varani fnr him, and hi> n<>v<>r failrtl to oo<-y|ir 
it with «li|niily and Knktar<>K in |Im> urand Htyl«'. Tiial In- nii|{lit 
be wonhy al it. b<> mimUmI and r«>h«irM<d, HU|>|il<>imiil iiiK a 
■lily llMt »°aa naturally MrikinK by tlM> aiiift<-i* <>f li)-" uihI 
Tha Huso Pamlly. 

Thbt arrvn a bard fcayinic, luil ilit- lactt nn> i Ii-k' .mil <'ii.i|ii<t 
MmI TtTM> f-an Ih* Kivi*n. TlM>n>an <•( Ki'nin<i<Mi wIhhii Victor Mii{(o 
— | I> imI loaodfl hiniM-K w-an ('hat<-aiiliriaMil, and lie diffi-nNl from 
C l W tw hrtoad in n<K lifinK a M-i<Mi of n noMr (iomim-. His way 
«it nl lh«» dlllkMilty «■» to invoni an«M«ilor>i and lm«»t of I hem. 
Hr tptxf fMil, aiMl •-.-inM'tl it to Im-rKMinlitl In at li-aM four " M>nii- 
•rfirial " lH<icra|ihir^ IhuM- wrHlMi liy Naintt'-BoHvo, liy M. 
BarivM. by AlPtamln* DumaA aiid'li)- bin wifp tiiat bo wao thi* 
rfearrnibnl of an old Lorraine tuaUy, " iraldo nin«> th<> yoar 
IBI." tif »pidi<> •■< n*rtain loat d<M-ufiM'nlM wbirh pn>rpnt<-d 
kit* Inim cirinic a« nuny detail* a* be w<Mild bare liked. It baa k. aa GcMtie tV. ranw to b»llove that lie had 
battle of WalerliH). But liin ori|{innl audnci 
leiTMid throM-a a HoimI of liidx n|KUi the lu 
Tki>oiigiKHit kia life it «-»« hia habit, wiihou 
faria of tke eaiH<, to Ntrike any ntlitlide th;it 
the |KMH> vk-ax alwayN life-like ; the jHwe of n < 
nl the Name tinM> n man of kihiIiih. We shall 
pxamplea of it pn-wMitly. 

Victor Hiiko'n father. Joseph IiCO|M>ld Sijj 
aa hnn been i««id, n dittiniruiHiiiNl oltlcer In th«> 
lie In famouH ao the man who mn to <>nrth the I 
inierilln chieftains of that np* (^hnwlle, wl 
Diavnio. who waa handed, and Jnnn Martin, th< 
who WUH |pirot4«<d. While chaNini; C'hnr<-tle 
fell ill love mill Maybli TriMwiehet. the lUiiKhl 
— iiriiuitcMf, Ineorreetly trnnNliit*"*! " ariiUMirer 
Knidixh liio|;rnplil«'x and niHrri<<4l her in 1 
Koyalixt, and Victor Hiiko afl<>rwar<lN unve o 
of Frttillt'D li'AMliminr, that shi' Iia4l Ih><>ii 
Madame de B^Hiehanipo uml MiuIhiim* de la lioc 
wax a pietun'<«|ue «t«<<*meiii, hut tiH*re was iM 
in it. During the whole of the Veiidtmn w 
Tn'-linchet m>ver left the city of Nant<>!« ; and, 1 
incliiiliNl many pri(>HtM and nunx, xhe herwlf wni 
Tlie |KK>t, who wan her tliir<l child, wax I 
wlier«> liix father wax in i^rrixoii :ix clir) dc I 
The hoiix*' xtill xtniidx, and ix indicated by 
thoiiKli the |>oet l<*ft it ax an infant in Ion;; i 
afterwanls r<>rixit<-d It. Mix wand<>rln|r4 Im-jtii 
wax x<'iit to KIba. .\x Dniiiax piilx if, Victor H 
to live in the very ixland in which \a|>ol<s>n w:i 
Then hix father wax promoted to lie lieiiten. 
nui/or) and nent to Join Kinjr Joaeph in llal) 
l1ii;ro wvnt back to Parix with the chil<lr<-i 
lieiitenaiit-eolouul. hnvinK received fiirthi>r pr 
hlx family, who canio and r<>xide:l with liini in « 
marlile palac<> at Avellino. But •lo'teph Boiiap: 
to the Throne of Sp:«in broke up the circle ajj 
went to Madrid, and hia family to Parix. They 
calle<I the Kenlllanllnex, of which lhi> l:i 
astronomer Lalande. " My life." the iwr't has 
on amidat the flowers, lu the (pirden of the 
mrohled aa a child, I wandered ax a youth, wat 
cullinK bntter-oupx, Hceiiit; no one lint my mi 
brothers, and the gitoA old priexl who jieninili 
his book continually b<-iieath hlx arm." The 
who MH-m<*d »o appropriate' iu later dayx whi'ii 
«'Volve<l hix xacenlotal manner, wax n>ally an 
who had married his cook. It is not a very im|ioi 
but it is thoroiifflily cham«'terixlic. 

■ohool Daya. 

In 1811, f'olonel Hiiro, lielievinR Joseph !<• 
to Im> extablixhcd on n aoiind baaix, aummoi 
Madrid. They travelled with the tra-asurc c 
ewort, and took nearly thnx> months to r<>ach 
When they (pit there, the yoiiii|r<-r brothers, Kii 
wer«! sent t«i school ,-it thi- Jc.uit t'ii||c(fe of the ] 
waa not uniutiiral, they (|ii:irr<'ll<-d a kcmmI deal 
pupils. Kil(r<^ne f(nt hix face sliced op«n b 
Belverano with a pair of acissfirs. Victor aven 
after year* by lieat'Owinir the name of Bclve AugUHt 3, 1901.] LITEKATUHE. Tho boy* wero now %t ichool %t th» OolUgs DeeoUe, 
»nd Vintor iluKo'ii pr<HH>oloiu fanliM wu bthmtog to rarMl 
\Uett. He hud wrilUm % tntgwiy. • nMlodiMM, a eomio 
open, odM, deglov, laylU. npigranw, everytblnc. In hi* 
oopybooki be bad noruwIiMl tho aenteneo : Je tmu$ Urt 
dhuUiiiihrunul iiu rii-n. Kroiii 111* m-IuhiI, at tho ago o( 
iKtocin, III) Moiit 111 u |MM<iii ill i!<>iu|H)tl(luii fur a jtriM; ufferad by 
Iho At-mUmiy. "Tim pUit-K i-ihUhI," nayii Hainto-Rciivo, with tho 
liiK'ii : - 

Moi qui, toujour* (nyant !(<• oiUa ol lea oourn, 
De troU limtrea b peine ai vu ttnir lo oooni. 

•' It striifk til" JuilKoa aa ao roumrkubly tfixl "'"^ tli«^y 
I'ould nut bt'llovo lu the 
tlir«M> luittron, uiiU thiiik- 
iiiK Hint til" author wun 
trying to Inipoiw' upon 
llioiii,tl»>y only u««"onlo«l 
hiiu 11 iiioiitUiii iniit4<iul of 
llif priw." Thu milior 
(rulti.oltloiiilly rofonliMl, 
1 M iliiit tho Jtul({««ii wore 
|ii ihitly well aware of 
till- , .iiii|H'titor'H youth- 
InliK-.-,, .111(1 only iiipii- 
tioutxl him lii. iir ' of it, 
;i!t un "eiicoui.i;;ciiiiMit." 
Sainto-Bcuvo's altciition 
was drawn to the ills- 
fropancy.aiul horcpliwl, 
ill a letter to M. Bin5: 
"Very likely my story 
is iuoorrocl ; but it is 
noverthclos!* autlioiitic. 
Tlio passage was bas«><l 
upon a statouH-iit iiiaUo 
to mo by Victor Ilufco him- 
self." Hen", again, the 
haiuloftlioartistisatwork 
upon tho Hugo legend. 

Emotional Lyploa. 

Yet Hugo was a 
precocious poot, 
though not quite the 
infant prodigy that ho 
olaiiiied to be. Ho \vas 
famous throughout 
France before ho was 
twenty-five — famous 
throughout Europe 
before he was thirty- - 
famous alike as a lyric 
poet, a dramatic poet, 
and a novelist. His 
kingdom is among emo- 
tions rather than ideas. 
He is of tho school of 
ShcUoy rather than of 
Nfatthow Arnold. Mr. 
Swinburne lias indeed found that souio of his songs unite " the 
siilitlo tenderness of Shelley's with tho frank simplicity of 
Sh:Lko.HneAr<)*s.** (iiutlinip in siiiiiitii.f. nt U\^ ...inij^tittjui ._ Piia de roaa, p«f« at ftMlat, 

lb a43«ourrai«iU Boit et )ow. 

HI mm vont avatent dea ailaa. 

Daa allaa eowM I'aMar. 
Wbetker one la prapued. 9r Bot, to go all ike way 
HwInhuriH', who writmi thai " Bo4klag«f SMltoy'a mu 
fur limpid |M<rfoc(ion ot nelody," at laaat oae r 
It an tho iruo fflunical poetry that llngara in tba 
Tbo uuto of sorrow is struck aa aurvly and — lodlnail 
linoa that follow :— 

En PjurriHT i vmb Po«n. 

J'ai pofdo mon p^re et bm Bi^re, 

Mob premlMHid, Uaa JeaoB, hdUa I 

■t psar BMii I 
Buar or victor huoo a itM. 

rriMB tin MarbU Iv UbvM d Ai«m. 
trma Um Mftlat <^ Jrt, br pwmlniaa o( Mc BBtttn 
laglaa Mm 

low* IWIaalloaorti 

deaxMbw 

LotttadoBXb 

'le t'ai perdu 

.h.re. 
T>.i i|iii rOBplI 
orgaeil. 

Tout BMQ d0>( 

Inmi^re 
LHs ton eovB 

■I'ai aa Bioatei 
desccndrc, 

J*ai va raahec 
en Bie> eiei 

•I'ai coiinn la pi 
la cvmlro 
Qoi ntc ra ml 

•I'ai eonnn lei 
proloBdca, 
'I'ai coann lea I'ai Tu fair lea 
andea. 
Lea veata, lei 

■I'ai aar ma 
orfralea, 

■I'ai sur tooaBM 
I'affront, 

An pied la pc 

ooear dea pi 

L'<5pine au ttt 

■I 'ai dos picun 1 
qui pcnao, 
Ucs troos b ma CmmU) Je B'ai rhn I 
aciaooe ; 
Oarrc, tombc Wo find another emotion, asaln exquisitely rcndert> 
hyinn of orenaoog : — 104 LITERATURE. b vie «ai m»Knim <m I» i4t» melUevra, 

Lbb ytmx «• timn m «iel m ttToat k toato b«*ue ; 

L'«volr Tan DIm m toonw, ct Dictt rmtend orier. 
LtlMW to«t «« q«l ptoure 
Prior. 

0*«il poor renaiiro ailleura qn'Iei \»» on niooombe. 

iyg«i eo qni toarbilkmno kpparUont k la toMbs. 

n feat daiM te (Tkad toat tAt ou tanl s'lilMorber. 
f^lwwi toat 00 qui toni)M> 
Toabor. 

dqaiailely oMwHoil lyrie*. Tho met IumI is mi ^uiviuu-o on 
llMaatkodBotakrUarpoolikVlotorllagD might wull liuvo beon'con- 
lent to let his Cum rwt 
on tk4Mi InttoMl of OB tJM 
attitude* that bo atraek. 
Bat tbo cult of tho Mdm>> 
mhI the eolt of the K. 
— le Bever, in hi* c»t>>-, 
■epeiBble idcaUa. Ch»- 
leeabriaiiil bxl callnl 
Ua^aaaalkitt nubliuio," 
•ad he stadied anblimity 
in all hisdoiiic*>or »tftll 
evento in tbc colour that 
he put upon all bin 
doings. His lUc, in short, 
■Ifht be deKribcd ■• thp 
perody «( the saying that 
the aea who wanta to bo 
a (reei epie poet uiohI 
make his own life a gr<' 
epie poen. For, howc\ • 
aaziowVielorHago may 
have beea to make his 
life an epie poen, be was 
always sUli more anxious 
to giro the world tbo 
impioaslon that that was 
whatitwaa. 
-P^p* da fi 
One notes this par- 
lieolarly in tbc paK of 
the linpo I<-K<'n<l which 
deals with Victor Uuj{o'» 
marriage. It b repre- 
aeatad to us as a marriage 
romantically pre- 
ordained before the birth 
«( either brido or brido- 
groom, at thf tirldc'N 
father's weddiiiK-bn-ak- 
last. " May yoa hare a 
daaghtcr," General 
Uago is alleged to have 
said on that occasion. "I 
will hare a son, and tb^y 
•hnO mnrry «eh other. 
I drink to thn pnwparlty 
of their honsehold." 

Thara ia not the falnteet riaaon to belCere that bo over 
said anything ot the kind, but the story improred the 
it WM nKivnn into It. Thn w^dinm took with Talngloriouit arrogance by Hainte-Beuvc, \ 
in a rare book bouriiit; the title " Livr«> i 
relates tbo whole Htory of th<* intrlKUo from thi< 
Kb entrant, j<- la viH, ma future maitr«>H!M>, 
A o6t4 da gt'nio un |>ou ivino pt d(^MiHi>. 
Letters have boon publiNhod which Hhow 
Hugo regarded tli<< oituutinn. Ho Mconis to 
pain<>d thsn indif^innt. Tho liaiiKiu tcrniiniil 
Ucuvo left Parin for I.itUMiiiii<> in l&VJ ; and, Ih 
glad, oonAdont morning uitaiu, Victor Huko'k 
wax, to a certain exU>nl, |iatche<l up. " Ho ki 
Pons in " Httiute-B»>uvo et] Hes InoonnucM," " 

loot ion 
once 1 
the lo 
It itlea 
to tiiii 
priticn 
In IWH 
loMll« 
to tliai 
the Ic 
halil.v I 
the fill 
all th 
Krulilii 
it. ^ 
most ii 
ho nail 
to inc, 
name. 
presen 
let th. 
you.' " 
.M 
hiiiiM'll 
iiiutrin 
lie hi 
attach I 
till hii 
Uiin J 
the dai 
who fa 
as M»< 
Inil.v f 
flxilo- 
tJnerni 
Madaii 

•• the 1 

the |M>i 

dimT*"* 

ifi'nIilH 

" very 

trieo," 

wax th 

daily 

aliM) to 

fin go' 

looke<l 

she sat in the shadow of the great cii 

hoavy folds. Ili-r forehi^ wait of murhl<-, 

ciilniir. hnr even nliiKMt lifelcMN. I drow iiiv ii nvHT or YKrroB hvoo. um. 

VMM Hw BraoM bf lodia. 
irraa tiM «<»«<« ^iln, Vr PMHikiilaa o( M«Mn. CSmO.] AugUHt n, 1901.] LrTERATURE. Mkn;r of him plnyo wor« far fmm tM<lnt( (rr<*a' |M>|iiilnr 
mwi'^tumt — thoiiKh iNipiilnr i«ii<uu<<w iwhimwi Io Iho (MMttlnal ilrniiin 
morp fr»><|in>nM.v in Krnnco thuii In Knicland —but <hfl proiliii-tliiM 
of iini. of thorn wn» nlwayii n gn'nt lltomry pvfnt. Hiik", wllli nn 
 ■iilliiiNlniiMi' followliiK iM'hihit hlin, wa» fl((htliiK Ihn rlnoninil 
IniilitliitiN iif tli« Kn>t>ch Ntn|;tt In iJio lnt«'r«»»t «f ri) - Iti 

|iiir|MiN<< WKN to fnH« the rhythm of tbo Ah :r i 

n<Ktriclh>n>i whirh ninili< for nMMMttORjr by tho InlrtMliii'lion of 
lhi> niovalilo fn«<nrn nnil lh«< " miJualWnM*nt "--or " riinnlnKon " 
of Ht'nttMioxi wllhont r«>({i»r<l to tho Ilmitallon* of f,h«> couplft 
iikI liy thi< HRo in vit!m< of the ordinary wortljt of cnmnion «|iof«»'h. 
" •!•< mix nn lM)nni*t muK« nn rioiix tllctlonnnim " In h In own 
l>rfm«l nci'ount o' thn arhlc<vrm«nt. Rut the Imttio wn* hnnl 
.>n<l violent. Tho irrf>>>' llol<l-<Iay wnn on the flrttt pnMlui-tion of 
llfviiiini, Thor«' Rr«> many noronntM of lh«> Inoitlont, ninst of 
tlii-ni liMi hmK tf> qnolc ; lint lh«» ovoiitd of tho i'vonin(t an- 
niiwliorc iM'tttT NummfNl np than In the " LIfo " written by Mr. 
.1. IViiiRlo Nirhol : 

Both imrlloN foit inNtincllvfly, on tho evo of tlif> repnv 
Nentnlion of lleriiiinl, thnf tln> real «lny of Imttio >i<>twoc>ii 
thi-m hnil romo, Tho " <'ln»«li-M " nndontood that tho ilranui 
wad to Im>, ho to say, a pinntlot thrown In 
thoir face, and pr<'pnre«l themwlvoH to 
protent noJNlly afciiinst its antirlpated 

literary nnilni'it Ion. Tlio " ronianlli-s," on 

their part, orpini/fil linnds of yonnirnii'n, 

nioMtly iiiithorx unci pninters, i>iithnNiu8tlu 

for the new nrtiHtie ilevelopnieul, anil to 

these were ilislrihnteil tickets of <>ntry 

witli Hierro. the Spanish word for iron, 

stiini|M>il on them, symliolixint; thi> flnu- 

ness they were ex|)ected to show In pro- 

elniminc 'n the teeth of all opposition 

th«'Ir admiration for Hrrimni and their 

real for the " romantie " eause. On 

Thursday, February 2.'»th, the pit en- 
trance of the Tln'Atre Fran^nls was, from 

an early hour in the day, lM'sie(;<>d liy a 

niidtiliide of stninK(>Iy-nttlr«>d, nncon- 

veiitional-hv)kInKyonths,enp;er to applaud 

the new triipedy, ami to terrify, if |kis- 

sihle, its op|H>nents anion)): tJie amiienee. 

Conspicuous anions these fervents of the 

faith was ThiMiphlle (iantier. eighteen 

years old only, Init alreaily an author, 

anil an fftu/o/iifrc iiilniiinitjriiiit, with his 

louB hair strenininf; over a doublet of 

ro»«M>oloure<l satin. The yt>nnK men 

enter<>d early, taking |H>sse8sion of the 

galleries and pit, and lie^ruilinK their 

time of waltiiif: by shiKiiiK "onir^ of tho 

hour and by pl(>asantries in uso at tho artista' atudinn. 

When the hi|rher-priced places boicnn to till, and eoch 

well-knowni upholder of the old ortler wiis siilultsl with 

siir<>asnis and j«>ers, it In'came evident that the oveniu); 

wiis KoluK to tie stormy. Hardly ha<l thi- curtain ris«>n on the 

traditional three knocks than the " classics " of the balcony 
^ and boxes found their worst anticipations reali7.<Hl. It was 

apparent that the plot and action of the piece were unite 

away from the traditional lini>M, ami that it-s style wiis not If 

s(t//c tioMc, to which FnMich audiem*OH had hitherto hwn 

• t<M,|lut.Alll.ul «,>l,An #!.«.. ..•..nt *.^ 1,^..... »...»_:»..! * l_ mi.- H«rai UlilhoMlr«t, mnI, •fpuwMjr. •licktljr-<W«f 

Imxni mlalntovprnteid (kb Into •• VMl m 4* | 

I'almn."-" Old Me nf •pmtitm t Im 

unJiwtlAabljr, bncmn to hn||ow hia 

t4M> much ! Viftil M <la plqiM>. Ixi niwfcc I" 

one cif the imel'n |Hirtl*ans,4at«mbMd lotppfOMi at * 

r«<tort4>(l loudly : -" VMl M do pi<|0». It'* oapHal ! 

local eolAOr. Bravo, Ifn||n !" 

~ In npite of Intomtptioaa and Un> «0Ba««it i 
on thU ■■venlnir, and wutf aalMMqaMt to H, 
•noMaa. It ran thmiiitli a Kooilly naailMr of I 
■wdo ihr M>niuition It wa* InteikUd to 
wrote to a friend aft«>r ita tmrm m t k paHbrMUM* i — " 1 
of romanticism ha», by tte man fitet of Hermtmt, 
vanced a hnndrod mllea." 

Another way In which Victor HiiKo aenrcd the It. 
tlio drama wan In inslHtinic that tho plajrwrifftit an' 
player abould Ixt mantor in tbo tboatre. Kbsliah pU 
who groan under the tyranny of tbo actor-aanacc 
act rc aa m a Mg ofeaa, and are ' ospeeted to' al(<^ liaea. 
TiiK irrt'DitJ. iiAirTKViiXB houbk. 

irnita ih^ Wf*, l« tmrntmym of *i scenes, to anit their whim* and capricoa, most And m 
very n^freshin^ in the ntory of the paaaage of anna 
Victor I lufco and Mile. Mam. While th« play anu br 
to the <>oni|inny that lady prti|><>s<>d enieiHlalions with hi 
full of uluMtilnle almoods. Iiux<> politely rofoncd to mak 
Shi> n>|>eiit<>d her anggeationa at rvhoarsal, declaring 
play u-ould l>e hinaed if they «<er« not aereptod. Tk 
n>maln«><l court«oa« but Arm. When the rohearaal wai 
rollo\«-ed the actrcMs into ber droasing-room and InritPd 
rt>!ii)cii her part. She waa aaaaed and indignant ; 106 LITERATURE. [Anj?i] of th» ■m»Mp oae miclit BlaKMit Mjr tlM> ritual— In 
ABM>loi*« " Lm tUUmB dePwb," pnblUhed in I8S8:— 

When Ilofo, wiUi brat head mmt dark ant) Utougfat/u) oyea, 
raeitad in hia po«««fal b«( woaotoaqva vnicr a r«wataaaaar a 
baaatlfal od« witMi he knA Jaat eoaipoacd, rouUI one nae aaeli 
«orda M " adidraWe." " aapsrb." " prodlgiooa "— wonb 
wMA kad Jwt bean apokan In hb praaanoe In hoooar of aooie 
■wdloerity t It «aa InpoaaiblA ! 

80 tk«M alwaya Mtaaad a •ll«n(<«>, laatinft for norcral 
IVm on« roaci and approached htm with vlaililo 
; 000 |cra•p^d bin hand ; one Utted ono's cyra to 
The crowd would lUtcn, and a *lnid<* wtird would 
he heud to the greet aiirprise of the uninitiated, and thU 
wMd wUeh e^oed bi ererjr eonMr of the room, waa — 

A Cathedral ! 
Thee the orator wtmld return to hia place and another would 
riae and exelalai — 

A Oothle Areh ! 
A third, after lookin); round, would haaard — 

A Pjrainld of Kicrpt ! 
Then the aaaenbljr would applaud and relapse into awe-«tmck 
aUeaee. But thin waa only the prelude to an explo«lon of 
Toieea all n*peatln(r in ohoruN thr Micramontal wortU whtrh 
had Jest been separately prononnre<l. 

Nor waa it oaly from a clique that the poet received thin 
Teaeratioe. Gradually the whole of the cultivated world 
elalned leave to Join in incenne-huming, and Mr. Pringle 
Michel telU us that 

When, on anauner evenings, he .stepped opfircled by a 
band of worshippers, on the balcony of hifi houw*, dressed, as 
always, »iniply, in grey trousers, a black frock-cait, and a 
tuned-down collar, he could iwt^fail to observe that the 
Plaee Royale was generally sprinkletl with strangers, 
I^risians or provincials, with occasionally among them an 
Anglo-flaxon tourist, come on the chance of a glini|>s<> of hin 
pale etoae-alwTea Cace with its flne eyes and magnificent The time caiae, however, when A'ictor Hugo'H plays ceased, 
at all events temporarily, to attract, f^n Hurgravrt was » hope- 
leaa failue. On the eleventh night (he honxc only held 
, M. ; whereas at the Od^on a classical play was drawing 
of £230 and opwanlH. It was becoming evident that, 
if Victor HaiCO wanted to ke<>p his name Itefore the pulillc, he 
 ■a t wialre aoaw new de|iarture. Whether fur thU rention or for 
Boae other reaauu, he plunged into politics. 

Am "AdepMbto" Polltloleo. 

IDs political opinions may, |»-rhu|>H, Im> boat deacribod as 
" adaptable." It is, at any rate, the fact Chat he waa a warm 
aa p p u r t er of erery r< f < wi i that did anything for him. He was a 
warn tagfUaiat ■■dev Oharlea X., who gave him a pension, a 
wnnn Orleaalat aader Loola Fkilipp<\ who gave him a peerage, 
and an adraneed dwni rat wider the Kepnhlic, which made him 
a Mayor. Ifapideon ITI. did nothing for him, and he forthwith 
went Into Opposilton, with the re«nli>i which we shall im: Yet 
there is no reason to believe that he was conxciouKly incon- 
siaiant. Whatever his attitude, ho always Joslifinl it by the 
aaaw paaaionate appeal to the same slMtract virtues. He wax 
to aiag the praiaea of Napoleon — he began to 
He anpported Looia Booaparte'a eaadidatnre for d'u OrfaM," that the poet organised and led 

to realat Che maaaaere of eltiaons. He tolls us 

omnihiu that was stopped on its way by a ret 

ho put down the window, and shouted " 1 

Bonaparte I Thoae who aerve traitors are trai 

On which story M. Blr«* n>marks sardonically : 

\nctor Hugo has not altogether lnvento< 

omnllius. Only the part which he atlributoi 

precist«ly the part which lii> playisl. M; 

A maud (of Arl}«g<<>. who, after having r« 

" L'Histoire d'nn Crime," said with a sini 

M. AH>ert de RoHw^gnier : — " It was I, not ' 

lowered the window, put my head and hi 

it, and began to harangue the regiment 

protesting, with all my force, against the 

Constitution and the treachery of the prei 

All this time, Victor Iliigo, sitting lieside 1 

the tails of my coat, and saying, over and 

quiet 1 Be quiet 1 You will get us all mas^ 

Bo that as It may, Victor Hugo judge<l 
disguise himself as a workman and flee to \ 
January fl, 1852, he was formally expelled fron 
in the interest of the general security. 

His ejection was, in many ways, the best 
have hapiiencd to him. The heated atmos 
strife was no more favourable than the coi 
adulation to the production of the best woi 
capable. In exile he had time to take stock of 
things out, and turn them over In tranquillij 
it is true, were hurled from his retreat in the < 
the jKiet discharging his lhnnderl>olt.s with the 
of an Olympl.-in Zeus. But il did not take 1 
forge them. FTe <inc<' more had leisnre to writ 
d'Istande " date<l from 1823, and " Notre Dam 
1831. Now, after an interval of al>out thirt 
" Les Travaillcnrs do la Mer," " Ouatro-\n 
" Les Mis«<rables." 

HIa Llteeapy Position. 

Thes.- ;in- I he works for which X'ictor Hugt 
They have Ijeen Helecte<l as works of genii 
uncritical multitude, but by judges whose 
authority. The Kdinhurgli Ufvirw, while 
Mis4Srables " an " this seri««i of improbalile 
incongruous collection of rambling ilisquisiti 
dictory ampliflcatiims," admits that il has 
certain quarters, as " the gr««at prose epic ( 
c<>ntury." Tlie Qtmrtfrly Uevlfw so accept' 
" In dealing," wo read," with all the emotions, 
fears which go to make up our common hur 
Hugo has Nl.tm|ie<1 upon every page the hall- 
Mr. Swinburne, of course, is even uiore enthni 
the niivi>|s H« great that " it would lie the v< 
im|K'rtinence for any man's presumption to 
classiflcalion or registry of his Ave great roin 
order of actual merit." He s|M>aks of their 
greatest FVenchman of all time." 

Tliat verdict, at all events, cannot stfti 
essentials of greatness ar<> obviously wantin 
habitually lies, not, as Napoleon hnbitually 
tangible ambition, but mer<>ly to titillate li Au;,Mist 8, 1901.J LITERATURi:. IfiMiiiix mill iiKuiiilly n r«>fl<H'lii>ii wliU-li kuIii* |Miiiit fniiii ttii< fart 
lliiil (hi<ri> iiiidi'iiiiihly muh iiiiiiIiiom In tlio Hiii(i> fitnilly It w-<>ul<l 
Im' iiiijiiiit to nay tlint cliiw< lii*|N<<<tlon riHliii-oit lhi<iii to wmiiil uiiil 
fury NlKnifyliitC iiothltiK. Hi" It l» Jii«t uo i-frlulii thni llii>y 
u|i|H<iir of li>HH uiitl li*fii< iiii|i<irtuiir« to tht* itiiUiMit of lilt<rary 
hlnriiry UN liiiiK K"**" <*■■• u'l'l tliiit tli« nntlly icrt'iit llti'rnry 
liilliii>iii-<' of Itii' nK<' of VIr-tor HiiK" wiin not Vli-lor IIiik'N I'lit 
l<iil/.iii'. Kmiii Biilxiic ili><MM>ii<l KIiiiiImtI, iIo Miiii|i»)Manl, ili* 
(ioiKMiiirt , itiiil Zolu. Krniti IIiik<> only Mr, Mull I'uiiii' tlcNcciiiN, 

■xll*. 

VIrtor Hiiko'm <>.\IIo wan to lni«t for (•l(chti<<<ii yi>arN. Pint 
hi> wont to HriiMM'N wln-ri', lM«iiij{ fnr from woullliy, In- occiipItMl 
u hIiikIo riHiiii ill (lii> (irunili> I'liico, tiiiil diiD'tl with otlior (■xllfo 
Kiiiilf do Oinirdiii, F^l^cur (^iiiiiot, Kiiiilo Dom-liiiiiol, <(■(•, at a 
liltio rcHlniiriiiit iirar t)ii- (iiilorioN Saint lliilicrt, wlipro n 
l>ani|iii>l of M'Vfnil foiir>«'.>> was Horvcil for oiio fraiir, " lijoro 
foiii|irl««." Ho lM<Kan to wrlto IiIn ImmiIc on tin* f'i»ii;i il'f:tiil. 
" I attai-k I^xiJN I<<>ii»|iarti>," ho wrtilo, " at thix hour when h<> 
it llriii ii|Hiii hit fool, mid uiantor of Ixin country, (li> In at his 
a|H>(^>4\ So niiK'h Iho lM<ttor, That Im what I want." But, 
uftor lliiN |ir<>liininary liUiro of truiii|H>li<, h(> dolaytnl tho publica- 
tion of tho nttnck until LouIh Konaparto 
wax not only falloii from his |ii|;h oslato, 
but aoliially (load and biiriod. M. lilro 
HiHf({ost» that it wniM not mifo to try to 
iiii|Hiso tlit> Ilufto loK<*nd until cortain 
witiioHsos woro out of tho way. In .spito of 
tho di>lay, hoiiio of tlioiii havo.!t|Hil<on, and 
their oviiliMico, as wo havo soon, disrrcdits 
Iho lopMid in many of its partioularN. Ho 
pnlilislio<l, howovor, " N'apoloon lo {Vtit," 
tho MS. lioinKOopiiHl by Mmo. Drouot, tho 
uotross, who accoiii|Hini(>d tho |MM-t to 
Rriissols, wliilo his wifo and daiiKhtor 
stayoil in I'aris, arrun};iiiK f"'" 'ho tiirnitiiro 
ti> ho sold liyaiu-tion. .\ocordinK to tho 
lliipi lo);ond, tho iMiok mado such a sonsa- 
lioii that tho Bol);ian (tovorniiiont K<>t 
frijfhtonitl and passoil a law - - tho L«i 
Kaidor to tt'*'o itsolf tho jKiwor to ox|>ol 
liiin. Tho statomont Is mado in " Pondant 
I'Kxil." As a ninttor of fact, tho law wus 
directed af^inst qiiito other proscript.s, 
who had attacked Napoli-on in the HnllftiH 
rniiifdi.i. Victor Hii^o thought that tli«>ir 
crown of niartyrdoni would Ih-coiiio hipi, an<l 
he put it on. But tho truth is that he had 
already loft B4>l);iuin when the Loi Kaidor 
was intriMliiciMl. 

He went llrst to Kn^land, thence to 
Ouernsey, whero ho livotl for maiiy y«>arM in Haut<>ville-hoiis.>, 
which ho l)oiij;ht for £1,(KM). Ho had not entirely escaped from 
politics. From time to time ho launched his thundorlxilts, 
making his voice heanl like that of a Hebrew prophet admonish- 
ing an Israelitisli kiii«. But ho had time to jcot back to 
lit(>i:itur<> to write novels as well as |KM>try.to r<>ad and criticize 
Sliakes|M'are. Though ho soinotimes st<X)petl to tho arts of the 
charlatan in order to keep his name and pcrMinality lH<fon> the 
world, 111" lived, on the whole, a tr.ini|uil and oven a dull life. 
•Many pilgrims have jtiveii us glimpses of it. Perlia|w M. 

\mwi.I!iii> iu .-.III. K...it ..•:f,..^«» hi* Imik-tiul. l*aMlnK llw «f>nl of i n— il Ut kb 
whlvli hi< hatl lOiMlt' Ihn »)aro ,4 hi* imilMi, |M> «4 
Work traiHiuilly at a rhrf il'aurrr, a» Ili* ai i — IiwimI 
now ho had writtMi hi* hnmlml vpr*<«*, or bU l« 
nf \%Ttmt\ , , . Tb*>n. hi* Ii-k* fot'liiiK • li(ll<i •! 
tiad romiiHl tho haMt of •UihIIiik wImmi b« wnila m 
alHiul when lioc<Hn|i)i*<-<l In- da-voiidi*! hi* *tali«w«i 
houvy huiiKiiiK* iiiufllinif the noi«<< ,4 hi* f<»lali>|ai, 
hiK icronl IhiiiiKhl*, K'^'ntC hiinM-lf a mc Imoi III 
mnaiiidiT of thi-day. . . How ••fl<ii ha* h<< ikM rr 
" A littlo work w<-arlc« imo ; plonly <if wurfc aia«MS 

Th* llMum to Partab 

Durintr all Cht<m jrnira Viptop Hagn w«a \mm 

literary ropntalion and at tho *amo linM> 
with his strniiKfly niatfiiolic |MTwmaliljr. On 
iM-citxion hu made hiiiiM'lf an ciHiapleiMMM ■* a nun « 
coat woiilil Im< in tho stall* nf tho opera. And thL> wi 
tiriiiK tho Dcklo rariKiaii |N>pular«> or ipHtinit laaicfcK 
IHiiiin. When tho war broke out, and it wa» wem 
Kmpln> would fall, |N<opl<< actually found tiino to 
other What will Victor iluKO do now ? What IM 
•lersoy, Iheiice to TIIK RKn PRAWINtt kimim hai TI 
|Kr..iii II —I ir,>nt<, tif prrmiMlan n» M 

to K«lnm to PariH, whoro ho could hardly haro iwn 
with mon- onthiisiasni if ho ha<l lH>on a co»<|iierin); 
fr«>sh from rollin;r 'wok tho tide of tho invasimi. ai 
ho romainiHl durin;r the sioRO. Tho fraxmenl of his di i 
piiblishiMl by M. Paul Monriro, showN us how naturallj 
old a^i'as in his youth, he stepp.<d into tbp full giar 
limelight, taking tho c<>ntr«> of tho ntagr :-- 

Wo arrivod in I'aris at 0.3.') o'clock. An immon^ 
awaited mo. Itwnsan inih'scrilialdo wolc<nne. Is|>i>kor 
once fnim tho lialci^ny of a cafe and thrico from my ca 

When I took leave of tbi* evpr-gmwinic crowi i>vo,i|.fiwl 111,. t>n.,i %!..„.:., 1.08 IJTERATURE. fAUJ;U^I 1 eopy tli« rnlloviac froM • MWH|Hip<>r : — 

M. Virl<irHii|rnliMlBn«ifc«l4'<<l th«* iiil(*nli«n to tMvo IHirik 
anarnKtl. with ihi* ar1itk'r.v l«tt<>rjr itT Iho National Oiiard to 
wliirh hit l«i> «in» lifltHii;. 

Tht> Hllh fblialiim of th<> Natiniinl (iiiNnl wi>nl in a 
li«Kl3f to llif> |io;»l'ii M««i»lPi»«'«' •>■ ''"• V»<niia» KnK'hol. Twn 
<lt>lfttal«'« waited n|ion him. 

ThcwB lMtlHMirali|i> ritiiu-ii^ »<'iii ■<• fnrlild Vlplor IIhkm 
to parry oMt hii> plan, which hi* had annonn<'«<il Mtnn* timf> aijn 
in hi« atkln-m tn tho (tprmanit. 

" Kvc>r>-lHMly ran tl|;fat," tbo dP|>ntation told him. " B'nt 
evrpylxuly caniHtl urit«> ' Li"* CiiAtimcnlx.' St.iy at hiinii-. 
then-fort', anil take harf of a lif<> lh.nl !•• wi |)r«>«-ioii)t to Knimi'." 

I do »iit riimtnlHT IIm> niiinlMT of (Ih> linttnlioii. Il wnH 
not the M-tlh. Ilere are the lerniK of the addrem whieh wno 
rtad to me hy the Major of the Itattalion : — 

The National Ituard <if Paris forldda VIrtor Ifnirn tn go to 
the fmnt. inaiMniirh »n everylMHly ran k" '" ('■** front, wlier<>aH 
Victor lluK» al<nie can d<i what Victor HnKO d<M>i«. 

" Korbido" i!> ttHirhinK ami channinK- 

M. Bin'-, howi'ver, telN a story which fornm an intcrostinu 
iHoan n|N«n iheoe laot reinarlCH. It wan at B«>rdenux whore Victor 
linen, in a kepi and a red Hhirt, wan HitlinK on m (.''Onunittee of 
i)ie National A»M>roltly. lie told of hix desire to march nirninHt 
the IVuHKianit, and app«>alfHl for ronfirmation to .Admiral La 
Koncien? Le NfMirr, who had comniandiHl the marlnt>N during the 
»ie|re :— 

" Y*«," he eontinnf>d, " my noble friend, my icnilant 
frinwl the admiral, over there, will tell you that I wished tn 
■han* his danicem, that I repeatedly astknl leave to do so." 
The Admiral, nnable to stand it any longer. turn(<d to his 
li#i|Chhoar. and whis|ierod, wai'iiiK 4 *erren of his hand : — " It 
ian't true, it isn't trne. Why. one day I axkinl him to lunch 
ta ny fort, ami he M-as afraid t<i comtV" 

Onee more wi> se<- the tluKo lej^iid in the niakinK. and 
olis<-rvc that it was not the diM-iples who umde il ImiI t licin.'i>>tcr. 

TIta Bnd. 

Victor HucD waa now OB, and the remaiuinf; yearn of his 
life, thoniHi mark«l by lit«'rary activity. wen> oiitwanliy 
uneventful. .\ft«T the Commune he went to Ba-lginin. Iiut was 
esppJIcd beeauM- his visible H>iii|>athy with tlie ('onuMunisIs made 
hlai a eentre of tlisturlnnee. On his n*turn to I'aris, ho\vev<-r, 
be was umno|e«t<<d ; and his hiHiM* in the .\venne d'Kyiau, 
»nl>«r>|iiently rrwhristen^l the Avenue Victor Hu;;o, " IxN-aiiM'," 
»ay» Mr. I'rinjtle Nirhol, " at onee the qnasi-Micn-d e«'ntre of 
literary I'ari* and a shrine to which cnrioiis stmnKi-rH from all 
romen of the earth made pilffrimap*. H<*re, on his days of 
n'o-pCkio, rame Jews, Turks. J'l-ruviaus. and CliiuauH'n, to each 
<4 wImwi in tarn. aft<-r shaking hands with his worilnl elalKinite 
eoartray, he Miid a welconiinif wiinl." (hi his eiKhtielh birtliday 
tbtfr was a dem<nislralir>M in his liou'iur, " wlii-n n lsir)(<> fraction of 
lb** |ie>iple <if I'aris as«emlde<l iM-nealh the lialcony where sIimhI 
Ike poet iM-twa-en his two |;raiidchihlren, titsirKes and ,leaiine." 
He died in 1MH.*> fnioi the result of a chill eaufcht by ridiuft on 
the ntitaide of an nmnnms ; ami a pmecMiioii of l.'iO.OtMl (MHiple 
fnlkiwnd bia tn the ipravc. whither he was iMtrne, aeconliuK to 
the dirrrtions iciven in bis will. ufMrn a |Kiu|>er's he.xrse. 

Thos Im died, as be had livetl, mora- theatrically than any 
INMi ' ' had ever lived and dic<l Is-fore him. The <|Ualitles 

of tb' >n and tlie man of Keniiis wen- slranin'ly and havp krpt tlK*(7(^ nf Euro|x i<x n^-.-.! inliniriii 
f4ir wi louK. Victor llnipi s|c|i|m<<I into the cci 
ill th<< tweiiti<>s iind was still sliiiidinK lli<>re i 
KviMi Volljiln". whom" caw fiiriiislies l|i«' near 
whose inniieiici' still lives, while that of Hii 
away, enjoye<t a Ii-m. protniclcd iMiiiliUcate than 

VHASvn BIBLIOGRAPHY OF VICTOR ] 

.\ e(nnplf>t(> liiblio|i>^ilihy of Victor Hiiro won 
His most iiii|M>rtant works may !**• cluKHilled dm fo 

I. Poatpy, 

Oiles el I'ot'-sics l)iverM>H, 1832. 

N<>iivfll<>s (Mes, IKI'I. 

(Mes el Falla(l<-s. ISltl. 

Les Orii-iitales. IMIt. 

Los Keuillcs <r.\iiloiiiiii'. IKll. 

Les (Slants dii Cn'-piiM-iile. 1K{5, 

Ia-^ Voix liiU'rieures. IKtJ. 

1/es KayoiiH ct les Oiiilires, IWd. 

Les ('hAliliiciits, IK'kt. 

L«-s ('oiiteiiiplatioiis. IXVl. 

1ai> Chansons lU-s Kues el di's Bois, \ftX 

L'AiiiH-*' Terrilile. 1«*1». 

La LilMTatioii du Tcrriloire, 1873. 

L'Ari d'*tr«' (Jranil-iH-re, 1«77. 

L'Kxptation, 1877. 

U- r»iM'. I,S7K. 

L;i I'ilic Supreme, 18751. 

L'Aiie. 18.S<(. 

Li's (^ualrt* Vi-iils de I'Ksprli. ISKl. 

Toiile la Lvr.', 18811. 

Dieii. IMII. 

II. Drama*. 

Cniiiiwill. 1827. 

Hcriiani. IKU). 

Marion dc Loriiic. IKll. 

Ia- Koi SAimisi', \KV2. 

Liu-rece tiorKia. IKili. 

Marie Tiiilor. IKKi. 

AiiKi'l". Tvran ile Padouo, ISIK. 

La KsiiHraiila. IKW. 

Kiiy Bias. IKW. 

Li-s BiirKnivi-s. 18411. 

Tor<|iHMiiada, 1882. 

Amy Kolmart, 18tt». 

III. PloUon. 

Han d'lslando. 1K23. 

Buc-larpil, 18'_ti. 

Le IN-riiicr .Iimii- il'itn Condamnt!, 1828. 

Notre Dame de I'aris, 18^1. 

Claude Cueux. 18:H. 

1^-s Miscraldi-s, 18«i;. 

I^-s Travailleiirs de la Mer, IStW. 

L' Homme iiui Kit. 18(ni. 

(Jualn-Vinirt-Treiw, 1872. 

IV. MlBoallanaoua. 

Lii •••rat lire et Philoso|ihie M^l<'-es, 18»t. 

Ia' Khin. 1842. 

Na|M>li'Hin le I'etit. lRr>2. 

.lohn Bnmn. 18(11. 

William .SI)ak«>s|M-ari-. 1«(M. 

Acli-s et Paroles, 1841-187fl. 

Mi-s Kiis. 187.-». "giUrature" |ortrails. go. 18. SUPPLEMES 
August ^, igot. 
AM<^'UHt a, 1901.] LITERATURR to Im ti'iiMttil wluMi It rniiiint Im> fliifkiHl. Thi* iHtirt'iil n|i|iniu<-li 
III III) iinii-iiil liliiKrn|>liy io M. Alfrtnl HarlMiii'* " Vii-lor IIiik>> •■( 
Koii TftiiiiH, " IHH2. Tliii U Ik iMiiiiliriil |il<-tim*-lHN>k, but It 
iH'i'i'iitN iiiiil |»>r|M-liiiit<'« *lit< HuK<> l<'t(<'iiil with uiirrltlt-al 
Kiiii|ill('ity, Of tti)> rritit'nl lilii|{ni|iliii'ii tli<< lM<at un' tliiiM< of M. 
Ktliiioiiil Bin'-, who hnx «|i<vot<«l n rnimlilt'ruhli' mtU-m <if nioiiit- 
ItruphH til the niilijiM't, nil wrilli'ii In tli«< (oim« ami t<'iii|M<r of an 
Irniim-liiNt. Thrlf titli'H an' :- 

" Virtor llii|{<ii-l III Itrxtuurotloii," IW1U. 

'• Victor MiiK<> iivinil IKW." INKl. 

" Victor lliiKo uprvH tKUl," :.' loin, IHDl. 

•■ Victor MiiKonprtw 1M52," IHUI. 
Another viihmlilc voliiino of |H>rMiiiiil r<'<->i|li-ctioiiii iti " Victor 
lliiKo liitiiiic," liy Miitliiiiic llllK<i'» <'oiiNiii, M. Alfrol ANHcliiic ; 
undtlic iiiciiioirM of coiitciii|Minir,v Fn-iicli iiicii of lctt«'r» iirc 
iiatiiriilly (nil of rcfcrciiccN. S<><> lhi> iiwiiioirK of Thi°-<Mlorc ilc 
Kaiivillc, Miixlino ilii ('i\iii|i, Alcxaiitlrc DiiiiiaK the a-lilt-r, Th<'-<>- 
plilli< tiiiiilicr, Kii|;i-iic «l«' Mirt'coiirt, AiikukIc \'iici|in>ric, iiml 
M. Zohi'M '• l>tMMiiiu>iitN litt<'r»irt>H; Ktiiilfx nt Hoi^PnU»," 1H81. 

Tht<rt> nr«< ulmi wiiiio RiiKlixh IIvcm :- - 

" Victor HiiRt. : A Sketch of hU Life aiiit Work." By 
•I. l'riii({l<' Nicliol (Swiiii SoiiiiciiHcliciirM l)ilcttniit<' Liliniry). 

" The J.ife of Victor Hiiko. " By Kniiik T. MiirziaN (Walter 
Scutt'M tJreat Writerx Sj-riex). 

" Victor MiiKo : A NFenioir ami Study." By .!nin««s CapiMui 
(BluckwiMMl). 

Critical stiiiliet of \ ictor Hiipi's works alKiiiiiil. A full 
)iililio|{mpliy of tliein, compiled by Mr. .lohn I'. .\iidi>rHoii, will 
Ik> foiiiiil in Mr. Mar/.iaix' iMMik nientioncd niMive. The liNt 
MIIh llftcfli coliiinns, and there is it further list of iiia;oi%iiie 
articles llllin;; thirteen coliniins. The most notable Kn-nch 
authors <in tln> list are : MM. Brnnetico', .liiles Claretie, Kmile 
Ka>ciiet, Henri llonssayi', .Inles .Inniii, L»> ("oiiite de Lisle, Ixiiiis 
VeuilUit, and .\lexundr<> N'iiiot. Aniont; Kiijjlish Uxiks on the 
Dubject tho Olio which Mtands out pn«-<>iniiieiitly is : 

" A Study of Victtir Mnpi." By AlK<>riioii I'harlcs Swiii- 
biiriie (Chat to and Wiiidus). 

But the stiiilcnt may also Iw referr<><l to various volumes of 
collecte«l essays, in which essays on Victor HuKO nr«> iiiclud<>d, 
.As, for iiistaiioo : — 

" .Master-Spirits." By K<ilH>rt Buchanan (H. S. Kinu, 187H). 

" Studies ill Litemturf>, 17W)-1H77." By KdwanI Dowdeu 
-(Kepin Taiil. 1878). 

" The .'Vflernoon Locturps on Literature and .\rt," 
deliv<-red in Dublin. 18tVt (B<>11 and Dably, IMH). 

" The INx'ts and I'oetry of Kuro|M'." By Henry Wadsworth 
Lonnfellow (Low, 18.')4). 

" (.'on .\niore," or (.'ritical Chapters." By .lust in McCarthy 
^Tiush-y, 18IW). 

" Kssays. M.xleru." By F. W. II. .Myers (Maeuillliin. 188:1). 

" Kssays oil Piietry and Po«>ts." By the Hou. Koden Noel 
<Ke}oiii Paul, 188«). 

" Familiar Stiiili<>s of Men and Books." By Roliort Louis 
Stevenson (Chatto and Windiis, 1888). 

" I^>ctures on the French Poets." By Walter Horrii's 
Pollmk (Lonnmaiis, 187«). 

" Tli.> Works of Father Prout," 1881. 

" Kssays and Studies." By Alf(<^riion C. Swinlmrno (Chatto 
;«iiil Windns, 187.")). 

" Ciiticnl Essays and Literary Xot«t." By Bayard Taylor, SOME MOVEMENTS IN VICTORIAN POE 

II. THB POBTRY OW FAITM AMD AaPIIIATK 

The Victorian era ma; ■• «f< kari* mmm, hnJu^ 
nmiH-rouK aiul •■onBiciinK morniifnla, and at llr*i aisli 
iiilereala ami etpaflatlonii whicb IIm-jt mfmm> w w 
re4-oncilable. Hui, ii|i<iii cl>M-r ••\aniiiuilion. ll will hp foM 
all lhiiu< (lUerw ■•Mthnala»in» an- rflatrd and rtwv i 
relule«l to lwi> 

two WUV<>s Ih.i: 

Wer<', all thi* cr<-<'k« uiiil iiilels iil ' 
ndvunci' lit M-ieiice and tli<- ailv.iii' ' 

one wideiiiiitf the intelli>etual liorimn and illumlnalinc 
Mirt of hiilden corner of tmUitioa ami antbnrlljr. iIh> 
lir<-nthlii|; etieriry and ainbillun Into t4M> dry Imtxv til an 
and decndenl MM-tioii of Miriely llM-«f two gn'»t movcMr 
enianciiintion eillM>r ainnri) or din-cl all the olha'r lnl<*r« 
the |M>riiMl. The npirils which an< fmn' iiitionary, 

in aiilai^iiiisni with trailitioii and ttui>y •! 

those which ur«' Jt'alous of old forms ami > > lM*y i 

indtssi ulisorb, but they still din-*-! lint.. .,.- tlM< 

of their thou(cht, and forriiiK tl»-ni at Iraat ta«nriKh,aNd il 
deKn><< to nT<'oKni/e. cluiins which had Morvr I wimi C 
into the serious consideration of lileraluri' and life. 

And of all acientillc Kysieros the one iMMt rhanaeti^H 
the |M-riiMl In, of rounu<, that of Kvolntiou. Tbe Vktori 
was iiidetsl well »<lvance<l iH'fon* Charleo Ihinrin «H li 
" The OriKin of .S|M>«-ies " what niay lie called iIm- nr>t i 
•■vaiiKi'l of Kvolntiou, but the iibits which he then- rry*l. 
hail liinK Imsmi in the air, anil their i;n>dual icniwth n 
trac<>U ill the spiritual, no less than in the MMenliSr, lite 
of the time. .And side by side with this thasiry of pi 
<leriv»lion and interndatioii, this diM-trine (him* laiKhl 
call il) of universal brolherhniHl, then* was st<-adily icml 
new principle of individual enmnci|aitlon ami liberty, Il 
ill liteniliirt' by the carelem, happy optimism of Maeaalajr 
one side, and on the otiter by John Stuart Mill's (•■i| 
earnest <liH-trine of utilitarianism. The Keform Bill HI 
promised an enlarjfi'iiient of interests thai sH'tm-d to lei 
an indelliiite milleniiim, the jMiiple > ' 

thought was frei', and the old order" 'I 

such towering waves it was natural that much ol ibe i.i 
and aspiration should (pi down : natiir.il, too, that some res< 
should Im' mad4>, ond some attempt t«i n<eiHiei|i> llw prei 
thisiry with the earlier and Ktill, happily, enm-nl la'licf 
natural attitude of nuin is not m> niueh one of rvvuli 
I'ompromise ; and the characteristic attitudt* towards ii 
tion is one of t«'in|ierate nM-onciliatiitn. And so it h 
MiirprisinK to Dnd that the nH>st prominent and disti 
poi'try of the e|MM-h is that in which th«' theory of ettilal 
implicit, in which miiim- of it" rondlarlt^ are delihr 
aci-a'pfeal, but which, at the same time. aeee|it« tbe«i 
uiKsinsi'ioiisly. and dir»>«'ts its whole emlenvoMr to Ibe r«i' 
man's idimls alsive the material sph<'n« of inter»^t. prrw 
the material w\»rlil with spiritual sijtnlllfTinee. Tbia i« wi 
Mill the poi>try of Faith and Aspiration, and we %nd it. »u« 
by the forlumite lon|{evity of its biiilers, the a^wt roiii 
anil characteristic moyw ww it of the axe. 

But here at theoalaet we must diserindnale. tar tbb 
s«Mitative phas«< of poetry is mit to •■> eo«ftw«d witb | 
relitfious or devotional |io»>trv. atmMiK and fMitfal as 110 LITERATURE. [Aug! Bu\i<>ir. p.«iif.M»f«l til tlM» T^ry Intoiuiiy irf rontomporary 
lnti*n>U. U aiMtlhor thiiit; cnlin'ly ; aiiii <•( Ihi- thf |M<ri<Ml uffurtU 
lt« llirtt* nnliM'iil i*xaiii|>l<-«, xiiiKiilarly ililTi'n>iit Imlli in MH>pi> 
•nd MH><lHid, Mt diffri'iil. iiitli'ml, a* li> M<<>iii at flrHl Niitlil roiii- 
|ilnoly dirvraa, •ad y(>l all clftM>ly iitii(<<<l in faith in tin- 
|i c n |i w i ri Man and in that r^mliniiily uf it|iiriliial oncriry wliirli 
|Mialulalo« IIm* Immnrlalily iif tbo miul. 

TfnnyMW. Bmwiiinjt. and I'uvititry l'atinor<> it would li«« 
difllrttll In rlMMMt' lhnf> r<>iitf*tn|M>mry naim>it HiiK)7i*<«tiii|{ nii>r<> 
rariovi and divf>np'nl train* <if thought. In nM>lbiMl thi\v nr<> 
alla|p>tlM*r divimilar. Ti'nnyMMi'n rxi|uii>ilf lyriciwn in aH uiililti- 
Brnvmlnic'o ni|CiP'«l Imt |M>Mi>t rating Ixir^tw of inn<>ii- nx Uith nr<> 
lo IW <4alinrat<>ly ronxtrurtaHl, ruiunlalivi* liarinoni<>fi of 
I'llawiiii'ii fall-loiH-<l <mI)>«. Nor do thoy <lilTi>r U-xm in 
prraoaality. T<>nnyi«>n it <>miiioiitly Hooial, alnumt aiiivorMil 
ia ajnapatby : tho |>n>Kn-M> and liff of tho iM-opIo ix HIh |M>r|M>tiinl 
thnar. rrca hi* moNl intiioato iintHnH <>ihI ii|Mm an iai|M>rHnnal 
•nl<>. Brmmlnic. im tlM> other hand, in oonoem<»d <>xrliiHiri>ly 
with the individual nonl aa the microcoKm, dixws-lini; and 
analy^injC tht' nMtlivo. proltinK th<- pi'monnlily. and arKnini; fnmi 
thr oiniclc <>xam|il<> to thi> i:**"*''^li'-<>li<»>- Finally, I'ntmon* is 
(p|f-4^*utrwl, intMwiiwH'tivo ; liy far tho most M>lf-4>nii!H-ion!i of 
tbo llirpe. and l>y far the iiarrow<»»t in intor«*i«t ; and yet rixiiif; 
ou the winK" of m'lf-realixalion to htM^litH of wpirilnal o<-MtaHy 
aahlimely uii<-|oihIc<I by contnivonty. Tliew are widely differ«Mit 
■aiureo inde<><l ; and yet thf*y are rloM>ly related in a brotlier- 
IkkhI of parpoae. And flmt, let nx ronnider them with relation 
to iIk* dominant theory of evolution. 

For evoluti«>n. »» a scienlille thi-ory, Tennyson entertained 
a p pw I lW M rion*. not for il« own Kake, lint for the dinifultieH whit-li 
actnaipMiy it in the eonimon niiiui. The thought Icxn man would 
auUie it a stumlilini; lilork, while to the int«lti|ient it Hhonid bv 
a " aoandioK wat<-hword." 

Kroluli<ia ever rlimliini; after w>me ideal (p^od, 
AihI Kever«ion ever ilraKKint; Kvolntion in the ninil. 

Many an JSon moulded i>artb liefon* her hiKh<*!<t, man. waa Itorn. 
Many an Jbm too may jtvm when earth in manleNH and forlorn. 

Only that whieh made uk meant u« to Im' miffhlier Ity niid liy. 
Met the opheri' of all th<* l>oundl<->H Ilea venx wit liin the human eye, 

Kent the shadow of lliinwlf. the iMiundlcHN, thr<i' the human xoul, 
HiKindleM inw-anl, in the at<mi, iMiuudlexn outn-nrd, in the whole. 

The theory. In* aaw, wa» capable of infinite apirilual exiiaiiNion ; 
ila daniP'r wa<< Hint, i-onlnod to th<- niateriul sphere, it niiKliI 
loa* all »piritwil niirniflvancn and ittifle human .iiiibition. So, 
wilb a really wonderful adroitneNo, he fltt<*<l it into hix soheme 
till it iM-eame ita inaa*parable part and pareel. To T<Minyi<on the 
xern't of th** world «-aa tbi> law <if ordi'r, tb<> Kra<liial pro^reHx 
by atepa of alow improvement : and into thin theory the doetriiie 
of erolHtioa rery naturally nil^l. " I IM-Iieve in pniffn-wi,'" hi- 
«»id niMw, " but a profcreaa oouM-rving tin- ho|ieA of man " ; and, 
aa I'mfeaaor iNiwden haa rtvj |iertineiitly iMiintail out, the whole 
fatirie of bi« phiUiophy ix xymlMilizi-d in the decoration of 
Merlin'* Hall in " The Holy (irail." For 

K<nir irramt xtmen of MMilpture, net iM-twixl 
With many a myxtir aymliitl. Kir<l the hall : 
And in Ibe lowf«t beaala are xlayiuK in<Mi. 
And in the nentnd im'n are nlayinic Ix'ajitx, 
And on th«> thini an- M-arriom, |ierfc«!t men. 
And on |Im> fourth ar<- men with irrowinK winic". 
And orer all one atatue in the immld orderly proin'Ofw that the indlridnnl ranxt 1 
liiter<*>t> iif the nii*<>, hix iKtHxionx and eiithiisial 
K**nenil pieaii of ho|M> and axpiralion. Hut I 
for th<< individual altop'lher. He muxl realia 
into xhaiM* like clay U|M>n the jMitter'x whwl. 

Ay, not«> that Pott4>r'H wli<><'l. 

Thai metaphor ! and fi>el 

Why Timi> xpinx faxt. why piissivi- liex oui 

Thou, to whom fooln pn>|Miuiul. 

When the wine iiiakex itx round, 

" Ninee life flivtx, all ix change; the Paxt g 

Fool ! all that la, at all, 

Liixts ever, |iaxt r«H*all ; 

Kiirth changeM, but thy aoul and Uod atai 

What ent4>r«l into thee, 

Tluil wax. ix, and xhall lie : 

Tiiiie'x wluM'I runa back or xto|)x : Patter 

Here anniin ix, implicitly, the cvolutioiu 
appliiHl now dir<*clly to the individual. Kve 
find it in " Kvelyn Hopo " 

No, indtHMl I for God al)Ove 
Is ^reat lo ki*""'. »" uiik'i'.v '<> <"<>ll 
And cr«'atex the love to reward tiM 
I claim yon still, for my own love'a 
l)elaye<l it may lie for more liv«>x j 
Throu);li worlds I shall Iraverxe, n< 
Much is to l<>arii, nnicli In foritel 
Kre the time be come f(»r takiu); yn 

Had we xpace, inxtaiicen mi|;lil, of cour 
indelinitely, but we have alrt>ady eiiou);h t<i 
tendency, and itx diHljnKUisliInt; dilTen>iice 
uxiuf; fix Ufe her*' ax a jKilnrflni or ex«M-<-i^ 
faculties and emotionx, is hereiift<>r to i^rn 
com<>K to the meaxure of the |KM-fe<'t man. 
faculty niuxt Im< nef;l<H-te(l, no liealtliful eiiii 
the perfection of natui'e will Im> the harmony 

111 I'atmore wc llnd a rather dilTenuil iiiler 
we have aoid, by far the moxt x«'lf-eonxr 
poelx, and hix natural tendency to introxpect 
hix adoption of that form of the Chrixlian i 
encouraKex xelf-analyxis and self-judjrmeiil. 1 
t<M>,he iralliertKl its iiioxl iMMiiiifiil and insplriii) 
of the nniverx:illly of tin- divine I>ove, which I 
Wirt of iKinthelxin of I he alTiM'lionx, K<>«>in(r L 
tiod, and (J<hI every wlier«> in Love. With him 
have full xway, ax b.'>iiiK nmnifextatioux ol 
and it ix in momeiilx lrnidlale<l by the ot-- 
the iMiet fwlx himxelf clfMtext to the tJod i 
Love itm'If. Here, too, though xcientiflc lli 
IMHwible fnnn the ]>oet'x interext, the kimih 
di'%'eli>pmeiil ix faintly |M'rce|ved and n'cojj 
hax nlwayx hix-ii r<-<-<>KiiisCtl, in the t'hrintin 
underxlixxl. 

I, Iriisliiii; that the truly xwiH't 
Would xtill be swii>lly found the ti 
Sani;. <lnrkliii|f. InuKhl by henvenlv 
S<inKx which w<«r«' wix<>r than I km- 
To the unintelli(;ib|e dr<<nm 
That meltixl like n Klidlnt; xtar, 
I xalil " We iKirt to mei-t, fair glca \Mi,niMt 3, 1901.] UTERATURB. Sola Tlicoar left in her Uat tailwrnr, 

Have when, »t bIddlnR of MMiie drm<lful lirealh. 

Th(« fining de*th 

UciWn lip with foroo ; 

Ami tlixii thtt fiirlouxly KlI'^M'i'lnff corae 

Hbkkea, panxleMly convuln'd. and iilKhlI«*«» ■lart'", 

Whilat one Phytlolsn pour* In roimlnK witiox, 

Ona anodyneB, 

And one deel»roa 

Th*t nothing all* it but the palnx of gmw-th. 

My Ust look loth 

Ii taken ; and I turn with th«« r«li<«f 

Of knowing that my llfo-long hope and griff 

Are (uroly rain, 

To that un»h»pcn time to come, when She 

A dim horoio Nation long ulnco dond, 

The foulnPM of hor agony forgot, 

Shall nil benignly ihed 

Through age* raat 

Tho ghostly grace of her trannflgurcd past 

Over the present, harass'd and forlorn. 

Of nation! yet nnbom. 
This Is apparent pessimism ; but at the close the depression 
Is relieved by hope, by tho sense of the evolution of national 
history, and of the porrannont influence of Bnglinh ohnractor and 
ideal. Tennyson, too, felt tho dangers of domocmcy, and was 
often gravely depresmod by it, but he, too, and much more 
emphatieally than Patmore, ended In confldence of tho progress 
of the human rnee. 
Light tho fading gleam of Even ? light the glimmer of the 

dawn ? 
Aged ey(>.s may take tho glowing glimmer for the gli?am with- 
drawn. 
Follow Light and do the Right for man can half contr«>l his 

do<ini— 
Till you ttnd the deathless Angel seated in the vacant tomb. 

And Browning, Indomitable optimist, was still more con- 
fldent. For this is his picture of himself. 
One who never turne<l his back, but marched breast forwartl, 
>Jover donl)te«l clouds would break. 
Never dreamed, tliough right were worsted, wrong would 

triumpli, 
I [.'III we fall to rise, are liaffliMl to flRht l«>tter. 
Sleep to wake. 

.Viul If in those three voices Browning's seems the only one 
unquestloningly confldent, it is well to remenil>er, as wo tried 
to indlcat4< in the opening article of this series, that the period 
tlirongh which these thriH- jioets moved into honoure«l age was 
one of more tli.in oi"dinary exp«H!tation and disap|H>intnient. The 
popular ideals of tlie forties and the tlfties are already wifliere<l 
and laid aside ; and these men, who saw the era set out with 
such high hopes, may well have been given pause by Its failure 
to rcnllKe their promis<>s. And there wen* moments when they 
all— yes even Browning— were depresse<l by the course of 
events, and uncertain whether the spiritual future of the nation 
was not to drift U|xui the rocks. Nevertheless, they emerginl 
in ponlUlenoe. They wer<' conlldent In the |H'rmanenee of th<>s<< 
Ideals wliidi luid iHM'n prove<l in the jmst, oonfldont, too, of 
tho survival of spiritual energy, and of the immortality of the 
soul. In this, of courw", thoy wore by no m<>ans alono ; the 

nriAtiBv i^f tlitf,!,* fiiiii, \cnu rinh it, liiivh natii^ntirin a,i,1 in fl(lr,1itv CURRENT LITERATURE BOOKS ON DANTE. Ml^ V*men'a llMMiln«« of Um 

Mr. Warren Vernon baa at longtb after MMiy )r«M 
remitting and earimiii tahtNir broofilt lila 
Commedia to a elow>. The ptaaanl Tola 
Pabadim (MaflBlllBn. 21..). conaM of lot. «walaHM. 
ooauneaUry. and full rritieat and aMwaUaal aolaa. TW) 
of editions of the Paratllso within tka laat frw year* 1« api 
In inrerae ratio to It* popularity, whiek may tie taken a 
that Dante sehoUrs are reaolved to bring in rradrrs I 
highways and market place*. Rarh cttaummtimtar, feel 
the neglect of this poem i» altogi<ther nn dm w f d, aafk»< 
rcaaoD for its non-popuUrity. Mr. Kuskin, la bis \m 
way, tald thst the Inferno wm preferred because its th 
more horrible and morbid : Mr. BatlOT aafa la tba 
incident aed human interest the harrlar tkat wama < 
renders. And Mr. Vernon thinks that the p ow aay ba 
to modern " nnbelievers " because of Ita HMiaphya 
theology. This strikea us as an unfortunate remark. 
all to-day Inevitably unhelierers In Ptolemaic Astroao 
very few even amongst Roman Catholics ran aee«pt el 
sclenceor theology which the poem aspoanda. Bat anedo n 
that this indllference can aa a matt«r of fact ba «spl 
terms of belief: indee<l the bibliography preflsad ' 
edition is Itself a sulllclent refutation of thia att 
Dante is studied and rererad by men of all habit* of 
creed ; and whatever tba raaaon there can he lillle ( 
that the acceptance or non-acceptance of any religion* fo 
does not supply the differentia. The dimculty is in the 
matter itself ; for, although the poem altounds in lyrical 
of exciulsite and delicate beauty, yet these can ' 
intellertually enjoyed when the arebiteetooic eooi 
are known. Now that Dante is being read a* a wt 
Paradiso will take Its place along with the Infoi 
Purgatorlo, and students will work at the molaphys 
theology as an intellectual exercise knowing that onl 
cost of this 1al>our will the structure and grandeur of t 
be re%'ealed. The difflculty is a purely intelle.'tnal on. 
first instance, aa mach so as the study of the calcn 
conic sections. There can be no queation that tbere a 
aridities In the Commedia regarded merely an a aeaaaoai 
but the student will And even the arid plaeca worth tk» 
ing if only for the lyric ardour which freta Um textar 
poem as the sun's rays fret the morning mist.*. The Ira 
is in no way reniarkalde, the ol>j«H"t iM^ng to make th«' 
intelligible rather than to giro a Tersion which might 
pleanant rending to thoae ignorant of Italian. .\n 
it lays no claim to high literary axeaileoee It 
loa-st clear and workmanlike, as the following passage — 
the l>est known in the whob> Contedy will show. 

" Then wilt have to aliandon everything helor 
tenderly, and that in the shaft which the Ixiw of e\ile i 
let fly (i.f., the flnit sorrow nt exile). Thou wilt 
e\|>«>rienee how bitter (lit. salt) ta*le* the bread of olb 
wliat a «"earisome |iathway it is to have to go np 
other people's stairs. .\nd what will He bearh^rf 
shoulders will l»e evil and aenselMs companion* wll ..tlA #-tt ^ .>.ll>t 112 LITERATURE. [AugUHt Iko inuMlaUw aak ImAmt ih« lf>v><l <>r I ho notas. Wir 
lB*laiM<t>, »n<>r r««dtiic tiwt " arnvtMi* " has twu nMHinlnK« <U 
l« bihematc, ami (2) to aii^r in tho aprlait (aa in xxviii., I. IIH). 
tkat la. lo nB-«<nt<>r. «« t«m lo tlM> tranalatkw of 

" L'Altra twwuo. . . . 

Pttprt will ■— III Oaanna (reraa," 

oaljr to ted tlw iMnatIM Mtophor ontlntly voil«d In 

" t%o wst Triad . . U |M>rpr(<Miily «<ngfa(r Hownnah." 

IhBllBrijr. in IIh> tramJatum. the wind whirh l«>avi»< Ihc nky 
I apivno" i« p»II.mI IIm> Xorih Wo-I : Imt in «li««1»M> 
to in thr nnton from VirKil a<i<l Boolhin* it in 
tk(> North Rant wind which rlcant tho alcifw. KontotiniM an 
in(pliril«u» wnrd mar* a wholc> iii«nt««nr«>. " Wh«>n thoy d<*a(>MMia>d 
into Ibp Sowipr from rank to rank th<*y HepotilM lutnipthiiiK of 
bnminjr lovp whirh thoy hnci won whilo thoy 
ItlMirrfdi!*." 
Atcain, for a «lofoot of anothor ty|M>. talcc tho translatini) of 

Ci6 chc n«Mi moro, o ciiS oho |iiii> moriro 
Jictt h ar non nplondor dl quella Idea 
Oho pnrt<>ri«oo. amnndo. il no^troSirft. 

(xlii.. 52-&S.) 
" TiMt whieb emnnol dio, and that whirh can dio, aro naiiKhl 
dae bat tJw beamlBic of that Idoa to whioli our S<ivi>r<>iKi> l.ftnX 
la Hb Ldt« Kivoa hirth (■'.'., thingH >>oth oorrn|itililo and 
iaeomqitiblc) are tbo omanalion of L<>vo in tho Mind of <i<wi)." 
DoM Dot tk« Italian mean, in offiH>t. that ali thinpt ort^mio and 
iaoripinic an« made afcordin^ to th« eonco|itual iuimIoI or funn 
oxistinK in tho mind of Ond. and that tboroforo all thinK« aro 
eopiea, or roflot^ionn nf that form and not a Itoamin^; of i r 
W— atlim from it ? If m>, th<« alwivo tranHlatiun doi>x not lirin^c 
oat tho fall ntoanint; of " >|dondor.' 

If, howpTiT, Mr. ^'•"^lon■I» translation nomotinM** falU l)olow 
tiM tovol of his own notoM ho ran toll of ninny pitfnIN avoidinl. 
flarh aa one l« coa«>al«<<l in " nHfMM-ro " ; how many trantilattirH 
hav* rp«i«tod tuminK this by "141 niinKlo," whon-as tho truo 
■M«ninK •» " •« pour out," an Mr. Vomon i!onoliu«ivoly HhowH liy 
oxam|ilo« of ila UM> in TnKoany. Alao how natural to tninnlalo 
•'.Solvi II IHO raMo dinio" liy "rnloono tby wann donin'," l»ofon' 
we hare rrtd (p. I:t7i that "dolvora* il diHio" - "wuciam il dialo," 
a«d that a«<(>ordinKly th*- nioanine Ih "Katiofy thy artlont wiwh." 
We are aorry that .Mr. Vomon did not writi- for thiw votann> 
an intmdoHorjr note tw TbouiaN Ai|iiiiia>>' |ihll<>HO|>hy, mi niuoh 
of il at kaat aa b nw f— ary for nndon.tundinK llio I'anidiMi ; 
a» il i», tbo rnader who ia anppoaod to Im- iiualilo to niKlorxland 
Italian i* ox|iM>t«d lo rnad medimval |ihiioso|iby in niodin>val 
l^lin. ne tiklH BM^I of < tranolation of tho " l)i%-ino 

C'umedy " i* Ihn nnt«<«, and no« that thoMo nol<-« ha%'o Imnmi 
rrriaod for an odilinn of Cary in Momrw. MothiuMi'H " Liltlo 
Library " by Mr. FacK T»ynl»««o,who bai aluo onliroly rnwritton 
the parHy hio((raphioal |>art of Ibo lifo, tho yoimi; Daiilo 
wdi r may aooopt unroM>rTodly tbo faota and flfniron aa icirinK 
Um> Httm eonoliiai'ino of ox|)ort ntudontn. Tho IjifKliNo (Ix. M.) 
t» xwll p riBt arf and in much moro attraotiro than tb« oditioim of 
Ibia olamio wilh wbiob wo aro all familiar. It i« a |iity, howoror, 
(hat Ibo otiKnivinic for tho fnitilikpiooo i% takon from tho plotnn' 
in tbo l>ii<mio al Kloronoo <if IKMIH-Iiioodi Mioholino, an lhi« ix tho 
tkini limo It km* lH^*fi iiM**! nv.«>fill%' W<iitlfl if not Im* wi*1I \*> ntanry world at the beslnnfnff ti th« ntnotofmth 
(aaaed In a lottor to Cary that wh^ could n<<o no 
faimraii Niniilo (canto iil.. 7tMCt), a (rniiHlatioii of \x 
»i«nt hor. In another lottor nho ox|>r<>t>H<«« w 
" lonKovity of l>anto'H fame." Hornco A^'uIimiIo'k r 
Inform* i« oi|ually cHri<»UB. " Kxtravajrant, nl>su 
ia ahoKa Motb<idiid I'ltroon in Ibxllam." To Scot 
the iinnai appeared unhappy and " tho |M>rMonal 
atrance awdn nf reroiip', pn^Nuniptnoua and nnint 
waa not until aftor ("oloridito hn<l mado n|m« 
(Kobmary. I81M) in ono of his ItH-tnnii to tho " tra 
itM Mioceaa waa aHKnr<<d. Tho rrontiHpi<H>o In froii 
of a drawinic of tho B:ir|t«<llo fr«»wM» l>ofor«« it wah i 
all n>oo|niition by tho |mint4<r Marini. 

Dp. Caplyle'a Tp«nalatlon. 

Wlion Dr. ,lolin Carlylt- hit upon the Idea of 
loxl of tho Inforno, lof^>thor with a trnnHlatinn. t 
not<>i, ho wax told that ho would " niako a piot 
iKMtk auch an haa not Ihmmi mh^ii in thix country." 
claHwic traualation (flrHt tMlilion, lK4i), Mvond, I 
Ocl»ner. by iiormimion of McHxrH. (Joortro Boll anil 
hia odition of tho Infkkno (Tcmplo C'laHHicu, 1». (! 
in plan and form with lh<' I'aradtito in tho aai 
OoUnor in rtviiMinxililo for tho not<« and for tho hI 
in tho tranxlation injido no<-OHiuiry by tho rojoction 
roadiuK ; but all hucIi clian(;<>H aro RncloHO<i 
brackotH. Two vory iiluniinatini; Nhort owtaya 
Hto***! ar«' apiMMidiHl, ditalin]; with tho " <'hn>no 
Siu-Syatoni of tho Infcrmv a fuller Iroatnii-nt of 
J<>ct will bo found in an ap|iondix to hU and Ma 
" KfOJaya on Danto," Iwing translations from I>i 
" l)anto-Kor»chun(ri'n." Wohavonoto<l tho foUowli 
•' |M>rt«' " for " iKirta," p. :W. Par. xv. for Pi 
" rutifthni-KH " for " lirutishiK'sx," p. 'M'> ; and " 
." ini'ontro," p. 104. 

BIOffPAphtaa of Dante. 

Mr. I'ap't Toynlioo drawn almOHt ontiroly 
Dantk (Molhuon, '.in. <WI. n.) from tho Flomnt 
and liioKrapherx Villani, TompaKni, Ho<-caccio, i 
supplomonts tholr mainly narrallvo niatlor with 
tho writiiiKH of miKlorn |)ant4' N|io<'ialiHtH, on Iho 
f4*HH4><lly, that a tiling oni-4> well said on|;ht t<i 
whol4> rathor than Hiild ajcain b's» W4'I1. Th<« littli 
of k<mk1 thiuKx, and tho K<<iioral n>adi>r will find tl 
from Villani particularly d<>li);htrnl, i|uit4> api 
inton-xt ho mlKht havo in Danto. CtmHldorint; 
alr4<ady aonio half-«lown lhor<>U(thly xonnd Knjtl 
thojKiot.lt mi(;hi apiMtir that ro<im for thin noi 
|)n^int4>d irrudKiiiKly : but il dowrV4>M a placo 
N4>l4>4-I iouN, which aro loii(f ononjtli to oxpn'Mx a* 
(fravo 4-harm and child-liko inlor4>»it in lifo'x 
chroni<-b- hixtorinUH, to Miy nolhiiiK "f 'Ii4> uho mi 
volnmoon th4'Ori|rinal Portraittiof Ibinio and Hie 
KifuK-io dl Danto," whi<-h haV4> Imn-ii taX4>«l hoavil; 
noa» to tho account of Ibinlo'x KomainN at |{av(< 
tlinciutKion im tho " Maxk," tin* MipiHinod (ilotto fi 
|iortraitn of tho |>o4>t. Tho nlory of Dant4''ii lifo i 
c4><lin(( hin4>xil4> \n n-lnt4><l with icr)'')! procixiim, alt! 
ahould have add4>d an inl4Tro;pilion mark to tho s 
whib- I>int4- W.IH Htill abwMil al Komo, tho I 
iiinbf.r ' I'hiirlint nrrlV4'<l in Klon*nc4'." Mr. T< Aujfiwt 3, 1901.] MTKRATURE. Teutonic Invadftnt. Rmprror and Popr, (Hiilwllliie and (iin'ir, 
ami littxr Whlt<*<i iiiiil lllni-k», ull plajr thoir P'lrl In lliU •truKKl": 
but It Ik 111)1 until w«* nr« In iMmMnmlnn of IhU lltiiiniimtInK 
|irlnci|>li' tliiit wi< iir<< iilili' l<> iliM-iiVfr IIm< vital I'li'incntx In thit 
•Hmfllrt. If IhMin ( 'tiiircir<t ui-fiiimt !•« r«'ti»ln«l II 1» wnn-rly 
fnir to till' " K<'i"'>'<>l rdxh'r " )<■ ihim on to Ihi- Hiii>nil<<liiH>n(i 
InciiliMit of IUI*> wllhoiit i-oniiii<<nl, M<«inK thai iin ui'iiif iitiai;<* In 
IhU t'lvil wiir wux prolMilily n'm-ha**! u hnnilrtHl yivro iM-fon* on 
Ihc 4li>iilh of Mnlililii, Coiinli'nii of Tiiwany. Ii«t<>r nn, Mr. 

ToynblM* plllll;;iW M*« infii (lit* Kl.oii'lli illlll \*t<ri llinfilltl' ill lllii* 

HMnncr : 

FloriMin* lit tUr riiiM'iil l*.iiiri*<« i*|i*i'iiti|i (n iri** |iri<>r.ili* 
wiiH in 11 (lan((<>roiiH Htnl<< of li<rini<nt owini; to Ihf r<M-t-nl ln(n»- 
iliirlliin from I'littojM of lli« rnrlioioi of Ihi' KIid-Iih »nil lh>- 
^^hlt<'H, which illvlili<4l tho (iiKijf |mrl.v In Klorxncc Into two 
o|i|ioNitt< fnni|>N, unit \vi'r<« lht< imm-iimIimi of fntiui'lit liniwU iinil 
liliNMliih(<4l in llif xtr(H<tfi; 
iiikI ikIiIn, 

Tlioftu (iiclionN, iii.M-onlini; to I ho <>l<l fhronicinrM, oriKi- 
iiiiIimI In I'IhIojii in » ftMul Iwlwtxin two Iminchpn of tho 
C'liiifulliuri, II (-iiU'ir fiiinlly nf Ihiit t-ily, Ac. 

Wo luilc, \n it quilo fnir to tho " Knix'ciil rt)n(l(>r " for whom Mr. 
Toyiilieo Iiiin wrilttMi thin lioolc to givu tlie id<m that tho fobrilo 
uonilition of Klor<<n)M< tit IhU tiniu can ho explniniMl in toruiit of 
liioroly ncritlcnliil irniplivo forvcM 7 It in iiol Ihut Ihu ii»ivi> 
acfounlH of Diiio ('oni|iiiKni imil oIIiitm iiro not iio^sIimI ; but jiiHt 
UH thr iinlhor ii(lo|ilx nio<lt'rn rriliriil iiiolhiMU in iliHciiNNlnK tho 
|K>rlmitH of llio |MM.>t, NO one niiliinilly <*xp«<-lH thiil lioro and 
Ihoro a i'orr«>«'tivt» prinrlplo, K'->'liOrc<t from tho iiiiMlcrn 
historiiins, would Ixi .sllpiHMl <|iiiolly into a fiMiinolt' or inror- 
|Kirat<'<l in an intrixliictory (HtraKruph. Many nNidcrx, w<* f<H<l 
»ur»«, will dnto thoir intoM'st in im<<liiuva) litoraluro, |MililicH, 
and lifo from tlioir roading of this Ixxik, ovimi if that intorvttt 
do«>H not iirgi' thom to llio N|)ocial Mtndy of Danlo'a writings. 

Tho tonth voliinu' of Y.m.k St(iiiiI'» in Knxi.inm Ih a IniiislB- 
tioii of tho Ijivfs of l)iiiit<> by BtH'raui-io and Brnni (The Kurli<>Mt 
Lives of IHtnto, II. Holt and (.'o., Now York), by J. K. Smith, of 
Yalo. Tho tranxlalion from BtH-racoio is tho first fomploto vorsion 
in Knorlish, as Mr. WicksttHnl oinitlo<l from his volnmo " fortain 
dis4|uisitioiis, iiiM>rt<Kl by HtHTaccio In his Lift- of Daiito," 
containini; n<>itli(>r " bii4;raphi<-al niatorial nor Ix'arinK U|k>ii 
any ilispiiti-tl (Hiiiits in Ihiiitc's charai'tor." Of Kruni's lifo, 
lM>sidos til*- pr<-s<<iit Irntislation ami .Mr. Wickst<<«><rs, th<>ru in 
iiniitlior, still iinpriiitiMl, wliicli was rrad for tho first tiiiM> at IImi 
Walworth Kr<><> Library on tho iM-casioii of th«' iiiivoilin(;<>f a bust 
of Daiito. Tho short aoooiint k'^'<*i> '>.v i''ili|>|M> Villani (bofori< 
l;M8-o.Mt)4) of Danto's nnsuoooHsful Kniliassy to Vonioo is also 
iiiolndo<l. AooonlinK to Villani it was from tho olI(>«-ts of a 
fovor oaiiKlit iliiriiii; this journoy that Ihmto dioil at Kavonna a 
fow days after his rotiini. Tho toxl iisod for tho Ikx-oaooio is 
Maori-lxMjno'a edition, 18t<8, and for tho Bruiii, Loinburdi's, 1822. 

A CommanUipy on tha Commadla. 

('oimiu-iitarios iIoIiii'IuhI from ilio narrative and iiiiisie of 
tho original sihmii, like tiio Shades in the Sixth Cornioe of 
" I'uritatory," " twieo dead " (eos<> rimorlo), thrusting ii|hiii the 
reader ashes for b<«aiity and the heaviness of learning for art, 
but only apiMirently, for -piic«' Mr. L;inK a hi)(lily allusive 
|MMMn unannotate«l is at lM>st a fraKinent. Neither H^sthetlo 
sensitiveness nor iiito'lijtonee ran, iinaitUil by seholarship, hold 
th<< iHtss of interpretation. Dante over and over apiin bids his to Inenaaa hia Intollaetiial a^JiijwaMt tt tk* 

il(<«<|M<n it* Mjinnou* rharM. Bjr ■Mama of 

of dlflkMili imMaKQ*. tn^ggnftttml, MocrapkWwl, m 

phlrul note* tho aulltor aaaaaada |m atlainlinr ki* pHl 

maklnic " Itanto'x iiioai < bU | 

an avoniKi- ihoro an- >. . t„ t<r 

but xnndy »pa<!<- mii{hi havf kmmm tamtd ior 
ilinKramx, and an liidot of |in>|M<r iiaila altfcliMgfc iln 
followitl i« l>r. MiKirr'x, for whirh Mr. l*B|pH ToyniM 
a vory admimblo hidot, Mr. Toanr kaa aTltlcuttjr 
inothur an nMti«<r<<«Mary Inanrjr. 

.\« the xpaoo at our dUiMmil forbMa dMalM rrlllrl 
oiMnniont merely on n fow matlprx wklek Ike lomint; ••( 
HUKKt-xtetl. Mr. To»-r tmiixUl«aCtalo||.. ll.«M,a( U 
ax follows : "There (in lliiivMl, wh w Chriat ia pt« 
two Natun>s) that %'ority whirh «o hold by faith will I 
by nMniiiK III a prtx-oss of nnUMMiinK, but will bo mi>U-9 
DAMTK W RAVianiA. 
|B» f odi K « a l»w Ut» OoM Mwtol matm >a T. Dw wm I W«4 

tho primary truths wbioh man boliovon," addinir, in o: 
of tho final olauM>, " it will U- known by intuition 
primary truths as the iionso of |M>rsoiuility, of right a 
fte., which come to us without any eunxoions proeeaa 
iiig. Our knowlodgt* will then bo imn>o<liato, aoi 
But surely Messnt. Wickslo<>d aiMl Ooliuicr arp right ia 114 LITERATURE. [August A«»lii. «liy ia M filMWBi ■»<• to Mr. B«U*r'a tktatMtLBC 
api>M>dl» to kU cdilloo of Ik* Pmvklorio on Um irtrnmrn in 
CiuilaB IX.. XIX.. Mtd XXYII. r Tk« ospUnaliuo tkvrc RiroadiVnr* 
■••■M'niuUIr fro«i Ike urtkodox Interpretetiod tkal at lk« loai>t 
Um Mtkor MichI kaw aU«d«d to it. On what anihoriiy d«>*» 
Mr. Toaer tfwwUte " N<M t«4« |iiu daH'uiiu all'alini Milo " 
(PnrKalMria. Caaio xxiv.. I. (tS) by " Iwk nu furlhcr tiUline- 
liua Ikan ikU bHWBMi tk« Iwu >tyl«a " 7 Aipiiii. wh.v in Ike 
iac« fd Mr. (ianlnpr'* Hoto la " • riaplaade " trau>>Utc<i by 
" s«t it dt<Ma " ? In c(i«elaala«, wky do Mr. Toaor and oihur 
w wnBt»Utr» i|a<i(« A riat otic rnmi tk« Urvok text ralhor than 
tram Ikr i.alin Imnalatimi wilh whii-h lUntownu pmhably rmitlliar? 

TiM OenMll CellMtlen. 

In IkP I'jkTAUM.t t. or THI. I nltNUX IUMI' CuMJlTluN TKK- 

MK<^m>nv WiLUkHii KiKKK.r^Miiitilitl by Thttnlnrr W. Ktx'b (llhaoa, 
NowYork). Ibroloryof tkiarotlvrtiiMi iBitit<<M.«>tiiiKly told by Mr. 
rWi« klanrU. In kU MMr«k for Potrarth IrkiIcii in April, 1802, 
Mr. nak« cnaw arroaa a mpy of tko la>t Htainiino Kditinn of tbi- 
Mvia* OMMaedia beariuK Ihv dato 1530. Ilu purchaavd thu book 
•ad aM* h lu tko Cttrmrll I'nivcnity Library. TkU waa Ihv 
MtrliMi •eqairad volaMe of tke collcotion now uumbcrinK aomo 
7,O09— akoTO emlmJogmti. Later ke viiited tbt^ lMN>k niarta of 
Iteropa aad p«rekaa«d evary Danto b<M>k ho muld Ki<t bold of 
aad l u rar a f Jed it to tks Univoraity. In an incredibly »hort time 
tka likcary reaeked Ita preaaat ooloawl proporiionit. " My 
(ifl," ke aodaatly ofaaerroa, "of aack a fwnaldorablc collection (<• 
Coraail Caireraity ataa lhu» roally the result of my nnwilting- 
■aM to refrain frooi a drk<vtabit> scU-indulgrncc, ur, in other 
wot4», of aiy inability to cradc tomptation and free myaeU from 
tka calbralling (pell of bibliomania. Tbi!< mlra the giver of any 
apacial credit and rMidem gratitude unuioet. One might aa weil 
kiad — or tkaok— tkc prodigal apoudthrift for tko auma he ex|>eudii 
ia kla roaada of diaaipatioo." Onf wishes that aome other biblio- 
I wuaU ia a like spirit ii|M>nd his walth and leisure for 
■'a Mke.tka DniTeraity of which owns some half dozen Dante 
kooka. Tka eatek>caa runs to600 pagoa.and besides tlie usual cata- 
logtM iafonnation ooataina occaaional criticUma, the nanics and 
dat«a of tlM loamals in which reviews and letters on disputed 
paaaafea oeear, and a valuable appendix of 30pp. dealing with 
kwugia pky aloae. As an example of the thoroughness with 
wUek tka work of cataloguing kaa been done «v select the 
■gUowiac aadar " Blake." 

BUke, WUliam. Illustrations of Dante ; seven plates 

darffaad and engraved l>v W. Blalce. 

Ia Alax OUrhrists Life of HIake. IHTCI.vol. I., pp. :t31-:»&, 

teglTeaaaaeeoanI of Blake's w>rkun Dante, with a small cut of 
- Uw Ulartnuioaa to Inf. xxxii.. 7tf. and in vol. II., pp. 2U\-2Zi, a 

daaeripUra liat of aiaety-ciicht Dante sketches moHtly unflnishtMl. 

Plat«lSlB Volkiaaiin'a" Iea«ografladantesca,"18tt7, reproduces 

tke illustration to Inf. XXV. ; aee abio pp. 97-00 of the latter 

work. 8ee akn Yeat's W. B. William Blake and his illustra- 

tloaa to tke Dtrine CooMdy, 1806. 
It will ka aaaa tkal tkia eatakicae ia inraluaUe to Daoto 
atad eaU aad daaerraa a plaoe aext to Toynbea'a Dante 
DieUoaary. OTHER NEW BOOK Ko aale-roaai glaaKmr surround* the nanH- of N'ictor Muko. 
Ua did aot play at priatlag a* did KolM>rt Louis Htevenson, nor, 
aava (or thnir plataa, are worlu by him eagerly sought. Not 
for Ibe lut foarteoa years at any rate have oopiea of "Odes et 
PoAiioa." 1X22, aad " Haa d'lalaade." 1823, tke two earliest 
works fmm hi* pea. oeearred at aaci ion in this country. In 
1800 an tdUia prlmeapt of "Lea Mia^rabkw," im2, a work iasoed 
ia taa laagaafaa, ««a ralaad at £1 11*., thi* indicative, for oae 

Ikia*. a# Ihm MMialdiMKliLi naialM.r eJ tfviiiln« In a.vi««nnAA a The Oardan. 

" It is with a sort of angry helpleasaess, 
instinctive fe^Oing of m>If-dnfonoe, that one tii 
accomulatod, such elaborate horrora, and triea to 
arkatever little pursuit happooa to lie neareat 
So speaks Miss Kmily Lawlewi in A OiUUiBN Di 
7s. Od. n.). The diary oxtonds from September, 
Scptomlicr fi>llowing, and, unfortunately for the 
tke period of our most lainentalilo disasters in Soi 
relationahip is of the author's rather than of on 
robs the book of merit from the |>oint of view c 
It is adiary with an occasional reference to the gai 
portioa of the UK>k is made up of trite coniuieiits 
African war, and «v quite sympathize with " \ 
when asked if there waa " anything fresh," ende 
the au(linr«>ss*s chatter about " regrettable " 
mort> profltalile channel by asking, " Is Anoi 
flower with you yet ?" What is said about tho g 
said before and what is said about the war noed n 
Miaa Lawlesa is, moreover, none too caroful to 
phraaea, and even her quotations, such aa " the f 
all thn fulneaa thereof," are misquoted. She 
much of a gardener or she would not oonfeaa th;i 
called a weed by ita pro|>er botanical name in kei 
couch-graaa, tho common and eaaily-orercome 
gardenera, waa too naoh for her. It is a l>ook of < 
with oaay refereneea to Ojibway Indians and p 
questions such as " Thoao Crowfoots — why nc 
crowfeet T" Crow's feet, perhaps, bat never cro 

A Book or FuiWEiia, by Nellio Bonaon ai 
(Grant liichards. Is. Od.), ia the aareath of the " 
for childr<-n. In the preface Xden Ooybee tfa 
Ililderic Friend for his delightful book on 
Flowtsr Lore," but it is to small purpose. Tho I 
tains a very few. pages of text printed in lorg 
literary matter ia of tke smallest importance. It 
by twenty or moro drawings printed in colours, 
represents with moderate faithfulness a flowei 
flower there is a child. It is an affectation of aim 
please tho idle eye. It is misleading to place I 
daisy between winter jasmine and the snowdrop, 
reasonable relation whatever. 

Mrs. Leslie Williams in her A Garden : 
(John Lane, 5s. n.) gives a pleasant and chatty accoi 
.ind successes in an ordinary " oblontf " garden 
If she is content to move in more generally 
than Mr. Wells in his " Suburban Garden," i 
enthusiastic, and this chronicle of hor trials and 
picaaant reading for other workers in like case, 
bat scanty honour in this Eden, and as the Dn 
flguren in mock severity before tho reader, 
gardener at heart, and he likes his gardcnln| 
more or leas, aa circumstances allow, but cei 
mininiuni of cost ; whcrcaa the true gartlen enth 
jncapalile of thrift in face of a aeed list or ci 
modest list of plants forming a anggaated ooUe« 
cold greenhouse is to be commended aa a MM 
for a flrst attempt at glass gardening, and #.!.•.<»<» •• 1 Iw ni.nf. •• afttl AugUKt 3, 1901.] LITERATUBfi. Mr. ('(Mik lM« aiMml nn |ailn< In pnmpUlnir thU book. 
AnioiiK uinny nxc«l1<«nt fhttpU'rii oim nu»y iM'rlii»|i" bi» 
allnwtMl to ««>|c4<t thriM) thowt nn B«iIIm>u* Plant*. Ihf Kork 
(ianltm, nnil 1<<im<». Thrw an> nilniHi or Infommtloii, niiil with 
till* pn-i-iiM' 4lIr«N-lioii« mill i-Uiir illii|fnnu» k'*"" "'viTy n>od«T 
mIioiiM Ih> iii><|iir<><l li> liik<- liio own IOim< iMittinipi n<i<l •■viii 
att<>iii|it IiIh <.«ii IiiuIiIIiiu. Tin- il|r«>«ill»ii<i for llii- riilti\;illon erf 
Knilt, itKiiiii with till- Ih<I|i of i-urt'dil clluKmiii<<, an- |Kirlipiil«rly 
rl«>iir nn<l a|>|Mmil<>, uikI xIioiiIiI Ih< of iiitii'li aiwlHlancK to llir 
KiinliMior 111 KHiriliiK »im1 |>ruiiiinf. Inw't im*"!*, wilt, iiiniiiirfx 
ar<> 111 turn triniliil tmifliniitly by Mr. Cook, niiil ii oillis-- 

tion of UiM-ful Hlntu will iwvc innny a ln>«rl«i'lii> to tl tliii»i- 

aiitU- niuntcnr who too (»fl«'n ijiiln* hin i-xporM'jMM- llr»t Jiaml. 
A Culpiulnr of Nini|ili> luoiillily work mul » tJnriUMiinK Chart 
lirliiK thin valiiaMc work to ii clow', tbi> l»«t«>r ailiiilmlily 
fiilllllinK till- |>iir|MiM> of till' iilllltor, " lo mMiiprfMH at iiiiioh iiwfiil 
iliforiiiittioii into an niaall » HitHtw an (MmHlltlo anil to ([lv<> tho 
liOKixn*'!* » n^Mly Kui<l<' to iiialt<-rt of Kimli'ii iiii|Mirtnnn<." 
Till- illiiHtntllniiH an- pli-iilifiil ami wholo-iiajji' n-priKlui-- 
tloiit ar<> ({Ivfn on alitioHt altornato |hi|{<>>>, and .thoiilil wrvo bh 
incoiitivoH to effort wlu'ii show in(f t ho |M>rfis'tloii attainalilo by 
C«r(<fiil cultivation. Thi> pirtur<>N in thi> cliaplor on RiiIImiuii 
rinntM aro |K>rlia|>N an ploaiilnK ax uny, but with nucIi a wt>nlth of 
ohoioo it ix (linU-ult to make n Hp<<cial Hol<H-tion. FICTION. I A Non-Combatent. 

.ViiitoWH OK iMK. Al.MinilTV (Maoniillaii, (bi.) it a iMiworfiil 
IwMik, ill soiiii' wavH. The titio, for i-xamplo, it rntlirr forcibli' : 
tht> K"**'!' '><■<' w'hiti* fovrr, with koIiIoii arrout biirxtiii); from 
tlu< cloiKit, arroHtM th« i<yi> at hoiiio littli> tli»taiiri>. You o|M>ii 
th(> iMMik, and lliul a timt chaptiT of diNap|iointiii)t Biiltiniort* 
flirtation, HiauKy. with no ap|mr<>nt niotivt>, in an aKK<^'*">iv<>ly 
Aniorii-aii !it.yl<>, I'otNibly you ttop hi>r<>— and niitx a iMNik that 
U worth n'adiiiif. For Mr. Owcii •lohiitoii hat pit hold of xonic 
!nlt>n>Htiiit; I'hnrai-trrt, and hat i-ontriviHl to |Miint in .lohn 
(•aunt a d<>4-id<Mlly iiiii'otiinioii |M>rtniit of tho tlniii(;aiid tili-nt 
man. Ho oxplollt at loaxt ono fiindainontal trait of hiiiiiaiilty 
not oftoii haiidliHl by tho iiovolitt. And, sinoo wo iiiiitl havo 
tlio Atiioriraii Civil War oiioo ajfiiin tho lNioklM>iio of foiir-llftht 
of proM'iit day .\inorioaii litonituro ho ditplays hoiiio littlo 
oriK>nalily in ptnoiii); hiit horo in tho ComniitHariut do|Kirtiiioiii. 
and Moino iiiKonulty in pmviiiK to us that tlior«> may Ih> at 
least Hs much aotion and intorest in thitt UHiiiilly doftpitott 
|M>sitioii ax at tho front, .lohn (lannt't niothoilt with tho 
frauduloiit ooiitraotor (who was vory inuoh to tho fort< almut that 
timo) providi" ploiity of oxoifinjf roadiiiK, and ox|)ot«> him to 
<|uito a sunioioiit amount of ]M>rtoiial daii|;«>r. Mr. Joliiiton 
haiulloK hit lovo-wonos protlily. His Kn|;liHh it — vory Ainorioan. 
But lio lias tho otsonlial i|ualitii>»i of a ttory-writor. Wo (jrow to 
f»>«>l a oortaiii adi-otion for some of his charnotors — which is 
alwiiyt a itimmI t«>iit of thoir dnkwiiif; — and Marjory is a vory 
charmini; horoino. Tho conclusion is not original, but It la 
Wlti.tfactory, and it winilil 1h! difllcnlt to suinrost n iH'ttor 
way. The book has altt»ady, apiHiroiitly, had soino succ«>ss 
in America. 

An Ain*plo«n Noval. 

Mr. Kdk^ir Kuwcoti's Nkw Yokk (Sands.fld.) is a painstakinjr kit Mm ttmd Um «rrt «fljr pMW ol " Xmt T«i*. 
MMlvrtakB tiMt. nu nwttar how blgk hb ■ylHta, I 
r<Hlu<tHt to iMimial alalA. Til* MitlKir la «ot Bl««|ra« 
Itut bo U i|uii«> aklUul tmoMsh to mmkm a* mWfatda. 
(i«vinri« U at ImM lo lir MM4alwp|>jr with l>»rU JimmIj 
to rr>Jnio<«. lioorip' au4 ItorU >•«•• woHm^ la Ikr 
•trlokiMi dUlrloln nf Nt>« Ywrk for away rfajra. aad afli 
ox|i»ri«no«<ii IhU U bo« llw wontan (iirak* : 

" I bavo twMi thinking "f all lb** and ala I 
(ie irKo, itVi'T yonder. lM.ni>alh a<Hu« irf iIiom. iliai r 
ut tbn folly, t<M> the Innnite M.ltvbiwva (aabUx 
KirujcKllnjr prplimiilon, ornrlirarInK plul'ienwy, sU 
arUlorrscy. I bare Imm tblnkliiK boar f>rll Ibrf 
Kooil lie« abaand. All tb«< <larbiM«ai and mmUarhB 
piorooj nwt ! And j9t 1 CMinot d^apalr. Tbn 
ohanK«. (icoric'. bowt«r«r looir iMajrsi. It any tak 
In coniliiK, but tho r<>al rotiilt U »um. I will l«4l 
Shi> li>aiM>(t clot«>r to him, with fiartmi li|xi. " Al 
all that icrix^t worlilliiiott Ihoro are blxbor, alaf 
npirltM at work. I know of one mi do you know of 

A woman of aiioh prtHmitiouii atyln will bardly be 
but the author of " Now York " apiieam to liHlevc I 
11III oonitratulato Mr. Kaw<'«»tt on one tn«n' of am 
4*)iriie»tn<>m and simiTily, but then* are olhi-r Kift 
humour for f>xaniple. which would In' of e<|ii»l torvii 
iiilcnM' " pur|ioM>fuliH'M " displayed i» IbU ynrk. 

Madama JaaaiMtta. 

Some yi'art ajfo Mr. O. 8. Stre«»t priMlaerd a I 
•• Tho Wise and tho Waywanl," in which ho ox|icM<.d, 
siilM-ynical fuNhion. tho nM>ann)>«t and folly of bi 
Keiif>ral and of one self-sat islh-d lady in |K>rtieali 
iK'ally and smartly done, and on tin* whole, it did m 
too niiploat.int nftortatto. Iti>cant«< Mr. Str«"et baa 
Kra<i> of humour, which is ca|>ablo of casliiiff a ffl 
over iiiiK-li that lets doxteniiit liuiidt mij{ht auikt 
But hen- comet " Lucnt Cbi-vo " with I'l-Mo's 11 
(■lohn U'iuis, (Vt.), and pnic«.«.ds to tell very much lh<- 
in a lost pleasiii); inannor. In tli)> plaeo of Mildr. 
who was n cnvition. wo have Amelia Venlry, 
monstrosity anil not at all the sort nf nionttrotity 
n>s|M<otiufc iMHiplo would care to meet. Lucas Cks'Vf 
for character : she hat drawn th4; Knillt family virk 
if bitterly ; lint she spoils Imt pictun-. in our tbink 
too connmin fault nf utiii); tasi pronounced colixin.. 
|M>rsist4>ntly at Imld offi>ct.s, and the r)>sult is l<«> o( 
violono'. The same error of judjcmont is apparent in 
of writing. 8<»n>etiim.t hor ihtiro to In- fort-ibb- at ; 
loads her to write hiifh-IIown nonsense — " wImmi tb«» 
swolpiiiK in tho nim-id ooxe,"' wv read on (Mige 4.*». fo 
As for the story itself, it is a trapfdy that, told 
restraint, would have lio«»n roon* mnvil^ There it a 
of acuteness in the psycholojty. and a IcnoA d«'al of oji 
phrasemakin);, and a p<<r|M>liial atrainin(c after smart i 
clever, and will very likely Und a gottd many rea 
does not leave a pleasant taste in tho mouth. 

Frataptila. 

Fiction has not iiifro«|iiently dealt with the »uh^ 
model colony in sohm' form or other, and .V Wo>n?t i 
liAV. by Caroline A. Ma-s<Hi (Hodder and HtmijfhtiHi. ' 
it truthfullv and iiusi>arinKly, and not without fiir.-*- .i lu :r£. [August fwHAlbt f iltm t krt tarnrd k<« MMkrr ' am vterUtmU Jota Omcorjr, tlM 

r tarnrd ««rkln|| rMMMW, it » rn— JuiJIag 

iM*. viih iIm- f \cpp(i<« df Oltrer. wlKar «ir of mrlo- 
is vlllitey ia raikor ntit <4 pUc* la ao WFtiom a pirtarr, 
tlw hM* li tHrhf* \m a aitar k»)r. It will tuutlly hp 
it la » aa«a4 pte w ol work. OBITUARY. M. Aaatolp Pi»oc«> i*. <4 all awdern PrMi«k writer*, the 
•aoat «liap«ll to iraiulato into Bnsliali. IVrhap* that i« why 
pwM H h r w Imt» akowa ao Utlk> dmUrv to pnlili»h tnmikUtiMna 
"i kU Wnka— <lw«gk «« had " 'nM> Crime i4 8)|v(«*tn> 
Bi«mMI ** la mi. Rfadera who Mijoy U. Auatolo Kranre pan, 
aa a nilp. trmi Frraph aathon in the oriciaal. Ktlll, nuny who 
•lo Mot rra4 Frrttek woald he rM to know morr <>( M. Anatnlv 
Fraaee. and lh<«r vill he (rBt«-<ul to Mr. Ckarto* Corrinfton, 
an pnhiiaker, for (ivinc tkon »a Xtu f 

1 •• nKMt petfert, perknpa. In Iprai ol >i» 

workant M. A natal* Fraap*. Tke Uaaalator «x>ulcl pminhly 
ba the Ifvt lo aeknowWalirn (hat ke kaa not iinite t'onveyitl the 
I ' — a n of the writer'a atyle, hat he haa iciven na a ainot're pieeo of 
work, ntw that will enable Rnirliah reatlen to (;et a notion of the 
ahamUaee et Uitma and (elifii y nf phrnae wfairh niarfc t hi* history nt 
tba praiMat coortaann. There i« a itood intmdnrtory i«keteh of 
tb* aatkor, witk a Uat and an appreciation of hlw wx>rk<i. In 
fnrmmt tkta vnaioa of " Thala " ia (ar iwiierior to tho French 
adltioa. Mr. F. T. Jaa« ia a remarkable wrUer. Wi> have read a 
food nainT nf hU warka, aad %a»hav««oawtoih<< eonclaitiiMi that, 
y aUrtad oa a alovy. be loae* all ooiiiml over 
' iHiClaalaireTefytbiac gotm avil onongti. Here, for 
p. la Km Mo«t-?i (Maisqaena.Oa.) Mr. Jane haa apparently 
■at dflnm «<tb a mpy nf " Loms Doone " in front of hiiu and 
the Ited deierniinaiitm nf pmdaeinK a I>evon<ih!re romance after 
Ibe MMaapr of Mr. Blarkmore. For the flrnt chapter or no lie 
adhoraa to tbia loadable reaolre, and we have (|uiio a proininin^ 
■eaaa. Bat tbaa beglna tbe atory, aad Mr. Jane grows madder 
aad aadder : bb dialeet hee oawa aore aad laore proBoanc<Kl ; 
! ia tbe aMMt aataaiablag aiixtare of modern alaii); and rumic 
hia eharaetera play hide and M>ek ainoiif; i-hnrcli 
attaek eaek otber with aword and piatol and any wcaimn 
> baady, aad pay Keoerally no more attenii.m to the 
iaw« of tbe reaba tbaa If tbey were living in the Middle Age*. 
Mr. Jane Miaictna Uree and tra^vdy loKetber. and the wont i* 
br doea not apen to know wkieh ia lniKe«|y and which farce. The 
aaatral idea of tbe atnry i« voaad enouicb. In capalde band* it 
■fgbt bare bwa nnde <jniie intere«iinic. But the author haa 
Hkaaaa to !•« loeaa aa aajrlam of lonatiea ia bla pagaa, and it 
k'fu i nait* iavoaaiMe u, talte their aetioaa aerkawlr. There 
ia a pretty fmot l iy lnu by tbe aatbor, for Mr. Jane can draw 
e n aal d i r»My l>e<ter tbaa be eoa write. Wardaa. 

CK«« T<M< Orrr.« t John L«a(, 8a.) m aaq a eradaa m a novel, 
which ia, to pal it mildly, not ajalte fair npun the reading public, 
aiae* It ia a wr aly a eolleeiion of throe atoriea of that awkward 
>««r«h wkieh eanaot falrty l«e dorrihed either a« long or ahort. 
M -■ FluTPace Wardea It the aatbor, and the atortea in them- 
•rlvn are morh abat Might lie expected from her i I 

i, which (« lo any tbat tbej- aim at curdling the I TIIK BiSliOi' OF Dl'KHAM. 

With tin- d<>ath of tlic Bi«hop of l>nrhnn<. whl 
Katiinlay la«t at .\urklaiid Castle, the InMt of tbe 
ii .< i.iN, (b<<<>l<>Kieal and epiaeoiial, haa pahatnt i 
i,ititit(*xit and .\rchliiobop BaMiaon, ht>lh hia Jtini< 
I>r. Weatcolt had alill wveral yeara of active w 
With hia death a particular RtMicmtion. and :i 
of thoditgical wrltcnt mi-uin lo have ciid<>d. I 
ncod hardly aa^, another diKlingiiiHliisI man, 
waa Hum' {tart icularly linked with that of Dr. W 
private pupil, be, like Arvhl>ii<h<>p Benmin, had I 
I>r. liort. A fifth nanM\ not wi wll known, 
n>spectt>d and )H-love<l, niiicbt Im< a<lde<l, that of 
Kllerton, once K«>ctor of Ilarnc!), a liyinn-writer 
literary gifta ami a man of aingiilar charm of cbnn 
long friend of Dr. liort. 

HriMike KosH \ViMit<H>ti waa the aim of Mr. K 
\VeHt«itt, a wientiflc man and wvretary • to i 
(iartlen*! at Birmin((ham. He was iMirn in IS 
lldward'a Hchool he waH fonr y«>«rs the senior o 
rememl>en>»l in later yenra with what awe he nm^l 
flnil elaMa Maying their I<4mou, Weateutl leaning I 
liand, " the only iMty who was permitted lliii» I 
clear that \Vo«tcott, aa well as Bunson and Ligh 
lifelong Inspiration fnnn that king of Hchoolinastei 
It may not he fanciful to trace to the ftaine influc 
istica which were stianHt liy ttie llire<> friends, in 
»o very unlike— the prefer«>nce of (Srcek to I^t 
oxoeaaive caro for the iiiiniifi'r of verlial scboli 
different wayx, tho failure to attain (o a genu 
Knglish literary style. In each ca*'. In the 
thr«««> impre«Hlvc wrlt«'r»i, effect was produced l»y « 
to l>e Kaid, not hy the manner in whicli it was Hai< 
un|>oliahed, almost rough, directness, Bciih 
iinaintnesMeH of pbraac, and Woalcott'H elnl)on 
minute and myatlcal, seemed at times to ohscur 
ness of tho meaaiig** wliioh they <lesire<l to expreaa 
Thes«' three, with Dr. Horl, were t lie most promi 
indoe<l the leaders, of what came to lie known as ( 
yichool, on which they impresstHl in a r.Mnarkable 
pnmiinent of th«'ir own characteristics. This sclio 
had warai recognition in tJermany as well as ai 
sp^'aking racea, wua in a sense the correlative 
school of bistoriana, the school of Htubim and 
(Jreen and Bryce. It was not prhnarily concf 
intcr<<st«<d in, history at .ill. It may setmi at ti 
have la<'ked historical discrimination. On the otii 
equally accurate in investigation, and its investig; 
more minuto. It broke new ground in the det.iilc 
of nannaeripta, in textual criticism, and in cxhnus 
How far it was pioneer rather than |>ermaneiit 
Acen. Critical (|ii<*stlonn have cnl«'red n|ion a stan 
on which Ligbtfoot and Hurt and Wi-stcott did yt 
But the work that they did fonns a distinct 
theological literature of the ninetoenth century. 

Dr. Westcott's car«>er eombiiK*d the four diff« 
of lalNiur in which an Knglish clergyman flnds of 
s<'rviec. He was for twelve years u parish |»ri«!»t, 
years an assistant master, for twenty rears a I' AugoH^a; 1801.] UT£KATi;iUL of tb« ploM and work n( <'ii(bnlrnl« In th« ewyont* 111* 0( 
tta«< C'kiirrb. A* » Ciiivcnilty I'rofrwor Im ■■■wlMrt Mi 
iiiflii«>nc« SK prtifoiind, Ihouich u»t ■■•rlwp* •■ poplar, »* that ot 
LiKhtfoiit. HU np|M>liitiiM<iit In IMUI, nt th*> if "t »i*ty-ty, *•• 
the itn-at Huo of Ihirlinni vtu* a •■lioifis llkn l^ird Ifaii<-<>n«S«l<ri 
of i>r. LiKhtfmit, tlioriMiKlily Ju>i<i5r<l liy lb« molt. Or- 
Wmttri>tl n>v«>iilf<l, u* Uinhop <■( lliirluiDi, uniiniipc4>t<^ gltlu aa n 
ruler iind u r< niurk»tili< |>ow<t of (k>alliiff »i(k crilicwl MH>ial 
<|ii(<«lionfi, Mil inl)<r<-iilM hxli-t'tl wrro markitlly i>|M-clal. Thin 
limy Im< M>«<n in ninny of liio iMmkx »imI uotaltly in IiIh lut«>r 
<'\|Hmi(ii)iiN, priiluilily lli(< I'lfan-Ht und uiont (lint-tly ini|ir«i»- 
■>ivi< lliiiiKN thill lu< \vr»t<<, of lli<t |irin<*i|>l<>>i of tli>< (.'lirlxlinn 
Sorlnl Union, of which Im> whn I'ri'Miilt'iit. 8i<lit by xido wllh bix 
Hocial, niay Ih> |>lui'<<<l kiit vory kii'n niinxioimry intnn^itt. Tbift 
in Ita liU>rary aM|MTt luity Imi tmriHl in what i% |M*rtin|tii bio 
KrcntoHt lllrniry nui'v«imi, the " JtcliKiou* Thuii|clil in tbu W<wt " 
Here wo can k'vc it no nioro than u iMtxninK alUiHion. 

Tli(> uiuin lilomry work of Dr. WcMtfoii'H life fulN into two 
clusM>H, textual anil «<xi>j(elicBl. Of the former the (jreat nmnu- 
nient U the (Hiiliiui of the New Tentument lu the iiri|{in:il (tr«<ek 
with iulriHluctioii ami apiM-ndix, written in <-onjniiclion with 
Dr. Korl, and |iiilill>ih<<(l nr'iffinnlly in IMMI. Thix was one of the 
few buokM of tlie last century to which the ti-rni " e|MM'h- 
innkinic " may U* api>lii>U without uxagt{t>rutloii. While o%'en 
MOW it In t<N> Mxm to extimate its iiltimato innueiicu it may lie 
certainly xaid that it will Hiaiid side liy side with that of the 
^oeum /n«(n<nicHhim of Kmsinns. The inetliod of textual criticism 
adopted was distinctly one of induction. Tho lines on which it 
|ir<H-eedcd have In-eii, w«« may venture to nay. in spilt* of the 
vit{oroii.s |K>rsistence of still liviii({ opponents, );eiierally 
aoc«'pl«<d by scfiolars. 

Wliiie tlie worktiiat Dr. Weslcott tliiisdid in conjunction with 
Dr. llort will prolialily 1m> of more pi-rumuent stability, his nion> 
purely literary undertakings were naturally mure popular.- llis 
" History of the Now Testament Conou," bis " Biblo in the 
Church," and his "IntnHluction to the Study of the U<>8|>el " have 
each of them at least some elements of endiiriuR value, thoii(tb 
tb« last dews not occupy the same |H>sition in relatiiui to critical 
((iiestions of the day that it did when it was pu)>iishc<l thirty 
years ajfo. His commentaries on the (iospel and the Kpistli-s 
of St. .John and on the Kpistle to the Helirews have a coniliina- 
tioii of iu)>rits which will securt" for them a lonjf life. Tln-so 
are, )M>sides the cnro with which lb(> text is pr<<paretl 
(though in the case of the (!os|>el we have no full text from 
the Mlitor's hand), the extraordinary minuteness of investipition 
and coiuparisou with whidi the exact shade of meauiuf; that may 
be attached to each wonl is elicittnl or suf;R<*st<Hl. and the singular 
beauty of i>oetic and spiritual insi|;ht with which the meaning 
of tho writers is elucidated. Sonx'times it must Ite felt that in 
his passion for corr«>si)ondenees, ,^u(l correlations, and 
jianillelisms. Dr. Westcoit tends rather to overlay than to 
illustrate the text; hut it is im|H>ssil)le to deny thn(<>lio com- 
mentator has shown a more (le«>ply sympathetic !usif;ht into the 
hearts— if it may l>e so express«Hl -of the Kililical writers than 
he shows in n'jcard to the enthusiastic poetic spirit of tho 
KvauKelist and the pro|ilieti<- and eximsitory lire of the writer of 
the Kpistle to tho lk>l>rcws. I>»rticular inter|>retations may 
s«<em to Im» too elaliorate, or at times incomplete or |K>rver»«», but 
as a whole the work is that of a scholar who lM>th in accuracy 
antl in sympathy r«<aclie«l tlie point of f^feniiis. 

WritiuR of Dr. Benson and their youth together. Bishop 
Westcott said " We saw visions, as is the privilege of vounK- mnt 1 -' "W< ..d Mort" nm appwrn^hiMwivnla 

■fn. vran luUir i>aM«tii»««aal|wraMtiaa iaaasi 

It l> >nnw, mtuhm tkm 

edii Umiii «tNB litwai w 

(Iroi ill iii« Miim «nipMMiv« %ww 

•••li' wl4li Out rorrvMla* of • ffM« «m 

the .■■^■'■. I ~M...- nmpplwmmt l t r f «(■(«• IVmBlTCal 

di<MiiVery of variiiu* im|i»rl«llt 4amHM«Ua i4mmi iIw trvi 
was piililishtHl. " Kiir lb« mt," WNM* IH. WaMeoU 
{•refai-e to ih4< |a«t iiliiion, " I Majr b» ftlloMvtf la Mjr 
arKnnieiits have lM>en advanrnil kKainitt IIh< tntM^ml nri 
maintalniMl in the Inlmdnetion, ami Itln- 
since the publication of tb<> nr»f e<lr r 

consiilensl by l>r. Hurt and niyvlf in ' 
work, and in our JihIkiim-iiI, di-nll wllh ad, 
ciitt's llnti IxMtk " KlenM'Mi* <•( (<<Mp<-| I 
into the " Inlrotliiclion to the Nlmly ■•( tl - 
in its eighth iililion was piiblishetl jii-' li .: 
won lh«« Morrisian IVixr. Moot of hi- -ii,. - 
also classics ; his •• Cieiieral Kiirvey of ib< I' 
of the New TestaUHMit " his s»'<Mmil pi 
itn s<>ventb iMlilion ; " The Bible in the ( imr'-i 
t«'ntb islitioii ; " The (>os|icl of the |{<>snrn-el inn 
sixth e«lilion ; and " The Id-velation of the Klvi. 1..... 
Ilfth eilllion. His Kwiays in " The History itf HeliKino* T 
in the Went," whii-li .iiMHMi-t-tl .lh .^ \«iluiiii- in tin* " K\^ 
Si<rlcs(IMII), asw. ' \t 

as fraKiiii-nts of a n- I 

idea lieing " tlial a cnn-tiil examinaliun oi liie m 
teachin({ of repr«'s«>ntatlvo prophetic masters of thi- Wt^ 
help townrtis a l>ettor nnderstamlinit •■' 'I 

Cre*"*!." Several of tlu-w KHsayn ( 

jtotyiry lirvii-ir an lonK a|tn as tb«> uxticau Aatuag Ilk 
works publish«Hl by Macmillan ar<> bi«CoaHM«tariaa<Mi8tt 
Kpistl)>s and the Kpistle to lh<' Hebr> 't 

•'On the Helijcioils Ofllce of the I 

Strength to StnMijftb," ISOl threi- ».-riii..ij~ m ih.im.ti "f 
sc|i<w»lfellow, friend, and pr«"<l«'e«>ssor in the Hish- 
Durhaiii. Dr. LiKl'tfoot ; " Tho Hrstonc Kaith," l«»i. 
e<litionl, " Christiis Consiinimator," IW7 tlhinl ■■^li 
•' .S<R-iul .\s|MH-ts of Chrislianily," IftST ; " The i;,.«i- ' ..( 
18UCt : "The Incarnation and Cmnnion Li 'it 

"Christian .^si^-cts of Life." 185)7- most of win. Ij 

Itrinted. Mi-ssrs. Macmillan also publish a volume of splfrtio 
the writings of Dr. W<>slcott. e«lite«l by the Rev. S. I'killi 
entitled " Thou|;ht» on Kevelation and Ijfe."' •' The I'm 
l*snltf>r," armiiK*'*! I>y Dr. Westmtt for the use of e| 
pnblisheil by the Cambrldice I'niversity IVeiw ; and bis i 
on " The Oosim-I .\cconlinit to St. John," n-printeil 
" The S|M»nker's Commentary," by Mr. Murray. LIBRARY NOTES. The I'niversity of Tokio hax aoiuired the library of t 
Pn>f<>!iHor Max Muller, which includes snme uni<|iH> S 
manuscripts and many flue illustrat<>d works. A« public 
could not lie vot<<d for its pnr<-hase. the Japanrap PkrI 
lieinic in rt>ces,s. Baron Isawaki jjwierouslr pnrHiaaed ar 
sented the collei'tion. So MMtker important librarr 
Kn^land, anil it is time to rM*n|piijiP tkat titc Ka*t 
in com|M>tition for knowledge with ns. .VuM'rica haa ai 
many literary treasuri's from this country, and now a 
still youuR in wesitern w»ys, enters the artma. 

The anniL-tl me«»tin)j of the Library .\ss.wia»ioii, to 1 
at PlyuKinth this month, promises to he suec«-ssfii|. Aao 
snbjei-fs to Ix- tr«>at«xl are " Modern liook prodtMilM 
affei't.s libraries," " Keference Libraries." ** TtrtoWal ' 
tions," and " Methods of Catalofcnii^; "—a subject o* 
" ijiiot homines, tot sententiie " is the rule. ii8 LITERATUaS. [Augoi tM 

In 
tr«rp|lii« !fww>f>a«k cMfM MM>li mntalntnc (Hm Uty tb 
. kmx* hncii atilnwd In K<Milh Afrio*. tn fAMl 
MWMif tk* hntl^taN. Tlii> Ixntho ha\t> 
I, hy mraiiw of L.»4y Hiirak WIImhi'* riiiid, afi<>r 
riiiMi. Thik roattor nf ■■•Irwtlon i* im|i<>rtant, 
the invalid, in hi» i^fKr*"-' ••■••••»«<Mir«». i« rratly to 
klawMt ajiythiiiit. ttu- ruliliUI. >- >m><«ii wmiI "iit in 

tlw> «aHH> of rka'riiy in oirsiltalilo in.:.' ih<< )i<-»ri» iif th« 

lliMinfi *or IIm> knula flf tlM> rt'ciptMita. 

TV* foundation atnnr «]i« bid 
r«ih|{p Lilihirv in W<*l li..!>l n«>i . Cam' 
Ihu pr(«Miu<d tW oiUv whil«- tin 
4rfratvd by Mr. l^tuMWin* Kdward* 

•lory to writins hl« li 
iGrNMimiiKi ha« lM<<>n !>|H>ndin|i( »oiim- tiiw- »t Nilon, InI<> <>f 
Wlcht. w(m>i«> Kdm-ardo <>iid>>d hii> day«. Hi> lii»> al-Mi vi»it4<d 
tkr placr in K»w*x when- Kdwardo' nioth«'r anil i«lHl<>rt> Uv<><l ikiiil 
died. Il i» IM>I rn<dilal>k' to the llhrurv world that no iiinKi)' 
Mnnnrial <>\i»li> nf tht* fi'llnw-workfr of William Kwart in tlM> 
•aandinir of our pnhlir library Hyi«t«>m. Kv<>n liix n>NlinK-|>lnc<> 
U nnmark<Ml. hut Mr. ftN<on«'<ood prOpoHen to place a ninipW 
numpnt ov<'r lka< |pw<>. <Hi Joly 'J.'> lor a 

II. Lont LlnntriltOfk 

1«f itf fill* lilirlrv will 1m> irtl (-/■l< .Mr AMOHO THE REVIEWS AND MAOAZINES. -L atarrlnir vllkm«r« by tbe APRsaiwUmi of » nuni 
|iort <><Mn|ianl<><>, and the litlllMtlon of thi> i.' 
I'unjali. KirHulM>rt Ji>rninK;ham coiitlnuoN himn 
KaMniniMt'nci'H," and Ada ('aniliridK<> han a 
" Thirty Yimn* in Au»lralin." An ini|iortant i 
Ity I ho it<>v. William (irmwvll in " Th<> Lntij 
Month Africa." H<* ih all for th«' HUpprt^utioi 
•ltd tk«> aoit* UM> of KnKliHh an th« oMclal nuMlii 
Th<> lliiliiiH Ui-vii'w ronlaiuN an articlf on 
I>>aKU<>, l>y " AntUH." or, to nivo him Iiin n 
(taotano Limo. Italy wan thi- (1ml pounlry to f. 
in HtnrlinK an iisMM-ialion of thiw kind, but ii 
havt' lnni;nixh<<d until th<< niival ImltloH of Cir 
artHiMNl inli>n>Hl and imprctMsl |iul)lic opinion. 
Liroo hiniw>lf produ<-«<l a liook whlrli tr<>at<Hl ol 
»-ar an Italian " Battlf of l>orkint:." in fai-t, 1 
of on lami. and to-day thi- l)>nK>><' nnmlM>rH w>uu 
iiM>inlM>r«. Th<>r<> inwrnio talk now of hnldiuK "ho 
of Italian maritinM> induwtrii'H iind eoniinorci: 
Milan. Tothcnamo numlter " Violet Fshk- " <• 
— •' Vii'toria." *' The Tarlint of the HulHnarin<>," nino*' the rc<'<>nt oxploita 
of tbo CmMlan- ZMf hav«> r<>vi\-(>l inton*)it in thiit auhjiM't. will no 
doahl Im> ofH* of iIm> niokt widely n>ad arlifl<>H in th<> Munthlfi 
Ufriftr. Mr. Hilliard .^llfridsi-. tlw writer, haw hiinw>Uon<-«> lN><-n 
MMlpr •nater in a Krench Milnnarim* Itont, or " Hulmi«'r({il>lp " lioat 
■• h«> wiMild pn*fi>r to have it ralUHl. He \» a Ann lM>liever in the 
fatorc nf lb«* nKxIern HiilHiiarine, which he maintaiuH Hhoiild 
allaek with ererylhiiiK hut her donu' innm-rHetl, and at niKht, 
IhuK doinir away with the ueoeiwity of n>eonnoitrinK throuKh 
tkat very inperftM't enxine, the p<>ri<i<io<i|H-. Other iMHutihilitieM 
of wnet— ftti attaek are o|tpned up by the towing methnti, 
MBployrd in the recent Fr«'nph manienvred ; and it han aliui 
been proponed to nHivey amall KiilMtiarinf*)!, of the fruNbrt type, 
on laiard <if rniiM>r<t. Mr. Lenlie Stephen eontribuleH to the Hanie 
■waller an emay " In l>miM> of Walkinic " that recalls now and 
then tb<> deliKhtful chapter on " Walkinir TourH " iu 
" \1rK>nilHii> I'wriMlue : while Mr. Nioltet Bain linN an 
interratinic article on " Mauruo Jiikai," and Mr. Havelo<-k 
KIIU diacounteo on the re«|MM-tive abiliti<-« of the Fair and the 
Ilnrit. 

J|<wm{i/<iN'».pnniiM*« ili> aceu<>t4Hn«d |Nith. K:ithej-lnK flower* 
S IMIe out of IIm* Ix-alen track. " The I>etterK of Kli»ilieth " are 
■nt cnnc<-rfM-d with the npriKhtly lady whow* " ViBitH " app«ar<>d 
M il lillle time aip), IhiI with a <-ertain KlizalM'th (tirlintr, 
dbMKhtar of a farmer at Weston in Norfidk. who floiiriHlii-d 
Sboat 1798. Tbe writer clip* mmdc pleawint extra<-t<t from her 
i MC IwnM i Hda n w , addreaaed to varionn m<>rolM'n< of her family. 
** H nh ri— » Comlhi " lo a dreamy <-Mtay on the .Salopian 
•lanvpkere. rather prettily written, and Mr. II. T. SherinRhnni 
ha* a pleaaant and intereolini; article on fly-fl«hin|{. In the 
«aaM> paMiakem' Trmptf lUir Mr. J'rockett continUf>K hin 
aerial. " The Firebrand." ami Mr. J. K. MoKley contributeo a 
pentonal Mite on the lat4> T. K. Brown, |Miet, hunioriit, and 
—a ter at ClUlon. 

Mr. Andrew Lanit'ii lanainKit In IgO»gmau'» thiw month deal 
in hi* c u ali an ary faahion with many varitti topic* Mr. llowvlU 
aad hia riew* of llteratare in Hoclety, one or two pictnrew|ue 
itea in the fl<-ld nf I'avchical Itew^arch, a few n^nuirk* on Cortesponbenci THB USB OF PORBIQN PS 
TO THK KDITOR. 
Sir.- Your c<irr<>H|iondent, Mr. A. I'hip 
of July 'li on " Fon'itni l'liniH««n," wiyH tin 
' de|Hi( ' linH no pur|M>Hi-." Hut thiv, NUrely. i 
:ii-i-ent in " depot " h:tN nil hiNt<irical value, nx 
the letter « ha^ Immmi omilttHl. 

" l>«'pi'>t " Ih, of courw, derived from the 
the pjist partiiiple of which would Ih' " de|M»<I 
Our wi>r<l " defMHtit " preservo the n, ami 
doinfc. I nm, yours faithfully. 

(iKOII 
GroMVonor Clnb, Bond-»tr<>et, W., .luly "ii). TO THK KDITOR. 

8lr, — t am afraid I aliall have to wait 
prom!*H<<I liook for answerst to nioHt of my qv 
nay thiit I inn coiiviiic<.<l hy the replies which 
avcond letter, hut I will only make one n-JniiH 

Mr. I'hipsoii defends the diaeresiit ii 
" naivety " on the ground of ust'fuliiess, iiii 
cnmflex in " depftt " on the Krouml of useles 
nltop-thf-r nt vnriiinci> with him. " I)e|>ot " ' 
to the eye the word ns it is ({eiienilly prououm 
Khonid ^ither amend his pronnnciation, and 
aroi-iid his s|H-llin|r and write " de|M)." 

Yours fsiithfully. AUTHORS AND PUBLI The dee|M>«l sympathy has ((one out to M 
ihf> piihlishiiiK firm of Mi^ssrs. (SeorKo B<' 
death of his dauKhter, .Miss Mildml Bell, wl 
the Alpine disaster last week. Mr. Bell wi August n, 1901.] LITERATURE. •• Mtxnolni nnd U>ttt>m of Hir Jnmrn Pinc^." K4lt«d by fltopiiMi 

l'u((«*t, im<< of hU M)n<). l»nKninim. 
■' TtiK Ur)> «r Sir Wlllluiii Miirili-r. " Hy K. II. Hkrino. LniUCnwim. 
•• Mnrv Klrh (l«l'.VUI7M). (*<.iiiili««« oT Warmlck : H«t Kainlly 

:iiiil Krli'iiiU." By ('. K<'ll Kiiiltll. U>ii|rii>»ii*« 
" Siiiii<< |{<f<illiTli4iiiN iif lli'iiry Ht'boinbfrK K<'rr, K.N., K.J." 

Hy th<- Hon. Mr«. Maxwrll-Nt-ott, of Alili<il«riinl, l.i>niritiaii«. 
 'I'lif WiiiiM-ii iif till- Knlmio, iiliU othrr Kri-iirli I'lirtraien" 

(iiirliKliiiK .Miiiliiiiif <!<■ Sta«M, MmUiim* d'K|>lnay, Mnilitiiic 

lU' ffc'vlKm'". mid the ni<ith)>r "f N»pok<on). By H. <». Tull<-n- 

tyr<>. LiintniiiinM. 
" Nolilf Woiiion iif our Timo" (twi<lvti biographleal ntudlt'*). By 

K. I>. Mow. IxliiiitiT. 
•■ KiilMTt Hrowiiiiiir." By tho Hfv. Htopfonl Brooke. IihNtor. 
" KoIhtI l^>iii>i SlovfiiMiii." By Orutmiii Bnlfotir. .MrthiK'ii. 
•' Tli«> I.lfr iind T!iim>h of <i«>orK«' .loarhini (iowhfii, I'lihlixhor 

iiiid I'riiitcr, of I>-i|iziK. 17.">S-1820." By hin Krioitl-uin, 

Vlwoiint (•onolii'ii. Miirniy. 
• Kfliciii Hk«.ii«>. of Oxfonl." By MIm E. C. lilrhnrdN. Murray. 
' Tlio .\iili>liioKni|iliy of Sir Marry Smith, of Aliu-al." FXItotl 

liy (t. i'. .M(M)rtt Smith. .Miirruy. 

Mr. Thtwnatt Wright oC Oliiey — Oowpcr'n bioKrnphor ix now 
liiiNV wriliiiK " Tho I.ifo of FMwar«l Kit/.(}«'mld," Ho han a laric** 
i|iinnti(y of iiiiiiiililixhoil mutorial ri-lntiii); to KitK<iomld mid 
hiw cirolo. Mr. Wright hux, wu iiiidfnimid, aM-orlaiixMl many 
now fat'tH from lU'dfortlshiro anil NorlhamptoiiMhiro |M>o|ilo who 
know Kitz(><'ruld and hiw frionds |M-rHoiially. Mr. Wright's Inri{«' 
4>d!tlon of " Tho Lottors of William l'ow|ier " will Ih" piiblixhtHl 
shortly liy Moium. Hnddor and .S(oii((hton. It will oontnin 
)irurlloally (wo hinidrtnl moro U>ttors Uian Southoy's odillon. An 
«>4lition of " Tho r.«'ttor» of Daniol Dofoti " are promlwHl by tho 
~ imo author. 

Oiui ot tho moNt im|>ortant lM>ok<i of tlio autumn Honnon, mo 
fur an Mc».srs. Swan Sonnonsohoin aro ooncorno<I, will Im* a 
"Victorian Antholo>;y" nndorth)' islitorxhip of Sir Mount Stuart 
<!rant Duff, wlmno voluminous " Not4~t from a Diary" alK>und in 
]H-rM>nal roforonooM to tho prinoi|uil ixx-Ih of tho Viotorinn I'm. 
Tho coniiuK volunio will Includo a larjjo colloction of jHX'try, 
limito<I, howovcr, tn oxaniploH which Sir (Iraiit Duff oouMidont 
roally wprosontatlvo. Wher«! nooowtory thero will Im« intnv 
duoiioim to tho difforout wUn-tionft by tho oditor, who alwo 
«>oulril>ut»>M a )i:ononil inlriNluotiou to tho volumo, iN-sidoH 
)N'r?tonal and d<>soriptivo not*-?!. The living poct«, a* well a.<i the 
doad, will In- ropr<>Montod. 

.Mr. Waltor Sk<-at, somolimo xoholar of Christ's Collo|to, 
t'ambrid({«', and lato of tho F«'«lor»t<'d Malay Stntos .Servii-e, 
will follow up " Malay Maftio " (Maomillan), pnblishi'd last 
year, with a volumo of translntions ontitlod " Fablos and Folk 
Tales from an Kasloru Forest." Tho (.'nmliridKo rnivorslly 
I'ross will publish it durintt tho autumn, with illustrations by 
Mr. F. H. TowuM-nd. Tho talcs wvr«( tak<'n down from tho lips 
of tho Malay |M<aNantry diirinK th«> ('ambridK<> KxixMlition of 
IWKt, throuKli tho n-motor Stales of the Malay Peninsula. 

Military l>ooks apiiu pmmiiie to play a prominent part in 
the autumn pnblishinc season. One nnnounoMl by Mewtrs. 
Lonitinans— •' Historioal Ho<>onl of tho 14th (KinR's) Huwiars " 
—takes us from 171.". to tho pre««>nt .South .\rrioan War, for 
which tho reifimont ombarkinl at tho eml of 1800. Tho author 
Is Colonel Monry Blarkburn Hamilton, who sorvo«l in the .Afghan 
war ns aido-4l<M-amp to Sir Samuel Browne, and with his 
rouimont in the B4K>r war of 1881. and now eoumiands at Vontor!*- 
dori) with the loeal rank of hriir:i<lieF.in<n<>n>l •' T»>.. \V»« .rf Mnmy by Ci4mi*| Mm BhkbOi*. «*m m» «aly ihr r. 

the Indian Araiy, bat tbr ■nii •b« flrvt w m gwlanl ib^ « 
ir»iilu« of <'IWe. Cllvr arrvnd umirr bisi at Ibf ««|: 
IVvlrota In Tanjnfr U I74U. «imI It w»« «m ibU or — t 
th«< frlnndabtp hrvin wbieb l»au<d ba K wwi ibMM tbiwia 
Lawr^nrr dylny In UiwImi In IT73 v«vy ututrtty afUw 
death. Ilnnnah Mnr<« wmie lbs rpltopb <•« i ' >> 
vilUiCe rhun-h of Dunrhldttiek, utmt Es«(«r, vri. - " l| 

Family, who alM> wl up Ibe tall maiUMMat to bia mmi 
Haldol! Hill not far away. The miliUMWt la WmU 
Abla-y er«-4-ti-<l by the Ka»t IimIU ('<Nnp««y and annBMi 
a bunt of Lawreiire by Taylor bmr* tbp Inatvipttai >- 
DlKlpllne eniabllnhitl. FortniMoa pmleelfNi. HrttI 
extendrd, Krenrh and Indian Armle* ilefratnd and 
rtHitorcd in the Carnalle." A few letter* Of Lavm 
inoliuliMl in the Brilixh MuMMim Addit. MMI. 

Our ronicratulationi to Mr. Anatoy am >br bnil 
|)erfomuiiM-<> of his .M<ib /rom /UiiNli/i'y'a at tbe l*rlne<' of % 
It in pntliably owinic to the mieeeiw of lhi< dramaliaMl 
that M«-w>rs. I^in|(tiianN have Just annottnood • nrw and < 
i^litlon of .Mr. Anstey's iMMik, "The Man fmoi BlankW 
Other SketehoK," with the II I u»t rat ions, by Mr. 1 
I'artriilKo, whioh must have nimpliHitl th«* la>k nf pati 
pi«>ee on thi' staiti-. Tho work oriKiiially apiM-an-tl in I'mH 
WHS republished in iKmk form piitht year* nfpt. 

Mr. Herliert A. Farley will, in future, r«»pr«iient SI 
Pitman and Son*, Ltd., in the prnvlnr«>ii, and will tra 
oomnieroial, shorthand, and elementary ••ebnol pubtieaiion* 
Arm in suci-<'si>ion to the lat« Mr. K. W. Tyrndl. M 
suddenly in June last. The leadlnic feature nf tbe alM 
piililioutions next autumn will be the revismi edition 
" Instructor " ready in Si-ptnnber next. 

" A Short History of th«> Helm-ws to tbe Koman Vi 
by tlie Ker. R. L. Otiley, will lie published on tbe 20th i 
tho Cambridim Univentity I'renii. In d<*aliuK with tbe patr 
and nomadic times tlM> author has followii'd tlie plan nf K 
his " History of thi" Hi-brcws." S«<ven nui|>s an> included 

Helen Mat hem is issuiiiK iromeiliately her novel, 
Wildllre," at Is., pa|M>r, ty|ie, and nuoilier of pn|E*< 
identical with the tVi. edition, the only differeiice Itetni; 
cover, which la of cardinal red pnper. 

Mcaam. Longmana' now list Is |>e<-iilinrly sinnit; in )» 
paycblcal roaearch. Benlde tho lonic-4'X|Mvted work i 
volunM>H on " Human Personality, and its Survival after L 
by tho lato Fre<lerie Myem, they annnunct* a Iwok I 
Horace (t. Hutohlnooii on " Dreams ami their Meanll 
which ho reviews the various thisiries and »|ieeulali<l 
drtsims, and a volume on " Intuitive Sii|q{eslinu." by 
Thomas, author of " Spiritual Law in tho Natural World.' 

AuH^ni; the other new books announeod by ] 
LouKninns are " The Kpiatle* of Erasmus, frnni bla I 
I^'tters to his Fifly-s«H'oud Y»"Br, .ArrauK^sl in Onler of Tioie 
KiiKlish tmnslations b«Miif;printe<l with a commentary onn 
tlH> chr<^nolo)(ical arrnuKonM-nt and siippltiui; furlbe 
Kraphical matter -by Francis Moricnn Nichols ; two v 
by th«> late Dr. Civinhton, " Th«- Chnrch and th«> Natio« 
a reprint of a HM>UK>ir of Sir HiHirp" t'n-y. prlratel.r prii 
1884, with tlio iiH'morial semion preaclM-d by Dr. CreicI 
Knddeton Chun-h, Northuinlierlnnd. on DoiN-nilier 23. IH 
a;i introduction by Sir Ww-.iril (Jrey : " Tbi> Old P»l 
Whitehall " by Dr. iCtlKar .Sh«'p|»anl ; " Leisnrable 9U 
by the Kev. T. H. IVissmori" ; " The Ministry of Orac 
the Bishop of Salisbury ; " Onlinalion Addre!«»>»," by ti 1«0 LITERATURE. [Aujjii t* loak Wit Ibr at on**. 

" AaMi<«a DipiaMMlk- VoMtloa*." Bjr J. H. ItMxUniui. Miriiullvi 

ik» li«r O p»wi» , _. .1.- L'. " 1W UH«in of TViadil." By h. Nidn-nun. iHul. •». Mt. 

•< r>iil»i'. rwUnc." Ih WaliM lUpBcMid. MMhaM. tm. 

" A Okmw Md • l>r(«wr." By N«Ikmi Uof*. H>t — «im. 6*. 

«^ of OnMt I Iwil." By Avikor of •• Mfaa Molly." J. Murrajr. LOT or HKW BOOKS AND REPRINTS. AMCH/BOUMICAU 

■OtUL-O ri'Ujr unt ■» a H JuaKaiuK ixWt.tBi*^ l(*r«ilUiL Mt.M. 

AUT. 

AXtMAL •n'Ona. Xa.l BM' KiH' WtMi>«. TH»>H- IMfnrt U 

MIOORAPHV. 

T«K«*IXT« A'VOMIiWto'- < liAXOK KKA. Nvoarf SniM. 

Bylk>K«t O t- O A>'> >| b b 

KOUCATIONAU 
n-CXI»« B UUm iW or OE>IMt.TKV K».|i> I..V.. VI. Mi XL Bd.bfC. 

Halm wrf •uniiK Bat > ^ ^' ><>••< *• tt 

ii>ltMK»(-|AL mrcATI- ItDAD lt)t P. HooPBB and J. 

uajuua. TsxIWm :^- 

rtcnoM. 

THi: ^r<litV<>r KVA. BttriLLP>v«i<. 7\.i,. rSM- <'on»ul.:» b. 
Tl< '•KkHCIIU. Bf aaM-sBBTR 7<«>S. 30>|i«>. Mt4iiurn St. 

rtii l>i n I. JrrrFnaw l>H«.aS»». W«r4 Uirk. (•. 

,k itar •Mkorat " AmiBMI«n>oas Bkrrlr.'J 

SYUSBi '')J C. i«H*«Koa. 7H '-i. li) »*. Maykia Ibniiall. 

% ii 

AuncoroiATONnnKiw. Bf m Ta»*f«o«. nkxni.«»»». ommu. ••. 

iAMM<IMI^MMlMHTmUrL'MtMtMato». U4mI< wilk Ik* ca*t«l* ol 
riwaaaM ky Cilml a*>><«r Tlvk darin* thr Aiarrinn Brrolnlioa.) 
TSKaKUnBOP HaPTT CHAX( r. By H. B MabkkiTT Wathix. 7<(^S<.;. 3Bpi>. 

•• 
ri •( aodm tiam tan <d whauinl wtantan.) 

HISTORY. 

;TBAV«tT or C-IVILIXATloV riMM KN>;I.AXI> T(> AMEBU A IN THE 
ICKXTt'BV R; K l;..<lI.|[>r"^ >>, S'i. 3M |i|>. BirM'tifxId. 

ia*a tiM vmUcAlimi at thm n t u t bn t t tk c««iui7. Um 
I or IW mrtt eotooM* of A»« >fc« . ud <>(Ji*r klndnd ral>)rrt>.l 
numriTB MAX. Bt Da. M Bomnii. (Tm»W Priawn.1 <x4.USpi>. Dertt. li. n. 
CA uaMMHaa I9 Mc. JuM Imm tnm llwOMnaa at f rilwi w Motii II*«niM.| 

UTBRABY. 

A i^MMMrTABT US TKSXXfa n ' IN MKMoKIAIL" Br A C. BajkOUT. LL.D. 

7^ . S'4. 81 rt MaranilUn 44 6d n 
 O BBK T BBOWKIKO AJ« A BELKIIor* PREACHEB. Br A. C. PMor. 74(xSK. 

Ul fr C^aMda* I'aiiMUtjr PnM 2<. U n 

MBOICAI. 
A MAXl'AL or MKOU'IXE V„| III (>1 l.f W. H ALUraix. M.D. *<■. IxS^. 
«7r» Miiiiniii 7i M 11 

HI8CCLLANBOUS. 
(XAXKIMia. Br lito>.s b> Vti \ M>rTHr>>it> ('..rg. too r». fhi>>iKii<«ii> . 
|\iaHa $L0O. 

HATURAI. HISTORY. 

r*- ' rmpuiK AXi> MoTHv B)« r. KtBBT. r.LK..rc.r mjxts 

A lov^uM «itu«at c4 ik> af n InUrntlnc BrttMi l>«lttT<liM and aiothi. pinfBMlr 

AJOTBjnCTtOllATVBr Br J P M<.*B»*T tH.tS.llSw. C iWMtaMi. 7«.(d. a. 

POETRY. 

KTBAT TBBaCa. BrO B DntnhTV 7^-,.»*». N ManUII. Ii. 

U«aliaM««»—a»l»»«Mpa»»»Qiilliliiii— »»|trw.l 
TNK Ijurr l(i:«rflB Mi «*« r u ai. Br J- •. AscwBian. (Th» an*hff aOTtnt. 
- ". «»» OtMrtltAwdL a>. a. 

4ILA A UfKBlt or nU WEST BrC K pABTBB.7^><iai|«.jMn>U.lt. 

■■vamnrs amo mbw BDmoNaL 

■■■!■■■ BKX MBABL* MIMUOX TO OUVKK C K<;M WELL. UWUM. Xd. I* 

KKXaWOKm HhkudEdal- «« »» Btark U(d 

nuBT or TBK PAIB «' T1IE ATORV OF ROB ROY 

lAPMY AN I' '[ 1: AVBL. CHESS. Addrett " inriui ' : LlTtKAXtrBBi Pri>< infl Nuita PRUBLRM No. BA br 

OTMAB NKMU. Vlaaoa. 

BLACK •■ 
PROKLI 
(AMI. Ko 
BLMK. ?d 1 WHITX. trtmm 

Wkto to pikr >ad IMto ia time BM»M. WHITK WbiUt VlioHLKM Nu. 2(18. Iiv Alfrod Av MiiimM.- 
- K .■»! K Kt 8 ; K ot K'H 7 ; Kl» al K 7> ami 

(2 pUvti.)— K nl K S4, ; Kt at y Kt w|. Thic.' 

I'ltoULKM No. 'Mi, liy W. A. .Sliiiikiiiiiii. 
K :it K B :t : y at y Kt .'> : K iii V ''• Blao 
y B 7 ; B at g B 8 : iwwn at y B «. Wblt<- u 

I'lioiii.KM No. ilO. Iiv W. A. Shiiikiiiaii. — ■) 
K at K 2 ; g at K U « : K at K Kt 7; l>Mii.|»s at 
lit Q B «. Black (2 i>kfe>) K at Q 4 ; paw 11 at 

Sdl.fTIONH. P^ollll'm 185). .l<*!«|KTH<'ll (^t) 

ri>llonc<l bvQ-B 8. &«•. N<>. llMt. Ui.sii.t (S 
1»1. L. Miill.T CK. k«'v P-B 8'-Kt. Thiw: 
PxP; 2. K-Kt 4. *«■. K.-y threatens 2. Q- 
:j. K - Kt 4. inattf. No. 102, Trt>it/.kv Wliito 
R-K 3; 2. K-B 5. &o. No. UKt, Wartl.- 
No. 11)4. OlMrmaiiii CJl. 1. Q - R 2, P. R : 2. V 
Q-R 2. B-Kt 8; 2. g - R 3, &c. Or I. 
Hue.; 2. PxP oh, Ac. N<*iir tri<«s l>y Q-J 
5io. 1U5. .S'frudN/if -\Vhit<- draw., 1»v 1. 
2. Kt-Kt (I ch. PxKt; '.i. U-U m, vli. 
iii iKitt (Ktaiouuit4>)< Other varialioiiK. No. 1 
0-g Kt (Ml. No. Ift", Karstdll [X). k<-v 
>?.-ti<mllv by 2. g-g <J vh. p g? ;i. B 1 
Roi.hfliu— Wliilo wins by R-g R 7, &f.- «« 
" Vi'xilluiu." key Kt-K 0, tlirfatening 2. g- 
Corr«H't solution!* aa followoi- M. L. Bri 
1811. UKt. 11)7: L. (J. Hunt (LiviT|KK.I). ll».i. Ul 
((Jniml Ra|>i(l.-). 17«, 177, 171) t<i 1«1. ISIJ. 
.1. 1). Tuck.T (llkl.'v). l'j:t. li)4. UW, 11»7: An 
171), 182. 184, U»l, im-, R. L. Aiitrobii-, V 
A. f. W. (BiiMiilrvt, 175, 18U to IW; Wliili' P:i 
173: \V. M. Hf^ly, lUl. 

• Mortu BY CoBBB»F<»Xl>BXT» —A. C. W. f«od* th» fnllovin 
IK lUirbrlBL-L R-gR7. R-Kl|l<Ntl:2. K-Ut. K-KR 
«. K-K6R-K»ih; 6. R-B 7. R-g B 8i:>; G R-K 7 
R-K 3 ll<«ll: 7. Kl-K 4. R-K Kt I: » K-B C. R-K I 
10. Kl-Kt i rta. K-B m : 11. Kt-B 7 cb. K ii>.n«i : U 
K- B I in*l«. At man I It looki •• If Whil* iiiuld sin th<- K I4 
I. -. K - K 2 : 1. Kt - B C ch. K - R 1 : 10 R - R a rh. K - Kl 4: 
and disn II BIwk Rm ......... y.Huto 

i. B-gB7.R-yR: KBt 

K-K( J. 7 Kt-K«'i .. itmte 

Ml.wi an.! Whi'i- •m. .' • ><:4> t.u>.ilistlllg 

nttuitmu* « li^tnc* "I plajiiu ' A t-umplat* uialr 

tial I think I Iwraiiidlotail i.' •> In MMar ol lb* obK 

(f AMK No. XCI. Playtxl at .Miikoping :— 

W, ir BLtrK. WalTB. 

. 1 P-K4 2l.i-ll3 

> h -K B> Kt-K B3 U Kt-B>« 

J. RfP P-OJ S Kt-Vl 

4. k Kt-B] Kl-> ». Q-BJ. 

It P.ijl P.ut >b kt-Kt JitciMtuie 

Published by CbC CllUC0. SATIRDAY. AUOUMT »••. 1' 1 CONTENTa NiiTW am -nn Dat lai. 128. UB 

• LiTBH-VTURK " H«>«TKAmi.— XIV. TbfMiuta l'»rl>ie Iffl 

Mllll.ltMlUAI-IIY OK Caki.yi.k „ I'U 

VVkI^II LtTKIi.VTlKK OK TMK V'lCTURlA.N ERA.— A 

'• l>«iitH>n»l Vl«»w," by T. KhyH Joiu-n IJfi 

H41MI1: MoVKMKSTM IN V'ktohian Pobtry, by Arthur 

WiuiKh. III. Th<- Poftry of KfttiM-tion iiiul l>oiil)t ... 13t 

CrHKKNT IJTKKATfRK-- 
HtM'i'iit Kri'iich BiMik- 

I. ' T ■• ■, . r 


11- .1 i >itlrr ,Hjuu'Iii< 
■«l«o ]'. 

IV,.,, ,,, I, in-totn- roiitiiiiir de bt 

.. lai, 137. 138. i:fl» 

■rk i:fl» 

V <<« and 114 Abolltlon-Tbe Author 
on St. Marjr'H Pitrixh Reci"ter>. 

NoltiiiKJiHiii 1(0 

TriHtmiii of Blimt Thv Orip of Ihv nookmiiker— Mamblw' Mau- 

iilfli-oiii Idr» Hi«r MouiiUilu Lovor IK), HI 

S.VI.E AT Mt^SKM. SoTUBHY'H Ill 

A.MONO TlIK RKVIKWi* AND MAUAZINBR.- 11 112 

('<>itKKNii>N[>rN<-K Tho Appin Munler (Mr. Wnltor Shnn) U2 

AUTHORX AND PTrilLIMHKRM— Books to look out foT 14.S 

LaST OF NKW BtM>Kt4 AND RKPRINT8 144 NOTES OF THE DAY. We i>nl)liHli on piipc VZl n sins-iiil article on Ciirlyle anil his 
work, with illu.Htr»tioiis. On |i»Ke 131 Mr. Arthur WauKlt 
coutiniifA hi>a*riMo( artiolra nn Virtorian poetry with n inper 
on " The Poetry of HefliN-tion anil Donlit." N'oxt week we 
shall puMiHh a siM^'ial illustnited llwen niiinltor. witli n repro- 
(luctiou of Mr. R. Bryden's wood-cut portrait of Ibm^n. 
• « • « 

On p»f!« 13*2 wo publish an article on WttUh Literature 
(t projx)!! of the Niitinnnl Ki!tt«>«ldf(Hl of Wales, held this wi>ek at 
Morthyr Tydvil. TIun curious institution still shows signs 
lit much vitality after a cheqiicrod career of some seven 
eentiirles. Tho first Eisteddfixl — th« word means orijfinally 
" s«>ssion "- -of which we liave definite infomiatimi wa.s 
held at Caerniarthen iu 1451, but it is pretty certain that 
the mci>tin|^ took place at least as early as tho thirteenth 
I'entury, and tradition l)oldly carries them back to tho sixth. 
Tho existence of the Kist<HldfiKl to-day is a standing witness of 
the intense patriotic enthusiasm of tho Welsh. It is supiiorteil 
chiefly by the working classes ; it deiiends u|>on no great 
i>r};sni/.atioii, aii«l it iM>sses.s«»s no [n'rinanent eiido«inent. And 
tho lu'iets whoHO verseu are recited are snrnnir nliiuMt mitlrelv .tml to Bll •nryriutN«dl4. Mr. I 
writt< , .i.r.'i..laiiu* " Bwcyclnpw^to a< Nooi 

•rticUN. .,., C..«r«» ViiXt." " PIlM." sad - Troat." wl 
rc^bliakMl MlMMiRMitly witkoMt hU «ain*nt or U 
Alklo, the adUtor. in s book ralini " Th» Yammg Spi 
ikfr. JiMtirw Jojrea ipir»*ii lajiinctl>ia. lwMiR( tlMC I 
right In lh« artickit did not bvlong to th* (MUrii^ 
altM<n<>u n{ any apaelkl ftgreaaent. Mid an iM|«ir]r wb* < 
Im) made as to daoMCMk 

• • • • 

Btioks to r<«ad rtvi'iitly publishml : — 

" Trist run of Blent." By .Vnihooy Koi». (Mart 
*' Asia and Europi>." By Mnredith To mnmud . (C< 
" Main OurnMitH iu NiaatetoHi CMtnrjr Llt< 

\\<\. V. By (;eorgi> Brandm. (IfclwB— iiw.) 

" A l>.iu;;ht»r of tho Voldt." By Mr. BAtil 

(Ifeiiieniaiin.) 

• • • • 

The reiusc!lati<in. in the carrent number of tki 
MaUdzinf, of that popular favourite Hheriock Hohnnt 0| 
question of literary ethics of aonie interest. Ha* i 
the right to r«<vive u character whom ho has oM«o del 
done to death? From Ike point of view of literary pn 
has, of coarse, every right ; he can do what he pleaaw 
own crt>atloii. .But Dr. Conan Doyle's action in the ei 
famous detix-tivf> is S4Hii;>what disquieting. We shall ne 
now, so to spi>nk. wli mi wo ar.) sale ; and tescinatiag ell 
long since cfMufortaJdy baried in th!> page* of ■uwe 
novel, may spring up to confound us on every aide. V 
for iuNtanee, that Mr. Guy Bonthby is now giving ns " 
Farewell " in the pages of a contemporary. But bar 
guarantee that tho mysterlons doctor, whose fathomi 
and black eat us?i to stire at im some time slnee fr< 
hoarding, is really going to bid ilh farewell inearaeat 7 
ho will appeir again, to undergo a fresh aerieaof advent i 
fact is. a p>pular character .study is now so prolllable 
that few anthers can afford to let him rest quietly in tht 

• • • • 

" The llouud of the Hi-<kPrv:illes." in which tb« 
detective ap|M>ars once luore. is not the usual I.V|m> itf 
HoliiH's story. It is on a larger scale altogvlher, 
August number of the Stniiid does not carry oa very fai 
mystery. But ttie opening is gruesome enough to | 
lovers of tho nxnrd and terribU*. Dr. Wat«on dro|M qei 
again into his accnstomed attitude as the admiring eh 
But the story at prenent looks ranre like dereio^l 
dinK-tion of psychical rp'toarch than of the o»dln«ri 
ninndnii** ili*r«H*tive work. lis LITERATURE. [August I tlwir ustv. iMt jrwi mmA not qMrrvl with (iM>irdi'ialU. 
a eritW of " The Blorjr of m Afrifwii Farm " «i«pUiiwd 
tt«t Ihcrr vnprv mo lloaa in it, tlM Rontb Afrii-aii author ctxild 
Niart Ikst tkat kind of Afrioan i<omano<> w-an lM»it written in 
TtnariUly. aad br tnt* thai tkc lauich would Im< tm her oido. 
Tlw kaUoa, kowTvr, wa« not alwrnym ao. Time wan wlH>n imacina- 
Ika «M offoaadl to kaowlMijrp and prrivrtrd. Whilo a nHnani io 
«arM «M flOl oC Hi«o'« " Lra Orhmtalca," it innk an Orifuial 
' loohjrrt tkat Makinic Oriental poetry wilhnut knowing 
tat WMM like HMkiiW tmbMt pie without the rabbit. And 
Tdm kloitrr ei— yhewtly neordcd the oomplimonln ho 
fcr kb dcMtriptioa of Cihwert in •• Lalla Kookh." 
tke very point ke ««a proud at waa tknt ke kad never net root 
in tke eovntry. It i* quite in thia old haktoiwd npirit that 
Mr. BkortkOHS hnm to be complimented now. 

• • • • 

A KONG. 

I. 

AInnir the liquid aand ak* eaac. 
Beneath the azure akiea ; 
Witk trippinc feet all roay-pink 
Dllt W W] * tlW •en««<e<l and the brink— 
A ■■Mw with a lovely natne 
And knrcly, lovely eye*. 

II. 
Tke aalt-«pray 'neath the sunny nouth 
Flaaked in her wind-blown hair ; 
And no her rheekn a blukh wan l»orn — 
The blDkb .\urora brou|tfat at mom. 
Wke», anfily kiaainK fooe and month, 
8k« Mt ker roaea there. 

III. 
And from ker parted lipn a !M'>ri(; 
<'aaM> hlawinft on the hm-zo ; 
Waking the wnnd'rin(; world to hear 
A mtiaaajii from the (• olden Year — 
How " Life Is awM-t aiul love ia »trong " — 
In ■M i tlj l worda like th«-!«e : — 

" Sooff of the neean f>uvll. 

Rain nt tlM- i.ilver-«pmy ; 

Fairy-forest » uniler the wave, 

Bmerald-iale ami coral-cave ; 

IVblde and pearl and lilac nbell 

Htrewn on the gulden bay. 

fhwc of tke aappkire deep, 

Kong and alienee and aigk ; 

TUca tkat ebb and ttdea that How, 

Wa««a tkat wake and wind* that blow ; 

fUtna Me a b<-art that pure aball keep- 
Love that will iM-ver die." 

M. J. 8. 

• • • • 

A bnat of Arthur KinilMixl li;<s l>een iinveil<>d at Charli*- 
Vffln. It ia the wiirk <4 M. I'aleme Bcrriebon, who wrote a 
eartona atndy c4 Veriaine'a friend. Kimbaud waa a nort of Villon, 
n va^Aoad of (cnina, who led tke BMMt miaerable of exiittencea, 
aa<ka«Mtane toe poca, '* Le Bateau I vrp." lie waa tke 
raftke theory oftbecoloar of the vaweU. If all the 
iCoraaiMtleeiNnnartaent in the national nntholoirien of the ordinary lasue beeomea xxvi.a of the f 
and tke paipw are alao diferentiated by tl 
Initial lettem. Tbua the iiunilM-r of |>aK>>» in 
appeark, to the caHiuil oliM>rver, to be the KanH>, 
chapter rount Im> hunte«l Noine ttin<< iM'fon* it 
MTM'n it la found, the i-areful wader of " Si«ter T 
i« a book that niu«t Im- re:i<l with heeil or lefl 
iii<'lin<><l to think that ItH oiiiiHHion froin the lar 
nii'rely lMM-aUM> it \\-»n tbouKht to Im' in<>KM>nlial 
Htory of Kvelyn lnne«' m>uI no jot further. Th< 
a iMrattraph at the end which |M>rhB|m k>vi>>i some 
the MiliiiH-t of KiHter Mary Johu'w ntliluile towart 
aa a whole the chapter ih rather for the biltllonii 
not too harah a w«>r«l for the collector of literary ( 
the lover of the art of Action. A well-known Bulgarian writer and ihm 
Rcbopow, haa Ihhmi Kcntenced to tlire** yeuni' il 
refuaing to |M-rfonn cotupulxory military aervioe. 

Mr. Carnegie haa offered to provide money I 
of a free library at Montnwe on condUion 
Librariea Act i» adoptevi and a Kuilable Nile prov 

It ia reported from New York that Mr. Carnr 
offcre<l «1.'>«.000 to the City of Montreal for a i 
provide<l tlial the city authorities giinninl(>e a 
annually for ita *up|>ort. . 

Mr. .\ndrew Lang haa wTitton tocontnulli-i ilic 
waa engngitl u|H>ri two lMM)kN deiiliiiK with tin- laic 

The Archbiahop of C.interbiiry will pr(>ach tb 
a|)Ccial «ei^"ice to Ih' held in Winchester Calhe< 
of the comnKMnorat ion of King .\lfrwl th«' (Jn-al. 

The new Kcctor of the K<linburgh Academy t 
HawkNworth, of Clifton and Qni<«>n'H College, < 
lN.-en for Ni>ven y<-ar8 an aasiNlunl maxtt-r iit Hugb; 

Mr. C. A. Pcanon, it ia atati^, hna purchai 
|Ki|>er, and inlendH bringing out ncxi we<'k the .Vi 
be run on thu mine line* as the Daily Expre»K, but ' Dean Farrar attained the age of neventy on A 
It ia forty-thrt-e years since " Eric, or Little I 
flrat of hia numerous worka, waa publiahod. 

Mr. Ste|ilien rhilli|m, we read, ia at woi 
having for iln oubjiM-t Joan of .\rc. 

The ll'calmiNatcr (ituetU haa aubmittcd i 
Viiltw of RlixalM-th " to a working man, with 
candid review. The rexult ap|M>unHl in iIk' VI 
about thrve-4|uartcrs of a eolninn of very deprecia "The Book of Bf'auty " in I'linch this w 
npon the Htyle of Mr. Henry Harland. There ia i 
" Literary " column for a ladioa' paper. 

M. Kdmond Rootand, in Kpite of Ix-ing foi 
by hi* doctor, In aaid to bv cngagud upon a nove 
regard the writing of proae aa coming under the i 

It ia aaid that Tvette Ouilbcrt ia WTiting AugUHt 10, 1901.] UTBRATURB. Mr. AiH|iiilh, III liio ntlilrt'K* ilf<l(vrn<<i tb<> nth<<r day to tbv 

Untvontlly Ktli-iioliiii «tiiil«iil>i al Oxfnrd, Utok iN<«-saloii In My 

ffw wonU nn lo fonn SMi i«X|>nHM>loii, and 

Tite Purity tlinl liiili>niial>l<' i|iiallt,v, oa wbkb mi nmiiy |>n>- 

»/ the f«>NMirit hnvK wrllttm wi many wlcl«<ly dlfftTlnf 

jMiniuUf/e. ii|>iiiliiiiit Mlylt', |I<< laiiM-nttil (hat wi« wen- alart- 

liiK lint twi>iiti«<lh (HMiliiry with mi Ivw to ({tiidi* u« 

in th«< rlmht pulli. Tlu<Kr<<ul numtt-mir itlylt' Ti'iiiiywiii. Krimdf, 

Miitlliov Ariioltl, StcvtiiiMin -ari> ili-tui, uiul »ii all »|i|M>nraiic<- 

I Ill-re In III! iMii' III iiikf (iH'ir plnci^. In ehi- iiii>niiwliilf hf 

NiiKKfHiitl (liiit t'lii-li i>r IiIk hfiirfrx iiiiKlit. ■■< lii" liiiiiilili- ilftcri'*-, 

do Miiiii-tliiii); I iiiiilnin tht- piirlty uiid to |ir<>viMit tlii< 

(IflinNtMiKMit lit our liiiiKiinin-. Hi> iidilitl llmt iicvit lia<l llii- 
IK"*"*! tor KHfli n tiiik Imhmi iiior<> |Hit<<nt or inor<> urip-nt. Tin- 

inlHtiikf!) of thi< iiriiomiil nn< ImnI (i diir«<, lint tlu< i>tran|{«< 

t«riiiiiiol<i(ry of the iwlontlMt U nlniint <<<|iially affllrliiiK. '* Thi* 
nnooutli mill iXH-iiilo-clnoMlrnl t<>rniiiiiilo|fy of thi< nii>n of Hoi<>nr<>," 
tho " tortiioiin mid ncltiiloiii |itim<H-<i " of tlii> |ihilim<i|i|i<>r«, tin- 

*' |in'ti>ii(loiiH iVfiilioniililii-H " of ttii> art critic, and tlii> 

** mII|>«Ii<nI «Iii|hIiix|i of tlir iicwcHt school of Joiirnnli«t<i " thf^> 
»n> all <<i|iially n-piiKiimil to tin- i-diii-iili-<l ninii. It wn-. not 
8inl»jt that Mr. .\-M|iiltli ••lioiilil put In a pli-n for cliMiriK-tK, •liinpli. 
city, and iiatnraliicHs of i-xpn-ssion ; ami. in that conin-vion, 
that hi« xhoiild hiiv a word or two in fiivoiir of Ihc Htiidy of (•n'«*k. 
But it is an «|M'n i|iii>xtioii whether the nNMiinilatInn of any 
amount of Cin-ek wiiiiUI priNliiee any appns-ialile i«ir<vt iiimn the 
purity of tim KnKlixh laiiKuap-. In all a|{it« men of eiiltiire have 
Ih<«.-ii apt to pin their faith upon some master of Nlyle, ileail or 
livin(f, and to lament any deviation from the strait path that was 
hiinicieiit for him. Some purists even at the pre<u>iit <lay 
Would have us use no woril that was not xaiictione<l liy the 
authority and i>xample of John Drydeii. It diM-s not mailer 
whom we select as our iiUMle! ; the result of any hard-und-faxt 
rule of this kind must always 1m> to cramp llie laiiKiiaK>> nilher 
than to purify il, and to Niilistiliile for fre«-<loiii and a ne<'esMiry 
growth ail affi-clatioii of archaicisni. We have not hiiiK much to 
say aKiiiiiHt the little 0X|ieriments in measiin>d diction, such nw 
Mr. Vivian'a revival of the WdiiiMfi-. which wrve now and aKiiin 
to ni-all ploniinntly enoiiKh the style and manner of a liyKone 
«K0. They have, if not Iheir use, at any rale their archieolo- 
Kical iiiter«>sl. Bui the- " purify of the laii»ciia(p' " thai much- 
al>iis«-d lerm is not to In- safeguarded l>y any amount of M-holar- 
sliip. In fact, i I is not to Im> safeKiiardtMl al all. So loii^ as 
KiiK'lish is n liviiiff lanifiiam-, just so long will it continue to 
grow, and to develop, ami to add to iu rpaourccH ; and 
llic most that the s«-h(>lar can do Ih to pnt a drag U|M>n the 
wIkvIs of ilH pn>Krt>sH. After all, the " allpshiMl sla|Klash 
journalist " has also his useful function to (Hrrform. He is the 
advance guard ; his lively fancy (which may sometimes, wo 
admit, l)e tw lively for the taste of some of us) invents the 
store of new expressions from which our language by <legre<'ji 
seliM-ts the tlltest and adopts them for her own. We may 
s|>eak of slang and of liarharoiis locutions, hut what is slang 
tiwlay may in a few years have htM-onie a classic phrase. It 
would not 1h> easy to (loint to a siinfle man of g»Miius. from the 
days of Sliakes|M>are dowiiwanis, who has not b<>en accumnl in his 
lime of designs against the purity of Ihe languagi>. Turn to the 
letter from Sterling to Carlyle, which is (pioted al length in lhi> 
next article, and note how many of the wonis coii<lemm<il there 
have now Imh-ouic usual enough iu good literature. Il is Ihe man 
of genius who picks up Ihe disregimU-.! gold from Ihe ruhliish- 
lieap of contem|>orary conversation and issues it slamm>d with Xitcraturc poctraita.— xn THOMAS CARLYLE. 

Ttinma* Carlyle ha* lM<fii mm' «ritlr« akn«l. 
widely dlffi^rrnt aniwt'tii, than alnuMi any bwaaa bt 
taut century. Lire*, iminolnt, rfnilnlwvwrm, and afif 
lo Ihe numlir>r nf two Ihoiuand, nM>n> nr Ii>mi, i 
man and hU work, afford at all event* m* 
infliiene«< thai he has exerU-d npoii the mind nf ib«i Vie 
The con<uH|nenoe of thin ma»« <>( ulill aeenmnlalinic Ij 
thai few readem of hnnkn, whether in the Hrili>h lb 
.\inerica, have not Mime iin|M>rllciaI an|uaintanee wil 
faetii of Carlyle'* life. They know prolwhly Umit 
Kcottinh hirth : they eonneet with him. ralber la 
liarharoiis-Miunding naiiHMi a* Kpcleferhan and C'raiic 
I hey have a vague idea that he utiidied in KdinbMglk, 
lady whom he shainefully ill-tr«>al<<d, eaine tn I nm^m 
Ihe " French Kevoiution " in Kurb upare bourn a« 
irrom Uw " Cartylct Hoon CkUtoiMk" t* devoted to dyspepsia and f|uarrelling with bis m 
Thanks to Mr. Fronde, and to the rontrovenie^ that b 
over the pnlilicalion of his " Life " and " Kemini 
Carlyle has Iw-come indnhitahiy the he«t-known literari 
his day. And. whatever may l)e the ultimate fate of hi 
those lK>oks that pr«>ache<l the lio«|H>I of Silenrv at »n 
and with so many |>as.<>ages of heart-stirring eloi(uenoo 
of Ihe man himself will always remain one of tbc OMistCl 
and absorbing in the history nf English literatnre. Mil 
for success was as long and as bitter as that of John 124 UTEBATUBE. [Avguat I tte ewloM wiy i<m4 In ih<> intcrvatiac " Oarljto'a 
nam* CVUk**- " p«l>IUbNi hy tkr < Homo MoMtrial 

Tr««l). ««• p«irrhaM<<l bv (kr rwumltt* < . .. .lidUriMt In Mmy, 
IIMK, wad luk> •lnix> ilM>n hron opm lo vUilom »• » aort of Carlyle 
Mmi mi. It U mkpr rarkiuB to )<uk bk<>k »ow, pvpa at thia 
■Mdrat di*l»n<<r k4 lime, and lo iiutc the UilHtniltitii tvliioh lM<M>t 
Mr. Ocoffe Laiiilia. th« aortec airirit iu ihta <>«tcrpriae. in 
ito g M c a Haa of kU wry laaiaM* Maolvr. For wme n^Mon or 
etlwr. alBKwi ••vrrr nt-«»'«psiprT In th«» kinciinm Ihrrw cold water 
apM tli<. |im)<H-i, n'fu.M^i t« nolicp it at all, or damnnl it with 
MbI praiap. It wa* lolt for t Ik* Spmher, alaaoat alono aiaon( 
haportant paper*, lo roow* fonrard with an article of 
and rlnquent approval. It i« perhapa hardly wxirth 
«Mlr. »(nr that the whole matter i* a thing of the |HUit, to 
pitate tlH> a rgi l u w n ta that wxpre n*ed on either nido in IhiN 
ttc« eoatrovvriiy, but it may lie a< >«i'II to quote here 
Ctelyiv'a oata aplakiaa cmi the Kuliject of memorial honaaa, aa 
g{«Mi by Mr. KeiHnaM Blunt in hi« exc<>llent little Itook on 
•• TV" farlyle'ii Chelsea Home." Tb«iie an- a few of tbi- «liv. 
rccnrdi of bin riaitn to the hoaieaoC Luther, 0<«-tlie, and 
kOkr : — " CJorthe'a ilouve; — were in Ooetlie'n room ; a liKle 
^{^^ «Wj OtcJ* <^ ^W^w (Wt-wlrte-<H«wt tH—>Ml4WI«HI*.O.Ir— Iwi.l gHMt ■ot aiarh bigxer than my dr<- -i -and w-rote our 

■■MB la ailMice." " fUnrnaeh with >i uric wln-re Luther 

1^ tmmtM aled transtatiac tke Bible ; iher<- 1 «pent •»)<■ of the 
■MH*fart«rrating forHMMmal «rer got by trarcllinK. • • .They 
fipea a donr. you enter a little apartment, a very poor low room kmn aad amre, SoUllar'a for caa. . . . Sob 
atill iitore affeelinit ; the r«MMa wkera kn wn>t 
exactly Uk« the iiiodel, the bed wb«ir« k« died, t 
Jiia daad feca. A |iour iuan'« koiiM% and a brave 
at Uai^oat Uwte." KI'M^w|M•re, too, Oarlyle kao 
kaea apureolatioa. the viaita ho paid to tke 
apeara, Johaaon, Naartoa, HawllBtt, Bum*, m 
j^etaroa of the da^alUnga of fllaole, ol KlixalKtJ 
of aierUfV. aa we I aa or tkoae of Gaetka, Soliille 
hnnc apoa kla own walla at Ckeyne-row. 

Oarijria'a Parantaca. 

But (or tlH> pniioni we may leave the CI 
retmre in a few wordit the leHa-known hiHtory ul 
life. Me waa boru on IX'oomber 4, 17U3, " in a 
of a rooai, ttft. by Ut., over the nreb at Kce 
fktker waa a atoaeoaaon, who liad lM>eonie a an 
iiM>iher, wkoae maiden name waa Jaaet Aitlu 
>l<HiM«tJ« anrraat. Hia kindred were Aaaamlali 
iu the flfte<>n(h century tlier<- had lM>en a 
Torfhorwaltl, from wiioiii, in later yearn, a Dm 
tr»n'<I ThoniaK ("nrlyle'tt <Ui<cent with ap|iar<>ii 
iliMMiiiH-nl cauMtl much aiuUM*ment when it v 
Cheyne-row, but t'arlyle hinixelf — no mean « 
inclinetl to liclieve in the correcine<m of thin I 
was not the man to lay any Ktretw u|>ou it, eort 
hiiu it was HulHcieul that in liiii motlier lie hn<l " 
fain".t (U-w-eut — that of the piouH, the jnst, nii< 
that hiH father was a man who walketl " ns iu t 
of heav<>ii, ami lu-ll, niid lli<> jiMl|;nient," althoueh, 
he lin«l a |ir»'<lil<-<-tuiii for tlie society of tlie tw 
hi» mother he It-arnctI to read, with his fatlKT he 
of arithiiH-tic at the np- of Ave. From him, t< 
Htill more valuable lexHon — the importance of tl 
of conwientious work. Thi-re are f«'w |m<it<RgeN in 
touching; than thiMC in hi^ " Hemiuiwct-iicex of J 
K<'clefe<'han, Mnsoii," where h«' s|M>nk» of the ac 
hiH father ac<-viii|>li!<li(Ml in his own sphere of act! 

The force that had In-en lent iny (athei 
exi>ende<l in mnnfut well-<loini;. .\ iK)rti<m of 1 
benefli-ent tmee«i of hio wtronfr hand nnd xtreii 
that he undertook but he did it faithfully anil 
1 ahall lo«ik on the hou><e« he hullt with a cor 
re«t. TIk'V <<tiiiid firm and mouihI to the heart a 
district. No one that comes after Irim will 
was tb«' lliijrer of n hollow eye-»ervaut. The_\ 
for me of the (tosix-l of man's free will. 

It is easy lo s*^' from what sonrce Carlyli 
aeatMl hatred of all scamiM-d work, of Mhums, ant 
iiion of the "eternal viTities." In hiit own w> 
he was always steadfast in his refusal to write I 
to make any concessions to the supposed tast4' of 
believed himnelf, soys Mr. Froiidc, to havo 
capability for literatnr*- than for any other occi 
did not on this account take his profession any tl 
Wlien matters were almost at tbeir worst, and 
offer of employment on Tlic Timr», through 1 
liiiK, he refnued solely from a fear that lie mi| 
associati-d with sentiments that were at variaii 
It waa im|iQssible for him to wear harness -" 
light as was re<|uired by tmoksellera and edit 
from Mr. Fronde : — AuguMt 10, 1901.] tlTWRATURE. AimI It wa* iiiit liMluMlry aiMl <*xa<>lnnM •Imw iImI hi< 
lonriM^d from liiv riilliKr'N <-\ntn|>l<< ; mnmc uf hi« iiiitrvrl- 
Iriiii rniiiinulKl of uorfN i'tiiiir> iiImi from tlif •uiiii<> wHin'f, KilwanI 
IrvliiK, iifti'r It I'oiivoriuilioii with Juiiioh Ciirlyl)' on »ii«> nc<>>- 
kIoii, turncti lo tli<< w>ii niiil iwld:— "I liiiv<< ort<-ii Wfiii<liT<tl 
%vbi*r«< you a<-<|iiir<<il that |M'<'ullur, iirlKiiwI, and fort'lblK iiiaiiiii-r 
of t<X|>r<>iwinK your l<li*aM. I bavi> illarov«*r<<d that it U an In- 
Jn'rltanci' (pimi your futhfr." 

BdueaUon. 

Curlylt'')) iMliiciiliiiii wnN foiitiiiiittl fur n xhiirt linu* at th<* 
villuKt' .Hrh<M>l, Ihcii liy Mr. .liihiixloiiK (Ihf " liiirKluT iiiiiiliit«<r ") 
iiiul hivt M>ii, tiiiil iiflfrwunlH nl lh<' Aiiiiuii <Iraiiiiimr HvhiMil. It 
wuH rli'ur •■iioiikIi l>y thiw |Iiih< that ht< wan no ordinary iMiy, umt 
It wiiH dcoidiHl lo wiul him to tli<' ('nlvfrxily with a vii-w (o hin 
ortlliiutioii to th<> miiilxtry thi> roniiiioii k>>uI of a |ir<iiiiiHin|{ win 
ovttii in lh)> p<Mir<*Ht KcottiNb hnii<M>h<ild. Acc-ordin|{ly, Ih> wuIIcihI to 
EdinliiirKli u dlxlaiici* nf mmio I'lKhty iiiilrn or nior)' lo utt<Mid 
the clttH>M«<i thrr*'. Thi> NovonilM-r ti-rin of I8(W( saw him arrive, 
a Jjoy of not <|uitt< foiirttntn yinirs ; an im old iiiuii of M>vi>nly h<> 
n^ft'rrf'd to thiti cnrly Journey in IiIn inaiiKiinil addn-xM, on iM-inf; 
JniilalliHl an R(<ctor <>r tho Unlvcmity. Yuuiiif un ho wuh, Ih« 

(Kioni Uiv Minmlun- lijr Mx'lnjr. IBM,) 
(Krom Uw "CMtjIe'n HoiiM. CnUlngiw. hgr pmninion of Mr. O. Cl»j.) 

I'ormvd friends at KdinliurKli who were n^ady to boHrve in his 
fiitiiit>. Charaeter and intelloct alike wer«> far alxive the level 
of the ordinary underffradniite. lie n-sul widely, and " Tristram 
Shandy " is said to have lMH>n hi-* favourite lN>ok alniut this 
lime. He conteniplatt'd an epie. To llll up the time lM>fon> his 
onlination. as well as to «>iirn some muuh-iie«>de<l money, he 
started scluH>l-teaehing, and returned for a while to Annan as 
first malhematirnl tutor, at about t7(» a y<>ar. Tho proj«fte<l 
ordination was never to take place, but in 18M he went so far as 
to deliver an exert-iso — a " wrak, flowery, senlimental " sermon 
in Kn|;lish— and at ("hrislmas, 181.">, he eom|M>s<sl a I^atin 
disoourse on the i|uestion .Viim i/<'fiir ri-ligio uittuniliit. ^ 


iibU^ a« III ' . I 

tiiH frlMul 

A irrvdy, ate oiU, 
I by hi* a«|aalaUaeir> 
" with wiNider and tIeliKhl," ami In llav 
thoy inn«L^N< kmiwn U> (be world. " (if.ntti> 
will rxmkir you irn*at " «n»rr h«tr Snal *»onl« ; 
" amy xlnxw r«'iid<'r y<Hi Ih.IovihI ! " H<itii»- 
thinit, no iloiibt, niuat Im- all<ntf.«l for 
nulnral lendenry t<i kIM a n-fn- 
kliHl with ornament, but tho i 
remains a remarkable one frota a > 
eoiieerninK a man who was a* y< 
unknown to faim*. 

In H«.pt<iul»r. ININ. t'arlyb- i<i>lnriH-<l to Wial 
had iu>vi.d CIMI by his inlerlwle of aahoUatir life, mi 
now to iinalify for IIm* Bar. Ifem be obtainnl bia li 
Work, iH'inic employiHi by .Sir l>arid Hr<>wster to 
nrlii;l«ii to the " K<linburKh KiieyrbtpiMlia." Tbrmii 
aKoncy b4< oblaine<l a tutorship with tb«< Biilirr* at | 
- money whieh he expended, with eharaeterl«lic gH 
Hii|V|MirliiiK )>■'* brother John as a mtMlieal student sad I 
a farm' for his hnilher Alexaniler. lie Ir.inslale*! 
.Xleister " anil a less interest ini; task I.4.K»-nilr.-'s " i; 
for whiel^frlast work he ns-eivi-*! tr>«l. Irvine now 
re<-oiumert<le<l him to Mr. Taybir, pniprieliir of tl 
.Uii|/<iziH<'.'who empl<iye<l him to do a scrim of " Portni 
of (ienius and I'liaraetiT." H«- was now fairly stai 
lilernrj- eafe«>r ; his niarriaK*', over the iMH|tH*l of wbfa 
uniiec«>Hsary ink has Ik-i'ii spilU-d, was soon lo tr.l. 
0«'tob«>r 17, ISai, he married, at Tempiaiid, 1 1 
forwnrtl known as .Inne Welsh Carlyle, and the |air •-• 
in their llrsl home (after a eimsiderjble aiiHMini of arui 
tile bride's uHitlier),i«t Comely Bnnk, ail » :ti siil 

next four years he s|n-iiI there ami at < n.H-k 

wrote most of the " Miseellanif.s." .lelin-y. loiiiider 
of the Ktlinlmiylt W..nVir, in.ide his aei|uainlani-e and I 
with (treat consideration, obtaining for his hmtber 
WTis now a f|iialine<l doctor, the pout of travellint; pi 
(he Connl«.!ts of ('lar<>. Frtmi Jeffrey, too, he Ixirrowi 
with which, the MS. of " Sartor " in his Img. b« 
llrsl desctmt U|)on London. 

"Sartop Rasaptua." 

BoKun about the Octolur of l.KIO, and inteiMl<4 
for a maKazino article, " Sartor K«>sartus " (as it was i 
<-alle<l) wTis not the best ima;;inable intnMliiction t 
I<ondon publishers. However, it had Io-jmi flnishe<l I 
of July, IKU ; Mrs. Carlyle ha<l pronounctsl it " i 
jp'nius," and she was a less |>artial critic than are ron 
literary men. Carlyle s«>t out with it to try his fort 
interesting bibliographical note by Mr. .K. W. V 

Macmillan's nvw editia 
graphic dt^scriplion I'f iIm 
lie iiH>t witb at every turn 
with iirfKNa tbo liook had 
at first, «rma wnrrictl witl 
imnWiM. his literary adv 
!■ tf^^^^^ B J •ut of towii, and be r0^ 

11 iii'i- iMit fH^nfesslnir tJ 
I.I 'm . iiile to read H 
196 LITERATURE, [Aujafiwt 
THoMAH CABI.VU:. Autl. 
rwtari^*(lMlMaM«M*~(B>ai, t^frmamk^U Mi. llMtnaU Ulunl I 

,1ft. 

. . Thor did dcrliiio. In the iiU'aiitiiiK'. Iiowwi-r, 

. < T .'\ ^ i:iil>i<'i>< •' liml lit<<>n fvcrltti u'illi Murray, mid Curlylc 
received an oAer In prinl an oaliiinu •>! 7ri4t <'n|ii<~< on tlio half-profll 
«j«t«w. It muf Ibal <'arl,vl)> nndcrttotMl tliiit Mnriii.v wiHiiitl 
biai to ti7 (•larwba-n* nr*x. and arttirdinKly lir t(M>k tli<> ImmiW Iu 
CVrfburn bihI B«*ii(l<*,v liofon* iimiinK t» a dcltnitf uicnHinifnt— n 
lart «bi<-h )-aiiM<«l Murray to witlidraw IiIm offi>r nnU*>i>> lit* rould 
flrwl " ftr< it nxul l»y ^itaw liti-rary fri«'nd." Tin- i<'|»ort <>f (liv 
" l»>tor " in <|U(^tinn i« tlial Mliii-li (.'arlyl<> a|t|M*nditl tti lator 
<-Jilinaj> ol tlic wnrk : it wan " HliiclitiiiKly |>r<-n\<><l " to tli<> 
••Jiiion of IKW. and t<4ii|M)rarily witlidraun tMiMily yttir* lati>r. 
Tko opiuiua, wt>ll-tcnoHii an it i». !<• |>oiw>ibly wortb i|n<ilintc onrr 
more :— 

TIm> aalbnr fif " T4*n(<<li<4lnVtih " ii a porxHi of tal<*nl ; 
hi* «Tirk di*play« horr* aiul tbfrf> mmio fi-lirity of thou)(bt and 
ciprr-Mkioti. ■■tmoidi-rahli- fanrr and l(nowl<-<lKi- ; but whrllwr 
or nnl it wcNjbl taki- witb lbi> pnblif Mt-ni* donlitfni. For n 
jm 4'r»pril <if Ibat kind it i* t<i<i Uhik ; It would hnvf ouittMl 
iM-llfT ■• an ••««ay or artirb- than an a %'oluinf. The author 
luw iMi tcn-al tact ; bio wil i« rn-<|iMHitly bmvy. and minindK 
caM> of Ibi* (t<>nwui Baroa wb<i took to l<>a|tinK on lablf>i>, and 
a w »' H «l lh:ii Iu- wa* li-arii!ii|; to Im- tivi>lv. /• I hi' Hork :> 
tna*lali<Hi 

TIm* KHonn liiii W90 TMi'M lyiii|( lii'avy n|Kiii thi- iiiiimi- ••! 
mtm, and laia>k» «vri' nui >•»%}■ to M«tl. In May, IKCl. Carlyli- 
wtntr aipiiii t<i Kra«rr, pn>|i<minK to cut ibi* iKiok up into xlripo 
and pabiiali it iu bi» nwipicini-. awl t be ofli*r, aft«-r Minw doubt. (CWl' In. In all ) , but diyliui-*! to r«'pulili»h in In. 
cM-r. wmio nixly^t-oplon ui>i-«' uiadi> up by tin- ni: 
and tbuK a* " a r«*adabl4> |mtn|ibl<>l <if 107 |ut| 
without br<<«k," it did ni-lually np|M*nr, lM>arluK ' 
lh<> wi^nlk " |{(>prlntiHl fur KrItMulh." It wan not 
a n-al KiiKlikh itlitiou wtih prmhuHHl, .VKI fi>pli"> li 
Mi-HHro. Suiind<-r'> and (>ttl<>y on llic balf-pmll 
iliil ihi' " iM-aitl " (n* Mr<. furlylo wu« uonl tn 
aliuMtl work) ni IrmI " )n*t itM'lf pnbliKhitl," 
jiriMiouni'ttl by tbf author diu(r>' mid ill-inaiinKiHl 
or rnvrly corMTl, an to prinliuir." 

It baa l>o«*n Haid, not altofrothor wlthon 
" Sartor K«f«ortnH " U a rare okauiplc of ii prow 
friMu it* «iiiil of UM'trirul foriii. I'arlylo wii* iiul 
bill h(> WDM a |MH>I without the itift of miii^, and i 
IhoiiichtK and iniaK<>o ociittoriHl in such jirofu- 
pai^-^ uiiHMNl tht'ir mark at firwl, and arc, |M'rh» 
so fully appns-iultHl as thi-y shoultl Im>. fur tl 
that tliori' has always lH>«'n a warrity of r«>i 
appr<H-iutini; fliic pruM>. " Sartor l{«fturlUK " I 
tliK- tboiitrht and nobl«< diction, bnt they lio tb 
|Hirl unknown, or know'ii iNily to the few.- Tnl 
the jmssaK*' at the clow* of Hook ill., chaptci 
Im'IIcvc was the OIK' !M>b>ct<<<l by the late Sir •) 
his uioHt iminorabic utlormic«>. \Vc havi- oul> 
the lust |>:tra|{<^M>l> ■" 

So has it Ims-ii ri-oin I be lMi(inniiiK, no will 
(ieiieratioii after K<-lieratii>ii lakes to il»«'lf 
KiMly ; and forlh-imuinK from I'iiniiK'rian Ni( 
missiiHi AITKAIIH. Wliat Kor«'e and Kir«>iHinc 
one Krindiiifc in the mill of Industry ; 
climliiiiK the Kiddy Alpine hei(ch(N of Scie 
daslii>d in pi«wi«s on the riN'ks of Strife, in war w 
and then the Hiwveu-wiit is DM^allcil ; his 
falls away,nnd soon even to Sens)- lH>«'oiiies a v 
Thus, like Hoiiie wild-n»iiiliit;.w'ibl-tliiilulerlliK t 
Artillery, dix-a this niysteriouM mankimi iIh 
ill lon(j-<lrawn.«(uick-i»uecei>diii(tK'^"«'"'"''' '''"' 
l)eop. Thna, like a (io«l-<>r»iit4xI, llr«'-br«>athiii 
emerRO from tlie Fuailo ; linste Htorinfiilly aero^ 
Karlh ; then pliiiiKc oKniu into the inane. K 
Auffust 10, 1901.] LITERATIRK. ■n lerelled, uid hor mim AIImI up, la oar pmmmgn : ran t hi< 

Xu-lh,whio|i la but iU*ad aad » vUk»,Maial8pi' 

(•dlty anil uri< itliv« 7 On th« luirdMt MbiMDt 

of 11* l» iitain|H<il-iii ; iliK laHi l{«»r of tha biwi will i 

of Dm oarlii<Ni Van. iiul whoneo T — O Kuaveii, .i.^ . 

8onMi known noi ; Kalth knows not ; only that it la throuick 
Myxtitry to Myatory, froiu (Jo<l and to Uod. 

" We are ntrfc »tug 

Aa ilrtMiniN uru uumIo of, and our little Life 

la roundcMl with a alM<p t " 

And, in ronndini; Iti.x own nohlit proMi with (Ii<>im< llni><t friHU 

ShikkeNp«mr<>, it Iti dilUoull to avoid thinking that ('arlyle f<'ll 

llio inad<<<|uacy of hia own veblolo for the thniight he had ti> 

Hi I..1- 

Tha Quaatlon of Styl*. 

SVi' li.ivi' (li< vol I'll <Mi iinicli Hpiicu (o liiinono liook Im'i'uiim- 
in a a«<nN4i it in llx- iiiiml rlinniotfrisdo of all Curly Io'n work^t. 
It excmplifli-N, in fnll m)<;iNnn<, IiIn inonl iMimlri><l virhifn 
' uiiil IiIh niiwt aliiiNtil fitnll!) ; U coiilninN nmny pawtuK*'" ■>' 
nolilt< cliNjiifiu'i' iind iU'4'p iIioukIiI, itnd aUo nincli Itiiil 
tli<> inoMl <Ii-vo|<mI Ntndi'iit of Curiyli- may Ix' *<ximimmI for 
DndhiK Miniowhiit wearisome Ho wstM xahiraltil wilh 
Oerninn literature, wliieh lie liail Imhmi one of the flnit to 
introduee iiiln KnKluliil, and hia imii uucoiiiit of Kivhler 
would wrve well enouKli as a deiieriplloii of " Sartor." 
" Tile style and structure of the Itook up|M-ur alike 
iiieoiupreheiisilde. The narrative is every now and then 
.iUNiH-iiiled to make way for some ' Extra- lii-af,' some 
wild diKres.slon ii|Min any suhjeut hut, the one in hand ; 
Hie laii(;ua(;e groans wilh Ituh>HOril>alile inetuphors and 
allusions to all thiiiKs liiinian and divine ; flowiuK onward, 
not like a river, but like an inundation. . . ." This 
would Ih» true enoiiKh of Carlyle's own liook. He notes 
I'Isewhere that, for the lM>nefll of Kiohter's own count rynien. 
there was piihllHlieil lM'fori< his death " K. lieinliold's 
I.exic(Ui for .lean Paul's Works." There has not lM'«'n, 
to our kiiowlt<dK«>, a I'arlyle l,rf>xi(>oii for Kii);li.sh use, hut 
others iH'sides his early reviewers have no doulit wonderinl 
what, the writer meant hy " liaphometie nre-liaptiMii." 

There are |H>SNilily still many who reKard Carlyle's 
style as a mass of alfei-tatlon who seriously think that 
the man whose literary eons<-ience forlmde him to write » 
woni that ho did not feel, even in thos<> days at Chelsea 
when money wns nr|((>ntly ne<-<l<Hl, had delilH-rately 
adoptetl an iinroiith manner for the sake of attraetint; the 
attention of the puhlie. As a faet, few men have evei 
written more naturally. His olTence lay in iislnfr his own 
natural voice instead of the conventional manner of the 
ajte. He sjM)ke very nearly as he wrote, and his private 
letters are to the full as " maniiere<l " as his lMM>ks. 
It is interesting to h>ok hack now and read Sterling's 
letter, puhlishtnl in the " Life of John SterliiiK," and to 
notice how many wonls and phrases which he condemns 
Iheri' as novelties have iKfome part and parcel of our 
language. Oarlylc, after all, was a Scot by birth ; he 
had read widely in German literature ; and it is not 
surprising that a man with his training, ami wilh his passion 
forg»>ttiiig to the heart of any matter he wrote upon, should chance 
now and (hen niK>n a struiigi" Im-ution. "Sartor " is naturally, 
considering its subject, written iuor<> in the ftennan manner 
than his other works. It was ostensibly a translation, with 
couiments and excursions by the translator, and it could not 

..-.^11 1....... ».....» .,*l — ^ *!.».. il » t.. -1 A..^ Ttr„,.. _ r««p*)rlng by tb«lr valiMi tb« 4bwd«MMac« «< Mvaltjr, 
mtiit Im aiblad n«w ami fmmtom lomrilMM ; " wt 
I ivoiiea " for oJi Iht olfctrr, aad -*"tMltf mm of iba •• 

« " for iMWiria ; " lurid " mmI " IopmiI " 

as il lUey Wfre dllTereui In larAiiInc : " haUa " pi 
for eoverimQa, Il bnlng a word banlljr uai<d, 
the hoak of • ant ; " to Umu* • immi of 
" t«lpnt«il," a uwtm aewapapw aad bartli 
I hidiere, by O'Cnnnell. 

I inuiit alM) luffntioii tk«> oonslaat momrmmamtt m 
in a quaint and i|ue««r coaoetlop, mkUtk gl«M • 
and wmu'Wluit repuNivn iMaBwiaai to MMiy amli 
tbeM< thn Doainonmit.aAiadar la " i|«iu« " ; wbi<>h i 
\Vtoiu "Hutar Kaaulu*. illutnlol l« K. J. I 
of Mtmn. ItMtsi ItaM). 

almiwt every |Nig«<, and givoa at Amt a droll kind of.e 
but soon Ix'comes w^cariaotne. " Nay," " manifold," " 
enough signiQcanco," '* faonlty " (im*aning a man's 
or moral {Hinder), " s|MH'ial," " not nithont," haunt t 
as if in some uni^asy dn>ani which dot'n noi rSiw to tl 1S8 LITERATURE. [Augu> Jaluiat«<iiW.larTMt •d»if«r o( Okrlyle m he wm, «m still • 
«IUiaB ef hi* •!». • rontcMpormry of l4uiib ami IlasHit ami 
lanof (bt> (ratlitiaiml Bagllaii proan*. But, uoliko 
» of Um OtiMir rritira, the apiril touchtnl him in it|iil<* tif tho 
" harkHWH faUMPWCO." Tho styU* ol lhr> " Krench Korolul iiMi " 
tKwMed Jolm Om-I.tIo aim. Ii u that of " Karlor " ha<l 

tfoahWI Sterliaf. Tbnn> >.v wan wmio profit " In tlK<M< 

iHlni. wToto IIm> antimr. Tkey reminili-^l him at any nii4' 
than «<arf> always t«x> partiM to a goo<l kIvIp -tho 
i wflUr mad tko oonteatMl reader. 

Carlyla'a Humour, 

Uawimr ia imdoubtadly the oooapienoaa quality in all 
Oatlyle'a writ iiif*— bat it ia a huiBoar Ot » diflerenl (yp<> froin 
■■yttet had prrriously appeared in Bngliiih Iit4<nitun>. It 
necNiMm that of Jean I^uil rather than that of Htt>rni<. It ba» 
hi* dppth, mad hi* ligfat-laahinf tutoxpeetedaesa ; it haa alao, 
in (nil meaanns that flne tcmdcmcan and sympathy which is 
InanparsbU* from all tme hamour. In certain of its qualities 
it bear* aooie rrewibliitee to that of Swift. It has tho samo 
at of simplifleation — of rcdaein^ everything to its lowest 
(rttrntk n tk umn hf Mt. TaM, Wji rm si n i tw AX nruuoB at ohemika. 

Tbt Owlyl*'! ChaiM> Hen*," !•; iMraiMioa «< Mr. Bagtiwid Hlimt -of strippini^ oC all oeeaskmal and unnPcesHary trappinKM 
i diaplajriac the esseoUal beta. But although lie had some- 
I m toMh of Swift's asvacery, be bad none of his coarsoncsH. 
Hb hnnew, aa he my of Riehtm-'s, is the prodoet " not of 
eoal'>mpt , hat of lore, not of supcrflrlal dUtortion of natural 
forms, but 14 d(wp syapath/ with all forms of nature" L(>iK>> 
HsBt, who was oae of Carlylc's earliest I»nd(m ac<iuaintan<fs 
be cant* to Ch<*yn<vrow, was kii-n-siffbted enough t«i 
ir» hi* dn-p undi-rlying tojidcnwwi. " I believe," ho wrote, 
" that what Mr. Cariyl<- lovcit l)ett4T than his faiill-nndinir >" 
the foeo of any bamaa b«-ing that ifioks sufftrrinf , and loving, and l^ondon and It* Inhabitant! 

It w;» oil .liiiii- III, \K», that th<< CarlyloH 
l<«mli>n, in lhi< I'hi'lM'u hmiK' iil 24, i'h<>yiif>-r 
nambi*re<t 5 which in indiNmilubly iiiiMKMal>><l 
readers of ili«> " l.ifi- " anil '• l{«<ininiM><'iii-<-8. 
to i^HHlon, it has iNt'u ^>ai<l, »l a tiimt whiMi i 
thi> iiliivl4>4>iitti O'litiiry was almut al its 
■Shelh-y anil Hynm ami Kenls wrrw dtsid ; 
dt>oa«lenc<* : WurtlsHorlh ws.h living far off i 
solitary anmng bis luouutaius. It would Im> iiiiii 
perha|m, that tho rhiof Hurviviug naiiien in Kiin 
ho|M>ieNH|y alien from t'srlylo's school of tlloiMi 
h>«i(ato 1(1 put into plain liiii»riiittf<*lns opinions 
in and out of soikMiii, nml lilt opiiiioUN \vi>n> cxp 
oxtraonlinary power of grtiinit to the r«v 
which makes his deMcriplivc flnMlioN I lie uiohI I 
jMirtrniture that literary history nlToids. It h 
that when he went into soi'iely " at the Bull 
Austins', and in a grsilually incrKajsiiiK 
" stared at aa if he were n strangt* 
Suddenly, into a London flllvd with elugi 

this l-)io(fii 
tern sockiii 
"HiHconvi- 
to quote oi 
Krou<le,"w 
His uDspai 
hiiiKular iiif 
oii«' who (• 
with him, 
stji riling tl 
was iiiiobt 
asked for li 
it ill Ills iiK 
anil when 
i-ontempliM 
iiig, ' t<K> 
young a in 
t>y far for t 
wlioiM he 
lit^'niry I> 
lilessingtoi 
priestess, 
i>X|»eole<l I 
pathetic wc 
Ishmiu'lite, 
glance was 

Carlylo" 
of n4>ixing 1 1 
was never 
dlsjilayiHl t 

descriptions of celeljriii>- "ii"iii he met —some 
in his diary, soinetimi« in his corr«»sj)oii<lence. 
resj»ect ailmirabliv-ineisive, Immorons, iiiul Iwa 
stamp of truth. They bring the nmii iH-fore 
than n-ams of wonly analysis. Take this of We 
can : -" I will warrant him one of the stilTest 
Parliamentary aflile(«>s anywhere to l«> met wll 
pres<'nt — a grim, tail, hroail-lmltomed, yellow-s 
brows like pn-eipitoiis cliffs, and huge, black, i 
unw(arialile-lrM)king eyes under them ; amor 
nose, and the angriest shut mouth I have nil Auffilst 10, lOOli] LITKKATURIl ri>rm»tioii of Ib4< IiiindtMi LDtrAry, nml lluMimliKlitlonlhMUAttolnii 
liuil r»il«-<l tn <li«|(luy any iiili>r««t in (li» iH<lilitn<>. " Dltl you 
i-vor M«> him ? " lii> wril«<« l« liU lirutltor ; " a mixtui* nf rr»vun 
(••rHir mill v<<ii<>iiiiiiii>-l<i<>kiiiK v)<h«ii)<<n«H< ; witli no eliin, too— • 
(•riM* Ih')w«s>ii II tnm iiiiit ii yIimt, an itniiii'lMiily i'alli<<l lilui." 

Soma Utaratry Judvmanta. 

Tlif liixltlK of II ninii -hU koIIiI worlli nr hi* lack nt II -wni .M.M. .I.Mll I.. I Ilix L'l'l iTi* li'ii <4fVi>r:il iillimiitii^ ti> 
|i*ntii»lon or Mr. « l.> 7b. ^tbd^. Maoaiilny, nml from Hiow wo can fonn, on the wliolo, an ndmlr- 
»bly Jimt opinion of tho rIsiiiK star of lilvrnry Knirlnnd of that 
day. " Of Mftonulay I hear nothinf! v<>ry Kood — a sophistical, 
rhftoricnl, amliilion<i yonnjf man of fali>nt." A Utor iinprosxinn 
ii less unkind, or more softly phrnsMl :— " An emphatic, hottish, 
really forclhlc i><»rson, lint nnhiippily without divine idi>a." And 
another is snlistantlally the same : — " Ito has more force and 
eiuphnsis in him than any other of my British coevals. Wants 
the root of bi'lief, however. \fay fall to accomplish much. I/Ct 
us hope for better thinpi." OonsiderinR that these two men 
sttHxl hack to hack, so to speak, snrveyinjc opixvsite poles of 
(hoiiKht, these criticisms display almost mort> than Carlj-lo's 
ciist<miary insiftht into character. The two men rarely met, hut 
one occasion is thus not<>d in the .Tournal : — 

March 11, 181fi.— Friday Inst at Lord Mahon's to break- 
fast ; Mncanlny, I»rd and T>ady .\shley ther<», Ac. XiaKara 
of eIo<(uent commonplace talk fnini Macaulay. Very jpxxl- 
natiired man ; man case<l iu ofllcial mail of proof ; stood my 
impatiujit llre-<>xplosions with much patience, men'ly hissinjr a 
littleHtenin up, and conliniiisl his N"iafrara—!<iipply and demand ; 
|Hiwer ruinous to ixiwerful himself ; iiii|><>sHibility of Oovern- 
ment doiii); inor*- than keep the peace ; suiciilal distraction of 
new FnMich Republic, &c. Ks.sentially irr«'me<li.ible, connnon- 
place nntnr«> of the man ; all that \\i».s in bim now j^one to the 
tonpne ; a squat, thickset, low-browed, short, jfriexliHl little 
man of fifty. These be thy STfxls, oh Israel ! 

It is tempting to go throujxh the whole ({nllery of jKirtraits — 
Hulwer Lytton, the " dandiacal philosophisi " — " intrinsically 
a |«¥ir creature this Hulwer ; has a bustliuK whisking a^lity 

mill rt^.tMnQiilii«u« \i-lllnll iii'iv- uili,,u\^t 111, of mm who had no fkot* to tall bl«. or who |iarh«d m$ 
mailer " Into epIgramaMtle «Mitf«at«, «tarillAK •'■an 
cIspiraiM thai will gut a plaadit ttvn thn galUirio* 
('oletiilKw, I'lO, rank Into illm n<<balaaa ohM-nrlly at I 
no facta wf«n< to bn yot. but natvljr mtaty ikmorifm. 
miint (if CVili>rid|p>'-" that U rtcboat apioca p«tr 
n duUKhlll " -waa expTMMd Bt (Tfnatar Imffth In hi* < 
on •• T»bl« Talk " :— 

... A grvmt powlbllltjr thai ha* not r«t«liM«l lias) 
did I Mw anoh appantiu gnt r..>.>)« for thinking, aM 
thouKhl. Ffe mount* aoftfloj.: '-y*. and tackU 

all the toed* In Ibo naigbUniruinai with labour, wt 
tlemonslrullon, prec«>pt , abaae, ud aeta — throe brick*. 
honour the man. I pity him (with th<' r4 m 

»e« in him one kIoHou* n|Milru((Kl>nk' •' w 

periihi-d, all bnt Ineffectual, In a I 
rMirrirtcr. Thi* i« my tbo<>ry of < ' 
from that of hi* admirer* h«re. . 

but not so very different, wn imaffine, iroin run ..i nn 
now, and certainly more illnminatlnK than many h-iiK'-r 
carttfui dlRacrtations. 

C«p|yl* •■ an HIatortan. 

The writing of the hiiitory of the Fr>nch Kevoli 
lone been In Carlyle's mind befora tho •cbvnio actni 
definite xhape. He had, as Mr. Proild« mjm, " writtaa 1 
subj<>ct, on Voltnlr«', on Diderot, and on Cagllnnlro," ai 
by him, still unpublished, his account of tho epiao) 
Dijiiiiond Necklace, which contains one of Uw aost «lo^ 
jMielical passages he ever wrote. Ha aattlad down dH 
the work within a few months of hi* arrival la London 
drat book (the oriKinal first volume) «-»■ completed t 
ary 7, 1835. The story of its destruction in Mill's hou 
bringing of the news, and of Carlyle's words as t 
closeil <jn the distracted philosopher after a stay 
tw^> hour*, is too well-known to Bead repetltioa 1m 
book had to be began again, ud, what ^ wsa <m 
n-jL ISO LITERATI RE. [Aujjust 
left hba), sad with » certain amount of not annatnral 
The fact wa», tho praofiofl of liforatum w»« 
■lllljl lllita>t''fBl to Carlylo ; ho wa.s the most ooiiHciiMitioui) of 
■an; aad the wrfting of hUlory (>>> whirh a ooimoiciitious man 
AMI haroly hope ptpf abaotuttoly to satisfy himM>lt of tho troth) 
warn the momt laborioos form of litoraturr that ho could wnll hav<> 
He •rarrlMy) " dry-aii-duDt " rcoonis uiitii his 
«zplodrai in flory denunoiation of I hi- compllorn of 
rtibbi«h-b4<«p« : be teemed to malco no pro)cn>)n toward* tho 
Roal ; h« Mw hiioaelf ■wtmniinK ■'" racuo ; and now and again, 
la Attpair, bo tomod tho koy upon his unflnishoil manuscript 
•ad atoOTe to twuish it from his mind. It was flnisli<>d on 
Jaoaarjr 12. 18S7, " oa a damp ovoninR, just as liKht was fail- 
ing. Cariylo gavo the M8S. to his wifo to rca<l, and wont out 
to wmlk. Before Icsvinir the booae he said to hor : — ' I Icnow 
mat whether this book is worth anythlni;, nor what tho world 
will do with it, or misdo, or ontin-ly forbear to do, as is 
UkaUeat : btrt this I eould t4-ll tho Wf>rld -You liavo not Imd for 
a haadfed yean any book ttwt oomos mnro diroct and flaminKly 
Itam the heart of a lirinfc man.' " Hon' is tho soorot of (ho 
book'* Tttalitjr. It waa a history writton in oont4-mpt of ail 
torai and praaedent, unlike any hist<iry (hat had ovor bc<>n 
wMUm bilbte. It wa* a man talking about roel men and womon, 
ao( aboat paateboard flinims in Royal trappinna. Carlylo 

I hi* own enac<>ption of each and alt of tho actors in thai 
opook, and pMiJ«rt<sJ tbom vividly upon tho paffos of 
hi* book. Sana of hli eooeaplioM may havo lM<on wronK, bul 
thejr were ail BMWt eaiaeaUy Itfa-Uke. And, whatovor may In- 
tbo faolta of the " Franeh R^-rolation " a« an bialorioal work, it 
will lire tor thie reaaoa. It it flllM with hnroanltT : it ia not a in fact, with each snoeoodlnit work Carlyle f.- 
more acutely— and Anally It r<»solvo«l it-solf int 
leHon. with more or lorn Toluniinous common) s 1 
In faoi, the book eomploted itaelf wlthou* his kr 
book no completed can eeldom be enliroly sni 
dilMMit way. tbo moonaMBtal " Fredorick," in 
is hardly a model of arrancenant. Consciontic 
may bo carried too far. and it is MMnething of i 
rottdor to And. in Book II., a sudden plunKe ba< 
misty antl<|ulty of Brandonlrarf; and Honry tl 
(linntuKh, but is It nocoaaary ? " FrodiTick 
IMinfulty pnMlucod of all his works, vorll ably, 
far llio iiiosi hoiirtr<>ndin(t ontorprlw* ho had o 
i-onlains as flno » pillory of |>orlralts as any o( 
tho vory massivonoss of Its Boh<»nio must pn<vc 
widoly road. Yol Kinorson oould s;iy of i( thai 
was tho wiltiost Isiok that wiis i-vor writton ; 
would think tho Knicllsh is-oplo would riso up In 
tlio nutlior for by oortlial noclamation, and siKn 
liim with oiik b'avi's. thoir Joy that such a boa 
thoni." Most of us to-day aro oonlont to take ai 
on trust, and allow It to r<»st qniolly onoujch n 
stono to tho author's n-putation. 

Soma Remapka on Philosophy 
And what, in Ano, of Carlylo's phllosopli 
apt to judp' a writer of tbia sort, after a lap* 
porslstonco of his opinions in tho world ; and, li 
views on slavery and some of his nioro oxtniva 
on tho ri(tht of tho stnmi; to comiiinnd nlM-diono 
s«-ay thought ,it tho pros<Mit day, tlioy rlio<Tfull; 
falso iruldo. Tho valno of Carlylo's phlios 
phil(wophi<-«, is not tol)o r<'ckono<i by tho ahslni 
random procepts. Ho was a (f'^'at moral force. 
Renins, " saidRmorson, " is his moral sense, his | 
sole importance of truth and justice." He brni 
flni'spnn wobs of tho Radical school, the olabop 
Mill and Bonthani, and piorcod dowm to 1 
immutable laws. To quot*' from an essay publ 
aRo in tho Daily Settyn, by Mr. CJ. K. Chestort 
mon to study loss tho truth of their r<'asonil 
truth of the assumptions upon which tlioy n»as 
views, oven when unsound, wore pMiorally a 
wholeeome antidote to the commonly ro«'oivf 
day. Xo man ever has formulated, and no 
formulate, a scheme of philosophy that shall al 
through tho ages. What was (ruo in Oarlyl 

lM'«'oino part of th 
thouKhl ; what was I 
oris p<>rishinR. " SI 
und similar rhaps 
Au^UHt 10, 1901.] LITERATURE. tmrUm»ly now bjr no ht\itg man ; ««« do not Mlnvo, at th« 
o|N>iilnK of th« tw«Mill«rli caMitiir)-, In tlii> illvlit» rlKht »r 
th<' wlriiriK to riili' lli« wi<uk ; bill wi< tlo rtw-oKiiS/)-, lliniiijch 
liU tfiifliiiii;. till- v»lin« of II r<>iciir<l fiir niilitliii, i>( o'ViTt-nci- 
for liiininii witrlli, iiiiil jiinlioai, uiiil truth, niiil of miiiihI 
nnil (■oiiwicnlliiiiH wnrk. Anil, iih linpiM'iiN with but U'W wrll<>ro, 
tliK lift* of tliK niiiii \<i a rullliful i>ii|Hwltl<>ii of tli« cnrtliiml 
|irliii-l|>li>H ttmt III' pri'iii-hiHl. y p | \( 'ov \V \TS()\ Malrtar'a ApprwUcMktp. BIBLIOORAPHY. Thi< folIowliiK lint of Ci»rIy1i>"M w«rk», with dntc of piiblU 
flit Ion In fhli'lly cuMipIIiMl from Mr. .1. I*. .\iiil(>r<uiiri 
Blblloi;ruphy iit the imkI of Dr. (iiinii'tl'x " I,lfo of ('arlyji-." 
Unaoll*at«d Artlolaa. AKTIiI.Kh in " KlllNHI Htlll 

KSiMrlAU-.¥.lll\." 

Viil. kIv,. lairt i. Mnntnlftno. 
Ijidy .M. W. Mniilaxii, .Montmi- 
ipiii'ii, .MiMitrmK'iin, Dr. J, 
M<>i>r<>, Sir Juhii .M<H>r<>. IN21KI. 

Vol. XV., imrt I.- Nm*ki*r, NhImoii, 
Ni«thf*rliiiulii, NvwfdniullanH, 
N«rf<ilk, Nnnhniiiptonnliira, 
Nurthiiiiilx'rliUKl. IS:M).:i. 

Veil, svi., |Mrt l.-Muii|;(> I'nrk, 

iH2i»-:i. 
V.>l. xvi., |>irl -J. WUIiiini Pitt, 

K.iirl iif (Imthnin : Willinm Pitt, 

Iho yotiitKiT. lH2l>-3. 
" Nkw Kr>iNHrKiiii Hkvihw." 
Joniiiia llulllii>'s .Mi'trittil Iji'Kondii, 

IHJI. 
(■(wUie'ii KiiiMt. IH'i'J. ' I.iimhi.\ Maiia/.i.nk." 
.Shillt-r's Life «nd 

isu;(-i. Writ Ion*. ' KhamRK'm MAOAXIin." 
I'rulhsm and Joiimin. 1831. 
Potcr Niiiimi>;n ]{hn|«o<lr. 1831. " KXAMINKII." 

IajiiI< Fhili|>|M<. IIHM. 
HriM-nl of th« L'liian. IfUA. 
lA>Ki«latiuii for Irfland. IIHH. 
Doalh of (."harlm lliijlnr. 1848. 

" .SpiMTATOR." 
IrKland and Ihn llritiiih Chief 

(iovemor. IHIH. 
Iriiih Kogiiueiita (of tht< ii«u- »ra). 
IMS. Coll«ot«<l 'Wpltlnffs In th« Maramlna*. •^Kll|NHl-H(ill Kkvikw.- 

•IiNWi I'uiil KritHlrii'liUirhtur. 1827. 

•Statu i>r lirniiiui I.itonitiiro. 1837, 

IJiiriw. I.S-.'M. 

Sidim of tho Tlniiw. 182H. 

T\yli>r'» llinlortr Survey of Uer- 
iiiiiii INwIry. I8.SI. 

Chararlfrintiini. 1831. 

Com Law Khynim. I83*J. 
" PoHKliiN Kkvikw." 

iiifeuiulWrltiiiRiinr Werner. 181S. 

Oo«lhf'» llclenn. 1S".!». 

lioolho. IS'JS. 

Life of H.'yiie. 182S. 

German Playwright*. 1839. 

Toltaire. 1,S'.>0. 

Novalin. 18'.>9. 

J. P. V. Iliohter aKaiii. lK;iii. 

•' KoKKlUN yiARTKKI.Y KkVIKW." 
CSerinaii Literature of the Kmir- 

teenth and Kifleenth Centuries. 

1831. 
(l(M'th.''a Work*. isn2. 
Diderot. IKya. 
l)r. Krnncia. 18«. 
•• Kraskh's Maoac.ink." 
Kichler'n Keview of Mine, de 

Stael's •' I)e rAlleiiiii^ne." 18.HII. 
Ciii Ikiiio ? and Konr Ksblea l>y 

Pil|>ny. junior. 18,10. 
"niouglits nil IliMory. 1830. 
Luther's I'snIin. 1831. (On Hiatory 

1HS3. 
18,'KH. IJuac Coniiavil 

Again). I8:i.'i. 
Count Cnglioatro. 
Sarti.r KenartiiK. 
Death of trflwartl Irving. 183J5. 
The DiamoiHl Ne<'kla<-e. 18,17. 
On the .Sinking of llie Vrnpfur. 

An Kle<-ti<>n to the I.ung Parlia- 

ineiit. 1844. 
Thirty-live L'npuhlinhed Letten 

of Oliver Cromwell. 1847. 
0<H-Bitii>nnl Din'ourw on the 

Negro Qiiention. 1840. 
FJirly Kingx of ^"or^vay. 1875. 
Portrait-s i>f John Knox. 187S. 
" WlSTMtN>.TFR REVIKW." 
The .NilM-liuigen Lie<l, 1831. 
Mira>>eau. 1837. 
Pnrlianx'iiiar)- Hiatory of the 

Kremh Revolution. 1837. 
Sir Waller .Si-ott. 1838. 
Varnlianeii von Knae's Memoirs. 

18S.S. 

Bail lie the Covenanter. 1842. 

The Priiuenmiili. 18,',5. 
" Nkw .M(>.vriiLv Maoazink." 

Death of (ioethc. 1832. 
" K.XAMISKH." 

Petitiononlhe('o|iyrigh1llill.l,S:i:>. 
" Leioii Hint's JoiR-NA I,." 

Two Hundred and Fifly Yearx 
Ago ; a Kragment about Duel^. Klcmouta of Omtmmiry aaii Trl(->- 
nonielry ( l^r§m t l»), (A ttmtm- 
lailoii, with natm ud adillil-Hw 
aiMl an InlrodiMOfjr ckaptM 
Pr»|>i>rliun.l ItSi. 

Wllhalm 

Uh of KrUdrlak fldUIUr. 1M». 

(iernwn Hoamaef ; H|irciaH«a uf 
itii l^ief Autb'in, ke. (Ml——. 
U .Mntt* KouqiMt, Tierk, lloff- 
nuinn, liit-hler, (ionth*.) IM37. 

The Ko-ni'h Hvvolullua : • 
Hiatory. |H,T7. 

.Sartor Bonrtiw, IKW. 
Critical and Mlao«llaaMN» Kampn 
collertiHl and ropahlhlMd. lU*. 
ChArtlain. IIHO. 

On HeroM, H«n>-Wonhip, and 

the }|«roic in llUtory. (8ix 

let'turM, reported, irltk 

eniendatloiM and addiliom.i 
1811. 

Paat and Pr«Mnl. IkI.1. 

Oliver Cromweir* I,ettvri and 

S|>e«elMa, with Bliioidatlaw. 

IN4.V 
Ijittor Day Pamphlet*. ItlSO. 
Life of John Sterling. 1831. «!lh MUitiuM. ft vliad 
|«aft«. (Voia. I. I 
I'M; Vol. III.. 
Vol. IV., rek.. I' 
and VI., Manrb. IN 

Inaogural Aiidr— « 
|i«a. 

Hhootlag Kkaan t 
(IUprinl«d friMa 
Mmtaiiat, with i 
romrtioia.) IM7. 

Mr. Carlyle oa iIm W 
on the war batweea 
Kraoev, laprialad 
Tim/:) IHTI. 

The Karly Klnai of 
ISTS. 

BMalttiMMBB^ of T^ 

(Bditwl by Mr. J. 

IMl. 
R«alalac«aeaa of aqr 1 

in IHN. (With a pn 

Froude.) ISMJ. 
Laat Word* of IVn 

(Ml TrMia t'Dlnaa. 

by J(aaaJ Qarlyle 

ia«s. CARLYLB AS SCHOOLMASTBR. 

It Is doubtful whftlu>r any of C'arlyU>'H Kirkcaltly 
now alive, but till within roinparativcly n-<fiit j 
w«'r<> olil invii who n>incinlM-r<-<l him and tii« fluKKintr 
boyjt, fhoy riM't'lvitl froni hini. It waa a rurioii<< iiic 
thai CarlyU> ahould hav«< U-vii rhoM-ii for th4- whia.l 
HiartiHl or n-vivi-tl hn a rival to that pn'-iiiliHl ov.-r 
Irving. For oih< of th«< rhi<-f obji>ctinn!t to Irving, if n 
lli«> chii'f, «Tis hU iH'Vi>rity ; whilo Carlyle. i 

whit U-H!. wvcrf. One of Carlylt''<i piipiU In . ii 

of KirktaUly. and thronjchoiit life \itih hix llmi fri 
f'arlyle made few frienilH duriiiK the two yean be || 
town ; ill fnet, it in iiiie^itionabte if he tvor h.td any t 
from I'rovoNt .Swan. Ho wrote of t he p<>oplc of th< 
" a plea.Haiit, hnneni kind of frllow-mortaN, Mitn 
quietly fruitful, of f(o<n\ olil Seoteh in their w«rks 
inor«« veriianilar, |>en<-<>iil>le, HximI, and almnnt (p>in 
nuKle of life than I had b«>en u.^-d to in the K.nl 
reason why li« mad«> no friends ainoii;; th«>ni is imlir.i 
plainly by hims..If : - '• I always rather likinl the |»x.| 
frmn u ilixUinrf chi>fly, ehaKriiKnl and tliseourat;«Hl by 
one had." He wn.<i " uiu<Mly and n-tiriin;,'" and Ir\ 
to have Imhmi his sole eiMiipaiiioii. Thi« tvro often 
rambles toKether in Kire»hin>. In the spaoo of two y 
however, '• p>t tire<l of .soboolniasterinK." an oeeupati 
was rongeiiial to ueitlurr, but xnw «i|ieeiallr dist 
Crirlvle. It in a lonjc limo now sinr« the morcnent for an I 1S2 MTERATUKi:. [August AM UMPUBUSHBD lATTSR PROM OAKLYLM. 

Mr. A. Kriwund KpnxkMr, iiT llifi Wrmtfrm Mitrming AVtra. lUM 
M«l m a miijr <■( iIm* Mlmkiiic l<<ll<>r, wriiton l>y ('4rlyl«M'i )in>|Miii 
i4 hiK «»rk •ui i'nMMVkvll, ll U fnmi a privali' folliflioii o( 
•■la(Ta|ilui iH thv poaarMilMl fiC Miin('liaiii|M-riiiitvii<>, WimkI Manor, 
tVttnrm ami hM never baton- Im<<>u |>iilili«h<><l. The iiaim* i<( 
IIm« n-ripiont il(K« IH>I apiM-ar, Imt b<> u-n* cviilontly lbi>auliiori>r 
a hi»li>ry ttf waet** ati.<iii ih.- yi-sr IHI4 : - 

Cbelar*. Mart-h 2t. 1K44. 

My llpar Kir. — Thank* for your iM>»i>|«a|M>r» ami uvv>. I wvin 
afrabl ytm bad alauMkox^l ytiur |ir<ij>>fl of a liUtory of uaKi>«, in 
«hk>k. I MippiBip, urawtalMHir l«aln-a<ly iii\cot<>il. ll ioalwnyNKixMl 
for a Man la have MnM> muim ritrrfitl running tliroiii;li liiN n<>l<l 
<>( >prruUlion : it «boli>MMtM>ly ilraw-M off wt many lliin|p>, anil 
jrielibi MUM* linoA imiMii far iK'tltT than oim< oxiM-ctitl, ut InHl. I 
UM wo far fnm havluit <loii«> with Oliver Crouiwvll, ll in y<>l <mIiIm 
«ilb bim uha-ihi-r I liavt- pil him fairly la'ifUii ! No liUHin<>N>i 
ev«*r fi<ll lo my haml a huiKlnNllh |>arl mi ilinU-iilt. 

ll i« liki' tb«< Miranuni; n|t of iho p'ii<<r:il htii|iiilily of Knt;- 
hind f<ir Inn nMiUiria>a (nol, thio Ktal<- in which I llnil lhi> hi>ro 
<Mivi>r. All laxikH t>v<*r wriltfii n|M>h him an- lor|H><lo nioiiHia-ni 
ami lirJonK lo Ihc n-alm of Nox anil Kn-liiiN ; how lo writi- oii<- 
tHMT thai lihall In-long to tbi- nlli<-r n-«lin i» iiol i<«»y ! 

Thia book of Ibi- Chalhnm Socii>ty in what i-auM-H mm- i<i 
write to-day. If it U> xui-h a volnrov an I boin-, il may huvi- mo 
■May • heatlarlM' in IIh- British MnM-iira. 

lanraiihlri Aohlon, .Stanley Kn-rrton, tw., tuf., <>«|MH!ially 
liltluun liiHiM- aiul ('iH—li-r, ami the hU-iso of Mani-ho>tti>r, anil 
■MMaarn- of Holton. iIh-m- an- tliiii|r> I il" ix't uif-h to iHnit- anil 
Ibey lie amonK iIm- MuM-inn " I'aniiihli-tM on Hit* Civil War," 
MMM> 40,000 or Ml in numU-r ! 

Can yon m-imI mea i-orrerl lalilo of i-ontonlK of thin Chatham 
Tolnme; then tho prii-o of it if it i» to Ik- iioIiI, or the way to 
bomnr it, brg it, or ib> all to atral it, if it profo Hiiitalile ami iiof 
anlMblc-: 

Yonm alwaya truly, 

T. Caklvi.i:. WELSH LITERATURE OF THE 

ERA. 

A t** Pepsonal View ' 

Hy T. KHVH JOM<>>. UCTTBR PROH CARI.YI.K TO ALLAN CUNNINOHAM. APRIL. 1831. iA^ ou. 


The Welab Natioiiut Ki«t<-ililfml held thia wx< 
the i-entnry naliinillv ilireelH Ibe IhonidiK 
lo a hurvey of tJu-ir lileralurv in the iii-enl 
in common with other unila of thin liel<-ro((e 
liBM raiifrhl the in>pirntion of the |M-rioil which 
with till- iHiKxiiiK of onr lielovi-d Kovi>ri-i|;ii, ai 
•'Xtn*iner<HiM>rvntiHin, haa fell in (lio ianlal ion of i 
thi- i|nickenin(; !nnui-iii-«' of tin- inlelliH-tnal activi 
jMiwi-rfiil ni-i);hlMiiir. .Si ill, llil-. i-xleriial ini|M'tii 
ami IhoiiKht In conflniHl mainly lo Die laltpr 
oi-nlnry. The privilep-s of higher e<lucalinn havi 
lieen exlendiHl lo the l>riiicip:ility, ami, while I 
Kifta of other nalioiiK havi- iMM-n loNti-n-il nnil ilit 
rniverxilii-N, the Ki-nimi of the WeUli |ii-iiple li 
•-ilely by ila own primitive ' and imix-rfoct ina 
atnioHphen- cn-alini liy the Kiitiililfoil ami the wt 
of WeUh n-lif;ioiiii life have not Ih-i-ii comliirive 
(growth and roNmoimlilan charapter of the lit< 
Celtic iieiKhlNHirH. ltj» pnNM- liaM Niiffenil from 
liniit.nlionN of itn r»li(n<>UM pn-jmlii-i-x, while the r 
alliterative mi-annrt^ have aailly fetter«I the nimu 
Kift of tlio WeUh nnlion, however, han nitnii 
HiaiiflanI of exccllvucc in the whole rau|p* of iIn lii 
in(; fnmi the time of Anenriii nml T:itii-i>sin in the 
than thai of the jM-rioil iiniler our notice. 

The litemturc- of a nation i» a' true reflection 
thoiitdit, and the niiwt curwiry examination of 
Welsh wrilen diiriiiB tlie la 
revenls thai th(H>to|ry Ih pn 
ilominnnt factor of the |m-i 
j>n-jmlicial il may have pn)\ 
iiiK the intellecliial outliM>k 
jH-nple, it liaN iN-i-n the oii^ 
inHoiralion to itx jiroHi- and 
Ila weallli ol hyiiinoloify, wl 
comi- C.I fts n-liffiouN r"viva Kk. ^mt ^ J of the iM-ople than nil the fai y. . u- |M-opl 

woven ailili-mtivi- jMM-try ol 
Kven the product of the Ki-' 
In a piinly iialioiial instit 
menliil with the ^ame npirit 
f f itd ml)^t HiirceHHfiiL i-ffnrta 
almimt invariably oarrtHl ; 
liBH jir'MlnciMl very little of a 
rhnracier ilnrlntr the last 
hn-< n claim to |MTmaiieiicy. 
Toward!) the iM-KiHIlillK < ''gUcraturc" JJorlraits. 'go, \i SUPPLEM, 
Aupui io, /j 
August 10, 1901.] LITERATUUK. •II tb* ti of tkm kMwa hMit. It m 

Mninmilly IwH-iiming tlM< rrligbMM » MovpMMit IIm 
(hitriiHftily l«>««rci.. iial life, aiial 

pr«<llMll> to tiu< I' t-rt III Ihr i' 

Olhi-r i<«iiil>'in|H>nirlr>i ■ram'ljr If** yifli^ fnrtbri 
lliix |M-rliitl t4 |ir<nnl<M>, niiil tbn luinM'v iif KImv Kar 
lllrui-tliiiff, niul H bntl <•( iillu-r* an- a» lamlllar U> himllhiiT ttiiio to VIVbili rrWgUmn tbotiirfct, ami |trr|Mirpa tk* 

Kronnil for the iioxt phnac In Ihr <t«'V<'to|iin4>nt nf Ita literal iirt', 

of which Dr. I^'wlt i<>i\viirfl<t wa» I hi* illni-liiiK bciiIiin. Tb«« 

|iiililiculioii of hix i'ji»ny<i in thi' " Tn»i'lli<Mlytl«l " itnvi- lo \NVNh 

prom' thi< inm-h-n<-4<4lr<l lintinl<H> of » vlK<inMiii and i-uUur<<<l iiiinil, 

uiiil hiH lllvrary niitl thfolottlt-nl cnnlrlliiitloini art' anioiiK lh<> 

iiiiml |ir<><-ioiiH Ir^nrii-x iif lhi< laxt ••••ninry lo WrUh lilcrotnri'. 

The phllcMophionl nnil iiinny-HldiHl flinnif»«>r iif hU urllliiK* »» Hyr<Mi aixl TiMinywm arr tti I<ivit» oI KitKlUh 

illni-liil th« lit« niry inollnclM iif hl» r«uiitryiiii<n fmni Ihf niiTn Thu« far it wa» llii- nui>'»lir -irain iil <«l«> and fpie ( 

rut iif rcllKioiiH ciiiilrDViTHy to tlii< liroadrr and richer imHtunxt thi' tiMMt iiriMiilni'nt (caturr kT Wriah |iwlry. b«i Ikr 

of liiti-riiiidoiiiil IhniiKht, mill Wi-lxh |M'n»iinl fiilk »vi'rr mnilo |i«i>pl«', who n-vi-lliil In ItM* hymn tuiM". of " I'aiiiyr* 

H('i|iiniliti><l for Ihf flrnt ilinr with tin- ifliirifH of .SIinkc«|H-an> niori' or li-wi iiiilifli-rfnt lo lbi>w htlmun-al |>n«luH 

and (iiwtlio. maNtor NiiiK«>n<. It waa tiM« lyrir muM> n( John <Vir 

A Htm niiin' ln(<<ri-Hliii;( fcntiirc in ilii' fiirtlior il<*volopm<-nt Mini atirnil tbi- hinirl of tlm naliirti to an appi 
of \Vi'l»h prow wnx Iho nrkiiowliilijiiiont of flrlioii loi nn iirropliil •M<<-nlar |MM>lry In \Vali~., by bio iniiuilabli- Unv mmgm 
fnctor In Iti liti>mlnn*, with which Innovniion thi> nninoof Ihinii'l |Miiilonil«. Mf tnnrhiii a cbonl thai bad lain dtirmani 
Owrn In indlNfolubly nNM<H-int<>il. Though not IIm> plonii'r In 
workN of IbiH kimi, ho ««s lln- IItmI to Hiirciid In ovi-rroinliiK Ibo 
Htnint; n'liKionH liinH wbirh tlicn i-xiitti-il in thi< l'riiiri|inlity 
towanU lit;bt litcmtiin-. CnlvlniHin haw had n uhmI dfpr«-»sinK 
infln<>nc<< n|H>n the ll|{ht<>r aH|MH<tM nf WcUb life and thntiirht. 
" Anythin;; npproiichinK the novel," bh one writer jiintly 
reniarkeil, " met with the Htern nnil iiin-oinproiniNini; eeiiHorMhlp 
of the (.'hnreh, yet rlicht from the ht^rt of tbU Intolerant and 
■ColourlesM PnritnniHMi, that vii-wetl all tniei-n of mirth and piiety 
with KUMpioioii, aiH>M«« iIiIn prince of WeNh hiimoiiriNlN. It wiia 
the dawn of a new em In Welnb litemture, and had come as a 
godHend to lend hue nnd colour to the oppri'sttiive widnewt of 
Welsh reliKioiH thoiiKht." Am nn interpr«>tntion of Welsh chnmcler 
hl» works deserve to rank with thiwe of Bjirrie and Inn Mnclan-n 
in Scotland, and no iH'tter tribute could we |Hiy to his art and 
K^nina, and the inlluencc they have exerted ovit local prejn- „f natim- bis iioetry Unds a rmdy nwinHnx' in the 
dicen, than the fact that there is scarcely a Welsh boiiH> but il|ii).nite is-a-ant folk, whnne humble life be has hal 
whew " Hhys I^i-wis '" tlj{ur«'s as proiiiiiiently as the essential the Kinniour of hia niusv. 
family Bible or the hymn imonia of Williams raiitycolyn. 

In nddition to the prose works which were the immeilialn 
outcome of the religious movement in Wales, the Kisteildfod hna 
l>een productive in works of » more national anil literary 
character. Kor conturios it has l»ei>n the nursery of the liteniry 
Kifl of the |)ooplo. In the absence of academic honours as an 
incentive lo intellcctnal effort, the KisteildfiHl has served as the 
people's university, whi>se prixes constiluti><l a pi>pnlnr inethoil 
of n'wnnlinic merit ; n roiiKb-nnd-n-ady dejjrec of the people 
that iiiivv a certain .s(iifii:< to talent and learnini;. Such condi- 
tions, tlioiiKh inv:ilual>le as a stimnlns, have not lM>en condncivo 
to biKb-dass litemture, and fraftmentary and immaturo pnidiic- 
tions are the natural n-sult of what oftentimes prove to be nn- 
conp-iiial themes with insunicient time allotted to their treatment. 
Still if it has not Kiven birth to a literary proilijry, or liil to 
new avenues of intellectual activity, it has proilnceil, on the 
whole, mnch roiwI literature, ami accumulated a mass of material 
which will Im- of the utmost s«>rviee to future historians and 
littemteurs. l'ntili|uite n-i-ently we had to thank tlie Kisle<lilfod 
for the only work which lays any pretenw to a complete and days of Dafydd ap (twilyiii, anil his nu>ssaici' afford* 

llrsl Indiealions of the W<*l«b iniiHe ouiKramiuK IIm 

clothes of its provincial conaervallsni, ami frali^n 

kindri'<l spirits of other natiiHis. liis " .Myfauwy " i 

very furribly of the love riui|Modioii nf Bums ami Ma 

* (> Love ! in the violet anil nxM-, 
I sis< but thy iM-anly anil unvv ; 
Morn's splendour and iiiKhl's starry eyva. 
But mirror the li;;ht of thy face : 
When the star of the n ' . .rows i>rlKllt< 

Hanipt cb-ar "twixl lh< rh«'s«-«. 

All natnn- is lib>ssi><l i r ii;:lit ; 

To this soul. <> Miy love, 11 art fair«T. O mrr 

.\ Ihousanil times purer to iim*. 

" To Ihe Welsh iniis4>, hi-art is nior<> than aiiMl," rm 

truly one Welsh writer ns-ently. anil I'eirioK's aMMI 

eininently such as ap|M-nls lo thi- hi-art. By his Krnu Nalnr oixld ei kAii drwyddi. 

The cliarin of flower and stn>ani and the hanntii 
tion of home and childh<MNl «i>re the llH-im's •»• mn 
dwell U|M>n. A greater eontntat to Oirlnfc's playful I 
not Im' iniaKini'<l than that nf the niyslic muse <if Islw; 
inberitiHl ('eirio|{'> love of iialiire, liiit with an iiiBni 
insiitbt into th« himrt nf thiiiKs. His |MM'try is ainnrlii 
ilis'p rel i(C>nii!Hl«>ss which jwrvades Welsh |in»<lry n 
century, but the spiritnal eleim-nl that is wi>ven Intn 
of his |MM>try llnils I'xpri'ssioii, not in iiM'n* iiarmti 
a di>i>|M>r interpretation of life and nature. In his 
miisini^ be has much in conlmmi with Wortiswnrth, 
ri'uiindiHl in the following of Ihe latter's ehi 
niystii'ism. 

* Ar»" the stars o'erhend 

Tbiiitfs as divine and Klorioiis as |»orsy 

is wont to sinic '/ Is't not some istwer in us, 

Kimii' memory of a yet diviner u^orld. 

.And Ihintrs illnniiiiiil by th<- li;;bt of ISnd, 

That dovveri Ihe stars «ith lM-:iiily. Rive^ them 

And (;randeiir ? * Tis in iis the star* have beii 

.\nd |MM>^y's self Is but the nxniM ry 134 LITERATURE. [Aujfust * TlM<«r nuMTP trcm an Mlailniblf* mivt<-i knnwii bimlly a* 

Ibr " (•«7<M(Miia<lar." of mhU-h a Bor<- ■•< «ni« piilili»h<<<l 

In im Id tm aiamivr rnlaimw rmitalninir 10,000 artlrira, anil 
in IIm> pitidwtiua i4 whirh C'JO.OOO hatl licoii oxiientiitl. 
to iNihtiralkMu <i( tbp i»a|OuiiiM> t.v|M>. Nor U tb«* |nv«> 
of i«««lin|r MHomir tbc M't-Uh pulilir cmi thw want*, fur 
«|ailf rrcrallr MO Iom than au.UOO rofiira of a 3m. <M. 
Wr>Uli book ««>rc aoid, whirh iit a rminrkabk* aale for a 
■lialainrv nation liko the \Vfli«h. Tho <<lm|tifr<'<l hUtorv i>r Ita 
|arrtaili<<«la {« nnl lb<* Icaai !nli'rf<i(!iiir |iha<«> of itii lil«>ralur<*. 
Thr limitvd rirPttlaiinn, wlilch i> hirthvr oootracted by lh<- 

'ily n-siKMiilblo for tbo iiiiHtablo 
< • rpridtfi. TowartU tbo «'ImI of 

oMr pfvkMl it ha<i itainnl irn<alor atabilitjr, Mid tborv w*>r<> 
|MMi«b(<<l in IIh> T«Ttiarnlar (wo i|iiartorlir«. l«-o h!-iiioiithli<>ii, 
S Mmlbiiiw. and 3u wrfklii*K. mnliinir a total of 2t2 mnpir.inoN anil 
S W»|M iprr». In addition to th<vu> thrn* w<>n> 11 dailiim and 
79 tavHclin iMiblikhtHl in Kntclinh. Tho majority of WoInIi 
« arp roniM>rt<-d with tho varioUH n>li(ci<>UK donoininn- 

». and ilH ni>w«|np«<r* liicpwiao g(>m>rally r<>|ir<>tw>nt wnno 
am or indutlry. 

Th<« rcliirioa* awakoninfc that ban ao dooply !nfluon<><>d thn 
lila-mrr |>rtMliirtioim of thf> Welsh |>ooplo in th)> pa^t in Itciiiff 
icradiiallr HUpi'rMiliNl br (li<> <<4liicational nioviMnont. The 
fomM>r has iii«pir(<d Wtdnh poptry with a (rrand moral sublimity, 
'''kf>nrd not iiM*roIy thf moral M>nHibi!itii>s, but tin* 
i,il powpn of tho |M«>pU>. StiW it has not lHi-n an 
niwiisnl ItteNHitiK. WriKh Puritanism has proved m stern 
parmt. and the t^tv^tn of its wvll-intendmi rostraintv arp only 
too a|>|an-nt in tho Ktunt«il prowth of cvory phaso of Welsh lifo 
aiid thiiucht. In Its relation to litoraturo its bias and 
intoloraiiii- have seriously retarded Its natural growth and 
dpTolopment, and it is only tl|« Keiiius of a rare spirit soch »a 
l>aiiii-l Owen or C<" ' lias »uoco«d<>d in overeoroinic ita 

mH prpjiidiroM. Tin >lilo system of hiiclier education to 

whiHl wrhawBaln-ady alludol is irradually leareninir the literary 
Instinrls of the people, ami the hr<>adenin|r influence of RnKlish 
and other lilerainn's is lM-<-i>minK more pronounctsl In the current 
productiiMW of W«-b>h writom. Under tho foaterinR care of 
edncaiioa. with ita adde<l privile(n>s and nider syro|tathies, the 
literary pn>|M-ni>ilii>« of this undeniably fciftetl jMiiple will fliid 
a fuller exercise, and its imnintiir*' peasant literatun- will Ix-conie 
an important factor in the Kun>|M-an litenitun* of this century. 
Kigns a(«> not wantinir of this cosmopiditan tendency. In KIvihI 
we have a ri'pn'si-ntntire ex|N>nent of the nioilern spirit in 
Welsh (Hietry, and a still mon> remarkable iunlani-u of this may 
br laaMl in a charainit coUertion of lyrics Just published, which 

bear ample t races uf tb> with the tri-nd 

of Oi I— n as w-»'ll as En.- \ • r oul<''>me of this 

vdocwtioiuil nMireaM<nt is th<< t<4idpnpy to ado|>t more Kenerally 
thr Koitliah lanpuire in the • -n «f its literary it'iU, ii 

dgpmrtmn which ha* he^-n -■ .intidpated by Mir U-wis 

Morris in poetry. Mr. tii^rfft' Mere«lith in ttelion. and Mr. 
Kme>t Khy* in the Holds uf criticism. The n-cent pnbllcntion of 
" TIm' Welsh l'i«o)dc." which has alroady Ik-ou roviewjsl in thi-se SOME MOVEMENTS IN VICTORIA] 

III. THB POKTRY OP RKPLBCTION Al 

The intellivtu.'il and poetic movenient wliich 
consider is o( iMfiillnr intor«>at, since it differ 
and MiaontinI res|M'ct from nluiost nil the other il 
thn period. Movements, whether political or 11 
rule, it anews alniust unneoeMaary to say. in^ 
oamtnim enlhusinsm either const met ive or ilestr 
din<ct<sl townnis the iii-hii'Vi>mcnl of some ismili 
sup|M>rt of NoiiH- ili-llnile and stiiniiliilin); idiml. j 
not only of moveiiienls of adriiuci', but iilso i 
n>lrent ; n>iiction itself is iiddn*sse<l to the nmelii 
IIxinI and appnvialiMl wroiii;, and it is as easy to 
u|M>n which the r<>tre»t is IhimhI as that to whii' 
advance wa:i dirii-t<>d. But the intellectual aui 
meni which now comes uiidi*r our cimsideration i 
action nor of n>action ; its attitude is essiMitiall.t 
nntlellneil. It sinnils niidu-iiy iM'twis-n spirlliia 
the one hand, anil scepticism or resignation, or 
r<>sigiis mncli, without n^sipiiiiK all, and it is 1 
its itwn lM<«ringM, h»Uiu|{ between two opinii 
doubtful. 

And its interi'st and im|>ortnnce are very mn 
the fact that, while it is rejiresentativo of 
tendency very wide-spr»>ad and iwnetrutinK, tli 
that tendency is conflncd, and inevitably con 
narrow nr«a indi>vd. Tho tendency, wo sny, 
IsH'ause the natural nttttiide of the refliM-tiv 
current enthusiasms is one of hesitancy and ilissc 
on the other hand, tho expression of such liesitaii 
or at any rate in jKM>try, Is rare ; since (In 
expn>Hsion invites enthusiasms, and jirosper 
influenci', while It withers and desiccates unci 
indecision. In the prOMMit moveminit, whicli wo 
of Kefloction and Doubt, two names only stani 
ously, representint; twT) attitudes, diver(i>'iit but 
tho spiritual aspimtions of their day ; and t 
Matthew Arnold and Arthur IIiikIi Clontfh yn 
i|uint<>sM>nc(^ of an intellectual movcnii'iit will 
spreailiiiK at the present time far mor<> widely tl 
tlieir own, and which is continually re-i-chcM-i 
helpful additiim, in the " minor " verse of the y 
tion. This movement h,is, tlierefori>, an unus 
the student of U*ndi>ncieH, sin(M> it Is inextri 
with the a<lvance of culture during tho last fifty ; 
the influence of that rcveri'iid University, whuM- 
to p) out into all lands, as her nous increas4> 
achievement. This is, iiidiH-d, the Oxforil moveii 
and it follows, no less certainly than il reacts fr 
Kreat Oxford movement, whosi- iM-antirut i 
influence to-day tesliflos to the integrity uni 
which it was founded. 

"Then" wvro voices in the air when 1 w.is a 
Arnold, and they were %-oic<<s of ifreat iH>rHUiuiiv^ 
It is only when wo consld<>r the apathy into wbU 
of the Church had fallen towanls the clow ol 
ci-ntiiry, when we recall the divorce from Im'ii 
extendiil itself thr>iuirhoiit the forms of piilil 
we can form any idiw of the sudden access of war 
which that movement inslilliil into the n-li){ion 
Nor was the revival one of form alone, or ev<- AugUHt 10, 1901.] LITERATURE. N«wimin •nd Vxumy, t«I«m of AmMtm mA mmtgy IIIM tkoM of 

Hurr«)l Krniiilo nixl W. (i. Wsrti, ami It I* nrtt •nrprlaliiK that 
thiiy rnrriiMl iin>n ulonic with Hirm. Htlll, ovpn from «urli Im-iw- 
(Ifont null Hplrltuul iiifliiiMiri-* tln<r«' oonlil not but h»« rf»«ctlon ; 
ami wlii-ii it ri>lliiu<-<l tlint oppoaltioD ami iliiuMiniilon xpllt Iht* 
rnnkH nml iM<|H>ntli-<l tlii' lirottorkood, It wb« Ini'vltahlt- that 
qui-NtldiiiiiKH iind h«witiiiicli<ti «h<tuld Brl«4<. Nfwman wn* Ut»t t« 
tho AnKll''"" frntfriilly, niul with hi* M«>««tIoti tho wholo iiinvi*- 
meiit wiiM i>x|Nnixl to iiiiniinili'rKltiiKliiiK »nd inl>ir««pr<><M'nli»lloii. 
Rlormn Ik>ic»ii I<^ Ih'iiI iiirtln"! thti rllnHnl, niiil In lh« tniiiilKnT lh«> 
r«fl<H-livii lht< natural i|ii)wtlon form«><l l|j«<lf, unan«wi>r««l at 
l«nNt to tlu'lr katlxractldn " You tnik to ux of authority, but 
wh<'rfi In your authority (rroumbxl ? Kvcn your>M'lv«<«, II Mi«iin«, 
ari> aivUlitl uptui lt« olaiinn. I» then-, after all, miy onthnrlty 
that in hiipn'tniablit ?" 

ThiMi ii(fiiiii, ami with ailHIi'n-nl iiii|M>rt, lli«>n> wi>r<> voIci-m in 
the air M Dxrortl. voio<'N of "iii«n ront<>nlion-to<il." Arthur tluith 
(MoukIi.wIic) h:iil III tlmt follo\vi'<l thi'TnwIariaiiH, " |ik)> « ittrow," 
a« ho hiniNflfxiuil, ilniwii by Ihfwiuil, wiim aniouKthi' flml to br<-ak 
with their iudui>iii-<-. Hut thoir luirtinK waa a parting of frii-nili. 
TbenMiinolhiiiRof r<>volt or of violent w-paralion in that breitkini; 
up of aamwiation whieh inspinnl the OxfonI |NM>(iR movemeQt ; 
and, In bidding fun'woU to hU friend Ward, Cloufch did wi with a 
breadth of outlook full nf hop<> In the future. 

But O blithe hr<M<ze ; and O gTMt anut, 

Though ne'er, that earU<>at pai^Infc paat, 

On your wide plain they join aKoin, 
ToRother lead them home at last. 

Ono port, mothought, alike they aoufcht, 

One purpose hold, where'er they faro, — 

O lioundini; hnvze, O rushinK "wis ! 
At last, at last nntte them then* ! 

Thla la certainly not the poetry of aceptlcUni, and Clough's 
IKMltlon with re^oml to the central movement of spiritual ideas 
has h«<en often mlsjud|;<'<l by the Ihouchtless. Ills nature was. 
In fact, one of sintn>l»r candour, " of Tfomerie simplioity," M 
Arnold deserilMMl it, and he could tolerate in hiui!U>lf no com- 
promiN4> with insincerity. No " liKht half-l>elinver of a casual 
creed," he wos unable to riH'oncilo hini!«elf to the authority of 
religion, but it was no part of his intention to wajte war on that 
account aipiinst those who oonld. His whole attitude ti) life 
was warm and (c^nial. Ife love<l th«> o|M>n air and the healthy 
life ; be was rich in enthusiasm for the aspirations of his fellow- 
men, and if ho chose to Im! a law to himself, he was at any rate 
content to keep that law in stnMiuous and virile olHMlience. 

Come back af^nln, my olden heart 

I said, Behold, I perish (|uile. 
Unless to (live nie stn'nfrth toi-start, 

I make my»<'lf my rule of night : 
It must be, If I act at all. 
To save my shame I have at call 
The plea of all nu'n understood, — 
Because I willed it, it Is good. 

Come back again, old heart ! Ah me ! 

Methinks in those thy coward fears 
Ther»> might, p«Tehanco, a courage be, 

That fails in these the manlier years ; 
Cour»g<« to let the courap> sink. 
Itself a coward bas<^ to think, 
Rather than iu>t for heavenly light. 
Wait on to show the truly right. •ly iMlatfoi ftwi Uwt ««m<«it .p(rit«ali 
which. «o«kl km iMve imio wlUi It. h- wnvM kave kliMr 
fully sdnniMi. ffia ahiMi||Btinn nf It U nfnri4* fr<Mi 
trick of slninilarlty ; it U r«atrr«t in a (pirit Ikat U ■) 
lt«elf and o|M-n In Ih4< wnrUi, leiMtlng a fr<>«li bimI rmpta 
inf U> Tenny«<>n'< familiar and <ift<>n pprvrrtrd ar^llmr 

Thert' live« mnrr fallb In hnwat 4o«M, 
Believe iiM>, than in half tb* eniMb. 

Wlu-n w«- 1 urn to ArnoU «• tad osfMivMfca* toft 

very dlllert'nl lempitraMMlt aad • dllMMlt Sffi. 1 
t<<4'hni<|iH< Arnold p r w se w J alinn«l all the quallll4<« «lit< 
laeke<l, and his workmanship— «l4*lllH>nit«< and «>«i|nUlU> 
higtieMt order of literary flnlsh. Ills tlrtnrtarm. In aa 
womt, could only say I hut be is an aeailraii4> pn(4 <• 
his admirers, a IhmIv whirh prolmbly now inrlwd«« all who 
lletl to Judge nf poetic eteellenee at all, wnald Joslly 
that the classic spirit which Oxford liviv lo kerp alifli 
taken In itwlt fra-sh fuel, nnal r<imbine<l claaolrlsm wllb 
" on one fur height in one fur shining lira-." TIm> llltl 
Im> said against Arnold's melh<sl uuy Im- said in very f 
It Is |M>rha|>s arguable that the rlBsnie convention I 
neeasinn Into over-elaborate asiiamplton nf ilK> pnell« 
Some of Ihc similes In his longer poems are beaten n 
the limits of similitude, and pra-fMMit the appearance 
exor«>s<-ences than of illuslraf Inns. There was. fartke 
t<>ndency to ovi-rwnrk the dignity of classi<- allnsioa ; 
that line pic(ur<- nf the Sicilian shephenis in " Thyrsi- 
suggestion upon suggestion until the poi-m was nid_\ 
culty drawn hack to its Kiiglish atmosphere, and the tr 
In the main thenw was alfi-ctj-*! with a s«'nse nf violent 
Thes«> trifling fnibles gave his work an oeeasinn 
mannerism. In which snnM> erilics, unac(|naint«d, peri 
the source of the illustrations and the traditinn* ^ 
sought to maintain, have not been slow to lake 
But this said, and said with all due reser 
remains nothing but admiration for Arnold's 
manner, and for the delicate felicity with whirh 
ratos and contrasts eleeta, whether pictorial or 
in langnage which se«B8 almost infallibly at his <MMM 
sustains the high<*st traditions of reflect-ive and anslyl 
and adfis to the tradition jnst enoogb of modprn um> 
to make his medium recognizable as bis own. 

In all this he Is entirely diffewnt froM Clou 
dilTers from him just as radically in tem|i«raBM>nt. 1 
vigour, the miwlulaled optimism, springing like a I 
dough against the intervention of deprt>ssion, the 
part In Arnold's composition. 

Say not the struggle, naught aTmilotb, 
cries the one ; but to the other Um stracgle, mmi 
determinedly as it is undertaken, seems always to be h 
failure and oblivion. " Thou »ait«>«l." he says to bis aril 
Thou w-ait«>»t for the spark from heeren '. si 
Light half-ltelievers of our casual creeds. 
Who never deeply felt, or clearly willed. 
Whose insight never has borne fmit in de*-* 
Whose TBgve resolTes never have bee* Mt 

For wbon eeeb year we see 
Bn<<>ds nemr bef(inBings, diseppoiat eww ts nr 
Who beaiUte and falter life away. 
And loae to-morrow the gronnd woo to^to 
Ab ! do not we, wanderer ! await it too t 
Tea we await it !— bat it still deUys, ISS ijteratitre: [AujjfUHt 1 ■ajority of oar f«>llow- 

i-ffort tlo for iIhmii ?■■ rfori! 
of mat ■1 M oanolTM, hilt look at tko i 
ri««t«rrK. WiMi d<w« all niir luU-lkvtitsI 

niuit U IIk* p<mrM« of th<< lifi- 

Of mortal ONti on the tNirth ? 

Mont Mm <<<idy alioul 

ll<-n< ami tlu'ri' oal and driiilc. 

Cliallor ami h>vi> and halt*. 

tialtH-r ami M|iiamlf<r, mm- rai-M-*! 

Alnfl, BM> hiiH'd in Iho du»l. 

Striving Mindly, ap|ii<>vinK 

Nothini;. 

Ih«>n. »<» r*»n«i>l«' tl«rmM'lv«>i« for a piir|MM<>lo<u« and 
•. lh«'y ppomi'to »lioniM'lvi»s «>v«>ry fortii 
,i ■kalitrartioM, " l»«r«>aft<»r In n lN<l(«>r 
wnrM llMn IhU." Ttii* wai ihr M>lf->>alikfl«<<l, smnf; doctrine of 
roMpMiiation wbirh Arnold roiild not au-ay with. 

Koll'd by onr followmpn, dcpnMHH<d, oiilwxtrii, 

Vtt' li«r<> th<> brutal world to take Its way, 

And. I'lilimce ; in OHoffc«T U/i". «•«• Hay, 

Tt)r troWd fluill Ik- lhru»t it<iM*N, iitiil iiv ii|>-fi»m<-. 

And will not. (bpu, thi- iminurtal annii-x Nconi 
Tb<> world')! poor, rout<:d l<<nviii((H ? or will thi-y, 
Whti failfd nndi>r tlic boat of iIiIh lifc'it day, 
.Sii|i|j«irt thi- ft>rv«»«n« of tho bcavenly morn ? 

Xo. no ! Th«' ••uoriry of lif<' inay Ih» 
Kt'pl on after tlH> Brave, but not b<>Kn>i : 
Aad b«> who Oamc'd not in the ■•arthly Hlrife, 
Kmni H(r<ni|;tb to Htrt*itKth advanrini; -only lie. 
His wiul well knit, and all hiH lwtlU*« won. 
MoiintM, and tlinl li:irdly. to eternal lin>. 

The DH're reeital of that noble Minnet wmild wrve to n-ntind 
na.lf ind<-ed we m-eilwl Mieb rt>iniiider,that Arnold'^diwuitiHfnetion 
with exlKtinj; ronditinnti of life and faltb would by no nieanH low 
tb^ aaine iif arlion. Mix inelanrholy, of wbirb |MTb:i|)H criticism 
h.> - inade enoQKb and to tt|Mir>>. vnm no aiin>niie plaint of 

a lid <>f fortune : and in pnriMme, if not in expreasion of 

purp"«<'. Iw and ('l<>ii|;h vw-re rlo»e-knit brothers. The dilference 
wax that ■■aeh Haw, an it were, one aH|MM:t of lh>- diM-as*' of lif<>, and 
each prt^»orilwd one reni'tly. ToCloujth the ooill|>^■ll^atillJ{ joy lay in 
lb.- lifi- "f humanity ; to .\rnold thf »n<^lyne was the life of ideas. 

Kit, If yv will, alt down apon tb<* ip^innd, 
-■ ' -h. 

Yet not to w«>«>p and wail, but calmly bwik nround 
\\'hateVr hi^ell. 
Rarlh i» not bell ; 

Now, too, as when it Ami }ttifptu. 

Life t* yet life, srid man in man. 

For all II: •• lieni-ath the Heaven's hi(rh eoiie, 

Joy with ^ '■■*. with de«|«indenci' ho|>i'. 

|{o|M' pon<|oer« eowanllr**, Joy (frief : 

Or at b-aat faith nnbr'lief. 

Tbooirh dead, not dead. 

Not Rooe, Iboaich lle<l ; 

Not loat. Ihonirh ranishifl. 

In «•■• '..iM-l and true creed. 

He I . indee<l ; 

f*hrl«« ia ye4 riaea. 
Ilr ama the ennaolatlon of life in the common fMnotiona of 
mankind, while Arnold avoida tbMa, to lire for (•alti%-atian of 
the hmHkrnt idem alone. 

A foiritive and ffraeioua li|cht he aeeka. So do tbiHM* (win-hr«'thf»'n of the Oxfortl spirt 
supplement one another, until in couibiiuitioii th< 
IM-rfi-el Ntatur<>of the (iontle Motber'H atriMiiiouH 
son. The idiiils for which they atood, and the imw 
they Would have sI<h-|m><I life, diti not imuieiliul 
aoi|ui**Ne<>nce. dough's r<>piilatioii uiis chiefly |mi 
for yiwrs .Artiold'H favourite depreciiitiou of hiiiin*' 
|M«pular niithor " had more Ihiiii ti rheloricnl '*i\tn 
ill the id<>«lii which they ♦titalilislKsl «<• s«s'iii to 
of that iipirit which Oxfonl It* dilfuNiiiB more widel 
and if it Ih t4i the spirit of Oloui;h that we i<\ 
I'niveralty activity aKiiiuNt the mim>rif<K of t 
Arnold's example that informs the thought of O 
and abroad with a certain re-a'rve toward* ii 
ecstatic enlhiisinsuis, but nlsii with a perjietni 
faith in the jiermanence of the idea, and in the « 
of the life that sets itaelf Home bifch Ideal, and a 
it without n'uiission - 

Still luirHiuK the uncon<|uembli> hope. 
Still clutching the inviolable shadi>.' 
.\.nd thia moveiiient, which was at flrat a rea 
e^'cleslastical inoveuieiit which |ir<H'e«le*l It at 
acliially come, with the process of time, to work 
with its old diss4>ntient ; ho that even those who i 
and Arnold just that stiiiililus of spiritual aspinUli 
ttiid in TennyHoii and KrowninK And in them still 
counteriiart iu that i»t<'llectual asplrBlion frot 
rolitcion can never Ik> divorced. In Ariiold'o ov 
ar«> all Heekers still," and the Huri'st conHoUlioii^ 
ar«> found in thowj few and d.iuntU>»n spirits, wl 
stroiijt infection of our mental Htrife," " k«>«'p < 
iiear<<r t4> the true ko»' o' "" "' ""• ^ ^l"' ideal, 
to beauty, in a word, which is only Truth nee 

side." 

AKTHl'I CURRENT LITERATI RECENT FRENCH BOOKS. 

Th* Diamond Naoklao*. 

A IsKik on Marie Antoinette is alsvays wpIc 
so when, like l/AfFAiKK ni- t'oi.i.lKH, d'apria 
l)o<Miment». by Krantz Kunck-Brentano (I'aris : H»c 
it is written by the erudite historian of the £ 
" Drame des Poisons," and contains entirely ne 
When the mass of [lerverted or inveiit<><l facts, |M 
and lejfendary accretionii, is removed, the fauioUH 
in the liKht of a clever swindle, ini|Kirtaiit only 
rank of aome of the |ierHona|{<v« involved in it. 
swindle was the work of a woiimii of noble orlj 
life, pretty Mailame de la Motte, an aiitheiili<^ dci 
N'alois Kin)r*. w'ith something in her lihsKi of 
intrigue, wh<Hte adventures, when thrown out ill 
the M>archliKht of history, make us think of B<><-k; 
wri)fKl>'>K '"lo a front »eal ill the ever-thr(m»{«'d 
To eoiupleti- the likeni»«t with Thackeray's hero 
alonif with her an olHcer of brokiMi fortunes, : 
featnr<xl, M. de la Motte. NotbiiiK In wanting ii 
picturi' where splendonr mlnicbw with un|>aid bills 
the Moiil-de-Piel*'' the pawnbroker's shop <| Auj,'u»t 10, 1901.] literati; UK. tho /laun-Hti'lyt in tbo AlUritii'. Htit lor Uio lant hunilrml yt-»r% 

till- iKiliilily liUN Imm'ii NUtll.v <l <iK ; llil* Iat4«l M-ion ol u 

iiiilili- Ikiiimi Ik an cnfiniimli' i mliilKiiiK )■• all llif frt-ulo 

 if raxliiixi, uliU urO'lillliK williiiitt a prnttml lA uiamHtil -M'tiM* llli- 
|iriMlit(itiiiN iiii|HM>tiin>ii «if CaKliiMlr)'- A iMirlalli Mile, tin lu 
Tour, whtini l»U<r iiii|MmUini would have rnlUHt u iiH-<liuiii, wan 

iHifv iimilr ti> wMi Miirix Anti>iiu<ll> -' •' ■-''-• • ' •'•■•n;; 

|)iirt' will IT : 

" II llii ilMiiulitlit KiiauUr, , (irmin'iU llu' ri!|)iMt iil lIli- 
i;ii-rx I'Miiiiliiiilioii lM<ri>r<< llic JlKlKfM, " hi >'\U' IH' vnyiiit piin 
Uli vii'iix ImiiiIiiiiiiiiii' vi^lii lie IdniK', i|ui m- proiiii'iiiiit iliiii* iv 
Jiinllii, qui vi'imil |Miiir ri<inl)rax!4«<r ; i>ll« (lit i|ii')'lli' l<< viiyitit. 
. . . PiiIk CuKUuHlni ruv«<rlil qu'ollo itlluit V(ilr In Canliiml 
II K<'i><>ux, liMiitiit on inikin un« (nlMtlibri' dunn luiiurllt* il 
\ ;iuruil un ix'lil I'oii. . . la Joiint) fllli< (lit qu'WIc vuynll 
i'lI<<«-iivonii'nl 1(1 Cnnlinal. . . . Alom lp Cnrdliial, tri-n 
iininii', (lit i|U(- (-'('luit invroyablo, cxlraortlinnirc. ... II 
uvuil I'ltir (M^u'-tni do Jolo ct du Hittlafaction." 

As II r/iiiiiniiiiinVr pill It : 

MiiIk I(< I'apc, iiMitnH honnitp, 
I'oiirnilt dtrp li oo nii^iiid : 
J'rlncc, li «(»l n'li [wiint dc ti'tc 
II no fniit |M>lnt tip (■Iiu|m*iiii ! 

Tli(> Ciii'diimrs cnMliility is divcrlini;. no doiiht, linf it in none 
th(> lfn» (lintroftKint; to tliink lliut tli(! futo not only of a dynaidN . 
Iiiif of II (jroiit country, was in Miich incnpiililc li:ind!i. 

\ai\uh do Uohnn, for n>n.HonN wlii(di il would Im> t(M> Ioiik Io 
(■\|ilain lioro, was not in favour with tlio (Jiiccn ; lliin MiulaiiM* 
do III Mot((> kn(>w, and site s<miii iiiiido llio Cardinal iMdiovc tliiil 
lli(> disfiivoiir WIN dii(< to a iniNiindomlandin); Unit Marie 
.Vntoitiolto WIN iinxioiiN to dlxiM'l. A forjtcd i'orrcN|M>nd<>ni c w»» 
llion I'NtaliliNliiMl and li>d to an inlorvi<>w in tlio Park of 
Vcrmiillcs lH>two(>n tin- I'lirdinal and llio ynccn, wIiohc part wan 
|ilayi>d hy on<> of Madaino do la MoII(«'n a<-i oinpliccs. Finally 
tlio QnooM uiiN •iitp|M>!i(<d to liavo coniiniKHioiKHl li(>r forKivon 
li('({(> to piircluiM* II costly n*<ckla(o, made for the notorious |>ii 
Harry, which the old Kind's nntiiiicly doath had pr«>vont«Hl her 
hnviii);. On<'<^ in |H>HMOs.sion of th(^ jow(<l, Nfiulanio d(> la Mottc 
liroko il lip and lM>i;aii dis|H>sin|; of the diainonds, soiim* of th(^in 
Ikmhk sold even in l^ondon. \Vh(>n the hills fidl due, at " the 
•inarl d" heure <h> Italiclais," as the French say, the whole 
swindle c»iim> to liKht. Kohan was arresttnl un lhi> char(;(> of 
forgery and lodged in the Bastile. After a protnicted judicial 
ini|niry, the Cardinal was aci|nitled, and Mine, de la Motto 
ncntemed In Ih> whip|KMl, lirand(Hl, and imprisoned for life. 

M. Pnnck-Bit>ntano's l>ook is a plea, not only for (lie 
Qiirvn, over whom snspiciimH lonK hnni;, liut for the Cardinal, 
Kenerally l<K>ked n|Kin as an accomplice. The read<>r will, no 
doiilit, Ih> convinced that the author i.s i|iiile ri|:hl,and n*adily 
aci|nit the Cardinal on the score of w(>ak-mind(Hlness ; as to the 
tjiie<>n, she n(>(^ls no jiistillcation, after the eUxiiient vindication 
which M. I^ilinri ere lonj; di<Ktin(sl to play a foremost part in a 
judicial affair as inoiiientoiis in its conso(|iicnc(>s in the nin«^ 
te<>nth c<>ntiiry as was the Affiiirf ilii Cnltifr in the eijthteenth 
some years a(jo enthusiastically undertook. Of course the 
Queen was the only rtwl victim of thin iinfnrtunato affair. During: 
the lontc months piMuliuK the trial, painphlet(H>rM atwiduously 
liespattered her with caliininies ; and in true heartlewt I'arisian 
way, the |M>oplc applauded every insult hca|H>(l u|Hm her, whom 
they envied for her biniiily, her happines.s, her \ufci\ rank. The 
shortKiKlitediK'ss of her natural protector, th«> Kitiff, is not 
astonisliiiii; in one of such shallow capacities, who. instead of «<« will MtAt' ' xlutll IIMMmk II 

'• tl><w4». Ma4aiw tU- 
 r rlM«|lM*tMt rarti-r 
• III- help <>l .> i • rii-onalllulri IIm> ^am•lU^ 

a phoioKrtiph xl crlttd In IIm< intrk and i 

Im'Iuw. Knicliab readwm will Inarn wtih iuu-rt-'i 
Funck-Hmtlanu i» prp|iarlnK •■ a amitM*! In I hi* «M<k 
the death of lhi> l^iir<ti ; a farl wbleb (■•Hui|m aeroH 
itiiid>s|uale if i*NoMi-mr h ( of tbi- »('>ry. Wp U<am wHai 
the ji-wellefK who iiuwie (he nis-khire simI oI wmc in 
pliee* in the owindle, l>iit Madanw (l<* la MoMi' 
Wf«>pin(r iHit not r«|K>nlanl, in a r«>ll al the KalfH'-lri< n 

VIotor Huso'a Lov* Lcttapa. ' 

It is a dinieull i|Uentioii to deleniiine how f4r it i* 
til (IIm-Iom- a writer'* private life. IVrh»|>a (he riifht 
said liy Mallhew Arnold when our • I 

man wu« »hatti*red by the pnlilicalion ii ■■! 

ill that (TaM> wtiiietbinK inlKbt havr in-m aaid tor |Hitdii\< 
THE DUMOXI) !IErKLAl-r. 

|Kr,>iii ' I.AIt«lfTi>H roUi>r.~ b> txrawnon i^ MM HviirHa the letter* existed every om» knew, and miaidvinir* ? 
contontM ronsod riirionity. An id«TiHst p»iot loaHlnic a i 
life ini^rht prove an inten~(fin»t sfndr. If il did not 
liKht on the poet's work. We ran al«o mjMH^ve t 
of a privat«> convspondenre rev(>alinK a eharaoler wh 
from us. that of Virjril. for instanr*>, whoni some st 
withstaudinir his t«Hnler linm. to bavo lw» < l i 
.\lexandrin(>. 138 UTfiBATURE. [August to » rWMter totally. Viator attm act AMie 
: h» ma mt— ta— . tk* a year youaffw. On April SSUi, 
1818. llM>y ckvUrrd lk<«lr lore, mmI lorlhwitli. Iik<< th<> niiwt 
ar4iaMT pair uf Ittvnm, wrot«> lyrical (•Suktuiu tu caclt otlicr. 
Alter ttuf* yvars' eoortaliip, the iimuU diOculliM ot diMsUsttad 
rami b(«rt-t>rak«i MoUMr mmI MM«r« fMoaroM being 
Viplor aikl AMU wtw* marriod oa Oetobw 12tli, 
Men. tW oiOy tngi« hwMeat is tlic doath uT the poet's 
nolkar, om of Uw ehW obrtaelaa. I>e It miiI. in tho w-ay of the 
pair. Tk» eoMie tlaw—t ia afbrded by Oetioral IIiiku. (ke 
poa*'* hllMT. wkoae readlataa lo cive the eans<Mit r«>(uir«xl by 
the FVr*Pk law i» «>xpla!nc<l by hU own tliiiirt* to liavr Iuh mid'* 
tog ltrww s (or havinc marri<>«t a^cain, in an alnnwl claiidmtinp 
■UMpr, thn<<> weeks after lii* flnt wife's death. 
;. _ The letters do nut »b«l a *in(rl«->ay of now Tufhl on Nictor 
H«co'a ekarsrter. TtK>y ar«> rhicfly nuulo up of the naiuby- 
paaby ae«tence» that an ordinary yoiitli, with a turn for 
litoratare, dashrs nfl witb a vsat ainoiinl uf M'lf-iuitiHf»flion. 
B r i w w i i the lines ap|>eani s pn-tty,intolli{fi»n( i;irl, a littb' art-h, 
perhapa. In spite nC a trrrat diHplay of ithynoiM, »h l>ontH u youiiK 
Mjr bMMIcfct up in strirt lM>iir|;eoiN ami Cutholic prinoi|>l<>H. 
i^wira, after all, i» Iho -ilory <•( a very i-oiiiiiiiiii|il:ii-c> LnxoinluirK 
icaiden idyll. 

Ktranire io <>av, lluj^i hpealcs little ul Uix work, >>f Iwh fiituri* 

plan*, of bis a«Mirani>e uf K'ory- an evident proof, of i-ourtM>, 

that thcae lett«rs were never intended for publication. However, 

be twailta hlmwilf twice to a deHnitiun of poetry that M>emK to 

hare atartled Ad^le, bruoghl up in elaiwical literary principles. 

Ba deux amta, la put'-Mie, Adi-le, c'ext roxprefwion dc la 

verta ; une belle kakf et un l>ean talent iKX-tiijue Mint prcHquc 

loujoora inseparables. Tu vois done que tu dois oomprendre 

la pot^ie : elU* ite vient que de Time ot peut ac uianifetitcr 

nrnti biea par aae belie action que par nn beau vers. 

The opiaioBa «rea of Victor lluj^u at aeventcen are not very 

inlerestiag. 

Ilaviag coaacieaUouMly read this latest of Victor Hugo's 
|H«abanMttts publications, we must nx-onl our iiiipression of it« 
alaM>iate worthlcaaneaa. There was only one penton who could 
read lheM> iettera orer with intereat — she to whom they wcn> 
Midfvaadd. Madaaie Un^o had carefully hidden thetn awtiy, and 
It haa been a aMat nnwarrante<l Kacrile|{e to remove thoni. No 
doabt whoB jrooag Victor |ienned tlM>ni in the Rue des PotitN- 
Aagaatiaa, wfth hia hea<l all In a ferment alniut K">ndilo<iuenl 
itraaMa aad ad«« and ItstlLvlN, he was, an C'liateauliriand calUnl 
^iai — by the way. more for |>arly pnr|M>m>« than from solid c^m- 
victinn aa mfumt shMi'iii/- ; but, afl<-r all, he waa only an enfiint, 
and Ih> ■•{■•lie and wmti- like an rnfunt. 

A ■odani BAabaumont. 

The Itdb M-ri<-n of the bio|fraphi<-al xketches and interviews 
whirh the Min-in-law of M. Karcey, M. Adolphe BriNm>n,ha« been 
pablisking annually has Just come out in I'aris, under the now 
«n>ll-lii>own title ruuTiuiTH Intimm (Colin). .M. Brisson is a 
nf aaidem Baekaunwnt, the fauHuis author ttt the indis- 
M^awires Hecreta." As a matter of fact, nothing 
eaald be leaa ae ew t than the revelations of M. Brisson ; he haa 
all the aadaeitiea of the aaidem int4>rriewrr, but happily s<i 
aiaeh good haaawr aad ao wide a knowledge of hm-h and thinKs 
(hat he aerer giTeaoflenee. His cnriosity ranges from Thcn^ lo 
Kmmfia Faltadiaat aMIfioai Mr. KruKcr to M. BiMirKel. During 
hia riaila to the aaHlma of this nnitley throng he aliiKMt always 
laetiiwls in Making theai aay many things worth hearing, 
idacing Ikeai the while in eharacteriatic surroundings. A general -« At t- nTimw luxa L'AjicnMMa Fbahob. A studj 
air aauaanenta of Fre no h i aea ia the Inst t 
that was to Im< ex|>e«<ted from the 
bookiah. historian of " The Novel ii i 

and of " Shakeapeate in France Under the 
But in his breecy picture of the wayfarinti 
land in the fuurt«<>nth c<ontury there were i 
pagea proving that such a subject aa that of sf 
France would not Is* uncongenial to M. .liis> 
can be no doubt that the book is original an 
Moreover, it is pre-eminently timely. It maj 
dcacribed as a logif imate way of Itolni; a Kronch I 
Must of the spurt« ruvivod iu Kranoe of 
certain spirit of Angluiiuiniac snobbishiteaa ar 
Knincli Karnes t rans|iort<«l to Kngland, and, for r 
JusNt>rHiid UNunlly explains, tompomrily f<>r)fottun 
their oritfin. TIhj very woni sport, now uwhI i 
reality, nn olii French word to lie found in It.i 
the puristN u(«ed not hesitate to nw* this word 
lieing t4iu Kiiglish. The ancient form of the F 
deaporl, or despurler. M. .luiMerand takes li 
games which most rewimblud war ; the tourn 
which, in the sixt4.><^nth century, hiul almost ci 
the tourney, the p<i» d'arnu-t, a picturesque exei 
in the defence or attack of a passage, a bridgi 
city gato-way. On all these violent and really i\ 
ments, M. .lusserand is the most complete and 
historians, while hi;* publishers have conlril) 
illustnttions. One of his must interesling chu|ite 
with the privileged and sacrc<l animals, the dog 
But, it is nut only the violent, open-air sports 
attention. Ono lung chapter deals with the " • 
the game of " soule," and of " crossc," the Freu 
cricket, and, no doubt, of the Indian variet; 
United Htatos as nn iniport.ition fnmi Canada, am 
crosse." " Pall mall " preserves the name ol 
former " Jcu dc mail," which waa a game uii 
KiiKland when the Stuarts aftoctod French nunnn 
anil this game, which the iloctors of Muntpelllc 
as a panacea fur all maladies, is but a varii 
" crosse." Pew of us are aware, no doubt, 
" chicane," which is almost as Knglish as it is ; 
iiniiie of the " jou de mail " as playinl amidst 
and diOicullies of the o|>eii country, and conies f 
nither Persian wor<l rCvxavlov (tehHU|J!»n) desigii:i 
Byyjuitine Km|)erors, a sort of |s>lo, which thf 
from the Ktist, and which the Crusjwiers font 
(Nmslaiitinople. There «r«> long chapters, nil 
short, on s|M>rt in the sixteenth century, s|>urt un 
and spurt in the eighteenth century, loading up 
ing " epilngue " in which M. Jusscrand suina 
omdusicms nfter his long and faacinaling inquil 
clusltm very favourable to French capnoily fors| 
acbievenieutM of French autoiiioliilistA and balk 
have wenkeiKvl M. .Iiissernnd's arguinonta. 

Peanoh Military Oanlua. 

M. 'rhiNHlore l)iir<<l, the art critic, the hial 
from 1870 lo 187:i, the collc<'t4)r, moroo%'er, of the 
Japanese itlustrnt^sl Issiks sold recently to the N 
has publishivi a brilliant little book entitled Km 

DK l.'HlMTUIKK MlL.IT.\lltr. DRH UACLOIS KT IIKH Kit. 
de la Itevue Blanche). The task he seta himself AuffUNt 1(», 1901.] LITEKATLRE. ilu- (i<-rtnaii«, who h«T« ahmy* wscad wsr to obtain faiiMl, th«< 

Kri>iicli frii>>nili<r<t nn w«<ll an N'npnki)ir« |{i'|>ul>llriiii trrM>|i« havr 
lull lit- littl ftirth on iwlvciitiirou* <|ui'*l* wllli viicoiir hihI <lii«h. 
wiiiiiliiK vlrtorlnt o( whlrh Jhoy wi«r«< ottrrly uiwttio, owlnjf (<• 
tholr t<<m|M'rnini<nt.to ronp tin- lM<n<<nt>i,Bn«l whli'li th«\v h»v«» nrvly 
put III uny pniclii-nl <^iiil. Tlio thr«l» U not »n »l>iM>lul««Iy n««w 
iiiio, hill lh« oriKinnlily of M. I>im<t'* IxMik <-oii«|iit « In th« 
<'h>>M<h(>iM o( tht< ih>nioiiKtn«llim, niMl ho iiiiKit Im< i'nn<>l<lr>rr«i lo 
hnv<< pnivi-d hit |h)1iiI. 

"OaaoullUr un p*toUi d'hlrondall* bapbar*." 

Such U lh« nmhitlon of Mary Duclnut -MmlatiiP Jiiiiii>>i 
I >ii niii~itot4<r (hf wrlforof (liiAMw hU'lllVAlXH n'OiTUfc-MAXctlK 
(Cnliiinnn IV-vy. Uf. .W.), nml »h«- " patoU " In rxcvllcnt Frona-h. 
with now nml thi-ii hoiiio i-hariiiiiiK inolaphor Hnvoiirlni; more of 
KiiskinV nioMi«>r-l<>ni;iii> lliiiii of VoUnlro'n rrlxp ilicMon. Thorr 
In nil iniiiiJHtnknlilf fiir<<iflr>i ring In thi< followlnir •H*nl(>ni-i«i, 
fniiltlixw lhoii(;li their roiiHtriictlon niiiy Ih> : " I<o Mom'-, 
Th«'<'«»l, Phi»r«(»t (III Kiinii<<iia((<> iM'ri'liml ost I'-crif -tiir pn-^ino 
f«lifc« lo« t«mil>«it «lo» KoHNcttl '■ ; " cot hoinnio pn it«i.hoii x , i|iii 
!»■« Jainalu wwm^ dc ••lainor lo iii«vi rulpti ilo un parotwo, a laliw- 
nno (onvro oonsldi'-rnhlo." YoJ. tho fiict thnf i«nch nontoni-OH 
np(M>ar in Iho Itrruf ilr I'arln hoforo Itoini; puhlixhoil in hnok 
form N .Niiniciont proof of tho iini-onMinjt <liHr«>»|>o<'t iihown 
In Frnni'o for tinu'-liono«ro«l Acniloniicnl foriiiiilaH of Htyio. 
Tlio Kiihjoct-ninttor of tho Ixiok is no lows new to Kroiich 
ii'iidors than tho stylo. Tho four nrtirlos on tlio Sisfoni Bronto, 
Tliackoray, KoU-rf Hrf>wnin(; nnd K. B. Browiiini;, mid KimMotti 
nro not criticnl nrtiidos for mnmIopi nci|imint<><l with tho wrltorn 
Critioizod, hnt inlriHltictinns to tho Htiidy of thoir works. 
IVrlia|)M tho rtmt OHsay, that on tho SistorM Bronfi', is tho most 
stiooowifHl. Of ponrao tho author knows hor siil>J«H't thoronifhiy, 
and sho iisos ontIr«'ly now matorinl' Chnrlotto Bmnto's lottors lo 
Miss \usH<<y, r<>coiitly piiidishod liy Mr. Shorlor in hN " Char- 
lotto Bronti" nnd hor Circlo," which woro not nroossildo to hor 
when sho wnilo Kinily's lifo In tho " Kiiiinont Woinon Sorios." 
Tlin>ii|tl> tho ossay on Iho SIstors Bronio hlows Iho Itnicini; wind 
(if Yorkshir*' Mooi-^, some of whioh is sndly noodod niiionx th<> 
crowd of Paris inon of lotl«>rs (■min|M>d up in stuffy liltio ri'miclm 
whoro tho (tonus of an ninnnini; psittnoisiii aro so pmno to 
dovolop. To think and lo writo noconliiiK to tho l>onl of 
Individual talont onco tho throshold of sohtMtl and I'liivorslty has 
l>oon loft Is an idoal far ri'iiiovod from Iho pros<>iit Kronoh r«>alily. 
Tho !>i(cns aro tnnny of Iho hronkiiiK-iip of tho old Hovont<>onlh- 
rontiiry oonsHliilion aoponlinu to which Iho It4>piihlic of Lottors 
in Franco is still (iovomrsl. Shnk<>s|)oaro, ont of Iho pr«H>iiicls 
of tho rt>viows that M. Briinoticro odits or inspiros, is no lon(;or 
lookod upon as a harliarinn. FonMiiost in Iho work of oinancipa- 
lioii has xhoiio Iho Hrrue tie /'iirin, K>vin); hospitality to all foniis 
of art. from Tolstoi and d'Anniinzio to Rndyard Kipling. 

Th« Fp«noh Ravolutlon. 

M. -Vnlanl, rrnfo-sor at Iho Univorslty of I'ariH, lia.s owni- 
prisod tho rt>siilts of his stiidii's of a i|iiartor of a (N'litury in th«> 

lIlHrolllK I'oMTlglK l)K l,A HkVOI.ITION FrANvAIsK. This iKMlk is 

tho prtM'iso iiarmtiv(> of tlu> offorts to apply fn>ni 17WI to IJKM in 
Frt^noh inalllutioiis tho principlos of tho IVH'Inmlion of Ui)(hts. 
To priKliico this volnnio M. .\iilard ha* chosen for study inoroly 
the iMditicnl facts, a liiuilation of his ta»k which has nlr(>a4ly 
Hwollen his Umk to tho dimensions of an enryclo|>a>din. For 
twenty years M. Aulard has lioeii (UtiiiK nnuiclit else hut 
ro-ivadiUK the laws of the Kovoliition, the iiows|ia|M<n<, the 
s|M>ochos, thi> el(H't!oii pro);rauimos, the l>io);raphies of iho 
IHM-sons who played a rolf in it. The r(>sult is this iiioiiuiuontat ■rwit alatak* to Mjr " Um> iUTolaili« 4U or 4M aal 
ihni ihliiK." th» trmth hMm^ thai llm Kmuluiiiia «»• 
ideal whi<-h KrenebaMHi lrU«tl in miliar lartUlly. a 
alnoe I hen, rt>rtalii wrllrm baro mhikIiI in ronfimml, • 
tho iitU^n ino<>tM»n«nt ■ppllrali'Hi >i( II, or with i^mal 
by It* very i»nf<ini<n with flow In <|f«»lri>> ing ll. 
.%!. Aulard M<<<k l<> at***!! the «<h(iio <•( M. l'l>Wnmr<«l 
«ninl, Ir Ww. DR. wuToorrs last book. 

L>:i*w>NH moM WouK. Hy HHiNiKr. Ki>w< \\i«ii<>r 
!>.('. L., Bishop «t Dnrhani. (.Macmillan. IV 

A (Inuldy iMthotic InlrrtHit altaob4» U> thl» boob. I 
catod to Iho iiN<niory of Dr. Woslcoir* wife, " fnr I 
years my iinfaillnK couiisollor and clay." It an* pubiii 
a mouth of itnouiiiioni aulhor'sond lA lifo mi a-arth. In 
spirit will it l»a' accoptod, wo fa^d sun-, lay admira'rsof ll 
Ita'iiius and lofty ohanicla>r. Bui It na^ilo no apol 
driflwiMHl, ait It wore, of tha< last twi*nty roars of 
slra'iiuoiis lift*. It haxiha* nolalilo mark* thai Im'Ioiik lo 
of add iiia-n's a-x|M>riaMica*. It is a suniinary a>f mnoli 
Ihm'ii Ioiik laiiiclil. It is nauia* lh«* loiut iiuipired lay vUl 
fill lira*. As a youiifC niaii Brooke Pnam WeslootI, a« h< 
anal ho ra^iH-nts it in his " I^iumhis fraain Work " <uiw v 
his old ii((a< ha- dn*aiiiaHl dra>niiis, liul dro«n» Ibal wore 
ra>mola> fraam tha- world in which ha> llvo<l. 

Tha> |Mi|M>r<t laf which tills iHiok is niada- up, a>»««ya 
s|M>aM'ho.s, nra' not, we an> told, stdaH-tanl with any da-t 
hut " thoy ara> laouiid ta>Kolher lay one undorlyinic th' 
each oasa- (wra>la> I ha- Bishaap) I appr<«oha*d my suh 
HkIiI aif tha' Iiicarnatiaan ; and I hava> eiMb-avaaurod tai 
llrst to last how this aM-nlral fad aif history tho lifa- n 
illiiiiiiuata>s Ilia' pra>l>la>nis which iiia-ot us alika- in 
work and in amr Udda'st s|M>culatiaius." Tho oa-ntral 
Christianity was inda>ed, tai th(> UsI, Iho itolden ihra'a 
iiiK all l>r. Wa-atta'olt's Ufa- and work. Tha*ra- is mm 
autoliioKniphy in llmliaaaik, in lb*- charica* with which it 
in Iho iM>rtna>n pra>arha-<t at tha- i>a>inii«-ina>rBtiaan aaf B 
at Trinity Cadla>|;a', Camhrid|;i>, last Da-ooinlior lw» 
yoana after tha' saim- pra>ach«'r had pramcbod in tbo i 
on the saiua- sulija<a*t and " at tha- end " lha> Bishaap'% ' 
a>nt with a s|M-oial distim'tiieaw. The wamis which 
sa'em to us a-s|H-a-ially characteristic : 

At tho closa- of Ufa'. wha>ii we lamk bark ntl'r ai 
once, lhi> conllicis ami (Htnlraiva'rmios whiob wo ban 
assume new pra>|Hirl ions. We a*an diaeem iB»n> cl 
before the enaential a|Ui>Ht ions which they inroire am 
thedi9turbinKexaKKi^ratia>nn caused by the secondary 
become cauisoious aif lha> illusatrinean a>f |iartial T 
la'aru to distrust s|>eiHly results. .Vnd if wo ara- ta-mpt 
for lews in the near future, ajur aHtufldent oxim." 
" the times of r«>storatiou of all thinirs " i» strenntbci 
vision of a (VMitinuaMis niova>inont in the aSain* of 
cUnirer sonae a>f its direct ia>n. .\l tba> aamo lioic 
which we have lamg dwelt, which we hare ofteo b 
expr«>wi, which wv have tested in the atfeaa of life. | 
UH with irresistible force. 

There is much that is familiar In the I>ook- 
devotion to the da>taila>al stinly a>f the Scriptaral text, 
keen and enthusiastic advo>>acv of Christian Mlaaio 140 I.ITERATtRE. [August blapOMlM*.' a«o tte< 

<ir r. y. XOW tktU Wtk of tiMWI 

It i^ 'I • conlwl ••t^wrrw titnn 

Tint* U » Aae rrMat(<MMit ol tke r' '■> 

• work for Btblie*! •tady aikl rr n m 

ma and muok worv Ihat i« «tix|{P«liv<< and 
laUMf«»tiac ^11 t** fMmd in '* Lr«Mws from Work." It U a 
book wkl<>k verjr lU/ aMM up* lifp of devotion to duty. It is 
oae wbWk will bo mtd with il' '' n-Kt liy iIiom> whoHp 

lat«t«ata •!« aa wide aa tii<>«)> <4 : . and riar fnmi wM^ial 

dlflraltl«« lo thrir Milntion in tin- ti^lii o( C'hrihiian prinripliii. OTHER NEW BOOKS. Pi f a *l ii # o«p 

Alikonfii not litmry in Knl^ift ib(> Monacraph on TAimoiii 
rmt P B nao r m oir Akmib ax» m A»outi<>n (Baillu'n>, 
TtadatI, aad Cox. lo. n.). by l>r. I^iirti fanner, M.I>.I»nd., U 
«l wW*i urarral intcmtl. ami mt-rilH tkr allt>ntion of tliow* 
*ngagei «pn* Army rpfonn nr that »till wider pnhlic who aro 
dteaiwa for tkr prot<<<>tii>n of humanity fnmi dit«oaM>. Ur. 
fTililJ bM ilKiwn rlr«rly Ihat thon* wax i>o <>wapo in any war 
darinit the pa*l <iMilnrr fmni tho iuokI M>%-fro |M-iinltii>N conN4>- 
qMMrt «• wntcr-burn*- typhoid. Thi* he atlrilniton very Inrp-ly t<i 
the abacmra* of cVtvtirr proltvtion or piiri Den lion of all drinlciiiK 
vater ia war. Hr i>b<>«i> how in a}\ Kiir<i|M'Hii <-i>iintri<>N, und 
emi to Rfjrpt, epiil— ic» pntir«'ly r«<afie with pn)toct<<<l water. 
The Anajr akwe aMHWC Ur|t<* iHtdifN of men, he NayH, coiitiniu>M 
oa aelive M>rvic4> wit hoot full ]>rot<-<-tion, and hence theenorniouH 
casaalty lials from South Africa. Ho belicve<i, and it wMMnH 
with miMMi, ii<>« and dnat to Im> Tery weak nM>dia for 
eowreyaiif*' of typhoid, ami that If an army Htarlx free from 
tjphoid. It will rrnuin ao in nil proliability until th<> 
(era* are taken in by unprotected water. He then-fore insists 
■fiail the ne«^ of a Koyal \Vat<'r (.'f)r|>ii Si-etion of the 1{. A.M.I.'. 
ehafgedl with the n-wponsibility of pr<<ventinK typhoid, 
dywM ltTy, and rholera in war and in peace. The melhixl nuk- 
Ceal«d, that of Itolltni;. i" !>imple. rapid, and, it would mm-ui, 
e l ective in the bandit of Kueh a cor|m as iw pro]>oi«<d. Accord- 
ing to hi* plan the fuel add* l-7riOth to the daily trauHport 
only. If Dr. Canney can prove, a* we underHtaml from a note 
i* hi* intention, that in ramim u>>inf; nothinK l)U( lioiled or 
| >r u tgct» d water for drinking pnriKmeo, fliex and dust are 
puwilf a to oriKinate an epidemic, then there can )>e no doubt 
that it i« nrjcent Thaman Atkin» nhould Im> nuMie ao(|tiaint4>d, a* 
afi w d lly a* |Hwaible. with the action, methoda, and purpoMii of 
a Royal Water Ootim, to he backed by tlie whole difu-iplinary 
•tmtfCth nf the Army naeh a« i» *D|c|ce«ited. The diver(cent viewa 
at present heMflf " air-bon»e " and " water-borne " typhoid seem 
to hint that it wnnid be of gmtS valae to hMMnity if the 
aadieal prnfeaKion. in eonjvnction with mpraamtatirea of the 
ILA.M.t'., *baald appoint a committee to e^aire into the pre- 
<faa (ael> upon which th«' "air-borne" theory in or may l>e haned, 
AlthlWIKh ilr. t'anDer'o onbiecl i« a hifthly technical one, hi" 
vtatn «■ yr« re n table diaea«e are M>t forth in a manner which 
im talaNMt ail reader* who iieaire to InHbto tlMMMlrea «|Mtn a 

fOiatof |H>i|rwinl inten~>t !<• itiniiutida of KlwfMnnen iit the 
at. Dajr." 

hiive oat lived the th<*oln<rv of t«Mity-4izth year, and abts waa !«« «r thraa yoan 

when Mbe be«-ame Intimate with tio l««a roMMrkabI 
H. K Manning, the rulun< Cardinal. ThiN > 
frienda antned and «-orres|Minded nd lilitttiw. ) 
Mlaa Sevan's Hurpriwe. Manninff either thuUR 
already " i^mverted," or l»eIiev<Hl her unable to 
that in IKIS, " by her motlier'>i dt»i«ir«>, Miw IV 
iv)rre!.pondem'e with Mr. MnnninK." Porfret iwi 
lte<>n kaid, \» not liiconi|>atilile with the lack of a nf 
In after life, when '* chafed " by lh« ^tMirtcr 
Mortimer 'irrot« " Let me Itc fooliNh. (or C'hrii 
eyeN of the work! " ; and it is to be feared i 
times had the prayer, h» she would have »ai< 
Hut she liel<inKt«d to n Mvtioii of KiiKlish s<k' 
tninsmit(e<l to ita deaoendants a moral flltr<> fif iu< 
the nKit of which cannot have Iteen ntmrlsheil by 
It in unfortunate that the simple annals of Mrs. 
Hhould have been narrated ho Ixildly as they are 
for survly the narn»west career in the reli|;iouN m 
bi>)U(;ht to a woman no K'^nll'* :>nd no rt>nno 
ex|>erienceH <>apsble of lH>inK rtvorded in a mai 
even thow " m-orblly " y<Tsons of whom lierni<>c( 
evidently lielieves the )M>pulation of tir<>at Krilai 
com|K>sed. For instaiie«*, we siut|ioct the Ui-v. Tl 
of havini; l»e«'n wmjethinB much more human 
prt>achinK automaton depicted in thew !>»«»•«. 

Nottingham RaeoPda. 

Nolls ON Sr. MAIIY'm r.MIIHH lltXilHTUtf 

LVm-IHIl', by John T. t;odfrey (NottiuKham : 
cnusiNtH of a M>ries of extracts, with nniuitntions, 
of the princi|)al old jmriHli church of NottinKhi 
much bii»gmphlcal matter relative to old Xotti 
and in sure tu bo appns-iated in the district, 
of quaint details or illnst rations of tho social 
will not llnd much to gratify their tast«>s. I'orhaps 
iiotie<> is that which t<-lls of the habits of Hal 
an ecciMitric widow of ((ood |>ii»|M?rly, who die«l a 
t lie Hif;li Pavement, aged wvenly-nine, in 1775. J 
liaritics she entertained the idea that tho Chi 
ought to be observed on tho Sat iiribiy. Byway 
her hplief the KOf)d lady iusislcMl, with the gre.i 
In going to church at .St. Mary's every Salurda; 
licst apparel,and would do no kind of work that d 
she attende<l worship, but in her onlinary dothi 
secular occupations for the rest of the day. FICTION. ANTMOMY MOi NCW MK 
.\iixious admirers of Anthony Hcipe's earlier 
forward uagerly to each new novel of his in th<- 1 
thrilling romance like " The I'risoner of Z<'nda' 
may possibly hea«« a sigh or two of modified mg 
\ng a chapter or two of TiilsTltAM OP Bl^NT (Moi 
will iirobably, however, iKM'oiiie reconciled to til 
they have finished tho book. Inde:Ml, Anthon| 
> ''l'>m dull. As it was said of David (iarric 
.11 v , that he couM act on a gridiron— some verai 
givo " act a griiliron," |K>s»il)ly an even hard 
Hnnhl. cnitlil VIr. H.iwkin* wril<* airre(>ablv aljoiil An^ttt 10, 190 L] unmuLTvuK. iMMt pU«w of wnHc, Mw«MMtutiatl0,fkitMM«MarlM ym 
doiM*. Tlw Trisi raw aw fmU tw tl» — ■>>■ a< 0»'<1iipwHia>, 
wto^MMkk: tknjr Md ovr Bi(t<nii<>fi frma tto twt,— < 4oilii»t« 
tbo rwt of the (frMMMfin fwraoNir, M la rigiri aai iula*. 
Moilicr, Mill, iiikI wKti -»ll tlir«« arvi fln«ly iMMfiMd, Mrlctnal, 
and, uliovti ull, *iii((ulurly intonollutf »tiid>wi. Tkoy Mirprlan 
ii<i with a biiiiilnvl uim'X|mm-I)><I luni», Init ttM<y art< aiw»y« triM< In 
th<'iiiiH<lv<Mi tn llii'ir nwii vi>ry ninarfcablo Triatram iintiirv. 
AikI (<v<>ry xiiiicU- oih* of th4< larip' »ikI variiMl Kmiip <•( |mhi|iI« 
wliiMN* fnrtmu-n nr«* mlxail ap in lh<<ir«--Miiui niiil li<>r unrlr>, 
N•<«^lll, tint n>«|M<i-talil» karrinItT whmio 4Hlit4>riiil |ir<>clivlti«<H 
iiiiki- lilm II r<.i ■lilt ill tlm |jr«>»l iMMTt't ; Mlojil, tb<i 

< si.ili' ii((«<iit t\i III)' tln-xi iiimI lint ■>( prvt(>rii*luml 

i;liraiiiM>n<< IIh-v nr<' iMifi niiil nil 4ki-lfli<<il ill wit h lh)> ili-rtfot of 
liiiiiils mill llii< lot'iii'Hi oln«rvnli<ui. It ix a in^iit il«nl to Iumv 
itcciiniiilntfil 111 I'Xct'lU'iit a tn>ll<'i'y "f liviiiK nml luvniilo iimmi 
niitl \voiii(.<ii. For it i<t |Mirlia|m not tlM> l<-n)it i*hnnn in Aiitliony 
}|o|Mi'ii lat(<»t nnvt'l that there in not one of hi« rharactCDi lint 
hn«i imnrthliiir nini»lili< in it. " Trintram of Blent" i« a novol 
without a villniii. Kvrn Major Duplny, whom thu banlcmsl 
<l>-r will Im' iliii|MW«Hl to iiiixtrimt nt Unit liKht, ilnvolojiM 
V into u K<<ntl<<inaii not without, his (inod iMiintx. 
I :s r\colli>iitly wi'll writtfii. That, of rour»<>, gru^n 

wlf) Thoro ar<> Ki>iii<> ilrnniiilic iiioinciitH in it whirh 

I'l'Miaiii in tlif nifmory ; w<i nii);ht inHtniic<> the mot'tlnR of 
'ri'i-<tniin iinil Minn on tho liricl)^', nnd siKniii, |iorha|i<<, tho 
ip|i«'ari\ii<'i> of Mr. Ditiioy nt fht> crlticnl inoim'iit of th«> int«'r- 
viow with l^>r<l KouthtMicI and Lady Kvonitwoixl. But the real 
intortwt of the lunik li«>» in the Hnt)X|it*t<<d tiirnii which tht> 
ri'innrknlilo hltmd of !(tuliliornni>>iM nnd pride in tlM> Tristram 
chnrnrter ({ivi-H lo a not iiiiromnion plot, .\nothor ninii, or 
woman, would hnvo tnkon thin id<<n nnd mndi- nolhiii); of it : 
Mr. Ilnwkius has worki**! it into a Mtory that will Mtniid ns ono of 
hit liOMt, It is n thorouffhly good piece of workmanship fnmi 
Htart lo flnith. 

Aa Bx-Bookmakep. 

Mr. l'en\v White hnx eleverin*)w enoiiKh nnd to ipan'. 
Ther«> nre not uiauy writers even in an ajje whi'ii i>verylMxly 
writer- who hnve to i-omplelely iiiii<tt<'r<Hl the art of delinit<> 
innuendo »t he, who <-»ii eoiiv<>y so uiiieh in so few wnrtls, or iu> 
deftly eoiiceal ii ttinjr in the end of a xentenee. TlIK (tKir uf 
THK B<M>KMAKF.it (HutehiiiHim, <>H.) it pmliablr as clever AM any 
of hiw iinveiN, nnd this in no liffht praisM'. But it fails to (^ 
hold of the niider ; the jrrip of Alt Harris, .i/iViji Mortimer 
(ionlon, the lMM>kmaker who so judiciously investeil his wiuniuffs 
<m the Turf, lies str<inf;<M' n|>on his hoii than n|>on us. Here is a 
character out of the eoiiuuou run, adinimldy executiHl, and yet 
then' is somethiuK lacking in it. The fact is, Mr. IVn-y While 
can dmw manners li iinriviKr — bett«>r than he can ilraw men nml 
women. His chamcters nr<> deftly |>aintt<<l ; they act and 
s|>eak naturally ; you cannot lay your tlug«'r u|>ou nny error in 
the novelist's jiulpnent : hut yon su»|)«>ct him of some lack of 
humanity. He mauifcsts no syinimthy with them, and in conse- 
«ineiic> they fail to aronse srni|)athy in ns ; we feel that he is 
rt'irnrdinp them, with n suli-eynical smile, as aminlil(> nnd on the 
whole quite interestiii); pnp|iets. Tliey ar«' -and it may tie 
nddeil that they K«'t throu^rli their jiarts excellently well. And 
the liook is a gond pie<-e of work, skilfully excx-uti'd ; of which 
the sole fault Is that it fails to touch the heart. 

Th* WladOBi of tiM Mmpto. 

H< oks alMMii lonipiiiiv-pmiaoten •iid their kind have liooii •OH, Mah» m irtMaal fPMp. dnwa Willi ii»tiehi mm4 J» 
of Ja ua i hi — m a W — % fcinlly nlani MHldmajr ti««i 
■Man- Mwallb. .ind < Urn Lett U • Mwrtkiaal 

noveli- lie pHMtd. B«t Wii are ttot |WiyiHiid In 

any omb of Mr. C aaa t a h lw'. tgmim b Uwrnmlily MM 
bttlk ot tkMS ar« aMaMkluc hotw : thrj mmitIww la af 
i<ar(«ilurUl'« toerh, wbteh U a pr<>ii)r «are mlKn ilwi i 
hiM tbo rlffbt staS in him. And they arw all cMial 
leant they all baveLheir kihhI |i>Mnt» evra Mr*. Hlarr«l 
and the nan Coohabott. TIm> nnanrlal pmrt <•! MarraM 

fl t Idea Maj or MMy not Im* aoMMl. but ihe aiord 

by Mr. Oonirtahle are uiii>xe<*pt|nnablr. Himplleily 
lhm«i|rbnat~wbleh is all aw It should lie. alllMMcli b 
I '- are not very cIom* lo the rralitir* ti( Utn. 

•> 'lly intereotiiiif niivel, ami Hvwerean oirry lo 

bye to Walter H4Miip|e, tbat sanipihie liul nimple enll 
the author hiiiiM-lf. 

Aa Amartoaa NevaL 

The third issue of Mr. Heiiieinaiin's Dollar Ubrari 
to (cive us the fruit of the .^iwrican " Kraft na t 
KiiKlish literature," isenlitleil H»Ji Moi>TAl!< l/iivni, 
in Mr. Hamlin (larland's well-known, ebe«>ry, r«i 
stylo how Jim MatterMm, " the real IbinK— rnwho; 
trniler," is sent liy hii |iartner in a aiinr, " Doe " Ka 
Ixmdon to elTeet a deal. First, htmiireT. the doe aa 
" switehfHl him on," ax they »ay in the Dollar Lilirsry, 
)iretty and familiar type of frank ami fre<>youii(( YanN 
Btmsie Blake. .Mm in London is a wonderful flitnrr, ai 
a serious flirtation in Knfcland. But it seem* afle 
" the (firl was only foolin'." Biimie, however, haii lo ha 
explained nnd lum loexplnin a little affair of brr own i 
only foolin', too ; and ao Bensie and Jim eack beloi 
other and Mr. Garland has funiisliitl a sirople, qaH« 
story. SALE AT MESSRS. SOTHEBTS. The Inst im|iortanl iMwik sale o( the M-.itam i<h>| 
Sotheby's Inst wwk. The rar«< (.'aston was <■< c 
interest, while the profusely-illastraled volumes <>n tl 
which belonpil to the late Mr. Auipistin Daly aforderi 
i>f the art of extra-illust rating carri<Ml to eteraa. The 
wen' ainouK tin' princi|ial liooks sold: — 
.Symoiuls. " The |{enai?wance in Italy." 7 vol*. Kirate^ 
Alkon. *' The National S|iorts of (ireat Britain," 18S1 

First n\., with the colonml plates in pcrfei 

condition ... 
Hawkins. '• Life of Kdrnand Knn." IMUMiW?. 2 rah 

extrndfd to 3i vols, by tli« iawrtion o( many |m 

traits and vi«>ws ... 
Shaki-siM-jin-. " Work»." Boydell's e«J. 8 vol*. 

"Pericles." "Poems." " niogniphy " by KniKkt 

nnd " Portraits " by Xorris ; the 13 vols, estende. 

to 44 vols, hy th« inaertkin oC some lO.WIO plate. 

play-bills, JU' 

tieneste. " Some Ac<*oant of the l-jielisk8la4pa, IIMt ' 

IKW." 10 vids. extra illustrated aad calaiiretl < 

28 vols, by the insertioo Ot many hundr«ds of poi 

traits, play-hills. &c 

Montaigne. '* Ihaayes. " lfln:<. First ixl. 
Sbato a yww o . " PMaw. " IIM« <iin|ier4eet> 
S|ienser. "The .Sbepbrard's C'ak'oder. " liMT ; •folii 

Clout," l.lOTi : •' Fowre Hymm's," 130ft, in 1 vt>l. us LITERATURE. [Aujru»*t "IJo 
1407. liuriml* Ctaria 
Wiik the ptetM MHliaribM." 
I« exwilnit K(>rran. 
rondlliaa 
" FtoMloriM l>lMf«r«ni." Pynann'a print of \*». A 

Crtkpy ti( ihU v«>rr ran* nnl ml. itf th<> ItrHt 
|i>k ami U^ilo l><- 'i'Mwry 203 

W w l wopf rr. •■ T ^il Kollo." A p«»rftyl ropy, 

iIm>«||<i anairw ' .<<|, aiid atpaiaurinir XUmni. Iiy 

SlflMa 138 

Cbttcw. •• Tkr Knral Rnnlr." 1487-W. A »w and pprfoot 
TIk< .i: . ii( (hto ImmiIe in IIh> auclioii- 

la an t- ' » rarw necurntioi*. Only flv«« 

prffrrt ropitw an' km>wn t<> pxIhI, ami thi> other 
i<Nir mtr in pvlilir lil>rari<'«. Tbt* laitt |M'rf(<<>l i-opy 

H>ld at aurtitm tk-an in IttM. wl it wnk lH>iiKlit liy 

L«>rd 8pmMvr ri>r Cni ItK. In I8Wt a HliKlitl'v 
iMr(W«arl ntpy wan m>IiI for iTHVi I..V1O «».d. » 10 AMONG THE REVIEWS AND MAGAZINES. U. Thf .ViilioHdJ Ueriftr \» chlofly renin rk:ilil<< this month for 
Mr. A. P. KintM«t('»artii-lf< rallati " New LIkIh •>■> Hhnlii>M|Miin-." 
Thr Baranian llti<i>ry <>(Shak<>H|M>nn>°!i plnyx <tii|m np »<> M'^larly 
alnqt thin linM> of llu* year thni innny will prolmlily |m>w thi>i 
pmfKFT by without a M>ennil tliouichl, pref<>rriii|; not to pliin(;i- 
•cain into an haoktM>ye4l a rnntroverHy. But Mr. Sinnett tnekU-N 
Ibe «uhjp«*l fmin a new (mint of view. HIh theory, or mther th«- 
ilKH>ry of Mr*. K. W. (Sallnp. explniiiH the ripher more 
latHliitihly tkan any pn>rioui> writer hax done. It In. in whort, a 
bilileral ripher whieh i<> nf>t a rryptoirraph of the kind that the 
iiM>r ninot havi- in bin mind all the tinM> he ix r<Mn|MKin|;, hut one 
that rould «4*ily In- arranip-d MilM«s|U€>ntly, while, for example, 
rnrreclinic the pr<Mif-xlM<elo. And thix, of eonnw, may im>sin that 
the ei|tkfr waa »ot m-etwiMtrily the writer's wx>rk at all. Mr. 
Aantin Dobaon baa in tb(> aanx* namlter one of hix ehanniii); 
•■Mjrs on Old LiMuloii, " Kt. Jamen'N I'nrk " lieini; the xnhjawt 
•rl(<rt«<d for bio iMtt***!*- <Mher interentint; artirle« are '* A IMeA 
for K4>^tpeain|C the Kand," by Mr. I>. J. Mael><Hu>ll. nnd on 
•* The Kserntioii of .Man.bal Xey." by Sir Kowlniul Blenner- 
tt. *' How- .\nierif<a r<<ally feeU townrdx Kn^land" is the »uhj<>et 
of an article in the Sinrtrrulh Crntury by Mr. H. K. .MolTett, of 
the .Wir Yorir JoarMif, whieh io df«ervinK of M>me Htndy ak a 
nnlBriently randidexpn-m«ion of the way in whieh tlM> bulk of the 
prople n>|[arrt no. " Konr yt-ara axn," "•y tlM> writ<>r, " Amerira'N 
aUitwip ««Nild hare lie)>n oim* of itymiHitby for the BovrH, 
I at— Hud by boKtility towanU KukIhiiiI. Now it Im one 
fl( itjMpathy for the BtM-rx, cheektsi by friendahip for 
laglawl." But the friendnhip, Mr. Moffett in oarofal to 
poiat out. in liaai<d anb-ly (Mi aelf-inten'Mt, and will laHl 
oaly ao lonx aa th«> |M>lipi<>ii of the two <iorernment)i an- 
cnmiMenU In the aanM- nuinlier Mr. Kidney Low rritirixen the 
War Oflbv R^-port, and calU attention to the danfpT that may 
«aMe with reform. Mr. Henniker Heaton taken up a^ain with zent 
Ibr rongi- n ial taak of lielaltourinfc the Vnnt Oflle<>, in an artiele 
l4<nned •• I'notal Pettifo|CKinK," and Mr. T. A. BraHitey ealln 
■tt«MtkMi to the difttenlty of earryinK on the buxiniitii of the 
Baqitpe la the HrHiae of ('oininon«, and tiiiKKititii loeal leifiHla- 
larm for Knifland, Heoiland, Ireland, and Watc«, to|()-ther with 
an lai|M^ial I'arlianteMt. 

TW yortmt^Uji enntaina aomi* n'flerliona by Mim K. L. 
Baakaon tkr pahlUbt'd lovf>-k-lter» of Virlor Hnicn and Bitmarek. 
CVrtainly lht> latter never intended the publieation to tako Ind Ml to taka part In the MM oT Klmberl 
Howard. *' Henry VIII. 'n LortI Hi|rh Admiml." 
aaotlwr informative article by Mr. Percy (.'ioh^ 
Mr. Carr I.:iuKhton thmwii fiirtli(>r lifcht n|Mr 
Kiigliah Hhi|ii> at llie attack at Tnifalgnr. 

" On tho Monka' laland," In the Urntt. 
ia an ac«<ount of 81. Honornt, off Canneit 
to a branch of OiHterci.iiiK who follow ^ 
TrappiHt nile. Dr. A. H. .Inpp contriliiito 
".Sillily of Ni(chtj:ir«," at home :iiid iibrond, 
Hilln haK n pajier on " The fljflil nt Bow, 1 
IfMS," which, with the exo'plion of the HieRe ol 
tli« laat Ntriii^le of the KoyaliHtt nfrniiixt tl 
forcea. " The Kvolutioii of the Mivlern (ic 
title of a Kchnlarly article from Mr. Dnniel .loli 

Mr. Williiim Or|H<n \» the Hiilij<>ct of an .np 
ArlUt from thi- |kmi of .Mr. Wilfrid Meynell. 
n'priMluctionH of Home of the nutlior'H Ii<>nI. | 
" The Fracture " ami " A Uidy in Black, " 1h 
y«ir. And in a tus-ond article on " M<Mlerii I' 
HaiiH BaluHchek'H work In nnnlywHl, and theni aru 
on amateur photography and on furiiiiiliiiiif at 

Mr. Arthur Touimih wril<>N pleiiwintly in U 
the aiiciiMit town of l)orchi>Hter, .ind illuMratoi 
Nouie pictur<>w|ue dmwiiif(H. " (.'aravaiotio .ind 
- the Pietii of the Vatican- ib the title of 11 nI 
by Mr. .lohn .\y>.coHKh, while Mr. Kniiicii* .la« 
artiwt w-lectetl for trttatment. In the Mauiizim 
•SindinK. a Daniah aculptor, and Mr. Walt 
IMiinter, an* dlHCUKNed the latter by the aai 
who treato of Mr. Kniiicis ,I»iii<>m In the alH)v« 
tioii. 

The AidnWnton of thla month has noi 
coloiiritl plnt<>M. Tlie pii'tiir«>N in tliix |H)piil 
Htondily improving in iiiiinlM>r nnd <|iiiility, bii 
ia hardly no strontc hh uxiial. The f Vn(iir|/ la 
Kood nunilM>r, Ixith in matter and ilhiNtration. 

The article of mont general intoroat 
Uevifir Ih by Mr. W. W. (Jlenny, on " Tl 
ThaiiM-n." 

Wo ha%-e also roceiviMl Viitrll't Mugiuiiu 
hllrr (Midituininor Fiction Numlier), and the Ia Corresponbena THB APPIN MURDER. 
IX) THK KI»nX)U. 

Kir,- I note that in your innue of tho 
refcriMice to Htevenaon'a " Kidnap|N><l," you t< 
pMlilem namely, " Who waii the real inunloi 
(llenure ? " Perhnpii the motit jin'VHlent 
NiiKKeHte«l by the iiuveliHl, too) in thiil the )i 
Camenin of Mnmore. I have thought, then, tl 
Home intercHl to let you know that IiihI yejir 
old anil very full re|Hirl ot the trial of .laiiM 
almont comfielH one to think that " the man wh 
wa» neither a Cameron nor James Ht4'wart 
lattor'a aon. Ho clc«rly inilet-d in thiw conclual I _«*.. ttrt.... 1.- AugUHt 10, 1901. J LITERATURK. AUTHORS AND PUBLISHERS. 

Ciirlyli-'x " KdikIi Iti-voliitlon," i<<llli<<l liy Mr. ('. K. L. 
Vli'ti'lHT, Kclliiw of MiiKtInlfii ('nll<-Ki<, Osfonl, uimI " ()liv<T 
I'niiiiwi'll," with an lntr<Mluctloii liy ('. H. Klrtli, ami iiotr» uiiil 

i|>|H>iiili<'<>H liy MrM. Uhiiuh, arc to a|>|M<Ar In Ihrtw voIiiiim** tttch 

ill M*-lh i'k Htuixlnnl Lllirury. Th« lattrr Incluilrai nuiMirttuii 

Mi-w li*tt<-rt <>( ('n>iiiwi>ll. M<<M«n>. Warl, Ltx-k bav« bIm) 

irniiiK<'<l to lirliiK thfM< two workii out In <Hi<^%'nliiiiia form 
in th<> new Mtritit of tli<* Mhu'rva Llhrary a mtIi-m 
Mtili'h haa jM»t lncliul<<(l " Harlor Hiwartuii," " Pant anil 
l'r««iM'nl," and " IIitim-m an<l H<«r»-Wor»hl|) " In oii«< voliimi-. All 
ili«'iM< iMMikx, liy till" way, a|i|M*ur In M<'«»r«. WanI, I>M-k'H wrli-d 

■f " Nlni'l«H<nth tVntnry t'lannion," <««llt«'<l by Mr. ('In t 

Sliorli-r. Th«< tlniwt iMlitlon of I'arlylt'S workn, of t-onnw, U ilm 
(Vntonary l-4lllii>n, ttlltail hy H. I). Traill, ami |iuhlii>li«><l Ity 
Mtmitni. Cliapman and ilall. Mr. C. H. Kirtli In al)u> tin- author 
of a volnni«> on " l'roinw«>ir« Anny " for Mi'twrii. Mt'thiion. 

Other Work" aniioiincod hy Mi'tirH. M<'th»i'iiar«' " A Hinlory 
nt KuHnin from l'i>tor thi'tirt-at to .\lo\aiiilor H.," hy W. H. Mor- 
llll : " .V History of th<< Brilixh In Imlin, " hy A. 1>. Iniutt ; " \ 
lllMtory of KiiKli^h hilon(lur»> : From its B«>KinnlnK)i to Ti'nny- 
Mon " u traniihition from tli«< (iornian of L. Kiik*'I, hy .1. H. 
Vrtt'Hc ; " .V lli-itory of thi- I'ollrc in Kn)(lan(l," hy Captain 
■Mvlvilli- U><> ; •• A History of thi- Olil Ti-xtaincnt,"" hy U. W. 
Wiiilo ; mill " KcKniiiii l><'i : The ltiiMi|iton Lfctiin'N of UIOl," 
hy Ur. KolM'rtmin, lh<> |iriiit'i|ial of KiiiK's C'ollt'K)', London. 

Mr. lioHM< and Mr. H<-in<>maiiii liav<< aln-a<ly don<> ninclr to 
:\cilimlnt tho monojjlot KiiKlish reader with ront«'ni|Mirary 
Coiiliiii'iilal tlrtion hy tln-ir " InttTiiationul Lihrary " of 
 S|iirlt)ial Hiiiilcki-rt." They have now another wriiti in hand to 
Im' callcHl " A CiMitiiry of French Komanci-." It is to oonsint of 
lw«>lv<' Holootisl iiovoIn to illustrate siif«'«'»slv« phas4>s in th«' 
 'Volution of iiiiNlcni Krotifh llction. The volnnii's will have tho 
ulvantaK*' of tint' pa|M>r and print, and will Im> illustrated with 
roloiir<'<l plates hy living Frt'iieh artists. K^eh will have an 
intriHlilctloii hy a well-known eritic, a hioKrapliical note; hy the 
eililor, and a hihlioKraphieal ap|M>ndix on the |iortraits hy M. 
0«-tave rxanne. The s«'rit;» will eontain " I^ C'harlrens<> <!•• 
I'anne," hy Stendhal ; " Les l)enx .IeuiH>M MarU'-es," hy Kalzac ; 
"l>i>Tnli|)«' Noir«\" hy Dnnias p^re ; "Mauprat," hy (ieorKeSand ; 
" C'arnn'ii " and " ColonilKi," hy MeriniiV ; " Xotr«' Dame," hy 
IIUK<> ; " L<> Koman d'lin .lenne Homme l*auvr(<," hy Fenillet ; 
" I^i l»anii> aux CaiiH'lins," hy Diimas tils ; " Madame Bovary," 
liy Flanlwrt ; "■ L«> Nalmh," hy Daiidet ; " UeiK-*' .Maii|M'rin," 
liy the (Joneoiirts ; and " I'lerrt- et .lean," hy Maii|>assiint. 
>itendhara " intro<lneer " will lie Mr. Mauri<-e Hewlett ; 
lialyjio's, Mr. (ieorp> .MiM)r«.> ; Dumas pi-n-'s. Dr. (iarnett ; 
tleorce Sand's, Mrs. (.'niijtie ; Meriim^e's, Mr. Arthur .Syinons ; 
Hiipi's, Mr. Ijhik ; Feiiillet's, Mr. Henry Harland ; Dnnia.s 
Ills', Mr. (Jo«»e ; FlanlnTt's, Mr. Henry .lanieH ; D-aiidet's, 
I'l-ofi-ssor Trent ; the tioiieourts', Mr. Fitzniauriee Kelly ; and 
Man|)i>ssant'x, Lonl C'r«>we. 

Tln> selection is a (cimmI one so far as It gat's, but it \» not 
possihle to exhihit the French llction of the |K'rii«l ade<|nately 
ill a dozen volumes. It would laki> the whole dozen to exhihit 
(ialzac alone on anything like an ade<|uate scale. Kven Stendhal 
is not fairly repnwentisl without " L«> Konjce et le Xoir " to 
supplement " I^i Chart riMise de I'arnu'," which is, nevertheli^Ms, 
the lH>st single choice. Then two phases of (iciirKe Sand, 
the llrst and Iwst known and the last aiul most faultless, are not 
illustrated hy " Mauprat." Moro€)ver. Maupassant's )>sseiitial 
virtue is U'st shown in his short stories. However, for what wo 
are al««ut to receive, we oiiKht, nodouht, to Ih' truly thankful, 
nnd there is a welcome Infusion of new hliMxl in the intnKlncep*, 
Mr. Maurice Hewlett oujtht to And himself (lartioularly well 
suit<>«l with " 1m Chartreuse de I'anne, " and Mr. Harland with 
Kouillefs light and graceful work. 

Xt« W V II. ...I....' !..«. r ...i.!.t. »• »• .. iMilk <4 Mr. HMlajr'a pM(l«J work m 4i««IMjr tw^Umi 
Mr. Xuit will aho publlak • rtAtmo at •• VUm, mu4 || 
hy Mr. Ili<nl<-y, to form • tMMi|M«imi lo ihc K«m)* ii 
lur<* " which orlKlnally appMliwl ' — ■'■ ~'\„ «( 

ci>lli<(>llon etimpriwK th<> apfiriiwi.. lU^ 

llelilev to the nM-inorlal ealalntr'-' — 
Kthihitlons »r ImCi anil I 
HiMiMnticNni In |iaiiitlng in ii 
tion from the Itueliiim of I - ' 
of Kn'iich and Dutch Koin .- ikn M 
— I'tHttmryi ; 

tbi- Ikrttdtwrll n 
iMMt. amt tnm Iki mintrlbnteil to the .W'i(;ii:in>- •>/ Art, tkit Sul 
the full Mull MuifuiHf. 

Mr. Nuti alMt »an«muetm nn wlliloa of Hhrrlih i 
Unit printiil from hit MMK., with • Ifttfmtmt of kU 
cmniily, A JottrHry In Hulk. The Ptm cditiim ia • 
Mr. W. KraiHir Kac whonit life •■( HkvrMao AiiiMMt^ I 

ago -with an introduction hy Hherlitan'n KraiMlMXi, Ik, 
of Dnfferin and Ava. The wiiM) piiblUher baa an il 
Volume in hand on " Shake«|M«re and Mu*ir," by L^hiU 
who |{ivi<« a colli-olion of the chief miioical alliuiiwu in 
of Shakes|M-an>, with an att«*nipl at their expbuwl 
ih-rivalion, t<>getlM>r with much of the oriitiiial munle. 
nuinlM>r of .Mr. Nntt'N M'rlim of " Arthurian Komanei^ 
M'niiil in Malory," will Im< " Morien," lnin*lalr«i foi 
time from the oriKinal Dutch by JiHMi« U, Wi<i>(<hi. " ] 
forms an epis<Mle in the vast Ihlrtii-nth century compiUtli 
lut the Dutch Lancelot , which ha» pre<M>rve«l a number ut A 
roilUinc<>M, the F'rench oriKinaU of which have dinappM 
•II, Have the few students who have ichiiiced at lh« 80, 
of the thirtii-nth c<>ntnry Dutch oriKinal, " .Morien " is pi 
unknow-ii. rniform with the si-rien of " .\rlhurlan I 
unrepn>itenti>il in Malory " will cimii' a colb-t-tinfl of " 
Lais of Marie de Fniiici-," traiiiilat4<d into Ru|clii>h foi 
time, with not«>!i aiitl an intnidiiotion, by Kdith 
.Another of Mr. Nutl's annouiicenieiitK is that of a n>pri 
llrxt Knglish vention of " The IMeaMiunt Historie of I.:i; 
Tonnes, a .Spanianle.w herein is containeil his niarvcllnii 
and Life.drawen out of S|>anish by I>avid KowlamI of .\i 
I/ondoii, l.'>H(t. Lazarillo do ToniHw ia the oriKln.i 
I'lcar*"*!!!*' novela. 

Mr. Clement Shorter w»a nvently taken to 
proph)-sying a great revival of Dickens. He haii not 
to wait for his n'venge. The other day we annoui 
" Iin|M-rial Kdition " of Dickens, t<i In- is«nnl by the 
I'liblishing Company with Mr. (tissing's " Character 
Now we understand that the OxfortI I'nii'— ■•■ I* 
arrangtil with .Messn*. Chapman and Hall for 
of Dickens to Im> printiil im the famous Oxfonl 1.,,.,.. ^.^^ 
Oxfonl Dickens will lie in sev«>ntei<n volumes boiim 
cloth and leather anil will include all the original illiu 
The publication will liogin in the autumn. 

" .lohn Henry Xewinan," in the Weslroinater Bto) 
will Jm' piiblishiHi l»y Mejwm. Kegsin I'aul in the e.irly 
The life has lie»>n written by Mr. \. K. Waller wh.i i 
the new Hazlitt for Mes-sr». Dent in eollahoration 
Arnolil Olover and Mr. (J. H. S. Burrow. 

M<*NHni. Sam|>son Low are inviting »nlxM<riptions 
History of the Meynell HouiuU and Country, 17MI to I! 
.T. L. Kantlall, illustratiil with forty fnll-|Kige jihot 
plates of |)ortraits, hunting si-eni-s, and mapn of run 
published in two voliinuni, onifomi with " Tbo Ann; 
Warwickshin> Hunt." 

" The I'nivenal Obligation of Tithen," written h 
known barrister, dealing with the subject aatoo([ al 
and from the i>arIieMt times, will be published ioMtedl 
Mr. Klliot StiH'k. 

Mr. \V. B. Clive has remove*! to 157. Dniry-lane, ^ to look out ftor at one*. 
A ' Th^ Children nf thr Nalions." 
Problenix. Bt P. Rinlow. Staiy of OoloaiaatiiM 
Mk.B. Mi UTBKAXURE. [Auirnxt ■BD(ii<«Ui." By B. H »l « —i M . (Ma»n«ra|4M ob ArtiiM.) O w wL U. xt. 

> IW Hit T*Mpl« Npii SomoM." Vol. ft. 1^ Mw PHfc*r. iioddw 

> IUm^ (IWB «kt 9«in<Mi*." Ry Waltvr Plil«ir. MarmilUn. M*. M. ii. 
 D* ^1 1 --- " B( ■wn Pfein. n-hor Uawte. U and ». 

(^ Utoairf pMWo|*gro( t>H- -nwilw M BJ mH Of MtoW bf MnwU.] 
' 1W IbMMi CHf." %1MI ('■••»•. H !■!■■■■ , tk. 
'«<Mk•n^HM■*." BjrA.B.BMT. I'awte. ••. 

> 1^ Burk WMt r>m>» m4 OHmt !*t.'ri«w." R> I.^-mh Atdw. VnMo. (U. 

lA MU«r«i«ti of raakii- iuM of aAlB( Mid 

M*M*I hiMMjr Ib Awii >■] 

' TV 0»«aMaton." Bjr Adi C^mbi < <>*«. •>. 

' Wmt l^>»»d Cltwwc t •■ l^r■f;^^ Hy lira^ Muk»«ll." 

B}- Bobwt Marhny 
Tkv Skir^rr of Bbnwnit(." 9jr a*bri»l Hetoon. CooMabl*. (U. LIST OF NEW BOOKS AND RKPRINTS. OR A HA. 

iWiAlNoT ARTIkMlK B| T. KtlB<.( MmMC ■DOCATIONAU 
nmOUOMATK BBrrATtoX 4SI> IH'KAI. KXitDTH. BjCC. ■■»£■». Txt. ncrnnnmnvrrLATci axdmud bj t. p. noui*n. tsxs.4«m>. 

BT T. IAAmI MHkiavnMl B4. br S. Bbihui Joanoit. 7xS<4. m pp. 

**" ncnoN. 

JOa!IHK!«Br BrBc'i" MrHt-aa tA,«4.98p|>. Hrinvmuin U. 

MVrm CABRIK B> T. DiuinKR. (Thr DoUw UI«mol. TS^& K7 |>|>. U»iatmuut. H. 

(1W •«nMam «« MMhy tM In Chka«& 1 
TOM rLAHBBTrtl SBOOT Md <hkw IMm. Br Uutm J. SaoKc THxS; S96 pp. 

PMIAIXTUU. I^r R-rsn. T^xRCWpp. UHv. Law. 6*. 

A MOOnXSLAVB DKAUt*. ■» A. P. Ca»rcii. J%rt%. 901 p*. Wm«. iMk. k. U. 

TSK CUSnnsrKSTAI. DBAOOOX. %«.!(. Arsriiiiw. TfixHi. M Pp. WaM. 

MISTOIIV. 

mtX TABU OP MPOMHI min«>RV. A.i> «)-inO. Bt H. Hummx. Itxlg. 
IMP*. Cn*iMi IBkU.-. 

tCMtM^MMT cmM* la Mfcnat coaiaUiM MTMai4 In • 
KISCmittLANBOOS. 
OPTBB BIBU<MRAPHI( AL (HXriETT. Vol. V.. Part n. txT. 4V ABtMAIA Br «. Jobd*ii PARM POtLTRT. BrO. C. 
Ililiii ««««) TV.x4\.4i04Mlpp Tk« ManaUian Coaipaar 
9> a aadi 
A DICTION AKV or eXOLIMH AXD.WKIABBl'RiCAMni. WUh Aaicrtru laaUacn. 
BfC V BiUBlsT. Mtif. tVpB. Ptaaida. tl«. n. 

( — . ' 'r ^ ■.■-~---^-.- ^ . Tu nanuiAL jauMvmtuKxr or emkbov bt k h. UBirrmi*. 7s<i 

POBTRY. 
A BOOK OP VKBSaa BrKB.J.U »ii>~-> TVxSH.tpp. ««*■ 1^. M. 

POLinCAIi. 
AaaUCAaBtPLOMAnCQVBTWMM. Br J. B. MSBOBBBOB. JCBB. PxlSBpp 
iCsMpaaf. Ma. n 

B manaUPPI. Br J W. Oabxbb K4xfK.4app. Ika 

m.u.m. 

■■PlUimi AMD MBW BOmOMS. 

BAM WILOPIBR. Br HtLRii Mtrnaati 7-i.«eO|>p Himpkin It. 
A nntMIT OP MOMUUI KCROPB. Thinl Kd. Volt. I. aad II H, T H Ix rK 
aa4 A Mumu. 1%>mi. <IB««I pp. Bdl 

■OIBIICB. 
OWOIJIALPAPRBB Br ika III* J. MarBfaanB. TWfaii. Id. I« B. Hi^JBiWi. 
l«lSt-Mr» < - «ai lirt «»» fa ln fit tr Plan. lU. B 

I [*liar«B di Irtiiiil wili)a««a.l 
>LO0IY. 
JVMB ASDCtmi Wnfliiti la Om B.b^a aad Pn^ar-took. Br *tr. <l. H. ». 

VaiMU. TSkAMpBi BMaaNaa k. M. 
•OKASB nwOaatarrBads.! U. k* A. ■. OasriB. Mx«H.aiBa. Bdklkai^ : CHESS. 

AddrtM " C)ma» ": Litbbatcbb, PriMting Uohm PROMJEM )«•• ei. )« 

A. CUBBJAIV llalr. 

BI.At'K I ptaoM. PtOBLE 
OTMAK N 
BLACK. WHITK. 

White to pUj and awl* In two movv*. 

(J.\ME Nil, WMITB 

Wbit* b> plar *«< Wurra. 
W. rtcfaavan. 
I. r-K B4 
2 P-K3 
]. Kt - K B } 
. P-UBl 

: n 

7. P-0 4 
lOaadaa 
ft QKl-Vi: 

iaB-R4 

II. Kl^Kt 

12 B- Kt 

U B-R 

14. B-B2 XCir.— A P K B 4 Kii.n.' :il A 
Whitk. 

W. 't.'htMIO Blai'K. 
A. K ••II Furant 4. P-UI 

S B-Q] 

5. B-B] !■ K 3 
K K BI 
P Vl lt« 
Kl-g B3 
B-K 2 
P-<Jlti3 
Kt-lCS 
P-K B4 
II 'IZ \\ g-B5fl 
l«. Q-K3 
17 I !• • l> 
1«. WaKI p 
19 f • P 

B. K - y 2 

21 u R - W B Ki 
21 B-B3 
il.R-H 1' 

ri o-R J 

I K 3 
./2 
Kl3 
M UUP n*.tj|ti». (iAMK So. XCIII., plByed in tli.- M..nff Ci 

HICIUAH DKrKKl'K. Warn. 

TvrtUcorin. 

1. P-K 4 

2. U K: -B 3 

3. KI-B3 

4. P-0 4 

5. Kt> 

6. K Kt-Kt6 
7 P-gH3 

$. Kt>B 
9. P-P 

la B-43 

11. P-KB i 
12 Caatlw 
U B-KKtS! 

14. K-Raq 

15. R-Kaq 

16 «-Hi 

17 Kt-KtS 
1& KI-Q4 
19 BxKtM) 
23. Kt-K2 

21. Kt - Kt 3 

22. H*Kl 

23. UK-U Kl 

24. i-KBK| 

25. P-B4 

26 R-gBx) 

27. Kt-K2(fl 

28. Kl-gB3 Cl-UB 
29. P-Q4 
» Kt-V 

31. U-Kt 4 

32. RxB 
S3. Ki H 3 
34. 1; •■ ' 
3S • 

v. lii ■>ir: 
m. Kt-ii 
a. P-B3 01 Black. 

MiMM. 

P-(J B4 

P-K3 

gKt-H3 

pv|. 

K Kt-B 3 

B - Kt : 

H- Kl .h 

P-1^4 

!• 1- 

B-Kt S 

B-H4 

I'uUm 

0-Kt3ob(>l 

Ki - K tibl 

O-y 3(0) 

B-Kt 3 

o <v: 
Kt - 11 ; 
p. H 

Kt -K 4 

Kt B 

U-Kt 4 

8 H K ..1 (p| 

UR-B«q 

P-B4(ri 

R-VtB3 

KB-UB H) 

U-Kt 6 '(hi 

?-gKi4 

H - B 7 • 
g-KC 
k»R • p-gR3(k) 
R-g6 WlllTB. 

TM-htfuriii. 
40. R - g B M) 
41 K-K2 

42. Kl - Kl i«i 

43. g-KSrh 

44 pg 

45 K HI xt 
4( K-B2 

47. Kt-lJ2 
4«. R-B7 

48. K-B6<li 
SO f-Kl3 
SI. R-Ba 

52 K - Kt 8 >'h 

53 Kt - U 4 

54 K K 2 
S6 P • !■ 

56 Kt -ty C 
t7 It - IV K 8 
68 K-g Kt 8 
.W K - K 3 

60 K K2 

61 Kl f'h 

62 Kt-g6 

63 K-g2 

64 K-H3 
tS. R- Kt6 

66. K - g 3 

67. Kt-Ka<4l 

68 Kt-g6<'h 

69 Kl - K 4 

70. K u 4 

71. Kt - M 3 

72 It K! S . I. 

73 1: K- ~ 
. ; I 

1: .. 

7tj K - iy - 

77. K-g4 
78 B • P BLACK. niEiir.B 

■£■■£■ 


wSmmtm •n<l Whita rMlfnad on lh» 8b<li mnw (ml (1 
<■) Tbii prova* 
dan- nottukaUw I 

(1.1 !• 3:;; 


K 


(ri 
•««■'! 
B' 1 
(.1 
tnll' 


. 


(• 


•1 


iH^ II 


h 
. rftPM I Jitcr.iturc Published by tibc (limCd. 

No. *»). HATl'ROAY. AUGUST 17. lUOl. CONTENTS. NoTKH inf TMK Day IW, H«. 

" LlTKK.VTL'KK " I'tlHTKAim.— XV. Hflirik IblN'O .. 

liiHKN i.\ Knouamd— A " PeraoDAl Vl«w," by A. B. 

Walkl««y 

HuMK MiivKXKNTH IN Vhtuhian I'orrBY, by Arthur 

Wuimh. IV. Thr I'lM'tiy of KmoHon 

TiiK YofTii Wahnkii 

Cl'KRKNT I.ITRKATIKK 

Til*- <'<>nii>li-ti' WorkK of John Uun-vr, V'oln. II. and III. 

Ti> til.- Mi.iintain- nf th.' MiMin 

A II' .ry Liin(liiinrk« for IMIicrliii" on 

W 1.' lloi>k> (iki-Kiiw ill IMil 

Bu;.. :........< ......J ; .>ii-Avon-ltriMU>l-Thel'oaohlni( 

Mnii • « umpvndluni— Wainicr, Hajreuth, and tlie Fcotlviu 

182. 

*■ M,iy-Her 

I ('ni»* 
IV«rl»- 
i-.->Hii In twill I ompitny. 
Mill The Hliic Illiinionil 
MC lOJ, 

Nll'l Ki» , 

(.'oMKKHiiisiitMcK The Ktjrniolofnr of "Ovnnanr" 

Ai'Tiions AM) Pi-iiLiHiiKRfl— Books to look out for 
List ok Nkw H<hiks and Rki'RINTm I'Uiyi 
B<i«li >• ' 
M 
Tl 

hr 
An' 
Th. . 

Libra HY 187. I'AOB 

147 
147 

lU 

ia7 

IJSti 

101 
1(11 i<n MS 

imt 

ills 

1((S NOTES OF THE DAY. \\*- piililUli oil \Kxgt' 147 n xiMH'inI nrtiolt' mi IImcii niiil Iiih 
u.irk, with illiistriitii>ii<<, followiHl hy a " Pornoual Vifw," 
I'liliiltMl •' Ilwoii ill Rutland," by Mr. A. B. W«Ikley. On 
paKo 155 Mr. Artliiir M'uii((li o<>ntlniu«N hU sorioa nf artirirs on 
\ ii'toriini p«t>try witli a |iu|)or on " Tlii' PiM*try of Emotion." 
\fxt week wo shall piililiKh a !t|H-<'ial illuNirnti-il Uiiskiii 
nninlifr, with u rppnKliu'tiou of Mr. II. Brydon's wihhI-ciu 
|H>rtralt of Knskiii, and Mr. Wau^h will carry on his series with 
.1 pa|M'r on "The Poetry of Reaction and Artiflco." 

» . • • • 

Viilhort and nrtistN aliko nn> iiutorioiiNly unliiiHinossIikc 
|i<-ivj>|i>, iiiid iM>rhii|)s it isaNWoll that tho iiunjitioii oC i'o|iyrif;ht lias 
iHMMittikoii lip »» diliKtMitly on thoir b«>hul( iiy othoi-M. Tho Iiitt'r- 
iiatioiuil (.'iiii(tr«>s» «m this subject which has been sitting at 
Vovoy K"t through cjnite n lot of work on Monday. Anions 
other thin((!* ft resolution was vote<l for the repression of false 
siKiiatiiivs to works of litenitnre and art -hy which we nnder- 
.staiid that the Coiiirress proposes to make the olleneu a lusitter 
of criiniiml instead of civil law. All non-nutliori7A><l execution 
or iv|inHlnction of works by telephones. phi>iii>);raphs, or Niinilar 
liiai'liiiies was declar«>d to Im- illeiril. A disru^->ioii was then hi-ld ■t UxdinI the other day, in hl« murv i.( In-inms 
Rxlenslun stiideutii on " The MakinK ul Kngland." 
((lad to nnliee that tlin IroturrriNit In kindly tnml >4 l< 
tor tbo famous utory of Ibn eakeo. TtM* lain ws« i 
app*r«iitly, within a emttury of AUmd'a d«alb ; it (i 
Itaelf iwrtienlarly iin|in>liabl<« : It la l«ld of no oIIm 
hbitory ; ami there is no a|ip«mit rawoa «rky It akai 
tK>«Mi inrent«tl. The spirit in whiell • story of lliis 
accofited as (MtMiblu because it i« prtvlly siid imK at 
incr<Hllble is nunc t<iu tMNnmon ■Mwin Uatoriatta, v 
g<>nenilly only too apt to ex«rt all tlMtr MWrglM la ovi 
iiiK s4inM' hannlem leiceml. After all.lt l« tkM* aloi 
make history human, and that help to keep the Mora li 
facts Oxed in th« memory. Witbntit tbo bamt eaki* 
eh!ldr(>n would reroenilier much of Alfred's history. 

• • • • 

BtHiks to mtd, rvcviitly published ; 
" Two MimmIs of a Man." By Violet Kane. (NUbom).) 
" Uiish-WhaekinK and Other Sketches." By Hagh ' 

C.M.C. (BlackwoiMl.) 
" A B<Mik of Brittany. ' By S. BariiiK Could. (Motbn« 
•• KniMi Si|uire t«> Prince." By W. Pbel|n Uudgi'. (I'li 

• • • 
The pro|M>sal to carry a li|^t railway np Yarrow ^ 

likely to nMH>t with riicorous op|ioaitioa. Sir Wslt< 
" The Kttrick Shepherd." Wordsworth, " ChrUtopiMr 
aii<l others have in a sense hallowed its tairy-hamted 
K«-.iders of *' Marmion " are familiar with tho connti 
vicinity of St. Mary's Lo«-h and Newark Tcwer, and tbe 
*' The Lay cf the Last Minstrel " is alsc in the Vsrrcn 
Nrniuin Macl<H:d deelar<>4l his hicheat Idea cf carthi 
ni>ss t<: be a Icng summer's day spent with •» fi-w nli. !■♦, 
in Varrcw, and Wordawcrth wrcte — 

" Where'i-r 1 s> . 
Thy |Jtt>iiuiiie inuitce. Varrcw. 
Will dwell with nw -to hi-iKhten joy, 
.\ii«l ehcs-r my iiiiiul in ■" n. w." 

The Driiiiaiii- Artists' Association el Krau"' I 
reeeivetl a consideralde windbill nndor rather stran 
cumstances. A ticket, carryinit with it a prize of CI. 
letter}-, could not lie trace<l although its lei;itiniate on 
widely advertised for. At last it was di-scorercd t 
niissini; ticket was included in a |ncket of Maao tbon 
others which had l>een purchased by the hankiaK Ina n( 
Iiothsehil«l and which had hitherto been UBaecoaiitali 
liMiked. On drawioK the money. Mfsrs. Rothschihl cr- 
|in>sented it to M. t'otiiielin on lieitalf «( the assna-Litioi 146 LITERATURE. [Au^fust ClM«tt» Imw h>** imhtUkti m mrlmM IpIUt froM Balwer Lytton 
pravU« thai ilHfv WM • timi> whoii I'aiil ili< KfiPk had • Vfiinio 
■•« of IHIMIL. n»<loruiiM<nt, whiph M. CUn>ilo 
III at ««<> «f Clwravajr'a «alr«, datiii tntm llCW, alHNit the 
partcMl oT " diviH- Txt'iol " ami " Mr. Tii-kwiok " :— 

Dmt 8lr< — Allow m» to <>spri>«i> i<> you my M-ntimciiiH for 
tiM iKNMiar ya« kare Awe ■» l>y ih<> lot tor hatMiaxI iih< hy my 
friMnd Cntnle d'OrMty. 1 am chaniMHi to •«><■ that my o|iiiiion 
Ml IIm> tfodfwfte* ol yi>ur wi>rki« i* nurh a* you wituld wiKh. 
IVrluipa. and lo apMk frankly, mi|clit I rvifTft that thU 
' nf a rich imajcinalkw >>lM>uld go bpyiHui tht- lM>unilH of 
aad M<rVf* ao a mf<aii<> <>f InMlini; th<> vul|;[ar iiit4i <>rror, 
aad that in iwrtirular your o|>inionH on iiH>raliiy lM>tw«N-ii th«> 
•ex(>* KhouM Im> uttvrly diflori'iit from that whirh i» pMiiTsilly 
M««pl«<d in Ibift rnuntry— whorp it in the ouly morality 
oirrpni. I do ih>I oay this to yuu a* a rppmaoh, liut it in 
beesSM* I hav<< found it tu>uM-what dilDcull to tilitain n Jiixt 
apyctctation of y<Mir moritii. Thi* moot HtrikiuK i" that fluo 
kiadB<>« of heart and tht* prtifiMind nml oftoii Mvluctivo |>hil<>- 
M|i|iy that form tho real i^wiontial of a cmuir vein which in 
■ore TiKontnt and more iwwerful than that of any author that 
I know. In thf> KtliMlmryk iiVi'tVic of January iu>\t I xhnll try 
to give body to my o|iiiiion!i on your talent, in a way aKn***- 
ab|p to you. If th<>ro art* any rfHlrictionx it will bt* the fault 
of mr rtlitor, not mint' ; liut I hojif that tht'ro will l»o no 
ri ~. (fi-niuo wait f^ivfu to man ha n ooni|M>iiHation for 

I: ' ililf miHfortunm and tornifUtH - and your work 

r< ;r<nU life in mi aniiahio anti iii<lul|;i>nt a way that I M>t> well 
- ' ".■h that it id the rt>flt>otiou of a JoyouK oharactcr ami of a 
 xt ht«r<. Exrnw nx! for writing thiii li>ttf>r in Kn^liith, 
uiii 1 ilo not know- your lan|nia);t> well enough lo e\|in>w< to 
Tuu in KreM'h my eiithiiHiaMie ndminition and my profound 
n-*|><-<-t. I aw, dear 8ir,your obliged and dcvottnl, E. Lytton 

BlXWEK. 

M. t'laretie retmlU several mofii of Taiil de Ko<-k. One day 
tiM? novelint said to him :- -" I am aeeiiMtl of Im^Iuk read only by 
the kitchen-maids. .Von DiVm, I ohoulil Im' enehanted to l>e rt>nd 
by the chimney -swix-imi. That would prove that the chimuoy- 
kiMiw bow to read." Bulwtrr Lytlon wax not a kitchcn- 
l nor a cbimney-xwtt-p. We And it a little dilllcull, iH-rhaps, 
to noderataiid t<Mlay how the author of the ^ti» I'ikIiii of liin 
tbae co«ld have felt for I'anl de Knck no naive an admiration. 

• • • • 

THE HAUNTED (iAKDEN. 

Along the tle««ilate terrace once arrayt«tl 

In htatelicut l(l<M>m, frail bramble-roHes Itlow, 
I'tfrintf from vagrant nprayt, forlornly low, 

Throtigh the (frey ruinx of the baluNlratle, 

O'er the rank gntivun of the laurel glatle. 
Blithe try»tin|C-pU<M' of lovers long .1KU, 
A Indeful soiliieMi bovon, by the glow 

Of •anmet only the inteniter maile. 

.\« twilight musters, with its sliatlows sere 

And aweaone unundlesKnenN, across the limin 

Tht«re rr »^w a (i«nalesM. intleflnable fear, 

.\ -ha|ies phantasmal, fraught with liano, 

Offur> ills sudtlenly gliding near. 

And stieetl ninmiurs that to imwning wane. 

WILLIAM TOYNHKE. 

• • • • ■tndents, we are aare to find either lawles!! 
nothing efli>minate namby-|Mniby weaklings." 
« • • 

Heveral inlen>sting mantiscriptii of songs, 
tht> StMittish National BjirtI have lM<en actjuiret 
of the Burns' Cottage and Mnw>uni and Mouui 
.\nioug these i« the (iilison-Cniig copy of " T 
which a sum of ZW gulnt'as was |Hiid in 18K7. 
purchasctl by the trustees for tUH). 11 is writi 
of u largt* folio double shi-et, and lieurs two ii 
ink of the Exciso stamp. The ntlicr iiiannMTi|) 
<rf "Holy Willies I'rjiyer," for which the ti 
£'J<NI. For the whole of the remaining .MS.S., si 
price paid was CIOO. It is pn>|>oHe<l to Hocure tlic t'roetion of n 
to the late Itoliert Bnchnnaii at Southend. The 
sented to act as trt>asnrer of the fund, and nuIk 
|je forwanlt><l to him. 

Professor Baron von Xordenskjold, thi> w 
explorer and author, dietl on Mon<lay evening, 
of Helsingfors, and was created Huron by the K 
his return from discovering the .North- West |«i« Owing to want of space at the Bodleian, 
are considering the tpiestion of ctMising to claio 
tions, such as tracts and Christmas cards, und 
Act. Last year the various items acquirtnl nun 

A Crtmiwell library of 114 volumtvi has 1" 
)>arish of Xaseby. 

A society haa biien organized in Kranct 
t>f the " Arouetlstes," for the purpoito of holdii 
in honour of Voltairo. 

Matlame Dnrand and her atalT on La Fr 
pa|M>r, ar<> proposing to undertake a theatrical 
provinces of France. 

Connt Leo Tolstoy, who has now completel 

his riK-<'iit illness, lias just lliiishe<l his new pampi 
i|ii(wtiou, which is calletl " Tlie Only Way. 
hundred i>ages long. 

A pri7.e of £1,.')00 has lKt>n offeretl for 
on" What do we learn from the principles of llic I 
in reference to the internal iH>litical ilevelo|)nic 
of Htates ? " The t>ssays must l)e written in < 
reach Professor Haeckel, of Jena, by l>tsc. 1, 1! The name of the late Sir Walter Bcaant'u 
to l)e publishetl by Messrs. t'hattoand Windlis, 
to " Xo Other Way," the previous title " 
having l»een recently umMl by another novelist. 

Messrs. (Jeorge Xewnes have IssikhI a pr 
quarterly, the /dcid, which is to lie issuetl, to 
at ten guineas a nnnilier, or at lliirty-eight gi 
will contain forty pages of text with illustm 
phottjgravnre, and at least eight full page etel 
or other line art rejiroductiona. AugUMt 17, 1901.] literaturf:. In mir Inauliir fawhlon, wo luivi< Imimi SMttatnuMiil now fnp 
many )r««r»t U> rfunrtl Iho Kr«>nph ii«<w»|«»pi<r» «» hnrtlly »t>rtliy 

(•r •M-rliuiH ciimitarlonii with i<v<>ii lh<< llirhlcal 
Jiiurmiliiim iiiiil iiKmt fll|i|iuiit nl imr KiikIUIi ilallii-*. Tli)< fa-w 
III Friiiiri-. wliii iiiiikc » |ir»<-lli-i' of n>a<IIii|c tlifni ar<- ii<> 

(liiiilit wl-HT, tint till- niojtirity lnki< tlii-ir n|iiiil<iii 
from till' •MTii|i» of iiliiiM' mill nli«iir<llly whlrli tlii'y »<><• from lliiii- 
to tliiH- i|iiot<<<l III rlirlr own imrlii'iiliir nioriiliiK |iH|M'r. To lhixM> 
W(> i-oinnii-nil iiii ar(lrl)', in tlii' riirn'Mt iiiiiiilH-r of tin- f'i>rii/n7/, 
oil " Till- Kri'iii'li I'rt-^x," wrU»«'ii liy oiii> who i-viili*iilly kiinwK 
IiIh HiibjiN-t wi<ll, mill lina iii'VituI illiiniliiurliiK cniiiinoiitii lo niiikr 
on tlii> iiitliir«> mill iiicthiHlM of FarioUii JoiiriinlUiii. Aiiioiik otlior 
tliiiiKM, hi< |M)|ntit out Hint th)> IIimmmm*. nKulnitl whlrh wi< nr«* imi 
foiiil of iliH-lnliuliii; on IhU olili' of thi' <'hiiiiii<*l, W tlii>r«> |MmHllily 

mM-<>«iirj- to till- wi>lfnr<' of tlio Stiit«>. Tli >inmiiiil(y in Kniiic» 

Ih, ill fiii-t, ■to hiulily orKiiniMMt : tin' iniii-liini-ry of (Mivornnii'iit 
HO vniil nnil roniplirnliMl nn nITnir, Hint nii oiit«|Mik<>ii iiiiil ili«- 
r«>«i|M>rlfnl l*r«'M« iiiiiki"<, ixThiipi, tin- Im-xI foriii of h<h-IiiI >iaf<>ly- 
viilvi'. VioliMit |M'n«onnlllicH mill N<>nii(l:il-inoiip>rin|{ have their 
II10 : n« ill lhi> raM> of th<> fninoii<t Pannina M-aiiilnln thi'v may 
Mim(>tinii><t Im', in u coniniiinity mo orKiinirally (■••iitniiixiMl, thi- 
Hilly iiiranN of calling nitcntion to iti^vr hImimon thr<>atciiiii({ tho 
wclfari' of the Slatf. Tho tronlilc is, that the haliit of r«><-kl«'!.H 
and for«'ihl<< laii|;<iaK<>, wlioii oii<-)> a<M|iiir)Hl, In by no m<>aiiM ca.Hy 
to throw off. This accoimtN very largely for tho li<iii;th anil 
virnl*>ii<-<> of I'lTtaiii " fumiuii);"" " afcainst thin niiil olhrr 
coiinlricN, ariNiiiK ofti'ii from i|iiiti> trivial caiis^-K. Tin- Mli|;litt''i( 
initial iiii|iiil>u> may «««t thi> |M'iih koiiii;, anil tho wave of hiMliU> 
M>nlitiii-iit niiiM< |iro|mK»li>il iIim-i not i-oailily <li<> out. Anil 1hi> 
|MiHi>r of Mnrh orKaii'* of opinion a^ thi- I'ftit Jouriuil, for 
oxaiiiplo, from whioh tho majority of tho low«>r niidillo clasM tnko 
Ihoir |Hilitiral viown ntiily iiiadi-, Ih not oaxy to r(>nliz«> in this 
conntrj'. Tho Kronrh jonrnaliHt Is oniinontly |H>rHnaxivo. Ho Is 
no inor<> purvoyor of nows, hnt a rhotorioiaii.nn artist, who onros 
iiH imioh for tho arrnnKomont of hin thoiif;ht at* fo.- tho thoii(;ht 
itsolf. I'litil ijuito rocontly, with roailors anil writors aliko, it 
i>« not too niiioh to say that form anil style havo l:i>«>n i-vory- 
thiii(t, wliilo aooiiraoy anil froshnosM of information havo Imi-ii 
almost totally ilisn-Kiiriloil. A thiiiK woll sniil, anarliolo woll oom- 
|M>si-(l thos4' aro what his anilionoo still look for ralhor than 
lalxirioiis rosoaroh for Ihotriith.nnfl lhosoar<> whnt makolhosncoow 
of a wrlfor or a journal. Tho majority of tho Parisian pa|)ors ar«> 
orjrans of n small s«>t. with woll-<lotliio<l opinions, and tho wholo 
HiiHiry of thoir writers is to snpply thoir c/iViifi'/f daily with snoh 
mat tor as thoy havo lM>on a<-oiistoMn>tl to diK<>st, arrantciil as 
wittily and forolhly as may l>o. But toK«>thor with thos<> oxists 
a small liand of moro iin|Mirtant journals, snoh as tho 7'ciii;>.<, tho 
.l/iid'ii, and oiio or two olhors, that display iinmlstakalily tho 
inniioiioo of broador-inindoil idoals. Ainorionn ami British 
iiii-lhods of journalism wo may flattor onrsolvos aro at 
loiitfth tlndiiiK imitators. Thoro is now KrowiiiK in Kranoo 
a sonso of tho no«fl of obtaining aoonrato information, and 
tho «otion of tho itfiitiii, in sondin); M. Stophano Lannmno 
to London, nndor a spiM'ial armnjt<Mnont with Dii- Timcjc, is n 
strikinj: instnnoo of this. Tho traditional i|iialilios that iisail to 
mako all Fronoh journals gootl roadinjcaro not iload. bnt a wholo- 
somo ilosiro for obtainiii); aoonrato information has b<>on graft inI 
on to thorn. Tho Fronoh I'ross is still tho iiuwt litorary Pross 
in tho world, bnl il no lonjfor aims sololy at pro<lnoiii|; brilliant 
•' oopy." It has ar<|iiiro<l, at all ovonts in somo in.Htanoos, a 
hoalthy appoiito for solid faot. .\nd this r<>volution is not only 
makiii); tho Fn>noh Pn'ss daily moro worthy of it.s niission, hnt Xitcniturc IPortrnits.— xv. HENRIK IBSEN. 

Tll« n*frm»r and Um rHII«> 

Mr. (ilailnloiio volii-fiiontly prolovloil aiplital t 
(iliidstoninii. and if l>r. Il>wii ha* im>I nolually rIaiMMl 
not an IIimmiIIo ho lia* dofio th<< aaitM* «irt <f Ihinf. i 
to havo lauifhod > komI di-nl nt lh<a« who havo mm69 
of his works into an aoroainalio rull. Thrm karr. im 
timixi whon ho ban hail >n«M> rattM< In cry iHil •) 
irn>s|M>nslblo onthnslasm of highly o(rllo«l frktMla 
aKninst IIm* iM>|;lo4't of onltiinnl porwm«. B«l wbon 
miml oriKinal if not most brilliant, lnlollo<'tii of our l| 
tli<< ilrania as his nM-diiiin, hIhmi a mtIou* atul imworfl 
and storn rofomM-r oh<M>s4>s. In our day. Uw atafD aa I 
hall and aotors anil notnxwos an hl» mona at gnrr, 
antioipato that his ap|ioal will primarily fall U|>nn th< 
soiiM>what fovorish and a>moiional |M>oplo. To r<*ad 
old ooiitrovorsi)>H whioh mfpHl nlMint tho protliirlioi 
play as. for oxamplo, Uhitult, in Lmidon, i* to plun 
atinosphort) of |iassion and vonmn surh as o«r nsi 
I'ross has nir<>ly known. In tho last ton yoam of tho i 
oontiiry his nam<> was n war pry. As ono looks ovor ih' 
of tho oarly !bs<>n plays ((ivoii in I»ii<lon. ono is shorl 
tho wiso moil of tho dmnmtio worbl rodnr^nl lo lb 
phibtsophio ntt<>rano4>s and viln|M>ration snoh ai> aro 
ruthor with tho oonsiilomtion of vontry (Militioii 
rritioism of art. Whoii tho play wo havo niontiom-*! 
by tho lndo|M-iidont Thontro, th<> oxhibilion of mode 
|Nirt of tho I'roHN, to any who had walrhoti Its v^ 
hiindrod inton-stinic sitnatimis, was roally rotnarkabh 
who had bb>ssiil a thonsand and ono niithts of tiaioljr 
blnshcMl liko a Wori-ostorshln* orohard Ix'foro harvoal 
tho sovor«>, o<liioalional. and |inw«>rfnl play of fi'hoi 
slnMiiions ox|M>snro of (also idonis and bitiii(; sta 
usually nnwoli>oni<' trnth ninnt indiH'd havo ap|M>ar 
timid and nnthinkini; as a (Mi-nlinrly snbvomire » 
pioi>o of work. lma((ino tho man who had sat throtmh 
twoiily yoars of first niKhls of tho London play ; th 
stMitiinonlalisni, tho oxtornal |Mitohwortc, tho artiflc 
folly and vnlKitrity that niado np tho plays that nuno I 
ovorlap|NMl tho Koliortson p<*rinil. Think of tho niKi 
Taylor, of Boiioionnit, of Byron, and a doa-n of t 
I'iclnro tho vitiai«><l, satiatod oritio : tho Imnsl, tho 
tlio IM-Iiovor in a host of roady-niado rnlos anil ronvoiit 
praotisod oonjnr«>r with a Imc-full of rlirhr* : <s>no<-ivi 
ono faco to fai-o for tho llrst linn' with tho intoMot- 
tho lofomior, and ono c*nii roadily iwroi-ivo that 
situation is orcntoil. Tho Mrs. Ctiimir.idfcos of tho I'n- 
tho tUiy l)oforo yestordny with pnssionato rogn't, tho 
world lK>war«> of this Nnrwo){iaii. who, thoy asncrtod 
danRonins and dull— an ini|)i»ssiblo oonibination. In 
most intorontiiiK nionocr-.iphs on this dntnintist's wt 
ynintoss«'ns«» of lltsonism." Mr. ti. B«'nianl Shaw«|n<»t« 
infonnatory rolloction of advors«> oritioisms fr«>oi 
by Mr. .\rohor ontitlo»l " (Shosis and <5ibliorin|rs," 
lattor writor has also ftivon in his intnuluotion t< 
o<lition of (i'ho«(i>. Althonith it is ovon moro dan 
tho reputation of thoso who attarkc<l llwwn now i 148 LITERATURE. [August Mi la 8(«a4lMTta, m an Mtteriy despieaMa writer, but time 
pi«*«a, aa Dt a »a«4l <«<■«* wmte. tkat worlhlea* people are often 
■mwily people «ror(h kiM>vtIii|;. 

An Indleaet Influenee. 
WltlMBt anv tiilcniinn iir niiUi to " MHliilooaljr ape " Ilmcii 
■aajr Karepwiii pU.v«TtK)iU, inolmliui; <mr owu.bave iMen, |tcrlin|m 
IwklKnriBcly, iaf aeoeed l>jr hi* wr^rk. The nioat uiiliktOy pt>«|ilt; 
la tW world kare beea i<>urh«<<t by hi« far-rearhini; ircniiiK. 
Jaat aa, la a aeaae. Waipter «a« I bo illreol deaeeadant of Moxart, 
aad Ibaea of 8eril«>, mi from thttM> n>r<>nm>r* hare xpriiitK M*bonlii 
WkiMC awtlKHU are totally <liff<T<>iit l>ut \\lii>s<> Kjiirit Ih Inifeahle 
to the onre bImimxI iiiulitie* nf now accepted maKiert. The life 
c4 art b like that : raMidioua riaaaielam beget* the large and 
ladapMilent »pirU of the r«»fonner and the reformer patae* on 
kia work to a rare who water down, iMtlinh, rut. ro-«et, exploit 
hie |irtnriplea, and tuako them |h>k«IIiIc for the servire of an 
alway* conaerTalive majority. One niinit remcnilier that the 
adrorate of new npiritnal roiMles of life, who einployH, a« hio 
HM^hotl of rei^neration, m> ronrrntlonni a fonn of art as that of 
N Wnm » iVilie'»l* »i»— lii to Mr. W. Hatoaaum. 
I to Mr W Aittmt toMtaUoa af t««> aWTCilaii — n n> 1 

the if— tilt, la at a irreat ditadranlaKe ; the more no if, like 
IhaM,be la ebrioealy anery with the world at larice and the wayn 
ofaMB.aod mheaiiatinKly inonlt* and lM>lalK>urN I hoM' wliow- iMMtt 
l al e f e a l t be haa at heart. Itarwin df<>ired to tK)pulariz4> a thi-ory 
whirh the nintty of humanity made very unwelcome, hut he 
approached the world in xn aRretvble a npirit that convert* to 
hie eeead were ahmdaat. llMen, whoM* taak haa been inflnitely avoided , and the world inaltta on advanee deapl 

warnln(p> of the on>>ily iileaMMl. AUhnn|;h Im 

arknowledipMt a ref4irui in playwritint; ^^ '■' 

dranutintx have drnnken of the Ibiten fount 

de<>p ; the renult haii 1>ecii M><<n in nwny pli 

liy MMito «lio onre roiiNidercd the "laxter lii 

an <>Kotitl and a hunirler, a (flooroy sort of 

rrauky Immuk, and even a " Xorwejcian jn'm 

wliatever that may nM«an. ThoM> who ran 

iu playn wliirh, |mtIiu|>!< faintly, hut Ntill 

the liroadrniuK and invigorating influmiN- 

lioen witn to hiK Kide without Ix^ing awai\> o( tlH> 

of tlM> Norwiegian druuiuliKt huH iudure<l a k<'|i 

inent of idcaa and an impetus towardit a roimii 

hitherto foreign to our ntoge. Aa Mr. Khaw lia 

There can be no (|U<>)it!on an to the < 

produred on an individual by hi» ronvi 

ordinary arr<-planr4> of current ideaU a» 

eondurt to the vigilant o|M>n-niiiidfHlneKK of 

at onre gn-otly d«>«'|>«'n the mmino of nion 

B4-fon> ronverNion the individual anliri|iatcM 

till' way of rxauiination at the jmlf;nicnt luir i 

than Huch i|ue«tion« nft. Have you kept the 

Have you obeye<l the law ? Have you ) 

regularly ; |>aid your raten and taxen to 

triltutetl, in reason, to rharitabic inxtitutl 

hani to do all thrN<.> things ; but still hanlei 

as our ninety-nine moral eowardH in the hi 

. . . . SiiliKtitnte for surh a l<<ehniral exi 

whirh the whole jHtint to Ik- KcttlcMl is, (liiilty 

. one in which lher«> is no more and no less ren] 

than fi>r inroiitinenre, for sulK>rdination than 

legality than ft>r illegality, for piety than! 

short, for the Hiandard virtueo than for tt 

and iinmf>diately, instead of lowering the m 

ri>laxing the testa of worth you raise it bj 

stringency to a point at whirh no nior»^ I 'hi 

cowaMlico ran pass them. . . . What Ilisen iiisis 

is no golden rule — that roiidiirt must justify i 

upon happiness, and not by its ronfomiity to 

And since happinefw ronsists in the fulfli 

which is ronstaiitly growing, and cannot I 

under the conditions whirh sctumhI its full 

he claims afresh the old l'rot4>fitant right of { 

in i|Uestioiis of conduct as against all iir 

called I'nitt-Htant Churches themoelves inrlnc 

What Merislith accOinplishc<l in fiction, wh:ii 

)H>rlraiture, li<Mlin for sculpture, Ihs^-n has 

drama. But it has come as nillii-r a disap 

public of the 'nineties to llnd thai the men who 

at last by them as regenerators, saviours i>f h 

of art had lieen in their midst these many d 

e|M>cli-niakiiig picture i>f Valparaiso Bay dat 

'• Kichard Keveri'l " first ap|H-ar in ItttSt, anc 

already writing in 1K5(» ? Among workers iu 

urttheM'tiien are acknowledge)) inast4>rs, but the 

indir<>ctly iiifliieiic«'<l, is not a<lniitt<><lly conviiie 

aatakea place is slow ami in the meant ime man 

be (aoed. lbN<>n has In-4-ii s|Hikcii of as a passli 

individual liberty who strives to arouse men 

henslon of theni»<>lves (that, in Its4-lf, may lieast 

on<> who is an uncompromising moral r<>fonn«>r v AuKUHt 17. 1901.] LlTERATUin: Den* Into Bncllah. 

Tlii< Irniixjnllimo liuvi- imiI uluuy» kocii |M<rft<«^l Mill»ra<-li<>ii ; 
III tli<< fiirly tluyx tlit< rliiirni-la<rK >•( IIm' wm-IhI ilmmu" iirmliirtHl 
oil llui LiHiiloii alUKt' a|)|N<nn<tl odoii to kiMiak KiikI>'I> w'<'i ■> 
forolKH idiom ami to tix|irv«H thvir, in lb« iinnrtuinloiiuul 
«<ar, riir-n-iii'l|liiic •H>iiltiiu>nt« In ImitiuR ami iinrniivliiciiiK 
wortU. Mr. ArrluT liim Icilfil I|m< llioiiwtml ililUi-ultifi 
of (lit- Iniiiiliitor ill hU a(liiiiml>li< Hiirk "f |ir>>|NtriiiK <ui 
iiiiiiiy of lliNi-n's pluyn for KiikII")! r«*n(li-r«. For •■\.iiii|il<', in 
oin> of lln> |in'fiiti>ry iioe<'«, li» JclU ii» that llix Xorw«-Kiaii tilli' 
of (IIiiihIk \n (•Vii|jiiii|/t-iv, lit«*mlly .l(/iiiii-(/iMT», or, ill Kri'iirli, 
KfiviiiiiitH, mill wliut ia lrm< of Ihlt out- uoni niiiincH with iiiiiiil 
woIkIiI Io hiimlnMU ofotliiT^. Tlic iii-rpli-xilii-H »<• mi'iilioii an*. 
Ifowi'vor, rt'iiiovultli' llki' iiio«t other iliniaMiilico by lln> liw of 
Inlliiilo furt', a» \n ih'iiioii<lruli<<l liy n (•oiii|inri<M>ii of tlin ttntt 
(HlitioiiN of Mr. An-hor'N tmimlntiniiH with tlio Inter one nn-oiitly 
i<Miii><l. •• NolhiiiK woiilil httvo Imimi maicr," the fnlllor of Iho 
llrnt tHiilion of th<> |ilnyii wn>l«<, " lliiiii to inuko lli<- trHnaliitioii 
ntul Hiiiootjily liy lhi< illiipl)' |iriM-<<MH of i|;iiiiriii); iliDlfiillioH." 

" l^'t ni«'." Ill* iuIiIk, " ici\i' a IrifliiiK inHtiinci* of my 
iiK-iiniiiK. .\ frifiiil uliii hus Im-<-ii i;imnI oiioiiKh to n-ail I ho |ir<Mir<< 
of llfihlit Itiililfi- 0I1J41MK to .MiHH ToNiiiairn llrttt »>|Ki'i-h in tim 
hill Aft : ' Mi'ro you t»t< 1110 in tli« k"I'I> "' woo,' aakinK 
' Why not Nim|>ly, Hi'r«> you m<<< ui<> in nioiirniiiK ? ' My roply 
i» that in tho oriKinnI MIkm Tohiuuii uhoh u Hlit;htly ittilliHl ami 
formal, I uiiKhl uIiiiomI Huy romuiitii-, phniM> (Her komiufr i»'u i 
«i»i(/t-mi /iirivr), niiil that, rJKlKly or wroiijfly, I liolal my<i<*l( 
Ixniiul to itidicato this. Very likoly ' th<> itarU of wim',' may not 
)m< tlio pliraso Im'nI ailapti^l for tin- piir|M>M> ; liiit tlif uii>rc 
word ' moll mill); ' kIvi'h no hint of a v<>rlial iiii'i-ty uhirli IImvii 
<<<>rtaliily intnxliioil with u <lclilM>ial<> iiilontion aN lii'llttiii^ 
thj' rhurai'ti'r of ' Tiinto .liilli'.' " 

Thia riMiiark slrikoH at a rhunu-lrriNtic in many of IIimoii's 
lilayn his Um> nf highly " ron aiitif " laiiKiiaKU at oih> inonioiit 
and of alwoliiti-ly " ri'ttllslii- " phi-aHoolo;;y ut unotlu>r with a 
Vi»>ll coii<tidi*rfd i'lTti-t. Mr. .Xri'hor, who hax loiij; Hpr<>nil tho 
ovuiiK*'! of lliwn's loarliiii); far and wid)>, has Kiiid that md far 
an ho knows lh^w■ll U tho tIrMi writi>r of niiNlorn and (HiKoallntl) 
realistic plays whos4< works liavi< Imi-ii i-oinplctoly ami faithfully 
rt-niliTod into KiiKlish. .\nionK tho traiishilors and a>ditors of 
those a ro .Mr. (tos.si>, Mr. Charles ,\relier, the late .Mrs. Marx 
AveliiiK. Mr. L. \. l^irker. Mr. llaveliH'k Kllis, and otherM. But 
Mr. William Archer has liorne ihe liunlen of the day ami far 
oiit-riiii the rvNt in his attempt to make lliseii widely known. In 
n l»roface to the plays he siiys :— 

My fellow workers and I have done all that lay in our 

l«>w»>r to reproM-nt, as literally as diUerenee of idiom would 

allow, every lines! shade of the |M>el's meaiiint;. I dwf^ll on 

the fact that this is tlii> llrtt enterprise of its kiiiil in Kn;;li!ih, 

ill order to remind any r<>uder who may Im> ilissalislle<l with tho 

i-esiilt that we had no pruoMlciit to K'li'le lis, and that he has 

no slandaril with whieh to coni|iare our efforts. 

The eompliment paid to Il>s<>n hy this sori<>s of translations 

is as hifth as it is dest>rv<Ml and as valiialile to society at larjte as 

to all thos<> interested in the narrower World of staffin-raft. 

Tho followiiijt plays haM' biM'ii traiislatiMl into lCii)flish and 

piiblisluHl her«> fmni time to time : 

i-ii<l;/ filf^T 11/ Ontnuit. liimiiifnihiilm. 

Till- riAiHj;s lit Hi-lijvliiHil. I'illurs <>/ S>M-ifty. 

/,inr'.< Cornell j/. }li-<l<lii (lultlrr. 

The I'rftrHiltiK. Th,- \Vil,l hmk. 

Itmii.l 7*1... II, ..I.... H..ll^.^ "■Ukmt. awl tMrnf LUi St. J.Jiu > .Viy/W. fit.- F- 
his M'oll-kmmii ilmnuia v The iMielie fet'linx >^ lleitrlk lt>w« U kIwMn III al 
His draiiuMi in verw* kave bmi (rt-ally Mimlrvd.hal an 
snpiMHe that the IraiioUlloti* wllli wblrh )>«Mi U faoilll 
a |MM>r idea nf the oriulnaN. TIiom' frsKmrnU of plajr* 
which Mr. KtliuuiHl <>o~m« ha* dame Into KaclM 
Norwi-ifian for Mr. .Uei;er'> vo|unM< do not yiv* 
sellM* of ' It, Imf, oil llio ollwil 

(<nu4>'« ti '•tl In hU politvlU 

"On Viol and KInle," and piilili>losl a* looc affO a« 

no siimll i r.-ni alibiNiKh, a* (he Iranalalor kaa aald 

vemra lie like Kent* that hide 
III i-offent w'altHl from Knieli*b e)r«<«. 

Aa Ihey are mil very |C< rally kmiwii at Ibe |irr«< 

iiuole from tlM-ni lM*r<-. 

ILLK. 

Aiciies, my a-xijiiisiu- butterfly 

I will catch yon »|MirliiiK and winieinK 
I am wfaviiiK a iM<t with ine«lM-o «niall. 

Ami the nieslM>s nn< my »iii|cinK. 
n.KC. 
If I am a Inilta-rny, tender and snmll. 

From the Ih-.iIIht-Ih-IN do ni>t aitatrh I 
But nine*- yon ar<> a U>y, nml ar«< fiHid uf a 

Yon mny hunt, IhoiiKh yon roitat note 

ILLK. 

.\kim's, my exijiiisile bnllerlly. 

The im-nhes »r«> all spun ntwly ; 
It will help you nothillK to llnlta'r nml Bap 

Yiiii ;>re cniiKlit in the ik-' •■''••'<Iv. 

II. KC. 
That I am a butterfly, hright and yininif. 

A swin{{in|; bntterfly, say yon 7 
Then, ah ! if you catch me iimler your iM*t 

Don't crush my winifs, I pray v"n. 

ILLK. 

No ! I will daintily lift yoii up. 
And shut yon in my bnnist ; 

There yoii may shelter th«» whi>le of your 1 
Or ploy aa yoa lov«« lie«t. 

This soiiR may have lost srHm>thiiiK of the I 
translation, lint the st^Hnid has a mon> nnnnml charm 

In the sunny orchanl-<'li»ses. 

While the warblers siiiK and swinic. 
Care not whether blnsteriuK .\ntnmn 

Br%>ak the promis4>s of Spring ; 
Kos4< and white the appK'-blosxMn 

Hides yon from lh«' sultry sky ; 
l>et it (Inlter. blown ami M-attered, 

On the im^ailow-s by ami by. 

Will yon ask aliont lh«> fniilaice 
In the "wason of tin* flowvni ? 

Will yon miinniir. will yon ■|iN>»tion, 
Canint the run of wrary boars ? 

Will yi>n let the sa-araM-row clappimt 

Drown all happy sounds ami »T»rd« 1 150 LITERATURE. [AujfUHt Wllk ny lIviMir. with My tlMctiMr. 

1 will lt<«r ihf lK>«i|{ra down ! 
8tt«<r>|> iIm* ttraiM. aMil br«|> th<> l>l<>Minni, 

Lis it «lirivt*l, |alo ainl lirowii ! 
Kwiiiic Ibf' wirlceS ! Mhtt'it nikI i-altle, 

l^*l thrM irnix* anHniK lh<- Im*<>I ! 
I lii>i(ti> nC ibt* flowtTH : wlinl iiMllfr 

Whu may rt*v««l with llir r»«»l I Work t\u'» III |>atl<>ii(S>. Ill) yiMi mm) 

TIk' (■(•iitliioK (>r yixir lli>ly l^<ii^ 
That l'iilc!.iiiM> <>( |MN>My, 

Wlw-n- A|rii<>> wailo for yon.niK 
I'lill oil with Htn'iiiioii!. uriii siml oiir 

Tho HtiiMly linr will mmmi Ik> |t«« 
And KTnKHy tMloiirM from (ho xlioiv 

I'nx-laiiii voii hiMiio ut laxt ! e^ Ay^^^ y .V^j/ T?r •3 13 63 tA«/t^ «*s/ .^wUv . ^*M fU^ ^ ^^ 
^^^'^^ Hyd4)<AJ h-'.^a.fM O^A.^ / 

•nrRCiMKM or ham>writinc: at thk ack or is. 

•I Ik* iMf w* Wa l t fc n <rf TWatne^ Cmunm nudr \>t llww wbm ll>n>«n of • ThMtrr 
iB«*r<idaa>d tram J't-^flm. MM.I Mr. Oaaav, iMmpvor, iit in iniifh IH-Ilor voiti Intor in hiw IhmiIc 
«ll»||| he aililrti— ta th<> |mm-I in DrcMlcn. The xtaii»it> ar<> vory 
pl<««*lll wliirh lM>|;in : 

And wbilo t wait for your now Miiifr 

To waft itK fngrawi' o'<>r th<> fen. 
I hold thr nM*nK>ri<>«> that liolonfr 

To y<Mi. to Norway, and to nK' : 
I wander wh<>r<> tlu- wikl xwan cnllK. 

AimI wlM>ro tlH- dark lako lios and Nliinct*, 
Anil wati-h NonitriMis watorfalU 

Kuoh whit<MiiiiK. ihrontrh Ihtr |iineM. 

Yon in tho rily nf HWCPt nanM>N, 

Wh<T«> Kaira<*M<- and Corn-jotio mm>t, — 
I hy tlif dioiiial-liih-d Thaimii, 

In drt'ary iu|uan- and »iiltry Mlrpet, — 
Both, Ity o<H> niaiciiot drawn, oxtond 

Onr thtMiehtk ai-roHn tin- iiorthorn d<>cp. 
Till Udh <Hir lM-iiiir« mix and lili-nd 

Whi'm JarU and rikiiiic" Klceii. 
And laUT on h«' «»x|irioK)>«>« a dioiiro whii-li ha* Ikm-h 
fnlflllcd to MifiM- i-ttt-nt when ho nin|p> : 

But oh ! to win my |hm|iI<*'ii oyi-n 

To Maad with hm* to kiiz<>, adniiro. 
To |iraiM> tki> «tatnt>'« fonn and hIm*, 

That i» tho ipial of my doniri- ; 
Bat, frinniU ynti dnmro not of thi* wi-ifclit 

(K inoular iihh-fnnatir priih-, 
TIm- MumIt •olf-nunh-ii-nt hat«- no doiilit an to Iltoon 
hiw to wako tlio m>uI 
Kkill, lint ratlior to 
cloar light of hix horriflv 
the Thin wax Hatd iiott 
nifo, and IIimmi han I 
Mr. (.•omu>'k iiroKUiN 
conflium of blH Hoi} 
far diHtant. 

Bofor<< IIihoh'r 
written In- had iMMiif 
aiiioiiiit of vorso— 
(torinaii war, a qiifMi 
him diM'ply, and in 
whirh ho (jrt'ally Ills 
' anil a |mmmii to Hii 
out liiN lull); i-aroiT I 
tiiriKHl from tho wri 
till' |ir<Mlii<'lioii of 
ho tolU UN, foiiiiil 
I'Xoroiw rofro»liiiioi 
inoroam' of ho|i«'. 

The Mastsp 1 

If art Im- tii-dci . 
iiioiiH rottnltH, oliliii 
(Hiworfnl |iriiiri|»l<'> 
thought to Ih- tho c 
iH'iiiK an artist. It i^ 
by ti'iidor strokos of 
aroiiNO tho iiiti'lli);oii( 
but N|iloiidi<l an motive and the woi)(ht anil siroiiKlh of 1i 
life an it in. To do this ho wax Ix 
t<H-hiiicIan of the highost arooiiiiilixhiiioiit ; 
niont of a atroiii; cam^ has Imnmi tho doath 
Ilix iilayn abow tho all-|HTvadiiiK iiiaKii' of 
in the whiHil of ({roat oiidoarour. Whc 
lit<>mry moiintnoiit of tho rovoliitionary fore 
wax Kn'on to tho world in ItCttl, and wrilt 
niidor tho |>xondoiiyni of Bryiiijolf Hjartiio, 
twenty-two yearn of ago, and from that 
jirvKonl day, when ho i» in hin wvoiity-i 
eoniHixion with the Nta|ri> hax Im-oii of lli<- ' 
Th« numlier of hia ptayH ia U-kioii, but 
mainly o( intercut to Kngliah |H>ople »i' 

CWAA- AukiimI 17, 190!.] fJTFKATTTRF! I rfiiiiirkiililc rxci'iiliim I" tln< p'tifrul Uwh of il<'\i'lii|iiiii-iil, l<i 
wliii'li nil i<Im< ill living liiitiir<< uihI In llii' iiitcllt'clii.'il worlil U 
Miihji'i;!, ; lint in rarl tlii><u< liiw<i nilnilt of no ' (>ni< <>( 

tlD'ti" IttWH in thill 11 fuiMilty li ili'Vi'lo|»<il hy 11- - ilnrniant 

ur ilf>K«*n«<rntim if it in l<<rt UIIk. Tbl< law !■ nm tiii'vltnlily true 
of dntniatli' lnv)<ntlvciii«i» ox erf uny otlii-r ruonlly. If It wit«' put 
to tlu) tiwl, It In prnlwlily miiro triM< of thin than uf any nthiT 
braiifh iif llti>rapy work, »lnr«< xklll anil tfi-hnical prnftU-f 
un< of |{n>nti>r iiiiiiii<<iit In ilrumutlo wrItiiiK tliuii In any 
iithor I'lawt of lili-rury art. . . . Thi* ini|Hirtunr<' of th^ 
fart that HiMirik llii«n iMiranic lntlinal«'ly coiiiiiMMiHl \%'ith the 
iita((0 at. an curly ufcn oiiiiiiot lio tixi inucli iintixli'd nii. Hnt for 
thiit ronnoxinn ho iiovnr wonlil havi< nrqiiinHl that maxtrry of 
ilrainatic to<-hiiii|no which Ix xo jiixtly nilniiriHl in hix playx. 
III! contiiiutHl to (lirtH't varioux tlK-ntrcx In the North for ten 
ycarx, niiil n>h(>arx4>«l atmvo n huiulro<l playx. Ho roiilil hnvo 
had no lM>ttrr xrhcxil. Of courxo, thoy wi>ro n very varlonx Hi>rii>x 
of pii'fOH with which h«> thus lM<canu< pmcticnily ac<|nnint<Hl ; 
>Shuk«<x|i<-nn< anil lloltH>r)(. C)c>ht<>nKchlief(<*r n>i<l HoilM-rtf, hix 
own mill BJJlriiHon'N youthful play* won* rr>pr«-iH-!il<Mi ; liul, ahovo 
all, 111' wax iiiOuoniHHl liy tho oonxtrncllvo art of tho Kronoh 
dramatic writcrx of the day, cxpocially that of Scrilx', thoii|;h 
from tho literary iKiiiit of view Hcrihe'x piece* did not ({really 
appeal to him. \t the tmme time he did not particularly devote 
hiiiiMelf to Kimly llieor<'ticnl wnrkN on the drama. Me read 
lleilier)('K proH«> uritiiiKX, expecially the well-known exxay on the 
\'audrtHllf ; uiiil during hix tour abroad Merman Hettner'x Imok 
Iktm A/odcriK* />ifim(i, then juxt piilili!the<l, fell in hix way, l>iit 
thix wax the «liole extent of hix thiMirelicul reailiiiK." In 
(.'hrixtinnia he had had the op|Kirtiinily of >ui>iii}r a Miiiiid, 
(hotiKli not very brilliant, xchixil of aetin^; This was at the 
l>anish theatre uliich was cloMely coniiiM-ted with the once 
noiiriHliini; |H'riixl of the Ihiiiisli xla);e, whiMe adiiiiralilei|iiali(ii-> 
wer«> no doiilil iidvaiita|;e<>iiH to a yoiiii); writer. Hiil it wa- 
Ibxen's experience'), xonieliiiiex of a |Miiiifnl and diHap|M>iiiliiiK 
character, ax dir<vti>r of tlie Norwegian thi>iit re at Chrisliania 
followiiiir ii|H>ii hix live yivirs of uppreiilicexhip at i)<>rKi>n that, 
one upprehendM, foriiiiMl the xoiiiid ImxiH of his draiiialic skill anil 
oriKinality of pn-senlatioii. In KiiKlaiiil, at least, whether 
riithtly or wrongly, we ar<> iiii<tiii)>«l to jildue lliseii only l>y hix 
iiiixlern playx, anil, viewetl as a technii'iaii alone no iloiilil he 
will lie ready to xiaiiil or fall by that series which has Imi-ii 
traiislatiMl into oiir laiiKiiap'. The whole mass of his historical 
dramas and the romantic plays is, from the |Miint of view of xtu);e- 
craft, one Ion}; and liijrhly interest inj; preparation for the 
)iliiys i.f iiimlern life with which we are familiar. 

An Actor's Playwplcht. 

In !>tap>land, in the world tho other side of tho CDrtain.they 
li.-ivo a way of saying that such and such a part ix " actor-proof." 
Ilainlet, it is |H>inte<( out, cannot l>o spoilt by any actor, it plays 
itself. When this can lie said of any rulr it is a lii);h compli- 
ment to tho dramatist who has imuKined the character, and, 
altlioii(;h it diK's not absolutely apply to the men and women of 
those of Ibsen's plays produce<l in Ixmdon, it is true of them in 
a very remarkable defcro . Here, new actors have made their 
early fiimo in his dntmas, and men and women of long standing, 
sunken, as we thought, in convention and over-loaded with the 
artificiality of long exi)«>rieii<'i>, which is at once so effective and 
so intolerable, have retlip|HHl, as it were, in the fountains of 
artistic yontli and astonisheel and held s|)elllM>uiid an audience of 
critics by tlieir r«>iiewe<l vivacitv and frt'sliness, their sincerity and aicaiii i;r>»|w<l IIm- •■|i|xirluiiily ol K'^inx u> • )■«<• 1 1 U at •U ilmina* •■ 'i 

" arit-it of II 

I Iru*. i|Mallli<'« In an ll>u-ii plajr 
the public it 
Ihtek or J..J. 

who have w«<ii a pUy or ><••> iiy ihi 
and willing to undertake iHie of hix 
have done xo tho re«ull ka* fifl«u Ix 
of anxUK|)eeie<l laleiil. Without, « 
r<^M-nilM*r» in tbix ninneiion th«> r<miarkaMi* |i(>rf»naanri 
Kate Phillipx In Thf W'Uil hufk. H«m ««• • UAy 
reputation of long standing a* a «pirll<<d aoabratto 
convent ion. >' |>o who xhowpd lo wumlfrful ailva 

a iiowerful < .tatr«M in a port wrilt<Mi by IbM^ 

Mr. Jamex Welch ax the hero of, aay. In ttu Samp, MhI 
recall hix Vilhelni Koldal in ./'•/••< iiahrirl liurkmn, b U 
the cxtraonlinary skill of IWn and the poMibilltl«a < 
and (lathox that may lio hidden in a fiopular cwnadian, 
laxl-namml play (one, by lli« «»y, wbiek ««• p 
proline evun for one of Ilwon'x dramas In Um dflralopaM 
talents i»f actorx) Mr*. Becrlwhm Trwe WM MS* i 
advantage as Mm. Wilton, whox*' f»moiH «sit, " Ob, 
know what (o do, I aaaiiro you," will be MOMUbarad, Um 
other p«rt played by this gifted and rar*Btll« Udy. 1 
l-ORNRR OF iHxiorH tfTvm 
WtM LMni ia Vlktocix TWnxM*. Orimfh 

[ma Jml^^rm, IIM.) 

might easily Iw extended. Mrs. Patrick Campbell w«s p 
play a comparatively small |Kirt in Little Kyolf, a* welt 
one, for all parts in linen's plays are important ; Mr. ' 
producoil .4(1 Knemy of the People, and, ax wo hi 
all actors who have once soon one of Ilisen'x itn 
desirous to play in them. This L« not beeause Ihnen i» a i 
a revolutionist of art, a poet and speculative phikMop 
iMH-ause thi>s4> ladies and gentlemen know at a glance tl 
parts ax Dr. Stix-kmann, (iina Kkdal, or I'Irik Bra 
wrought by a master haml. and, notwithstanding tht 
|>;>lhetic attitude of the pulilic towarels tbc plaja, 
unsvniimthetic attitude of their author towards tho p« 152 LITERATURE. [August itoaatvarjwaeli waglil aflAr b]rUi»»Ter«c»pl»ygo«r. 
TIm pUya d Dr. Ibaaa kare had lli(<rf(i>rt« (o be iJinint before 
Ito p«blip br » nmmber of ui««Hii eonlriv»BC«w. Mr. Orein'a 
Mm of ibr liKi<>p><iKloBl TbeelMi kaa been a |io«t>ifnl aicent, bat 
ibe private oolcrpriM of Mek artisU •• Mr. Vernon, MiM 
Aebnrrb and Mr. OkuHatUm, MIm FWrr, MiM KllmltetJi Kobina 
•Ml Ml« Lm, baa alao done laacb to hand oB tko Wght . A l)oU'» 
H«mm ibowiid lb* |i«bli« tbal a new po««r in t bi< drainatir 
world had ariM«, and Ghoato, wkieh, la a oer(:iiii \»ay, com- 
iMnenla thn theory of the earliiT |>lny, Khovrod 
It «aa iniende«l to uae that power withmii iiiort-y in the 
believed to be true. The oM oao of tho playhonae as a 
p l aee tl eataHalaaMBi waa catlud in qneetion ; that thu atage 
ifcewld be Med aa groend on which roforma might bo auggeatod 
aad a ew« Cor liCa'e awiloht ih»ii|;ht out or diaooTered, akoeked 
tke eaay goliig patrooa of tko drama «-bo, on aoooiint of an 
mfartaBala efigram of loi^: ago, are attppoard to havo the right 
to giro Uw dfaam'a lawa, and tfcey oooaid^M icini; of the 

NbUUm of esiatflaee apon tJM atage an in<'v ' |iictM> of bad 

taato. By tte time theM two plays had done thuir work an 
Ibean andiraee had been pronounced imnioral, and a play by 
the protagonivt of a new and atam morality, decreed 
Thna the nndeaerving, the trivial, and the |>arttaUy 
: playgoara were frigliloncd away from tho study 
of Ibaea, and it waa not until Mis« Kobins' adventure nt the 
VaadarlUe ThMtre with th« careful and Hkilful production of 
Hadde 0«M«r that tho world of English let ten licgan to 
awake to tka bet that the clonda of ritup<>ration which at one 
tiaw obaenred tbo »un uf the NorwiYian dramatist were clearing 
oC, aad that now, at laal, HIh work might tiave aomo chance of 
baiag Jadged without prejudice. Tho caate of Utdda waa 
aa exeelleat ooe, and all who valued tho art of acting were 
aatiaiad oa that aeora, and aoon able to view cren an Ibaon 
dnuaa witk aoow inclination to faimetw. 

For a while, indeed, hiit works were almuMl in voguo ; one 
heard phraaw qaoted from hia play* in general conversation, 
aad area the newspapera knew aorocthiiig of his ideas, and could 
■iwalr of " the law of change " and ** tluj younger gi!iieration 
fc~'*'f'''g at the doora," or at least owiiod that Ibsen could l>o 
" tHghtfnlly thrilling." All tho plays (vxcejit, iwrhaps, PUUim 
of Society, when it ap|>carvd flmt at a tiaiely niatin6e), A 
DoU'a floaae, CAeat>, liedda Uabler, An Enctiiy of the People, 
TU Lady frvm the Sea, BonmerAolm, The Wihl Ihtrk, The 
MaaUr BMder, lAHU Kpotf, tho fourth act of Jtnind, Jolin 
GabrW Boribaea, and The League of Youth have Ikhmi pro<Iuco<l 
with great eara, and altboogfa by no moans widely |)opular, 
deligktad thoM who were able, whiieatUl seeing faults in his work, 
to appreeiate Ibaen's line purpow and enjoy bis technical skill. 

HIa Preaent Poaltlon. 
" Aa the originator of the analytioal modern drama," 
■aya Mr. Jager, " Iboeo haa now a high position in literatnru 
of tha aiaatoeath eentary throagliout the world ; and tho 
great at<<«tloB which hia Uter worka have attracted, not only 
ia OanHay bnt in England and America, sufflciently proves 
ttait hb iaportaaea ia beawaing raoogniied on lioth sides of the 
Atlaatie. Siaee Bolbarg no Seandlnarian writer has filled such 
is Oanaany aa Ibaen now doe* ; hia work ia actually 
', a tsmiag^point in Oerman literature, for a whole crowd 
of Toaag writeri aad critics have uplifted it aa a banner round 
thay are rallying against the old achool of Uennan 
poetry. Bat the multitude haTa not aa yet fally cry of tho protagonist, and that is a vnic-i- iioeu 
misconoept ittn. 

In Stockmann, the prinei|ml flguit' in .1 
People, indeed, one is t4>nipt4<d to mh} Dr. lltHen 
the BurgtHunster in roaitoning with him in n 
cleaiirpH he intends to make, and warnH him that, 
haa no riglit to have any iudividnal i-unvicti 
fact of Ibsen's attitude towards life slurth int< 
with their eaay-goi^Kiaorality anil M'lfli>h vieun <i 
.Stuekmann, he flaahmt out, " It's I that have 
the town at heart ! 1 want to lay bare the evlL 
later, niiiHt c<Hne to light." . . . Tliat is th 
the author of ^h Enemy of the Peoi^e, 7^ It'i 
Hedda (niMcr, anil the r«.>!>t of tho dramas aa 
known to tlut Knglish stage and playgoing pi 
fine and arresting a cry it is. If, as an enl4-rlui 
compart) with the writers of a thousand em 
humourist there is much to long for, diM>H ii 
" spiritual distinction " make ameuiis, and is tl 
a stage ao catholic as ours for the reformer :i 
inerry-androw, for a picture of tho trugnlyai 
the soul as well aa of the comi*dy of bad niannei 
play of stage-land jionplc performing honn 
poasiblc itctions in an artificial atmosphere, 
own, on looking liaok at the history of the Kn 
so doteruiinetl and liani a refonner as IIimmi diM>)i 
clianoe of a w<>lcoinu. Wo have soen a giHsl 
work and, as has been said, our playwrights 
by many of the goiKl qiuilities they |mmuu>ss. 
public who are sufficiently interested in the qiu 
this Norwegian taking so much trouble to reforii 
matter with the liest of all t>ossihle worUU, ar 
hurting Dr. Ibsen ? " Ihinni the li^^form Bill," 
mouth of (UmingMty. " If tho Duke had not 
I»rd tiroy on n coal commit te«<, we should no' 
Keforro Hill," ami the pnliliir wonder what " c 
disagrcemont llrsi caiiMHl the author of .-In 
I'rople to scarify society. This attitude is, no 
appropriate, and tho causes of the Im'uI of a i 
always a fafr and informing study. The " Life " 
quoted will do much to satisfy thes«> inquirers, 
graphics, the mystory of the man is not made a|i 

Blofpaphloal. 

Of recent years there have In-en wvera 
authors published, but in 18H8 wlieii " iienriklb 
Et litorturt LivsbilliMie," by Mr. Ileiirik .liuge 
was consid(!r««l a remarkabli> honour for a wril 
among us and hale and hi>arty. This work \ 
C'op4>nhagen on his sixtieth birthday, and is i, 
biography which can claim to bo authoritat ivo. 
himself suppliixi the author with a great numl>er 
who would trace tho working of his mind thr<> 
■trngglc*s and later viclori<>s cannot do bettor t 
volume which has lH><>n pul)lislii><l here in an oi 
tion by Miaa Clara liell. 

Boiv in IH'JH, Dr. Ibs4-n's early life is now 
The struggles to which his cin-umstances and t4 
ject«d him until ho had come to forty years colo 
thought and method of work. I'cssimista may t 
the nnambitiously chi*erful, but it is from such s 
develop. Ibsen's forefathers were Danish s( Auprnst 17. 1901.] IJTERATf'KK. AlMiiit iIiIn tliiii* llMton iulvi*ntai«d opon the wnrlil m.i 
lMM>niii<> iiii n|Milliot>iiry'» np|irimlliw« at drimatiul, wl»i<rr> ho foiiml 
liliiiHcir In Mint liimtilt' nllltnilo !•• liU iinlKhlioiirM wIiIpIi ho hnm 

itliiii<-<l wUh t<il<<nibl<< iHinnlNloiu'.v in n wlilor worlil ovor 

liiifi*. ir<'r«< ho iH^Knii tho nIhiIv vvhlfh I)hI to hi* wrillni; of hU 
flirty work, I'lilUinn. When thi« ilmiim wux |inhlliili<><I thoro 
woro not tnuiiy liiloronliMl |m<<i|iIi' rontly to liiiy Iho nmlliiitt of it 
l>roini«!n|f Itmlii. F^ntor, wlion Ilinon wn>t llvlnif with n lU-voloil 
ri'iliiw-Hliulonl ill ChrlKliiiiiin tlioy itold to n hiiriotor tho whol<- 
tliM'lc of ooploi, " Iho n'liinliKlor," nii tho lMH>l(H«llorM nay, for 
wlint Hiippllott llioin with Iho iiocoiugirlo»i of lifo for n fow dity*. 
Tlio noooBwirioM iif lifo wt<ro vory fow niiit hardly coino l»y in 
tlii<MO mid for ninny daya. Huoh triali IImoii Imipo with iit4ilolHin, 
ff>r his nnliiro wm imliinitly utrontf and nIow and hi* honllli at 
IhiN and nil IIiiiok of that winiilorrnl iind (jimI gWvn i|nnlily that 
novor lcnow>i n day'x lllnoM or an hour of |mln. Whilo at Orim- 
«lud ho wan unid to (jn atiout lllto a " iM<von-«i«>al«l mystery," and 
tliorocan \to no doiilit tlint with lilw mind hosy with Iho " wild 
lii>rror " of IiIm |MM<lry, hi* |MililIcnl onlhimiaNnm, Mn draniatio 
intontionii, and hiit iiIiiiIIoh for the oxaniination at Iho Univortiily 
of Chriiilianin, hu iiiailo hut a Uintmil and unxympat hollo 
nioin>M>r of tho ainall l<H'al Hoololy. In 18r>0 ho arrived at 
(^hrinlianin with tho liitontion of j{oltintr into tho I'nivoraity ; 
ho wna iioiiohod by HoltJiorp and had among hl« follow-ntiidonla 
lii*, nflorwards, follo\v-<lraTimti»l, HjoriiMtjorno BjOrniton. Il>s4>n 
prolltixl liy tho toaohiii); of h\n oxoollont. conch, hut. owing to tho 
<«hort. tinio at hin di!i|Kuial lio did not inntriciilato, but suhiio- 
cjuontly took tlio dogro*' of Doctor of Philology /urn. rotiM. Tho 
early yonrs in C'hri.sliania woro full of oxoiling artistic ami 
(Militioal lalKiiirs, but IbMon's privnio nfTairii did not flourish. 
Tho drniiiatiRt, lyric |)oot, |K>litical KntiriHt, critic, and Jonriia- 
liiit had, howovor, attractod some attonliun, and when a new 
theatre wnti ofitabliNho<l at Borgen tlie |M>at of singe mnnogor, 
with Some such ofllces a.s |)oet ami theatrical instruclor thrown 
in, for t'(l7 n year for live yearn was offered to and accepte«l by 
him. 

At the Olid of this period he r«>tnmed to Christ iaiiia m 
director of the Norwegian theatre, but revisiting Bergen in 18.">8 
to l>e inarri4Ml. From 18.">8 to 1804 was a time of stonn ; his ixisi- 
ti(m at tho thoalrt> was a dillicult one and some of his »>vii plays 
pro<ltico<l then* wvre intcns<^ly un|Mipular, es|iecially The Vomeil]) 
o/ r,«iv, which may \w considero<l Iho for«>runiier of that series of 
social dramas with which Knglish readers are familiar. This 
piny was quoted against him when ho nskoil for a Stale 
bounty, but later, after some highly chnracleristin unplcnsant- 
nesii, tho Slate Council grnnt<><l liim a siinicieiit sum, and in 18(VI 
lu> loft (^hristiania for Berlin, for Trieste, and, flnally, for Home. 
.After this time his work continue*! to gain in iiowor, ami by 
slow degre<-s those plays which have liecoine of more than 
Kuro|)ean interest camo into bt)ing. In 18fiC anil 18(57 the lyric 
ilrnmas limnil and IWr Oyut appeared, in 1873 Kmprror ami 
(ni/iJ«iin, in 1877 Pillun of Siiciety, A Dolis House in 1870, 
aiioati. 1881 ; An Enemy of the People, 1882 ; Die WUd Duck, 
1884 ; I{o:»)u-i-shi>lm, 1881V ; The fxidi/ from the Se,i, 1888 ; Hcdrf<i 
(.'.iW.T, 18i)0 : r/i<! .\!ii»ter Huiliier, ISW.' ; Little Kyotf, 18»4 ; 
,lohn Chibriel Horkmiin, a little inter ; and JDicii We Demi 
Ausiketi last year. This list is tho story of Ibsen's later lifo and 
is far more im|>ortaiit and of fuller interest than auythiag one 
can know of his private affairs. His homo life, it h.-vli tx>en 
hinted, but not by his authoiiticato<l biographer, was not 
altogether a happy one. Perhaps it is hardly to be expected 
that a philosopher, who is »t work arranging the happiness Iho f.ii h<r umI mm Imnw bMNi aM Ml to tmiuf m 
«M<li<ty of late. IiMlned, aa br aa oB* mm$ JB^c* flraai i 
I hat »arround« a Kroat man'* muMo, Dr. Hmmi appmn 
hi» own noaiiHjr tti that '4 a eirelo of frioMda. On«, at 
tbo ontorpriainc JgariMlUto who hav* »Utmp*md to 
hliii glvv* a a n i a wh a t mwM pMsM of ki« iiimimI ^ 
fruni what Mr. Jmar haa to toll aa, thU aMo of Ihaai 
apimara to have bMO naggarstod. At ono tbaa th 
jourimU .iiid litofarjr ■agailaaa wore hUl at artioloa ai 
his work, his ineaM|t«, and, abovo all, bia laaawlm ; 
have proved of iinni«what apbameral IntAreat, and tho 
chlnf value to tho Bngllah ■iodont of hb « 
the Imnslationa almuly monllniiMl. " TIk* Qnlnir 
Ihs4Milsm," which la one of the moat kmanljr 
treat iaoNiHi tho author and his series of e|ioah-iaaliiacpll 
once, if one may incidentally advei.' |iiniim on 

Mr, Bernard .Shaw's iii<mt valuabli- , ui lilora 

art Idea on bU plays by Mr. Arobar and Mr. WalkJ 
fBjprodHMd Inm lh« rvMOi t itn It Mr. BrnHnt rwtiMa> to " Mr. 
Ilwra.~ Iqr panniavkMi of Mr H»ini— a ) may bo fonnd in their colle«tc<l criticisms ; Mr. Henri 
" Life," which is c«i>e<'ially valuable in regard lo i 
days and work of Ibson ; Dr. Brandca' emaya on " Ibaol 
voliimo published by Mr. Iloinemann ; a 154 LITERATURE. [August a«Mi>. hi' Um« linM tran CmttUm' tTCiMl»l«d by Mr. 
«lii4>li b»ciM : — 
If b«i for <MM> brM BMiMMit I eoMld taiiM* 
Awl btea* IkrmiiHi nx"^. »mI Im> » (hllini; Mar ; 
If only «•<<••, ami li,v ihk' Kkirinuii (I<n<«I. 
I roaM IhiI kull IIm> iianM> uf CafilliM* 
With irlory awl with da-atlilciw hinh r(>nowti, — 
Tlu<» klmulil I l>lilh<'ly. In ih<> bmir of c<oni|ncai, 
liMV* all. Mid kle MP lo an alia« ahor*. 
V n m ttw kMn iMgger Kail.r lo my lw«K, 
Awl die : for Ihou I abovUI have llreil IuiUhhI, Theatre Royal, Haymarket. Sole Le «» » e Mr. H. BEERBOHM TREE. SPECIAL MATINEE 

FOR THE FIRST TIME 

December 7th, 1894, AT 9 AM. LILLE EYOLF 

SKDESPa I TR£ AITER AF HENRIK I6SEN PERSONERNE: Airr«d Allni«r« 
Pro BIta Allmars . 
Byelf .... 
Frokao Aata Allmara 
Inganlor Borghejm 
BeU^omfk-uen Mr. H. L. BrwkaUd. 
Mlaa Elizabeth Robins. 
Mr. Wm. Helnemann. 
Mrs H. L. Brakatad. 
Mr. Edmund Goas*. 
Miaa Brakatad. pm MUmm't ^mt tm adf »td fjorttn, tt par mik/n Ifiai Mr. Frwl. Harrison. ADMISSION TWO GUINEAS. PLATMIX or TBB OOPTBJOBT rKMOkMAITOR. 

I tf n rnlia i a af Mr. HrfaMum I to wake the pnpt nMractive to the " K4<ncntl 
hnx iloiio II |>o<mI ii(>nl to (Ucplniii IIimmi to t 
ilniinntNl. " ITkI IhM'ii «ll<««l in 18(17, " li<> wiyn, 
»iinlli<>r itt^*!'! I""''. «"<iUI linvo puio I41 IiIh gnivf 
«v<>r ralimuilly iiiiilorxtiMMl U\» own iiMHiiiinf;. 
yt-nr nn iiit«>ll«M-lnnl ox|H<rl— n o*iinnM>ii(at4>r. uh v 
pHip to IhNPn un<) offortMl him tho i>s|)hiiuition 
b>> hiium>l( miikl liitro urrivinl at )N>(oro Ik* cmh 
MHI Tlt€ Willi Dwrlr, li)> would, |M>rlm|>N, hnvo M>| 
aa week diH|;u»t nx n miiidon \miil(l fool if nny 
ennagh to (jivo her tli« physiolo(;ical ni(t<»iii/c 
iiHH'linK n fniry |irince. It Ih only tl 
to tlio croallvo arllHt with nlmoliit 
"^ rweivinjt an imnwor to hin ' What di 
ni<>aii Y' That in tho Tory i|ii(>«tioi|i 
ouii intolliM't, wliirli liiul no purl in ti 
tlic |Mioui, may Im> nnkinK liini. And 
the iiit«>ll<.>ot— tliiR r<>iitlotH lifn in it ' 
ntoH it ftsmi doad ninfliin<*ry, ami wli 
l<>MH!r nrtiNta hut lilllo, is ono of tl 
Kr<*nt<>r Wirt." Thus Mr. Shaw dclli 
his niinil .ih to what IIimmi'h pl.>yN hum 
the plotM i>f tho phiyH to illuHlrato tin 
r«il «lnvi>ry of lo-4lay in i«lavt>ry lo 
and at. the anme time hIiowh that th 
" discoverable and |>orfeftly dellni 
poet's work by no nieauH de|iondH on 
nem of hin own intellectual coniM'i 
ThiH anibifpiity in some of llHM>n> ' 
Nulwidiary ehann lo many int«'lle<'tnal< 
who have exert-isod their Kkill in 
meaniiiKN for oecasiooally obvious 
impuNiag inKeniouH theorica upon 
HtatementA. Thewe commentators sec 
Profetuior liuliek (of When We Dead A 
" i«!«lly and i-arnestly " — " Thero \k tn 
behind ovorythiiift you Kay," and t 
some pet idea of their own at the m 
Another cla.ss of writer has atteni 
amusing on the subject of Dr. Ibsen, 
that although tho Norwef^ian poet cai 
to bo a hiunoriat, except of the bitter 
character, he ha« been the cauito of 
amount of fun in others. Eiifrlisb w 
duoed some amusing travesties of fa 
Mr. Anstey, who as a playwright mi| 
have learnt something of tho art of dl 
author of Little Syolf, has given us a n 
collection entitled " Mr. Punch's Poo 
to tie the condcnsod, revised, and slig 
edition of the maater's best-known 
benefit of the earnest student. liotmet 
Houte, Hedda aabler, Thr Wild Durk, 
effort to continuo The Mauler Buildt 
his liook, which Is made funnier by 1 
of Mr. Partri<lgo, who has himself, il 
rightly, played, very seriously, an I 
Mr. Anstey has said in his ironic wa 
Il>scn " may well l>oneflt tho oarnosi 
Norwegian dramatist. 

The work of such a man ss Ibsen 
for inroily ; if we can laugli at Au^tist 17» 1901.] LITERATURE. uiul «yiii|Mitliy, whlrli only a wiiall niiiM>rity i>f thn playKoloK 
imblic »l |inxH<iit ixmMwHni. Tu IliK nmt Iho higher UninM U 
UH <li<«n((n<<>ubly |M>r|il<<xiiiK ><• ihn Raiiio nC ehem in lo nwii 
Willi linn lMir<<ly <<iiiiiiuh caiNirily In uiulentlnml •kittliw. Conut^ 
i|iii-iitly, Jiixt ut wi> huv)< tti<< rlu-<w rliili uiiil (lii< nkitllK all<<y 
|ir<>«|Mtrinir «lilii liy «iil<>, wi< uliull Iiiivk llii> llii'uln* nf Klmk<>- 
■i|H<nri<, Mt>IU'>r<', (JiixIIh', nml IIim'Ii |>ri><.|K«rliiK ali>iiK»iil« timl 
i>r lliMiry Artliiir .loii<<« iiikI (SlllHTt. of Sanloii. (•riiiiily, biiiI 
J'liHTo. i>r HiK-liiiiiaii anil (Hiih-I, nx notiirjlly on IIuhm' ulroitily 
|>riM|H)r liloiiK^iili- tliitt of Pxtiil iHiil Hiiiii, which iiKuiii ilix* no 
iiion- Imnii to (li«< iniwir-lmlN thuii Ihi* inu»i<"-lmlU<lototln>w.n- 
wnrk* or cvtMi llic ml|til, iiKIioiikIi thin luxt i* tlro|i|)ini; into 
thn Ilinlm of ilinr.inliMl ItriitalilloM by thi« winn' pr<i(cnwHlv«< 
iiiovi'iiiKiil timt Imx IimI tho lMt«>lbwtiMl |>lny({o<»r to dlncnrd 
Hiinloii itnil liiko to |biM<ii. 

Hi«r» Mr. Shnw |irf<M«nta what he lH«li«vwl to Imi the pn«ltioa 
of the Iliwu play with nniiHiial <'lii<rn«>»ui. but by lalM-lliiiK it 
" intt>ll<<<<liuil ho hoH iininteiitioiinlly hfl|HHl thi< Kmwth of 
that attitiulo of indilT<<r<<m-o which in at |in-M>nl nhown lowartla 
llwon ami hit works. Wo may |)«>rinir our uoiKhlMium without a 
iM«nw« of hiiiiiour to rail un many tliiiiKs, but to awM-rt in i«> many 
wordii th<> Intollocliialily ovon of a tiny minority i» to inako that 
lilllx knot of iM<o|ili> blush and hmk tin- other way. ThuH it 
happtMis thnt, while the spirit of Ibseiiisiii has infornie<l many of 
the more skilful and nrn<MtiuK plays diirinK the last de<-ade, thi> 
dramas of the master are rarely, far tuo rarely, mM'II on our 
Btatre. 

Unt Ilisen will eoiiiea(;»i>i : his inniienee nlth<iii|;h widely felt 
t» by no means universal, and if for a lime he should suffer eelijwo, 
wc may be dure th© law of chantce will work in hia intercat and 
that of wwiety : — 

So sinks the day-star in the (X-ean ImmI, 

And yet anon repairs his dnsipinK head. 

And trieks his li<<ains. and with ni^w-siianghHl ore 

Klaim^ in the forehead of the morniiiK !*ky : 

The influenee of a |p«nius whoso work in of ««» much value to 
humanity may Im< siibjeet to the flurtuations of ra.shion and Im> 
tho N|M>rt of ephemenil enlliiisiasm, but it will survive. It will 
ontlive its wi>aker side, and flourish in the fai-e of dis<>or<l. 
Ibs4>n is a name that will deserve to flame in the forehead of a 
(creater n^*' than ours and li);hl a |M>ople sublime<l, spirit iialized, 
fre<Ml from a thohsand conventions ~ to higher truths and nM>rti 
otiiereal happiness. 

KP.AX MKW. 
A Mlf<ch liy lliMn nf "PuMir iftpini«>n itiKl«r thv Luh." 
(tTrnm Jmtf^fH, lflM.1 

Kew tourists in the eoiiiitry would deny the invaluable 
nssistaiiee of the Onliinnee map. The dillleiilty of olit.iinliif; 
them lias often Imm'Ii reinarkiMl ii|m>ii and the (.Soveriinient has lie<<n 
neeiis<>d of laek of IiiisIiii'ks iM|>acity in that, having K'>i>e to 
KriNit e\|H>iis<> ill providliii; a IhoroiiKhly pxid artiele, it has not 
taken aiiv further trouble in inittiiiK it liefor«> the nubile. We IBSBN IN ENGLAND. 
A *«PePM>nal View" 

By a. B. WAIJthKY. What i* tb» bintory of Hwen'* InlamiM la 
theatre 7 la It aitolher IVeline ami Kail 7 Or am • 
of it likely lo aurvlvo aa p«nMMM«t MUllloMa lo M 
drunuitie eneriry 7 Oiw IM«I not Iwr* kaMiiMr«r4tai 
fn>m siMM'ulation* of thU kind • few jrmrB agiiw 
ninetieo tlio llwen i|nam<l wa* like tbe leiaper of 
ICentliMnan in " Pickwick " wbo (orhwin hia |aitie«t i 
— " worry llerve." It baa ralroe<l down mm, mwl 
whether wo are for or aipilniii, take llMen mnlly. |w 
flcially, it look* aa thouich lh<> i|iie«tinn " What ilo j 
liiaen ? " iniKht now Im< anawerad in the old Thaeke 
" We don't think of him." How aany Ibaea perfom 
there lieen in I/mdon sineethepmduelifHiof Jf<Anf<<ibr 
in the Mnniiner of 1807 ? In there a sinicle Ihtvln 
which inrluden a ninitle linen play in iln repertory 
not .Mr. William .\rcher r<><-«<ntly had to admit thi 
Sttriely lian Ijecii acted in (Sennany over twelve htti 
and in KnKland exactly twice T Xevertbelnn. it iaaiKn 
tlie iidniiHHion is made in a new mliliiHi of lliaen'a { 
Kvidenlly llmen in atill read. Nor is any M'rioas drsa 
in London that ia not on all handa, overtly or tacitly 
reference to Ibsen'n Idean and Ihnen'n te<-hnii|ae. ' 
do not aee him " niaterialio'<l "on the nluKe. bin « 
to In* hoverini; in the air. Ho In like Na|M>letNi in /.'. 
in alwent in the fl<<nh, but atili, ponthumounly. trouble 
an the Na|ioleonic idea. In that n)>nae, then, at an; 
it Is the niont important aenae — we may aay, priil Imi 
riiror,*. 

He han certainly had an uphill (tame of it. I 
anythinK surprininit in that ? The Ibaea dnuna, 
is imiMirteil drama. Just an Crummlea waa not i 
.so Itinen — there ia ito Kcttinfr away fnmi the faet 
Kniflishnian. Our ancient and inbretl prejudice afaiml 
aoeompani<>s us to the playhouse, where we do not lea 
vestibule with our hats and coats. Dr. Johnnon'n friel 
tliat, M) far an he could »><>, all foreiitnen w«<re fa 
intellectual ancestor of many a stalwart anti-ll»w>nite 
a omiparatively br